Viză Etiopia

Cetățenii din România care călătoresc în Etiopia în scop turistic au nevoie de viză!

Viză de turism pentru Etiopia

Cetățenii din România care călătoresc în Etiopia în scop turistic au nevoie de viză!

Viza de afaceri/ vizita de lucru pentru Etiopia

Cetățenii din România care călătoresc în Etiopia pentru afaceri sau în vizita de lucru au nevoie de viză!

Important

Viza de afaceri se eliberează cetățenilor străini care plănuiesc/fac afaceri în Etiopia, celor care participă la întâlniri de afaceri și întâlniri de lucru ale experților, pentru negocieri de contracte, pentru activități de marketing, tranzacții și evenimente comerciale, afaceri corporatiste, participări la târguri, expoziții, forumuri, conferințe, simpozioane, workshop-uri și alte evenimente similare, pentru activități ONG, pentru afaceri guvernamentale, pentru studii și cercetare, pentru activități jurnalistice și alte activități non-turistice.

De asemenea, se eliberează resortisanților străini trimiși în Etiopia de către și în numele unei societăți străine în baza unui contract de prestări servicii (sau a unui alt acord) cu o companie/instituție din Etiopia, pentru efectuarea verificărilor financiare, auditoriale şi de alt tip, pentru consultanță sau în calitate de experţi pentru montajul, repararea şi realizarea serviciilor tehnice ale instalaţiilor/utilajelor (mentenanță) sau pentru alte activități conexe neconstând în relații lucrative, cât și pentru angajare directă în Etiopia.

ATENȚIE, PROCEDURĂ INTERNAȚIONALĂ! Republica Etiopia nu are o misiune diplomatică sau consulară rezidentă în România. Prin urmare, cererile de vize pot fi depuse la Centrul de Vize și Legalizări din București (România) care vă poate asista pentru obținerea vizelor la misiunea diplomatică acreditată a Republicii Federale Democrate Etiopia din străinătate, prezența dvs. la Consulat nefiind în acest caz necesară. Totodată, în caz de necesitate, vă putem oferi servicii de traducere și supralegalizare a documentelor ce urmează a fi folosite în Etiopia.

Acte necesare - viza de afaceri Etiopia

 1. Pașaport cu minim 2 pagini libere, al cărui termen de valabilitate să fie mai mare de 6 luni.
 2. O fotografie color 3.5cm x 4.5cm pe fundal alb, nu mai veche de 6 luni. Fața trebuie să fie vizibilă în totalitate (fără ochelari, cu capul descoperit - exceptând situația în care din motive religioase sau etnice se impune acoperirea capului).
  În cazul în care nu dispuneți de o fotografie recentă cu caracteristicile menționate, puteți opta să ne trimiteți online o poză în format electronic (vezi instrucțiunile ) pe care o vom adapta pentru dvs. la cerințele Consulatului, eliminând astfel posibilitatea ca poza să fie respinsă de agenții consulari. Dacă totuși dispuneți deja de o poză recentă printată, vă rugăm să verificați ca aceasta să îndeplinească cu precizie toate cerințele pozei pentru obținerea vizei specifice Consulatului etiopian.
 3. Formular viză Etiopia - semnat în original. Aveți la dispoziție două posibilități:
  1. Completarea aplicației ONLINE de mai jos. Completând aplicația online (vezi butonul de mai jos), agenții noștri vor pregăti formularele necesare și, în cel mai scurt timp (maxim 24h), le veți primi pe e-mail pentru a fi semnate de dvs. și transmise alături de restul documentelor prin curier sau personal la birourile noastre.
  2. Completarea formularului direct la birourile noastre. În cazul în care optați pentru această variantă, cererea dvs. poate fi preluată pe loc beneficiind de serviciul de completare asistată a formularului. În caz de necesitate, vă punem la dispoziție de asemenea serviciile Visa Express și/sau de realizare a fotografiilor necesare.
 4. Copia biletelor de avion sau confirmarea rezervării. Dacă nu v-ați rezervat biletul de avion, puteți consulta ofertele disponibile pentru rutele către Etiopia aici.
 5. O scrisoare de prezentare/de garanție din partea companiei/organizației dvs. ȘI/SAU o scrisoare de invitație din partea entității din Etiopia. Scrisoarea trebuie să cuprindă:
  1. date despre solicitant (numele întreg, data nașterii, cetățenie, funcția/calitatea în cadrul companiei/instituției etc.);
  2. informații despre vizita în Etiopia (scopul exact al vizitei, durata și perioada deplasării, să confirme cine își asumă responsabilitatea privind cheltuielile relaționate cu deplasarea și șederea în Etiopia etc.);
  3. informații despre companie/organizație (numele, adresa, telefon de contact).
  Documentul trebuie să conțină ștampila oficială și semnătura reprezentantului legal. Nu se vor accepta scrisorile nesemnate și neștampilate.
  În caz de necesitate, vă putem transmite via e-mail un model de scrisoare pentru Etiopia.
  Note:

  (1) Invitația din Etiopia se poate prezenta în copie dacă v-a fost transmisă prin mijloace electronice.

  (2) Pentru angajarea în Etiopia (paid employment), se va prezenta o scrisoare de aprobare (letter of agreement) sau un contract între angajator și angajat.

  (3) Jurnaliștii/membrii mass-media trebuie să prezinte o notă verbală din partea organizației Media, o descriere precisă a proiectului/obiectivele deplasării în Etiopia, precum și o listă exhaustivă a echipamentului media de care veți dispune pe durata misiunii (inclusiv tipul, marca, modelul și numărul de serie pentru fiecare articol). Aceste date se transmit în prealabil. După obținerea aprobării, se poate solicita viza.

  (4) Diplomații și funcționarii care călătoresc cu pașaport diplomatic sau oficial/de serviciu vor prezenta o scrisoare oficială (Notă verbală) din partea instituțiilor pe care le reprezintă în țara de origine sau din partea unei organizații internaționale prin care se precizează obiectivul deplasării în Etiopia.

 6. Scrisoarea de aprobare a vizei din partea Ethiopian Main Department for Immigration and Nationality Affairs. Compania gazdă din Etiopia trebuie să solicite în prealabil scrisoarea de aprobare în numele solicitantului. NB! Aceasta aprobare nu este necesară în cazul celor care dețin pașapoarte diplomatice, oficiale/de serviciu sau UN travel document. Autorizația menționată este necesară doar în cazul celor pentru care scopul deplasării este cel de afaceri/muncă.
 7. Opțional, dovada rezervării la hotel. Se va prezenta o copie după documentele care atestă rezervarea. Dacă incă nu v-ați rezervat hotelul, vă oferim posibilitatea de a găsi cele mai bune oferte pentru Etiopia aici.
 8. Opțional, se poate prezenta o asigurare medicală de călătorie care să acopere sejurul în Etiopia. Vă recomandăm insistent să încheiați o asigurare medicală. Puteți obține online aici asigurarea medicală pentru Etiopia.
 9. Aplicanții de origine eritreeană trebuie să completeze un formular suplimentar. Acest formular este disponibil aici.
În cazul călătoriilor cu minori, pentru obținerea vizelor, pot fi solicitate documente adiționale în funcție de fiecare caz, după cum urmează:
 1. Dacă viza este solicitată pentru minorul care călătorește cu ambii părinți:
  • Certificatul de naștere (original și copie)
 2. Dacă viza este solicitată pentru minorul care călătorește cu unul dintre părinți:
  • Certificatul de naștere (original și copie)
  • Declarație notarială (original și copie) privind acordul unuia dintre părinți pentru ieșirea din țară a minorului însoțit de celălalt părinte. Adițional, se va prezenta copia pașaportului părintelui care nu însoțește minorul (sau copia cărții de identitate dacă nu dispune de pașaport).
 3. Dacă viza este solicitată pentru minorul care călătorește însoțit de o altă persoană fizică majoră:
  • Certificatul de naștere (original și copie)
  • Declarația notarială (original și copie) privind acordul ambilor părinți pentru ieșirea din țară a minorului însoțit de o altă persoană fizică majoră. Adițional, se va prezenta o copie după pașapoartele (sau CI) părinților.

În cazul părinților divorțați, declarația notarială a celuilalt părinte este necesară doar în cazul custodiei comune. În caz contrar, se va prezenta hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă prin care minorul i-a fost încredințat sau, după caz, prin care i-a fost atribuită exercitarea în mod exclusiv a autorității părintești. În cazul în care celălalt părinte este decedat, dispărut sau decăzut din drepturi se va face dovada decesului/dispariției/decăderii din drepturile părintești prin prezentarea documentelor care dovedesc acest aspect (certificatului de deces, comunicare oficială din partea misiunilor diplomatice sau a oficiilor consulare în străinătate, hotărârea judecătorească definitivă de declarare a morții, de constatare a dispariției sau a decăderii din drepturi, după caz). În cazul în care ambii părinți sunt decedați/decăzuți din drepturi se va prezenta declarația reprezentantului legal al minorului.

Pentru obținerea vizei poate fi solicitată traducerea declarației notariale efectuată de un traducător autorizat. Vă informăm că, în caz de necesitate ne putem ocupa de traducerea și legalizarea tuturor documentelor necesare.

ATENŢIE! Deținerea unei vize nu garantează ieșirea minorului din țară dacă nu sunt îndeplinite condițiile de ieșire din țară a cetățenilor români minori. Pentru procedura și lista completă de documente necesare la punctul de trecere a frontierei consultați Condițiile de ieșire din țară pentru cetățenii români minori.

 • Înainte de călătoria în Etiopia vă recomandăm să încheiați o asigurare medicală valabilă pe toată durata călătoriei și să va informați asupra măsurilor profilactice și tipurilor de vaccinuri care trebuie efectuate înainte de a călători în zone tropicale urmărind în permanență recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. Puteți obține asigurarea medicală online aici.
 • La intrare în Etiopia, autorităţile pot solicita carnetul de vaccinare împotriva febrei galbene. Pentru lista unităților medicale cărora vă puteți adresa pentru realizarea vaccinurilor consultați Institutul de Sănătate Publică din România - secțiunea Cabinete Vaccinări Internaționale.
 • Recomandăm tuturor cetățenilor români sau de orice altă naționalitate care se deplasează în Etiopia, să urmărească în permanență recomandările autorităților locale. Recomandările de călătorie ale statelor UE pentru Etiopia pot fi urmărite accesând motorul Travel Advice.
 • În cazul în care întâmpinați o situație de urgență pe parcursul călătoriei în Etiopia, contactați imediat Ambasada sau Consulatul țării dvs. din această țară, care vă poate oferi asistența consulară de specialitate. În situația în care țara dvs. nu este reprezentată în aceast stat, adresați-vă Misiunii Diplomatice sau Consulare a țării dvs. în a cărei jurisdictie se înscrie Etiopia. Cetățenii români se pot adresa, în caz de necesitate Ambasadei României în Etiopia .
 • În atenția cetățenilor Uniunii Europene! Vă informăm că orice cetățean al Uniunii Europene aflat într-o țară din afara Uniunii în care propriul său stat nu este reprezentat are dreptul la protecție din partea autorităților diplomatice sau consulare ale oricărei alte țări din Uniune. Prin urmare, în cazul în care propriul dvs. stat nu are o misiune diplomatică sau consulară rezidentă în Etiopia, aveți dreptul la protecție din partea autorităților diplomatice sau consulare ale oricărei alte țări membre a UE care dispune de o misiune rezidentă în Etiopia, în aceleași condiții ca și resortisanții țării respective. Pentru lista țarilor UE cărora va puteți adresa în Etiopia utilizați motorul de căutare din secțiunea - Protecția Cetățenilor Uniunii Europene în Străinătate disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Actele oficiale emise de autoritățile din România, pentru a fi recunoscute și deci a produce efecte în Etiopia, trebuie să fie supuse procedurii de supralegalizare, dacă altceva nu este prevăzut printr-un acord bilateral sau un alt tratat.

Supralegalizarea reprezintă procedura de autentificare a actelor oficiale străine care urmează sa producă efecte juridice în țări nesemnatare ale Convenției de la Haga. Procedura de supralegalizare este mult mai complexă ca cea de Apostilare, presupunând un numar mult mai mare de certificări și anume: din partea instituțiilor tutelare ale entitățiilor instituționale emitente ale documentelor, supralegalizarea la Ministerul Afacerilor Externe al țării care a emis actul și ulterior legalizarea sigiliului și semnăturii Ministerului Afacerilor Externe pe cale diplomatică (de către ambasadele sau reprezentanțele consulare ale statelor în care actul urmează să producă efecte).

Centrul de Vize și Legalizări T&B International vă oferă consultanță GRATUITĂ privind procedurile de recunoastere a actelor oficiale în Etiopia și servicii specializate de vizare la autoritățile competente, de supralegalizare administrativă și consulară și de traducere pentru actele care urmează să fie folosite în Etiopia. Misiunea noastră este de a oferi o experiență transparentă și de a economisi timp pentru clienții noștri, scutindu-i de procese complexe de cele mai multe ori puțin înțelese, contribuind în acest fel la eficientizarea birocrației.

Pentru serviciile de vizare, supralegalizare și traducere a actelor oficiale vă rugăm să consultați secțiunea Traduceri și supralegalizări documente pentru Etiopia

Procesul de obținere a vizelor este simplu, rapid și sigur


Aplica online pentru viza
Aplicați online pentru Viză Etiopia

Completați datele în aplicația online și un reprezentant al Centrului de Vize va prelua imediat solicitarea dvs.

Transmiteți documentele prin curier sau personal
Transmiteți documentele

Trimiteți documentele necesare prin metoda aleasă în aplicația online (prin curier sau depunere personală la sediul nostru). Actele pot fi ridicate de curierul nostru partener.

Calatoriti fara grija vizei!
Primiți Viza! Călătorie plăcută în Etiopia!

Vă transmitem pașaportul cu viza îndată ce aceasta a fost aprobată (prin curier sau ridicare personală de la birourile noastre).


Taxe de viză și timp de procesare pentru viză Etiopia


Tipul Vizei1
Validitate2
Timp de procesare3
Taxe consulare4
Taxă de procesare4
O intrare (For meetings, Workshops, Research and other non turistic activities)
30 de zile
Normal
4-5 zile lucrătoare
48 CHF
92 EUR
O intrare (For investment and trade/business)
30 de zile
Normal
4-5 zile lucrătoare
48 CHF
92 EUR
Intrări multiple (For Investment and Trade/Business)
3 luni
Normal
4-5 zile lucrătoare
64 CHF
92 EUR
Intrări multiple (For Investment and Trade/Business)
6 luni
Normal
4-5 zile lucrătoare
96 CHF
100 EUR
Intrări multiple (For Investment and Trade/Business)
12 luni
Normal
4-5 zile lucrătoare
192 CHF
100 EUR
O intrare (For an employee to Private local Companies)
30 de zile
Normal
4-5 zile lucrătoare
64 CHF
92 EUR
O intrare (For an employee to Private local Companies)
3 luni
Normal
4-5 zile lucrătoare
96 CHF
100 EUR
Intrări multiple (For an employee to Private local Companies)
3 luni
Normal
4-5 zile lucrătoare
128 CHF
100 EUR
O intrare (For an employee to Government Institutions)
30 de zile
Normal
4-5 zile lucrătoare
48 CHF
92 EUR
O intrare (For an employee to Government Institutions)
3 luni
Normal
4-5 zile lucrătoare
64 CHF
92 EUR
Intrări multiple (For an employee to Government Institutions)
3 luni
Normal
4-5 zile lucrătoare
96 CHF
100 EUR
O intrare (For Government task)
30 de zile
Normal
4-5 zile lucrătoare
32 CHF
92 EUR
Intrări multiple (For Government task)
3 luni
Normal
4-5 zile lucrătoare
128 CHF
100 EUR
Intrări multiple (For Government task)
6 luni
Normal
4-5 zile lucrătoare
192 CHF
100 EUR
O intrare (For en empoyee to foreign Companies)
30 de zile
Normal
4-5 zile lucrătoare
48 CHF
92 EUR
O intrare (For en empoyee to foreign Companies)
3 luni
Normal
4-5 zile lucrătoare
80 CHF
100 EUR
Intrări multiple (For en empoyee to foreign Companies)
3 luni
Normal
4-5 zile lucrătoare
128 CHF
100 EUR
O intrare (For NGO)
30 de zile
Normal
4-5 zile lucrătoare
96 CHF
92 EUR
O intrare (For Media/Journalists)
30 de zile
Normal
4-5 zile lucrătoare
64 CHF
92 EUR
O intrare (For Regional and International Organisations)
30 de zile
Normal
4-5 zile lucrătoare
80 CHF
92 EUR
O intrare (For Regional and International Organisations)
3 luni
Normal
4-5 zile lucrătoare
112 CHF
100 EUR
Intrări multiple (For Regional and International Organisations)
3 luni
Normal
4-5 zile lucrătoare
144 CHF
100 EUR
Student Visa
În funcție de caz
Normal
4-5 zile lucrătoare
64 CHF
78 EUR

1 NUMĂR DE INTRĂRI

Se face referire la numărul de intrări pe care le puteți folosi în perioada de valabilitate a vizei și la scopul exact al vizitei.

2 VALABILITATEA VIZEI

Valabilitatea vizei face referire la durata de valabilitate a vizei de la data eliberării acesteia până la data de expirare, nu de la data intrării în Etiopia. În acest interval trebuie ca viza să fie utilizată, în caz contrar îsi pierde valabilitatea. Exemplu: Dacă viza cu o intrare valabilă 30 de zile este eliberată pe 1 august, dvs. puteți intra în Etiopia în orice zi începând cu 1 august și rămăne până la 30 august, dacă veți intra pe 25 august veți putea rămâne doar până la 30 august (așadar veți putea petrece în Etiopia doar perioada rămasă de la data intrării și data expirării vizei, așa cum se menționează în aceasta). Îndiferent de tipul vizei pentru care aplicați, vă rugăm să nu o faceți cu mai mult de 15-20 de zile de la data planificată de intrare în Etiopia.

3 TIMP DE PROCESARE

Calcularea timpului începe cu următoarea zi lucrătoare din momentul primirii pașaportului și actelor necesare la birourile noastre, urmând ca viza să fie eliberată în mod obișnuit după 4-5 zile lucrătoare. În anumite cazuri, Secția Consulară iși rezervă dreptul de a prelungi durata de procesare a vizei.

De asemenea, vă reamintim că Republica Etiopia nu are o misiune diplomatică sau consulară rezidentă în România, prin urmare procesarea vizelor se va face la misiunea diplomatică acreditată a Etiopiei în străinătate, adăugându-se astfel timpul de circulație internațională a documentelor la timpul de procesare din tabelul de mai sus. Totodată, se va ține cont de liberele oficiale cu ocazia sărbătorilor române și etiopiene.

4 TAXE CONSULARE ȘI TAXE DE PROCESARE

Taxa de procesare nu trebuie confundată cu taxa consulară. Taxa consulară de eliberare a vizelor se calculează în conformitate cu rezoluția privind Tariful taxelor consulare, percepute de oficiile consulare ale Republicii Federale Democrate Etiopia sau cu acordurile bilaterale ale acesteia, aceste taxe nefiind returnabile în cazul în care personalul consular decide sa nu acorde viza. Taxele din tabel NU includ costul relaționat cu transportul internațional al documentelor, stabilit în acest caz la 59 EUR. Se achită o singură dată pentru grupuri de până la 5 persoane inclusiv, după care se adaugă 4.5 EUR pentru fiecare persoană în plus.

5 FACTURAREA ȘI PLATA

Taxa consulară este colectată în numele Ambasadei sau entității responsabile cu eliberarea vizei și este scutită de TVA. Taxa de procesare afișată include TVA. Facturarea și plata taxelor consulare și a taxelor de procesare se va realiza în LEI, la cursul de schimb al Băncii Naționale a României.

Plata NU se va realiza anticipat. După primirea documentelor și începerea procesării vizei se va emite o factură care va fi transmisă prin e-mail și care trebuie achitată în termen de 48 de ore prin oricare metodă aleasă de dvs.

Centrul de Vize vă pune la dispoziție o gamă variată de metode de plată în funcție de preferințele dvs. (plată online, transfer bancar prin Internet Banking, depunere numerar la bancă).

Servicii adiționale pentru viză Etiopia

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International, ne străduim în mod constant să oferim o gamă de servicii de înaltă calitate, îndreptate spre nevoile clienților. Eforturile noastre sunt îndreptate spre simplificarea procesului și reducerea timpilor de obținere a vizelor, prin Serviciul Executiv Visa Express, prin oferirea posibilității de realizare în cadrul birourilor noastre a fotografiilor conform normelor impuse de către Consulate, la care se adaugă serviciul SMS Alert ca metodă exclusivă de monitorizare a statusului cererii dvs. de solicitare a vizei.


Alegând Serviciul Executiv Visa Express, un specialist în servicii executive va lua legătura cu dvs., oferindu-vă consiliere personalizată, cererea dvs. fiind tratată în acest fel cu maximă prioritate. Acesta va gestiona întregul proces de aplicare de la început până la sfârșit făcând formalitățile necesare astfel încât procesarea vizei dvs. să înceapă cât mai repede posibil.

Printre beneficiile Servicilui Executiv – Visa Express al Centrului de Vize și Legalizări T&B International se regăsesc:

 • Echipă exclusivă. O echipă de specialiști este dedicată gestionării cererii dumneavoastră de la început până la sfârșit
 • Răspuns rapid la orice întrebare. Contactați-ne telefonic, trimiteți-ne un e-mail sau plasați comanda ONLINE și astfel un specialist va lua legătura cu dvs. în următoarele 60 minute, câștigând astfel timp valoros.
 • Prelucrare prioritară. Atunci când selectați Serviciul Executiv Visa Express, solicitarea dvs. va fi tratată cu prioritate maximă.
 • Pregătirea documentației. Vă vom ghida pe tot parcursul pregătirii dosarului de solicitare a vizei iar, în caz de necesitate, veți beneficia gratuit de imprimarea/fotocopierea întregii documentații.
 • Visa & Pasport Scan. După aprobarea vizei, pentru siguranța și comoditatea dvs. în cazul pierderii, furtului sau deteriorării pașaportului în timpul călătoriei, vom realiza o copie digitală a vizei și pașaportului dvs. pe care o veți primi pe e-mail, având astfel acces la aceasta în cazuri de urgență.
 • Informații și actualizări la timp. Fiți informat cu privire la fiecare etapă a procesului de obținere a vizei dvs. prin notificări primite prin SMS.
 • Prioritate în livrarea rapidă a pașaportului. Pașaportul dvs. va fi livrat în prima serie de documente preluate de la Secția Consulară. Astfel veți putea intra în posesia acestuia în cel mai rapid mod posibil. În cazul în care doriți să îl ridicați personal de la birourile noastre, o veți putea face la orice oră în timpul programului de lucru din momentul în care sunteți înștiințat că pașaportul este pregătit pentru a fi ridicat.

Experimentați confortul și securitatea serviciului executiv!

Etapa obținterii fotografiilor pentru vize s-a dovedit a fi de foarte multe ori extrem de complicată, având în vedere că fiecare Consulat are cerințe diferite. Alegând serviciul nostru de realizare a fotografiilor pentru viză, eliminați posibilitatea respingerii dosarului dvs. de către Consulat pentru neîndeplinirea normelor fotografiei

Vă oferim 2 posibilități:

 1. De a încărca pur și simplu fotografia dvs. digitală în aplicația online. Fotografia digitală trebuie să fi fost realizată în ultimele 6 luni pe fundal alb, fără umbre, fără ochelari și cu o expresie neutră a feței și cu capul descoperit (daca apartenența religioasă sau etnică nu impune altceva). Verificați instrucțiunile pentru realizarea fotografiei digitale. Pe baza acesteia vom realiza fotografiile necesare pentru obținerea vizei dvs. pe care le vom atașa la dosarul pe care îl vom înainta Secției Consulare din cadrul Ambasadei, asigurându-ne că respectă regulile impuse de aceasta.
 2. În cazul în care nu doriți să transmiteți documentele prin curier și alegeți să depuneți personal la birourile noastre documentele pentru viză fără completarea în prealabil a aplicației online SAU dacă nu dispuneți de posibilitatea de a realiza o fotografie digitală coonform cerințelor de mai sus, vă oferim posibilitatea de realiza forografiile necesare pentru viză pe loc direct la birourile noastre în momentul depunerii dosarului.

Prin serviciul SMS Alert, vă ținem la curent cu întregul proces de obținere a vizei. Vă vom transmite mesaje de confirmare direct pe telefonul mobil, în momentele cheie din timpul procesului de solicitare a vizei. Astfel, veți fi la curent cu toate detaliile legate de viza solicitată.


Centrul de Vize și Legalizări are rolul de a primi, prelucra și transmite spre analiză către Sectiile Consulare ale Ambasadelor actele necesare pentru obținerea vizelor și de a prelua și transmite pașapoartele cu vize și totodată de a oferi consultanță personalizată solicitanților privind tipurile de vize, actele necesare, procedura, termenele de obținere a vizelor etc. Centrul de Vize și Legalizări nu este implicat în procesul de evaluare, aprobare sau refuzare a cererilor pentru viză și prin urmare nu își asuma răspunderea pentru decizia reprezentanților consulari. Deciziile finale sunt luate doar de către Secția Consulară - Ambasada Etiopia. Rămâne la latitudinea acesteia de a solicita documente suplimentare, de a prelungi termenul de întocmire a vizei sau de a lua oricare alte decizii.

www.booking.com

Cele mai bune hoteluri și locuri de cazare în Etiopia

www.expedia.com

Oferte de zboruri spre Etiopia

www.emag.ro

Asigurări medicale și de călătorie pentru Etiopia

Visa and Legalisation Center T&B International, is not affiliated with the government of Ethiopia and provides expediting services for visa to Ethiopia and charges a service fee.
Centrul de vize și legalizări T&B International, nu este afiliat guvernului din Etiopia și oferă servicii de visa handling pentru Etiopia percepând o taxă pentru serviciile prestate.

Viză de tranzit pentru Etiopia

Cetățenii din România care călătoresc în Etiopia în tranzit au nevoie de viză!

Viză Diplomatică/Oficială pentru Etiopia

Cetățenii din România care călătoresc în Etiopia pentru vizite oficiale au nevoie de viză!

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea folosirii acestora și a politicii noastre de utilizare a fișierelor de tip cookies. Am înțeles