Atât Republica Moldova cât și România sunt state semnatare ale Convenției de la Haga privind suprimarea cerinței de supralegalizare a actelor oficiale străine. Prin urmare, actele emise de de un stat membru al Convenției de la Haga sunt recunoscute în oricare alt stat membru al Convenției pe baza Apostilei aplicate de autoritatea competentă din țara de origine a actului. Totuși, cu titlu de excepție, în baza Tratatului între România și Republica Moldova, privind asistenţa juridică în materie civilă şi penală, încheiat la Chișinău la 06.07.1996, actele emise de autoritățile din ROMÂNIA care urmează să producă efecte în REPUBLICA MOLDOVA, sunt valabile fără a fi necesară aplicarea Apostilei.

Centrul de Vize și Legalizări T&B International cu sediul în centrul Bucureștiului (România) este primul furnizor de servicii specializate de asistență și consiliere pentru obținerea vizelor și permiselor de ședere pentru peste 100 de state din întreaga lume.

De asemenea, în cadrul birourilor noastre se asigură servicii complete de traducere, vizare, apostilare, sau supralegalizare a documentelor care urmează să fie folosite în orice stat din lume.

Urmează să vă deplasați în România unde veți întreprinde diverse formalități pe baza actelor eliberate de autoritățile din Republica Moldova?

Vă reiterăm faptul că actele emise de autoritățile din Republica Moldova sunt recunoscute în România fără a fi necesară apostilarea acestora, indiferent că vă deplasați pentru:

  • Muncă în România
  • Afaceri în România
  • Continuarea studiilor în România
  • Încheierea căsătoriei în România
  • Realizarea oricăror altor formalități administrative în România .

Notă: Actele trebuie să fie în limba română, în caz contrar este necesară traducerea acestora. De asemenea, dacă se solicită, se poate aplica Apostila.

În atenția cetățenilor din Republica Moldova! Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerul Educației Naționale din România solicită prezentarea unei „Adeverințe de Autenticitate” pentru diplomele emise în Republica Moldova anterior 2008, precum și pentru diplomele de școală profesională/certificatele de studii gimnaziale. Această adeverință se eliberează la cerere de către instituția de învățământ care a eliberat actele de studii.

Conform art. 13, alin. 1. din Tratatul între România şi Republica Moldova privind asistenţa juridică în materie civilă şi penală, încheiat la Chișinău la 06.07.1996, „Actele care emană de la autorităţile competente sau de la alte instituţii ale uneia dintre Părţile Contractante, precum şi actele sub semnătură privată, cărora acestea le dau dată certă şi le atestă autenticitatea semnăturii, sunt valabile pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante fără vreo altă legalizare. Această dispoziţie se aplică şi cu privire la extrasele şi copiile de pe aceste acte.”

Pentru textul complet vă rugăm să consultați site-ul Ministerului de Justiție al României (vezi Legea nr.177/1997, publicată în M. Of. nr.310/13.11.1997).