Sunteți în posesia unor acte redactate în norvegiană și urmează să vă deplasați în străinătate pentru a întreprinde diverse formalități pe baza acestora sau pur și simplu aveți nevoie de traducerea unor documente din norvegiană în maghiară?

Dacă răspunsul este afirmativ la cel puțin una din aceste întrebări, Centrul T&B International este soluția!

Ce servicii oferă Centrul de Vize și Legalizări T&B International?

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International cu sediul în centrul Bucureștiului (România) se asigură servicii specializate de asistență și consiliere pentru obținerea vizelor și permiselor de ședere pentru peste 100 de state din întreaga lume, servicii complete de traducere în/din peste 30 de limbi și servicii de vizare, apostilare sau supralegalizare a documentelor ce urmează să fie folosite în orice stat din lume.

Vă oferim consiliere GRATUITĂ în vederea estimării costurilor și a timpului necesar pentru toate procedurile de traducere și legalizare a documentelor dvs.

Misiunea noastră este de a economisi timp în favoarea dvs., de a vă scuti de drumuri și de vă oferi o experiență transparentă fară a lua contact cu procese birocratice complexe de cele mai multe ori puțin înțelese.

Ce trebuie să știți despre traduceri?

Traducerile pot fi simple, autorizate sau legalizate. Multe persoane se întreabă care este diferența dintre acestea. Pentru a veni în spijinul dvs., în continuare vă explicăm ce presupune fiecare dintre acestea.

Traducerile simple sunt considerate traduceri care nu necesită ştampila şi semnătura unui traducător autorizat de Ministerul Justiţiei. În cazul actelor oficiale care urmează să fie folosite în România, de obicei autoritățile solicită o traducere autorizată sau legalizată. Vă recomandăm să apelați la traduceri simple doar atunci când situațiile vă permit (de obicei când documentele nu se vor utiliza pentru realizarea unor formalități administrative/oficiale).

Traducerile autorizate sunt traducerile realizate de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România. Acestea poartă semnătura și ștampila traducătorului autorizat care a efectuat traducerea. De asemenea, acestea prezintă la finalul documentului încheierea prin care traducătorul autorizat certifică exactitatea traducerii documentului original și faptul că prin traducere nu a fost denaturat conținutul original al textului sau shimbat în vreun fel sensul anumitor cuvinte sau fraze.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Doar traducerile autorizate pot fi legalizate de către Notarul Public.

Traducerile legalizate nu trebuie confundate cu traducerile autorizate. Traducerile legalizate sunt acele traduceri care pe lângă ștampila și semnătura traducătorului au pe ultima pagină încheierea de legalizare a unui Notar Public. Spre diferență de acestea, traducerile autorizate au doar încheierea traducătorului autorizat, semnătura și ștampila acestuia.

Încheierea de legalizare a Notarului Public certifică faptul că semnătura traducătorului este autentică și că traducătorul deține o autorizație emisă de Ministerul Justiției.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Pentru a putea legaliza o traducere este nevoie de prezentarea documentelor în original în fața Notarului Public. Acestea trebuie să fie autentice (acte de stare civilă, diplome etc.), cu dată certă (documente în copie legalizată, documente cu dată certă în fața notarului), cu legalizare de semnătură etc.

Traducerile legalizate vor avea atașată la final o copie după actul original după care a fost realizată traducerea, fiecare pagină va fi numerotată, ștampilată și semnată de traducătorul autorizat. Acestea se pregătesc în două exemplare de traducătorul autorizat: un exemplar pentru client și un exemplar care rămâne în arhiva Notarului Public.

Notă: Actele oficiale străine pentru a fi recunoscute în România trebuie să fie certificate cu apostila de la Haga (în cazul în care au fost emise într-un stat semnatar al Convenției de la Haga) sau supralegalizate pe cale administrativă și consulară (de către Ministerul Afacerilor Externe din țara de origine a actului și ulterior de Ambasada țării în care urmează să fie utilizat actul acreditată în țara emitentă a actului) – în cazul în care actul a fost emis într-un stat nesemnatar al Convenției de la Haga. Se face excepție de la obligativitatea apostilării/supralegalizării, în cazul în care actul provine dintr-un stat cu care țara de destinație a încheiat acorduri privind scutirea de obligativitatea aplicării apostilei sau a supralegalizării.
Ce tip de documente traducem din limba norvegiană în limba maghiară?

Indiferent de tipul documentelor pe care doriți să le traducem, Centrul T&B International vă oferă soluția perfectă. Indiferent că vorbim de documente tipizate sau de documente cu un grad ridicat de dificultate, specialiștii vor face în asa fel încât rezultatul să fie la cele mai înalte standarde de calitate.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba norvegiană în limba maghiară a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere acte de stare civilă din norvegiană în maghiară
  • Traducere certificat de naștere din norvegiană în maghiară
  • Traducere certificat de căsătorie din norvegiană în maghiară
  • Traducere certificat de deces din norvegiană în maghiară
 • Traducere extrase/certificate din norvegiană în maghiară
  • Traducere certificate de divorț din norvegiană în maghiară
  • Traducere extrase de pe actele de stare civilă din norvegiană în maghiară
  • Traducere certificate de schimbare a numelui pe cale administrativă din norvegiană în maghiară
  • Traducere acte care atestă componența familiei din norvegiană în maghiară
  • Traducere adeverință privind starea civilă/dovadă celibat din norvegiană în maghiară
  • Traducere Certificat de atestare a domiciliului și a cetățeniei române din norvegiană în maghiară
 • Traducere caziere din norvegiană în maghiară
  • Traducere cazier judiciar din norvegiană în maghiară
  • Traducere cazier auto din norvegiană în maghiară
  • Traducere cazier fiscal din norvegiană în maghiară
 • Traducere acte de identitate/permise din norvegiană în maghiară
  • Traducere carte/buletin de identitate
  • Traducere pașaport
  • Traducere permis de rezidență
  • Traducere permis de conducere
 • Traducere adeverințe din norvegiană în maghiară
  • Traducere adeverință de la locul de muncă din norvegiană în maghiară
  • Traducere adeverință de student din norvegiană în maghiară
  • Traducere adeverință de pensionar/talon de pensie din norvegiană în maghiară
  • Alte tipuri de adeverințe din norvegiană în maghiară
 • Traducere alte acte personale sau profesionale din norvegiană în maghiară

Vă stăm la dispoziție pentru pentru traducerea din limba norvegiană în limba maghiară, după cum urmează:

 • Traducere acte de studii preuniversitare din norvegiană în maghiară:
  • Traducere diplomă/certificat de absolvire studii gimnaziale din norvegiană în maghiară
  • Traducere diplomă de absolvire a școlii profesionale din norvegiană în maghiară
  • Traducere diplomă de bacalaureat din norvegiană în maghiară
  • Traducere diplomă de studii postliceale din norvegiană în maghiară
  • Traducere foi matricole din norvegiană în maghiară
  • Traducere planuri de învățământ din norvegiană în maghiară
  • Altele
 • Traducere acte de studii universitare și post-universitare din norvegiană în maghiară:
  • Traducere diplomă de licență din norvegiană în maghiară
  • Traducere diplomă de master din norvegiană în maghiară
  • Traducere diplomă de Doctor (PhD) din norvegiană în maghiară
  • Traducere diplomă de studii postuniversitare din norvegiană în maghiară
  • Traducere diplomă de absolvire din norvegiană în maghiară
  • Traducere adeverințe de absolvire din norvegiană în maghiară (care înlocuiesc diploma până la eliberarea acesteia)
  • Traducere supliment la diplomă (foaie matricolă/situație școlară) din norvegiană în maghiară
  • Traduceri programe analitice din norvegiană în maghiară
  • Traducere adeverințe care atestă calitate de student din norvegiană în maghiară
  • Traducere atestate de echivalare a studiilor din norvegiană în maghiară
  • Traducere certificate de pregătire didactică din norvegiană în maghiară
  • Traducere alte acte de studii din norvegiană în maghiară

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba norvegiană în limba maghiară a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducerea din norvegiană în maghiară a actelor privind calificarea/specializarea pentru activitățile din domeniul medical (medici, medici dentiști, asistenți medicali, moșe, farmaciști, tehnicieni dentari, psihologi etc.): certificate de membru, certificate de conformitate, adeverințe de rezident, adeverințe de confirmare, adeverințe privind stagiile efectuate, recomandări, atestate de liberă practică etc.;
 • Traducerea din norvegiană în maghiară a actelor privind calificarea/speciflicarea pentru activitățile din domeniul veterinar;
 • Traducere acte care atestă profesia de Arhitect din norvegiană în maghiară;
 • Traducerea din norvegiană în maghiară a actelor dovedesc calificarea/pregătirea în diferite meserii:
  • Traducere certificate/diplome de absolvire din norvegiană în maghiară;
  • Traducere certificate de calificare profesională din norvegiană în maghiară;
  • Traducere certificate de competente profesionale din norvegiană în maghiară;
  • Traducere atestate privind calificarea/pregătirea și experiența profesională din norvegiană în maghiară;
  • Traducere certificate de atestare (tehnico-profesională etc.) din norvegiană în maghiară;
  • Traducere certificate de pregătire profesională din norvegiană în maghiară;
  • Traducere adeverințe care atestă calificarea din norvegiană în maghiară;
  • Traducere alte acte care dovedesc calificarea în diferite meserii din norvegiană în maghiară.
 • Traducerea din norvegiană în maghiară a certificatelor de competență ale personalului maritim navigant;
 • Traducerea din norvegiană în maghiară a Brevetelor de Turism;
 • Traducerea din norvegiană în maghiară a atestatelor pentru artiștii liber profesioniști;
 • Traducere acte șoferi profesioniști din norvegiană în maghiară.

Vă ajutăm să vă prezentați într-un mod profesionist în fața potențialilor angajatori. Prima impresie contează foarte mult!

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba norvegiană în limba maghiară, după cum urmează:

 • Traducere CV (Curriculum Vitae) din norvegiană în maghiară;
 • Traducere scrisoare de intenție din norvegiană în maghiară;
 • Traduceri scrisori de recomandare din norvegiană în maghiară;
 • Traducere acte care atestă vechimea în muncă, în domeniu și în specialitate din norvegiană în maghiară;
 • Traducere cazier judiciar pentru angajare din norvegiană în maghiară;
 • Traducere acte de studii/acte care atestă calificarea (specializarea) profesională din norvegiană în maghiară;
 • Traducere alte acte personale pentru angajare din norvegiană în maghiară.

Dacă urmează să emigrați în străinătate, cel mai probabil, în funcție de țara de destinație, va trebui întocmit un dosar.

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba norvegiană în limba maghiară și în orice altă limbă a actelor dvs.

Cei mai mulți dintre clienții noștri aplează la serviciile noastre de:

 • Traducere acte de emigrare în Canada
 • Traducere acte de emigrare în SUA
 • Traducere acte de emigrare în Australia
 • Traducere acte de emigrare în Noua Zeelandă
 • Traducere acte de emigrare în țările din Orientul Mijlociu
 • Traducere acte de emigrare în țările din America Latină
 • Traducere acte de emigrare în țările din Asia sau Oceania
 • Traducere acte de emigrare în țările din Africa
 • Traducere acte de emigrare în alte țări din Europa

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba norvegiană în limba maghiară, după cum urmează:

 • Traduceri adeverințe medicale din norvegiană în maghiară
 • Traduceri certificate medicale din norvegiană în maghiară
 • Traduceri dovezi de vaccinare/aviz epidemiologic din norvegiană în maghiară
 • Traduceri referate/fișe/rapoarte medicale din norvegiană în maghiară
 • Traduceri recomandări medicale din norvegiană în maghiară
 • Traducerea din norvegiană în maghiară a buletinelor de analize și alte documente medicale emise de unități sanitare publice sau private:
  • Traducere raport RMN, CT, PET/CT, ecografie, radiografie din norvegiană în maghiară
  • Traducere rezultate analize biochimice din norvegiană în maghiară
  • Traducere rezultate analize histopatologice (biopsii) din norvegiană în maghiară
  • Traducere rezultate examne imunohistochimice din norvegiană în maghiară
  • Traducere rezultate examene colonoscopice din norvegiană în maghiară
  • Traducere rezultate examene medicale de orice natură din norvegiană în maghiară
  • Traducere bilet de ieșire/de externare din spital din norvegiană în maghiară
  • Traducere bilet de internare din norvegiană în maghiară
 • Traducerea din norvegiană în maghiară a buletinelor de analize pentru obținerea vizelor de muncă
 • Traducere prescriptie medicală/rețetă din norvegiană în maghiară
 • Traducere certificat de încadrare în grad de handicap din norvegiană în maghiară
 • Traduceri asigurări medicale, de sănătate, de viață, de călătorie din norvegiană în maghiară

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba norvegiană în limba maghiară a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere Certificat de rezidență fiscală din norvegiană în maghiară (pentru evitarea dublei impuneri)
 • Traducere Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale din norvegiană în maghiară
 • Traducere din norvegiană în maghiară a adeverințelor de venit eliberate autoritățile fiscale sau de angajator
 • Taducere alte acte cu caracter fiscal din norvegiană în maghiară

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea norvegiană în limba maghiară a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere autorizații din norvegiană în maghiară (de procurare armă și muniție, de liberă practică, pentru desfășurarea activitătii de diriginte de șantier etc.);
 • Traducere avize din norvegiană în maghiară;
 • Traducere decizii din norvegiană în maghiară (de pensionare, medicală asupra capacității de muncă, privind încetarea/suspendarea plății ajutorului de șomaj, de acordare / suspendare a indemnizației pentru creșterea copilului, de acordare a alocației de stat pentru copii etc.);
 • Traducere dispoziții din norvegiană în maghiară;
 • Traducere atestate din norvegiană în maghiară (pentru exercitarea profesiei de agent de pază și ordine, de detectiv particular, de persoană sau familie aptă să adopte etc.);
 • Traducere licențe din norvegiană în maghiară (de antrenor, de funcționare a societăților specializate sau a cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.);
 • Traducere extrase ale registrelor deținute de un organ al administrației publice, atestate, adeverințe și certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atestă o anumită calitate sau un drept, în vederea valorificării anumitor drepturi etc..

Pentru înmatricularea unei mașini, achiziționată dintr-o altă țară, puteți avea nevoie de traducerea actelor auto: actul de înstrăinare (în funcție de proveniență - contractul de vânzare-cumpărare, dacă a fost cumpărat de la o persoană fizică SAU factura de achiziție, dacă este achiziționat de la persoană juridică), certificatul de înmatriculare/brief eliberat de autoritățile statului unde a fost înregistrat autoturismul, cartea mașinii etc..

Vă oferim servicii complete de traducere autorizată și legalizată a tuturor actelor auto, după cum urmează

Pentru alte detalii legate de formalitățile de înmatriculare consultați pagina de Acte Auto

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba norvegiană în limba maghiară a documentelor dvs., după cum urmează:

 • Traduceri hotărâri/sentințe/decizii judecătorești din norvegiană în maghiară
 • Traduceri acte emise de Parchete din norvegiană în maghiară
 • Traduceri acte emise de executorul judecătoresc din norvegiană în maghiară
 • Traduceri acte emise de Oficiul Registrului Comerțului din norvegiană în maghiară
 • Traduceri declarații oficiale din norvegiană în maghiară
 • Traduceri acte notariale emise de Notarii Publici din norvegiană în maghiară
 • Traducere acord de confidențialitate din norvegiană în maghiară
 • Traducere contract de prestări servicii din norvegiană în maghiară
 • Traducere contract de leasing din norvegiană în maghiară
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din norvegiană în maghiară
 • Traduceri contracte specifice din norvegiană în maghiară
 • Traducere raport judicial din norvegiană în maghiară
 • Traducere scrisoare de credit din norvegiană în maghiară
 • Traducere certificat ISO management de calitate din norvegiană în maghiară
 • Traducere alte acte juridice din norvegiană în maghiară

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea norvegiană în limba maghiară a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere procură/împuternicire din norvegiană în maghiară
 • Traduceri înscrisuri sub semnătura privată cu dată certă din norvegiană în maghiară
 • Traduceri declarații din norvegiană în maghiară
 • Traducere certificat de divorț din norvegiană în maghiară
 • Traducere convenții matrimoniale din norvegiană în maghiară
 • Traducere certificat de moștenitor din norvegiană în maghiară
 • Traducere testament din norvegiană în maghiară
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din norvegiană în maghiară
 • Traducere contract de comodat din norvegiană în maghiară
 • Traducere acte de ipotecă din norvegiană în maghiară
 • Traducere contract de închiriere din norvegiană în maghiară
 • Traducere contract de mandat din norvegiană în maghiară
 • Traducere declarații notariale în vederea înființării unei societăți comerciale/companii din norvegiană în maghiară
 • Traducere declarație ieșire copil minor din țară din norvegiană în maghiară
 • Traducere acte emise de Ambasade sau Consulate din norvegiană în maghiară
 • Traduceri alte acte notariale/consulare din norvegiană în maghiară

Pot exista situații concrete în care oficialitățile din România vă pot solicita să prezentați anumite extrase, scrisori sau alte documente bancare. Fie că este vorba de un credit bancar pe care doriți să îl faceți sau de alte situații în care vi se cere să demonstrați realizările financiare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba norvegiană în limba maghiară sau în orice altă limbă a actelor dvs. după cum urmează:

 • Traducere extras de cont din norvegiană în maghiară
 • Traducere bilanț/balanță contabilă din norvegiană în maghiară
 • Traducere raport financiar sau contabil din norvegiană în maghiară
 • Traducere documente experitiză contabilă sau de audit din norvegiană în maghiară
 • Traducere proiect de finanțare din norvegiană în maghiară
 • Traducere plan de afaceri din norvegiană în maghiară
 • Traducere contract de prestări servicii din norvegiană în maghiară
 • Traducere contract de ipotecă din norvegiană în maghiară
 • Traducere scrisoare de bonitate din norvegiană în maghiară
 • Traducere scrisori de garanție bancară din norvegiană în maghiară
 • Traducere documente de analiză economică sau financiară din norvegiană în maghiară
 • Traduceri alte documente financiar-bancare din norvegiană în maghiară
 • Traducere lucrare de diplomă din norvegiană în maghiară
 • Traducere lucrare/teză de licență din norvegiană în maghiară
 • Traducere lucrare de disertație din norvegiană în maghiară
 • Traducere teză de doctorat din norvegiană în maghiară
 • Traducere rezumate lucrări de licență/disertație din norvegiană în maghiară
 • Traducere rezumat teză de doctorat din norvegiană în maghiară
 • Traducere rezumat (abstract) la lucrare din norvegiană în maghiară
 • Traducere alte lucrări științifice sau de alt tip din norvegiană în maghiară

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba norvegiană în limba maghiară sau orice altă limbă, după cum urmează:

 • Traduceri construcții din norvegiană în maghiară
 • Traduceri fizică din norvegiană în maghiară
 • Traduceri optică din norvegiană în maghiară
 • Traduceri domeniul petrolului și gazelor din norvegiană în maghiară
 • Traduceri industria lemnului din norvegiană în maghiară
 • Traduceri industrie ușoară din norvegiană în maghiară
 • Traduceri industrie metalurgică din norvegiană în maghiară
 • Traduceri industrie navală din norvegiană în maghiară
 • Traduceri domeniul energetic din norvegiană în maghiară
 • Traduceri industria alimentară din norvegiană în maghiară
 • Traduceri industria auto din norvegiană în maghiară
 • Traduceri inginerie din norvegiană în maghiară
 • Traduceri telecomunicații din norvegiană în maghiară
 • Traduceri chimie din norvegiană în maghiară
 • Traduceri modă/fashion din norvegiană în maghiară
 • Traduceri accesorii din norvegiană în maghiară
 • Traduceri turism din norvegiană în maghiară
 • Traduceri documente și declarații pentru licitații din norvegiană în maghiară
 • Traduceri caiete de sarcini din norvegiană în maghiară
 • Traduceri manuale de utilizare echipamente din norvegiană în maghiară
 • Traduceri manuale de utilizare utilaje din norvegiană în maghiară
 • Traduceri carte tehnică din norvegiană în maghiară
 • Traduceri fișe tehnice din norvegiană în maghiară
 • Traduceri descriere de produs din norvegiană în maghiară
 • Traduceri certificate de garanție din norvegiană în maghiară
 • Traduceri instrucțiuni de folosire/specificații tehnice utilaje și echipamente din norvegiană în maghiară
 • Traduceri descriere a procesului tehnologic de producție sau fabricație din norvegiană în maghiară
 • Traduceri studii fezabilitate din norvegiană în maghiară
 • Traduceri planuri cadastrale din norvegiană în maghiară
 • Traduceri certificate de urbanism din norvegiană în maghiară
 • Traduceri contracte cu termeni tehnici din norvegiană în maghiară
 • Traduceri cataloage de produse și materiale publicitare cu limbaj tehnic din norvegiană în maghiară
 • Traduceri cerificate și documentație managementul calității ISO din norvegiană în maghiară
 • Traduceri alte documente/documentații tehnice din norvegiană în maghiară

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba norvegiană în limba maghiară sau orice altă limbă.

 • Traduceri studii clinice, biologice, farmacologice din norvegiană în maghiară
 • Traduceri norvegiană-maghiară pentru centre (cabinete) medicale, spitale, clinici etc.
 • Traduceri norvegiană-maghiară pentru centre stomatologice
 • Traduceri norvegiană-maghiară pentru producători și distribuitori de medicamente
 • Traduceri norvegiană-maghiară pentru producători și distribuitori de echipamente medicale
 • Traduceri manual de instrucțiuni și aparate medicale din norvegiană în maghiară
 • Traduceri ghid (manual) de utilizare, prospecte medicament din norvegiană în maghiară
 • Traduceri lucrări de specialitate din norvegiană în maghiară
 • Traduceri alte documente/documentații medicale, farmacologice din norvegiană în maghiară

Oferim cele mai bune soluții de traducere a documentelor pentru companii/firme și instituții.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea contractelor dvs. a documentelor business, comerciale sau de orice alt tip, fie din limba norvegiană în limba maghiară, fie din limba maghiară în limba norvegiană, precum și în orice alte limbi.

 • TRADUCERE DOCUMENTE COMERCIALE din norvegiană în maghiară
  • Traducere facturi comerciale externe (invoice) din norvegiană în maghiară
  • Traducere certificate fitosanitare din norvegiană în maghiară
  • Traducere certificate sanitar-veterinare din norvegiană în maghiară
  • Traducere declarații de producător din norvegiană în maghiară
  • Traducere certificate de producător din norvegiană în maghiară
  • Traducere certificate de calitate din norvegiană în maghiară
  • Traducere certificate de origine a mărfurilor din norvegiană în maghiară
  • Traducere alte documente comerciale din norvegiană în maghiară
 • TRADUCERE ACTE FIRMĂ din norvegiană în maghiară (acte emise de Oficiciul Registrului Comerțului)
  • Traducere Certificat de Înregistare a Societăților Comerciale din norvegiană în maghiară
  • Traducere Certificat Constatator din norvegiană în maghiară
  • Traducere declarații oficiale - mențiuni de înregistrare, dată certă etc. din norvegiană în maghiară
 • TRADUCERE ALTE DOCUMENTE din norvegiană în maghiară
  • Traducere act constitutiv din norvegiană în maghiară
  • Traducere hotărâre generală a asociaților sau a acționarilor (hotărâre AGA) din norvegiană în maghiară
  • Traducere declarații, rezoluții, decizii din norvegiană în maghiară
  • Traducere acorduri de confidențialitate din norvegiană în maghiară
  • Traducere certificate ISO de managementul calității din norvegiană în maghiară
  • Traduceri contracte angajați din norvegiană în maghiară
  • Traducere plan de afaceri (business plan) din norvegiană în maghiară
  • Traducere caiet de sarcini din norvegiană în maghiară
  • Traduceri coduri de conduită din norvegiană în maghiară
  • Traducere ghid de bună practică din norvegiană în maghiară
  • Traduceri regulamente interne și de ordine interioară din norvegiană în maghiară
  • Traducere contracte cu partenerii, clienții și furnizorii din norvegiană în maghiară
  • Traducere certificate de atestare fiscală din norvegiană în maghiară
  • Traducere certificat de rezidență fiscală din norvegiană în maghiară
  • Traduceri acte contabile (bilanțuri etc.) din norvegiană în maghiară
  • Traducere acte pentru licitații din norvegiană în maghiară
  • Traducere corespondență de afaceri din norvegiană în maghiară
  • Traduceri CV-uri din norvegiană în maghiară
  • Traduceri orice alte documente din norvegiană în maghiară

Notă: Lista de mai sus este una orientativă. Oferim servicii de traducere și legalizări pentru orice localitate din România din aria de acoperire a curierului nostru partener. Astfel, nu ezitați să ne contactați, chiar dacă localitatea dvs. nu se află în lista de mai sus.

LISTĂ SERVICII

TRADUCERI AUTORIZATE din norvegiană în maghiară
TRADUCERI LEGALIZATE din norvegiană în maghiară

Livrarea documentelor se face prin metoda aleasa de dvs. Vă reamintim că putem livra documentele prin curier rapid atât în București, cât și în orice altă localitate din România sau din străinătate.

ATENȚIE! Pentru legalizarea notarială, traducerea ce se face dintr-o limbă străină într-o altă limbă străină, va fi însoțită de o traducere în limba română, semnată de același traducător care realizează traducerea inițială. Traducerea în română este necesară pentru ca Notarul Public să poată verifica conținutul înscrisului. Traducerea în limba română se va păstra la dosar.

SERVICII DE OBȚINERE A VIZELOR DE CĂLĂTORIE PENTRU PESTE 80 DE STATE DIN LUME

Pentru detalii despre necesitatea obținerii unei vize și procedurile aplicabile, consultați secțiunea OBȚINERE VIZE.

Cum procedez pentru a beneficia de serviciile Centrului T&B International?

Deoarece punem accentul pe utilizarea cât mai eficientă a timpului și reducerea costurilor pentru clienții noștri, subliniem faptul că indiferent dacă locuiți în București, în alt județ sau în afara României, NU ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA dvs. la birourile noastre! Toate detaliile pot fi transmise prin APLICAȚIA ONLINE de mai jos sau via e-mail.

CU T&B INTERNATIONAL PROCESUL DE TRADUCERE A DOCUMENTELOR ESTE SIMPLU, RAPID ȘI SIGUR
Aplicați ONLINE 24/7

Completați datele în aplicație și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va prelua cazul dvs. și în cel mai scurt timp veți primi o ofertă personalizată

Transmiteți documentele

Transmiteți documentele prin e-mail, curier sau personal la birourile noastre. Ne ocupăm de traducerea documentelor dvs..

Primiți documentele traduse și legalizate!

Vă returnăm documentele prin metoda aleasă de dvs. (curier rapid sau predare personală la birourile noastre).

Cât durează toate procedurile?

Durata totală depinde de volumul și tipul de acte/documente, motiv pentru care nu se poate preciza durata exactă fără o evaluare prealabilă. Vă vom furniza toate detaliile privind termenul de predare de îndată ce primim solicitarea dvs. prin aplicația online de mai jos sau pe e-mail.

Cu titlu orientativ, vă informăm că traducerea autorizată a unui act personal tipizat este gata în 1 zi lucrătoare.

Care sunt costurile?

Costul total pentru traducerea unui document depinde de numărul de pagini și de dificultatea textului. O pagină standard de traducere conține 2000 de caractere cu spații. În cazul actelor tipizate tariful se aplică per pagină, indiferent de numărul de caractere.

În cazul documentelor cu limbaj specializat costul per pagină este mai ridicat, în timp ce, pentru actele tipizate, se aplică tariful minim.

De asemenea, dacă se dorește legalizarea notarială, se adaugă tarifele percepute pentru aceste servicii.

Cum plătesc?

Facturarea se realizează în LEI (în cazul persoanelor rezidente în România) și în EUR (în cazul persoanelor rezidente în străinătate – la cursul de schimb al BNR) iar factura de plată este transmisă pe e-mail.

MODALITĂȚI DE PLATĂ
 • ONLINE cu cardul bancar emis sub una din siglele: VISA, Mastercard, American Express, Discover, JCB, Wright Express, Carte Blanche, Diner’s Club (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu un link prin accesarea căruia veți putea plăti online direct cu cardul dvs.)
 • Plată prin transfer bancar (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face transferul bancar – direct prin Internet Banking sau prin ordin de plată la ghișeul băncii)
 • Depunere numerar direct la casieria băncii (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face plata direct la casieria băncii)
Pentru o estimare a costurilor TOTALE vă rugăm să folosiți formularul de mai jos și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va analiza solicitarea dvs. și vă va transmite o ofertă adaptată nevoilor dvs.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea folosirii acestora și a politicii noastre de utilizare a fișierelor de tip cookies. Am înțeles