Sunteți în posesia unor acte redactate în catalană și urmează să vă deplasați în străinătate pentru a întreprinde diverse formalități pe baza acestora sau pur și simplu aveți nevoie de traducerea unor documente din catalană în portugheză?

Dacă răspunsul este afirmativ la cel puțin una din aceste întrebări, Centrul T&B International este soluția!

Ce servicii oferă Centrul de Vize și Legalizări T&B International?

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International cu sediul în centrul Bucureștiului (România) se asigură servicii specializate de asistență și consiliere pentru obținerea vizelor și permiselor de ședere pentru peste 100 de state din întreaga lume, servicii complete de traducere în/din peste 30 de limbi și servicii de vizare, apostilare sau supralegalizare a documentelor ce urmează să fie folosite în orice stat din lume.

Vă oferim consiliere GRATUITĂ în vederea estimării costurilor și a timpului necesar pentru toate procedurile de traducere și legalizare a documentelor dvs.

Misiunea noastră este de a economisi timp în favoarea dvs., de a vă scuti de drumuri și de vă oferi o experiență transparentă fară a lua contact cu procese birocratice complexe de cele mai multe ori puțin înțelese.

Ce trebuie să știți despre traduceri?

Traducerile pot fi simple, autorizate sau legalizate. Multe persoane se întreabă care este diferența dintre acestea. Pentru a veni în spijinul dvs., în continuare vă explicăm ce presupune fiecare dintre acestea.

Traducerile simple sunt considerate traduceri care nu necesită ştampila şi semnătura unui traducător autorizat de Ministerul Justiţiei. În cazul actelor oficiale care urmează să fie folosite în România, de obicei autoritățile solicită o traducere autorizată sau legalizată. Vă recomandăm să apelați la traduceri simple doar atunci când situațiile vă permit (de obicei când documentele nu se vor utiliza pentru realizarea unor formalități administrative/oficiale).

Traducerile autorizate sunt traducerile realizate de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România. Acestea poartă semnătura și ștampila traducătorului autorizat care a efectuat traducerea. De asemenea, acestea prezintă la finalul documentului încheierea prin care traducătorul autorizat certifică exactitatea traducerii documentului original și faptul că prin traducere nu a fost denaturat conținutul original al textului sau shimbat în vreun fel sensul anumitor cuvinte sau fraze.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Doar traducerile autorizate pot fi legalizate de către Notarul Public.

Traducerile legalizate nu trebuie confundate cu traducerile autorizate. Traducerile legalizate sunt acele traduceri care pe lângă ștampila și semnătura traducătorului au pe ultima pagină încheierea de legalizare a unui Notar Public. Spre diferență de acestea, traducerile autorizate au doar încheierea traducătorului autorizat, semnătura și ștampila acestuia.

Încheierea de legalizare a Notarului Public certifică faptul că semnătura traducătorului este autentică și că traducătorul deține o autorizație emisă de Ministerul Justiției.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Pentru a putea legaliza o traducere este nevoie de prezentarea documentelor în original în fața Notarului Public. Acestea trebuie să fie autentice (acte de stare civilă, diplome etc.), cu dată certă (documente în copie legalizată, documente cu dată certă în fața notarului), cu legalizare de semnătură etc.

Traducerile legalizate vor avea atașată la final o copie după actul original după care a fost realizată traducerea, fiecare pagină va fi numerotată, ștampilată și semnată de traducătorul autorizat. Acestea se pregătesc în două exemplare de traducătorul autorizat: un exemplar pentru client și un exemplar care rămâne în arhiva Notarului Public.

Notă: Actele oficiale străine pentru a fi recunoscute în România trebuie să fie certificate cu apostila de la Haga (în cazul în care au fost emise într-un stat semnatar al Convenției de la Haga) sau supralegalizate pe cale administrativă și consulară (de către Ministerul Afacerilor Externe din țara de origine a actului și ulterior de Ambasada țării în care urmează să fie utilizat actul acreditată în țara emitentă a actului) – în cazul în care actul a fost emis într-un stat nesemnatar al Convenției de la Haga. Se face excepție de la obligativitatea apostilării/supralegalizării, în cazul în care actul provine dintr-un stat cu care țara de destinație a încheiat acorduri privind scutirea de obligativitatea aplicării apostilei sau a supralegalizării.
Ce tip de documente traducem din limba catalană în limba portugheză?

Indiferent de tipul documentelor pe care doriți să le traducem, Centrul T&B International vă oferă soluția perfectă. Indiferent că vorbim de documente tipizate sau de documente cu un grad ridicat de dificultate, specialiștii vor face în asa fel încât rezultatul să fie la cele mai înalte standarde de calitate.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba catalană în limba portugheză a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere acte de stare civilă din catalană în portugheză
  • Traducere certificat de naștere din catalană în portugheză
  • Traducere certificat de căsătorie din catalană în portugheză
  • Traducere certificat de deces din catalană în portugheză
 • Traducere extrase/certificate din catalană în portugheză
  • Traducere certificate de divorț din catalană în portugheză
  • Traducere extrase de pe actele de stare civilă din catalană în portugheză
  • Traducere certificate de schimbare a numelui pe cale administrativă din catalană în portugheză
  • Traducere acte care atestă componența familiei din catalană în portugheză
  • Traducere adeverință privind starea civilă/dovadă celibat din catalană în portugheză
  • Traducere Certificat de atestare a domiciliului și a cetățeniei române din catalană în portugheză
 • Traducere caziere din catalană în portugheză
  • Traducere cazier judiciar din catalană în portugheză
  • Traducere cazier auto din catalană în portugheză
  • Traducere cazier fiscal din catalană în portugheză
 • Traducere acte de identitate/permise din catalană în portugheză
  • Traducere carte/buletin de identitate
  • Traducere pașaport
  • Traducere permis de rezidență
  • Traducere permis de conducere
 • Traducere adeverințe din catalană în portugheză
  • Traducere adeverință de la locul de muncă din catalană în portugheză
  • Traducere adeverință de student din catalană în portugheză
  • Traducere adeverință de pensionar/talon de pensie din catalană în portugheză
  • Alte tipuri de adeverințe din catalană în portugheză
 • Traducere alte acte personale sau profesionale din catalană în portugheză

Vă stăm la dispoziție pentru pentru traducerea din limba catalană în limba portugheză, după cum urmează:

 • Traducere acte de studii preuniversitare din catalană în portugheză:
  • Traducere diplomă/certificat de absolvire studii gimnaziale din catalană în portugheză
  • Traducere diplomă de absolvire a școlii profesionale din catalană în portugheză
  • Traducere diplomă de bacalaureat din catalană în portugheză
  • Traducere diplomă de studii postliceale din catalană în portugheză
  • Traducere foi matricole din catalană în portugheză
  • Traducere planuri de învățământ din catalană în portugheză
  • Altele
 • Traducere acte de studii universitare și post-universitare din catalană în portugheză:
  • Traducere diplomă de licență din catalană în portugheză
  • Traducere diplomă de master din catalană în portugheză
  • Traducere diplomă de Doctor (PhD) din catalană în portugheză
  • Traducere diplomă de studii postuniversitare din catalană în portugheză
  • Traducere diplomă de absolvire din catalană în portugheză
  • Traducere adeverințe de absolvire din catalană în portugheză (care înlocuiesc diploma până la eliberarea acesteia)
  • Traducere supliment la diplomă (foaie matricolă/situație școlară) din catalană în portugheză
  • Traduceri programe analitice din catalană în portugheză
  • Traducere adeverințe care atestă calitate de student din catalană în portugheză
  • Traducere atestate de echivalare a studiilor din catalană în portugheză
  • Traducere certificate de pregătire didactică din catalană în portugheză
  • Traducere alte acte de studii din catalană în portugheză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba catalană în limba portugheză a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducerea din catalană în portugheză a actelor privind calificarea/specializarea pentru activitățile din domeniul medical (medici, medici dentiști, asistenți medicali, moșe, farmaciști, tehnicieni dentari, psihologi etc.): certificate de membru, certificate de conformitate, adeverințe de rezident, adeverințe de confirmare, adeverințe privind stagiile efectuate, recomandări, atestate de liberă practică etc.;
 • Traducerea din catalană în portugheză a actelor privind calificarea/speciflicarea pentru activitățile din domeniul veterinar;
 • Traducere acte care atestă profesia de Arhitect din catalană în portugheză;
 • Traducerea din catalană în portugheză a actelor dovedesc calificarea/pregătirea în diferite meserii:
  • Traducere certificate/diplome de absolvire din catalană în portugheză;
  • Traducere certificate de calificare profesională din catalană în portugheză;
  • Traducere certificate de competente profesionale din catalană în portugheză;
  • Traducere atestate privind calificarea/pregătirea și experiența profesională din catalană în portugheză;
  • Traducere certificate de atestare (tehnico-profesională etc.) din catalană în portugheză;
  • Traducere certificate de pregătire profesională din catalană în portugheză;
  • Traducere adeverințe care atestă calificarea din catalană în portugheză;
  • Traducere alte acte care dovedesc calificarea în diferite meserii din catalană în portugheză.
 • Traducerea din catalană în portugheză a certificatelor de competență ale personalului maritim navigant;
 • Traducerea din catalană în portugheză a Brevetelor de Turism;
 • Traducerea din catalană în portugheză a atestatelor pentru artiștii liber profesioniști;
 • Traducere acte șoferi profesioniști din catalană în portugheză.

Vă ajutăm să vă prezentați într-un mod profesionist în fața potențialilor angajatori. Prima impresie contează foarte mult!

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba catalană în limba portugheză, după cum urmează:

 • Traducere CV (Curriculum Vitae) din catalană în portugheză;
 • Traducere scrisoare de intenție din catalană în portugheză;
 • Traduceri scrisori de recomandare din catalană în portugheză;
 • Traducere acte care atestă vechimea în muncă, în domeniu și în specialitate din catalană în portugheză;
 • Traducere cazier judiciar pentru angajare din catalană în portugheză;
 • Traducere acte de studii/acte care atestă calificarea (specializarea) profesională din catalană în portugheză;
 • Traducere alte acte personale pentru angajare din catalană în portugheză.

Dacă urmează să emigrați în străinătate, cel mai probabil, în funcție de țara de destinație, va trebui întocmit un dosar.

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba catalană în limba portugheză și în orice altă limbă a actelor dvs.

Cei mai mulți dintre clienții noștri aplează la serviciile noastre de:

 • Traducere acte de emigrare în Canada
 • Traducere acte de emigrare în SUA
 • Traducere acte de emigrare în Australia
 • Traducere acte de emigrare în Noua Zeelandă
 • Traducere acte de emigrare în țările din Orientul Mijlociu
 • Traducere acte de emigrare în țările din America Latină
 • Traducere acte de emigrare în țările din Asia sau Oceania
 • Traducere acte de emigrare în țările din Africa
 • Traducere acte de emigrare în alte țări din Europa

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba catalană în limba portugheză, după cum urmează:

 • Traduceri adeverințe medicale din catalană în portugheză
 • Traduceri certificate medicale din catalană în portugheză
 • Traduceri dovezi de vaccinare/aviz epidemiologic din catalană în portugheză
 • Traduceri referate/fișe/rapoarte medicale din catalană în portugheză
 • Traduceri recomandări medicale din catalană în portugheză
 • Traducerea din catalană în portugheză a buletinelor de analize și alte documente medicale emise de unități sanitare publice sau private:
  • Traducere raport RMN, CT, PET/CT, ecografie, radiografie din catalană în portugheză
  • Traducere rezultate analize biochimice din catalană în portugheză
  • Traducere rezultate analize histopatologice (biopsii) din catalană în portugheză
  • Traducere rezultate examne imunohistochimice din catalană în portugheză
  • Traducere rezultate examene colonoscopice din catalană în portugheză
  • Traducere rezultate examene medicale de orice natură din catalană în portugheză
  • Traducere bilet de ieșire/de externare din spital din catalană în portugheză
  • Traducere bilet de internare din catalană în portugheză
 • Traducerea din catalană în portugheză a buletinelor de analize pentru obținerea vizelor de muncă
 • Traducere prescriptie medicală/rețetă din catalană în portugheză
 • Traducere certificat de încadrare în grad de handicap din catalană în portugheză
 • Traduceri asigurări medicale, de sănătate, de viață, de călătorie din catalană în portugheză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba catalană în limba portugheză a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere Certificat de rezidență fiscală din catalană în portugheză (pentru evitarea dublei impuneri)
 • Traducere Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale din catalană în portugheză
 • Traducere din catalană în portugheză a adeverințelor de venit eliberate autoritățile fiscale sau de angajator
 • Taducere alte acte cu caracter fiscal din catalană în portugheză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea catalană în limba portugheză a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere autorizații din catalană în portugheză (de procurare armă și muniție, de liberă practică, pentru desfășurarea activitătii de diriginte de șantier etc.);
 • Traducere avize din catalană în portugheză;
 • Traducere decizii din catalană în portugheză (de pensionare, medicală asupra capacității de muncă, privind încetarea/suspendarea plății ajutorului de șomaj, de acordare / suspendare a indemnizației pentru creșterea copilului, de acordare a alocației de stat pentru copii etc.);
 • Traducere dispoziții din catalană în portugheză;
 • Traducere atestate din catalană în portugheză (pentru exercitarea profesiei de agent de pază și ordine, de detectiv particular, de persoană sau familie aptă să adopte etc.);
 • Traducere licențe din catalană în portugheză (de antrenor, de funcționare a societăților specializate sau a cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.);
 • Traducere extrase ale registrelor deținute de un organ al administrației publice, atestate, adeverințe și certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atestă o anumită calitate sau un drept, în vederea valorificării anumitor drepturi etc..

Pentru înmatricularea unei mașini, achiziționată dintr-o altă țară, puteți avea nevoie de traducerea actelor auto: actul de înstrăinare (în funcție de proveniență - contractul de vânzare-cumpărare, dacă a fost cumpărat de la o persoană fizică SAU factura de achiziție, dacă este achiziționat de la persoană juridică), certificatul de înmatriculare/brief eliberat de autoritățile statului unde a fost înregistrat autoturismul, cartea mașinii etc..

Vă oferim servicii complete de traducere autorizată și legalizată a tuturor actelor auto, după cum urmează

Pentru alte detalii legate de formalitățile de înmatriculare consultați pagina de Acte Auto

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba catalană în limba portugheză a documentelor dvs., după cum urmează:

 • Traduceri hotărâri/sentințe/decizii judecătorești din catalană în portugheză
 • Traduceri acte emise de Parchete din catalană în portugheză
 • Traduceri acte emise de executorul judecătoresc din catalană în portugheză
 • Traduceri acte emise de Oficiul Registrului Comerțului din catalană în portugheză
 • Traduceri declarații oficiale din catalană în portugheză
 • Traduceri acte notariale emise de Notarii Publici din catalană în portugheză
 • Traducere acord de confidențialitate din catalană în portugheză
 • Traducere contract de prestări servicii din catalană în portugheză
 • Traducere contract de leasing din catalană în portugheză
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din catalană în portugheză
 • Traduceri contracte specifice din catalană în portugheză
 • Traducere raport judicial din catalană în portugheză
 • Traducere scrisoare de credit din catalană în portugheză
 • Traducere certificat ISO management de calitate din catalană în portugheză
 • Traducere alte acte juridice din catalană în portugheză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea catalană în limba portugheză a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere procură/împuternicire din catalană în portugheză
 • Traduceri înscrisuri sub semnătura privată cu dată certă din catalană în portugheză
 • Traduceri declarații din catalană în portugheză
 • Traducere certificat de divorț din catalană în portugheză
 • Traducere convenții matrimoniale din catalană în portugheză
 • Traducere certificat de moștenitor din catalană în portugheză
 • Traducere testament din catalană în portugheză
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din catalană în portugheză
 • Traducere contract de comodat din catalană în portugheză
 • Traducere acte de ipotecă din catalană în portugheză
 • Traducere contract de închiriere din catalană în portugheză
 • Traducere contract de mandat din catalană în portugheză
 • Traducere declarații notariale în vederea înființării unei societăți comerciale/companii din catalană în portugheză
 • Traducere declarație ieșire copil minor din țară din catalană în portugheză
 • Traducere acte emise de Ambasade sau Consulate din catalană în portugheză
 • Traduceri alte acte notariale/consulare din catalană în portugheză

Pot exista situații concrete în care oficialitățile din România vă pot solicita să prezentați anumite extrase, scrisori sau alte documente bancare. Fie că este vorba de un credit bancar pe care doriți să îl faceți sau de alte situații în care vi se cere să demonstrați realizările financiare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba catalană în limba portugheză sau în orice altă limbă a actelor dvs. după cum urmează:

 • Traducere extras de cont din catalană în portugheză
 • Traducere bilanț/balanță contabilă din catalană în portugheză
 • Traducere raport financiar sau contabil din catalană în portugheză
 • Traducere documente experitiză contabilă sau de audit din catalană în portugheză
 • Traducere proiect de finanțare din catalană în portugheză
 • Traducere plan de afaceri din catalană în portugheză
 • Traducere contract de prestări servicii din catalană în portugheză
 • Traducere contract de ipotecă din catalană în portugheză
 • Traducere scrisoare de bonitate din catalană în portugheză
 • Traducere scrisori de garanție bancară din catalană în portugheză
 • Traducere documente de analiză economică sau financiară din catalană în portugheză
 • Traduceri alte documente financiar-bancare din catalană în portugheză
 • Traducere lucrare de diplomă din catalană în portugheză
 • Traducere lucrare/teză de licență din catalană în portugheză
 • Traducere lucrare de disertație din catalană în portugheză
 • Traducere teză de doctorat din catalană în portugheză
 • Traducere rezumate lucrări de licență/disertație din catalană în portugheză
 • Traducere rezumat teză de doctorat din catalană în portugheză
 • Traducere rezumat (abstract) la lucrare din catalană în portugheză
 • Traducere alte lucrări științifice sau de alt tip din catalană în portugheză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba catalană în limba portugheză sau orice altă limbă, după cum urmează:

 • Traduceri construcții din catalană în portugheză
 • Traduceri fizică din catalană în portugheză
 • Traduceri optică din catalană în portugheză
 • Traduceri domeniul petrolului și gazelor din catalană în portugheză
 • Traduceri industria lemnului din catalană în portugheză
 • Traduceri industrie ușoară din catalană în portugheză
 • Traduceri industrie metalurgică din catalană în portugheză
 • Traduceri industrie navală din catalană în portugheză
 • Traduceri domeniul energetic din catalană în portugheză
 • Traduceri industria alimentară din catalană în portugheză
 • Traduceri industria auto din catalană în portugheză
 • Traduceri inginerie din catalană în portugheză
 • Traduceri telecomunicații din catalană în portugheză
 • Traduceri chimie din catalană în portugheză
 • Traduceri modă/fashion din catalană în portugheză
 • Traduceri accesorii din catalană în portugheză
 • Traduceri turism din catalană în portugheză
 • Traduceri documente și declarații pentru licitații din catalană în portugheză
 • Traduceri caiete de sarcini din catalană în portugheză
 • Traduceri manuale de utilizare echipamente din catalană în portugheză
 • Traduceri manuale de utilizare utilaje din catalană în portugheză
 • Traduceri carte tehnică din catalană în portugheză
 • Traduceri fișe tehnice din catalană în portugheză
 • Traduceri descriere de produs din catalană în portugheză
 • Traduceri certificate de garanție din catalană în portugheză
 • Traduceri instrucțiuni de folosire/specificații tehnice utilaje și echipamente din catalană în portugheză
 • Traduceri descriere a procesului tehnologic de producție sau fabricație din catalană în portugheză
 • Traduceri studii fezabilitate din catalană în portugheză
 • Traduceri planuri cadastrale din catalană în portugheză
 • Traduceri certificate de urbanism din catalană în portugheză
 • Traduceri contracte cu termeni tehnici din catalană în portugheză
 • Traduceri cataloage de produse și materiale publicitare cu limbaj tehnic din catalană în portugheză
 • Traduceri cerificate și documentație managementul calității ISO din catalană în portugheză
 • Traduceri alte documente/documentații tehnice din catalană în portugheză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba catalană în limba portugheză sau orice altă limbă.

 • Traduceri studii clinice, biologice, farmacologice din catalană în portugheză
 • Traduceri catalană-portugheză pentru centre (cabinete) medicale, spitale, clinici etc.
 • Traduceri catalană-portugheză pentru centre stomatologice
 • Traduceri catalană-portugheză pentru producători și distribuitori de medicamente
 • Traduceri catalană-portugheză pentru producători și distribuitori de echipamente medicale
 • Traduceri manual de instrucțiuni și aparate medicale din catalană în portugheză
 • Traduceri ghid (manual) de utilizare, prospecte medicament din catalană în portugheză
 • Traduceri lucrări de specialitate din catalană în portugheză
 • Traduceri alte documente/documentații medicale, farmacologice din catalană în portugheză

Oferim cele mai bune soluții de traducere a documentelor pentru companii/firme și instituții.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea contractelor dvs. a documentelor business, comerciale sau de orice alt tip, fie din limba catalană în limba portugheză, fie din limba portugheză în limba catalană, precum și în orice alte limbi.

 • TRADUCERE DOCUMENTE COMERCIALE din catalană în portugheză
  • Traducere facturi comerciale externe (invoice) din catalană în portugheză
  • Traducere certificate fitosanitare din catalană în portugheză
  • Traducere certificate sanitar-veterinare din catalană în portugheză
  • Traducere declarații de producător din catalană în portugheză
  • Traducere certificate de producător din catalană în portugheză
  • Traducere certificate de calitate din catalană în portugheză
  • Traducere certificate de origine a mărfurilor din catalană în portugheză
  • Traducere alte documente comerciale din catalană în portugheză
 • TRADUCERE ACTE FIRMĂ din catalană în portugheză (acte emise de Oficiciul Registrului Comerțului)
  • Traducere Certificat de Înregistare a Societăților Comerciale din catalană în portugheză
  • Traducere Certificat Constatator din catalană în portugheză
  • Traducere declarații oficiale - mențiuni de înregistrare, dată certă etc. din catalană în portugheză
 • TRADUCERE ALTE DOCUMENTE din catalană în portugheză
  • Traducere act constitutiv din catalană în portugheză
  • Traducere hotărâre generală a asociaților sau a acționarilor (hotărâre AGA) din catalană în portugheză
  • Traducere declarații, rezoluții, decizii din catalană în portugheză
  • Traducere acorduri de confidențialitate din catalană în portugheză
  • Traducere certificate ISO de managementul calității din catalană în portugheză
  • Traduceri contracte angajați din catalană în portugheză
  • Traducere plan de afaceri (business plan) din catalană în portugheză
  • Traducere caiet de sarcini din catalană în portugheză
  • Traduceri coduri de conduită din catalană în portugheză
  • Traducere ghid de bună practică din catalană în portugheză
  • Traduceri regulamente interne și de ordine interioară din catalană în portugheză
  • Traducere contracte cu partenerii, clienții și furnizorii din catalană în portugheză
  • Traducere certificate de atestare fiscală din catalană în portugheză
  • Traducere certificat de rezidență fiscală din catalană în portugheză
  • Traduceri acte contabile (bilanțuri etc.) din catalană în portugheză
  • Traducere acte pentru licitații din catalană în portugheză
  • Traducere corespondență de afaceri din catalană în portugheză
  • Traduceri CV-uri din catalană în portugheză
  • Traduceri orice alte documente din catalană în portugheză

Notă: Lista de mai sus este una orientativă. Oferim servicii de traducere și legalizări pentru orice localitate din România din aria de acoperire a curierului nostru partener. Astfel, nu ezitați să ne contactați, chiar dacă localitatea dvs. nu se află în lista de mai sus.

LISTĂ SERVICII

TRADUCERI AUTORIZATE din catalană în portugheză
TRADUCERI LEGALIZATE din catalană în portugheză

Livrarea documentelor se face prin metoda aleasa de dvs. Vă reamintim că putem livra documentele prin curier rapid atât în București, cât și în orice altă localitate din România sau din străinătate.

ATENȚIE! Pentru legalizarea notarială, traducerea ce se face dintr-o limbă străină într-o altă limbă străină, va fi însoțită de o traducere în limba română, semnată de același traducător care realizează traducerea inițială. Traducerea în română este necesară pentru ca Notarul Public să poată verifica conținutul înscrisului. Traducerea în limba română se va păstra la dosar.

SERVICII DE OBȚINERE A VIZELOR DE CĂLĂTORIE PENTRU PESTE 80 DE STATE DIN LUME

Pentru detalii despre necesitatea obținerii unei vize și procedurile aplicabile, consultați secțiunea OBȚINERE VIZE.

Cum procedez pentru a beneficia de serviciile Centrului T&B International?

Deoarece punem accentul pe utilizarea cât mai eficientă a timpului și reducerea costurilor pentru clienții noștri, subliniem faptul că indiferent dacă locuiți în București, în alt județ sau în afara României, NU ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA dvs. la birourile noastre! Toate detaliile pot fi transmise prin APLICAȚIA ONLINE de mai jos sau via e-mail.

CU T&B INTERNATIONAL PROCESUL DE TRADUCERE A DOCUMENTELOR ESTE SIMPLU, RAPID ȘI SIGUR
Aplicați ONLINE 24/7

Completați datele în aplicație și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va prelua cazul dvs. și în cel mai scurt timp veți primi o ofertă personalizată

Transmiteți documentele

Transmiteți documentele prin e-mail, curier sau personal la birourile noastre. Ne ocupăm de traducerea documentelor dvs..

Primiți documentele traduse și legalizate!

Vă returnăm documentele prin metoda aleasă de dvs. (curier rapid sau predare personală la birourile noastre).

Cât durează toate procedurile?

Durata totală depinde de volumul și tipul de acte/documente, motiv pentru care nu se poate preciza durata exactă fără o evaluare prealabilă. Vă vom furniza toate detaliile privind termenul de predare de îndată ce primim solicitarea dvs. prin aplicația online de mai jos sau pe e-mail.

Cu titlu orientativ, vă informăm că traducerea autorizată a unui act personal tipizat este gata în 1 zi lucrătoare.

Care sunt costurile?

Costul total pentru traducerea unui document depinde de numărul de pagini și de dificultatea textului. O pagină standard de traducere conține 2000 de caractere cu spații. În cazul actelor tipizate tariful se aplică per pagină, indiferent de numărul de caractere.

În cazul documentelor cu limbaj specializat costul per pagină este mai ridicat, în timp ce, pentru actele tipizate, se aplică tariful minim.

De asemenea, dacă se dorește legalizarea notarială, se adaugă tarifele percepute pentru aceste servicii.

Cum plătesc?

Facturarea se realizează în LEI (în cazul persoanelor rezidente în România) și în EUR (în cazul persoanelor rezidente în străinătate – la cursul de schimb al BNR) iar factura de plată este transmisă pe e-mail.

MODALITĂȚI DE PLATĂ
 • ONLINE cu cardul bancar emis sub una din siglele: VISA, Mastercard, American Express, Discover, JCB, Wright Express, Carte Blanche, Diner’s Club (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu un link prin accesarea căruia veți putea plăti online direct cu cardul dvs.)
 • Plată prin transfer bancar (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face transferul bancar – direct prin Internet Banking sau prin ordin de plată la ghișeul băncii)
 • Depunere numerar direct la casieria băncii (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face plata direct la casieria băncii)
Pentru o estimare a costurilor TOTALE vă rugăm să folosiți formularul de mai jos și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va analiza solicitarea dvs. și vă va transmite o ofertă adaptată nevoilor dvs.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea folosirii acestora și a politicii noastre de utilizare a fișierelor de tip cookies. Am înțeles