Viză Egipt

Cetățenii din România care călătoresc în Egipt au nevoie de viză!

Viză de turism pentru Egipt

Cetățenii din România care călătoresc în Egipt în scop turistic au nevoie de viză!

Viză de afaceri pentru Egipt

Cetățenii din România care călătoresc în Egipt pentru afaceri au nevoie de viză!

Important

Viza de afaceri se eliberează cetățenilor străini care plănuiesc/fac afaceri în Egipt, celor care participă la întâlniri de afaceri și întâlniri de lucru ale experților, pentru negocieri de contracte, pentru activități de marketing, tranzacții și evenimente comerciale, afaceri corporatiste, participări la târguri, expoziții, forumuri, conferințe, simpozioane, evenimente culturale, științifice, sportive și alte evenimente similare.

De asemenea, se eliberează resortisanților străini trimiși în Egipt de către și în numele unei societăți străine în baza unui contract de prestări servicii (sau a unui alt acord) cu o companie/instituție din Egipt, pentru efectuarea verificărilor financiare, auditoriale şi de alt tip, pentru consultanță sau în calitate de experţi pentru expertiză tehnică sau pentru alte activități conexe neconstând în relații lucrative (angajare directă în Egipt).

Acte necesare - viza de afaceri Egipt

 1. Pașaport cu minim 2 pagini libere, al cărui termen de valabilitate să fie mai mare de 6 luni de la data planificată de ieșire din Egipt.
 2. Două fotografii color 3.5cm x 4.5cm pe fundal alb, nu mai vechi de 6 luni. Fața trebuie să fie vizibilă în totalitate (fără ochelari, cu capul descoperit - exceptând situația în care din motive religioase sau etnice se impune acoperirea capului).
  În cazul în care nu dispuneți de o fotografie recentă cu caracteristicile menționate, puteți opta să ne trimiteți online o poză în format electronic (vezi instrucțiunile ) pe care o vom adapta pentru dvs. la cerințele Consulatului, eliminând astfel posibilitatea ca poza să fie respinsă de agenții consulari. Dacă totuși dispuneți deja de o poză recentă printată, vă rugăm să verificați ca aceasta să îndeplinească cu precizie toate cerințele pozei pentru obținerea vizei specifice Consulatului egiptean.
 3. Formular viză Egipt - semnat în original. Aveți la dispoziție două posibilități:
  1. Completarea aplicației ONLINE de mai jos. Completând aplicația online (vezi butonul de mai jos), agenții noștri vor pregăti formularele necesare și, în cel mai scurt timp (maxim 24h), le veți primi pe e-mail pentru a fi semnate de dvs. și transmise alături de restul documentelor prin curier sau personal la birourile noastre.
  2. Completarea formularului direct la birourile noastre. În cazul în care optați pentru această variantă, cererea dvs. poate fi preluată pe loc beneficiind de serviciul de completare asistată a formularului. În caz de necesitate, vă punem la dispoziție de asemenea serviciile Visa Express și/sau de realizare a fotografiilor necesare.
 4. Scrisoare de invitație din partea companiei/entității din Egipt. Documentul trebuie să fie redactat pe hârtie cu antet și să cuprindă:
  1. datele companiei/entității;
  2. datele persoanei invitate;
  3. durata, perioada și scopul exact al deplasării;
  4. dacă este cazul, să confirme cine își asumă responsabilitatea privind cheltuielile relaționate cu deplasarea și șederea în Egipt.

  Notă: În cazul în care scrisoarea de invitație din Egipt v-a fost transmisă prin mijloace electronice, se poate prezenta o copie după aceasta.

 5. Scrisoare de prezentare/de garanție din partea angajatorului (companiei/instituției) adresată Ambasadei Republicii Arabe Egipt, redactată pe hârtie cu antet. Aceasta trebuie să cuprindă:
  1. datele companiei;
  2. datele persoanei care se deplasează în Egipt în numele companiei;
  3. durata, perioada și scopul exact al deplasării;
  4. să confirme cine își asumă responsabilitatea privind cheltuielile relaționate cu deplasarea și șederea în Egipt și orice alte detalii relevante.
  Documentul trebuie să conțină ștampila oficială și semnătura reprezentantului legal.

  Notă: În cazul în care deplasarea se face pe cont propriu se face excepție de la prezentarea acestei scrisori.

 6. Copia biletelor de avion sau confirmarea rezervării (dus-întors). Dacă nu v-ați rezervat biletul de avion, puteți consulta ofertele disponibile pentru rutele către Egipt aici.
 7. Dovada rezervării la hotel. Se va prezenta o copie după documentele care atestă rezervarea (doar dacă nu e menționat în oricare din cele două scrisori (cea de invitație sau cea de prezentare/de garanție din partea angajatorului) ca una dintre entități acoperă cheltuielile ocazionate de deplasarea și șederea în Egipt). Dacă incă nu v-ați rezervat hotelul, vă oferim posibilitatea de a găsi cele mai bune oferte pentru Egipt aici.
 8. Adițional, dar nu obligatoriu, se poate prezenta o asigurare medicală de călătorie care să acopere sejurul în Egipt (în copie). Pentru o călătorie în siguranță și pentru evitarea costurilor medicale foarte ridicate în cazul unui eveniment medical neplăcut pe timpul șederii, vă recomandăm insistent să încheiați o asigurare medicală de călătorie. Puteți obține online aici asigurarea medicală pentru Egipt.
În cazul călătoriilor cu minori, pentru obținerea vizelor, pot fi solicitate documente adiționale în funcție de fiecare caz, după cum urmează:
 1. Dacă viza este solicitată pentru minorul care călătorește cu ambii părinți:
  • Certificatul de naștere (original și copie)
 2. Dacă viza este solicitată pentru minorul care călătorește cu unul dintre părinți:
  • Certificatul de naștere (original și copie)
  • Declarație notarială (original și copie) privind acordul unuia dintre părinți pentru ieșirea din țară a minorului însoțit de celălalt părinte. Adițional, se va prezenta copia pașaportului părintelui care nu însoțește minorul (sau copia cărții de identitate dacă nu dispune de pașaport).
 3. Dacă viza este solicitată pentru minorul care călătorește însoțit de o altă persoană fizică majoră:
  • Certificatul de naștere (original și copie)
  • Declarația notarială (original și copie) privind acordul ambilor părinți pentru ieșirea din țară a minorului însoțit de o altă persoană fizică majoră. Adițional, se va prezenta o copie după pașapoartele (sau CI) părinților.

În cazul părinților divorțați, declarația notarială a celuilalt părinte este necesară doar în cazul custodiei comune. În caz contrar, se va prezenta hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă prin care minorul i-a fost încredințat sau, după caz, prin care i-a fost atribuită exercitarea în mod exclusiv a autorității părintești. În cazul în care celălalt părinte este decedat, dispărut sau decăzut din drepturi se va face dovada decesului/dispariției/decăderii din drepturile părintești prin prezentarea documentelor care dovedesc acest aspect (certificatului de deces, comunicare oficială din partea misiunilor diplomatice sau a oficiilor consulare în străinătate, hotărârea judecătorească definitivă de declarare a morții, de constatare a dispariției sau a decăderii din drepturi, după caz). În cazul în care ambii părinți sunt decedați/decăzuți din drepturi se va prezenta declarația reprezentantului legal al minorului.

Pentru obținerea vizei poate fi solicitată traducerea declarației notariale efectuată de un traducător autorizat. Vă informăm că, în caz de necesitate ne putem ocupa de traducerea și legalizarea tuturor documentelor necesare.

ATENŢIE! Deținerea unei vize nu garantează ieșirea minorului din țară dacă nu sunt îndeplinite condițiile de ieșire din țară a cetățenilor români minori. Pentru procedura și lista completă de documente necesare la punctul de trecere a frontierei consultați Condițiile de ieșire din țară pentru cetățenii români minori.

 • Înainte de orice călătorie în străinătate vă recomandăm să încheiați o asigurare medicală valabilă pe toată durata călătoriei și să va informați asupra masurilor profilactice urmărind în permanență recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. Puteți obține asigurarea medicală online aici.
 • Recomandăm tuturor cetățenilor români sau de orice altă naționalitate care se deplasează în Egipt, să urmărească în permanență recomandările autorităților locale. Recomandările de călătorie ale statelor UE pentru Egipt pot fi urmărite accesând motorul Travel Advice.
 • În cazul în care întâmpinați o situație de urgență pe parcursul călătoriei în Egipt, contactați imediat Ambasada sau Consulatul țării dvs. din această țară, care vă poate oferi asistența consulară de specialitate. În situația în care țara dvs. nu este reprezentată în aceast stat, adresați-vă Misiunii Diplomatice sau Consulare a țării dvs. în a cărei jurisdictie se înscrie Egipt. Cetățenii români se pot adresa, în caz de necesitate, Ambasadei României în Egipt, care asigură reprezentarea diplomatică și consulară a României în Republica Arabă Egipt.
 • În atenția cetățenilor Uniunii Europene! Vă informăm că orice cetățean al Uniunii Europene aflat într-o țară din afara Uniunii în care propriul său stat nu este reprezentat are dreptul la protecție din partea autorităților diplomatice sau consulare ale oricărei alte țări din Uniune. Prin urmare, în cazul în care propriul dvs. stat nu are o misiune diplomatică sau consulară rezidentă în Egipt, aveți dreptul la protecție din partea autorităților diplomatice sau consulare ale oricărei alte țări membre a UE care dispune de o misiune rezidentă în Egipt, în aceleași condiții ca și resortisanții țării respective. Pentru lista țarilor UE cărora va puteți adresa în Egipt utilizați motorul de căutare din secțiunea - Protecția Cetățenilor Uniunii Europene în Străinătate disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Actele oficiale emise de autoritățile din România, pentru a fi recunoscute și deci a produce efecte în Egipt, trebuie să fie supuse procedurii de supralegalizare, dacă altceva nu este prevăzut printr-un acord bilateral sau un alt tratat.

Supralegalizarea reprezintă procedura de autentificare a actelor oficiale străine care urmează sa producă efecte juridice în țări nesemnatare ale Convenției de la Haga. Procedura de supralegalizare este mult mai complexă ca cea de Apostilare, presupunând un numar mult mai mare de certificări și anume: din partea instituțiilor tutelare ale entitățiilor instituționale emitente ale documentelor, supralegalizarea la Ministerul Afacerilor Externe al țării care a emis actul și ulterior legalizarea sigiliului și semnăturii Ministerului Afacerilor Externe pe cale diplomatică (de către ambasadele sau reprezentanțele consulare ale statelor în care actul urmează să producă efecte).

Centrul de Vize și Legalizări T&B International vă oferă consultanță GRATUITĂ privind procedurile de recunoastere a actelor oficiale în Egipt și servicii specializate de vizare la autoritățile competente, de supralegalizare administrativă și consulară și de traducere pentru actele care urmează să fie folosite în Egipt. Misiunea noastră este de a oferi o experiență transparentă și de a economisi timp pentru clienții noștri, scutindu-i de procese complexe de cele mai multe ori puțin înțelese, contribuind în acest fel la eficientizarea birocrației.

Pentru serviciile de vizare, supralegalizare și traducere a actelor oficiale vă rugăm să consultați secțiunea Traduceri și supralegalizări documente pentru Egipt

Procesul de obținere a vizelor este simplu, rapid și sigur


Aplica online pentru viza
Aplicați online pentru Viză Egipt

Completați datele în aplicația online și un reprezentant al Centrului de Vize va prelua imediat solicitarea dvs.

Transmiteți documentele prin curier sau personal
Transmiteți documentele

Trimiteți documentele necesare prin metoda aleasă în aplicația online (prin curier sau depunere personală la sediul nostru). Actele pot fi ridicate de curierul nostru partener.

Calatoriti fara grija vizei!
Primiți Viza! Călătorie plăcută în Egipt!

Vă transmitem pașaportul cu viza îndată ce aceasta a fost aprobată (prin curier sau ridicare personală de la birourile noastre).


Taxe de viză și timp de procesare pentru viză Egipt


Tipul Vizei1
Validitate2
Timp de procesare3
Taxe consulare4
Taxă de procesare4
O singură intrare
3 luni (30 zile de ședere)
Normal
5-7 zile lucrătoare
300 RON
70 EUR
Intrare multiplă
6 luni (90 zile de ședere)
Normal
5-7 zile lucrătoare
430 RON
75 EUR

1 NUMĂR DE INTRĂRI

Se face referire la numărul de intrări pe care le puteți folosi în perioada de valabilitate a vizei.

2 VALABILITATEA VIZEI

Se face referire la valabilitatea acesteia de la data eliberării. Perioada de ședere nu trebuie confundată cu valbilitatea vizei de la data eliberării care este de 180 de zile. În acest interval viza trebuie utilizată, în caz contrar își perde valabilitatea. Puteți intra oricând în aceasta perioada de valabilitate și rămâne pe teritoriul acestui stat pentru perioada în scrisă pe viză (90 de zile).

3 TIMP DE PROCESARE

Calcularea timpului începe cu următoarea zi lucrătoare din momentul primirii pașaportului și actelor necesare la birourile noastre, urmând ca viza să fie eliberată în mod obișnuit după 5-7 zile lucrătoare. În anumite cazuri, Secția Consulară iși rezervă dreptul de a prelungi durata de procesare a vizei.

De asemenea, dacă transmiterea documentelor se va face prin curier, la timpul de procesare se va adăuga timpul de circulație al documentelor. Totodată, se va ține cont de liberele oficiale cu ocazia sărbătorilor române și egiptene.

4 TAXE CONSULARE ȘI TAXE DE PROCESARE

Taxa de procesare nu trebuie confundată cu taxa consulară. Taxa consulară de eliberare a vizelor se calculează în conformitate cu rezoluția privind Tariful taxelor consulare, percepute de oficiile consulare ale Republicii Arabe Egipt sau cu acordurile bilaterale ale acesteia, aceste taxe nefiind returnabile în cazul în care personalul consular decide sa nu acorde viza.

5 FACTURAREA ȘI PLATA

Taxa consulară este colectată în numele Ambasadei sau entității responsabile cu eliberarea vizei și este scutită de TVA. Taxa de procesare afișată include TVA. Facturarea și plata taxelor consulare și a taxelor de procesare se va realiza în LEI, la cursul de schimb al Băncii Naționale a României. Pentru cetățenii români sau străini nerezidenți în România plata taxelor consulare și a taxelor de procesare se poate realiza în EUR.

Plata NU se va realiza anticipat. După primirea documentelor și începerea procesării vizei se va emite o factură care va fi transmisă prin e-mail și care trebuie achitată în termen de 48 de ore prin oricare metodă aleasă de dvs.

Centrul de Vize vă pune la dispoziție o gamă variată de metode de plată în funcție de preferințele dvs. (plată online, transfer bancar prin Internet Banking, depunere numerar la bancă).

Servicii adiționale pentru viză Egipt

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International, ne străduim în mod constant să oferim o gamă de servicii de înaltă calitate, îndreptate spre nevoile clienților. Eforturile noastre sunt îndreptate spre simplificarea procesului și reducerea timpilor de obținere a vizelor, prin Serviciul Executiv Visa Express, prin oferirea posibilității de realizare în cadrul birourilor noastre a fotografiilor conform normelor impuse de către Consulate, la care se adaugă serviciul SMS Alert ca metodă exclusivă de monitorizare a statusului cererii dvs. de solicitare a vizei.


Alegând Serviciul Executiv Visa Express, un specialist în servicii executive va lua legătura cu dvs., oferindu-vă consiliere personalizată, cererea dvs. fiind tratată în acest fel cu maximă prioritate. Acesta va gestiona întregul proces de aplicare de la început până la sfârșit făcând formalitățile necesare astfel încât procesarea vizei dvs. să înceapă cât mai repede posibil.

Printre beneficiile Servicilui Executiv – Visa Express al Centrului de Vize și Legalizări T&B International se regăsesc:

 • Echipă exclusivă. O echipă de specialiști este dedicată gestionării cererii dumneavoastră de la început până la sfârșit
 • Răspuns rapid la orice întrebare. Contactați-ne telefonic, trimiteți-ne un e-mail sau plasați comanda ONLINE și astfel un specialist va lua legătura cu dvs. în următoarele 60 minute, câștigând astfel timp valoros.
 • Prelucrare prioritară. Atunci când selectați Serviciul Executiv Visa Express, solicitarea dvs. va fi tratată cu prioritate maximă.
 • Pregătirea documentației. Vă vom ghida pe tot parcursul pregătirii dosarului de solicitare a vizei iar, în caz de necesitate, veți beneficia gratuit de imprimarea/fotocopierea întregii documentații.
 • Visa & Pasport Scan. După aprobarea vizei, pentru siguranța și comoditatea dvs. în cazul pierderii, furtului sau deteriorării pașaportului în timpul călătoriei, vom realiza o copie digitală a vizei și pașaportului dvs. pe care o veți primi pe e-mail, având astfel acces la aceasta în cazuri de urgență.
 • Informații și actualizări la timp. Fiți informat cu privire la fiecare etapă a procesului de obținere a vizei dvs. prin notificări primite prin SMS.
 • Prioritate în livrarea rapidă a pașaportului. Pașaportul dvs. va fi livrat în prima serie de documente preluate de la Secția Consulară. Astfel veți putea intra în posesia acestuia în cel mai rapid mod posibil. În cazul în care doriți să îl ridicați personal de la birourile noastre, o veți putea face la orice oră în timpul programului de lucru din momentul în care sunteți înștiințat că pașaportul este pregătit pentru a fi ridicat.

Experimentați confortul și securitatea serviciului executiv!

Etapa obținterii fotografiilor pentru vize s-a dovedit a fi de foarte multe ori extrem de complicată, având în vedere că fiecare Consulat are cerințe diferite. Alegând serviciul nostru de realizare a fotografiilor pentru viză, eliminați posibilitatea respingerii dosarului dvs. de către Consulat pentru neîndeplinirea normelor fotografiei

Vă oferim 2 posibilități:

 1. De a încărca pur și simplu fotografia dvs. digitală în aplicația online. Fotografia digitală trebuie să fi fost realizată în ultimele 6 luni pe fundal alb, fără umbre, fără ochelari și cu o expresie neutră a feței și cu capul descoperit (daca apartenența religioasă sau etnică nu impune altceva). Verificați instrucțiunile pentru realizarea fotografiei digitale. Pe baza acesteia vom realiza fotografiile necesare pentru obținerea vizei dvs. pe care le vom atașa la dosarul pe care îl vom înainta Secției Consulare din cadrul Ambasadei, asigurându-ne că respectă regulile impuse de aceasta.
 2. În cazul în care nu doriți să transmiteți documentele prin curier și alegeți să depuneți personal la birourile noastre documentele pentru viză fără completarea în prealabil a aplicației online SAU dacă nu dispuneți de posibilitatea de a realiza o fotografie digitală coonform cerințelor de mai sus, vă oferim posibilitatea de realiza forografiile necesare pentru viză pe loc direct la birourile noastre în momentul depunerii dosarului.

Prin serviciul SMS Alert, vă ținem la curent cu întregul proces de obținere a vizei. Vă vom transmite mesaje de confirmare direct pe telefonul mobil, în momentele cheie din timpul procesului de solicitare a vizei. Astfel, veți fi la curent cu toate detaliile legate de viza solicitată.


Centrul de Vize și Legalizări are rolul de a primi, prelucra și transmite spre analiză către Sectiile Consulare ale Ambasadelor actele necesare pentru obținerea vizelor și de a prelua și transmite pașapoartele cu vize și totodată de a oferi consultanță personalizată solicitanților privind tipurile de vize, actele necesare, procedura, termenele de obținere a vizelor etc. Centrul de Vize și Legalizări nu este implicat în procesul de evaluare, aprobare sau refuzare a cererilor pentru viză și prin urmare nu își asuma răspunderea pentru decizia reprezentanților consulari. Deciziile finale sunt luate doar de către Secția Consulară - Ambasada Egipt. Rămâne la latitudinea acesteia de a solicita documente suplimentare, de a prelungi termenul de întocmire a vizei sau de a lua oricare alte decizii.

www.booking.com

Cele mai bune hoteluri și locuri de cazare în Egipt

www.expedia.com

Oferte de zboruri spre Egipt

www.emag.ro

Asigurări medicale și de călătorie pentru Egipt

Visa and Legalisation Center T&B International, is not affiliated with the government of Egypt and provides expediting services for visa to Egypt and charges a service fee.
Centrul de vize și legalizări T&B International, nu este afiliat guvernului din Egipt și oferă servicii de visa handling pentru Egipt percepând o taxă pentru serviciile prestate.

Viză de muncă pentru Egipt

Cetățenii din România care călătoresc în Egipt pentru activități laborale au nevoie de viză!

Alte Categorii De Vize pentru Egipt

Cetățenii din România care călătoresc în Egipt pentru scopuri specifice sau emigrare au nevoie de viză!

Viză Diplomatică/Oficială pentru Egipt

Cetățenii din România care călătoresc în Egipt pentru vizite oficiale nu au nevoie de viză!

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea folosirii acestora și a politicii noastre de utilizare a fișierelor de tip cookies. Am înțeles