Sunteți în posesia unor acte redactate în ucraineană și urmează să vă deplasați în străinătate pentru a întreprinde diverse formalități pe baza acestora sau pur și simplu aveți nevoie de traducerea unor documente din ucraineană în sârbă?

Dacă răspunsul este afirmativ la cel puțin una din aceste întrebări, Centrul T&B International este soluția!

Ce servicii oferă Centrul de Vize și Legalizări T&B International?

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International cu sediul în centrul Bucureștiului (România) se asigură servicii specializate de asistență și consiliere pentru obținerea vizelor și permiselor de ședere pentru peste 100 de state din întreaga lume, servicii complete de traducere în/din peste 30 de limbi și servicii de vizare, apostilare sau supralegalizare a documentelor ce urmează să fie folosite în orice stat din lume.

Vă oferim consiliere GRATUITĂ în vederea estimării costurilor și a timpului necesar pentru toate procedurile de traducere și legalizare a documentelor dvs.

Misiunea noastră este de a economisi timp în favoarea dvs., de a vă scuti de drumuri și de vă oferi o experiență transparentă fară a lua contact cu procese birocratice complexe de cele mai multe ori puțin înțelese.

Ce trebuie să știți despre traduceri?

Traducerile pot fi simple, autorizate sau legalizate. Multe persoane se întreabă care este diferența dintre acestea. Pentru a veni în spijinul dvs., în continuare vă explicăm ce presupune fiecare dintre acestea.

Traducerile simple sunt considerate traduceri care nu necesită ştampila şi semnătura unui traducător autorizat de Ministerul Justiţiei. În cazul actelor oficiale care urmează să fie folosite în România, de obicei autoritățile solicită o traducere autorizată sau legalizată. Vă recomandăm să apelați la traduceri simple doar atunci când situațiile vă permit (de obicei când documentele nu se vor utiliza pentru realizarea unor formalități administrative/oficiale).

Traducerile autorizate sunt traducerile realizate de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România. Acestea poartă semnătura și ștampila traducătorului autorizat care a efectuat traducerea. De asemenea, acestea prezintă la finalul documentului încheierea prin care traducătorul autorizat certifică exactitatea traducerii documentului original și faptul că prin traducere nu a fost denaturat conținutul original al textului sau shimbat în vreun fel sensul anumitor cuvinte sau fraze.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Doar traducerile autorizate pot fi legalizate de către Notarul Public.

Traducerile legalizate nu trebuie confundate cu traducerile autorizate. Traducerile legalizate sunt acele traduceri care pe lângă ștampila și semnătura traducătorului au pe ultima pagină încheierea de legalizare a unui Notar Public. Spre diferență de acestea, traducerile autorizate au doar încheierea traducătorului autorizat, semnătura și ștampila acestuia.

Încheierea de legalizare a Notarului Public certifică faptul că semnătura traducătorului este autentică și că traducătorul deține o autorizație emisă de Ministerul Justiției.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Pentru a putea legaliza o traducere este nevoie de prezentarea documentelor în original în fața Notarului Public. Acestea trebuie să fie autentice (acte de stare civilă, diplome etc.), cu dată certă (documente în copie legalizată, documente cu dată certă în fața notarului), cu legalizare de semnătură etc.

Traducerile legalizate vor avea atașată la final o copie după actul original după care a fost realizată traducerea, fiecare pagină va fi numerotată, ștampilată și semnată de traducătorul autorizat. Acestea se pregătesc în două exemplare de traducătorul autorizat: un exemplar pentru client și un exemplar care rămâne în arhiva Notarului Public.

Notă: Actele oficiale străine pentru a fi recunoscute în România trebuie să fie certificate cu apostila de la Haga (în cazul în care au fost emise într-un stat semnatar al Convenției de la Haga) sau supralegalizate pe cale administrativă și consulară (de către Ministerul Afacerilor Externe din țara de origine a actului și ulterior de Ambasada țării în care urmează să fie utilizat actul acreditată în țara emitentă a actului) – în cazul în care actul a fost emis într-un stat nesemnatar al Convenției de la Haga. Se face excepție de la obligativitatea apostilării/supralegalizării, în cazul în care actul provine dintr-un stat cu care țara de destinație a încheiat acorduri privind scutirea de obligativitatea aplicării apostilei sau a supralegalizării.
Ce tip de documente traducem din limba ucraineană în limba sârbă?

Indiferent de tipul documentelor pe care doriți să le traducem, Centrul T&B International vă oferă soluția perfectă. Indiferent că vorbim de documente tipizate sau de documente cu un grad ridicat de dificultate, specialiștii vor face în asa fel încât rezultatul să fie la cele mai înalte standarde de calitate.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba ucraineană în limba sârbă a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere acte de stare civilă din ucraineană în sârbă
  • Traducere certificat de naștere din ucraineană în sârbă
  • Traducere certificat de căsătorie din ucraineană în sârbă
  • Traducere certificat de deces din ucraineană în sârbă
 • Traducere extrase/certificate din ucraineană în sârbă
  • Traducere certificate de divorț din ucraineană în sârbă
  • Traducere extrase de pe actele de stare civilă din ucraineană în sârbă
  • Traducere certificate de schimbare a numelui pe cale administrativă din ucraineană în sârbă
  • Traducere acte care atestă componența familiei din ucraineană în sârbă
  • Traducere adeverință privind starea civilă/dovadă celibat din ucraineană în sârbă
  • Traducere Certificat de atestare a domiciliului și a cetățeniei române din ucraineană în sârbă
 • Traducere caziere din ucraineană în sârbă
  • Traducere cazier judiciar din ucraineană în sârbă
  • Traducere cazier auto din ucraineană în sârbă
  • Traducere cazier fiscal din ucraineană în sârbă
 • Traducere acte de identitate/permise din ucraineană în sârbă
  • Traducere carte/buletin de identitate
  • Traducere pașaport
  • Traducere permis de rezidență
  • Traducere permis de conducere
 • Traducere adeverințe din ucraineană în sârbă
  • Traducere adeverință de la locul de muncă din ucraineană în sârbă
  • Traducere adeverință de student din ucraineană în sârbă
  • Traducere adeverință de pensionar/talon de pensie din ucraineană în sârbă
  • Alte tipuri de adeverințe din ucraineană în sârbă
 • Traducere alte acte personale sau profesionale din ucraineană în sârbă

Vă stăm la dispoziție pentru pentru traducerea din limba ucraineană în limba sârbă, după cum urmează:

 • Traducere acte de studii preuniversitare din ucraineană în sârbă:
  • Traducere diplomă/certificat de absolvire studii gimnaziale din ucraineană în sârbă
  • Traducere diplomă de absolvire a școlii profesionale din ucraineană în sârbă
  • Traducere diplomă de bacalaureat din ucraineană în sârbă
  • Traducere diplomă de studii postliceale din ucraineană în sârbă
  • Traducere foi matricole din ucraineană în sârbă
  • Traducere planuri de învățământ din ucraineană în sârbă
  • Altele
 • Traducere acte de studii universitare și post-universitare din ucraineană în sârbă:
  • Traducere diplomă de licență din ucraineană în sârbă
  • Traducere diplomă de master din ucraineană în sârbă
  • Traducere diplomă de Doctor (PhD) din ucraineană în sârbă
  • Traducere diplomă de studii postuniversitare din ucraineană în sârbă
  • Traducere diplomă de absolvire din ucraineană în sârbă
  • Traducere adeverințe de absolvire din ucraineană în sârbă (care înlocuiesc diploma până la eliberarea acesteia)
  • Traducere supliment la diplomă (foaie matricolă/situație școlară) din ucraineană în sârbă
  • Traduceri programe analitice din ucraineană în sârbă
  • Traducere adeverințe care atestă calitate de student din ucraineană în sârbă
  • Traducere atestate de echivalare a studiilor din ucraineană în sârbă
  • Traducere certificate de pregătire didactică din ucraineană în sârbă
  • Traducere alte acte de studii din ucraineană în sârbă

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba ucraineană în limba sârbă a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducerea din ucraineană în sârbă a actelor privind calificarea/specializarea pentru activitățile din domeniul medical (medici, medici dentiști, asistenți medicali, moșe, farmaciști, tehnicieni dentari, psihologi etc.): certificate de membru, certificate de conformitate, adeverințe de rezident, adeverințe de confirmare, adeverințe privind stagiile efectuate, recomandări, atestate de liberă practică etc.;
 • Traducerea din ucraineană în sârbă a actelor privind calificarea/speciflicarea pentru activitățile din domeniul veterinar;
 • Traducere acte care atestă profesia de Arhitect din ucraineană în sârbă;
 • Traducerea din ucraineană în sârbă a actelor dovedesc calificarea/pregătirea în diferite meserii:
  • Traducere certificate/diplome de absolvire din ucraineană în sârbă;
  • Traducere certificate de calificare profesională din ucraineană în sârbă;
  • Traducere certificate de competente profesionale din ucraineană în sârbă;
  • Traducere atestate privind calificarea/pregătirea și experiența profesională din ucraineană în sârbă;
  • Traducere certificate de atestare (tehnico-profesională etc.) din ucraineană în sârbă;
  • Traducere certificate de pregătire profesională din ucraineană în sârbă;
  • Traducere adeverințe care atestă calificarea din ucraineană în sârbă;
  • Traducere alte acte care dovedesc calificarea în diferite meserii din ucraineană în sârbă.
 • Traducerea din ucraineană în sârbă a certificatelor de competență ale personalului maritim navigant;
 • Traducerea din ucraineană în sârbă a Brevetelor de Turism;
 • Traducerea din ucraineană în sârbă a atestatelor pentru artiștii liber profesioniști;
 • Traducere acte șoferi profesioniști din ucraineană în sârbă.

Vă ajutăm să vă prezentați într-un mod profesionist în fața potențialilor angajatori. Prima impresie contează foarte mult!

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba ucraineană în limba sârbă, după cum urmează:

 • Traducere CV (Curriculum Vitae) din ucraineană în sârbă;
 • Traducere scrisoare de intenție din ucraineană în sârbă;
 • Traduceri scrisori de recomandare din ucraineană în sârbă;
 • Traducere acte care atestă vechimea în muncă, în domeniu și în specialitate din ucraineană în sârbă;
 • Traducere cazier judiciar pentru angajare din ucraineană în sârbă;
 • Traducere acte de studii/acte care atestă calificarea (specializarea) profesională din ucraineană în sârbă;
 • Traducere alte acte personale pentru angajare din ucraineană în sârbă.

Dacă urmează să emigrați în străinătate, cel mai probabil, în funcție de țara de destinație, va trebui întocmit un dosar.

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba ucraineană în limba sârbă și în orice altă limbă a actelor dvs.

Cei mai mulți dintre clienții noștri aplează la serviciile noastre de:

 • Traducere acte de emigrare în Canada
 • Traducere acte de emigrare în SUA
 • Traducere acte de emigrare în Australia
 • Traducere acte de emigrare în Noua Zeelandă
 • Traducere acte de emigrare în țările din Orientul Mijlociu
 • Traducere acte de emigrare în țările din America Latină
 • Traducere acte de emigrare în țările din Asia sau Oceania
 • Traducere acte de emigrare în țările din Africa
 • Traducere acte de emigrare în alte țări din Europa

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba ucraineană în limba sârbă, după cum urmează:

 • Traduceri adeverințe medicale din ucraineană în sârbă
 • Traduceri certificate medicale din ucraineană în sârbă
 • Traduceri dovezi de vaccinare/aviz epidemiologic din ucraineană în sârbă
 • Traduceri referate/fișe/rapoarte medicale din ucraineană în sârbă
 • Traduceri recomandări medicale din ucraineană în sârbă
 • Traducerea din ucraineană în sârbă a buletinelor de analize și alte documente medicale emise de unități sanitare publice sau private:
  • Traducere raport RMN, CT, PET/CT, ecografie, radiografie din ucraineană în sârbă
  • Traducere rezultate analize biochimice din ucraineană în sârbă
  • Traducere rezultate analize histopatologice (biopsii) din ucraineană în sârbă
  • Traducere rezultate examne imunohistochimice din ucraineană în sârbă
  • Traducere rezultate examene colonoscopice din ucraineană în sârbă
  • Traducere rezultate examene medicale de orice natură din ucraineană în sârbă
  • Traducere bilet de ieșire/de externare din spital din ucraineană în sârbă
  • Traducere bilet de internare din ucraineană în sârbă
 • Traducerea din ucraineană în sârbă a buletinelor de analize pentru obținerea vizelor de muncă
 • Traducere prescriptie medicală/rețetă din ucraineană în sârbă
 • Traducere certificat de încadrare în grad de handicap din ucraineană în sârbă
 • Traduceri asigurări medicale, de sănătate, de viață, de călătorie din ucraineană în sârbă

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba ucraineană în limba sârbă a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere Certificat de rezidență fiscală din ucraineană în sârbă (pentru evitarea dublei impuneri)
 • Traducere Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale din ucraineană în sârbă
 • Traducere din ucraineană în sârbă a adeverințelor de venit eliberate autoritățile fiscale sau de angajator
 • Taducere alte acte cu caracter fiscal din ucraineană în sârbă

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea ucraineană în limba sârbă a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere autorizații din ucraineană în sârbă (de procurare armă și muniție, de liberă practică, pentru desfășurarea activitătii de diriginte de șantier etc.);
 • Traducere avize din ucraineană în sârbă;
 • Traducere decizii din ucraineană în sârbă (de pensionare, medicală asupra capacității de muncă, privind încetarea/suspendarea plății ajutorului de șomaj, de acordare / suspendare a indemnizației pentru creșterea copilului, de acordare a alocației de stat pentru copii etc.);
 • Traducere dispoziții din ucraineană în sârbă;
 • Traducere atestate din ucraineană în sârbă (pentru exercitarea profesiei de agent de pază și ordine, de detectiv particular, de persoană sau familie aptă să adopte etc.);
 • Traducere licențe din ucraineană în sârbă (de antrenor, de funcționare a societăților specializate sau a cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.);
 • Traducere extrase ale registrelor deținute de un organ al administrației publice, atestate, adeverințe și certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atestă o anumită calitate sau un drept, în vederea valorificării anumitor drepturi etc..

Pentru înmatricularea unei mașini, achiziționată dintr-o altă țară, puteți avea nevoie de traducerea actelor auto: actul de înstrăinare (în funcție de proveniență - contractul de vânzare-cumpărare, dacă a fost cumpărat de la o persoană fizică SAU factura de achiziție, dacă este achiziționat de la persoană juridică), certificatul de înmatriculare/brief eliberat de autoritățile statului unde a fost înregistrat autoturismul, cartea mașinii etc..

Vă oferim servicii complete de traducere autorizată și legalizată a tuturor actelor auto, după cum urmează

Pentru alte detalii legate de formalitățile de înmatriculare consultați pagina de Acte Auto

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba ucraineană în limba sârbă a documentelor dvs., după cum urmează:

 • Traduceri hotărâri/sentințe/decizii judecătorești din ucraineană în sârbă
 • Traduceri acte emise de Parchete din ucraineană în sârbă
 • Traduceri acte emise de executorul judecătoresc din ucraineană în sârbă
 • Traduceri acte emise de Oficiul Registrului Comerțului din ucraineană în sârbă
 • Traduceri declarații oficiale din ucraineană în sârbă
 • Traduceri acte notariale emise de Notarii Publici din ucraineană în sârbă
 • Traducere acord de confidențialitate din ucraineană în sârbă
 • Traducere contract de prestări servicii din ucraineană în sârbă
 • Traducere contract de leasing din ucraineană în sârbă
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din ucraineană în sârbă
 • Traduceri contracte specifice din ucraineană în sârbă
 • Traducere raport judicial din ucraineană în sârbă
 • Traducere scrisoare de credit din ucraineană în sârbă
 • Traducere certificat ISO management de calitate din ucraineană în sârbă
 • Traducere alte acte juridice din ucraineană în sârbă

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea ucraineană în limba sârbă a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere procură/împuternicire din ucraineană în sârbă
 • Traduceri înscrisuri sub semnătura privată cu dată certă din ucraineană în sârbă
 • Traduceri declarații din ucraineană în sârbă
 • Traducere certificat de divorț din ucraineană în sârbă
 • Traducere convenții matrimoniale din ucraineană în sârbă
 • Traducere certificat de moștenitor din ucraineană în sârbă
 • Traducere testament din ucraineană în sârbă
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din ucraineană în sârbă
 • Traducere contract de comodat din ucraineană în sârbă
 • Traducere acte de ipotecă din ucraineană în sârbă
 • Traducere contract de închiriere din ucraineană în sârbă
 • Traducere contract de mandat din ucraineană în sârbă
 • Traducere declarații notariale în vederea înființării unei societăți comerciale/companii din ucraineană în sârbă
 • Traducere declarație ieșire copil minor din țară din ucraineană în sârbă
 • Traducere acte emise de Ambasade sau Consulate din ucraineană în sârbă
 • Traduceri alte acte notariale/consulare din ucraineană în sârbă

Pot exista situații concrete în care oficialitățile din România vă pot solicita să prezentați anumite extrase, scrisori sau alte documente bancare. Fie că este vorba de un credit bancar pe care doriți să îl faceți sau de alte situații în care vi se cere să demonstrați realizările financiare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba ucraineană în limba sârbă sau în orice altă limbă a actelor dvs. după cum urmează:

 • Traducere extras de cont din ucraineană în sârbă
 • Traducere bilanț/balanță contabilă din ucraineană în sârbă
 • Traducere raport financiar sau contabil din ucraineană în sârbă
 • Traducere documente experitiză contabilă sau de audit din ucraineană în sârbă
 • Traducere proiect de finanțare din ucraineană în sârbă
 • Traducere plan de afaceri din ucraineană în sârbă
 • Traducere contract de prestări servicii din ucraineană în sârbă
 • Traducere contract de ipotecă din ucraineană în sârbă
 • Traducere scrisoare de bonitate din ucraineană în sârbă
 • Traducere scrisori de garanție bancară din ucraineană în sârbă
 • Traducere documente de analiză economică sau financiară din ucraineană în sârbă
 • Traduceri alte documente financiar-bancare din ucraineană în sârbă
 • Traducere lucrare de diplomă din ucraineană în sârbă
 • Traducere lucrare/teză de licență din ucraineană în sârbă
 • Traducere lucrare de disertație din ucraineană în sârbă
 • Traducere teză de doctorat din ucraineană în sârbă
 • Traducere rezumate lucrări de licență/disertație din ucraineană în sârbă
 • Traducere rezumat teză de doctorat din ucraineană în sârbă
 • Traducere rezumat (abstract) la lucrare din ucraineană în sârbă
 • Traducere alte lucrări științifice sau de alt tip din ucraineană în sârbă

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba ucraineană în limba sârbă sau orice altă limbă, după cum urmează:

 • Traduceri construcții din ucraineană în sârbă
 • Traduceri fizică din ucraineană în sârbă
 • Traduceri optică din ucraineană în sârbă
 • Traduceri domeniul petrolului și gazelor din ucraineană în sârbă
 • Traduceri industria lemnului din ucraineană în sârbă
 • Traduceri industrie ușoară din ucraineană în sârbă
 • Traduceri industrie metalurgică din ucraineană în sârbă
 • Traduceri industrie navală din ucraineană în sârbă
 • Traduceri domeniul energetic din ucraineană în sârbă
 • Traduceri industria alimentară din ucraineană în sârbă
 • Traduceri industria auto din ucraineană în sârbă
 • Traduceri inginerie din ucraineană în sârbă
 • Traduceri telecomunicații din ucraineană în sârbă
 • Traduceri chimie din ucraineană în sârbă
 • Traduceri modă/fashion din ucraineană în sârbă
 • Traduceri accesorii din ucraineană în sârbă
 • Traduceri turism din ucraineană în sârbă
 • Traduceri documente și declarații pentru licitații din ucraineană în sârbă
 • Traduceri caiete de sarcini din ucraineană în sârbă
 • Traduceri manuale de utilizare echipamente din ucraineană în sârbă
 • Traduceri manuale de utilizare utilaje din ucraineană în sârbă
 • Traduceri carte tehnică din ucraineană în sârbă
 • Traduceri fișe tehnice din ucraineană în sârbă
 • Traduceri descriere de produs din ucraineană în sârbă
 • Traduceri certificate de garanție din ucraineană în sârbă
 • Traduceri instrucțiuni de folosire/specificații tehnice utilaje și echipamente din ucraineană în sârbă
 • Traduceri descriere a procesului tehnologic de producție sau fabricație din ucraineană în sârbă
 • Traduceri studii fezabilitate din ucraineană în sârbă
 • Traduceri planuri cadastrale din ucraineană în sârbă
 • Traduceri certificate de urbanism din ucraineană în sârbă
 • Traduceri contracte cu termeni tehnici din ucraineană în sârbă
 • Traduceri cataloage de produse și materiale publicitare cu limbaj tehnic din ucraineană în sârbă
 • Traduceri cerificate și documentație managementul calității ISO din ucraineană în sârbă
 • Traduceri alte documente/documentații tehnice din ucraineană în sârbă

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba ucraineană în limba sârbă sau orice altă limbă.

 • Traduceri studii clinice, biologice, farmacologice din ucraineană în sârbă
 • Traduceri ucraineană-sârbă pentru centre (cabinete) medicale, spitale, clinici etc.
 • Traduceri ucraineană-sârbă pentru centre stomatologice
 • Traduceri ucraineană-sârbă pentru producători și distribuitori de medicamente
 • Traduceri ucraineană-sârbă pentru producători și distribuitori de echipamente medicale
 • Traduceri manual de instrucțiuni și aparate medicale din ucraineană în sârbă
 • Traduceri ghid (manual) de utilizare, prospecte medicament din ucraineană în sârbă
 • Traduceri lucrări de specialitate din ucraineană în sârbă
 • Traduceri alte documente/documentații medicale, farmacologice din ucraineană în sârbă

Oferim cele mai bune soluții de traducere a documentelor pentru companii/firme și instituții.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea contractelor dvs. a documentelor business, comerciale sau de orice alt tip, fie din limba ucraineană în limba sârbă, fie din limba sârbă în limba ucraineană, precum și în orice alte limbi.

 • TRADUCERE DOCUMENTE COMERCIALE din ucraineană în sârbă
  • Traducere facturi comerciale externe (invoice) din ucraineană în sârbă
  • Traducere certificate fitosanitare din ucraineană în sârbă
  • Traducere certificate sanitar-veterinare din ucraineană în sârbă
  • Traducere declarații de producător din ucraineană în sârbă
  • Traducere certificate de producător din ucraineană în sârbă
  • Traducere certificate de calitate din ucraineană în sârbă
  • Traducere certificate de origine a mărfurilor din ucraineană în sârbă
  • Traducere alte documente comerciale din ucraineană în sârbă
 • TRADUCERE ACTE FIRMĂ din ucraineană în sârbă (acte emise de Oficiciul Registrului Comerțului)
  • Traducere Certificat de Înregistare a Societăților Comerciale din ucraineană în sârbă
  • Traducere Certificat Constatator din ucraineană în sârbă
  • Traducere declarații oficiale - mențiuni de înregistrare, dată certă etc. din ucraineană în sârbă
 • TRADUCERE ALTE DOCUMENTE din ucraineană în sârbă
  • Traducere act constitutiv din ucraineană în sârbă
  • Traducere hotărâre generală a asociaților sau a acționarilor (hotărâre AGA) din ucraineană în sârbă
  • Traducere declarații, rezoluții, decizii din ucraineană în sârbă
  • Traducere acorduri de confidențialitate din ucraineană în sârbă
  • Traducere certificate ISO de managementul calității din ucraineană în sârbă
  • Traduceri contracte angajați din ucraineană în sârbă
  • Traducere plan de afaceri (business plan) din ucraineană în sârbă
  • Traducere caiet de sarcini din ucraineană în sârbă
  • Traduceri coduri de conduită din ucraineană în sârbă
  • Traducere ghid de bună practică din ucraineană în sârbă
  • Traduceri regulamente interne și de ordine interioară din ucraineană în sârbă
  • Traducere contracte cu partenerii, clienții și furnizorii din ucraineană în sârbă
  • Traducere certificate de atestare fiscală din ucraineană în sârbă
  • Traducere certificat de rezidență fiscală din ucraineană în sârbă
  • Traduceri acte contabile (bilanțuri etc.) din ucraineană în sârbă
  • Traducere acte pentru licitații din ucraineană în sârbă
  • Traducere corespondență de afaceri din ucraineană în sârbă
  • Traduceri CV-uri din ucraineană în sârbă
  • Traduceri orice alte documente din ucraineană în sârbă

Notă: Lista de mai sus este una orientativă. Oferim servicii de traducere și legalizări pentru orice localitate din România din aria de acoperire a curierului nostru partener. Astfel, nu ezitați să ne contactați, chiar dacă localitatea dvs. nu se află în lista de mai sus.

LISTĂ SERVICII

TRADUCERI AUTORIZATE din ucraineană în sârbă
TRADUCERI LEGALIZATE din ucraineană în sârbă

Livrarea documentelor se face prin metoda aleasa de dvs. Vă reamintim că putem livra documentele prin curier rapid atât în București, cât și în orice altă localitate din România sau din străinătate.

ATENȚIE! Pentru legalizarea notarială, traducerea ce se face dintr-o limbă străină într-o altă limbă străină, va fi însoțită de o traducere în limba română, semnată de același traducător care realizează traducerea inițială. Traducerea în română este necesară pentru ca Notarul Public să poată verifica conținutul înscrisului. Traducerea în limba română se va păstra la dosar.

SERVICII DE OBȚINERE A VIZELOR DE CĂLĂTORIE PENTRU PESTE 80 DE STATE DIN LUME

Pentru detalii despre necesitatea obținerii unei vize și procedurile aplicabile, consultați secțiunea OBȚINERE VIZE.

Cum procedez pentru a beneficia de serviciile Centrului T&B International?

Deoarece punem accentul pe utilizarea cât mai eficientă a timpului și reducerea costurilor pentru clienții noștri, subliniem faptul că indiferent dacă locuiți în București, în alt județ sau în afara României, NU ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA dvs. la birourile noastre! Toate detaliile pot fi transmise prin APLICAȚIA ONLINE de mai jos sau via e-mail.

CU T&B INTERNATIONAL PROCESUL DE TRADUCERE A DOCUMENTELOR ESTE SIMPLU, RAPID ȘI SIGUR
Aplicați ONLINE 24/7

Completați datele în aplicație și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va prelua cazul dvs. și în cel mai scurt timp veți primi o ofertă personalizată

Transmiteți documentele

Transmiteți documentele prin e-mail, curier sau personal la birourile noastre. Ne ocupăm de traducerea documentelor dvs..

Primiți documentele traduse și legalizate!

Vă returnăm documentele prin metoda aleasă de dvs. (curier rapid sau predare personală la birourile noastre).

Cât durează toate procedurile?

Durata totală depinde de volumul și tipul de acte/documente, motiv pentru care nu se poate preciza durata exactă fără o evaluare prealabilă. Vă vom furniza toate detaliile privind termenul de predare de îndată ce primim solicitarea dvs. prin aplicația online de mai jos sau pe e-mail.

Cu titlu orientativ, vă informăm că traducerea autorizată a unui act personal tipizat este gata în 1 zi lucrătoare.

Care sunt costurile?

Costul total pentru traducerea unui document depinde de numărul de pagini și de dificultatea textului. O pagină standard de traducere conține 2000 de caractere cu spații. În cazul actelor tipizate tariful se aplică per pagină, indiferent de numărul de caractere.

În cazul documentelor cu limbaj specializat costul per pagină este mai ridicat, în timp ce, pentru actele tipizate, se aplică tariful minim.

De asemenea, dacă se dorește legalizarea notarială, se adaugă tarifele percepute pentru aceste servicii.

Cum plătesc?

Facturarea se realizează în LEI (în cazul persoanelor rezidente în România) și în EUR (în cazul persoanelor rezidente în străinătate – la cursul de schimb al BNR) iar factura de plată este transmisă pe e-mail.

MODALITĂȚI DE PLATĂ
 • ONLINE cu cardul bancar emis sub una din siglele: VISA, Mastercard, American Express, Discover, JCB, Wright Express, Carte Blanche, Diner’s Club (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu un link prin accesarea căruia veți putea plăti online direct cu cardul dvs.)
 • Plată prin transfer bancar (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face transferul bancar – direct prin Internet Banking sau prin ordin de plată la ghișeul băncii)
 • Depunere numerar direct la casieria băncii (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face plata direct la casieria băncii)
Pentru o estimare a costurilor TOTALE vă rugăm să folosiți formularul de mai jos și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va analiza solicitarea dvs. și vă va transmite o ofertă adaptată nevoilor dvs.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea folosirii acestora și a politicii noastre de utilizare a fișierelor de tip cookies. Am înțeles