Sunteți în posesia unor acte redactate în hindi și urmează să vă deplasați în străinătate pentru a întreprinde diverse formalități pe baza acestora sau pur și simplu aveți nevoie de traducerea unor documente din hindi în chineză?

Dacă răspunsul este afirmativ la cel puțin una din aceste întrebări, Centrul T&B International este soluția!

Ce servicii oferă Centrul de Vize și Legalizări T&B International?

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International cu sediul în centrul Bucureștiului (România) se asigură servicii specializate de asistență și consiliere pentru obținerea vizelor și permiselor de ședere pentru peste 100 de state din întreaga lume, servicii complete de traducere în/din peste 30 de limbi și servicii de vizare, apostilare sau supralegalizare a documentelor ce urmează să fie folosite în orice stat din lume.

Vă oferim consiliere GRATUITĂ în vederea estimării costurilor și a timpului necesar pentru toate procedurile de traducere și legalizare a documentelor dvs.

Misiunea noastră este de a economisi timp în favoarea dvs., de a vă scuti de drumuri și de vă oferi o experiență transparentă fară a lua contact cu procese birocratice complexe de cele mai multe ori puțin înțelese.

Ce trebuie să știți despre traduceri?

Traducerile pot fi simple, autorizate sau legalizate. Multe persoane se întreabă care este diferența dintre acestea. Pentru a veni în spijinul dvs., în continuare vă explicăm ce presupune fiecare dintre acestea.

Traducerile simple sunt considerate traduceri care nu necesită ştampila şi semnătura unui traducător autorizat de Ministerul Justiţiei. În cazul actelor oficiale care urmează să fie folosite în România, de obicei autoritățile solicită o traducere autorizată sau legalizată. Vă recomandăm să apelați la traduceri simple doar atunci când situațiile vă permit (de obicei când documentele nu se vor utiliza pentru realizarea unor formalități administrative/oficiale).

Traducerile autorizate sunt traducerile realizate de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România. Acestea poartă semnătura și ștampila traducătorului autorizat care a efectuat traducerea. De asemenea, acestea prezintă la finalul documentului încheierea prin care traducătorul autorizat certifică exactitatea traducerii documentului original și faptul că prin traducere nu a fost denaturat conținutul original al textului sau shimbat în vreun fel sensul anumitor cuvinte sau fraze.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Doar traducerile autorizate pot fi legalizate de către Notarul Public.

Traducerile legalizate nu trebuie confundate cu traducerile autorizate. Traducerile legalizate sunt acele traduceri care pe lângă ștampila și semnătura traducătorului au pe ultima pagină încheierea de legalizare a unui Notar Public. Spre diferență de acestea, traducerile autorizate au doar încheierea traducătorului autorizat, semnătura și ștampila acestuia.

Încheierea de legalizare a Notarului Public certifică faptul că semnătura traducătorului este autentică și că traducătorul deține o autorizație emisă de Ministerul Justiției.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Pentru a putea legaliza o traducere este nevoie de prezentarea documentelor în original în fața Notarului Public. Acestea trebuie să fie autentice (acte de stare civilă, diplome etc.), cu dată certă (documente în copie legalizată, documente cu dată certă în fața notarului), cu legalizare de semnătură etc.

Traducerile legalizate vor avea atașată la final o copie după actul original după care a fost realizată traducerea, fiecare pagină va fi numerotată, ștampilată și semnată de traducătorul autorizat. Acestea se pregătesc în două exemplare de traducătorul autorizat: un exemplar pentru client și un exemplar care rămâne în arhiva Notarului Public.

Notă: Actele oficiale străine pentru a fi recunoscute în România trebuie să fie certificate cu apostila de la Haga (în cazul în care au fost emise într-un stat semnatar al Convenției de la Haga) sau supralegalizate pe cale administrativă și consulară (de către Ministerul Afacerilor Externe din țara de origine a actului și ulterior de Ambasada țării în care urmează să fie utilizat actul acreditată în țara emitentă a actului) – în cazul în care actul a fost emis într-un stat nesemnatar al Convenției de la Haga. Se face excepție de la obligativitatea apostilării/supralegalizării, în cazul în care actul provine dintr-un stat cu care țara de destinație a încheiat acorduri privind scutirea de obligativitatea aplicării apostilei sau a supralegalizării.
Ce tip de documente traducem din limba hindi în limba chineză?

Indiferent de tipul documentelor pe care doriți să le traducem, Centrul T&B International vă oferă soluția perfectă. Indiferent că vorbim de documente tipizate sau de documente cu un grad ridicat de dificultate, specialiștii vor face în asa fel încât rezultatul să fie la cele mai înalte standarde de calitate.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba hindi în limba chineză a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere acte de stare civilă din hindi în chineză
  • Traducere certificat de naștere din hindi în chineză
  • Traducere certificat de căsătorie din hindi în chineză
  • Traducere certificat de deces din hindi în chineză
 • Traducere extrase/certificate din hindi în chineză
  • Traducere certificate de divorț din hindi în chineză
  • Traducere extrase de pe actele de stare civilă din hindi în chineză
  • Traducere certificate de schimbare a numelui pe cale administrativă din hindi în chineză
  • Traducere acte care atestă componența familiei din hindi în chineză
  • Traducere adeverință privind starea civilă/dovadă celibat din hindi în chineză
  • Traducere Certificat de atestare a domiciliului și a cetățeniei române din hindi în chineză
 • Traducere caziere din hindi în chineză
  • Traducere cazier judiciar din hindi în chineză
  • Traducere cazier auto din hindi în chineză
  • Traducere cazier fiscal din hindi în chineză
 • Traducere acte de identitate/permise din hindi în chineză
  • Traducere carte/buletin de identitate
  • Traducere pașaport
  • Traducere permis de rezidență
  • Traducere permis de conducere
 • Traducere adeverințe din hindi în chineză
  • Traducere adeverință de la locul de muncă din hindi în chineză
  • Traducere adeverință de student din hindi în chineză
  • Traducere adeverință de pensionar/talon de pensie din hindi în chineză
  • Alte tipuri de adeverințe din hindi în chineză
 • Traducere alte acte personale sau profesionale din hindi în chineză

Vă stăm la dispoziție pentru pentru traducerea din limba hindi în limba chineză, după cum urmează:

 • Traducere acte de studii preuniversitare din hindi în chineză:
  • Traducere diplomă/certificat de absolvire studii gimnaziale din hindi în chineză
  • Traducere diplomă de absolvire a școlii profesionale din hindi în chineză
  • Traducere diplomă de bacalaureat din hindi în chineză
  • Traducere diplomă de studii postliceale din hindi în chineză
  • Traducere foi matricole din hindi în chineză
  • Traducere planuri de învățământ din hindi în chineză
  • Altele
 • Traducere acte de studii universitare și post-universitare din hindi în chineză:
  • Traducere diplomă de licență din hindi în chineză
  • Traducere diplomă de master din hindi în chineză
  • Traducere diplomă de Doctor (PhD) din hindi în chineză
  • Traducere diplomă de studii postuniversitare din hindi în chineză
  • Traducere diplomă de absolvire din hindi în chineză
  • Traducere adeverințe de absolvire din hindi în chineză (care înlocuiesc diploma până la eliberarea acesteia)
  • Traducere supliment la diplomă (foaie matricolă/situație școlară) din hindi în chineză
  • Traduceri programe analitice din hindi în chineză
  • Traducere adeverințe care atestă calitate de student din hindi în chineză
  • Traducere atestate de echivalare a studiilor din hindi în chineză
  • Traducere certificate de pregătire didactică din hindi în chineză
  • Traducere alte acte de studii din hindi în chineză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba hindi în limba chineză a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducerea din hindi în chineză a actelor privind calificarea/specializarea pentru activitățile din domeniul medical (medici, medici dentiști, asistenți medicali, moșe, farmaciști, tehnicieni dentari, psihologi etc.): certificate de membru, certificate de conformitate, adeverințe de rezident, adeverințe de confirmare, adeverințe privind stagiile efectuate, recomandări, atestate de liberă practică etc.;
 • Traducerea din hindi în chineză a actelor privind calificarea/speciflicarea pentru activitățile din domeniul veterinar;
 • Traducere acte care atestă profesia de Arhitect din hindi în chineză;
 • Traducerea din hindi în chineză a actelor dovedesc calificarea/pregătirea în diferite meserii:
  • Traducere certificate/diplome de absolvire din hindi în chineză;
  • Traducere certificate de calificare profesională din hindi în chineză;
  • Traducere certificate de competente profesionale din hindi în chineză;
  • Traducere atestate privind calificarea/pregătirea și experiența profesională din hindi în chineză;
  • Traducere certificate de atestare (tehnico-profesională etc.) din hindi în chineză;
  • Traducere certificate de pregătire profesională din hindi în chineză;
  • Traducere adeverințe care atestă calificarea din hindi în chineză;
  • Traducere alte acte care dovedesc calificarea în diferite meserii din hindi în chineză.
 • Traducerea din hindi în chineză a certificatelor de competență ale personalului maritim navigant;
 • Traducerea din hindi în chineză a Brevetelor de Turism;
 • Traducerea din hindi în chineză a atestatelor pentru artiștii liber profesioniști;
 • Traducere acte șoferi profesioniști din hindi în chineză.

Vă ajutăm să vă prezentați într-un mod profesionist în fața potențialilor angajatori. Prima impresie contează foarte mult!

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba hindi în limba chineză, după cum urmează:

 • Traducere CV (Curriculum Vitae) din hindi în chineză;
 • Traducere scrisoare de intenție din hindi în chineză;
 • Traduceri scrisori de recomandare din hindi în chineză;
 • Traducere acte care atestă vechimea în muncă, în domeniu și în specialitate din hindi în chineză;
 • Traducere cazier judiciar pentru angajare din hindi în chineză;
 • Traducere acte de studii/acte care atestă calificarea (specializarea) profesională din hindi în chineză;
 • Traducere alte acte personale pentru angajare din hindi în chineză.

Dacă urmează să emigrați în străinătate, cel mai probabil, în funcție de țara de destinație, va trebui întocmit un dosar.

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba hindi în limba chineză și în orice altă limbă a actelor dvs.

Cei mai mulți dintre clienții noștri aplează la serviciile noastre de:

 • Traducere acte de emigrare în Canada
 • Traducere acte de emigrare în SUA
 • Traducere acte de emigrare în Australia
 • Traducere acte de emigrare în Noua Zeelandă
 • Traducere acte de emigrare în țările din Orientul Mijlociu
 • Traducere acte de emigrare în țările din America Latină
 • Traducere acte de emigrare în țările din Asia sau Oceania
 • Traducere acte de emigrare în țările din Africa
 • Traducere acte de emigrare în alte țări din Europa

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba hindi în limba chineză, după cum urmează:

 • Traduceri adeverințe medicale din hindi în chineză
 • Traduceri certificate medicale din hindi în chineză
 • Traduceri dovezi de vaccinare/aviz epidemiologic din hindi în chineză
 • Traduceri referate/fișe/rapoarte medicale din hindi în chineză
 • Traduceri recomandări medicale din hindi în chineză
 • Traducerea din hindi în chineză a buletinelor de analize și alte documente medicale emise de unități sanitare publice sau private:
  • Traducere raport RMN, CT, PET/CT, ecografie, radiografie din hindi în chineză
  • Traducere rezultate analize biochimice din hindi în chineză
  • Traducere rezultate analize histopatologice (biopsii) din hindi în chineză
  • Traducere rezultate examne imunohistochimice din hindi în chineză
  • Traducere rezultate examene colonoscopice din hindi în chineză
  • Traducere rezultate examene medicale de orice natură din hindi în chineză
  • Traducere bilet de ieșire/de externare din spital din hindi în chineză
  • Traducere bilet de internare din hindi în chineză
 • Traducerea din hindi în chineză a buletinelor de analize pentru obținerea vizelor de muncă
 • Traducere prescriptie medicală/rețetă din hindi în chineză
 • Traducere certificat de încadrare în grad de handicap din hindi în chineză
 • Traduceri asigurări medicale, de sănătate, de viață, de călătorie din hindi în chineză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba hindi în limba chineză a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere Certificat de rezidență fiscală din hindi în chineză (pentru evitarea dublei impuneri)
 • Traducere Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale din hindi în chineză
 • Traducere din hindi în chineză a adeverințelor de venit eliberate autoritățile fiscale sau de angajator
 • Taducere alte acte cu caracter fiscal din hindi în chineză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea hindi în limba chineză a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere autorizații din hindi în chineză (de procurare armă și muniție, de liberă practică, pentru desfășurarea activitătii de diriginte de șantier etc.);
 • Traducere avize din hindi în chineză;
 • Traducere decizii din hindi în chineză (de pensionare, medicală asupra capacității de muncă, privind încetarea/suspendarea plății ajutorului de șomaj, de acordare / suspendare a indemnizației pentru creșterea copilului, de acordare a alocației de stat pentru copii etc.);
 • Traducere dispoziții din hindi în chineză;
 • Traducere atestate din hindi în chineză (pentru exercitarea profesiei de agent de pază și ordine, de detectiv particular, de persoană sau familie aptă să adopte etc.);
 • Traducere licențe din hindi în chineză (de antrenor, de funcționare a societăților specializate sau a cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.);
 • Traducere extrase ale registrelor deținute de un organ al administrației publice, atestate, adeverințe și certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atestă o anumită calitate sau un drept, în vederea valorificării anumitor drepturi etc..

Pentru înmatricularea unei mașini, achiziționată dintr-o altă țară, puteți avea nevoie de traducerea actelor auto: actul de înstrăinare (în funcție de proveniență - contractul de vânzare-cumpărare, dacă a fost cumpărat de la o persoană fizică SAU factura de achiziție, dacă este achiziționat de la persoană juridică), certificatul de înmatriculare/brief eliberat de autoritățile statului unde a fost înregistrat autoturismul, cartea mașinii etc..

Vă oferim servicii complete de traducere autorizată și legalizată a tuturor actelor auto, după cum urmează

Pentru alte detalii legate de formalitățile de înmatriculare consultați pagina de Acte Auto

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba hindi în limba chineză a documentelor dvs., după cum urmează:

 • Traduceri hotărâri/sentințe/decizii judecătorești din hindi în chineză
 • Traduceri acte emise de Parchete din hindi în chineză
 • Traduceri acte emise de executorul judecătoresc din hindi în chineză
 • Traduceri acte emise de Oficiul Registrului Comerțului din hindi în chineză
 • Traduceri declarații oficiale din hindi în chineză
 • Traduceri acte notariale emise de Notarii Publici din hindi în chineză
 • Traducere acord de confidențialitate din hindi în chineză
 • Traducere contract de prestări servicii din hindi în chineză
 • Traducere contract de leasing din hindi în chineză
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din hindi în chineză
 • Traduceri contracte specifice din hindi în chineză
 • Traducere raport judicial din hindi în chineză
 • Traducere scrisoare de credit din hindi în chineză
 • Traducere certificat ISO management de calitate din hindi în chineză
 • Traducere alte acte juridice din hindi în chineză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea hindi în limba chineză a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere procură/împuternicire din hindi în chineză
 • Traduceri înscrisuri sub semnătura privată cu dată certă din hindi în chineză
 • Traduceri declarații din hindi în chineză
 • Traducere certificat de divorț din hindi în chineză
 • Traducere convenții matrimoniale din hindi în chineză
 • Traducere certificat de moștenitor din hindi în chineză
 • Traducere testament din hindi în chineză
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din hindi în chineză
 • Traducere contract de comodat din hindi în chineză
 • Traducere acte de ipotecă din hindi în chineză
 • Traducere contract de închiriere din hindi în chineză
 • Traducere contract de mandat din hindi în chineză
 • Traducere declarații notariale în vederea înființării unei societăți comerciale/companii din hindi în chineză
 • Traducere declarație ieșire copil minor din țară din hindi în chineză
 • Traducere acte emise de Ambasade sau Consulate din hindi în chineză
 • Traduceri alte acte notariale/consulare din hindi în chineză

Pot exista situații concrete în care oficialitățile din România vă pot solicita să prezentați anumite extrase, scrisori sau alte documente bancare. Fie că este vorba de un credit bancar pe care doriți să îl faceți sau de alte situații în care vi se cere să demonstrați realizările financiare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba hindi în limba chineză sau în orice altă limbă a actelor dvs. după cum urmează:

 • Traducere extras de cont din hindi în chineză
 • Traducere bilanț/balanță contabilă din hindi în chineză
 • Traducere raport financiar sau contabil din hindi în chineză
 • Traducere documente experitiză contabilă sau de audit din hindi în chineză
 • Traducere proiect de finanțare din hindi în chineză
 • Traducere plan de afaceri din hindi în chineză
 • Traducere contract de prestări servicii din hindi în chineză
 • Traducere contract de ipotecă din hindi în chineză
 • Traducere scrisoare de bonitate din hindi în chineză
 • Traducere scrisori de garanție bancară din hindi în chineză
 • Traducere documente de analiză economică sau financiară din hindi în chineză
 • Traduceri alte documente financiar-bancare din hindi în chineză
 • Traducere lucrare de diplomă din hindi în chineză
 • Traducere lucrare/teză de licență din hindi în chineză
 • Traducere lucrare de disertație din hindi în chineză
 • Traducere teză de doctorat din hindi în chineză
 • Traducere rezumate lucrări de licență/disertație din hindi în chineză
 • Traducere rezumat teză de doctorat din hindi în chineză
 • Traducere rezumat (abstract) la lucrare din hindi în chineză
 • Traducere alte lucrări științifice sau de alt tip din hindi în chineză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba hindi în limba chineză sau orice altă limbă, după cum urmează:

 • Traduceri construcții din hindi în chineză
 • Traduceri fizică din hindi în chineză
 • Traduceri optică din hindi în chineză
 • Traduceri domeniul petrolului și gazelor din hindi în chineză
 • Traduceri industria lemnului din hindi în chineză
 • Traduceri industrie ușoară din hindi în chineză
 • Traduceri industrie metalurgică din hindi în chineză
 • Traduceri industrie navală din hindi în chineză
 • Traduceri domeniul energetic din hindi în chineză
 • Traduceri industria alimentară din hindi în chineză
 • Traduceri industria auto din hindi în chineză
 • Traduceri inginerie din hindi în chineză
 • Traduceri telecomunicații din hindi în chineză
 • Traduceri chimie din hindi în chineză
 • Traduceri modă/fashion din hindi în chineză
 • Traduceri accesorii din hindi în chineză
 • Traduceri turism din hindi în chineză
 • Traduceri documente și declarații pentru licitații din hindi în chineză
 • Traduceri caiete de sarcini din hindi în chineză
 • Traduceri manuale de utilizare echipamente din hindi în chineză
 • Traduceri manuale de utilizare utilaje din hindi în chineză
 • Traduceri carte tehnică din hindi în chineză
 • Traduceri fișe tehnice din hindi în chineză
 • Traduceri descriere de produs din hindi în chineză
 • Traduceri certificate de garanție din hindi în chineză
 • Traduceri instrucțiuni de folosire/specificații tehnice utilaje și echipamente din hindi în chineză
 • Traduceri descriere a procesului tehnologic de producție sau fabricație din hindi în chineză
 • Traduceri studii fezabilitate din hindi în chineză
 • Traduceri planuri cadastrale din hindi în chineză
 • Traduceri certificate de urbanism din hindi în chineză
 • Traduceri contracte cu termeni tehnici din hindi în chineză
 • Traduceri cataloage de produse și materiale publicitare cu limbaj tehnic din hindi în chineză
 • Traduceri cerificate și documentație managementul calității ISO din hindi în chineză
 • Traduceri alte documente/documentații tehnice din hindi în chineză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba hindi în limba chineză sau orice altă limbă.

 • Traduceri studii clinice, biologice, farmacologice din hindi în chineză
 • Traduceri hindi-chineză pentru centre (cabinete) medicale, spitale, clinici etc.
 • Traduceri hindi-chineză pentru centre stomatologice
 • Traduceri hindi-chineză pentru producători și distribuitori de medicamente
 • Traduceri hindi-chineză pentru producători și distribuitori de echipamente medicale
 • Traduceri manual de instrucțiuni și aparate medicale din hindi în chineză
 • Traduceri ghid (manual) de utilizare, prospecte medicament din hindi în chineză
 • Traduceri lucrări de specialitate din hindi în chineză
 • Traduceri alte documente/documentații medicale, farmacologice din hindi în chineză

Oferim cele mai bune soluții de traducere a documentelor pentru companii/firme și instituții.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea contractelor dvs. a documentelor business, comerciale sau de orice alt tip, fie din limba hindi în limba chineză, fie din limba chineză în limba hindi, precum și în orice alte limbi.

 • TRADUCERE DOCUMENTE COMERCIALE din hindi în chineză
  • Traducere facturi comerciale externe (invoice) din hindi în chineză
  • Traducere certificate fitosanitare din hindi în chineză
  • Traducere certificate sanitar-veterinare din hindi în chineză
  • Traducere declarații de producător din hindi în chineză
  • Traducere certificate de producător din hindi în chineză
  • Traducere certificate de calitate din hindi în chineză
  • Traducere certificate de origine a mărfurilor din hindi în chineză
  • Traducere alte documente comerciale din hindi în chineză
 • TRADUCERE ACTE FIRMĂ din hindi în chineză (acte emise de Oficiciul Registrului Comerțului)
  • Traducere Certificat de Înregistare a Societăților Comerciale din hindi în chineză
  • Traducere Certificat Constatator din hindi în chineză
  • Traducere declarații oficiale - mențiuni de înregistrare, dată certă etc. din hindi în chineză
 • TRADUCERE ALTE DOCUMENTE din hindi în chineză
  • Traducere act constitutiv din hindi în chineză
  • Traducere hotărâre generală a asociaților sau a acționarilor (hotărâre AGA) din hindi în chineză
  • Traducere declarații, rezoluții, decizii din hindi în chineză
  • Traducere acorduri de confidențialitate din hindi în chineză
  • Traducere certificate ISO de managementul calității din hindi în chineză
  • Traduceri contracte angajați din hindi în chineză
  • Traducere plan de afaceri (business plan) din hindi în chineză
  • Traducere caiet de sarcini din hindi în chineză
  • Traduceri coduri de conduită din hindi în chineză
  • Traducere ghid de bună practică din hindi în chineză
  • Traduceri regulamente interne și de ordine interioară din hindi în chineză
  • Traducere contracte cu partenerii, clienții și furnizorii din hindi în chineză
  • Traducere certificate de atestare fiscală din hindi în chineză
  • Traducere certificat de rezidență fiscală din hindi în chineză
  • Traduceri acte contabile (bilanțuri etc.) din hindi în chineză
  • Traducere acte pentru licitații din hindi în chineză
  • Traducere corespondență de afaceri din hindi în chineză
  • Traduceri CV-uri din hindi în chineză
  • Traduceri orice alte documente din hindi în chineză

Notă: Lista de mai sus este una orientativă. Oferim servicii de traducere și legalizări pentru orice localitate din România din aria de acoperire a curierului nostru partener. Astfel, nu ezitați să ne contactați, chiar dacă localitatea dvs. nu se află în lista de mai sus.

LISTĂ SERVICII

TRADUCERI AUTORIZATE din hindi în chineză
TRADUCERI LEGALIZATE din hindi în chineză

Livrarea documentelor se face prin metoda aleasa de dvs. Vă reamintim că putem livra documentele prin curier rapid atât în București, cât și în orice altă localitate din România sau din străinătate.

ATENȚIE! Pentru legalizarea notarială, traducerea ce se face dintr-o limbă străină într-o altă limbă străină, va fi însoțită de o traducere în limba română, semnată de același traducător care realizează traducerea inițială. Traducerea în română este necesară pentru ca Notarul Public să poată verifica conținutul înscrisului. Traducerea în limba română se va păstra la dosar.

SERVICII DE OBȚINERE A VIZELOR DE CĂLĂTORIE PENTRU PESTE 80 DE STATE DIN LUME

Pentru detalii despre necesitatea obținerii unei vize și procedurile aplicabile, consultați secțiunea OBȚINERE VIZE.

Cum procedez pentru a beneficia de serviciile Centrului T&B International?

Deoarece punem accentul pe utilizarea cât mai eficientă a timpului și reducerea costurilor pentru clienții noștri, subliniem faptul că indiferent dacă locuiți în București, în alt județ sau în afara României, NU ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA dvs. la birourile noastre! Toate detaliile pot fi transmise prin APLICAȚIA ONLINE de mai jos sau via e-mail.

CU T&B INTERNATIONAL PROCESUL DE TRADUCERE A DOCUMENTELOR ESTE SIMPLU, RAPID ȘI SIGUR
Aplicați ONLINE 24/7

Completați datele în aplicație și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va prelua cazul dvs. și în cel mai scurt timp veți primi o ofertă personalizată

Transmiteți documentele

Transmiteți documentele prin e-mail, curier sau personal la birourile noastre. Ne ocupăm de traducerea documentelor dvs..

Primiți documentele traduse și legalizate!

Vă returnăm documentele prin metoda aleasă de dvs. (curier rapid sau predare personală la birourile noastre).

Cât durează toate procedurile?

Durata totală depinde de volumul și tipul de acte/documente, motiv pentru care nu se poate preciza durata exactă fără o evaluare prealabilă. Vă vom furniza toate detaliile privind termenul de predare de îndată ce primim solicitarea dvs. prin aplicația online de mai jos sau pe e-mail.

Cu titlu orientativ, vă informăm că traducerea autorizată a unui act personal tipizat este gata în 1 zi lucrătoare.

Care sunt costurile?

Costul total pentru traducerea unui document depinde de numărul de pagini și de dificultatea textului. O pagină standard de traducere conține 2000 de caractere cu spații. În cazul actelor tipizate tariful se aplică per pagină, indiferent de numărul de caractere.

În cazul documentelor cu limbaj specializat costul per pagină este mai ridicat, în timp ce, pentru actele tipizate, se aplică tariful minim.

De asemenea, dacă se dorește legalizarea notarială, se adaugă tarifele percepute pentru aceste servicii.

Cum plătesc?

Facturarea se realizează în LEI (în cazul persoanelor rezidente în România) și în EUR (în cazul persoanelor rezidente în străinătate – la cursul de schimb al BNR) iar factura de plată este transmisă pe e-mail.

MODALITĂȚI DE PLATĂ
 • ONLINE cu cardul bancar emis sub una din siglele: VISA, Mastercard, American Express, Discover, JCB, Wright Express, Carte Blanche, Diner’s Club (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu un link prin accesarea căruia veți putea plăti online direct cu cardul dvs.)
 • Plată prin transfer bancar (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face transferul bancar – direct prin Internet Banking sau prin ordin de plată la ghișeul băncii)
 • Depunere numerar direct la casieria băncii (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face plata direct la casieria băncii)
Pentru o estimare a costurilor TOTALE vă rugăm să folosiți formularul de mai jos și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va analiza solicitarea dvs. și vă va transmite o ofertă adaptată nevoilor dvs.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea folosirii acestora și a politicii noastre de utilizare a fișierelor de tip cookies. Am înțeles