Ce servicii oferă Centrul de Vize și Legalizări T&B International?

Doriți să evitați deplasarea în România?

Vă regăsiți într-o situație de reală urgență și doriți sa lasați totul în grija unor specialiști care să facă toate procedurile în numele dvs. în cel mai scurt timp?

Nu sunteți familiarizat cu procedurile care trebuie realizate?

Dacă răspunsul este afirmativ la cel puțin una din aceste întrebări, Centrul T&B International este soluția!

Misiunea noastră este de a economisi timp în favoarea dvs., de a vă scuti de drumuri și de vă oferi o experiență transparentă fară a lua contact cu procese birocratice complexe de cele mai multe ori puțin înțelese. Vă oferim consiliere GRATUITĂ și realizăm în numele dvs. toate procedurile necesare pentru a obține actele de care aveți nevoie.

LISTA DE SERVICII

Pentru a veni în sprijinul dvs, prin departamentul nostru dedicat serviciilor pentru cetățenii români aflați în Curaçao, am creat cele mai bune soluții de:


Caz de referință

Mă aflu în Curaçao și trebuie să obțin un duplicat de pe un act de stare civilă românesc (exemplu: certificat de naștere, certificat de căsătorie, certificat de deces) și nu am timp să mă deplasez în România. Se pot face aceste formalități fără a mă deplasa personal în țară?

Soluția noastră

În mod normal durata de obținere a duplicatelor de pe actele de stare civilă prin intermediul Ambasadelor/Consulatelor României în străinătate deoarece misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României transmit cererile autorităților competente din România, aspect care conduce la o durata de procesare foarte mare. De asemenea, vă informăm că, în prezent, România NU are o misiune diplomatică sau consulară rezidentă în Curaçao, reprezentarea României în această țară fiind asigurată de Ambasada României în Regatul Țărilor de Jos.

Pentru a veni în sprijinul dvs, prin departamentul nostru dedicat serviciilor pentru cetățenii români aflați în Curaçao, am creat cele mai bune soluții de procurare RAPIDĂ a actelor de stare civilă din România, evitând astfel timpii foarte mari de așteptare pe care îi presupune înaintarea solicitării prin intermediul ambasadelor/consulatelor. Astfel, specialiștii noștri se vor ocupa de obținerea actelor dvs. direct de la Oficiile de Stare Civilă din România.

Trebuie doar să ne faceți o procură pe care să ne-o transmiteți prin curier, iar noi vom obține actele necesare și vi le transmitem prin curier în cel mai scurt timp posibil. Evitați astfel deplasarea în România și contactul cu birocrația.

Atenție! Vă informăm că pentru a fi recunoscute în Curaçao (sau în alt stat semnatar ale Convenției de la Haga), actele de stare civilă trebuie să fie certificate cu Apostila de la Haga. Apostila pe actele de stare civilă din România se aplică de către Instituția Prefectului. Dacă actele vor fi folosite în alte state nesemnatare ale Convenției de la Haga, pentru a fi recunoscute, trebuie să fie supralegalizate succesiv pe cale administrativă și consulară.

Prin urmare, în caz de necesitate, ne putem ocupa inclusiv de apostilarea actelor dvs. în cel mai scurt timp posibil (1-2 zile lucrătoare) sau de supralegalizarea acestora. De asemenea, în cadrul birourilor noastre se oferă servicii complete de traducere a actelor în peste 30 de limbi străine.

Detalii despre obținerea actelor de stare civilă din România
În situaţia în care a fost pierdut, sustras, deteriorat sau plastifiat, certificatul de naștere se poate elibera la cerere după cum urmează:
 • titularului actului de naștere sau reprezentanților legali ai acestuia
 • prin împuternicit cu procură specială (noi vă vom reprezenta)

Cererea pentru eliberarea noului certificat trebuie să cuprindă împrejurările în care acesta a fost pierdut, furat sau distrus.

Puteți consulta pagina noastră dedicată obținerii certificatului de naștere din România.

În situaţia în care a fost pierdut, sustras, deteriorat sau plastifiat, certificatul de căsătorie se poate elibera la cerere după cum urmează:
 • oricăruia dintre soți (inclusiv soțului supraviețuitor sau în caz de divorț, pentru motive întemeiate, cu mențiunile corespunzătoare
 • prin împuternicit cu procură specială (noi vă vom reprezenta)

Cererea pentru eliberarea noului certificat trebuie să cuprindă împrejurările în care acesta a fost pierdut, furat sau distrus.

Puteți consulta pagina noastră dedicată obținerii certificatului de căsătorie din România.

În situaţia în care a fost pierdut, sustras, deteriorat sau plastifiat, certificatul de deces se poate elibera la cerere după cum urmează:
 • membrilor familiei sau persoanelor îndreptățite (care au contract de întreținere, testament, un drept de uzufruct viager etc.)
 • prin împuternicit cu procură specială (noi vă vom reprezenta)

Cererea pentru eliberarea noului certificat trebuie să cuprindă împrejurările în care acesta a fost pierdut, furat sau distrus.

Notă – Dovada legăturii de rudenie:
În situația in care solicitantul certificatului de deces declară că este membru de familie, este necesară dovada legăturii de rudenie între acesta și persoana decedată, potrivit art. 405 si 406 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, eliberarea certificatului de deces persoanei îndreptațite se face la cererea acesteia la care se atașează documente justificative (contract de întreținere, beneficiarul unui testament, renta viageră și alte cazuri asimilate celor menționate).

Extrasele Multilingve de Stare Civilă sunt documente care au aceiași putere doveditoare ca și certificatele de stare civilă și se folosesc de către titulari și persoanele îndreptățite în fața autorităților străine din statele părți la Convenția nr. 16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă semnată la Viena la 8 septembrie 1976, convenție ratificată de România în anul 2013.

Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă eliberate în condițiile Convenției nr.16 de către autoritățile competente ale statelor părți, sunt recunoscute fără traducere, legalizare sau altă formalitate echivalentă și se utilizează în aceleași condiții, ca și certificatele de stare civilă pe domeniul teritorial al Convenției. Vezi AICI care sunt statele semnatare ale Convenției nr.16.

Extrasul de Naștere Multilingv se eliberează la cerere după cum urmează:

 • titularului actului de naștere sau reprezentanților legali ai acestuia
 • prin împuternicit cu procură specială (noi vă vom reprezenta)

Extrasul de Căsătorie Multilingv se eliberează la cerere după cum urmează:

 • oricăruia dintre soți (inclusiv soțului supraviețuitor sau în caz de divorț, pentru motive întemeiate, cu mențiunile corespunzătoare
 • prin împuternicit cu procură specială (noi vă vom reprezenta)

Extrasul de Deces Multilingv se eliberează la cerere după cum urmează:

 • membrilor familiei sau persoanelor îndreptățite (care au contract de întreținere, testament, un drept de uzufruct viager etc.)
 • prin împuternicit cu procură specială (noi vă vom reprezenta)

Notă – Dovada legăturii de rudenie:
În situația in care solicitantul certificatului de deces declară că este membru de familie, este necesară dovada legăturii de rudenie între acesta și persoana decedată, potrivit art. 405 si 406 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, eliberarea certificatului de deces persoanei îndreptațite se face la cererea acesteia la care se atașează documente justificative (contract de întreținere, beneficiarul unui testament, renta viageră și alte cazuri asimilate celor menționate).

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne transmiteți solicitarea dvs. prin aplicația noastră online de mai jos iar unui din operatorii noștri vă va furniza toate detaliile necesare.

Caz de referință

Mă aflu în Curaçao și trebuie să obțin un duplicat după certificatul de divorț din România și nu am timp să mă deplasez în România. Se poate obține acest document fără să mă deplasez personal în Romania?

Soluția noastră

Pentru a veni în sprijinul dvs, prin departamentul nostru dedicat serviciilor pentru cetățenii români aflați în Curaçao, am creat cele mai bune soluții de procurare a duplicatelor după certificatele de divorț din România. Astfel, specialiștii noștri se vor ocupa de obținerea duplicatului respectiv în numele dvs.

Trebuie doar să ne faceți o procură pe care să ne-o transmiteți prin curier, iar noi vom obține duplicatul pe care pe care îl vom transmite prin curier în cel mai scurt timp posibil. Evitați astfel deplasarea în România și contactul cu birocrația.

Atenție! Vă informăm că pentru a fi recunoscute în Curaçao (sau în alt stat semnatar ale Convenției de la Haga), actele trebuie să fie certificate cu Apostila de la Haga. Apostila pe certificatele de divorț obținut pe cale administrativă se aplică de către Instituția Prefectului. Dacă actele vor fi folosite în alte state nesemnatare ale Convenției de la Haga, pentru a fi recunoscute, trebuie să fie supralegalizate succesiv pe cale administrativă și consulară.

Prin urmare, în caz de necesitate, ne putem ocupa inclusiv de apostilarea actelor dvs. în cel mai scurt timp posibil (1-2 zile lucrătoare) sau de supralegalizarea acestora. De asemenea, în cadrul birourilor noastre se oferă servicii complete de traducere a actelor în peste 30 de limbi străine.

Detalii despre obținerea duplicatelor certificatelor de divorț din România

Pentru obținerea duplicatului Certificatului de Divorț cererea se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale care are în păstrare dosarul de divorț.

Acesta se poate elibera la cerere după cum urmează:

 • La solicitarea unuia dintre foștii soți
 • prin împuternicit cu procură specială (noi vă vom reprezenta)

Termenul pentru eliberarea duplicatului certificatului de divorț este de maxim 30 de zile.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne transmiteți solicitarea dvs. prin aplicația noastră online de mai jos iar unul din operatorii noștri vă va furniza toate informațiile necesare.

Caz de referință

Mă aflu în Curaçao și pentru anumite formalități mi-a fost solicitat Cazierul Judiciar din România și nu am timp să mă deplasez în România pentru procurarea acestuia. Pot obține acest document rapid fără să mă deplasez personal în țară?

Soluția noastră

În mod normal durata de obținere a Cazierului Judiciar prin intermediul unei Ambasade a României poate depăși 4-8 săptămâni deoarece misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României transmit cererile autorităților competente din România, aspect care conduce la o durata de procesare foarte mare. De asemenea, vă informăm că, în prezent, România NU are o misiune diplomatică sau consulară rezidentă în Curaçao, reprezentarea României în această țară fiind asigurată de Ambasada României în Regatul Țărilor de Jos.

Pentru a veni în sprijinul dvs, prin departamentul nostru dedicat serviciilor pentru cetățenii români aflați în Curaçao, am creat cele mai bune soluții de obținere a Cazierelor Judiciare din România în maxim 3 zile lucrătoare. Astfel, specialiștii noștri se vor ocupa de obținerea duplicatului respectiv în numele dvs.

Trebuie doar să ne faceți o procură pe care să ne-o transmiteți prin curier, iar noi vom obține duplicatul pe care pe care îl vom transmite prin curier în cel mai scurt timp posibil. Evitați astfel deplasarea în România și contactul cu birocrația.

Atenție! Vă informăm că pentru a fi recunoscute în Curaçao (sau în alt stat semnatar ale Convenției de la Haga), actele trebuie să fie certificate cu Apostila de la Haga. Apostila pe certificatele de divorț obținut pe cale administrativă se aplică de către Instituția Prefectului. Dacă actele vor fi folosite în alte state nesemnatare ale Convenției de la Haga, pentru a fi recunoscute, trebuie să fie supralegalizate succesiv pe cale administrativă și consulară.

Prin urmare, în caz de necesitate, ne putem ocupa inclusiv de apostilarea actelor dvs. în cel mai scurt timp posibil (1-2 zile lucrătoare) sau de supralegalizarea acestora. De asemenea, în cadrul birourilor noastre se oferă servicii complete de traducere a actelor în peste 30 de limbi străine.

Detalii despre obținerea cazierului judiciar din România

Pentru a obține un certificat de cazier judicial, orice persoană fizică cu capacitate de exercițiu restrânsă (minor 14-18 ani) sau deplină (peste 18 ani), poate depune personal cererea de eliberare a a acestuia, la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar (indiferent de domiciliul solicitantului), precizând motivul pentru care este solicitat actul.

De asemenea, cererea se poate depune și prin împuternicit (noi vă vom reprezenta), cererea fiind însoțită de copie de identitate a solicitantului și de procura specială.

Documentele sunt valabile 6 luni de la data eliberării şi numai în scopul pentru care au fost eliberate. Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile de la data solicitării, în cazurile în care cererea-tip este depusă în România.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne transmiteți solicitarea dvs. prin aplicația noastră online de mai jos iar unul din operatorii noștri vă va furniza toate informațiile necesare. De asemenea, puteți consulta pagina noastră dedicată obținerii cazierului judiciar din România.

Caz de referință

Mă aflu în Curaçao unde intenționez să mă căsătoresc și mi-a fost solicitat sa probez faptul că nu sunt căsătorit/ă prin prezentarea unui document eliberat de serviciul de Stare Civilă din România.

Soluția noastră

Cetățenii români care doresc să se căsătorească în străinătate, și cărora le este solicitat să probeze faptul că nu sunt căsătoriți se pot adresa serviciului de Stare Civilă, din localitatea unde s-a înregistrat nașterea (starea civilă care are în păstrare actul de naștere) sau la starea civilă a locului de domiciliu. Cererea de eliberare a certificatelor se poate face în nume propriu sau prin imputernicit cu procură specială.

Pentru a veni în sprijinul dvs, prin departamentul nostru dedicat serviciilor pentru cetățenii români aflați în Curaçao, am creat cele mai bune soluții de obținere a Certificatelor de Celibat din România. Astfel, specialiștii noștri se vor ocupa de obținerea dovezii respective în numele dvs Trebuie doar să ne faceți o procură pe care să ne-o transmiteți prin curier, iar noi vom obține duplicatul pe care pe care îl vom transmite prin curier în cel mai scurt timp posibil. Evitați astfel deplasarea în România și contactul cu birocrația.

Atenție! Vă informăm că pentru a fi recunoscute în Curaçao (sau în alt stat semnatar ale Convenției de la Haga), actele trebuie să fie certificate cu Apostila de la Haga. Apostila pe certificatele de divorț obținut pe cale administrativă se aplică de către Instituția Prefectului. Dacă actele vor fi folosite în alte state nesemnatare ale Convenției de la Haga, pentru a fi recunoscute, trebuie să fie supralegalizate succesiv pe cale administrativă și consulară.

Prin urmare, în caz de necesitate, ne putem ocupa inclusiv de apostilarea actelor dvs. în cel mai scurt timp posibil (1-2 zile lucrătoare) sau de supralegalizarea acestora. De asemenea, în cadrul birourilor noastre se oferă servicii complete de traducere a actelor în peste 30 de limbi străine.

Detalii despre obținerea dovezii de celibat din România

Certificatul de celibat se eliberează în maxim 30 de zile iar oficiile de stare civilă nu percep taxe de eliberare.

În cazul în care ați mai fost căsătorit/ă, iar pe marginea actului dvs. de naștere nu figurează înscrisă mențiunea de desfacere a căsătoriei prin divorț/încetare a căsătoriei prin decesul soțului/soției, este necesar:

 • să solicitați înscrierea acestei mențiuni la serviciul de stare civilă care are în păstrare actul de căsătorie
  SAU
 • să solicitați înscrierea mențiunii de căsătorie și divorț/căsătorie și deces a soțului/soției la serviciul de stare civilă care are în păstrare actul dvs. de naștere, în cazul în care v-ați căsătorit în străinătate iar certificatul de căsătorie nu a fost transcris în registrele de stare civilă române

Termenul de soluţionare pentru înscrierea menţiunilor este diferit, în funcţie de procedura aplicată (de exemplu, divorţul pronunţat într-un stat membru al U.E. sau încetarea căsătoriei prin decesul soţului, intervenit în străinătate se înscriu prin menţiune cu aprobarea M.A.I. – D.E.P.A.B.D., termenul de soluţionare a cererii fiind de 30 de zile, iar în cazul divorţului pronunţat într-un stat nemembru al U.E. si care nu a încheiat cu România o convenţie / tratat bilateral de asistenţă juridică, este necesar ca hotărârea de divorţ să fie mai întâi recunoscută de către tribunalul competent din România.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne transmiteți solicitarea dvs. prin aplicația noastră online de mai jos iar unul din operatorii noștri vă va furniza toate informațiile necesare. De asemenea, puteți consulta pagina noastră dedicată obținerii certificatului de celibat din România.

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite de autorităţile străine, au putere doveditoare în România numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă române. Cetăţeanul român ARE OBLIGAŢIA ca, în termen de 6 LUNI, să ceară transcrierea certificatelor de stare civilă.

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor români aflați în Curaçao, am creat cele mai bune soluții de transcriere în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă eliberate de autoritățile din Curaçao.

Prin urmare, vă oferim servicii complete de:

Trebuie doar să ne faceți o procură pe care să ne-o transmiteți prin curier iar noi vom face toate procedurile de transcriere în registrele de stare civilă române. Evitați astfel deplasarea în România și contactul cu birocrația.

Pentru detalii suplimentare privind procedurile, durata și documentele solicitate, vă rugăm să ne transmiteți solicitarea dvs. prin aplicația noastră online de mai jos iar unul din operatorii noștri vă va furniza toate informațiile necesare.

Vă informăm că șefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale României acreditate în străinătate nu pot înscrie menţiuni pe marginea actelor de stare civilă înregistrate/înscrise la misiune/oficiu, referitoare la modificările intervenite în statutul civil al persoanei.

Cererea de înscriere în România a divorțului pronunțat în străinătate se poate adresa în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială direct la primaria care are în păstrare actul de stare civilă.

Notă: Hotărârile pronunţate într-unul din statele membre ale Uniunii Europene sau ţările cu care România a încheiat tratate, acorduri sau convenţii bilaterale de asistenţă juridică în materie civilă sau de dreptul familiei, vor fi recunoscute de plin drept în România, fără a mai fi necesară recunoaşterea acestora de către tribunalul competent. Acestea se vor înscrie prin menţiune pe marginea actelor de stare civilă NUMAI cu avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.

În cazul hotărârilor străine pronunțate în statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau cu care România nu are încheiate tratate, acorduri sau convenții bilaterale de asistență juridică în materia civilă sau de dreptul familiei, înainte de înscrierea mențiunilor trebuie obținută sentința de recunoaștere pe teritoriul României, la Tribunalul competent a hotărârii străine.

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor români aflați în Curaçao, am creat cele mai bune soluții de transcriere în România a divorțului pronunțat în Curaçao.

Trebuie doar să ne faceți o procură pe care să ne-o transmiteți prin curier iar noi vom face toate procedurile de înscriere în România a divorțului pronunțat în Curaçao. Evitați astfel deplasarea în România și contactul cu birocrația.

Pentru detalii suplimentare privind procedurile, durata și documentele solicitate, vă rugăm să ne transmiteți solicitarea dvs. prin aplicația noastră online de mai jos iar unul din operatorii noștri vă va furniza toate informațiile necesare.

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor români aflați în Curaçao, am creat cele mai bune soluții de procurare RAPIDĂ a actelor de studii din România. Prin urmare, vă oferim servicii complete de:

 • Ridicare și transmitere a actelor de studii (licență, master etc.) de la universitatea absolvită

Ați terminat studiile de curând iar diploma nu v-a fost eliberată până la momentul plecării în străinătate? Noi putem face toate formalitățile de ridicare și transmiterea prin curier a diplomei dvs.

 • Obținerea duplicatelor de pe actele de studii pierdute (diploma de bacalaureat, diplomă de licență, diplomă de master etc.)

Ați pierdut diploma de bacalaureat, de licență, de master sau un alt act de studii? Noi putem face toate demersurile necesare pentru obținerea actelor de studii în numele dvs. fără a fi nevoie să vă deplasați în România.

 • Obținerea duplicatelor de pe actele de studii deteriorate parțial sau plastifiate

Diploma dvs. prezintă semne de deteriorare sau, din necunoștință de cauză, ați plastifiat diploma și doriți să inițiați procedurile de recunoaștere/echivalare, proces pentru care apostilarea diplomei este necesară? Vă informăm că diplomele deteriorate sau plastifiate nu pot fi apostilate, prin urmare acestea trebuie preschimbate. Noi putem face toate demersurile necesare pentru obținerea actelor de studii în numele dvs. fără a fi nevoie să vă deplasați în România.

 • Obținerea Programei Analitice pentru studiile de licență/master

În unele cazuri pentru echivalarea/recunoașterea în Curaçao (echivalare parțială sau totală) a studiilor efectuate în România poate fi solicitată Programa Analitică de la universitatea absolvită. Prin urmare, dacă vă aflați în această situație, vă informăm că putem face aceste demersuri în numele dvs. fără a fi nevoie să va deplasați în Romania.

ATENȚIE! Vă informăm că:

 1. Pentru a fi recunoscute în Curaçao (sau în alt stat semnatar ale Convenției de la Haga), actele de studii din România trebuie să fie certificate cu Apostila de la Haga. Apostila pe actele de studii din România se aplică de către Instituția Prefectului pe baza vizării în prealabil la CNRED (Ministerul Educației) a actelor de studii universitare și la Inspectoratul Școlar a actelor de studii preuniversitare. Vizarea se face pe baza „Adeverinței de Autenticitate” eliberată, la cerere, de instituția de învățământ.
 2. Dacă actele vor fi folosite în alte state nesemnatare ale Convenției de la Haga, pentru a fi recunoscute, trebuie să fie supralegalizate succesiv pe cale administrativă și consulară de către Ministerul Afacerilor Externe din România și Ambasada țării de destinație. Pentru supralegalizare se aplică aceleași proceduri prealabile ca în cazul apostilării.

Prin urmare, în caz de necesitate, ne putem ocupa de apostilarea actelor dvs. în cel mai scurt timp posibil (1-2 zile lucrătoare) sau de supralegalizarea acestora. De asemenea, în cadrul birourilor noastre se oferă servicii complete de traducere a actelor în peste 30 de limbi străine.

Trebuie doar să ne faceți o procură pe care să ne-o transmiteți prin curier, iar noi vom obține actele necesare și vi le transmitem prin curier în cel mai scurt timp posibil. Evitați astfel deplasarea în România și contactul cu birocrația. Pentru apostilare/supralegalizare NU este nevoie de procură. Aceasta este necesară doar în cazul solicitării unor duplicate după actele de studii.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne transmiteți solicitarea dvs. prin aplicația noastră online de mai jos iar unul din operatorii noștri vă va furniza toate informațiile necesare.

Actele de studii din România pentru a fi recunoscute în străinătate trebuie să fie apostilate (în cazul în care se vor utiliza în statele semnatare ale Convenției de la Haga) sau supralegalizate (în cazul în care se vor utiliza în statele nesemnatare ale respectivei convenții). Așadar, atât pentru inițierea procedurilor de echivalare a studiilor în Curaçao, cât și pentru realizarea altor proceduri specifice, actele de studii trebuie să fie certificate cu Apostila de la Haga (Apostille de la Haye du octobre 1961).

Pentru apostilarea acestora de către Instituția Prefectului, acestea trebuie vizate în prealabil de către Ministerul Educației (CNRED – Centrul Național de Recunoaștere și Echivalarea a Diplomelor) – în cazul titlurilor de studii superioare SAU de Inspectoratul Școlar teritorial – în cazul studiilor preuniversitare.

Vizarea se face în baza „Adeverinței de Autenticitate” eliberată, la cerere, de către instituția de învățământ absolvită.

Serviciile noastre

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor români aflați în Curaçao, am creat cele mai bune soluții de vizare, apostilare și traducere a diplomelor de studii din România. Prin urmare, vă oferim servicii complete de:

 • Obținere a „adeverințelor de autenticitate” necesare la vizarea diplomelor la Ministerul Educației (CNRED) sau la Inspectoratul Școlar
 • Vizarea diplomelor la Ministerul Educației (CNRED) sau la Inspectoratul Școlar
 • Apostilarea diplomelor la Instituția Prefectului
 • Traducerea legalizată apostilată a diplomelor din română în peste 30 de limbi străine

Proceduri

 1. Pentru vizarea diplomelor de studii superioare la Ministerul Educației (CNRED) și apostilarea la Instituția Prefectului NU este nevoie de procură. Vă putem reprezenta pe baza contractului de prestări servicii.
 2. În cazul diplomelor de studii preuniversitare , pentru vizarea la Inspectoratul Școlar este necesară prezentarea unei procuri speciale. Procura este necesară și pentru solicitarea „adeverințelor de autenticitate„ necesare pentru vizarea actelor de studii, în cazul în care nu sunteți în posesia acestora. În cazul cetățenilor români din străinătate procurile se pot face fie la un notar public local, fie la Ambasada/Consulatul României în Regatul Țărilor de Jos.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne transmiteți solicitarea dvs. prin aplicația noastră online de mai jos iar unul din operatorii noștri vă va furniza toate informațiile necesare.

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor români aflați în Curaçao, am creat cele mai bune soluții de obținere a Certificatelor de Conformitate eliberate de Ministerul Sănătății pentru personalul din domeniul sanitar (medici, asistente, moașe etc.).

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne transmiteți solicitarea dvs. prin aplicația noastră online de mai jos iar unul din operatorii noștri vă va furniza toate informațiile necesare.

Adeverinţa de conformitate se eliberează cetățenilor români, cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, precum și cetățenilor Confederației Elvețiene, care au studiat pe teritoriul României și care solicită eliberarea unei adeverințe de conformitate, în scopul exercitării, în mod independent sau ca salariat, a unei profesii nereglementate în România, dar reglementată într-unul din statele menționate mai sus.

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor români aflați în Curaçao, am creat cele mai bune soluții de obținere a Adeverințelor de Conformitate eliberate de Ministerul Educației – Centrul Național de Recunoaștere și Echivalarea a Diplomelor (CNRED) din România.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne transmiteți solicitarea dvs. prin aplicația noastră online de mai jos iar unul din operatorii noștri vă va furniza toate informațiile necesare.

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor români aflați în Curaçao, am creat cele mai bune soluții de pregătire a dosarelor pentru recunoașterea și echivalarea studiilor efectuate în Curaçao sau în alte state. Prin urmare, oferim servicii complete de:

 • Recunoaștere și echivalare a diplomelor de studii universitare (pentru diplomele de nivel licență, master și doctorat) obținute la universități din Curaçao sau din alte state terțe.
 • Recunoaștere actelor de studii de nivel preuniversitar obținute în Curaçao sau în alte țări – evaluarea și stabilirea nivelului domeniului și/sa a specializării, raportat la sistemul românesc de învățământ.

Pentru detalii suplimentare privind procedurile, durata și documentele necesare vă rugăm să ne transmiteți solicitarea dvs. prin aplicația noastră online de mai jos iar unul din operatorii noștri vă va furniza toate informațiile necesare.

Cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice se depun PERSONAL de către solicitanți:

 1. În România la serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple
  SAU
 2. La misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate. Vă informăm că, în prezent, România NU are o misiune diplomatică sau consulară rezidentă în Curaçao, reprezentarea României în această țară fiind asigurată de Ambasada României în Regatul Țărilor de Jos.
Proceduri

Vă rugăm să aveți în vedere că TERMENUL DE ELIBERARE a pașaportului simplu electronic este de 10 zile lucrătoare în cazul în care este ridicat din România și de până la 90 de zile lucrătoare, în cazul în care pașaportul va fi ridicat de la Ambasada/Consulat.

Conform noilor reglementări pașapoartele simple electronice au următoarea valabilitate:

 • 10 ani pentru persoanele cu vârstă peste 18 ani
 • 5 ani pentru persoanele cu vârsta între 12 ani și 18 ani
 • 3 ani pentru minorii cu vârsta sub 12 ani

Prin urmare, pentru a veni în sprijinul cetățenilor români aflați în Curaçao, am creat cele mai bune soluții de OBȚINERE RAPIDĂ A PAȘAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC. Vă ajutăm să intrați în posesia pașaportului dvs. într-un timp mult mai scurt față de timpul de așteptare în cazul în care ați opta pentru ridicarea acestuia de la Ambasadă/Consulat.

Tot ce trebuie să faceți este ca în momentul când depuneți cererea de eliberare a pașaportului la Ambasada/Consulatul României:

 1. Să menționați că doriți ca ridicarea să fie făcută de la serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple din București
 2. Să ne faceți o procura specială pentru ridicarea pașaportului în numele dvs. pe care să ne-o transmiteți prin curier

Pe baza acesteia agenții noștri vor ridica pașaportul dvs. care va ajunge în posesia dvs. prin curier direct la adresa de reședință din Curaçao în cel mai scurt timp posibil.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne transmiteți solicitarea dvs. prin aplicația noastră online de mai jos iar unul din operatorii noștri vă va furniza toate informațiile necesare.

Centrul de Vize și Legalizări T&B International vă poate ajuta să obțineți/redobândiți cetățenia Română în cel mai scurt timp, în concordanță cu dispozițiile legale. În acest sens, vă oferim servicii complete de:

 • Consiliere în vederea întocmirii dosarului privind obținerea cetățeniei române
 • Asistență în completarea tuturor documentelor specifice
 • Asistență privind completarea dosarului de cetățenie incomplet
 • Programare pentru depunerea dosarului la Autoritatea Națională pentru Cetățenie
 • Asistență pe tot parcursul procesului de obținere/redobândire a cetățeniei române - informarea privind termenele și depunerea jurământului

În caz de necesitate, ne putem ocupa inclusiv de procurarea actelor de stare civilă necesare din România. De asemenea, asigurăm servicii complete de traducere autorizată și legalizată pentru actele care nu sunt redactate în limba română.

Categorii de Cereri
 1. Acordarea cetățeniri române în baza articolului 8
 2. Redobândirea cetățeniei române - pentru persoanele care au pierdut această cetățenie, precum și descendenților acestora până la gradul II inclusiv (conform Art. 10)
 3. Cerere pentru Redobândirea cetățeniei române - pentru persoanele care au fost cetățeni români, dar au pierdut cetățenia română din motive neimputabile lor sau cărora această cetățenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum și descendenții acestora până la gradul III (conform Art.11)

Pentru detalii suplimentare privind procedurile, durata și documentele necesare vă rugăm să ne transmiteți solicitarea dvs. prin aplicația noastră online de mai jos iar unul din operatorii noștri vă va furniza toate informațiile necesare.

Pentru recunoașterea în Curaçao (sau în alte state semnatare ale Convenției de la Haga) a documentelor oficiale emise de Statul Român (acte de stare civilă, diplome de studii etc.), acestea trebuie să fie apostilate (certificate cu Apostila de la Haga – Apostille de la Haye du octobre 1961).

Apostila este aplicată de autoritățile competente din România în functie de tipul documentului, după cum urmează:

 • Instituția Prefectului
 • Tribunalul competent
 • Camera Notarilor Publici

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor români aflați în Curaçao, am creat cele mai bune soluții de APOSTILARE A DOCUMENTELOR. Facem toate procedurile în numele dvs. pe baza contractului de prestări servicii. Pentru apostilarea documentelor NU este nevoie de procură notarială sau consulară!

Pentru detalii despre procedurile privind apostilarea documentelor care urmează să fie folosite în Curaçao vă rugăm să consultați secțiunea Apostila pentru Curaçao. Trebuie doar să ne transmiteți solicitarea dvs. prin aplicația noastră online sau pe e-mail iar unul din operatorii noștri vă va furniza toate informațiile necesare. Dacă actele se vor utiliza în alt stat semnatar al Convenției de la Haga vă rugăm să selectați statul respectiv utilizând motorul nostru de căutare din secțiunea Apostilare acte.

Dacă urmează să folosiți actele emise de Statul Român (acte de stare civilă, diplome de studii etc.) în state nesemnatare ale Convenției de la Haga, pentru a fi recunoscute și deci pentru a produce efecte, acestea trebuie să fie supralegalizate succesiv pe cale administrativă și consulară de Ministerul Afacerilor Externe din România și de Ambasada statului de destinație acreditată în România.

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor români aflați în Curaçao, am creat cele mai bune soluții de SUPRALEGALIZARE A DOCUMENTELOR. Facem toate procedurile în numele dvs. pe baza contractului de prestări servicii. Pentru supralegalizarea documentelor NU este nevoie de procură notarială sau consulară!

Pentru detalii despre procedurile privind supralegalizarea documentelor vă rugăm să consultați secțiunea Supralegalizare acte și ulterior să ne transmiteți solicitarea dvs. prin aplicația noastră online sau pe e-mail iar unul din operatorii noștri vă va furniza toate informațiile necesare.

Vezi aici detalii despre procedura de obținere a „Declarației de Valoare” pentru Italia. Trebuie doar să ne transmiteți solicitarea dvs. prin aplicația noastră online sau pe e-mail iar unul din operatorii noștri vă va furniza toate informațiile necesare.

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International se oferă servicii complete de traducere din română în peste 30 de limbi străine. Pentru detalii vă rugăm să consultați secțiunea de TRADUCERI Olandeză (Neerlandeză) din cadrul website-ului nostru și ulterior să ne transmiteți solicitarea dvs. prin aplicația noastră online sau pe e-mail iar unul din operatorii noștri vă va furniza toate informațiile necesare.

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International se oferă servicii obținerea a vizelor de călătorie pentru peste 80 de state din lume (visa handling services). Pentru detalii vă rugăm să consultați secțiunea de OBȚINERE VIZE din cadrul website-ului nostru și ulterior să ne transmiteți solicitarea dvs. prin aplicația noastră online sau pe e-mail iar unul din operatorii noștri vă va furniza toate informațiile necesare.

Cum procedez pentru a beneficia de serviciile Centrului T&B International?

Deoarece punem accentul pe utilizarea cât mai eficientă a timpului și reducerea costurilor pentru clienții noștri, subliniem faptul că toate detaliile pot fi transmise prin APLICAȚIA ONLINE de mai jos sau via e-mail iar documentele, prin CURIER. Vă vom transmite toate detaliile privind procedurile, timpul de procesare și costul total pe e-mail sau telefonic și ulterior vom realiza toate formalitățile în numele dvs. După finalizarea tuturor operațiunilor, actele originale vă vor fi transmise prin CURIER RAPID în localitatea de reședință din Curaçao.

Având în vedere că obținerea documentelor oficiale se poate face doar personal sau prin împuternicit, pentru a putea face demersurile în numele dvs. vom avea nevoie de O PROCURĂ SPECIALĂ în care se va menționa expres obiectul acesteia. Acesta se va transmite prin curier la birourile noastre.

Se face excepție de la necesitatea unei procuri în cazul serviciilor de apostilare, de supralegalizare, de traducere sau de obținere a vizelor de călătorie, servicii pe care le prestăm în numele dvs. pe baza Contractului de Prestări Servicii.

Pentru realizarea procurii pentru obținerea unor acte din România aveți la dispoziție două variante:

 1. Procură Specială Consulară care se poate realiza fără taxe consulare la misiunile diplomatice sau consulare ale României. Vă informăm că România NU are o misiune diplomatică sau consulară rezidentă în Curaçao, reprezentarea României în această țară fiind asigurată de Ambasada României în Regatul Țărilor de Jos.
  SAU
 2. Procură Specială Notarială (întocmită la orice Notar Public din Curaçao). Aceasta pentru a fi recunoscută de autoritățile din România va trebui să fie apostilată de către autoritatea competentă din Curaçao. Vă rugăm să solicitați detalii despre apostilă biroului notarial la care realizați procura. De asemenea, contactându-ne vă putem indica toate detaliile necesare despre procedura apostilării în Curaçao, procedură care, de obicei, se face în aceeași zi.

CU T&B INTERNATIONAL PROCESUL ESTE SIMPLU, RAPID ȘI SIGUR
Aplicați ONLINE 24/7

Completați datele în aplicație și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va prelua cazul dvs. și în cel mai scurt timp veți primi o ofertă personalizată

Transmiteți documentele

Transmiteți documentele prin curier la birourile noastre. Ne ocupăm de toate procedurile de obținere sau transcriere a actelor dvs.

Primiți documentele prin CURIER RAPID în Curaçao!

Vă transmitem actele prin curier astfel încât să ajungă în posesia dvs. în cel mai scurt timp posibil.

Care sunt costurile și procedura de plată?

Costul total depinde de tipul serviciilor și complexitatea procedurilor.

MODALITĂȚI DE PLATĂ
 • ONLINE cu cardul bancar emis sub una din siglele: VISA, Mastercard, American Express, Discover, JCB, Wright Express, Carte Blanche, Diner’s Club (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu un link prin accesarea căruia veți putea plăti online direct cu cardul dvs.)
 • Plată prin transfer bancar (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face transferul bancar – direct prin Internet Banking sau prin ordin de plată la ghișeul băncii)
 • Depunere numerar direct la casieria băncii

PLATA NU SE FACE ANTICIPAT, CI DUPĂ DEMARAREA PROCEDURILOR! În momentul transmiterii documentelor către dvs. plata trebuie să fi fost efectuată.

Pentru o estimare a costurilor TOTALE vă rugăm să folosiți formularul de mai jos și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va analiza solicitarea dvs. și vă va transmite o ofertă adaptată nevoilor dvs.