Sunteți în posesia unor acte redactate în japoneză și urmează să vă deplasați în străinătate pentru a întreprinde diverse formalități pe baza acestora sau pur și simplu aveți nevoie de traducerea unor documente din japoneză în portugheză?

Dacă răspunsul este afirmativ la cel puțin una din aceste întrebări, Centrul T&B International este soluția!

Ce servicii oferă Centrul de Vize și Legalizări T&B International?

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International cu sediul în centrul Bucureștiului (România) se asigură servicii specializate de asistență și consiliere pentru obținerea vizelor și permiselor de ședere pentru peste 100 de state din întreaga lume, servicii complete de traducere în/din peste 30 de limbi și servicii de vizare, apostilare sau supralegalizare a documentelor ce urmează să fie folosite în orice stat din lume.

Vă oferim consiliere GRATUITĂ în vederea estimării costurilor și a timpului necesar pentru toate procedurile de traducere și legalizare a documentelor dvs.

Misiunea noastră este de a economisi timp în favoarea dvs., de a vă scuti de drumuri și de vă oferi o experiență transparentă fară a lua contact cu procese birocratice complexe de cele mai multe ori puțin înțelese.

Ce trebuie să știți despre traduceri?

Traducerile pot fi simple, autorizate sau legalizate. Multe persoane se întreabă care este diferența dintre acestea. Pentru a veni în spijinul dvs., în continuare vă explicăm ce presupune fiecare dintre acestea.

Traducerile simple sunt considerate traduceri care nu necesită ştampila şi semnătura unui traducător autorizat de Ministerul Justiţiei. În cazul actelor oficiale care urmează să fie folosite în România, de obicei autoritățile solicită o traducere autorizată sau legalizată. Vă recomandăm să apelați la traduceri simple doar atunci când situațiile vă permit (de obicei când documentele nu se vor utiliza pentru realizarea unor formalități administrative/oficiale).

Traducerile autorizate sunt traducerile realizate de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România. Acestea poartă semnătura și ștampila traducătorului autorizat care a efectuat traducerea. De asemenea, acestea prezintă la finalul documentului încheierea prin care traducătorul autorizat certifică exactitatea traducerii documentului original și faptul că prin traducere nu a fost denaturat conținutul original al textului sau shimbat în vreun fel sensul anumitor cuvinte sau fraze.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Doar traducerile autorizate pot fi legalizate de către Notarul Public.

Traducerile legalizate nu trebuie confundate cu traducerile autorizate. Traducerile legalizate sunt acele traduceri care pe lângă ștampila și semnătura traducătorului au pe ultima pagină încheierea de legalizare a unui Notar Public. Spre diferență de acestea, traducerile autorizate au doar încheierea traducătorului autorizat, semnătura și ștampila acestuia.

Încheierea de legalizare a Notarului Public certifică faptul că semnătura traducătorului este autentică și că traducătorul deține o autorizație emisă de Ministerul Justiției.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Pentru a putea legaliza o traducere este nevoie de prezentarea documentelor în original în fața Notarului Public. Acestea trebuie să fie autentice (acte de stare civilă, diplome etc.), cu dată certă (documente în copie legalizată, documente cu dată certă în fața notarului), cu legalizare de semnătură etc.

Traducerile legalizate vor avea atașată la final o copie după actul original după care a fost realizată traducerea, fiecare pagină va fi numerotată, ștampilată și semnată de traducătorul autorizat. Acestea se pregătesc în două exemplare de traducătorul autorizat: un exemplar pentru client și un exemplar care rămâne în arhiva Notarului Public.

Notă: Actele oficiale străine pentru a fi recunoscute în România trebuie să fie certificate cu apostila de la Haga (în cazul în care au fost emise într-un stat semnatar al Convenției de la Haga) sau supralegalizate pe cale administrativă și consulară (de către Ministerul Afacerilor Externe din țara de origine a actului și ulterior de Ambasada țării în care urmează să fie utilizat actul acreditată în țara emitentă a actului) – în cazul în care actul a fost emis într-un stat nesemnatar al Convenției de la Haga. Se face excepție de la obligativitatea apostilării/supralegalizării, în cazul în care actul provine dintr-un stat cu care țara de destinație a încheiat acorduri privind scutirea de obligativitatea aplicării apostilei sau a supralegalizării.
Ce tip de documente traducem din limba japoneză în limba portugheză?

Indiferent de tipul documentelor pe care doriți să le traducem, Centrul T&B International vă oferă soluția perfectă. Indiferent că vorbim de documente tipizate sau de documente cu un grad ridicat de dificultate, specialiștii vor face în asa fel încât rezultatul să fie la cele mai înalte standarde de calitate.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba japoneză în limba portugheză a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere acte de stare civilă din japoneză în portugheză
  • Traducere certificat de naștere din japoneză în portugheză
  • Traducere certificat de căsătorie din japoneză în portugheză
  • Traducere certificat de deces din japoneză în portugheză
 • Traducere extrase/certificate din japoneză în portugheză
  • Traducere certificate de divorț din japoneză în portugheză
  • Traducere extrase de pe actele de stare civilă din japoneză în portugheză
  • Traducere certificate de schimbare a numelui pe cale administrativă din japoneză în portugheză
  • Traducere acte care atestă componența familiei din japoneză în portugheză
  • Traducere adeverință privind starea civilă/dovadă celibat din japoneză în portugheză
  • Traducere Certificat de atestare a domiciliului și a cetățeniei române din japoneză în portugheză
 • Traducere caziere din japoneză în portugheză
  • Traducere cazier judiciar din japoneză în portugheză
  • Traducere cazier auto din japoneză în portugheză
  • Traducere cazier fiscal din japoneză în portugheză
 • Traducere acte de identitate/permise din japoneză în portugheză
  • Traducere carte/buletin de identitate
  • Traducere pașaport
  • Traducere permis de rezidență
  • Traducere permis de conducere
 • Traducere adeverințe din japoneză în portugheză
  • Traducere adeverință de la locul de muncă din japoneză în portugheză
  • Traducere adeverință de student din japoneză în portugheză
  • Traducere adeverință de pensionar/talon de pensie din japoneză în portugheză
  • Alte tipuri de adeverințe din japoneză în portugheză
 • Traducere alte acte personale sau profesionale din japoneză în portugheză

Vă stăm la dispoziție pentru pentru traducerea din limba japoneză în limba portugheză, după cum urmează:

 • Traducere acte de studii preuniversitare din japoneză în portugheză:
  • Traducere diplomă/certificat de absolvire studii gimnaziale din japoneză în portugheză
  • Traducere diplomă de absolvire a școlii profesionale din japoneză în portugheză
  • Traducere diplomă de bacalaureat din japoneză în portugheză
  • Traducere diplomă de studii postliceale din japoneză în portugheză
  • Traducere foi matricole din japoneză în portugheză
  • Traducere planuri de învățământ din japoneză în portugheză
  • Altele
 • Traducere acte de studii universitare și post-universitare din japoneză în portugheză:
  • Traducere diplomă de licență din japoneză în portugheză
  • Traducere diplomă de master din japoneză în portugheză
  • Traducere diplomă de Doctor (PhD) din japoneză în portugheză
  • Traducere diplomă de studii postuniversitare din japoneză în portugheză
  • Traducere diplomă de absolvire din japoneză în portugheză
  • Traducere adeverințe de absolvire din japoneză în portugheză (care înlocuiesc diploma până la eliberarea acesteia)
  • Traducere supliment la diplomă (foaie matricolă/situație școlară) din japoneză în portugheză
  • Traduceri programe analitice din japoneză în portugheză
  • Traducere adeverințe care atestă calitate de student din japoneză în portugheză
  • Traducere atestate de echivalare a studiilor din japoneză în portugheză
  • Traducere certificate de pregătire didactică din japoneză în portugheză
  • Traducere alte acte de studii din japoneză în portugheză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba japoneză în limba portugheză a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducerea din japoneză în portugheză a actelor privind calificarea/specializarea pentru activitățile din domeniul medical (medici, medici dentiști, asistenți medicali, moșe, farmaciști, tehnicieni dentari, psihologi etc.): certificate de membru, certificate de conformitate, adeverințe de rezident, adeverințe de confirmare, adeverințe privind stagiile efectuate, recomandări, atestate de liberă practică etc.;
 • Traducerea din japoneză în portugheză a actelor privind calificarea/speciflicarea pentru activitățile din domeniul veterinar;
 • Traducere acte care atestă profesia de Arhitect din japoneză în portugheză;
 • Traducerea din japoneză în portugheză a actelor dovedesc calificarea/pregătirea în diferite meserii:
  • Traducere certificate/diplome de absolvire din japoneză în portugheză;
  • Traducere certificate de calificare profesională din japoneză în portugheză;
  • Traducere certificate de competente profesionale din japoneză în portugheză;
  • Traducere atestate privind calificarea/pregătirea și experiența profesională din japoneză în portugheză;
  • Traducere certificate de atestare (tehnico-profesională etc.) din japoneză în portugheză;
  • Traducere certificate de pregătire profesională din japoneză în portugheză;
  • Traducere adeverințe care atestă calificarea din japoneză în portugheză;
  • Traducere alte acte care dovedesc calificarea în diferite meserii din japoneză în portugheză.
 • Traducerea din japoneză în portugheză a certificatelor de competență ale personalului maritim navigant;
 • Traducerea din japoneză în portugheză a Brevetelor de Turism;
 • Traducerea din japoneză în portugheză a atestatelor pentru artiștii liber profesioniști;
 • Traducere acte șoferi profesioniști din japoneză în portugheză.

Vă ajutăm să vă prezentați într-un mod profesionist în fața potențialilor angajatori. Prima impresie contează foarte mult!

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba japoneză în limba portugheză, după cum urmează:

 • Traducere CV (Curriculum Vitae) din japoneză în portugheză;
 • Traducere scrisoare de intenție din japoneză în portugheză;
 • Traduceri scrisori de recomandare din japoneză în portugheză;
 • Traducere acte care atestă vechimea în muncă, în domeniu și în specialitate din japoneză în portugheză;
 • Traducere cazier judiciar pentru angajare din japoneză în portugheză;
 • Traducere acte de studii/acte care atestă calificarea (specializarea) profesională din japoneză în portugheză;
 • Traducere alte acte personale pentru angajare din japoneză în portugheză.

Dacă urmează să emigrați în străinătate, cel mai probabil, în funcție de țara de destinație, va trebui întocmit un dosar.

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba japoneză în limba portugheză și în orice altă limbă a actelor dvs.

Cei mai mulți dintre clienții noștri aplează la serviciile noastre de:

 • Traducere acte de emigrare în Canada
 • Traducere acte de emigrare în SUA
 • Traducere acte de emigrare în Australia
 • Traducere acte de emigrare în Noua Zeelandă
 • Traducere acte de emigrare în țările din Orientul Mijlociu
 • Traducere acte de emigrare în țările din America Latină
 • Traducere acte de emigrare în țările din Asia sau Oceania
 • Traducere acte de emigrare în țările din Africa
 • Traducere acte de emigrare în alte țări din Europa

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba japoneză în limba portugheză, după cum urmează:

 • Traduceri adeverințe medicale din japoneză în portugheză
 • Traduceri certificate medicale din japoneză în portugheză
 • Traduceri dovezi de vaccinare/aviz epidemiologic din japoneză în portugheză
 • Traduceri referate/fișe/rapoarte medicale din japoneză în portugheză
 • Traduceri recomandări medicale din japoneză în portugheză
 • Traducerea din japoneză în portugheză a buletinelor de analize și alte documente medicale emise de unități sanitare publice sau private:
  • Traducere raport RMN, CT, PET/CT, ecografie, radiografie din japoneză în portugheză
  • Traducere rezultate analize biochimice din japoneză în portugheză
  • Traducere rezultate analize histopatologice (biopsii) din japoneză în portugheză
  • Traducere rezultate examne imunohistochimice din japoneză în portugheză
  • Traducere rezultate examene colonoscopice din japoneză în portugheză
  • Traducere rezultate examene medicale de orice natură din japoneză în portugheză
  • Traducere bilet de ieșire/de externare din spital din japoneză în portugheză
  • Traducere bilet de internare din japoneză în portugheză
 • Traducerea din japoneză în portugheză a buletinelor de analize pentru obținerea vizelor de muncă
 • Traducere prescriptie medicală/rețetă din japoneză în portugheză
 • Traducere certificat de încadrare în grad de handicap din japoneză în portugheză
 • Traduceri asigurări medicale, de sănătate, de viață, de călătorie din japoneză în portugheză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba japoneză în limba portugheză a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere Certificat de rezidență fiscală din japoneză în portugheză (pentru evitarea dublei impuneri)
 • Traducere Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale din japoneză în portugheză
 • Traducere din japoneză în portugheză a adeverințelor de venit eliberate autoritățile fiscale sau de angajator
 • Taducere alte acte cu caracter fiscal din japoneză în portugheză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea japoneză în limba portugheză a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere autorizații din japoneză în portugheză (de procurare armă și muniție, de liberă practică, pentru desfășurarea activitătii de diriginte de șantier etc.);
 • Traducere avize din japoneză în portugheză;
 • Traducere decizii din japoneză în portugheză (de pensionare, medicală asupra capacității de muncă, privind încetarea/suspendarea plății ajutorului de șomaj, de acordare / suspendare a indemnizației pentru creșterea copilului, de acordare a alocației de stat pentru copii etc.);
 • Traducere dispoziții din japoneză în portugheză;
 • Traducere atestate din japoneză în portugheză (pentru exercitarea profesiei de agent de pază și ordine, de detectiv particular, de persoană sau familie aptă să adopte etc.);
 • Traducere licențe din japoneză în portugheză (de antrenor, de funcționare a societăților specializate sau a cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.);
 • Traducere extrase ale registrelor deținute de un organ al administrației publice, atestate, adeverințe și certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atestă o anumită calitate sau un drept, în vederea valorificării anumitor drepturi etc..

Pentru înmatricularea unei mașini, achiziționată dintr-o altă țară, puteți avea nevoie de traducerea actelor auto: actul de înstrăinare (în funcție de proveniență - contractul de vânzare-cumpărare, dacă a fost cumpărat de la o persoană fizică SAU factura de achiziție, dacă este achiziționat de la persoană juridică), certificatul de înmatriculare/brief eliberat de autoritățile statului unde a fost înregistrat autoturismul, cartea mașinii etc..

Vă oferim servicii complete de traducere autorizată și legalizată a tuturor actelor auto, după cum urmează

Pentru alte detalii legate de formalitățile de înmatriculare consultați pagina de Acte Auto

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba japoneză în limba portugheză a documentelor dvs., după cum urmează:

 • Traduceri hotărâri/sentințe/decizii judecătorești din japoneză în portugheză
 • Traduceri acte emise de Parchete din japoneză în portugheză
 • Traduceri acte emise de executorul judecătoresc din japoneză în portugheză
 • Traduceri acte emise de Oficiul Registrului Comerțului din japoneză în portugheză
 • Traduceri declarații oficiale din japoneză în portugheză
 • Traduceri acte notariale emise de Notarii Publici din japoneză în portugheză
 • Traducere acord de confidențialitate din japoneză în portugheză
 • Traducere contract de prestări servicii din japoneză în portugheză
 • Traducere contract de leasing din japoneză în portugheză
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din japoneză în portugheză
 • Traduceri contracte specifice din japoneză în portugheză
 • Traducere raport judicial din japoneză în portugheză
 • Traducere scrisoare de credit din japoneză în portugheză
 • Traducere certificat ISO management de calitate din japoneză în portugheză
 • Traducere alte acte juridice din japoneză în portugheză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea japoneză în limba portugheză a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere procură/împuternicire din japoneză în portugheză
 • Traduceri înscrisuri sub semnătura privată cu dată certă din japoneză în portugheză
 • Traduceri declarații din japoneză în portugheză
 • Traducere certificat de divorț din japoneză în portugheză
 • Traducere convenții matrimoniale din japoneză în portugheză
 • Traducere certificat de moștenitor din japoneză în portugheză
 • Traducere testament din japoneză în portugheză
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din japoneză în portugheză
 • Traducere contract de comodat din japoneză în portugheză
 • Traducere acte de ipotecă din japoneză în portugheză
 • Traducere contract de închiriere din japoneză în portugheză
 • Traducere contract de mandat din japoneză în portugheză
 • Traducere declarații notariale în vederea înființării unei societăți comerciale/companii din japoneză în portugheză
 • Traducere declarație ieșire copil minor din țară din japoneză în portugheză
 • Traducere acte emise de Ambasade sau Consulate din japoneză în portugheză
 • Traduceri alte acte notariale/consulare din japoneză în portugheză

Pot exista situații concrete în care oficialitățile din România vă pot solicita să prezentați anumite extrase, scrisori sau alte documente bancare. Fie că este vorba de un credit bancar pe care doriți să îl faceți sau de alte situații în care vi se cere să demonstrați realizările financiare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba japoneză în limba portugheză sau în orice altă limbă a actelor dvs. după cum urmează:

 • Traducere extras de cont din japoneză în portugheză
 • Traducere bilanț/balanță contabilă din japoneză în portugheză
 • Traducere raport financiar sau contabil din japoneză în portugheză
 • Traducere documente experitiză contabilă sau de audit din japoneză în portugheză
 • Traducere proiect de finanțare din japoneză în portugheză
 • Traducere plan de afaceri din japoneză în portugheză
 • Traducere contract de prestări servicii din japoneză în portugheză
 • Traducere contract de ipotecă din japoneză în portugheză
 • Traducere scrisoare de bonitate din japoneză în portugheză
 • Traducere scrisori de garanție bancară din japoneză în portugheză
 • Traducere documente de analiză economică sau financiară din japoneză în portugheză
 • Traduceri alte documente financiar-bancare din japoneză în portugheză
 • Traducere lucrare de diplomă din japoneză în portugheză
 • Traducere lucrare/teză de licență din japoneză în portugheză
 • Traducere lucrare de disertație din japoneză în portugheză
 • Traducere teză de doctorat din japoneză în portugheză
 • Traducere rezumate lucrări de licență/disertație din japoneză în portugheză
 • Traducere rezumat teză de doctorat din japoneză în portugheză
 • Traducere rezumat (abstract) la lucrare din japoneză în portugheză
 • Traducere alte lucrări științifice sau de alt tip din japoneză în portugheză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba japoneză în limba portugheză sau orice altă limbă, după cum urmează:

 • Traduceri construcții din japoneză în portugheză
 • Traduceri fizică din japoneză în portugheză
 • Traduceri optică din japoneză în portugheză
 • Traduceri domeniul petrolului și gazelor din japoneză în portugheză
 • Traduceri industria lemnului din japoneză în portugheză
 • Traduceri industrie ușoară din japoneză în portugheză
 • Traduceri industrie metalurgică din japoneză în portugheză
 • Traduceri industrie navală din japoneză în portugheză
 • Traduceri domeniul energetic din japoneză în portugheză
 • Traduceri industria alimentară din japoneză în portugheză
 • Traduceri industria auto din japoneză în portugheză
 • Traduceri inginerie din japoneză în portugheză
 • Traduceri telecomunicații din japoneză în portugheză
 • Traduceri chimie din japoneză în portugheză
 • Traduceri modă/fashion din japoneză în portugheză
 • Traduceri accesorii din japoneză în portugheză
 • Traduceri turism din japoneză în portugheză
 • Traduceri documente și declarații pentru licitații din japoneză în portugheză
 • Traduceri caiete de sarcini din japoneză în portugheză
 • Traduceri manuale de utilizare echipamente din japoneză în portugheză
 • Traduceri manuale de utilizare utilaje din japoneză în portugheză
 • Traduceri carte tehnică din japoneză în portugheză
 • Traduceri fișe tehnice din japoneză în portugheză
 • Traduceri descriere de produs din japoneză în portugheză
 • Traduceri certificate de garanție din japoneză în portugheză
 • Traduceri instrucțiuni de folosire/specificații tehnice utilaje și echipamente din japoneză în portugheză
 • Traduceri descriere a procesului tehnologic de producție sau fabricație din japoneză în portugheză
 • Traduceri studii fezabilitate din japoneză în portugheză
 • Traduceri planuri cadastrale din japoneză în portugheză
 • Traduceri certificate de urbanism din japoneză în portugheză
 • Traduceri contracte cu termeni tehnici din japoneză în portugheză
 • Traduceri cataloage de produse și materiale publicitare cu limbaj tehnic din japoneză în portugheză
 • Traduceri cerificate și documentație managementul calității ISO din japoneză în portugheză
 • Traduceri alte documente/documentații tehnice din japoneză în portugheză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba japoneză în limba portugheză sau orice altă limbă.

 • Traduceri studii clinice, biologice, farmacologice din japoneză în portugheză
 • Traduceri japoneză-portugheză pentru centre (cabinete) medicale, spitale, clinici etc.
 • Traduceri japoneză-portugheză pentru centre stomatologice
 • Traduceri japoneză-portugheză pentru producători și distribuitori de medicamente
 • Traduceri japoneză-portugheză pentru producători și distribuitori de echipamente medicale
 • Traduceri manual de instrucțiuni și aparate medicale din japoneză în portugheză
 • Traduceri ghid (manual) de utilizare, prospecte medicament din japoneză în portugheză
 • Traduceri lucrări de specialitate din japoneză în portugheză
 • Traduceri alte documente/documentații medicale, farmacologice din japoneză în portugheză

Oferim cele mai bune soluții de traducere a documentelor pentru companii/firme și instituții.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea contractelor dvs. a documentelor business, comerciale sau de orice alt tip, fie din limba japoneză în limba portugheză, fie din limba portugheză în limba japoneză, precum și în orice alte limbi.

 • TRADUCERE DOCUMENTE COMERCIALE din japoneză în portugheză
  • Traducere facturi comerciale externe (invoice) din japoneză în portugheză
  • Traducere certificate fitosanitare din japoneză în portugheză
  • Traducere certificate sanitar-veterinare din japoneză în portugheză
  • Traducere declarații de producător din japoneză în portugheză
  • Traducere certificate de producător din japoneză în portugheză
  • Traducere certificate de calitate din japoneză în portugheză
  • Traducere certificate de origine a mărfurilor din japoneză în portugheză
  • Traducere alte documente comerciale din japoneză în portugheză
 • TRADUCERE ACTE FIRMĂ din japoneză în portugheză (acte emise de Oficiciul Registrului Comerțului)
  • Traducere Certificat de Înregistare a Societăților Comerciale din japoneză în portugheză
  • Traducere Certificat Constatator din japoneză în portugheză
  • Traducere declarații oficiale - mențiuni de înregistrare, dată certă etc. din japoneză în portugheză
 • TRADUCERE ALTE DOCUMENTE din japoneză în portugheză
  • Traducere act constitutiv din japoneză în portugheză
  • Traducere hotărâre generală a asociaților sau a acționarilor (hotărâre AGA) din japoneză în portugheză
  • Traducere declarații, rezoluții, decizii din japoneză în portugheză
  • Traducere acorduri de confidențialitate din japoneză în portugheză
  • Traducere certificate ISO de managementul calității din japoneză în portugheză
  • Traduceri contracte angajați din japoneză în portugheză
  • Traducere plan de afaceri (business plan) din japoneză în portugheză
  • Traducere caiet de sarcini din japoneză în portugheză
  • Traduceri coduri de conduită din japoneză în portugheză
  • Traducere ghid de bună practică din japoneză în portugheză
  • Traduceri regulamente interne și de ordine interioară din japoneză în portugheză
  • Traducere contracte cu partenerii, clienții și furnizorii din japoneză în portugheză
  • Traducere certificate de atestare fiscală din japoneză în portugheză
  • Traducere certificat de rezidență fiscală din japoneză în portugheză
  • Traduceri acte contabile (bilanțuri etc.) din japoneză în portugheză
  • Traducere acte pentru licitații din japoneză în portugheză
  • Traducere corespondență de afaceri din japoneză în portugheză
  • Traduceri CV-uri din japoneză în portugheză
  • Traduceri orice alte documente din japoneză în portugheză

Notă: Lista de mai sus este una orientativă. Oferim servicii de traducere și legalizări pentru orice localitate din România din aria de acoperire a curierului nostru partener. Astfel, nu ezitați să ne contactați, chiar dacă localitatea dvs. nu se află în lista de mai sus.

LISTĂ SERVICII

TRADUCERI AUTORIZATE din japoneză în portugheză
TRADUCERI LEGALIZATE din japoneză în portugheză

Livrarea documentelor se face prin metoda aleasa de dvs. Vă reamintim că putem livra documentele prin curier rapid atât în București, cât și în orice altă localitate din România sau din străinătate.

ATENȚIE! Pentru legalizarea notarială, traducerea ce se face dintr-o limbă străină într-o altă limbă străină, va fi însoțită de o traducere în limba română, semnată de același traducător care realizează traducerea inițială. Traducerea în română este necesară pentru ca Notarul Public să poată verifica conținutul înscrisului. Traducerea în limba română se va păstra la dosar.

SERVICII DE OBȚINERE A VIZELOR DE CĂLĂTORIE PENTRU PESTE 80 DE STATE DIN LUME

Pentru detalii despre necesitatea obținerii unei vize și procedurile aplicabile, consultați secțiunea OBȚINERE VIZE.

Cum procedez pentru a beneficia de serviciile Centrului T&B International?

Deoarece punem accentul pe utilizarea cât mai eficientă a timpului și reducerea costurilor pentru clienții noștri, subliniem faptul că indiferent dacă locuiți în București, în alt județ sau în afara României, NU ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA dvs. la birourile noastre! Toate detaliile pot fi transmise prin APLICAȚIA ONLINE de mai jos sau via e-mail.

CU T&B INTERNATIONAL PROCESUL DE TRADUCERE A DOCUMENTELOR ESTE SIMPLU, RAPID ȘI SIGUR
Aplicați ONLINE 24/7

Completați datele în aplicație și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va prelua cazul dvs. și în cel mai scurt timp veți primi o ofertă personalizată

Transmiteți documentele

Transmiteți documentele prin e-mail, curier sau personal la birourile noastre. Ne ocupăm de traducerea documentelor dvs..

Primiți documentele traduse și legalizate!

Vă returnăm documentele prin metoda aleasă de dvs. (curier rapid sau predare personală la birourile noastre).

Cât durează toate procedurile?

Durata totală depinde de volumul și tipul de acte/documente, motiv pentru care nu se poate preciza durata exactă fără o evaluare prealabilă. Vă vom furniza toate detaliile privind termenul de predare de îndată ce primim solicitarea dvs. prin aplicația online de mai jos sau pe e-mail.

Cu titlu orientativ, vă informăm că traducerea autorizată a unui act personal tipizat este gata în 1 zi lucrătoare.

Care sunt costurile?

Costul total pentru traducerea unui document depinde de numărul de pagini și de dificultatea textului. O pagină standard de traducere conține 2000 de caractere cu spații. În cazul actelor tipizate tariful se aplică per pagină, indiferent de numărul de caractere.

În cazul documentelor cu limbaj specializat costul per pagină este mai ridicat, în timp ce, pentru actele tipizate, se aplică tariful minim.

De asemenea, dacă se dorește legalizarea notarială, se adaugă tarifele percepute pentru aceste servicii.

Cum plătesc?

Facturarea se realizează în LEI (în cazul persoanelor rezidente în România) și în EUR (în cazul persoanelor rezidente în străinătate – la cursul de schimb al BNR) iar factura de plată este transmisă pe e-mail.

MODALITĂȚI DE PLATĂ
 • ONLINE cu cardul bancar emis sub una din siglele: VISA, Mastercard, American Express, Discover, JCB, Wright Express, Carte Blanche, Diner’s Club (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu un link prin accesarea căruia veți putea plăti online direct cu cardul dvs.)
 • Plată prin transfer bancar (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face transferul bancar – direct prin Internet Banking sau prin ordin de plată la ghișeul băncii)
 • Depunere numerar direct la casieria băncii (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face plata direct la casieria băncii)
Pentru o estimare a costurilor TOTALE vă rugăm să folosiți formularul de mai jos și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va analiza solicitarea dvs. și vă va transmite o ofertă adaptată nevoilor dvs.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea folosirii acestora și a politicii noastre de utilizare a fișierelor de tip cookies. Am înțeles