Viză Mongolia

Cetățenii din România care călătoresc în Mongolia în scop turistic au nevoie de viză!

Viză de afaceri pentru Mongolia

Cetățenii din România care călătoresc în Mongolia pentru afaceri au nevoie de viză!

Alte Categorii De Vize pentru Mongolia

Cetățenii din România care călătoresc în Mongolia pentru scopuri specifice sau emigrare au nevoie de viză!

Important

În funcție de motivul deplasării în Mongolia, pe lângă categoriile de viză descrise la alte capitole, se pot elibera adițional următoarele categorii de vize:

 • VIZĂ DE TRANZIT - se acordă în scopul tranzitării o singură dată sau de două ori a teritoriului Mongoliei spre o altă destinație;
 • VIZĂ PRIVATĂ (H) – se acordă cetățeanului străin al cărui membru de familiei locuiește în Mongolia și pe care dorește să îl viziteze;
 • INVESTOR VISA (T) - pentru un investitor străin sau un funcționar superior care urmează să lucreze la nivel de conducere al unei entități străine, al filialei sale sau al reprezentanței sale;
 • VIZĂ UMANITARĂ (O) - pentru străinii care urmează să viziteze Mongolia sub auspiciile organizațiilor neguvernamentale sau organizațiilor umanitare internaționale;
 • VIZĂ DE STUDII/CERCETARE (S) - pentru străinii care urmează să studieze sau care călătoresc pentru cercetare științifică în Mongolia;
 • VIZĂ DE MUNCĂ (HG) pentru resortisanții străini care urmează să lucreze cu contract de muncă în Mongolia;
 • VIZĂ PENTRU CLERICI/ACTIVITĂȚI RELIGIOASE (SH) - se acordă cetățenilor străini care urmează să viziteze sau să rămână în Mongolia sub auspiciile organizației religioase;
 • VIZĂ PENTRU EMIGRANȚI (TS) – pentru cei care dețin „migrant permission” în Mongolia
 • VIZĂ PENTRU ACTIVITĂȚI MEDIA.

Vă rugăm să aplicați pentru viză cu maxim 90 de zile înainte de data planificată a intrării în Mongolia.

Acte necesare - viză Mongolia

 1. Pașaport cu minim 2 pagini libere, al cărui termen de valabilitate să fie mai mare de 6 luni.
 2. O fotografie color 3.5 cm x 4.5 pe fundal alb, nu mai veche de 6 luni. Fața trebuie să fie vizibilă în totalitate (fără ochelari, cu capul descoperit - exceptând situația în care din motive religioase sau etnice se impune acoperirea capului).
  În cazul în care nu dispuneți de o fotografie recentă cu caracteristicile menționate, puteți opta să ne trimiteți online o poză în format electronic (vezi instrucțiunile ) pe care o vom adapta pentru dvs. la cerințele Consulatului, eliminând astfel posibilitatea ca poza să fie respinsă de agenții consulari. Dacă totuși dispuneți deja de o poză recentă printată, vă rugăm să verificați ca aceasta să îndeplinească cu precizie toate cerințele pozei pentru obținerea vizei specifice Consulatului mongolez.
 3. Opțional, se poate prezenta o asigurare medicală de călătorie care să acopere sejurul în Mongolia. Pentru o călătorie în siguranță și pentru evitarea costurilor medicale foarte ridicate în cazul unui eveniment medical neplăcut pe timpul șederii, vă recomandăm insistent să încheiați o asigurare medicală de călătorie. Puteți obține asigurarea medicală online aici.
 4. Formular viză Mongolia - semnat în original, în dublu exemplar. Aveți la dispoziție două posibilități:
  1. Completarea aplicației ONLINE de mai jos. Completând aplicația online (vezi butonul de mai jos), agenții noștri vor pregăti formularele necesare și, în cel mai scurt timp (maxim 24h), le veți primi pe e-mail pentru a fi semnate de dvs. și transmise alături de restul documentelor prin curier sau personal la birourile noastre.
  2. Completarea formularului direct la birourile noastre. În cazul în care optați pentru această variantă, cererea dvs. poate fi preluată pe loc beneficiind de serviciul de completare asistată a formularului. În caz de necesitate, vă punem la dispoziție de asemenea serviciile Visa Express și/sau de realizare a fotografiilor necesare.
 5. Documente specifice în funcție de scopul exact al călătoriei:
   1. În cazul tranzitului pe cale ferată, aeriană, autocar (cu una sau două intrări) se vor prezenta:
    • Rezervările pentru mijlocul de transport ales din care să reiasă necesitatea tranzitului și părăsirea teritoriului Mongoliei în maxim 10 zile de la intrarea în țară. Dacă nu v-ați rezervat biletul de avion, puteți consulta ofertele disponibile pentru rutele către Mongolia aici.

     NOTĂ: Se permite combinarea mijloacelor de transport (de exemplu: intrați feroviar și ieșiți pe cale aeriană – sau orice alta combinație).

    • În cazul în care este necesară, se va prezenta viza pentru țara de destinație (de exemplu viza pentru Rusia, China etc.). În cazul în care viza nu este necesară, opțional se poate prezenta dovada rezervării cazării pentru țara de destinație.
    • Opțional, dacă este prevazută cazarea în Mongolia pe perioada tranzitului (în general în cazul în care nu părăsiți țara în maxim 24 de ore și/sau dacă nu este prevazută camparea) se poate prezenta o copie după rezervări. Dacă încă nu v-ați rezervat hotelul pentru tranzitul în Mongolia sau pentru țara de destinație (Rusia, China sau o altă țară), vă oferim posibilitatea de a găsi cele mai bune oferte aici.
   2. În cazul tranzitului cu mașina personală/motocicletă (cu una sau două intrări) se vor prezenta:
    • În cazul în care este necesară, se va prezenta viza pentru țara de destinație (Rusia, China). În cazul în care viza nu este necesară, se va prezenta un alt document care dovedește ieșirea din Mongolia precum dovada rezervării cazării pentru țara de destinație.
    • O copie după actele mijlocului de transport (certificatul de înmatriculare).
    • Descrierea itinerariului/traseului planificat (aproximativ). Atenție! Pentru a putea conduce în Mongolia este nevoie de permisul de conducere internațional.
    • Opțional, dacă este prevazută cazarea în Mongolia pe perioada tranzitului (în general în cazul în care nu părăsiți țara în maxim 24 de ore și/sau dacă nu este prevazută camparea) se poate prezenta o copie după rezervări. Dacă încă nu v-ați rezervat hotelul pentru tranzitul în Mongolia sau pentru țara de destinație (Rusia, China sau o altă țară), vă oferim posibilitatea de a găsi cele mai bune oferte aici.
    Atenție! În cazul în care tranzitați de doua prin Mongolia în cadrul aceleiași călătorii, se vor prezenta documentele justificative pentru fiecare tranzit!
  1. Viza de tip H se acordă se acordă cetățeanilor străini ai căror membri de familiei locuiesc în Mongolia și pe care aceștia doresc să îi viziteze. Pentru obținerea vizei aceștia trebuie să prezinte pe lângă documentele generale următoarele:
   • Scrisoare de invitație din partea persoanei din Mongolia care să cuprindă:
    1. informații despre persoana invitată (numele complet, sex, data de naștere, numărul pașaportului, cetățenia);
    2. detalii despre scopul vizitei, perioada de ședere și asumarea responsabilității privind costurile de îndepărtare a persoanei invitate în cazul în care aceasta nu părăsește Mongolia la data la care încetează dreptul de ședere stabilit prin viză.
    3. detalii despre persoana care face invitația (nume complet, naționalitate, telefon de contact, adresăm etc.) și faptul ca aceasta se obligă să asigure mijloacele de întreținere și, dacă este cazul, cazarea străinului specificând adresa exactă de ședere pe perioada vizitei.
    Scrisoarea de invitație trebuie să fie aprobată de Immigration Authority in Mongolia.
   • Copie după pașaportul/actul de identitate național al cetățeanului mongol SAU după pașaportul și permisul de ședere al cetățeanului străin care face invitația.
   • O copie după actul de stare civilă care atestă gradul de rudenie: certifificat de căsătorie sau certificat de naștere, după caz.
   • Dovada rezervării mijlocului de transport. Dacă nu v-ați rezervat biletul de avion, puteți consulta ofertele disponibile pentru rutele către Mongolia aici.
  2. VIZĂ DE MUNCĂ (categoria HG) se eliberează resortisanților străini care urmează să lucreze cu contract de muncă în Mongolia.

   Viza de muncă se eliberează pentru o perioadă de 30 de zile de către Consulatul Mongoliei, pe baza unei autorizații de muncă pe care angajatorul din Mongolia o obține de la Ministerul Muncii mongol.

   Persoanele interesate să lucreze în Mongolia sunt rugate să pregăteasca din timp documentaţia pentru obţinerea vizei de muncă şi a rezidenţei (apostilarea cu Apostila de la Haga a actelor de studii, a atestatelor profesionale şi a certificatului de cazier juridiciar). De asemenea în cazul în carea cesta va fi însoțit de membri de familie (soț/soție și/sau copiii minori) se recomandă apostilarea cu Apostila de la Haga a actelor de stare civilă – certificat de căsătorie și/sau certificat de naștere.

   NOTĂ: Cererea pentru permisul de muncă pe termen lung se depune la Ministerul Muncii şi, pe baza acestuia, Biroul de Imigrări eliberează permisul de şedere, care va avea aceeaşi valabilitate ca permisul de muncă, maxim 1 an cu posibilitatea de prelungire ulterioară. În general, aceste formalităţi sunt intermediate de firma angajatoare.

   Vă informăm că Centrul de Vize și Legalizări oferă atât servicii de pregătire și expediere a documentelor pentru obținerea vizelor pentru Mongolia, cât și de traducere în engleză sau alte limbi și de apostilare a documentelor ce urmează a fi utilizate în Mongolia. Pentru detalii despre serviciile de traducere și legalizare (apostilare) vă invităm să consultați secțiunea - Traduceri și Legalizări (apostilări) documente pentru Mongolia – de mai jos.

  3. Se vor prezenta documentele doveditoare privind scopul exact al vizitei. Consulatul va lua decizia privind actele necesare în funcție de scopul specific al călătoriei. Pentru detalii vă rugăm să ne contactați.

   NOTĂ: În funcție de natura deplasării în Mongolia poate fi nevoie ca scrisoarea de invitație din partea entității partenere din Mongolia să fie aprobată de aprobată de Immigration Authority in Mongolia și autorizația din partea Ministerului Afacerilor Externe din Mongolia. Aprobările se obțin de către partenerii din Mongolia. Aceste formalități pot fi de durată, prin urmare vă recomandăm să va interesați din timp de procedurile pe care trebuie să le urmați.

În cazul călătoriilor cu minori, pentru obținerea vizelor, pot fi solicitate documente adiționale în funcție de fiecare caz, după cum urmează:
 1. Dacă viza este solicitată pentru minorul care călătorește cu ambii părinți:
  • Certificatul de naștere (original și copie)
 2. Dacă viza este solicitată pentru minorul care călătorește cu unul dintre părinți:
  • Certificatul de naștere (original și copie)
  • Declarație notarială (original și copie) privind acordul unuia dintre părinți pentru ieșirea din țară a minorului însoțit de celălalt părinte. Adițional, se va prezenta copia pașaportului părintelui care nu însoțește minorul (sau copia cărții de identitate dacă nu dispune de pașaport).
 3. Dacă viza este solicitată pentru minorul care călătorește însoțit de o altă persoană fizică majoră:
  • Certificatul de naștere (original și copie)
  • Declarația notarială (original și copie) privind acordul ambilor părinți pentru ieșirea din țară a minorului însoțit de o altă persoană fizică majoră. Adițional, se va prezenta o copie după pașapoartele (sau CI) părinților.

În cazul părinților divorțați, declarația notarială a celuilalt părinte este necesară doar în cazul custodiei comune. În caz contrar, se va prezenta hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă prin care minorul i-a fost încredințat sau, după caz, prin care i-a fost atribuită exercitarea în mod exclusiv a autorității părintești. În cazul în care celălalt părinte este decedat, dispărut sau decăzut din drepturi se va face dovada decesului/dispariției/decăderii din drepturile părintești prin prezentarea documentelor care dovedesc acest aspect (certificatului de deces, comunicare oficială din partea misiunilor diplomatice sau a oficiilor consulare în străinătate, hotărârea judecătorească definitivă de declarare a morții, de constatare a dispariției sau a decăderii din drepturi, după caz). În cazul în care ambii părinți sunt decedați/decăzuți din drepturi se va prezenta declarația reprezentantului legal al minorului.

Pentru obținerea vizei poate fi solicitată traducerea declarației notariale efectuată de un traducător autorizat. Vă informăm că, în caz de necesitate ne putem ocupa de traducerea și legalizarea tuturor documentelor necesare.

ATENŢIE! Deținerea unei vize nu garantează ieșirea minorului din țară dacă nu sunt îndeplinite condițiile de ieșire din țară a cetățenilor români minori. Pentru procedura și lista completă de documente necesare la punctul de trecere a frontierei consultați Condițiile de ieșire din țară pentru cetățenii români minori.

 • Notă importantă: Cetățenii străini care în funcție de categoria vizei au dreptul de ședere în Mongolia de peste 30 de zile trebuie să se înregistreze la Autoritatea Generală pentru Cetățenie și Migrație din Mongolia (Ulan Bator sau filialele sale locale) în termen de 7 zile lucrătoare de la sosirea în Mongolia. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul Autorității pentru Migrație .
 • Recomandăm tuturor cetățenilor români sau de orice altă naționalitate care se deplasează în Mongolia, să urmărească în permanență recomandările autorităților locale. Recomandările de călătorie ale statelor UE pentru Mongolia pot fi urmărite accesând motorul Travel Advice. De asemenea pentru o călătorie în siguranță vă rugăm să urmăriți recomandările Organizației Mondiale a Sănătății și să încheiați o asigurare medicală de călătorie..
 • În cazul în care întâmpinați o situație de urgență pe parcursul călătoriei dumneavoastă, contactați imediat Ambasada sau Consulatul țării dvs. din Mongolia, care vă poate oferi asistența consulară de specialitate. În situația în care țara dvs. nu este reprezentată în Mongolia adresați-vă Misiunii Diplomatice sau Consulare a țării dvs. în a cărei jurisdictie se înscrie Mongolia.
 • România nu are o misiune diplomatică sau consulară rezidentă în Mongolia, prin urmare cetățenii români aflați într-o situație deosebită în acestă țară se pot adresa Ambasadei României la Beijing (acreditată concomitent pentru Mongolia) sau unei Misiuni diplomatice sau consulare a unui alt stat membru UE din Mongolia. Există un Consulat Onorific al României la Ulan Bator care poate sprijini rezolvarea unor probleme urgente, prin contactele cu autoritățile locale, dar care nu poate emite documente de identitate românești sau realiza formalități consulare.
 • Vă informăm că orice cetățean al Uniunii Europene aflat într-o țară din afara Uniunii în care propriul său stat nu este reprezentat are dreptul la protecție din partea autorităților diplomatice sau consulare ale oricărei alte țări din Uniune. Prin urmare, în cazul în care propriul dvs. stat nu are o misiune diplomatică sau consulară rezidentă în Mongolia, aveți dreptul la protecție din partea autorităților diplomatice sau consulare ale oricărei alte țări membre a UE care dispune de o misiune rezidentă în Mongolia, în aceleași condiții ca și resortisanții țării respective. Pentru lista țarilor UE cărora va puteți adresa utilizați motorul de căutare din secțiunea - Protecția Cetățenilor Uniunii Europene în Străinătate disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Atât România cât și Mongolia sunt state semnatare ale Convenției de la Haga privind suprimarea cerinței de supralegalizare a actelor oficiale străine, prin urmare actele emise de autoritățile din România, pentru a fi recunoscute și deci a produce efecte în Mongolia, trebuie să fie supuse procedurii de certificare cu Apostila de la Haga, dacă altceva nu este prevăzut printr-un acord bilateral sau un alt tratat.

Apostila este eliberată de autoritățile competente ale unui stat semnatar al Convenției de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în țara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul altui stat semnatar al Convenției. Scopul eliberării apostilei este autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice.

Centrul de Vize și Legalizări T&B International vă oferă consultanță GRATUITĂ privind procedurile de recunoastere a actelor oficiale în Mongolia și servicii specializate de vizare la autoritățile competente, de obținere a apostilei și de traducere pentru actele care urmează să fie folosite în Mongolia. Misiunea noastră este de a oferi o experiență transparentă și de a economisi timp pentru clienții noștri, scutindu-i de procese complexe de cele mai multe ori puțin înțelese, contribuind în acest fel la eficientizarea birocrației.

Pentru serviciile de vizare, apostilare și traducere a actelor oficiale vă rugăm să consultați secțiunea Traduceri și apostilări documente pentru Mongolia

Procesul de obținere a vizelor este simplu, rapid și sigur


Aplica online pentru viza
Aplicați online pentru Viză Mongolia

Completați datele în aplicația online și un reprezentant al Centrului de Vize va prelua imediat solicitarea dvs.

Transmiteți documentele prin curier sau personal
Transmiteți documentele

Trimiteți documentele necesare prin metoda aleasă în aplicația online (prin curier sau depunere personală la sediul nostru). Actele pot fi ridicate de curierul nostru partener.

Calatoriti fara grija vizei!
Primiți Viza! Călătorie plăcută în Mongolia!

Vă transmitem pașaportul cu viza îndată ce aceasta a fost aprobată (prin curier sau ridicare personală de la birourile noastre).


Taxe de viză și timp de procesare pentru viză Mongolia


Tipul Vizei1
Validitate2
Timp de procesare3
Taxe consulare4
Taxă de procesare4
Viză de tranzit cu o intrare
3 luni (Ședere 10 zile)
Urgent
1-2 zile lucrătoare
60 USD
70 EUR
Viză de tranzit cu o intrare
3 luni (Ședere 10 zile)
Normal
4-5 zile lucrătoare
60 USD
70 EUR
Viză de tranzit cu două intrări
3 luni (Ședere 10 zile/per intrare)
Urgent
1-2 zile lucrătoare
110 USD
70 EUR
Viză de tranzit cu două intrări
3 luni (Ședere 10 zile/per intrare)
Normal
4-5 zile lucrătoare
110 USD
70 EUR
Alte categorii de vize - cu o intrare
3 luni (Ședere 30 de zile)
Urgent
1-2 zile lucrătoare
100 USD
84 EUR
Alte categorii de vize - cu o intrare
3 luni (Ședere 30 de zile)
Normal
4-5 zile lucrătoare
140 USD
84 EUR

1 NUMĂR DE INTRĂRI

Se face referire la numărul de intrări pe care le puteți folosi în perioada de valabilitate a vizei.

2 VALABILITATEA VIZEI

Valabilitatea vizei face referire la perioada în care se poate folosi viza de la data emiterii acesteia (date of issue), șederea permisă (duration of stay) fiind de 30 de zile de la data intrării în țară (10 zile în cazul vizelor de tranzit). În cazul vizelor de tranzit cu doua intrări perioada de ședere nu trebuie să depășeasca 10 zile pentru fiecare intrare.

3 TIMP DE PROCESARE

Calcularea timpului începe cu următoarea zi lucrătoare din momentul primirii pașaportului și actelor necesare la birourile noastre, urmând ca viza să fie eliberată după 1-5 zile lucrătoare în funcție de tipul de procesare ales.
În anumite cazuri, Secția Consulară iși rezervă dreptul de a prelungi durata de procesare a vizei.
Vă rugăm să țineți cont că, în cazul în care transmiterea actelor se face prin curier, se va adăuga timpul de circulație aferent. De asemenea se va ține cont de liberele oficiale cu ocazia sărbătorilor române și mongole.

4 TAXE CONSULARE ȘI TAXE DE PROCESARE

Taxa de procesare nu trebuie confundată cu taxa consulară. Taxa consulară de eliberare a vizelor se calculează în conformitate cu rezoluția privind Tariful taxelor consulare, percepute de oficiile consulare ale Mongoliei sau cu acordurile bilaterale ale acesteia, aceste taxe nefiind returnabile în cazul în care personalul consular decide să nu acorde viza.

5 FACTURAREA ȘI PLATA

Taxa consulară este colectată în numele Ambasadei sau entității responsabile cu eliberarea vizei și este scutită de TVA. Taxa de procesare afișată include TVA. Facturarea și plata taxelor consulare și a taxelor de procesare se va realiza în LEI, la cursul de schimb al Băncii Naționale a României.

Plata NU se va realiza anticipat. După primirea documentelor și începerea procesării vizei se va emite o factură care va fi transmisă prin e-mail și care trebuie achitată în termen de 48 de ore prin oricare metodă aleasă de dvs.

Centrul de Vize vă pune la dispoziție o gamă variată de metode de plată în funcție de preferințele dvs. (plată online, transfer bancar prin Internet Banking, depunere numerar la bancă).

Servicii adiționale pentru viză Mongolia

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International, ne străduim în mod constant să oferim o gamă de servicii de înaltă calitate, îndreptate spre nevoile clienților. Eforturile noastre sunt îndreptate spre simplificarea procesului și reducerea timpilor de obținere a vizelor, prin Serviciul Executiv Visa Express, prin oferirea posibilității de realizare în cadrul birourilor noastre a fotografiilor conform normelor impuse de către Consulate, la care se adaugă serviciul SMS Alert ca metodă exclusivă de monitorizare a statusului cererii dvs. de solicitare a vizei.


Alegând Serviciul Executiv Visa Express, un specialist în servicii executive va lua legătura cu dvs., oferindu-vă consiliere personalizată, cererea dvs. fiind tratată în acest fel cu maximă prioritate. Acesta va gestiona întregul proces de aplicare de la început până la sfârșit făcând formalitățile necesare astfel încât procesarea vizei dvs. să înceapă cât mai repede posibil.

Printre beneficiile Servicilui Executiv – Visa Express al Centrului de Vize și Legalizări T&B International se regăsesc:

 • Echipă exclusivă. O echipă de specialiști este dedicată gestionării cererii dumneavoastră de la început până la sfârșit
 • Răspuns rapid la orice întrebare. Contactați-ne telefonic, trimiteți-ne un e-mail sau plasați comanda ONLINE și astfel un specialist va lua legătura cu dvs. în următoarele 60 minute, câștigând astfel timp valoros.
 • Prelucrare prioritară. Atunci când selectați Serviciul Executiv Visa Express, solicitarea dvs. va fi tratată cu prioritate maximă.
 • Pregătirea documentației. Vă vom ghida pe tot parcursul pregătirii dosarului de solicitare a vizei iar, în caz de necesitate, veți beneficia gratuit de imprimarea/fotocopierea întregii documentații.
 • Visa & Pasport Scan. După aprobarea vizei, pentru siguranța și comoditatea dvs. în cazul pierderii, furtului sau deteriorării pașaportului în timpul călătoriei, vom realiza o copie digitală a vizei și pașaportului dvs. pe care o veți primi pe e-mail, având astfel acces la aceasta în cazuri de urgență.
 • Informații și actualizări la timp. Fiți informat cu privire la fiecare etapă a procesului de obținere a vizei dvs. prin notificări primite prin SMS.
 • Prioritate în livrarea rapidă a pașaportului. Pașaportul dvs. va fi livrat în prima serie de documente preluate de la Secția Consulară. Astfel veți putea intra în posesia acestuia în cel mai rapid mod posibil. În cazul în care doriți să îl ridicați personal de la birourile noastre, o veți putea face la orice oră în timpul programului de lucru din momentul în care sunteți înștiințat că pașaportul este pregătit pentru a fi ridicat.

Experimentați confortul și securitatea serviciului executiv!

Etapa obținterii fotografiilor pentru vize s-a dovedit a fi de foarte multe ori extrem de complicată, având în vedere că fiecare Consulat are cerințe diferite. Alegând serviciul nostru de realizare a fotografiilor pentru viză, eliminați posibilitatea respingerii dosarului dvs. de către Consulat pentru neîndeplinirea normelor fotografiei

Vă oferim 2 posibilități:

 1. De a încărca pur și simplu fotografia dvs. digitală în aplicația online. Fotografia digitală trebuie să fi fost realizată în ultimele 6 luni pe fundal alb, fără umbre, fără ochelari și cu o expresie neutră a feței și cu capul descoperit (daca apartenența religioasă sau etnică nu impune altceva). Verificați instrucțiunile pentru realizarea fotografiei digitale. Pe baza acesteia vom realiza fotografiile necesare pentru obținerea vizei dvs. pe care le vom atașa la dosarul pe care îl vom înainta Secției Consulare din cadrul Ambasadei, asigurându-ne că respectă regulile impuse de aceasta.
 2. În cazul în care nu doriți să transmiteți documentele prin curier și alegeți să depuneți personal la birourile noastre documentele pentru viză fără completarea în prealabil a aplicației online SAU dacă nu dispuneți de posibilitatea de a realiza o fotografie digitală coonform cerințelor de mai sus, vă oferim posibilitatea de realiza forografiile necesare pentru viză pe loc direct la birourile noastre în momentul depunerii dosarului.

Prin serviciul SMS Alert, vă ținem la curent cu întregul proces de obținere a vizei. Vă vom transmite mesaje de confirmare direct pe telefonul mobil, în momentele cheie din timpul procesului de solicitare a vizei. Astfel, veți fi la curent cu toate detaliile legate de viza solicitată.


Centrul de Vize și Legalizări are rolul de a primi, prelucra și transmite spre analiză către Sectiile Consulare ale Ambasadelor actele necesare pentru obținerea vizelor și de a prelua și transmite pașapoartele cu vize și totodată de a oferi consultanță personalizată solicitanților privind tipurile de vize, actele necesare, procedura, termenele de obținere a vizelor etc. Centrul de Vize și Legalizări nu este implicat în procesul de evaluare, aprobare sau refuzare a cererilor pentru viză și prin urmare nu își asuma răspunderea pentru decizia reprezentanților consulari. Deciziile finale sunt luate doar de către Secția Consulară - Ambasada Mongolia. Rămâne la latitudinea acesteia de a solicita documente suplimentare, de a prelungi termenul de întocmire a vizei sau de a lua oricare alte decizii.

www.booking.com

Cele mai bune hoteluri și locuri de cazare în Mongolia

www.expedia.com

Oferte de zboruri spre Mongolia

www.emag.ro

Asigurări medicale și de călătorie pentru Mongolia

Visa and Legalisation Center T&B International, is not affiliated with the government of Mongolia and provides expediting services for visa to Mongolia and charges a service fee.
Centrul de vize și legalizări T&B International, nu este afiliat guvernului din Mongolia și oferă servicii de visa handling pentru Mongolia percepând o taxă pentru serviciile prestate.

Viză Diplomatică/Oficială pentru Mongolia

Cetățenii din România care călătoresc în Mongolia pentru vizite oficiale nu au nevoie de viză!

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea folosirii acestora și a politicii noastre de utilizare a fișierelor de tip cookies. Am înțeles