Urmează să utilizați în România acte emise în străinătate pentru diverse formalități sau pur si simplu aveți nevoie de traducerea unor documente din germană în română?

Dacă răspunsul este afirmativ la cel puțin una din aceste întrebări, Centrul T&B International este soluția!

LIMBA ROMÂNĂ este o limbă romanică vorbită la nivel global de peste 28 de milioane de persoane fiind limbă oficială în ROMÂNIA, în REPUBLICA MOLDOVA și în Provincia Autonomă Voivodina din Serbia.
Ce servicii oferă Centrul de Vize și Legalizări T&B International?

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International cu sediul în centrul Bucureștiului (România) se asigură servicii specializate de asistență și consiliere pentru obținerea vizelor și permiselor de ședere pentru peste 100 de state din întreaga lume, servicii complete de traducere în/din peste 30 de limbi și servicii de vizare, apostilare sau supralegalizare a documentelor ce urmează să fie folosite în orice stat din lume.

Vă oferim consiliere GRATUITĂ în vederea estimării costurilor și a timpului necesar pentru toate procedurile de traducere și legalizare a documentelor dvs.

Misiunea noastră este de a economisi timp în favoarea dvs., de a vă scuti de drumuri și de vă oferi o experiență transparentă fară a lua contact cu procese birocratice complexe de cele mai multe ori puțin înțelese.

Ce trebuie să știți despre traduceri?

Traducerile pot fi simple, autorizate sau legalizate. Multe persoane se întreabă care este diferența dintre acestea. Pentru a veni în spijinul dvs., în continuare vă explicăm ce presupune fiecare dintre acestea.

Traducerile simple sunt considerate traduceri care nu necesită ştampila şi semnătura unui traducător autorizat de Ministerul Justiţiei. În cazul actelor oficiale care urmează să fie folosite în România, de obicei autoritățile solicită o traducere autorizată sau legalizată. Vă recomandăm să apelați la traduceri simple doar atunci când situațiile vă permit (de obicei când documentele nu se vor utiliza pentru realizarea unor formalități administrative/oficiale).

Traducerile autorizate sunt traducerile realizate de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România. Acestea poartă semnătura și ștampila traducătorului autorizat care a efectuat traducerea. De asemenea, acestea prezintă la finalul documentului încheierea prin care traducătorul autorizat certifică exactitatea traducerii documentului original și faptul că prin traducere nu a fost denaturat conținutul original al textului sau shimbat în vreun fel sensul anumitor cuvinte sau fraze.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Doar traducerile autorizate pot fi legalizate de către Notarul Public.

Notă: Actele oficiale străine pentru a fi recunoscute în România trebuie să fie certificate cu apostila de la Haga (în cazul în care au fost emise într-un stat semnatar al Convenției de la Haga) sau supralegalizate pe cale administrativă și consulară (de către Ministerul Afacerilor Externe din țara de origine a actului și ulterior de Ambasada României sau Consulatul României din acea țară) – în cazul în care actul a fost emis într-un stat nesemnatar al Convenției de la Haga. Se face excepție de la obligativitatea apostilării/supralegalizării, în cazul în care actul provine dintr-un stat cu care România a încheiat acorduri privind scutirea de obligativitatea aplicării apostilei sau a supralegalizării.

Albania

Austria

Bosnia și Herțegovina

Bulgaria

Cehia (Republica Cehă)

Coreea de Nord (RPDC)

Croația

Croația

Franța

Macedonia

Mongolia

Muntenegru

Republica Moldova

Polonia

Rusia (Federația Rusă)

Serbia

Slovacia

Slovenia

Ucraina

Ungaria

Note:

(1) Chiar dacă acordurile prevăd scutirea de orice legalizare, totuși, actele emise în alte limbi străine trebuie să fie însoțite de o traducere în limba română.

Consultați documentul atașat pentru mai multe detalii despre acordurile semnate cu statele din tabel.

Traducerile legalizate nu trebuie confundate cu traducerile autorizate. Traducerile legalizate sunt acele traduceri care pe lângă ștampila și semnătura traducătorului au pe ultima pagină încheierea de legalizare a unui Notar Public. Spre diferență de acestea, traducerile autorizate au doar încheierea traducătorului autorizat, semnătura și ștampila acestuia.

Încheierea de legalizare a Notarului Public certifică faptul că semnătura traducătorului este autentică și că traducătorul deține o autorizație emisă de Ministerul Justiției.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Pentru a putea legaliza o traducere este nevoie de prezentarea documentelor în original în fața Notarului Public. Acestea trebuie să fie autentice (acte de stare civilă, diplome etc.), cu dată certă (documente în copie legalizată, documente cu dată certă în fața notarului), cu legalizare de semnătură etc.

Traducerile legalizate vor avea atașată la final o copie după actul original după care a fost realizată traducerea, fiecare pagină va fi numerotată, ștampilată și semnată de traducătorul autorizat. Acestea se pregătesc în două exemplare de traducătorul autorizat: un exemplar pentru client și un exemplar care rămâne în arhiva Notarului Public.

Notă: Actele oficiale străine pentru a fi recunoscute în România trebuie să fie certificate cu apostila de la Haga (în cazul în care au fost emise într-un stat semnatar al Convenției de la Haga) sau supralegalizate pe cale administrativă și consulară (de către Ministerul Afacerilor Externe din țara de origine a actului și ulterior de Ambasada României sau Consulatul României din acea țară) – în cazul în care actul a fost emis într-un stat nesemnatar al Convenției de la Haga. Se face excepție de la obligativitatea apostilării/supralegalizării, în cazul în care actul provine dintr-un stat cu care România a încheiat acorduri privind scutirea de obligativitatea aplicării apostilei sau a supralegalizării.

Albania

Austria

Bosnia și Herțegovina

Bulgaria

Cehia (Republica Cehă)

Coreea de Nord (RPDC)

Croația

Croația

Franța

Macedonia

Mongolia

Muntenegru

Republica Moldova

Polonia

Rusia (Federația Rusă)

Serbia

Slovacia

Slovenia

Ucraina

Ungaria

Note:

(1) Chiar dacă acordurile prevăd scutirea de orice legalizare, totuși, actele emise în alte limbi străine trebuie să fie însoțite de o traducere în limba română.

Consultați documentul atașat pentru mai multe detalii despre acordurile semnate cu statele din tabel.
Ce tip de documente traducem din limba germană în limba română?

Indiferent de tipul documentelor pe care doriți să le traducem, Centrul T&B International vă oferă soluția perfectă. Indiferent că vorbim de documente tipizate sau de documente cu un grad ridicat de dificultate, specialiștii vor face în asa fel încât rezultatul să fie la cele mai înalte standarde de calitate.

Actele emise în alte state, pentru a putea fi utilizate în România, trebuie să fie traduse în limba română.

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba germană în limba română a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere acte de stare civilă din germană în română
  • Traducere certificat de naștere din germană în română
  • Traducere certificat de căsătorie din germană în română
  • Traducere certificat de deces din germană în română
 • Traducere extrase/certificate din germană în română
  • Traducere certificate de divorț din germană în română
  • Traducere extrase de pe actele de stare civilă din germană în română
  • Traducere certificate de schimbare a numelui pe cale administrativă din germană în română
  • Traducere acte care atestă componența familiei din germană în română
  • Traducere adeverință privind starea civilă/dovadă celibat din germană în română
  • Traducere Certificat de atestare a domiciliului și a cetățeniei române din germană în română
 • Traducere caziere din germană în română
  • Traducere cazier judiciar din germană în română
  • Traducere cazier auto din germană în română
  • Traducere cazier fiscal din germană în română
 • Traducere acte de identitate/permise din germană în română
  • Traducere carte/buletin de identitate
  • Traducere pașaport
  • Traducere permis de rezidență
  • Traducere permis de conducere
 • Traducere adeverințe din germană în română
  • Traducere adeverință de la locul de muncă din germană în română
  • Traducere adeverință de student din germană în română
  • Traducere adeverință de pensionar/talon de pensie din germană în română
  • Alte tipuri de adeverințe din germană în română
 • Traducere alte acte personale sau profesionale din germană în română

Pentru încheierea căsătoriei în România, actele emise în alte state trebuie traduse în limba română.

 • Traducere certificat de naștere;
 • Traducerea dovezii desfacerii căsătoriei anterioare (dacă a existat): certificat de divorț, sentința de divorț rămasă definitivă și irevocabilă, certificatul de deces al fostului/ei soț/soții etc.;
 • Traducerea dovezii că cetățeanul străin îndeplinește condițiile de fond cerute de legea sa națională și nu există impedimente pentru încheierea căsătoriei în România (eliberată de autoritățile din țara de origine sau de Ambasada acreditată în România);
 • Traducere pașaport (pagina care conține datele de identificare ale persoanei) – în cazul în care pașaportul nu este emis într-o limbă de circulație internațională;
 • Traducere alte acte în vederea încheierii căsătoriei în România.

Notă: Actele trebuie să fie apostilate sau supralegalizate în țara de origine. Dacă statul de proveniență este semnatar al Convenției de la Haga acestea vor fi certificate cu Apostila de la Haga, dacă statul este nesemnatar al respectivei convenții vor fi supralegalizate pe cale administrativă și consulară prin Ministerul Afacerilor Externe din țara de origine și Ambasada României din respectivul stat.

Vă stăm la dispoziție pentru pentru traducerea din limba germană în limba română, după cum urmează:

 • Traducere acte de studii preuniversitare din germană în română:
  • Traducere diplomă/certificat de absolvire studii gimnaziale din germană în română
  • Traducere diplomă de absolvire a școlii profesionale din germană în română
  • Traducere diplomă de bacalaureat din germană în română
  • Traducere diplomă de studii postliceale din germană în română
  • Traducere foi matricole din germană în română
  • Traducere planuri de învățământ din germană în română
  • Altele
 • Traducere acte de studii universitare și post-universitare din germană în română:
  • Traducere diplomă de licență din germană în română
  • Traducere diplomă de master din germană în română
  • Traducere diplomă de Doctor (PhD) din germană în română
  • Traducere diplomă de studii postuniversitare din germană în română
  • Traducere diplomă de absolvire din germană în română
  • Traducere adeverințe de absolvire din germană în română (care înlocuiesc diploma până la eliberarea acesteia)
  • Traducere supliment la diplomă (foaie matricolă/situație școlară) din germană în română
  • Traduceri programe analitice din germană în română
  • Traducere adeverințe care atestă calitate de student din germană în română
  • Traducere atestate de echivalare a studiilor din germană în română
  • Traducere certificate de pregătire didactică din germană în română
  • Traducere alte acte de studii din germană în română

Actele emise în alte state, pentru a fi recunoscute în România trebuie să fie însoțite de o traducere în limba română.

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba germană în limba română a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducerea din germană în română a actelor privind calificarea/specializarea pentru activitățile din domeniul medical (medici, medici dentiști, asistenți medicali, moșe, farmaciști, tehnicieni dentari, psihologi etc.): certificate de membru, certificate de conformitate, adeverințe de rezident, adeverințe de confirmare, adeverințe privind stagiile efectuate, recomandări, atestate de liberă practică etc.;
 • Traducerea din germană în română a actelor privind calificarea/speciflicarea pentru activitățile din domeniul veterinar;
 • Traducere acte care atestă profesia de Arhitect din germană în română;
 • Traducerea din germană în română a actelor dovedesc calificarea/pregătirea în diferite meserii:
  • Traducere certificate/diplome de absolvire din germană în română;
  • Traducere certificate de calificare profesională din germană în română;
  • Traducere certificate de competente profesionale din germană în română;
  • Traducere atestate privind calificarea/pregătirea și experiența profesională din germană în română;
  • Traducere certificate de atestare (tehnico-profesională etc.) din germană în română;
  • Traducere certificate de pregătire profesională din germană în română;
  • Traducere adeverințe care atestă calificarea din germană în română;
  • Traducere alte acte care dovedesc calificarea în diferite meserii din germană în română.
 • Traducerea din germană în română a certificatelor de competență ale personalului maritim navigant;
 • Traducerea din germană în română a Brevetelor de Turism eliberate de Ministerul Turismului: Manager în activitatea de turism, Director de agenție de turism, Director de hotel, Director de restaurant, Cabanier;
 • Traducerea din germană în română a atestatelor pentru artiștii liber profesioniști;
 • Traducere acte șoferi profesioniști din germană în română.

Vă ajutăm să vă prezentați într-un mod profesionist în fața potențialilor angajatori. Prima impresie contează foarte mult!

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba germană în limba română, după cum urmează:

 • Traducere CV (Curriculum Vitae) din germană în română;
 • Traducere scrisoare de intenție din germană în română;
 • Traduceri scrisori de recomandare din germană în română;
 • Traducere acte care atestă vechimea în muncă, în domeniu și în specialitate din germană în română;
 • Traducere cazier judiciar pentru angajare din germană în română;
 • Traducere acte de studii/acte care atestă calificarea (specializarea) profesională din germană în română;
 • Traducere alte acte personale pentru angajare din germană în română.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba germană în limba română, după cum urmează:

 • Traduceri adeverințe medicale din germană în română
 • Traduceri certificate medicale din germană în română
 • Traduceri dovezi de vaccinare/aviz epidemiologic din germană în română
 • Traduceri referate/fișe/rapoarte medicale din germană în română
 • Traduceri recomandări medicale din germană în română
 • Traducerea din germană în română a buletinelor de analize și alte documente medicale emise de unități sanitare publice sau private:
  • Traducere raport RMN, CT, PET/CT, ecografie, radiografie din germană în română
  • Traducere rezultate analize biochimice din germană în română
  • Traducere rezultate analize histopatologice (biopsii) din germană în română
  • Traducere rezultate examne imunohistochimice din germană în română
  • Traducere rezultate examene colonoscopice din germană în română
  • Traducere rezultate examene medicale de orice natură din germană în română
  • Traducere bilet de ieșire/de externare din spital din germană în română
  • Traducere bilet de internare din germană în română
 • Traducerea din germană în română a buletinelor de analize pentru obținerea vizelor de muncă
 • Traducere prescriptie medicală/rețetă din germană în română
 • Traducere certificat de încadrare în grad de handicap din germană în română
 • Traduceri asigurări medicale, de sănătate, de viață, de călătorie din germană în română

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba germană în limba română a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere Certificat de rezidență fiscală din germană în română (pentru evitarea dublei impuneri)
 • Traducere Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale din germană în română
 • Traducere din germană în română a adeverințelor de venit eliberate autoritățile fiscale sau de angajator
 • Taducere alte acte cu caracter fiscal din germană în română

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea germană în limba română a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere autorizații din germană în română (de procurare armă și muniție, de liberă practică, pentru desfășurarea activitătii de diriginte de șantier etc.);
 • Traducere avize din germană în română;
 • Traducere decizii din germană în română (de pensionare, medicală asupra capacității de muncă, privind încetarea/suspendarea plății ajutorului de șomaj, de acordare / suspendare a indemnizației pentru creșterea copilului, de acordare a alocației de stat pentru copii etc.);
 • Traducere dispoziții din germană în română;
 • Traducere atestate din germană în română (pentru exercitarea profesiei de agent de pază și ordine, de detectiv particular, de persoană sau familie aptă să adopte etc.);
 • Traducere licențe din germană în română (de antrenor, de funcționare a societăților specializate sau a cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.);
 • Traducere extrase ale registrelor deținute de un organ al administrației publice, atestate, adeverințe și certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atestă o anumită calitate sau un drept, în vederea valorificării anumitor drepturi etc..

Dacă intenționați să obțineți cetățenia română, va trebui să depuneți solicitarea dvs. fie la Ambasada României acreditată în țara dvs. de reședință, fie la Autoritatea Națională de Cetățenie (ANC) din București sau la unul din cele trei birouri teritoriale ale ANC din Iași, Galați sau Suceava1.

Actele care compun dosarul dvs., pentru a fi recunoscute, trebuie să fie însoțite de o traducere legalizată în limba română.

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din germană în română a tuturor actelor dvs. necesare pentru obținerea cetățeniei române.

Note:

1La birourile teritoriale (Iași, Galați sau Suceava) depun cereri doar cetăţenii care şi-au pierdut cetăţenia din motive neimputabile lor sau le-a fost retrasă fără voia lor, în baza art.11 din Legea cetăţeniei nr.21/1991, republicată.

Pentru înmatricularea unei mașini, achiziționată dintr-o altă țară, puteți avea nevoie de traducerea actelor auto: actul de înstrăinare (în funcție de proveniență - contractul de vânzare-cumpărare, dacă a fost cumpărat de la o persoană fizică SAU factura de achiziție, dacă este achiziționat de la persoană juridică), certificatul de înmatriculare/brief eliberat de autoritățile statului unde a fost înregistrat autoturismul, cartea mașinii etc..

Vă oferim servicii complete de traducere autorizată și legalizată a tuturor actelor auto, după cum urmează

Pentru alte detalii legate de formalitățile de înmatriculare consultați pagina de Acte Auto

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba germană în limba română a documentelor dvs., după cum urmează:

 • Traduceri hotărâri/sentințe/decizii judecătorești din germană în română
 • Traduceri acte emise de Parchete din germană în română
 • Traduceri acte emise de executorul judecătoresc din germană în română
 • Traduceri acte emise de Oficiul Registrului Comerțului din germană în română
 • Traduceri declarații oficiale din germană în română
 • Traduceri acte notariale emise de Notarii Publici din germană în română
 • Traducere acord de confidențialitate din germană în română
 • Traducere contract de prestări servicii din germană în română
 • Traducere contract de leasing din germană în română
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din germană în română
 • Traduceri contracte specifice din germană în română
 • Traducere raport judicial din germană în română
 • Traducere scrisoare de credit din germană în română
 • Traducere certificat ISO management de calitate din germană în română
 • Traducere alte acte juridice din germană în română

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea germană în limba română a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere procură/împuternicire din germană în română
 • Traduceri înscrisuri sub semnătura privată cu dată certă din germană în română
 • Traduceri declarații din germană în română
 • Traducere certificat de divorț din germană în română
 • Traducere convenții matrimoniale din germană în română
 • Traducere certificat de moștenitor din germană în română
 • Traducere testament din germană în română
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din germană în română
 • Traducere contract de comodat din germană în română
 • Traducere acte de ipotecă din germană în română
 • Traducere contract de închiriere din germană în română
 • Traducere contract de mandat din germană în română
 • Traducere declarații notariale în vederea înființării unei societăți comerciale/companii din germană în română
 • Traducere declarație ieșire copil minor din țară din germană în română
 • Traducere acte emise de Ambasade sau Consulate din germană în română
 • Traduceri alte acte notariale/consulare din germană în română

Pot exista situații concrete în care oficialitățile din România vă pot solicita să prezentați anumite extrase, scrisori sau alte documente bancare. Fie că este vorba de un credit bancar pe care doriți să îl faceți sau de alte situații în care vi se cere să demonstrați realizările financiare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba germană în limba română sau în orice altă limbă a actelor dvs. după cum urmează:

 • Traducere extras de cont din germană în română
 • Traducere bilanț/balanță contabilă din germană în română
 • Traducere raport financiar sau contabil din germană în română
 • Traducere documente experitiză contabilă sau de audit din germană în română
 • Traducere proiect de finanțare din germană în română
 • Traducere plan de afaceri din germană în română
 • Traducere contract de prestări servicii din germană în română
 • Traducere contract de ipotecă din germană în română
 • Traducere scrisoare de bonitate din germană în română
 • Traducere scrisori de garanție bancară din germană în română
 • Traducere documente de analiză economică sau financiară din germană în română
 • Traduceri alte documente financiar-bancare din germană în română
 • Traducere lucrare de diplomă din germană în română
 • Traducere lucrare/teză de licență din germană în română
 • Traducere lucrare de disertație din germană în română
 • Traducere teză de doctorat din germană în română
 • Traducere rezumate lucrări de licență/disertație din germană în română
 • Traducere rezumat teză de doctorat din germană în română
 • Traducere rezumat (abstract) la lucrare din germană în română
 • Traducere alte lucrări științifice sau de alt tip din germană în română

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba germană în limba română, după cum urmează:

 • Traduceri construcții din germană în română
 • Traduceri fizică din germană în română
 • Traduceri optică din germană în română
 • Traduceri domeniul petrolului și gazelor din germană în română
 • Traduceri industria lemnului din germană în română
 • Traduceri industrie ușoară din germană în română
 • Traduceri industrie metalurgică din germană în română
 • Traduceri industrie navală din germană în română
 • Traduceri domeniul energetic din germană în română
 • Traduceri industria alimentară din germană în română
 • Traduceri industria auto din germană în română
 • Traduceri inginerie din germană în română
 • Traduceri telecomunicații din germană în română
 • Traduceri chimie din germană în română
 • Traduceri modă/fashion din germană în română
 • Traduceri accesorii din germană în română
 • Traduceri turism din germană în română
 • Traduceri documente și declarații pentru licitații din germană în română
 • Traduceri caiete de sarcini din germană în română
 • Traduceri manuale de utilizare echipamente din germană în română
 • Traduceri manuale de utilizare utilaje din germană în română
 • Traduceri carte tehnică din germană în română
 • Traduceri fișe tehnice din germană în română
 • Traduceri descriere de produs din germană în română
 • Traduceri certificate de garanție din germană în română
 • Traduceri instrucțiuni de folosire/specificații tehnice utilaje și echipamente din germană în română
 • Traduceri descriere a procesului tehnologic de producție sau fabricație din germană în română
 • Traduceri studii fezabilitate din germană în română
 • Traduceri planuri cadastrale din germană în română
 • Traduceri certificate de urbanism din germană în română
 • Traduceri contracte cu termeni tehnici din germană în română
 • Traduceri cataloage de produse și materiale publicitare cu limbaj tehnic din germană în română
 • Traduceri cerificate și documentație managementul calității ISO din germană în română
 • Traduceri alte documente/documentații tehnice din germană în română

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba germană în limba română sau orice altă limbă.

 • Traduceri studii clinice, biologice, farmacologice din germană în română
 • Traduceri germană-română pentru centre (cabinete) medicale, spitale, clinici etc.
 • Traduceri germană-română pentru centre stomatologice
 • Traduceri germană-română pentru producători și distribuitori de medicamente
 • Traduceri germană-română pentru producători și distribuitori de echipamente medicale
 • Traduceri manual de instrucțiuni și aparate medicale din germană în română
 • Traduceri ghid (manual) de utilizare, prospecte medicament din germană în română
 • Traduceri lucrări de specialitate din germană în română
 • Traduceri alte documente/documentații medicale, farmacologice din germană în română

Oferim cele mai bune soluții de traducere a documentelor pentru companii/firme și instituții.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea contractelor dvs. a documentelor business, comerciale sau de orice alt tip, fie din limba germană în limba română, fie din limba română în limba germană, precum și în orice alte limbi.

 • TRADUCERE DOCUMENTE COMERCIALE din germană în română
  • Traducere facturi comerciale externe (invoice) din germană în română
  • Traducere certificate fitosanitare din germană în română
  • Traducere certificate sanitar-veterinare din germană în română
  • Traducere declarații de producător din germană în română
  • Traducere certificate de producător din germană în română
  • Traducere certificate de calitate din germană în română
  • Traducere certificate de origine a mărfurilor din germană în română
  • Traducere alte documente comerciale din germană în română
 • TRADUCERE ACTE FIRMĂ din germană în română (acte emise de Oficiciul Registrului Comerțului)
  • Traducere Certificat de Înregistare a Societăților Comerciale din germană în română
  • Traducere Certificat Constatator din germană în română
  • Traducere declarații oficiale - mențiuni de înregistrare, dată certă etc. din germană în română
 • TRADUCERE ALTE DOCUMENTE din germană în română
  • Traducere act constitutiv din germană în română
  • Traducere hotărâre generală a asociaților sau a acționarilor (hotărâre AGA) din germană în română
  • Traducere declarații, rezoluții, decizii din germană în română
  • Traducere acorduri de confidențialitate din germană în română
  • Traducere certificate ISO de managementul calității din germană în română
  • Traduceri contracte angajați din germană în română
  • Traducere plan de afaceri (business plan) din germană în română
  • Traducere caiet de sarcini din germană în română
  • Traduceri coduri de conduită din germană în română
  • Traducere ghid de bună practică din germană în română
  • Traduceri regulamente interne și de ordine interioară din germană în română
  • Traducere contracte cu partenerii, clienții și furnizorii din germană în română
  • Traducere certificate de atestare fiscală din germană în română
  • Traducere certificat de rezidență fiscală din germană în română
  • Traduceri acte contabile (bilanțuri etc.) din germană în română
  • Traducere acte pentru licitații din germană în română
  • Traducere corespondență de afaceri din germană în română
  • Traduceri CV-uri din germană în română
  • Traduceri orice alte documente din germană în română

LISTĂ SERVICII

TRADUCERI AUTORIZATE din germană în română
TRADUCERI LEGALIZATE din germană în română

Livrarea documentelor se face prin metoda aleasa de dvs. Vă reamintim că putem livra documentele prin curier rapid atât în București, cât și în orice altă localitate din România sau din străinătate.

SERVICII DE OBȚINERE A VIZELOR DE CĂLĂTORIE PENTRU PESTE 80 DE STATE DIN LUME

Pentru detalii despre necesitatea obținerii unei vize și procedurile aplicabile, consultați secțiunea OBȚINERE VIZE.

Cum procedez pentru a beneficia de serviciile Centrului T&B International?

Deoarece punem accentul pe utilizarea cât mai eficientă a timpului și reducerea costurilor pentru clienții noștri, subliniem faptul că indiferent dacă locuiți în București, în alt județ sau în afara României, NU ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA dvs. la birourile noastre! Toate detaliile pot fi transmise prin APLICAȚIA ONLINE de mai jos sau via e-mail.

CU T&B INTERNATIONAL PROCESUL DE TRADUCERE A DOCUMENTELOR ESTE SIMPLU, RAPID ȘI SIGUR
Aplicați ONLINE 24/7

Completați datele în aplicație și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va prelua cazul dvs. și în cel mai scurt timp veți primi o ofertă personalizată

Transmiteți documentele

Transmiteți documentele prin e-mail, curier sau personal la birourile noastre. Ne ocupăm de traducerea documentelor dvs..

Primiți documentele traduse și legalizate!

Vă returnăm documentele prin metoda aleasă de dvs. (curier rapid sau predare personală la birourile noastre).

Cât durează toate procedurile?

Durata totală depinde de volumul și tipul de acte/documente, motiv pentru care nu se poate preciza durata exactă fără o evaluare prealabilă. Vă vom furniza toate detaliile privind termenul de predare de îndată ce primim solicitarea dvs. prin aplicația online de mai jos sau pe e-mail.

Cu titlu orientativ, vă informăm că traducerea autorizată a unui act personal tipizat este gata în 1 zi lucrătoare.

Care sunt costurile?

Costul total pentru traducerea unui document depinde de numărul de pagini și de dificultatea textului. O pagină standard de traducere conține 2000 de caractere cu spații. În cazul actelor tipizate tariful se aplică per pagină, indiferent de numărul de caractere.

În cazul documentelor cu limbaj specializat costul per pagină este mai ridicat, în timp ce, pentru actele tipizate, se aplică tariful minim.

De asemenea, dacă se dorește legalizarea notarială, se adaugă tarifele percepute pentru aceste servicii.

Cum plătesc?

Facturarea se realizează în LEI (în cazul persoanelor rezidente în România) și în EUR (în cazul persoanelor rezidente în străinătate – la cursul de schimb al BNR) iar factura de plată este transmisă pe e-mail.

MODALITĂȚI DE PLATĂ
 • ONLINE cu cardul bancar emis sub una din siglele: VISA, Mastercard, American Express, Discover, JCB, Wright Express, Carte Blanche, Diner’s Club (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu un link prin accesarea căruia veți putea plăti online direct cu cardul dvs.)
 • Plată prin transfer bancar (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face transferul bancar – direct prin Internet Banking sau prin ordin de plată la ghișeul băncii)
 • Depunere numerar direct la casieria băncii (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face plata direct la casieria băncii)
Pentru o estimare a costurilor TOTALE vă rugăm să folosiți formularul de mai jos și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va analiza solicitarea dvs. și vă va transmite o ofertă adaptată nevoilor dvs.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea folosirii acestora și a politicii noastre de utilizare a fișierelor de tip cookies. Am înțeles

Informare
Stimați clienți, în perioada 18-31 mai, programul cu publicul se va desfășura în intervalul orar 12:00 - 18:00. Pentru a efectua depuneri/ridicări de documente la sediul nostru, avem rugămintea să ne contactați în prealabil pe email sau telefonic, pentru stabili o programare. Vă mulțumim pentru înțelegere!
×