Sunteți în posesia unor acte redactate în slovenă și urmează să vă deplasați în străinătate pentru a întreprinde diverse formalități pe baza acestora sau pur și simplu aveți nevoie de traducerea unor documente din slovenă în croată?

Dacă răspunsul este afirmativ la cel puțin una din aceste întrebări, Centrul T&B International este soluția!

Ce servicii oferă Centrul de Vize și Legalizări T&B International?

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International cu sediul în centrul Bucureștiului (România) se asigură servicii specializate de asistență și consiliere pentru obținerea vizelor și permiselor de ședere pentru peste 100 de state din întreaga lume, servicii complete de traducere în/din peste 30 de limbi și servicii de vizare, apostilare sau supralegalizare a documentelor ce urmează să fie folosite în orice stat din lume.

Vă oferim consiliere GRATUITĂ în vederea estimării costurilor și a timpului necesar pentru toate procedurile de traducere și legalizare a documentelor dvs.

Misiunea noastră este de a economisi timp în favoarea dvs., de a vă scuti de drumuri și de vă oferi o experiență transparentă fară a lua contact cu procese birocratice complexe de cele mai multe ori puțin înțelese.

Ce trebuie să știți despre traduceri?

Traducerile pot fi simple, autorizate sau legalizate. Multe persoane se întreabă care este diferența dintre acestea. Pentru a veni în spijinul dvs., în continuare vă explicăm ce presupune fiecare dintre acestea.

Traducerile simple sunt considerate traduceri care nu necesită ştampila şi semnătura unui traducător autorizat de Ministerul Justiţiei. În cazul actelor oficiale care urmează să fie folosite în România, de obicei autoritățile solicită o traducere autorizată sau legalizată. Vă recomandăm să apelați la traduceri simple doar atunci când situațiile vă permit (de obicei când documentele nu se vor utiliza pentru realizarea unor formalități administrative/oficiale).

Traducerile autorizate sunt traducerile realizate de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România. Acestea poartă semnătura și ștampila traducătorului autorizat care a efectuat traducerea. De asemenea, acestea prezintă la finalul documentului încheierea prin care traducătorul autorizat certifică exactitatea traducerii documentului original și faptul că prin traducere nu a fost denaturat conținutul original al textului sau shimbat în vreun fel sensul anumitor cuvinte sau fraze.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Doar traducerile autorizate pot fi legalizate de către Notarul Public.

Traducerile legalizate nu trebuie confundate cu traducerile autorizate. Traducerile legalizate sunt acele traduceri care pe lângă ștampila și semnătura traducătorului au pe ultima pagină încheierea de legalizare a unui Notar Public. Spre diferență de acestea, traducerile autorizate au doar încheierea traducătorului autorizat, semnătura și ștampila acestuia.

Încheierea de legalizare a Notarului Public certifică faptul că semnătura traducătorului este autentică și că traducătorul deține o autorizație emisă de Ministerul Justiției.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Pentru a putea legaliza o traducere este nevoie de prezentarea documentelor în original în fața Notarului Public. Acestea trebuie să fie autentice (acte de stare civilă, diplome etc.), cu dată certă (documente în copie legalizată, documente cu dată certă în fața notarului), cu legalizare de semnătură etc.

Traducerile legalizate vor avea atașată la final o copie după actul original după care a fost realizată traducerea, fiecare pagină va fi numerotată, ștampilată și semnată de traducătorul autorizat. Acestea se pregătesc în două exemplare de traducătorul autorizat: un exemplar pentru client și un exemplar care rămâne în arhiva Notarului Public.

Notă: Actele oficiale străine pentru a fi recunoscute în România trebuie să fie certificate cu apostila de la Haga (în cazul în care au fost emise într-un stat semnatar al Convenției de la Haga) sau supralegalizate pe cale administrativă și consulară (de către Ministerul Afacerilor Externe din țara de origine a actului și ulterior de Ambasada țării în care urmează să fie utilizat actul acreditată în țara emitentă a actului) – în cazul în care actul a fost emis într-un stat nesemnatar al Convenției de la Haga. Se face excepție de la obligativitatea apostilării/supralegalizării, în cazul în care actul provine dintr-un stat cu care țara de destinație a încheiat acorduri privind scutirea de obligativitatea aplicării apostilei sau a supralegalizării.
Ce tip de documente traducem din limba slovenă în limba croată?

Indiferent de tipul documentelor pe care doriți să le traducem, Centrul T&B International vă oferă soluția perfectă. Indiferent că vorbim de documente tipizate sau de documente cu un grad ridicat de dificultate, specialiștii vor face în asa fel încât rezultatul să fie la cele mai înalte standarde de calitate.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba slovenă în limba croată a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere acte de stare civilă din slovenă în croată
  • Traducere certificat de naștere din slovenă în croată
  • Traducere certificat de căsătorie din slovenă în croată
  • Traducere certificat de deces din slovenă în croată
 • Traducere extrase/certificate din slovenă în croată
  • Traducere certificate de divorț din slovenă în croată
  • Traducere extrase de pe actele de stare civilă din slovenă în croată
  • Traducere certificate de schimbare a numelui pe cale administrativă din slovenă în croată
  • Traducere acte care atestă componența familiei din slovenă în croată
  • Traducere adeverință privind starea civilă/dovadă celibat din slovenă în croată
  • Traducere Certificat de atestare a domiciliului și a cetățeniei române din slovenă în croată
 • Traducere caziere din slovenă în croată
  • Traducere cazier judiciar din slovenă în croată
  • Traducere cazier auto din slovenă în croată
  • Traducere cazier fiscal din slovenă în croată
 • Traducere acte de identitate/permise din slovenă în croată
  • Traducere carte/buletin de identitate
  • Traducere pașaport
  • Traducere permis de rezidență
  • Traducere permis de conducere
 • Traducere adeverințe din slovenă în croată
  • Traducere adeverință de la locul de muncă din slovenă în croată
  • Traducere adeverință de student din slovenă în croată
  • Traducere adeverință de pensionar/talon de pensie din slovenă în croată
  • Alte tipuri de adeverințe din slovenă în croată
 • Traducere alte acte personale sau profesionale din slovenă în croată

Vă stăm la dispoziție pentru pentru traducerea din limba slovenă în limba croată, după cum urmează:

 • Traducere acte de studii preuniversitare din slovenă în croată:
  • Traducere diplomă/certificat de absolvire studii gimnaziale din slovenă în croată
  • Traducere diplomă de absolvire a școlii profesionale din slovenă în croată
  • Traducere diplomă de bacalaureat din slovenă în croată
  • Traducere diplomă de studii postliceale din slovenă în croată
  • Traducere foi matricole din slovenă în croată
  • Traducere planuri de învățământ din slovenă în croată
  • Altele
 • Traducere acte de studii universitare și post-universitare din slovenă în croată:
  • Traducere diplomă de licență din slovenă în croată
  • Traducere diplomă de master din slovenă în croată
  • Traducere diplomă de Doctor (PhD) din slovenă în croată
  • Traducere diplomă de studii postuniversitare din slovenă în croată
  • Traducere diplomă de absolvire din slovenă în croată
  • Traducere adeverințe de absolvire din slovenă în croată (care înlocuiesc diploma până la eliberarea acesteia)
  • Traducere supliment la diplomă (foaie matricolă/situație școlară) din slovenă în croată
  • Traduceri programe analitice din slovenă în croată
  • Traducere adeverințe care atestă calitate de student din slovenă în croată
  • Traducere atestate de echivalare a studiilor din slovenă în croată
  • Traducere certificate de pregătire didactică din slovenă în croată
  • Traducere alte acte de studii din slovenă în croată

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba slovenă în limba croată a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducerea din slovenă în croată a actelor privind calificarea/specializarea pentru activitățile din domeniul medical (medici, medici dentiști, asistenți medicali, moșe, farmaciști, tehnicieni dentari, psihologi etc.): certificate de membru, certificate de conformitate, adeverințe de rezident, adeverințe de confirmare, adeverințe privind stagiile efectuate, recomandări, atestate de liberă practică etc.;
 • Traducerea din slovenă în croată a actelor privind calificarea/speciflicarea pentru activitățile din domeniul veterinar;
 • Traducere acte care atestă profesia de Arhitect din slovenă în croată;
 • Traducerea din slovenă în croată a actelor dovedesc calificarea/pregătirea în diferite meserii:
  • Traducere certificate/diplome de absolvire din slovenă în croată;
  • Traducere certificate de calificare profesională din slovenă în croată;
  • Traducere certificate de competente profesionale din slovenă în croată;
  • Traducere atestate privind calificarea/pregătirea și experiența profesională din slovenă în croată;
  • Traducere certificate de atestare (tehnico-profesională etc.) din slovenă în croată;
  • Traducere certificate de pregătire profesională din slovenă în croată;
  • Traducere adeverințe care atestă calificarea din slovenă în croată;
  • Traducere alte acte care dovedesc calificarea în diferite meserii din slovenă în croată.
 • Traducerea din slovenă în croată a certificatelor de competență ale personalului maritim navigant;
 • Traducerea din slovenă în croată a Brevetelor de Turism;
 • Traducerea din slovenă în croată a atestatelor pentru artiștii liber profesioniști;
 • Traducere acte șoferi profesioniști din slovenă în croată.

Vă ajutăm să vă prezentați într-un mod profesionist în fața potențialilor angajatori. Prima impresie contează foarte mult!

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba slovenă în limba croată, după cum urmează:

 • Traducere CV (Curriculum Vitae) din slovenă în croată;
 • Traducere scrisoare de intenție din slovenă în croată;
 • Traduceri scrisori de recomandare din slovenă în croată;
 • Traducere acte care atestă vechimea în muncă, în domeniu și în specialitate din slovenă în croată;
 • Traducere cazier judiciar pentru angajare din slovenă în croată;
 • Traducere acte de studii/acte care atestă calificarea (specializarea) profesională din slovenă în croată;
 • Traducere alte acte personale pentru angajare din slovenă în croată.

Dacă urmează să emigrați în străinătate, cel mai probabil, în funcție de țara de destinație, va trebui întocmit un dosar.

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba slovenă în limba croată și în orice altă limbă a actelor dvs.

Cei mai mulți dintre clienții noștri aplează la serviciile noastre de:

 • Traducere acte de emigrare în Canada
 • Traducere acte de emigrare în SUA
 • Traducere acte de emigrare în Australia
 • Traducere acte de emigrare în Noua Zeelandă
 • Traducere acte de emigrare în țările din Orientul Mijlociu
 • Traducere acte de emigrare în țările din America Latină
 • Traducere acte de emigrare în țările din Asia sau Oceania
 • Traducere acte de emigrare în țările din Africa
 • Traducere acte de emigrare în alte țări din Europa

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba slovenă în limba croată, după cum urmează:

 • Traduceri adeverințe medicale din slovenă în croată
 • Traduceri certificate medicale din slovenă în croată
 • Traduceri dovezi de vaccinare/aviz epidemiologic din slovenă în croată
 • Traduceri referate/fișe/rapoarte medicale din slovenă în croată
 • Traduceri recomandări medicale din slovenă în croată
 • Traducerea din slovenă în croată a buletinelor de analize și alte documente medicale emise de unități sanitare publice sau private:
  • Traducere raport RMN, CT, PET/CT, ecografie, radiografie din slovenă în croată
  • Traducere rezultate analize biochimice din slovenă în croată
  • Traducere rezultate analize histopatologice (biopsii) din slovenă în croată
  • Traducere rezultate examne imunohistochimice din slovenă în croată
  • Traducere rezultate examene colonoscopice din slovenă în croată
  • Traducere rezultate examene medicale de orice natură din slovenă în croată
  • Traducere bilet de ieșire/de externare din spital din slovenă în croată
  • Traducere bilet de internare din slovenă în croată
 • Traducerea din slovenă în croată a buletinelor de analize pentru obținerea vizelor de muncă
 • Traducere prescriptie medicală/rețetă din slovenă în croată
 • Traducere certificat de încadrare în grad de handicap din slovenă în croată
 • Traduceri asigurări medicale, de sănătate, de viață, de călătorie din slovenă în croată

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba slovenă în limba croată a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere Certificat de rezidență fiscală din slovenă în croată (pentru evitarea dublei impuneri)
 • Traducere Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale din slovenă în croată
 • Traducere din slovenă în croată a adeverințelor de venit eliberate autoritățile fiscale sau de angajator
 • Taducere alte acte cu caracter fiscal din slovenă în croată

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea slovenă în limba croată a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere autorizații din slovenă în croată (de procurare armă și muniție, de liberă practică, pentru desfășurarea activitătii de diriginte de șantier etc.);
 • Traducere avize din slovenă în croată;
 • Traducere decizii din slovenă în croată (de pensionare, medicală asupra capacității de muncă, privind încetarea/suspendarea plății ajutorului de șomaj, de acordare / suspendare a indemnizației pentru creșterea copilului, de acordare a alocației de stat pentru copii etc.);
 • Traducere dispoziții din slovenă în croată;
 • Traducere atestate din slovenă în croată (pentru exercitarea profesiei de agent de pază și ordine, de detectiv particular, de persoană sau familie aptă să adopte etc.);
 • Traducere licențe din slovenă în croată (de antrenor, de funcționare a societăților specializate sau a cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.);
 • Traducere extrase ale registrelor deținute de un organ al administrației publice, atestate, adeverințe și certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atestă o anumită calitate sau un drept, în vederea valorificării anumitor drepturi etc..

Pentru înmatricularea unei mașini, achiziționată dintr-o altă țară, puteți avea nevoie de traducerea actelor auto: actul de înstrăinare (în funcție de proveniență - contractul de vânzare-cumpărare, dacă a fost cumpărat de la o persoană fizică SAU factura de achiziție, dacă este achiziționat de la persoană juridică), certificatul de înmatriculare/brief eliberat de autoritățile statului unde a fost înregistrat autoturismul, cartea mașinii etc..

Vă oferim servicii complete de traducere autorizată și legalizată a tuturor actelor auto, după cum urmează

Pentru alte detalii legate de formalitățile de înmatriculare consultați pagina de Acte Auto

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba slovenă în limba croată a documentelor dvs., după cum urmează:

 • Traduceri hotărâri/sentințe/decizii judecătorești din slovenă în croată
 • Traduceri acte emise de Parchete din slovenă în croată
 • Traduceri acte emise de executorul judecătoresc din slovenă în croată
 • Traduceri acte emise de Oficiul Registrului Comerțului din slovenă în croată
 • Traduceri declarații oficiale din slovenă în croată
 • Traduceri acte notariale emise de Notarii Publici din slovenă în croată
 • Traducere acord de confidențialitate din slovenă în croată
 • Traducere contract de prestări servicii din slovenă în croată
 • Traducere contract de leasing din slovenă în croată
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din slovenă în croată
 • Traduceri contracte specifice din slovenă în croată
 • Traducere raport judicial din slovenă în croată
 • Traducere scrisoare de credit din slovenă în croată
 • Traducere certificat ISO management de calitate din slovenă în croată
 • Traducere alte acte juridice din slovenă în croată

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea slovenă în limba croată a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere procură/împuternicire din slovenă în croată
 • Traduceri înscrisuri sub semnătura privată cu dată certă din slovenă în croată
 • Traduceri declarații din slovenă în croată
 • Traducere certificat de divorț din slovenă în croată
 • Traducere convenții matrimoniale din slovenă în croată
 • Traducere certificat de moștenitor din slovenă în croată
 • Traducere testament din slovenă în croată
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din slovenă în croată
 • Traducere contract de comodat din slovenă în croată
 • Traducere acte de ipotecă din slovenă în croată
 • Traducere contract de închiriere din slovenă în croată
 • Traducere contract de mandat din slovenă în croată
 • Traducere declarații notariale în vederea înființării unei societăți comerciale/companii din slovenă în croată
 • Traducere declarație ieșire copil minor din țară din slovenă în croată
 • Traducere acte emise de Ambasade sau Consulate din slovenă în croată
 • Traduceri alte acte notariale/consulare din slovenă în croată

Pot exista situații concrete în care oficialitățile din România vă pot solicita să prezentați anumite extrase, scrisori sau alte documente bancare. Fie că este vorba de un credit bancar pe care doriți să îl faceți sau de alte situații în care vi se cere să demonstrați realizările financiare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba slovenă în limba croată sau în orice altă limbă a actelor dvs. după cum urmează:

 • Traducere extras de cont din slovenă în croată
 • Traducere bilanț/balanță contabilă din slovenă în croată
 • Traducere raport financiar sau contabil din slovenă în croată
 • Traducere documente experitiză contabilă sau de audit din slovenă în croată
 • Traducere proiect de finanțare din slovenă în croată
 • Traducere plan de afaceri din slovenă în croată
 • Traducere contract de prestări servicii din slovenă în croată
 • Traducere contract de ipotecă din slovenă în croată
 • Traducere scrisoare de bonitate din slovenă în croată
 • Traducere scrisori de garanție bancară din slovenă în croată
 • Traducere documente de analiză economică sau financiară din slovenă în croată
 • Traduceri alte documente financiar-bancare din slovenă în croată
 • Traducere lucrare de diplomă din slovenă în croată
 • Traducere lucrare/teză de licență din slovenă în croată
 • Traducere lucrare de disertație din slovenă în croată
 • Traducere teză de doctorat din slovenă în croată
 • Traducere rezumate lucrări de licență/disertație din slovenă în croată
 • Traducere rezumat teză de doctorat din slovenă în croată
 • Traducere rezumat (abstract) la lucrare din slovenă în croată
 • Traducere alte lucrări științifice sau de alt tip din slovenă în croată

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba slovenă în limba croată sau orice altă limbă, după cum urmează:

 • Traduceri construcții din slovenă în croată
 • Traduceri fizică din slovenă în croată
 • Traduceri optică din slovenă în croată
 • Traduceri domeniul petrolului și gazelor din slovenă în croată
 • Traduceri industria lemnului din slovenă în croată
 • Traduceri industrie ușoară din slovenă în croată
 • Traduceri industrie metalurgică din slovenă în croată
 • Traduceri industrie navală din slovenă în croată
 • Traduceri domeniul energetic din slovenă în croată
 • Traduceri industria alimentară din slovenă în croată
 • Traduceri industria auto din slovenă în croată
 • Traduceri inginerie din slovenă în croată
 • Traduceri telecomunicații din slovenă în croată
 • Traduceri chimie din slovenă în croată
 • Traduceri modă/fashion din slovenă în croată
 • Traduceri accesorii din slovenă în croată
 • Traduceri turism din slovenă în croată
 • Traduceri documente și declarații pentru licitații din slovenă în croată
 • Traduceri caiete de sarcini din slovenă în croată
 • Traduceri manuale de utilizare echipamente din slovenă în croată
 • Traduceri manuale de utilizare utilaje din slovenă în croată
 • Traduceri carte tehnică din slovenă în croată
 • Traduceri fișe tehnice din slovenă în croată
 • Traduceri descriere de produs din slovenă în croată
 • Traduceri certificate de garanție din slovenă în croată
 • Traduceri instrucțiuni de folosire/specificații tehnice utilaje și echipamente din slovenă în croată
 • Traduceri descriere a procesului tehnologic de producție sau fabricație din slovenă în croată
 • Traduceri studii fezabilitate din slovenă în croată
 • Traduceri planuri cadastrale din slovenă în croată
 • Traduceri certificate de urbanism din slovenă în croată
 • Traduceri contracte cu termeni tehnici din slovenă în croată
 • Traduceri cataloage de produse și materiale publicitare cu limbaj tehnic din slovenă în croată
 • Traduceri cerificate și documentație managementul calității ISO din slovenă în croată
 • Traduceri alte documente/documentații tehnice din slovenă în croată

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba slovenă în limba croată sau orice altă limbă.

 • Traduceri studii clinice, biologice, farmacologice din slovenă în croată
 • Traduceri slovenă-croată pentru centre (cabinete) medicale, spitale, clinici etc.
 • Traduceri slovenă-croată pentru centre stomatologice
 • Traduceri slovenă-croată pentru producători și distribuitori de medicamente
 • Traduceri slovenă-croată pentru producători și distribuitori de echipamente medicale
 • Traduceri manual de instrucțiuni și aparate medicale din slovenă în croată
 • Traduceri ghid (manual) de utilizare, prospecte medicament din slovenă în croată
 • Traduceri lucrări de specialitate din slovenă în croată
 • Traduceri alte documente/documentații medicale, farmacologice din slovenă în croată

Oferim cele mai bune soluții de traducere a documentelor pentru companii/firme și instituții.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea contractelor dvs. a documentelor business, comerciale sau de orice alt tip, fie din limba slovenă în limba croată, fie din limba croată în limba slovenă, precum și în orice alte limbi.

 • TRADUCERE DOCUMENTE COMERCIALE din slovenă în croată
  • Traducere facturi comerciale externe (invoice) din slovenă în croată
  • Traducere certificate fitosanitare din slovenă în croată
  • Traducere certificate sanitar-veterinare din slovenă în croată
  • Traducere declarații de producător din slovenă în croată
  • Traducere certificate de producător din slovenă în croată
  • Traducere certificate de calitate din slovenă în croată
  • Traducere certificate de origine a mărfurilor din slovenă în croată
  • Traducere alte documente comerciale din slovenă în croată
 • TRADUCERE ACTE FIRMĂ din slovenă în croată (acte emise de Oficiciul Registrului Comerțului)
  • Traducere Certificat de Înregistare a Societăților Comerciale din slovenă în croată
  • Traducere Certificat Constatator din slovenă în croată
  • Traducere declarații oficiale - mențiuni de înregistrare, dată certă etc. din slovenă în croată
 • TRADUCERE ALTE DOCUMENTE din slovenă în croată
  • Traducere act constitutiv din slovenă în croată
  • Traducere hotărâre generală a asociaților sau a acționarilor (hotărâre AGA) din slovenă în croată
  • Traducere declarații, rezoluții, decizii din slovenă în croată
  • Traducere acorduri de confidențialitate din slovenă în croată
  • Traducere certificate ISO de managementul calității din slovenă în croată
  • Traduceri contracte angajați din slovenă în croată
  • Traducere plan de afaceri (business plan) din slovenă în croată
  • Traducere caiet de sarcini din slovenă în croată
  • Traduceri coduri de conduită din slovenă în croată
  • Traducere ghid de bună practică din slovenă în croată
  • Traduceri regulamente interne și de ordine interioară din slovenă în croată
  • Traducere contracte cu partenerii, clienții și furnizorii din slovenă în croată
  • Traducere certificate de atestare fiscală din slovenă în croată
  • Traducere certificat de rezidență fiscală din slovenă în croată
  • Traduceri acte contabile (bilanțuri etc.) din slovenă în croată
  • Traducere acte pentru licitații din slovenă în croată
  • Traducere corespondență de afaceri din slovenă în croată
  • Traduceri CV-uri din slovenă în croată
  • Traduceri orice alte documente din slovenă în croată

Notă: Lista de mai sus este una orientativă. Oferim servicii de traducere și legalizări pentru orice localitate din România din aria de acoperire a curierului nostru partener. Astfel, nu ezitați să ne contactați, chiar dacă localitatea dvs. nu se află în lista de mai sus.

LISTĂ SERVICII

TRADUCERI AUTORIZATE din slovenă în croată
TRADUCERI LEGALIZATE din slovenă în croată

Livrarea documentelor se face prin metoda aleasa de dvs. Vă reamintim că putem livra documentele prin curier rapid atât în București, cât și în orice altă localitate din România sau din străinătate.

ATENȚIE! Pentru legalizarea notarială, traducerea ce se face dintr-o limbă străină într-o altă limbă străină, va fi însoțită de o traducere în limba română, semnată de același traducător care realizează traducerea inițială. Traducerea în română este necesară pentru ca Notarul Public să poată verifica conținutul înscrisului. Traducerea în limba română se va păstra la dosar.

SERVICII DE OBȚINERE A VIZELOR DE CĂLĂTORIE PENTRU PESTE 80 DE STATE DIN LUME

Pentru detalii despre necesitatea obținerii unei vize și procedurile aplicabile, consultați secțiunea OBȚINERE VIZE.

Cum procedez pentru a beneficia de serviciile Centrului T&B International?

Deoarece punem accentul pe utilizarea cât mai eficientă a timpului și reducerea costurilor pentru clienții noștri, subliniem faptul că indiferent dacă locuiți în București, în alt județ sau în afara României, NU ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA dvs. la birourile noastre! Toate detaliile pot fi transmise prin APLICAȚIA ONLINE de mai jos sau via e-mail.

CU T&B INTERNATIONAL PROCESUL DE TRADUCERE A DOCUMENTELOR ESTE SIMPLU, RAPID ȘI SIGUR
Aplicați ONLINE 24/7

Completați datele în aplicație și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va prelua cazul dvs. și în cel mai scurt timp veți primi o ofertă personalizată

Transmiteți documentele

Transmiteți documentele prin e-mail, curier sau personal la birourile noastre. Ne ocupăm de traducerea documentelor dvs..

Primiți documentele traduse și legalizate!

Vă returnăm documentele prin metoda aleasă de dvs. (curier rapid sau predare personală la birourile noastre).

Cât durează toate procedurile?

Durata totală depinde de volumul și tipul de acte/documente, motiv pentru care nu se poate preciza durata exactă fără o evaluare prealabilă. Vă vom furniza toate detaliile privind termenul de predare de îndată ce primim solicitarea dvs. prin aplicația online de mai jos sau pe e-mail.

Cu titlu orientativ, vă informăm că traducerea autorizată a unui act personal tipizat este gata în 1 zi lucrătoare.

Care sunt costurile?

Costul total pentru traducerea unui document depinde de numărul de pagini și de dificultatea textului. O pagină standard de traducere conține 2000 de caractere cu spații. În cazul actelor tipizate tariful se aplică per pagină, indiferent de numărul de caractere.

În cazul documentelor cu limbaj specializat costul per pagină este mai ridicat, în timp ce, pentru actele tipizate, se aplică tariful minim.

De asemenea, dacă se dorește legalizarea notarială, se adaugă tarifele percepute pentru aceste servicii.

Cum plătesc?

Facturarea se realizează în LEI (în cazul persoanelor rezidente în România) și în EUR (în cazul persoanelor rezidente în străinătate – la cursul de schimb al BNR) iar factura de plată este transmisă pe e-mail.

MODALITĂȚI DE PLATĂ
 • ONLINE cu cardul bancar emis sub una din siglele: VISA, Mastercard, American Express, Discover, JCB, Wright Express, Carte Blanche, Diner’s Club (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu un link prin accesarea căruia veți putea plăti online direct cu cardul dvs.)
 • Plată prin transfer bancar (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face transferul bancar – direct prin Internet Banking sau prin ordin de plată la ghișeul băncii)
 • Depunere numerar direct la casieria băncii (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face plata direct la casieria băncii)
Pentru o estimare a costurilor TOTALE vă rugăm să folosiți formularul de mai jos și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va analiza solicitarea dvs. și vă va transmite o ofertă adaptată nevoilor dvs.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea folosirii acestora și a politicii noastre de utilizare a fișierelor de tip cookies. Am înțeles