Atât România cât și Hong Kong sunt state semnatare ale Convenției de la Haga (Convention de la Haye du 5 octobre 1961) privind suprimarea cerinței de supralegalizare pe cale consulară a actelor oficiale străine. Prin urmare, documentele comerciale din ROMÂNIA care urmează să producă efecte în Hong Kong, în conformitate cu art.1, alin.3, lit.b, din prezenta Convenție, NU vor fi supuse certificării cu Apostila de la Haga, deoarece aceasta NU se aplică documentelor administrative care au legătură directă cu o operațiune comercială sau vamală. Totuși, mărfurile trebuie să fie însoțite de declarațiile și certificatele aferente care, în funcție de caz, trebuie avizate de Camera de Comerț și Industrie din România.

Compania dvs. întreprinde operațiuni comerciale de export în Hong Kong? Află în continuare ce servicii oferă Centrul de Vize și Legalizări T&B International.

Centrul de Vize și Legalizări T&B International cu sediul în centrul Bucureștiului (România) furnizează servicii specializate de asistență și consiliere pentru obținerea vizelor și permiselor de ședere pentru peste 100 de state din întreaga lume, servicii complete de traducere, vizare, apostilare sau supralegalizare a actelor oficiale române, inclusiv a documentelor destinate comerțului internațional, pentru orice stat din lume, oferind cele mai bune solutii business pentru compania dvs

Ce servicii oferă Centrul de Vize și Legalizări T&B International?

Nu sunteți sigur de formalitățile care trebuie realizate pentru recunoașterea documentelor comerciale în Hong Kong?

Nu aveți timp pentru toate formalitățile de avizare a documentelor care au legătură cu operațiunile comerciale sau vamale întreprinse de compania dvs.?

Aveți nevoie de un partener de încredere pentru succesul afacerii dvs. pe plan internațional?

Dacă răspunsul este afirmativ la cel puțin una din aceste întrebări, Centrul T&B International este soluția!

Misiunea noastră este de a economisi timp în favoarea dvs., de a vă scuti de drumuri și de vă oferi o experiență transparentă fară a lua contact cu procese birocratice complexe de cele mai multe ori puțin înțelese.
Vă oferim consiliere GRATUITĂ și realizăm în numele companiei dvs. toate procedurile necesare de avizare a documentelor de export internațional și de traducere în orice limbă, oferindu-vă cele mai bune soluții business pentru Hong Kong, după cum urmează:

Ce este Certificatul de Origine a Mărfurilor și cine îl eliberează?

Certificatul de origine este un document utilizat în comerţul internaţional care atestă faptul că bunurile au fost produse într-o anumită ţară. Camera de Comerț și Industrie a României eliberează Certificate de Origine atât pentru exportul românesc direct, cât şi pentru programele cu finanţare externă, la nivel naţional.

Cum se obține și care sunt actele necesare pentru obținerea unui Certificat de Origine pentru exportul românesc direct?

Pentru obținerea certificatelor de origine privind exportul românesc se va depune la Camera de Comerț și Industirie a României un formular-cerere însoțit de următoarele documente:

 • Declarația de origine;
 • Factură externă;
 • Certificatul de înregistrare a firmei la Oficiul Registrului Comerțului;
 • Acreditiv și/sau contract;
 • Alte documente care să ateste originea: certificat de origine străin, declarație vamală, fișă tehnologică a produsului etc..

Cum se obține și care sunt actele necesare pentru obținerea unui Certificat de Origine pentru programele cu finanțare externă?

Pentru obținerea certificatelor de origine privind solicitate în cadrul programelor cu finanțare externă se va depune la Camera de Comerț și Industirie a României un formular-cerere însoțit de următoarele documente:

 • Declarația de origine;
 • Factură externă;
 • Certificatul de înregistrare a firmei la Oficiul Registrului Comerțului;
 • Contract de finanțare (încheiat între beneficiarul final și agenția de finanțare)
 • Alte documente care să ateste originea: certificat de origine străin, declarație vamală, fișă tehnologică a produsului etc..

În cât timp se eliberează Certificatele de Origine?

În mod normal termenul de soluționare este de 1 zi lucrătoare de la depunerea cererii și a dosarului complet.

Mențiuni speciale:

 1. Toate documentele se depun în original sau în copie conformă cu originalul (după caz);
 2. Un certificat de origine emis de către Camera de Comerț și Industrie a României corespunde unei singure facturi;
 3. În cazul unor neclarități, Camera de Comerț și Industrie a României îsi rezervă dreptul de a solicita orice document pe care îl consideră necesar/util pentru stabilirea originii bunurilor pentru care se solicită emiterea Certificatului de Origine.

Ce este Carnetul ATA și cât timp este valabil?

Carnetul ATA (Carnetul pentru admiterea temporară a mărfurilor scutite de taxe vamale) este un document internațional, în baza căruia mărfurile aflate în regim de export temporar circulă liber, fără plata unor taxe vamale de tranzit și/sau import în țările care au aderat la Convenția ATA. Carnetul ATA este valabil o perioadă de 12 luni de la data emiterii, cu posibilitatea prelungirii o singură data pentru alte 12 luni (la cerere).

Ce țări și teritorii au aderat la Convenția ATA?

Până în prezent 78 de state au aderat la Convenția ATA. Verifică în continuare dacă Hong Kong a aderat la Convenția ATA:

Toate statele Uniunii Europene: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia (Rep. Cehă), Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Portugalia, România, Regatul Unit, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria.

Alte state/teritorii din Europa: Albania, Andorra, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Elveția, Gibraltar, Islanda, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru, Norvegia, Rusia (Federația Rusă), Serbia, Turcia, Ucraina.

State/teritorii din ASIA: Bahrain, China, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite, Hong Kong, India, Indonezia, Iran, Israel, Japonia, Kazahstan, Liban, Macao, Malaezia, Mauritius, Mongolia, Pakistan, Qatar, Singapore, Sri Lanka, Thailanda, Turcia.

State din AFRICA: Africa de Sud, Algeria, Coasta de Fildeș (Cote d’Ivoire), Madagascar, Maroc, Senegal, Tunisia.

State din AMERICA: Brazilia, Canada, Chile, Mexic, Statele Unite ale Amercii (S.U.A.).

AUSTRALIA ȘI OCEANIA: Australia și Noua Zeelandă.

Ce categorii de mărfuri pot fi acoperite de Carnetul ATA?

 • mărfurile destinate sa fie prezentate sau utilizate la expoziţii, târguri, congrese sau manifestări similare;
 • echipamentul profesional;
 • containerele, paletele, ambalajele, mostrele şi alte mărfuri importate în cadrul unei operaţiuni comerciale;
 • mărfurile importate în cadrul unei operaţiuni de producţie;
 • mărfurile importate în scop educativ, ştiinţific sau cultural;
 • materialul de promovare turistică;
 • mărfurile importate în cadrul micului trafic de frontieră;
 • mărfurile importate în scop umanitar;
 • mijloacele de transport;
 • animale;
 • efectele personale ale călătorilor şi bunurile importate în scop sportiv.

Cum se obține și care sunt actele necesare pentru obținerea unui Carnet ATA?

Pentru obținerea unui Carnet ATA se va depune la Camera de Comerț și Industirie a României o cerere care să conțină următoarele elemente:

 • Datele de identificare ale persoanei juridice (CUI, numări de înregistrare la Registrul Comerțului, adresa, persoana de legătură);
 • Descrierea scopului călătoriei;
 • Durata estimată a evenimentului și a exportului temporar;
 • Țara de destinație și țările de tranzit (după caz), cu preciarea locurilor în care se realizează controlul vamal (în interior sau la frontieră);
 • Mijlocul de transport folosit, cu precizarea numărului de înmatriculare;
 • Responsabilul de Carnet;
 • O listă în limbile română și engleză cu produsele cuprinse pe carnet conținând denumirea, cantitatea, eventual greutatea, valoarea acestora.

În cât timp se eliberează Carnetele ATA?

În regim normal termenul de eliberare este de 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii. În regim de urgență acestea pot fi eliberate în mai puțin de 3 zile lucrătoare (în 24 de ore sau în 48 de ore).

Oferim servicii complete de avizare a documentelor comerciale destinate comerțului internațional la Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR). Vă reprezentăm și facem toate formalitățile în numele companiei dvs.

Indiferent dacă documentele comerciale au ca destinație un stat semnatar al Convenției de la Haga sau un stat nesemnatar, documentele trebuie vizate de Camera de Comerț și Industrie a României (cu excepția celor destinate țărilor UE).

Ce categorii de documente pot fi vizate de Camera de Comerț și Industrie a României?

În conformitate cu Legea 335/2007, cap. III, art. 28, alin 2, lit. h, CCIR este abilitată să avizeze la cerere o serie de documente pentru comerțul inernațional, printre care:

 • Facturile comerciale externe (invoice) pentru Hong Kong;
 • Exporter registry form pentru Hong Kong;
 • Certificatele Fitosanitare pentru Hong Kong;
 • Certificatele sanitar-veterinare pentru Hong Kong;
 • Declarațiile de producător pentru Hong Kong;
 • Certificatele de producător pentru Hong Kong;
 • Procuri/Letter of authorisation pentru Hong Kong;
 • Certificatele de calitate pentru Hong Kong;
 • Contractele de transport a mărfurilor, după caz: scrisoare de transport aerian (Airway Waybill sau Air Consighnment Note), conosamente (în cazul transportului mărfurilor pe apă/navă), contract de transport de cale terestră cu autocamioane (CMR), scrisoare de trăsură (în cazul transportului pe cale feroviară);
 • Alte documente comerciale destinate exportului în Hong Kong.

Ce acte sunt necesare pentru avizarea documentelor de comerț internațional?

La CCIR se va prezenta o cerere însoțită de documentul pentru care se solicită avizarea (în original și copie) și se va achita taxa pentru avizare percepută de Camera de Comerț în cuantum de de 356 lei/set (fără TVA). În cazul în care aveți două sau mai multe seturi de documente CCIR acordă o reducere de 20%, costul per set fiind de 292 lei (fără TVA).

NOTĂ

Un set de documente se poate compune din certificat de origine și alte documente pentru comerțul internațional SAU doar alte documente pentru comerțul internațional.

Actele emise de Oficiul Registrului Comerțului care urmează să fie folosite în Hong Kong se vizează la Camera de Comerț și Industrie a României?

Actele emise de Oficiul Registrului Comerțului (exemplu: Certificat de Înregistare a Societăților Comerciale, Certificat Constatator, declarații oficiale - mențiuni de înregistrare, dată certă) care urmează să producă efecte în Hong Kong NU sunt vizate de CCIR! Acestea trebuie apostilate (Convention de la Haye du 5 octobre 1961) la Tribunalul competent. Traducerile autorizate și legalizate după acestea se vor apostila la Camera Notarilor Publici.

În cadrul birourilor noastre se oferă servicii complete de apostilare a actelor originale emise atât de Oficiul Registrului Comerțului (Certificat de Înregistare a Societăților Comerciale, Certificat Constatator, declarații oficiale - mențiuni de înregistrare, dată certă) cât și de alte autorități din România care urmează să fie folosite în Hong Kong.

Note:

(1) În vederea apostilării/supralegalizării încheierilor/rezoluțiilor eliberate de Oficiul Registrului Comerțului este necesar ca acestea să fie legalizate, să poarte mențiunea „definitivă” și ștampila rotundă a Oficiului Registrului Comerțului. De asemenea, este necesar ca, alături de semnătură, să fie specificat în clar numele și prenumele referentului care efectuează legalizarea încheierii.

(2) Tribunalele sunt competente să aplice Apostila pe documentele care emană de la Oficiul Registrului Comerțului. Pe de altă parte, dacă actele urmează să fie folosite în țări nesemnatate ale Convenției de la Haga, actele nu se vor apostila ci se vor supralegaliza pe cale administrativă și consulară, după cum urmează: (a) vizarea la Ministerul Justiției; (b) supralegalizarea la Departamentul Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe; (c) supralegalizarea la Ambasada statului de destinație acreditată în România.

Pentru limbile din tabelul de mai jos traducerile sunt realizate de traducători autorizați de Ministerul Justiției din România.

În caz de necesitate, ne putem ocupa inclusiv de legalizarea la Notarul Public și de apostilarea traducerilor la Camera Notarilor Publici.

A

Albaneză

Arabă

Armeană*

B

Bulgară

Bengaleză*

C

Catalană

Cehă

Chineză (mandarină)

Coreeană

Croată

D

Daneză

E

Ebraică

Engleză

F

Finlandeză

Franceză

G

Germană

Greacă (neogreacă)

H

Hindi

I

Indoneziană*

Italiană

J

Japoneză

L

Lituaniană*

M

Macedoneană*

Maghiară

N

Neerlandeză (olandeză)

Nepaleză*

Norvegiană

P

Panjabi*

Persană (farsi/dari)

Polonă

Portugheză

R

Română

Rusă

S

Sârbă

Slovacă

Slovenă

Spaniolă

Suedeză

T

Turcă

U

Ucraineană

Urdu*

Uzbecă*

V

Vietnameză

Total: 43 de limbi.

*Pentru aceste limbi trebuie verificată disponibilitatea în prealabil


Notă: Pentru alte limbi care nu se regăsesc în lista de mai sus nu există traducători autorizați în România. Prin partenerii noștri externi putem găsi soluția optimă pentru traducerea documentelor dvs. în orice altă limbă.

Pentru detalii despre necesitatea obținerii unei vize și procedurile aplicabile, consultați aici secțiunea OBȚINERE VIZĂ Hong Kong. Pentru vize pentru alte state utilizați motorul nostru de căutare OBȚINERE VIZE.

Cum procedez pentru a beneficia de serviciile Centrului T&B International?

Deoarece punem accentul pe utilizarea cât mai eficientă a timpului și reducerea costurilor pentru clienții noștri, subliniem faptul că indiferent dacă sediul companiei dvs. este în București sau în alt județ NU ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA unui reprezentant al companiei dvs. la birourile noastre! Toate detaliile pot fi transmise prin APLICAȚIA ONLINE de mai jos sau via e-mail iar documentele, prin CURIER. De asemenea, în cazul companiilor din București și Ilfov, în funcție de volumul documentelor, un consilier al Centrului de Vize și Legalizări se poate deplasa la sediul dvs. pentru preluarea documentelor și discutarea tuturor detaliilor.
Vom realiza toate procedurile în numele companiei dvs. iar după finalizarea tuturor operațiunilor, actele originale vizate și legalizate corespunzător, precum și traducerile acestora (când este cazul), vă vor fi transmise prin CURIER RAPID atât în București, cât și în alte localități din România.

De asemenea, în cazul în care doriți să vă prezentați personal la birourile noastre pentru depunerea și/sau pentru preluarea documentelor, acest lucru este posibil conform programului de lucru cu publicul.

CU T&B INTERNATIONAL PROCESUL DE CERTIFICARE A DOCUMENTELOR COMERCIALE PENTRU Hong Kong ESTE SIMPLU, RAPID ȘI SIGUR
Aplicați ONLINE 24/7

Completați datele în aplicație și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va prelua cazul dvs. și în cel mai scurt timp veți fi contactat pentru discutarea detaliilor

Transmiteți documentele

Transmiteți documentele prin curier sau personal la birourile noastre. Ne ocupăm de toate procedurile de legalizare a documentelor comerciale

Primiți documentele!

Vă returnăm documentele prin metoda aleasă de dvs. (curier rapid sau predare personală la birourile noastre).

Durata totală depinde de volumul de acte motiv pentru care nu se poate preciza durata exactă fără o evaluare prealabilă. Vă vom furniza toate detaliile privind termenul de predare de îndată ce primim solicitarea dvs. prin aplicația online de mai jos sau pe e-mail.

În situații de maximă urgență, putem realiza procedurile pentru dvs. chiar și în 1-2 zile lucrătoare, însă acest lucru depinde de fiecare caz în parte. Prin urmare, vă stam la dispoziție pentru realizarea tururor formalităților chiar și în regim de urgență.

Costul total pentru avizarea documentelor comerciale pentru Hong Kong depinde de numărul de documente. De asemenea, în cazul în care se solicită și traducerea actelor, prețul aferent traducerii variază în funcție de numărul de pagini și limba în care se realizează traducerea. Vă vom furniza toate detaliile despre costul total de îndată ce primim solicitarea dvs. prin aplicația online de mai jos sau pe e-mail.

MODALITĂȚI DE PLATĂ
 • ONLINE cu cardul bancar emis sub una din siglele: VISA, Mastercard, American Express, Discover, JCB, Wright Express, Carte Blanche, Diner’s Club (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu un link prin accesarea căruia veți putea plăti online direct cu cardul firmei)
 • Plată prin transfer bancar (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face transferul bancar – direct prin Internet Banking sau prin ordin de plată la ghișeul băncii)
 • Depunere numerar direct la casieria băncii (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face plata direct la casieria băncii)
Pentru o estimare a costurilor TOTALE vă rugăm să folosiți formularul de mai jos și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va analiza solicitarea dvs. și vă va transmite o ofertă adaptată nevoilor dvs.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea folosirii acestora și a politicii noastre de utilizare a fișierelor de tip cookies. Am înțeles