Sunteți în posesia unor acte redactate în engleză și urmează să vă deplasați în străinătate pentru a întreprinde diverse formalități pe baza acestora sau pur și simplu aveți nevoie de traducerea unor documente din engleză în cehă?

Dacă răspunsul este afirmativ la cel puțin una din aceste întrebări, Centrul T&B International este soluția!

Ce servicii oferă Centrul de Vize și Legalizări T&B International?

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International cu sediul în centrul Bucureștiului (România) se asigură servicii specializate de asistență și consiliere pentru obținerea vizelor și permiselor de ședere pentru peste 100 de state din întreaga lume, servicii complete de traducere în/din peste 30 de limbi și servicii de vizare, apostilare sau supralegalizare a documentelor ce urmează să fie folosite în orice stat din lume.

Vă oferim consiliere GRATUITĂ în vederea estimării costurilor și a timpului necesar pentru toate procedurile de traducere și legalizare a documentelor dvs.

Misiunea noastră este de a economisi timp în favoarea dvs., de a vă scuti de drumuri și de vă oferi o experiență transparentă fară a lua contact cu procese birocratice complexe de cele mai multe ori puțin înțelese.

Ce trebuie să știți despre traduceri?

Traducerile pot fi simple, autorizate sau legalizate. Multe persoane se întreabă care este diferența dintre acestea. Pentru a veni în spijinul dvs., în continuare vă explicăm ce presupune fiecare dintre acestea.

Traducerile simple sunt considerate traduceri care nu necesită ştampila şi semnătura unui traducător autorizat de Ministerul Justiţiei. În cazul actelor oficiale care urmează să fie folosite în România, de obicei autoritățile solicită o traducere autorizată sau legalizată. Vă recomandăm să apelați la traduceri simple doar atunci când situațiile vă permit (de obicei când documentele nu se vor utiliza pentru realizarea unor formalități administrative/oficiale).

Traducerile autorizate sunt traducerile realizate de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România. Acestea poartă semnătura și ștampila traducătorului autorizat care a efectuat traducerea. De asemenea, acestea prezintă la finalul documentului încheierea prin care traducătorul autorizat certifică exactitatea traducerii documentului original și faptul că prin traducere nu a fost denaturat conținutul original al textului sau shimbat în vreun fel sensul anumitor cuvinte sau fraze.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Doar traducerile autorizate pot fi legalizate de către Notarul Public.

Traducerile legalizate nu trebuie confundate cu traducerile autorizate. Traducerile legalizate sunt acele traduceri care pe lângă ștampila și semnătura traducătorului au pe ultima pagină încheierea de legalizare a unui Notar Public. Spre diferență de acestea, traducerile autorizate au doar încheierea traducătorului autorizat, semnătura și ștampila acestuia.

Încheierea de legalizare a Notarului Public certifică faptul că semnătura traducătorului este autentică și că traducătorul deține o autorizație emisă de Ministerul Justiției.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Pentru a putea legaliza o traducere este nevoie de prezentarea documentelor în original în fața Notarului Public. Acestea trebuie să fie autentice (acte de stare civilă, diplome etc.), cu dată certă (documente în copie legalizată, documente cu dată certă în fața notarului), cu legalizare de semnătură etc.

Traducerile legalizate vor avea atașată la final o copie după actul original după care a fost realizată traducerea, fiecare pagină va fi numerotată, ștampilată și semnată de traducătorul autorizat. Acestea se pregătesc în două exemplare de traducătorul autorizat: un exemplar pentru client și un exemplar care rămâne în arhiva Notarului Public.

Notă: Actele oficiale străine pentru a fi recunoscute în România trebuie să fie certificate cu apostila de la Haga (în cazul în care au fost emise într-un stat semnatar al Convenției de la Haga) sau supralegalizate pe cale administrativă și consulară (de către Ministerul Afacerilor Externe din țara de origine a actului și ulterior de Ambasada țării în care urmează să fie utilizat actul acreditată în țara emitentă a actului) – în cazul în care actul a fost emis într-un stat nesemnatar al Convenției de la Haga. Se face excepție de la obligativitatea apostilării/supralegalizării, în cazul în care actul provine dintr-un stat cu care țara de destinație a încheiat acorduri privind scutirea de obligativitatea aplicării apostilei sau a supralegalizării.
Ce tip de documente traducem din limba engleză în limba cehă?

Indiferent de tipul documentelor pe care doriți să le traducem, Centrul T&B International vă oferă soluția perfectă. Indiferent că vorbim de documente tipizate sau de documente cu un grad ridicat de dificultate, specialiștii vor face în asa fel încât rezultatul să fie la cele mai înalte standarde de calitate.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba engleză în limba cehă a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere acte de stare civilă din engleză în cehă
  • Traducere certificat de naștere din engleză în cehă
  • Traducere certificat de căsătorie din engleză în cehă
  • Traducere certificat de deces din engleză în cehă
 • Traducere extrase/certificate din engleză în cehă
  • Traducere certificate de divorț din engleză în cehă
  • Traducere extrase de pe actele de stare civilă din engleză în cehă
  • Traducere certificate de schimbare a numelui pe cale administrativă din engleză în cehă
  • Traducere acte care atestă componența familiei din engleză în cehă
  • Traducere adeverință privind starea civilă/dovadă celibat din engleză în cehă
  • Traducere Certificat de atestare a domiciliului și a cetățeniei române din engleză în cehă
 • Traducere caziere din engleză în cehă
  • Traducere cazier judiciar din engleză în cehă
  • Traducere cazier auto din engleză în cehă
  • Traducere cazier fiscal din engleză în cehă
 • Traducere acte de identitate/permise din engleză în cehă
  • Traducere carte/buletin de identitate
  • Traducere pașaport
  • Traducere permis de rezidență
  • Traducere permis de conducere
 • Traducere adeverințe din engleză în cehă
  • Traducere adeverință de la locul de muncă din engleză în cehă
  • Traducere adeverință de student din engleză în cehă
  • Traducere adeverință de pensionar/talon de pensie din engleză în cehă
  • Alte tipuri de adeverințe din engleză în cehă
 • Traducere alte acte personale sau profesionale din engleză în cehă

Vă stăm la dispoziție pentru pentru traducerea din limba engleză în limba cehă, după cum urmează:

 • Traducere acte de studii preuniversitare din engleză în cehă:
  • Traducere diplomă/certificat de absolvire studii gimnaziale din engleză în cehă
  • Traducere diplomă de absolvire a școlii profesionale din engleză în cehă
  • Traducere diplomă de bacalaureat din engleză în cehă
  • Traducere diplomă de studii postliceale din engleză în cehă
  • Traducere foi matricole din engleză în cehă
  • Traducere planuri de învățământ din engleză în cehă
  • Altele
 • Traducere acte de studii universitare și post-universitare din engleză în cehă:
  • Traducere diplomă de licență din engleză în cehă
  • Traducere diplomă de master din engleză în cehă
  • Traducere diplomă de Doctor (PhD) din engleză în cehă
  • Traducere diplomă de studii postuniversitare din engleză în cehă
  • Traducere diplomă de absolvire din engleză în cehă
  • Traducere adeverințe de absolvire din engleză în cehă (care înlocuiesc diploma până la eliberarea acesteia)
  • Traducere supliment la diplomă (foaie matricolă/situație școlară) din engleză în cehă
  • Traduceri programe analitice din engleză în cehă
  • Traducere adeverințe care atestă calitate de student din engleză în cehă
  • Traducere atestate de echivalare a studiilor din engleză în cehă
  • Traducere certificate de pregătire didactică din engleză în cehă
  • Traducere alte acte de studii din engleză în cehă

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba engleză în limba cehă a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducerea din engleză în cehă a actelor privind calificarea/specializarea pentru activitățile din domeniul medical (medici, medici dentiști, asistenți medicali, moșe, farmaciști, tehnicieni dentari, psihologi etc.): certificate de membru, certificate de conformitate, adeverințe de rezident, adeverințe de confirmare, adeverințe privind stagiile efectuate, recomandări, atestate de liberă practică etc.;
 • Traducerea din engleză în cehă a actelor privind calificarea/speciflicarea pentru activitățile din domeniul veterinar;
 • Traducere acte care atestă profesia de Arhitect din engleză în cehă;
 • Traducerea din engleză în cehă a actelor dovedesc calificarea/pregătirea în diferite meserii:
  • Traducere certificate/diplome de absolvire din engleză în cehă;
  • Traducere certificate de calificare profesională din engleză în cehă;
  • Traducere certificate de competente profesionale din engleză în cehă;
  • Traducere atestate privind calificarea/pregătirea și experiența profesională din engleză în cehă;
  • Traducere certificate de atestare (tehnico-profesională etc.) din engleză în cehă;
  • Traducere certificate de pregătire profesională din engleză în cehă;
  • Traducere adeverințe care atestă calificarea din engleză în cehă;
  • Traducere alte acte care dovedesc calificarea în diferite meserii din engleză în cehă.
 • Traducerea din engleză în cehă a certificatelor de competență ale personalului maritim navigant;
 • Traducerea din engleză în cehă a Brevetelor de Turism;
 • Traducerea din engleză în cehă a atestatelor pentru artiștii liber profesioniști;
 • Traducere acte șoferi profesioniști din engleză în cehă.

Vă ajutăm să vă prezentați într-un mod profesionist în fața potențialilor angajatori. Prima impresie contează foarte mult!

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba engleză în limba cehă, după cum urmează:

 • Traducere CV (Curriculum Vitae) din engleză în cehă;
 • Traducere scrisoare de intenție din engleză în cehă;
 • Traduceri scrisori de recomandare din engleză în cehă;
 • Traducere acte care atestă vechimea în muncă, în domeniu și în specialitate din engleză în cehă;
 • Traducere cazier judiciar pentru angajare din engleză în cehă;
 • Traducere acte de studii/acte care atestă calificarea (specializarea) profesională din engleză în cehă;
 • Traducere alte acte personale pentru angajare din engleză în cehă.

Dacă urmează să emigrați în străinătate, cel mai probabil, în funcție de țara de destinație, va trebui întocmit un dosar.

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba engleză în limba cehă și în orice altă limbă a actelor dvs.

Cei mai mulți dintre clienții noștri aplează la serviciile noastre de:

 • Traducere acte de emigrare în Canada
 • Traducere acte de emigrare în SUA
 • Traducere acte de emigrare în Australia
 • Traducere acte de emigrare în Noua Zeelandă
 • Traducere acte de emigrare în țările din Orientul Mijlociu
 • Traducere acte de emigrare în țările din America Latină
 • Traducere acte de emigrare în țările din Asia sau Oceania
 • Traducere acte de emigrare în țările din Africa
 • Traducere acte de emigrare în alte țări din Europa

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba engleză în limba cehă, după cum urmează:

 • Traduceri adeverințe medicale din engleză în cehă
 • Traduceri certificate medicale din engleză în cehă
 • Traduceri dovezi de vaccinare/aviz epidemiologic din engleză în cehă
 • Traduceri referate/fișe/rapoarte medicale din engleză în cehă
 • Traduceri recomandări medicale din engleză în cehă
 • Traducerea din engleză în cehă a buletinelor de analize și alte documente medicale emise de unități sanitare publice sau private:
  • Traducere raport RMN, CT, PET/CT, ecografie, radiografie din engleză în cehă
  • Traducere rezultate analize biochimice din engleză în cehă
  • Traducere rezultate analize histopatologice (biopsii) din engleză în cehă
  • Traducere rezultate examne imunohistochimice din engleză în cehă
  • Traducere rezultate examene colonoscopice din engleză în cehă
  • Traducere rezultate examene medicale de orice natură din engleză în cehă
  • Traducere bilet de ieșire/de externare din spital din engleză în cehă
  • Traducere bilet de internare din engleză în cehă
 • Traducerea din engleză în cehă a buletinelor de analize pentru obținerea vizelor de muncă
 • Traducere prescriptie medicală/rețetă din engleză în cehă
 • Traducere certificat de încadrare în grad de handicap din engleză în cehă
 • Traduceri asigurări medicale, de sănătate, de viață, de călătorie din engleză în cehă

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba engleză în limba cehă a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere Certificat de rezidență fiscală din engleză în cehă (pentru evitarea dublei impuneri)
 • Traducere Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale din engleză în cehă
 • Traducere din engleză în cehă a adeverințelor de venit eliberate autoritățile fiscale sau de angajator
 • Taducere alte acte cu caracter fiscal din engleză în cehă

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea engleză în limba cehă a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere autorizații din engleză în cehă (de procurare armă și muniție, de liberă practică, pentru desfășurarea activitătii de diriginte de șantier etc.);
 • Traducere avize din engleză în cehă;
 • Traducere decizii din engleză în cehă (de pensionare, medicală asupra capacității de muncă, privind încetarea/suspendarea plății ajutorului de șomaj, de acordare / suspendare a indemnizației pentru creșterea copilului, de acordare a alocației de stat pentru copii etc.);
 • Traducere dispoziții din engleză în cehă;
 • Traducere atestate din engleză în cehă (pentru exercitarea profesiei de agent de pază și ordine, de detectiv particular, de persoană sau familie aptă să adopte etc.);
 • Traducere licențe din engleză în cehă (de antrenor, de funcționare a societăților specializate sau a cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.);
 • Traducere extrase ale registrelor deținute de un organ al administrației publice, atestate, adeverințe și certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atestă o anumită calitate sau un drept, în vederea valorificării anumitor drepturi etc..

Pentru înmatricularea unei mașini, achiziționată dintr-o altă țară, puteți avea nevoie de traducerea actelor auto: actul de înstrăinare (în funcție de proveniență - contractul de vânzare-cumpărare, dacă a fost cumpărat de la o persoană fizică SAU factura de achiziție, dacă este achiziționat de la persoană juridică), certificatul de înmatriculare/brief eliberat de autoritățile statului unde a fost înregistrat autoturismul, cartea mașinii etc..

Vă oferim servicii complete de traducere autorizată și legalizată a tuturor actelor auto, după cum urmează

Pentru alte detalii legate de formalitățile de înmatriculare consultați pagina de Acte Auto

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba engleză în limba cehă a documentelor dvs., după cum urmează:

 • Traduceri hotărâri/sentințe/decizii judecătorești din engleză în cehă
 • Traduceri acte emise de Parchete din engleză în cehă
 • Traduceri acte emise de executorul judecătoresc din engleză în cehă
 • Traduceri acte emise de Oficiul Registrului Comerțului din engleză în cehă
 • Traduceri declarații oficiale din engleză în cehă
 • Traduceri acte notariale emise de Notarii Publici din engleză în cehă
 • Traducere acord de confidențialitate din engleză în cehă
 • Traducere contract de prestări servicii din engleză în cehă
 • Traducere contract de leasing din engleză în cehă
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din engleză în cehă
 • Traduceri contracte specifice din engleză în cehă
 • Traducere raport judicial din engleză în cehă
 • Traducere scrisoare de credit din engleză în cehă
 • Traducere certificat ISO management de calitate din engleză în cehă
 • Traducere alte acte juridice din engleză în cehă

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea engleză în limba cehă a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere procură/împuternicire din engleză în cehă
 • Traduceri înscrisuri sub semnătura privată cu dată certă din engleză în cehă
 • Traduceri declarații din engleză în cehă
 • Traducere certificat de divorț din engleză în cehă
 • Traducere convenții matrimoniale din engleză în cehă
 • Traducere certificat de moștenitor din engleză în cehă
 • Traducere testament din engleză în cehă
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din engleză în cehă
 • Traducere contract de comodat din engleză în cehă
 • Traducere acte de ipotecă din engleză în cehă
 • Traducere contract de închiriere din engleză în cehă
 • Traducere contract de mandat din engleză în cehă
 • Traducere declarații notariale în vederea înființării unei societăți comerciale/companii din engleză în cehă
 • Traducere declarație ieșire copil minor din țară din engleză în cehă
 • Traducere acte emise de Ambasade sau Consulate din engleză în cehă
 • Traduceri alte acte notariale/consulare din engleză în cehă

Pot exista situații concrete în care oficialitățile din România vă pot solicita să prezentați anumite extrase, scrisori sau alte documente bancare. Fie că este vorba de un credit bancar pe care doriți să îl faceți sau de alte situații în care vi se cere să demonstrați realizările financiare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba engleză în limba cehă sau în orice altă limbă a actelor dvs. după cum urmează:

 • Traducere extras de cont din engleză în cehă
 • Traducere bilanț/balanță contabilă din engleză în cehă
 • Traducere raport financiar sau contabil din engleză în cehă
 • Traducere documente experitiză contabilă sau de audit din engleză în cehă
 • Traducere proiect de finanțare din engleză în cehă
 • Traducere plan de afaceri din engleză în cehă
 • Traducere contract de prestări servicii din engleză în cehă
 • Traducere contract de ipotecă din engleză în cehă
 • Traducere scrisoare de bonitate din engleză în cehă
 • Traducere scrisori de garanție bancară din engleză în cehă
 • Traducere documente de analiză economică sau financiară din engleză în cehă
 • Traduceri alte documente financiar-bancare din engleză în cehă
 • Traducere lucrare de diplomă din engleză în cehă
 • Traducere lucrare/teză de licență din engleză în cehă
 • Traducere lucrare de disertație din engleză în cehă
 • Traducere teză de doctorat din engleză în cehă
 • Traducere rezumate lucrări de licență/disertație din engleză în cehă
 • Traducere rezumat teză de doctorat din engleză în cehă
 • Traducere rezumat (abstract) la lucrare din engleză în cehă
 • Traducere alte lucrări științifice sau de alt tip din engleză în cehă

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba engleză în limba cehă sau orice altă limbă, după cum urmează:

 • Traduceri construcții din engleză în cehă
 • Traduceri fizică din engleză în cehă
 • Traduceri optică din engleză în cehă
 • Traduceri domeniul petrolului și gazelor din engleză în cehă
 • Traduceri industria lemnului din engleză în cehă
 • Traduceri industrie ușoară din engleză în cehă
 • Traduceri industrie metalurgică din engleză în cehă
 • Traduceri industrie navală din engleză în cehă
 • Traduceri domeniul energetic din engleză în cehă
 • Traduceri industria alimentară din engleză în cehă
 • Traduceri industria auto din engleză în cehă
 • Traduceri inginerie din engleză în cehă
 • Traduceri telecomunicații din engleză în cehă
 • Traduceri chimie din engleză în cehă
 • Traduceri modă/fashion din engleză în cehă
 • Traduceri accesorii din engleză în cehă
 • Traduceri turism din engleză în cehă
 • Traduceri documente și declarații pentru licitații din engleză în cehă
 • Traduceri caiete de sarcini din engleză în cehă
 • Traduceri manuale de utilizare echipamente din engleză în cehă
 • Traduceri manuale de utilizare utilaje din engleză în cehă
 • Traduceri carte tehnică din engleză în cehă
 • Traduceri fișe tehnice din engleză în cehă
 • Traduceri descriere de produs din engleză în cehă
 • Traduceri certificate de garanție din engleză în cehă
 • Traduceri instrucțiuni de folosire/specificații tehnice utilaje și echipamente din engleză în cehă
 • Traduceri descriere a procesului tehnologic de producție sau fabricație din engleză în cehă
 • Traduceri studii fezabilitate din engleză în cehă
 • Traduceri planuri cadastrale din engleză în cehă
 • Traduceri certificate de urbanism din engleză în cehă
 • Traduceri contracte cu termeni tehnici din engleză în cehă
 • Traduceri cataloage de produse și materiale publicitare cu limbaj tehnic din engleză în cehă
 • Traduceri cerificate și documentație managementul calității ISO din engleză în cehă
 • Traduceri alte documente/documentații tehnice din engleză în cehă

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba engleză în limba cehă sau orice altă limbă.

 • Traduceri studii clinice, biologice, farmacologice din engleză în cehă
 • Traduceri engleză-cehă pentru centre (cabinete) medicale, spitale, clinici etc.
 • Traduceri engleză-cehă pentru centre stomatologice
 • Traduceri engleză-cehă pentru producători și distribuitori de medicamente
 • Traduceri engleză-cehă pentru producători și distribuitori de echipamente medicale
 • Traduceri manual de instrucțiuni și aparate medicale din engleză în cehă
 • Traduceri ghid (manual) de utilizare, prospecte medicament din engleză în cehă
 • Traduceri lucrări de specialitate din engleză în cehă
 • Traduceri alte documente/documentații medicale, farmacologice din engleză în cehă

Oferim cele mai bune soluții de traducere a documentelor pentru companii/firme și instituții.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea contractelor dvs. a documentelor business, comerciale sau de orice alt tip, fie din limba engleză în limba cehă, fie din limba cehă în limba engleză, precum și în orice alte limbi.

 • TRADUCERE DOCUMENTE COMERCIALE din engleză în cehă
  • Traducere facturi comerciale externe (invoice) din engleză în cehă
  • Traducere certificate fitosanitare din engleză în cehă
  • Traducere certificate sanitar-veterinare din engleză în cehă
  • Traducere declarații de producător din engleză în cehă
  • Traducere certificate de producător din engleză în cehă
  • Traducere certificate de calitate din engleză în cehă
  • Traducere certificate de origine a mărfurilor din engleză în cehă
  • Traducere alte documente comerciale din engleză în cehă
 • TRADUCERE ACTE FIRMĂ din engleză în cehă (acte emise de Oficiciul Registrului Comerțului)
  • Traducere Certificat de Înregistare a Societăților Comerciale din engleză în cehă
  • Traducere Certificat Constatator din engleză în cehă
  • Traducere declarații oficiale - mențiuni de înregistrare, dată certă etc. din engleză în cehă
 • TRADUCERE ALTE DOCUMENTE din engleză în cehă
  • Traducere act constitutiv din engleză în cehă
  • Traducere hotărâre generală a asociaților sau a acționarilor (hotărâre AGA) din engleză în cehă
  • Traducere declarații, rezoluții, decizii din engleză în cehă
  • Traducere acorduri de confidențialitate din engleză în cehă
  • Traducere certificate ISO de managementul calității din engleză în cehă
  • Traduceri contracte angajați din engleză în cehă
  • Traducere plan de afaceri (business plan) din engleză în cehă
  • Traducere caiet de sarcini din engleză în cehă
  • Traduceri coduri de conduită din engleză în cehă
  • Traducere ghid de bună practică din engleză în cehă
  • Traduceri regulamente interne și de ordine interioară din engleză în cehă
  • Traducere contracte cu partenerii, clienții și furnizorii din engleză în cehă
  • Traducere certificate de atestare fiscală din engleză în cehă
  • Traducere certificat de rezidență fiscală din engleză în cehă
  • Traduceri acte contabile (bilanțuri etc.) din engleză în cehă
  • Traducere acte pentru licitații din engleză în cehă
  • Traducere corespondență de afaceri din engleză în cehă
  • Traduceri CV-uri din engleză în cehă
  • Traduceri orice alte documente din engleză în cehă

Notă: Lista de mai sus este una orientativă. Oferim servicii de traducere și legalizări pentru orice localitate din România din aria de acoperire a curierului nostru partener. Astfel, nu ezitați să ne contactați, chiar dacă localitatea dvs. nu se află în lista de mai sus.

LISTĂ SERVICII

TRADUCERI AUTORIZATE din engleză în cehă
TRADUCERI LEGALIZATE din engleză în cehă

Livrarea documentelor se face prin metoda aleasa de dvs. Vă reamintim că putem livra documentele prin curier rapid atât în București, cât și în orice altă localitate din România sau din străinătate.

ATENȚIE! Pentru legalizarea notarială, traducerea ce se face dintr-o limbă străină într-o altă limbă străină, va fi însoțită de o traducere în limba română, semnată de același traducător care realizează traducerea inițială. Traducerea în română este necesară pentru ca Notarul Public să poată verifica conținutul înscrisului. Traducerea în limba română se va păstra la dosar.

SERVICII DE OBȚINERE A VIZELOR DE CĂLĂTORIE PENTRU PESTE 80 DE STATE DIN LUME

Pentru detalii despre necesitatea obținerii unei vize și procedurile aplicabile, consultați secțiunea OBȚINERE VIZE.

Cum procedez pentru a beneficia de serviciile Centrului T&B International?

Deoarece punem accentul pe utilizarea cât mai eficientă a timpului și reducerea costurilor pentru clienții noștri, subliniem faptul că indiferent dacă locuiți în București, în alt județ sau în afara României, NU ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA dvs. la birourile noastre! Toate detaliile pot fi transmise prin APLICAȚIA ONLINE de mai jos sau via e-mail.

CU T&B INTERNATIONAL PROCESUL DE TRADUCERE A DOCUMENTELOR ESTE SIMPLU, RAPID ȘI SIGUR
Aplicați ONLINE 24/7

Completați datele în aplicație și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va prelua cazul dvs. și în cel mai scurt timp veți primi o ofertă personalizată

Transmiteți documentele

Transmiteți documentele prin e-mail, curier sau personal la birourile noastre. Ne ocupăm de traducerea documentelor dvs..

Primiți documentele traduse și legalizate!

Vă returnăm documentele prin metoda aleasă de dvs. (curier rapid sau predare personală la birourile noastre).

Cât durează toate procedurile?

Durata totală depinde de volumul și tipul de acte/documente, motiv pentru care nu se poate preciza durata exactă fără o evaluare prealabilă. Vă vom furniza toate detaliile privind termenul de predare de îndată ce primim solicitarea dvs. prin aplicația online de mai jos sau pe e-mail.

Cu titlu orientativ, vă informăm că traducerea autorizată a unui act personal tipizat este gata în 1 zi lucrătoare.

Care sunt costurile?

Costul total pentru traducerea unui document depinde de numărul de pagini și de dificultatea textului. O pagină standard de traducere conține 2000 de caractere cu spații. În cazul actelor tipizate tariful se aplică per pagină, indiferent de numărul de caractere.

În cazul documentelor cu limbaj specializat costul per pagină este mai ridicat, în timp ce, pentru actele tipizate, se aplică tariful minim.

De asemenea, dacă se dorește legalizarea notarială, se adaugă tarifele percepute pentru aceste servicii.

Cum plătesc?

Facturarea se realizează în LEI (în cazul persoanelor rezidente în România) și în EUR (în cazul persoanelor rezidente în străinătate – la cursul de schimb al BNR) iar factura de plată este transmisă pe e-mail.

MODALITĂȚI DE PLATĂ
 • ONLINE cu cardul bancar emis sub una din siglele: VISA, Mastercard, American Express, Discover, JCB, Wright Express, Carte Blanche, Diner’s Club (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu un link prin accesarea căruia veți putea plăti online direct cu cardul dvs.)
 • Plată prin transfer bancar (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face transferul bancar – direct prin Internet Banking sau prin ordin de plată la ghișeul băncii)
 • Depunere numerar direct la casieria băncii (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face plata direct la casieria băncii)
Pentru o estimare a costurilor TOTALE vă rugăm să folosiți formularul de mai jos și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va analiza solicitarea dvs. și vă va transmite o ofertă adaptată nevoilor dvs.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea folosirii acestora și a politicii noastre de utilizare a fișierelor de tip cookies. Am înțeles