Sunteți în posesia unor acte redactate în ebraică și urmează să vă deplasați în străinătate pentru a întreprinde diverse formalități pe baza acestora sau pur și simplu aveți nevoie de traducerea unor documente din ebraică în engleză?

Dacă răspunsul este afirmativ la cel puțin una din aceste întrebări, Centrul T&B International este soluția!

Ce servicii oferă Centrul de Vize și Legalizări T&B International?

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International cu sediul în centrul Bucureștiului (România) se asigură servicii specializate de asistență și consiliere pentru obținerea vizelor și permiselor de ședere pentru peste 100 de state din întreaga lume, servicii complete de traducere în/din peste 30 de limbi și servicii de vizare, apostilare sau supralegalizare a documentelor ce urmează să fie folosite în orice stat din lume.

Vă oferim consiliere GRATUITĂ în vederea estimării costurilor și a timpului necesar pentru toate procedurile de traducere și legalizare a documentelor dvs.

Misiunea noastră este de a economisi timp în favoarea dvs., de a vă scuti de drumuri și de vă oferi o experiență transparentă fară a lua contact cu procese birocratice complexe de cele mai multe ori puțin înțelese.

Ce trebuie să știți despre traduceri?

Traducerile pot fi simple, autorizate sau legalizate. Multe persoane se întreabă care este diferența dintre acestea. Pentru a veni în spijinul dvs., în continuare vă explicăm ce presupune fiecare dintre acestea.

Traducerile simple sunt considerate traduceri care nu necesită ştampila şi semnătura unui traducător autorizat de Ministerul Justiţiei. În cazul actelor oficiale care urmează să fie folosite în România, de obicei autoritățile solicită o traducere autorizată sau legalizată. Vă recomandăm să apelați la traduceri simple doar atunci când situațiile vă permit (de obicei când documentele nu se vor utiliza pentru realizarea unor formalități administrative/oficiale).

Traducerile autorizate sunt traducerile realizate de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România. Acestea poartă semnătura și ștampila traducătorului autorizat care a efectuat traducerea. De asemenea, acestea prezintă la finalul documentului încheierea prin care traducătorul autorizat certifică exactitatea traducerii documentului original și faptul că prin traducere nu a fost denaturat conținutul original al textului sau shimbat în vreun fel sensul anumitor cuvinte sau fraze.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Doar traducerile autorizate pot fi legalizate de către Notarul Public.

Traducerile legalizate nu trebuie confundate cu traducerile autorizate. Traducerile legalizate sunt acele traduceri care pe lângă ștampila și semnătura traducătorului au pe ultima pagină încheierea de legalizare a unui Notar Public. Spre diferență de acestea, traducerile autorizate au doar încheierea traducătorului autorizat, semnătura și ștampila acestuia.

Încheierea de legalizare a Notarului Public certifică faptul că semnătura traducătorului este autentică și că traducătorul deține o autorizație emisă de Ministerul Justiției.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Pentru a putea legaliza o traducere este nevoie de prezentarea documentelor în original în fața Notarului Public. Acestea trebuie să fie autentice (acte de stare civilă, diplome etc.), cu dată certă (documente în copie legalizată, documente cu dată certă în fața notarului), cu legalizare de semnătură etc.

Traducerile legalizate vor avea atașată la final o copie după actul original după care a fost realizată traducerea, fiecare pagină va fi numerotată, ștampilată și semnată de traducătorul autorizat. Acestea se pregătesc în două exemplare de traducătorul autorizat: un exemplar pentru client și un exemplar care rămâne în arhiva Notarului Public.

Notă: Actele oficiale străine pentru a fi recunoscute în România trebuie să fie certificate cu apostila de la Haga (în cazul în care au fost emise într-un stat semnatar al Convenției de la Haga) sau supralegalizate pe cale administrativă și consulară (de către Ministerul Afacerilor Externe din țara de origine a actului și ulterior de Ambasada țării în care urmează să fie utilizat actul acreditată în țara emitentă a actului) – în cazul în care actul a fost emis într-un stat nesemnatar al Convenției de la Haga. Se face excepție de la obligativitatea apostilării/supralegalizării, în cazul în care actul provine dintr-un stat cu care țara de destinație a încheiat acorduri privind scutirea de obligativitatea aplicării apostilei sau a supralegalizării.
Ce tip de documente traducem din limba ebraică în limba engleză?

Indiferent de tipul documentelor pe care doriți să le traducem, Centrul T&B International vă oferă soluția perfectă. Indiferent că vorbim de documente tipizate sau de documente cu un grad ridicat de dificultate, specialiștii vor face în asa fel încât rezultatul să fie la cele mai înalte standarde de calitate.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba ebraică în limba engleză a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere acte de stare civilă din ebraică în engleză
  • Traducere certificat de naștere din ebraică în engleză
  • Traducere certificat de căsătorie din ebraică în engleză
  • Traducere certificat de deces din ebraică în engleză
 • Traducere extrase/certificate din ebraică în engleză
  • Traducere certificate de divorț din ebraică în engleză
  • Traducere extrase de pe actele de stare civilă din ebraică în engleză
  • Traducere certificate de schimbare a numelui pe cale administrativă din ebraică în engleză
  • Traducere acte care atestă componența familiei din ebraică în engleză
  • Traducere adeverință privind starea civilă/dovadă celibat din ebraică în engleză
  • Traducere Certificat de atestare a domiciliului și a cetățeniei române din ebraică în engleză
 • Traducere caziere din ebraică în engleză
  • Traducere cazier judiciar din ebraică în engleză
  • Traducere cazier auto din ebraică în engleză
  • Traducere cazier fiscal din ebraică în engleză
 • Traducere acte de identitate/permise din ebraică în engleză
  • Traducere carte/buletin de identitate
  • Traducere pașaport
  • Traducere permis de rezidență
  • Traducere permis de conducere
 • Traducere adeverințe din ebraică în engleză
  • Traducere adeverință de la locul de muncă din ebraică în engleză
  • Traducere adeverință de student din ebraică în engleză
  • Traducere adeverință de pensionar/talon de pensie din ebraică în engleză
  • Alte tipuri de adeverințe din ebraică în engleză
 • Traducere alte acte personale sau profesionale din ebraică în engleză

Vă stăm la dispoziție pentru pentru traducerea din limba ebraică în limba engleză, după cum urmează:

 • Traducere acte de studii preuniversitare din ebraică în engleză:
  • Traducere diplomă/certificat de absolvire studii gimnaziale din ebraică în engleză
  • Traducere diplomă de absolvire a școlii profesionale din ebraică în engleză
  • Traducere diplomă de bacalaureat din ebraică în engleză
  • Traducere diplomă de studii postliceale din ebraică în engleză
  • Traducere foi matricole din ebraică în engleză
  • Traducere planuri de învățământ din ebraică în engleză
  • Altele
 • Traducere acte de studii universitare și post-universitare din ebraică în engleză:
  • Traducere diplomă de licență din ebraică în engleză
  • Traducere diplomă de master din ebraică în engleză
  • Traducere diplomă de Doctor (PhD) din ebraică în engleză
  • Traducere diplomă de studii postuniversitare din ebraică în engleză
  • Traducere diplomă de absolvire din ebraică în engleză
  • Traducere adeverințe de absolvire din ebraică în engleză (care înlocuiesc diploma până la eliberarea acesteia)
  • Traducere supliment la diplomă (foaie matricolă/situație școlară) din ebraică în engleză
  • Traduceri programe analitice din ebraică în engleză
  • Traducere adeverințe care atestă calitate de student din ebraică în engleză
  • Traducere atestate de echivalare a studiilor din ebraică în engleză
  • Traducere certificate de pregătire didactică din ebraică în engleză
  • Traducere alte acte de studii din ebraică în engleză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba ebraică în limba engleză a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducerea din ebraică în engleză a actelor privind calificarea/specializarea pentru activitățile din domeniul medical (medici, medici dentiști, asistenți medicali, moșe, farmaciști, tehnicieni dentari, psihologi etc.): certificate de membru, certificate de conformitate, adeverințe de rezident, adeverințe de confirmare, adeverințe privind stagiile efectuate, recomandări, atestate de liberă practică etc.;
 • Traducerea din ebraică în engleză a actelor privind calificarea/speciflicarea pentru activitățile din domeniul veterinar;
 • Traducere acte care atestă profesia de Arhitect din ebraică în engleză;
 • Traducerea din ebraică în engleză a actelor dovedesc calificarea/pregătirea în diferite meserii:
  • Traducere certificate/diplome de absolvire din ebraică în engleză;
  • Traducere certificate de calificare profesională din ebraică în engleză;
  • Traducere certificate de competente profesionale din ebraică în engleză;
  • Traducere atestate privind calificarea/pregătirea și experiența profesională din ebraică în engleză;
  • Traducere certificate de atestare (tehnico-profesională etc.) din ebraică în engleză;
  • Traducere certificate de pregătire profesională din ebraică în engleză;
  • Traducere adeverințe care atestă calificarea din ebraică în engleză;
  • Traducere alte acte care dovedesc calificarea în diferite meserii din ebraică în engleză.
 • Traducerea din ebraică în engleză a certificatelor de competență ale personalului maritim navigant;
 • Traducerea din ebraică în engleză a Brevetelor de Turism;
 • Traducerea din ebraică în engleză a atestatelor pentru artiștii liber profesioniști;
 • Traducere acte șoferi profesioniști din ebraică în engleză.

Vă ajutăm să vă prezentați într-un mod profesionist în fața potențialilor angajatori. Prima impresie contează foarte mult!

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba ebraică în limba engleză, după cum urmează:

 • Traducere CV (Curriculum Vitae) din ebraică în engleză;
 • Traducere scrisoare de intenție din ebraică în engleză;
 • Traduceri scrisori de recomandare din ebraică în engleză;
 • Traducere acte care atestă vechimea în muncă, în domeniu și în specialitate din ebraică în engleză;
 • Traducere cazier judiciar pentru angajare din ebraică în engleză;
 • Traducere acte de studii/acte care atestă calificarea (specializarea) profesională din ebraică în engleză;
 • Traducere alte acte personale pentru angajare din ebraică în engleză.

Dacă urmează să emigrați în străinătate, cel mai probabil, în funcție de țara de destinație, va trebui întocmit un dosar.

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba ebraică în limba engleză și în orice altă limbă a actelor dvs.

Cei mai mulți dintre clienții noștri aplează la serviciile noastre de:

 • Traducere acte de emigrare în Canada
 • Traducere acte de emigrare în SUA
 • Traducere acte de emigrare în Australia
 • Traducere acte de emigrare în Noua Zeelandă
 • Traducere acte de emigrare în țările din Orientul Mijlociu
 • Traducere acte de emigrare în țările din America Latină
 • Traducere acte de emigrare în țările din Asia sau Oceania
 • Traducere acte de emigrare în țările din Africa
 • Traducere acte de emigrare în alte țări din Europa

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba ebraică în limba engleză, după cum urmează:

 • Traduceri adeverințe medicale din ebraică în engleză
 • Traduceri certificate medicale din ebraică în engleză
 • Traduceri dovezi de vaccinare/aviz epidemiologic din ebraică în engleză
 • Traduceri referate/fișe/rapoarte medicale din ebraică în engleză
 • Traduceri recomandări medicale din ebraică în engleză
 • Traducerea din ebraică în engleză a buletinelor de analize și alte documente medicale emise de unități sanitare publice sau private:
  • Traducere raport RMN, CT, PET/CT, ecografie, radiografie din ebraică în engleză
  • Traducere rezultate analize biochimice din ebraică în engleză
  • Traducere rezultate analize histopatologice (biopsii) din ebraică în engleză
  • Traducere rezultate examne imunohistochimice din ebraică în engleză
  • Traducere rezultate examene colonoscopice din ebraică în engleză
  • Traducere rezultate examene medicale de orice natură din ebraică în engleză
  • Traducere bilet de ieșire/de externare din spital din ebraică în engleză
  • Traducere bilet de internare din ebraică în engleză
 • Traducerea din ebraică în engleză a buletinelor de analize pentru obținerea vizelor de muncă
 • Traducere prescriptie medicală/rețetă din ebraică în engleză
 • Traducere certificat de încadrare în grad de handicap din ebraică în engleză
 • Traduceri asigurări medicale, de sănătate, de viață, de călătorie din ebraică în engleză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba ebraică în limba engleză a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere Certificat de rezidență fiscală din ebraică în engleză (pentru evitarea dublei impuneri)
 • Traducere Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale din ebraică în engleză
 • Traducere din ebraică în engleză a adeverințelor de venit eliberate autoritățile fiscale sau de angajator
 • Taducere alte acte cu caracter fiscal din ebraică în engleză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea ebraică în limba engleză a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere autorizații din ebraică în engleză (de procurare armă și muniție, de liberă practică, pentru desfășurarea activitătii de diriginte de șantier etc.);
 • Traducere avize din ebraică în engleză;
 • Traducere decizii din ebraică în engleză (de pensionare, medicală asupra capacității de muncă, privind încetarea/suspendarea plății ajutorului de șomaj, de acordare / suspendare a indemnizației pentru creșterea copilului, de acordare a alocației de stat pentru copii etc.);
 • Traducere dispoziții din ebraică în engleză;
 • Traducere atestate din ebraică în engleză (pentru exercitarea profesiei de agent de pază și ordine, de detectiv particular, de persoană sau familie aptă să adopte etc.);
 • Traducere licențe din ebraică în engleză (de antrenor, de funcționare a societăților specializate sau a cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.);
 • Traducere extrase ale registrelor deținute de un organ al administrației publice, atestate, adeverințe și certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atestă o anumită calitate sau un drept, în vederea valorificării anumitor drepturi etc..

Pentru înmatricularea unei mașini, achiziționată dintr-o altă țară, puteți avea nevoie de traducerea actelor auto: actul de înstrăinare (în funcție de proveniență - contractul de vânzare-cumpărare, dacă a fost cumpărat de la o persoană fizică SAU factura de achiziție, dacă este achiziționat de la persoană juridică), certificatul de înmatriculare/brief eliberat de autoritățile statului unde a fost înregistrat autoturismul, cartea mașinii etc..

Vă oferim servicii complete de traducere autorizată și legalizată a tuturor actelor auto, după cum urmează

Pentru alte detalii legate de formalitățile de înmatriculare consultați pagina de Acte Auto

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba ebraică în limba engleză a documentelor dvs., după cum urmează:

 • Traduceri hotărâri/sentințe/decizii judecătorești din ebraică în engleză
 • Traduceri acte emise de Parchete din ebraică în engleză
 • Traduceri acte emise de executorul judecătoresc din ebraică în engleză
 • Traduceri acte emise de Oficiul Registrului Comerțului din ebraică în engleză
 • Traduceri declarații oficiale din ebraică în engleză
 • Traduceri acte notariale emise de Notarii Publici din ebraică în engleză
 • Traducere acord de confidențialitate din ebraică în engleză
 • Traducere contract de prestări servicii din ebraică în engleză
 • Traducere contract de leasing din ebraică în engleză
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din ebraică în engleză
 • Traduceri contracte specifice din ebraică în engleză
 • Traducere raport judicial din ebraică în engleză
 • Traducere scrisoare de credit din ebraică în engleză
 • Traducere certificat ISO management de calitate din ebraică în engleză
 • Traducere alte acte juridice din ebraică în engleză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea ebraică în limba engleză a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere procură/împuternicire din ebraică în engleză
 • Traduceri înscrisuri sub semnătura privată cu dată certă din ebraică în engleză
 • Traduceri declarații din ebraică în engleză
 • Traducere certificat de divorț din ebraică în engleză
 • Traducere convenții matrimoniale din ebraică în engleză
 • Traducere certificat de moștenitor din ebraică în engleză
 • Traducere testament din ebraică în engleză
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din ebraică în engleză
 • Traducere contract de comodat din ebraică în engleză
 • Traducere acte de ipotecă din ebraică în engleză
 • Traducere contract de închiriere din ebraică în engleză
 • Traducere contract de mandat din ebraică în engleză
 • Traducere declarații notariale în vederea înființării unei societăți comerciale/companii din ebraică în engleză
 • Traducere declarație ieșire copil minor din țară din ebraică în engleză
 • Traducere acte emise de Ambasade sau Consulate din ebraică în engleză
 • Traduceri alte acte notariale/consulare din ebraică în engleză

Pot exista situații concrete în care oficialitățile din România vă pot solicita să prezentați anumite extrase, scrisori sau alte documente bancare. Fie că este vorba de un credit bancar pe care doriți să îl faceți sau de alte situații în care vi se cere să demonstrați realizările financiare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba ebraică în limba engleză sau în orice altă limbă a actelor dvs. după cum urmează:

 • Traducere extras de cont din ebraică în engleză
 • Traducere bilanț/balanță contabilă din ebraică în engleză
 • Traducere raport financiar sau contabil din ebraică în engleză
 • Traducere documente experitiză contabilă sau de audit din ebraică în engleză
 • Traducere proiect de finanțare din ebraică în engleză
 • Traducere plan de afaceri din ebraică în engleză
 • Traducere contract de prestări servicii din ebraică în engleză
 • Traducere contract de ipotecă din ebraică în engleză
 • Traducere scrisoare de bonitate din ebraică în engleză
 • Traducere scrisori de garanție bancară din ebraică în engleză
 • Traducere documente de analiză economică sau financiară din ebraică în engleză
 • Traduceri alte documente financiar-bancare din ebraică în engleză
 • Traducere lucrare de diplomă din ebraică în engleză
 • Traducere lucrare/teză de licență din ebraică în engleză
 • Traducere lucrare de disertație din ebraică în engleză
 • Traducere teză de doctorat din ebraică în engleză
 • Traducere rezumate lucrări de licență/disertație din ebraică în engleză
 • Traducere rezumat teză de doctorat din ebraică în engleză
 • Traducere rezumat (abstract) la lucrare din ebraică în engleză
 • Traducere alte lucrări științifice sau de alt tip din ebraică în engleză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba ebraică în limba engleză sau orice altă limbă, după cum urmează:

 • Traduceri construcții din ebraică în engleză
 • Traduceri fizică din ebraică în engleză
 • Traduceri optică din ebraică în engleză
 • Traduceri domeniul petrolului și gazelor din ebraică în engleză
 • Traduceri industria lemnului din ebraică în engleză
 • Traduceri industrie ușoară din ebraică în engleză
 • Traduceri industrie metalurgică din ebraică în engleză
 • Traduceri industrie navală din ebraică în engleză
 • Traduceri domeniul energetic din ebraică în engleză
 • Traduceri industria alimentară din ebraică în engleză
 • Traduceri industria auto din ebraică în engleză
 • Traduceri inginerie din ebraică în engleză
 • Traduceri telecomunicații din ebraică în engleză
 • Traduceri chimie din ebraică în engleză
 • Traduceri modă/fashion din ebraică în engleză
 • Traduceri accesorii din ebraică în engleză
 • Traduceri turism din ebraică în engleză
 • Traduceri documente și declarații pentru licitații din ebraică în engleză
 • Traduceri caiete de sarcini din ebraică în engleză
 • Traduceri manuale de utilizare echipamente din ebraică în engleză
 • Traduceri manuale de utilizare utilaje din ebraică în engleză
 • Traduceri carte tehnică din ebraică în engleză
 • Traduceri fișe tehnice din ebraică în engleză
 • Traduceri descriere de produs din ebraică în engleză
 • Traduceri certificate de garanție din ebraică în engleză
 • Traduceri instrucțiuni de folosire/specificații tehnice utilaje și echipamente din ebraică în engleză
 • Traduceri descriere a procesului tehnologic de producție sau fabricație din ebraică în engleză
 • Traduceri studii fezabilitate din ebraică în engleză
 • Traduceri planuri cadastrale din ebraică în engleză
 • Traduceri certificate de urbanism din ebraică în engleză
 • Traduceri contracte cu termeni tehnici din ebraică în engleză
 • Traduceri cataloage de produse și materiale publicitare cu limbaj tehnic din ebraică în engleză
 • Traduceri cerificate și documentație managementul calității ISO din ebraică în engleză
 • Traduceri alte documente/documentații tehnice din ebraică în engleză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba ebraică în limba engleză sau orice altă limbă.

 • Traduceri studii clinice, biologice, farmacologice din ebraică în engleză
 • Traduceri ebraică-engleză pentru centre (cabinete) medicale, spitale, clinici etc.
 • Traduceri ebraică-engleză pentru centre stomatologice
 • Traduceri ebraică-engleză pentru producători și distribuitori de medicamente
 • Traduceri ebraică-engleză pentru producători și distribuitori de echipamente medicale
 • Traduceri manual de instrucțiuni și aparate medicale din ebraică în engleză
 • Traduceri ghid (manual) de utilizare, prospecte medicament din ebraică în engleză
 • Traduceri lucrări de specialitate din ebraică în engleză
 • Traduceri alte documente/documentații medicale, farmacologice din ebraică în engleză

Oferim cele mai bune soluții de traducere a documentelor pentru companii/firme și instituții.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea contractelor dvs. a documentelor business, comerciale sau de orice alt tip, fie din limba ebraică în limba engleză, fie din limba engleză în limba ebraică, precum și în orice alte limbi.

 • TRADUCERE DOCUMENTE COMERCIALE din ebraică în engleză
  • Traducere facturi comerciale externe (invoice) din ebraică în engleză
  • Traducere certificate fitosanitare din ebraică în engleză
  • Traducere certificate sanitar-veterinare din ebraică în engleză
  • Traducere declarații de producător din ebraică în engleză
  • Traducere certificate de producător din ebraică în engleză
  • Traducere certificate de calitate din ebraică în engleză
  • Traducere certificate de origine a mărfurilor din ebraică în engleză
  • Traducere alte documente comerciale din ebraică în engleză
 • TRADUCERE ACTE FIRMĂ din ebraică în engleză (acte emise de Oficiciul Registrului Comerțului)
  • Traducere Certificat de Înregistare a Societăților Comerciale din ebraică în engleză
  • Traducere Certificat Constatator din ebraică în engleză
  • Traducere declarații oficiale - mențiuni de înregistrare, dată certă etc. din ebraică în engleză
 • TRADUCERE ALTE DOCUMENTE din ebraică în engleză
  • Traducere act constitutiv din ebraică în engleză
  • Traducere hotărâre generală a asociaților sau a acționarilor (hotărâre AGA) din ebraică în engleză
  • Traducere declarații, rezoluții, decizii din ebraică în engleză
  • Traducere acorduri de confidențialitate din ebraică în engleză
  • Traducere certificate ISO de managementul calității din ebraică în engleză
  • Traduceri contracte angajați din ebraică în engleză
  • Traducere plan de afaceri (business plan) din ebraică în engleză
  • Traducere caiet de sarcini din ebraică în engleză
  • Traduceri coduri de conduită din ebraică în engleză
  • Traducere ghid de bună practică din ebraică în engleză
  • Traduceri regulamente interne și de ordine interioară din ebraică în engleză
  • Traducere contracte cu partenerii, clienții și furnizorii din ebraică în engleză
  • Traducere certificate de atestare fiscală din ebraică în engleză
  • Traducere certificat de rezidență fiscală din ebraică în engleză
  • Traduceri acte contabile (bilanțuri etc.) din ebraică în engleză
  • Traducere acte pentru licitații din ebraică în engleză
  • Traducere corespondență de afaceri din ebraică în engleză
  • Traduceri CV-uri din ebraică în engleză
  • Traduceri orice alte documente din ebraică în engleză

Notă: Lista de mai sus este una orientativă. Oferim servicii de traducere și legalizări pentru orice localitate din România din aria de acoperire a curierului nostru partener. Astfel, nu ezitați să ne contactați, chiar dacă localitatea dvs. nu se află în lista de mai sus.

LISTĂ SERVICII

TRADUCERI AUTORIZATE din ebraică în engleză
TRADUCERI LEGALIZATE din ebraică în engleză

Livrarea documentelor se face prin metoda aleasa de dvs. Vă reamintim că putem livra documentele prin curier rapid atât în București, cât și în orice altă localitate din România sau din străinătate.

ATENȚIE! Pentru legalizarea notarială, traducerea ce se face dintr-o limbă străină într-o altă limbă străină, va fi însoțită de o traducere în limba română, semnată de același traducător care realizează traducerea inițială. Traducerea în română este necesară pentru ca Notarul Public să poată verifica conținutul înscrisului. Traducerea în limba română se va păstra la dosar.

SERVICII DE OBȚINERE A VIZELOR DE CĂLĂTORIE PENTRU PESTE 80 DE STATE DIN LUME

Pentru detalii despre necesitatea obținerii unei vize și procedurile aplicabile, consultați secțiunea OBȚINERE VIZE.

Cum procedez pentru a beneficia de serviciile Centrului T&B International?

Deoarece punem accentul pe utilizarea cât mai eficientă a timpului și reducerea costurilor pentru clienții noștri, subliniem faptul că indiferent dacă locuiți în București, în alt județ sau în afara României, NU ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA dvs. la birourile noastre! Toate detaliile pot fi transmise prin APLICAȚIA ONLINE de mai jos sau via e-mail.

CU T&B INTERNATIONAL PROCESUL DE TRADUCERE A DOCUMENTELOR ESTE SIMPLU, RAPID ȘI SIGUR
Aplicați ONLINE 24/7

Completați datele în aplicație și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va prelua cazul dvs. și în cel mai scurt timp veți primi o ofertă personalizată

Transmiteți documentele

Transmiteți documentele prin e-mail, curier sau personal la birourile noastre. Ne ocupăm de traducerea documentelor dvs..

Primiți documentele traduse și legalizate!

Vă returnăm documentele prin metoda aleasă de dvs. (curier rapid sau predare personală la birourile noastre).

Cât durează toate procedurile?

Durata totală depinde de volumul și tipul de acte/documente, motiv pentru care nu se poate preciza durata exactă fără o evaluare prealabilă. Vă vom furniza toate detaliile privind termenul de predare de îndată ce primim solicitarea dvs. prin aplicația online de mai jos sau pe e-mail.

Cu titlu orientativ, vă informăm că traducerea autorizată a unui act personal tipizat este gata în 1 zi lucrătoare.

Care sunt costurile?

Costul total pentru traducerea unui document depinde de numărul de pagini și de dificultatea textului. O pagină standard de traducere conține 2000 de caractere cu spații. În cazul actelor tipizate tariful se aplică per pagină, indiferent de numărul de caractere.

În cazul documentelor cu limbaj specializat costul per pagină este mai ridicat, în timp ce, pentru actele tipizate, se aplică tariful minim.

De asemenea, dacă se dorește legalizarea notarială, se adaugă tarifele percepute pentru aceste servicii.

Cum plătesc?

Facturarea se realizează în LEI (în cazul persoanelor rezidente în România) și în EUR (în cazul persoanelor rezidente în străinătate – la cursul de schimb al BNR) iar factura de plată este transmisă pe e-mail.

MODALITĂȚI DE PLATĂ
 • ONLINE cu cardul bancar emis sub una din siglele: VISA, Mastercard, American Express, Discover, JCB, Wright Express, Carte Blanche, Diner’s Club (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu un link prin accesarea căruia veți putea plăti online direct cu cardul dvs.)
 • Plată prin transfer bancar (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face transferul bancar – direct prin Internet Banking sau prin ordin de plată la ghișeul băncii)
 • Depunere numerar direct la casieria băncii (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face plata direct la casieria băncii)
Pentru o estimare a costurilor TOTALE vă rugăm să folosiți formularul de mai jos și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va analiza solicitarea dvs. și vă va transmite o ofertă adaptată nevoilor dvs.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea folosirii acestora și a politicii noastre de utilizare a fișierelor de tip cookies. Am înțeles