Sunteți în posesia unor acte redactate în cehă și urmează să vă deplasați în străinătate pentru a întreprinde diverse formalități pe baza acestora sau pur și simplu aveți nevoie de traducerea unor documente din cehă în polonă?

Dacă răspunsul este afirmativ la cel puțin una din aceste întrebări, Centrul T&B International este soluția!

Ce servicii oferă Centrul de Vize și Legalizări T&B International?

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International cu sediul în centrul Bucureștiului (România) se asigură servicii specializate de asistență și consiliere pentru obținerea vizelor și permiselor de ședere pentru peste 100 de state din întreaga lume, servicii complete de traducere în/din peste 30 de limbi și servicii de vizare, apostilare sau supralegalizare a documentelor ce urmează să fie folosite în orice stat din lume.

Vă oferim consiliere GRATUITĂ în vederea estimării costurilor și a timpului necesar pentru toate procedurile de traducere și legalizare a documentelor dvs.

Misiunea noastră este de a economisi timp în favoarea dvs., de a vă scuti de drumuri și de vă oferi o experiență transparentă fară a lua contact cu procese birocratice complexe de cele mai multe ori puțin înțelese.

Ce trebuie să știți despre traduceri?

Traducerile pot fi simple, autorizate sau legalizate. Multe persoane se întreabă care este diferența dintre acestea. Pentru a veni în spijinul dvs., în continuare vă explicăm ce presupune fiecare dintre acestea.

Traducerile simple sunt considerate traduceri care nu necesită ştampila şi semnătura unui traducător autorizat de Ministerul Justiţiei. În cazul actelor oficiale care urmează să fie folosite în România, de obicei autoritățile solicită o traducere autorizată sau legalizată. Vă recomandăm să apelați la traduceri simple doar atunci când situațiile vă permit (de obicei când documentele nu se vor utiliza pentru realizarea unor formalități administrative/oficiale).

Traducerile autorizate sunt traducerile realizate de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România. Acestea poartă semnătura și ștampila traducătorului autorizat care a efectuat traducerea. De asemenea, acestea prezintă la finalul documentului încheierea prin care traducătorul autorizat certifică exactitatea traducerii documentului original și faptul că prin traducere nu a fost denaturat conținutul original al textului sau shimbat în vreun fel sensul anumitor cuvinte sau fraze.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Doar traducerile autorizate pot fi legalizate de către Notarul Public.

Traducerile legalizate nu trebuie confundate cu traducerile autorizate. Traducerile legalizate sunt acele traduceri care pe lângă ștampila și semnătura traducătorului au pe ultima pagină încheierea de legalizare a unui Notar Public. Spre diferență de acestea, traducerile autorizate au doar încheierea traducătorului autorizat, semnătura și ștampila acestuia.

Încheierea de legalizare a Notarului Public certifică faptul că semnătura traducătorului este autentică și că traducătorul deține o autorizație emisă de Ministerul Justiției.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Pentru a putea legaliza o traducere este nevoie de prezentarea documentelor în original în fața Notarului Public. Acestea trebuie să fie autentice (acte de stare civilă, diplome etc.), cu dată certă (documente în copie legalizată, documente cu dată certă în fața notarului), cu legalizare de semnătură etc.

Traducerile legalizate vor avea atașată la final o copie după actul original după care a fost realizată traducerea, fiecare pagină va fi numerotată, ștampilată și semnată de traducătorul autorizat. Acestea se pregătesc în două exemplare de traducătorul autorizat: un exemplar pentru client și un exemplar care rămâne în arhiva Notarului Public.

Notă: Actele oficiale străine pentru a fi recunoscute în România trebuie să fie certificate cu apostila de la Haga (în cazul în care au fost emise într-un stat semnatar al Convenției de la Haga) sau supralegalizate pe cale administrativă și consulară (de către Ministerul Afacerilor Externe din țara de origine a actului și ulterior de Ambasada țării în care urmează să fie utilizat actul acreditată în țara emitentă a actului) – în cazul în care actul a fost emis într-un stat nesemnatar al Convenției de la Haga. Se face excepție de la obligativitatea apostilării/supralegalizării, în cazul în care actul provine dintr-un stat cu care țara de destinație a încheiat acorduri privind scutirea de obligativitatea aplicării apostilei sau a supralegalizării.
Ce tip de documente traducem din limba cehă în limba polonă?

Indiferent de tipul documentelor pe care doriți să le traducem, Centrul T&B International vă oferă soluția perfectă. Indiferent că vorbim de documente tipizate sau de documente cu un grad ridicat de dificultate, specialiștii vor face în asa fel încât rezultatul să fie la cele mai înalte standarde de calitate.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba cehă în limba polonă a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere acte de stare civilă din cehă în polonă
  • Traducere certificat de naștere din cehă în polonă
  • Traducere certificat de căsătorie din cehă în polonă
  • Traducere certificat de deces din cehă în polonă
 • Traducere extrase/certificate din cehă în polonă
  • Traducere certificate de divorț din cehă în polonă
  • Traducere extrase de pe actele de stare civilă din cehă în polonă
  • Traducere certificate de schimbare a numelui pe cale administrativă din cehă în polonă
  • Traducere acte care atestă componența familiei din cehă în polonă
  • Traducere adeverință privind starea civilă/dovadă celibat din cehă în polonă
  • Traducere Certificat de atestare a domiciliului și a cetățeniei române din cehă în polonă
 • Traducere caziere din cehă în polonă
  • Traducere cazier judiciar din cehă în polonă
  • Traducere cazier auto din cehă în polonă
  • Traducere cazier fiscal din cehă în polonă
 • Traducere acte de identitate/permise din cehă în polonă
  • Traducere carte/buletin de identitate
  • Traducere pașaport
  • Traducere permis de rezidență
  • Traducere permis de conducere
 • Traducere adeverințe din cehă în polonă
  • Traducere adeverință de la locul de muncă din cehă în polonă
  • Traducere adeverință de student din cehă în polonă
  • Traducere adeverință de pensionar/talon de pensie din cehă în polonă
  • Alte tipuri de adeverințe din cehă în polonă
 • Traducere alte acte personale sau profesionale din cehă în polonă

Vă stăm la dispoziție pentru pentru traducerea din limba cehă în limba polonă, după cum urmează:

 • Traducere acte de studii preuniversitare din cehă în polonă:
  • Traducere diplomă/certificat de absolvire studii gimnaziale din cehă în polonă
  • Traducere diplomă de absolvire a școlii profesionale din cehă în polonă
  • Traducere diplomă de bacalaureat din cehă în polonă
  • Traducere diplomă de studii postliceale din cehă în polonă
  • Traducere foi matricole din cehă în polonă
  • Traducere planuri de învățământ din cehă în polonă
  • Altele
 • Traducere acte de studii universitare și post-universitare din cehă în polonă:
  • Traducere diplomă de licență din cehă în polonă
  • Traducere diplomă de master din cehă în polonă
  • Traducere diplomă de Doctor (PhD) din cehă în polonă
  • Traducere diplomă de studii postuniversitare din cehă în polonă
  • Traducere diplomă de absolvire din cehă în polonă
  • Traducere adeverințe de absolvire din cehă în polonă (care înlocuiesc diploma până la eliberarea acesteia)
  • Traducere supliment la diplomă (foaie matricolă/situație școlară) din cehă în polonă
  • Traduceri programe analitice din cehă în polonă
  • Traducere adeverințe care atestă calitate de student din cehă în polonă
  • Traducere atestate de echivalare a studiilor din cehă în polonă
  • Traducere certificate de pregătire didactică din cehă în polonă
  • Traducere alte acte de studii din cehă în polonă

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba cehă în limba polonă a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducerea din cehă în polonă a actelor privind calificarea/specializarea pentru activitățile din domeniul medical (medici, medici dentiști, asistenți medicali, moșe, farmaciști, tehnicieni dentari, psihologi etc.): certificate de membru, certificate de conformitate, adeverințe de rezident, adeverințe de confirmare, adeverințe privind stagiile efectuate, recomandări, atestate de liberă practică etc.;
 • Traducerea din cehă în polonă a actelor privind calificarea/speciflicarea pentru activitățile din domeniul veterinar;
 • Traducere acte care atestă profesia de Arhitect din cehă în polonă;
 • Traducerea din cehă în polonă a actelor dovedesc calificarea/pregătirea în diferite meserii:
  • Traducere certificate/diplome de absolvire din cehă în polonă;
  • Traducere certificate de calificare profesională din cehă în polonă;
  • Traducere certificate de competente profesionale din cehă în polonă;
  • Traducere atestate privind calificarea/pregătirea și experiența profesională din cehă în polonă;
  • Traducere certificate de atestare (tehnico-profesională etc.) din cehă în polonă;
  • Traducere certificate de pregătire profesională din cehă în polonă;
  • Traducere adeverințe care atestă calificarea din cehă în polonă;
  • Traducere alte acte care dovedesc calificarea în diferite meserii din cehă în polonă.
 • Traducerea din cehă în polonă a certificatelor de competență ale personalului maritim navigant;
 • Traducerea din cehă în polonă a Brevetelor de Turism;
 • Traducerea din cehă în polonă a atestatelor pentru artiștii liber profesioniști;
 • Traducere acte șoferi profesioniști din cehă în polonă.

Vă ajutăm să vă prezentați într-un mod profesionist în fața potențialilor angajatori. Prima impresie contează foarte mult!

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba cehă în limba polonă, după cum urmează:

 • Traducere CV (Curriculum Vitae) din cehă în polonă;
 • Traducere scrisoare de intenție din cehă în polonă;
 • Traduceri scrisori de recomandare din cehă în polonă;
 • Traducere acte care atestă vechimea în muncă, în domeniu și în specialitate din cehă în polonă;
 • Traducere cazier judiciar pentru angajare din cehă în polonă;
 • Traducere acte de studii/acte care atestă calificarea (specializarea) profesională din cehă în polonă;
 • Traducere alte acte personale pentru angajare din cehă în polonă.

Dacă urmează să emigrați în străinătate, cel mai probabil, în funcție de țara de destinație, va trebui întocmit un dosar.

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba cehă în limba polonă și în orice altă limbă a actelor dvs.

Cei mai mulți dintre clienții noștri aplează la serviciile noastre de:

 • Traducere acte de emigrare în Canada
 • Traducere acte de emigrare în SUA
 • Traducere acte de emigrare în Australia
 • Traducere acte de emigrare în Noua Zeelandă
 • Traducere acte de emigrare în țările din Orientul Mijlociu
 • Traducere acte de emigrare în țările din America Latină
 • Traducere acte de emigrare în țările din Asia sau Oceania
 • Traducere acte de emigrare în țările din Africa
 • Traducere acte de emigrare în alte țări din Europa

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba cehă în limba polonă, după cum urmează:

 • Traduceri adeverințe medicale din cehă în polonă
 • Traduceri certificate medicale din cehă în polonă
 • Traduceri dovezi de vaccinare/aviz epidemiologic din cehă în polonă
 • Traduceri referate/fișe/rapoarte medicale din cehă în polonă
 • Traduceri recomandări medicale din cehă în polonă
 • Traducerea din cehă în polonă a buletinelor de analize și alte documente medicale emise de unități sanitare publice sau private:
  • Traducere raport RMN, CT, PET/CT, ecografie, radiografie din cehă în polonă
  • Traducere rezultate analize biochimice din cehă în polonă
  • Traducere rezultate analize histopatologice (biopsii) din cehă în polonă
  • Traducere rezultate examne imunohistochimice din cehă în polonă
  • Traducere rezultate examene colonoscopice din cehă în polonă
  • Traducere rezultate examene medicale de orice natură din cehă în polonă
  • Traducere bilet de ieșire/de externare din spital din cehă în polonă
  • Traducere bilet de internare din cehă în polonă
 • Traducerea din cehă în polonă a buletinelor de analize pentru obținerea vizelor de muncă
 • Traducere prescriptie medicală/rețetă din cehă în polonă
 • Traducere certificat de încadrare în grad de handicap din cehă în polonă
 • Traduceri asigurări medicale, de sănătate, de viață, de călătorie din cehă în polonă

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba cehă în limba polonă a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere Certificat de rezidență fiscală din cehă în polonă (pentru evitarea dublei impuneri)
 • Traducere Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale din cehă în polonă
 • Traducere din cehă în polonă a adeverințelor de venit eliberate autoritățile fiscale sau de angajator
 • Taducere alte acte cu caracter fiscal din cehă în polonă

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea cehă în limba polonă a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere autorizații din cehă în polonă (de procurare armă și muniție, de liberă practică, pentru desfășurarea activitătii de diriginte de șantier etc.);
 • Traducere avize din cehă în polonă;
 • Traducere decizii din cehă în polonă (de pensionare, medicală asupra capacității de muncă, privind încetarea/suspendarea plății ajutorului de șomaj, de acordare / suspendare a indemnizației pentru creșterea copilului, de acordare a alocației de stat pentru copii etc.);
 • Traducere dispoziții din cehă în polonă;
 • Traducere atestate din cehă în polonă (pentru exercitarea profesiei de agent de pază și ordine, de detectiv particular, de persoană sau familie aptă să adopte etc.);
 • Traducere licențe din cehă în polonă (de antrenor, de funcționare a societăților specializate sau a cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.);
 • Traducere extrase ale registrelor deținute de un organ al administrației publice, atestate, adeverințe și certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atestă o anumită calitate sau un drept, în vederea valorificării anumitor drepturi etc..

Pentru înmatricularea unei mașini, achiziționată dintr-o altă țară, puteți avea nevoie de traducerea actelor auto: actul de înstrăinare (în funcție de proveniență - contractul de vânzare-cumpărare, dacă a fost cumpărat de la o persoană fizică SAU factura de achiziție, dacă este achiziționat de la persoană juridică), certificatul de înmatriculare/brief eliberat de autoritățile statului unde a fost înregistrat autoturismul, cartea mașinii etc..

Vă oferim servicii complete de traducere autorizată și legalizată a tuturor actelor auto, după cum urmează

Pentru alte detalii legate de formalitățile de înmatriculare consultați pagina de Acte Auto

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba cehă în limba polonă a documentelor dvs., după cum urmează:

 • Traduceri hotărâri/sentințe/decizii judecătorești din cehă în polonă
 • Traduceri acte emise de Parchete din cehă în polonă
 • Traduceri acte emise de executorul judecătoresc din cehă în polonă
 • Traduceri acte emise de Oficiul Registrului Comerțului din cehă în polonă
 • Traduceri declarații oficiale din cehă în polonă
 • Traduceri acte notariale emise de Notarii Publici din cehă în polonă
 • Traducere acord de confidențialitate din cehă în polonă
 • Traducere contract de prestări servicii din cehă în polonă
 • Traducere contract de leasing din cehă în polonă
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din cehă în polonă
 • Traduceri contracte specifice din cehă în polonă
 • Traducere raport judicial din cehă în polonă
 • Traducere scrisoare de credit din cehă în polonă
 • Traducere certificat ISO management de calitate din cehă în polonă
 • Traducere alte acte juridice din cehă în polonă

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea cehă în limba polonă a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere procură/împuternicire din cehă în polonă
 • Traduceri înscrisuri sub semnătura privată cu dată certă din cehă în polonă
 • Traduceri declarații din cehă în polonă
 • Traducere certificat de divorț din cehă în polonă
 • Traducere convenții matrimoniale din cehă în polonă
 • Traducere certificat de moștenitor din cehă în polonă
 • Traducere testament din cehă în polonă
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din cehă în polonă
 • Traducere contract de comodat din cehă în polonă
 • Traducere acte de ipotecă din cehă în polonă
 • Traducere contract de închiriere din cehă în polonă
 • Traducere contract de mandat din cehă în polonă
 • Traducere declarații notariale în vederea înființării unei societăți comerciale/companii din cehă în polonă
 • Traducere declarație ieșire copil minor din țară din cehă în polonă
 • Traducere acte emise de Ambasade sau Consulate din cehă în polonă
 • Traduceri alte acte notariale/consulare din cehă în polonă

Pot exista situații concrete în care oficialitățile din România vă pot solicita să prezentați anumite extrase, scrisori sau alte documente bancare. Fie că este vorba de un credit bancar pe care doriți să îl faceți sau de alte situații în care vi se cere să demonstrați realizările financiare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba cehă în limba polonă sau în orice altă limbă a actelor dvs. după cum urmează:

 • Traducere extras de cont din cehă în polonă
 • Traducere bilanț/balanță contabilă din cehă în polonă
 • Traducere raport financiar sau contabil din cehă în polonă
 • Traducere documente experitiză contabilă sau de audit din cehă în polonă
 • Traducere proiect de finanțare din cehă în polonă
 • Traducere plan de afaceri din cehă în polonă
 • Traducere contract de prestări servicii din cehă în polonă
 • Traducere contract de ipotecă din cehă în polonă
 • Traducere scrisoare de bonitate din cehă în polonă
 • Traducere scrisori de garanție bancară din cehă în polonă
 • Traducere documente de analiză economică sau financiară din cehă în polonă
 • Traduceri alte documente financiar-bancare din cehă în polonă
 • Traducere lucrare de diplomă din cehă în polonă
 • Traducere lucrare/teză de licență din cehă în polonă
 • Traducere lucrare de disertație din cehă în polonă
 • Traducere teză de doctorat din cehă în polonă
 • Traducere rezumate lucrări de licență/disertație din cehă în polonă
 • Traducere rezumat teză de doctorat din cehă în polonă
 • Traducere rezumat (abstract) la lucrare din cehă în polonă
 • Traducere alte lucrări științifice sau de alt tip din cehă în polonă

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba cehă în limba polonă sau orice altă limbă, după cum urmează:

 • Traduceri construcții din cehă în polonă
 • Traduceri fizică din cehă în polonă
 • Traduceri optică din cehă în polonă
 • Traduceri domeniul petrolului și gazelor din cehă în polonă
 • Traduceri industria lemnului din cehă în polonă
 • Traduceri industrie ușoară din cehă în polonă
 • Traduceri industrie metalurgică din cehă în polonă
 • Traduceri industrie navală din cehă în polonă
 • Traduceri domeniul energetic din cehă în polonă
 • Traduceri industria alimentară din cehă în polonă
 • Traduceri industria auto din cehă în polonă
 • Traduceri inginerie din cehă în polonă
 • Traduceri telecomunicații din cehă în polonă
 • Traduceri chimie din cehă în polonă
 • Traduceri modă/fashion din cehă în polonă
 • Traduceri accesorii din cehă în polonă
 • Traduceri turism din cehă în polonă
 • Traduceri documente și declarații pentru licitații din cehă în polonă
 • Traduceri caiete de sarcini din cehă în polonă
 • Traduceri manuale de utilizare echipamente din cehă în polonă
 • Traduceri manuale de utilizare utilaje din cehă în polonă
 • Traduceri carte tehnică din cehă în polonă
 • Traduceri fișe tehnice din cehă în polonă
 • Traduceri descriere de produs din cehă în polonă
 • Traduceri certificate de garanție din cehă în polonă
 • Traduceri instrucțiuni de folosire/specificații tehnice utilaje și echipamente din cehă în polonă
 • Traduceri descriere a procesului tehnologic de producție sau fabricație din cehă în polonă
 • Traduceri studii fezabilitate din cehă în polonă
 • Traduceri planuri cadastrale din cehă în polonă
 • Traduceri certificate de urbanism din cehă în polonă
 • Traduceri contracte cu termeni tehnici din cehă în polonă
 • Traduceri cataloage de produse și materiale publicitare cu limbaj tehnic din cehă în polonă
 • Traduceri cerificate și documentație managementul calității ISO din cehă în polonă
 • Traduceri alte documente/documentații tehnice din cehă în polonă

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba cehă în limba polonă sau orice altă limbă.

 • Traduceri studii clinice, biologice, farmacologice din cehă în polonă
 • Traduceri cehă-polonă pentru centre (cabinete) medicale, spitale, clinici etc.
 • Traduceri cehă-polonă pentru centre stomatologice
 • Traduceri cehă-polonă pentru producători și distribuitori de medicamente
 • Traduceri cehă-polonă pentru producători și distribuitori de echipamente medicale
 • Traduceri manual de instrucțiuni și aparate medicale din cehă în polonă
 • Traduceri ghid (manual) de utilizare, prospecte medicament din cehă în polonă
 • Traduceri lucrări de specialitate din cehă în polonă
 • Traduceri alte documente/documentații medicale, farmacologice din cehă în polonă

Oferim cele mai bune soluții de traducere a documentelor pentru companii/firme și instituții.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea contractelor dvs. a documentelor business, comerciale sau de orice alt tip, fie din limba cehă în limba polonă, fie din limba polonă în limba cehă, precum și în orice alte limbi.

 • TRADUCERE DOCUMENTE COMERCIALE din cehă în polonă
  • Traducere facturi comerciale externe (invoice) din cehă în polonă
  • Traducere certificate fitosanitare din cehă în polonă
  • Traducere certificate sanitar-veterinare din cehă în polonă
  • Traducere declarații de producător din cehă în polonă
  • Traducere certificate de producător din cehă în polonă
  • Traducere certificate de calitate din cehă în polonă
  • Traducere certificate de origine a mărfurilor din cehă în polonă
  • Traducere alte documente comerciale din cehă în polonă
 • TRADUCERE ACTE FIRMĂ din cehă în polonă (acte emise de Oficiciul Registrului Comerțului)
  • Traducere Certificat de Înregistare a Societăților Comerciale din cehă în polonă
  • Traducere Certificat Constatator din cehă în polonă
  • Traducere declarații oficiale - mențiuni de înregistrare, dată certă etc. din cehă în polonă
 • TRADUCERE ALTE DOCUMENTE din cehă în polonă
  • Traducere act constitutiv din cehă în polonă
  • Traducere hotărâre generală a asociaților sau a acționarilor (hotărâre AGA) din cehă în polonă
  • Traducere declarații, rezoluții, decizii din cehă în polonă
  • Traducere acorduri de confidențialitate din cehă în polonă
  • Traducere certificate ISO de managementul calității din cehă în polonă
  • Traduceri contracte angajați din cehă în polonă
  • Traducere plan de afaceri (business plan) din cehă în polonă
  • Traducere caiet de sarcini din cehă în polonă
  • Traduceri coduri de conduită din cehă în polonă
  • Traducere ghid de bună practică din cehă în polonă
  • Traduceri regulamente interne și de ordine interioară din cehă în polonă
  • Traducere contracte cu partenerii, clienții și furnizorii din cehă în polonă
  • Traducere certificate de atestare fiscală din cehă în polonă
  • Traducere certificat de rezidență fiscală din cehă în polonă
  • Traduceri acte contabile (bilanțuri etc.) din cehă în polonă
  • Traducere acte pentru licitații din cehă în polonă
  • Traducere corespondență de afaceri din cehă în polonă
  • Traduceri CV-uri din cehă în polonă
  • Traduceri orice alte documente din cehă în polonă

Notă: Lista de mai sus este una orientativă. Oferim servicii de traducere și legalizări pentru orice localitate din România din aria de acoperire a curierului nostru partener. Astfel, nu ezitați să ne contactați, chiar dacă localitatea dvs. nu se află în lista de mai sus.

LISTĂ SERVICII

TRADUCERI AUTORIZATE din cehă în polonă
TRADUCERI LEGALIZATE din cehă în polonă

Livrarea documentelor se face prin metoda aleasa de dvs. Vă reamintim că putem livra documentele prin curier rapid atât în București, cât și în orice altă localitate din România sau din străinătate.

ATENȚIE! Pentru legalizarea notarială, traducerea ce se face dintr-o limbă străină într-o altă limbă străină, va fi însoțită de o traducere în limba română, semnată de același traducător care realizează traducerea inițială. Traducerea în română este necesară pentru ca Notarul Public să poată verifica conținutul înscrisului. Traducerea în limba română se va păstra la dosar.

SERVICII DE OBȚINERE A VIZELOR DE CĂLĂTORIE PENTRU PESTE 80 DE STATE DIN LUME

Pentru detalii despre necesitatea obținerii unei vize și procedurile aplicabile, consultați secțiunea OBȚINERE VIZE.

Cum procedez pentru a beneficia de serviciile Centrului T&B International?

Deoarece punem accentul pe utilizarea cât mai eficientă a timpului și reducerea costurilor pentru clienții noștri, subliniem faptul că indiferent dacă locuiți în București, în alt județ sau în afara României, NU ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA dvs. la birourile noastre! Toate detaliile pot fi transmise prin APLICAȚIA ONLINE de mai jos sau via e-mail.

CU T&B INTERNATIONAL PROCESUL DE TRADUCERE A DOCUMENTELOR ESTE SIMPLU, RAPID ȘI SIGUR
Aplicați ONLINE 24/7

Completați datele în aplicație și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va prelua cazul dvs. și în cel mai scurt timp veți primi o ofertă personalizată

Transmiteți documentele

Transmiteți documentele prin e-mail, curier sau personal la birourile noastre. Ne ocupăm de traducerea documentelor dvs..

Primiți documentele traduse și legalizate!

Vă returnăm documentele prin metoda aleasă de dvs. (curier rapid sau predare personală la birourile noastre).

Cât durează toate procedurile?

Durata totală depinde de volumul și tipul de acte/documente, motiv pentru care nu se poate preciza durata exactă fără o evaluare prealabilă. Vă vom furniza toate detaliile privind termenul de predare de îndată ce primim solicitarea dvs. prin aplicația online de mai jos sau pe e-mail.

Cu titlu orientativ, vă informăm că traducerea autorizată a unui act personal tipizat este gata în 1 zi lucrătoare.

Care sunt costurile?

Costul total pentru traducerea unui document depinde de numărul de pagini și de dificultatea textului. O pagină standard de traducere conține 2000 de caractere cu spații. În cazul actelor tipizate tariful se aplică per pagină, indiferent de numărul de caractere.

În cazul documentelor cu limbaj specializat costul per pagină este mai ridicat, în timp ce, pentru actele tipizate, se aplică tariful minim.

De asemenea, dacă se dorește legalizarea notarială, se adaugă tarifele percepute pentru aceste servicii.

Cum plătesc?

Facturarea se realizează în LEI (în cazul persoanelor rezidente în România) și în EUR (în cazul persoanelor rezidente în străinătate – la cursul de schimb al BNR) iar factura de plată este transmisă pe e-mail.

MODALITĂȚI DE PLATĂ
 • ONLINE cu cardul bancar emis sub una din siglele: VISA, Mastercard, American Express, Discover, JCB, Wright Express, Carte Blanche, Diner’s Club (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu un link prin accesarea căruia veți putea plăti online direct cu cardul dvs.)
 • Plată prin transfer bancar (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face transferul bancar – direct prin Internet Banking sau prin ordin de plată la ghișeul băncii)
 • Depunere numerar direct la casieria băncii (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face plata direct la casieria băncii)
Pentru o estimare a costurilor TOTALE vă rugăm să folosiți formularul de mai jos și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va analiza solicitarea dvs. și vă va transmite o ofertă adaptată nevoilor dvs.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea folosirii acestora și a politicii noastre de utilizare a fișierelor de tip cookies. Am înțeles