Sunteți în posesia unor acte redactate în ebraică și urmează să vă deplasați în străinătate pentru a întreprinde diverse formalități pe baza acestora sau pur și simplu aveți nevoie de traducerea unor documente din ebraică în rusă?

Dacă răspunsul este afirmativ la cel puțin una din aceste întrebări, Centrul T&B International este soluția!

Ce servicii oferă Centrul de Vize și Legalizări T&B International?

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International cu sediul în centrul Bucureștiului (România) se asigură servicii specializate de asistență și consiliere pentru obținerea vizelor și permiselor de ședere pentru peste 100 de state din întreaga lume, servicii complete de traducere în/din peste 30 de limbi și servicii de vizare, apostilare sau supralegalizare a documentelor ce urmează să fie folosite în orice stat din lume.

Vă oferim consiliere GRATUITĂ în vederea estimării costurilor și a timpului necesar pentru toate procedurile de traducere și legalizare a documentelor dvs.

Misiunea noastră este de a economisi timp în favoarea dvs., de a vă scuti de drumuri și de vă oferi o experiență transparentă fară a lua contact cu procese birocratice complexe de cele mai multe ori puțin înțelese.

Ce trebuie să știți despre traduceri?

Traducerile pot fi simple, autorizate sau legalizate. Multe persoane se întreabă care este diferența dintre acestea. Pentru a veni în spijinul dvs., în continuare vă explicăm ce presupune fiecare dintre acestea.

Traducerile simple sunt considerate traduceri care nu necesită ştampila şi semnătura unui traducător autorizat de Ministerul Justiţiei. În cazul actelor oficiale care urmează să fie folosite în România, de obicei autoritățile solicită o traducere autorizată sau legalizată. Vă recomandăm să apelați la traduceri simple doar atunci când situațiile vă permit (de obicei când documentele nu se vor utiliza pentru realizarea unor formalități administrative/oficiale).

Traducerile autorizate sunt traducerile realizate de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România. Acestea poartă semnătura și ștampila traducătorului autorizat care a efectuat traducerea. De asemenea, acestea prezintă la finalul documentului încheierea prin care traducătorul autorizat certifică exactitatea traducerii documentului original și faptul că prin traducere nu a fost denaturat conținutul original al textului sau shimbat în vreun fel sensul anumitor cuvinte sau fraze.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Doar traducerile autorizate pot fi legalizate de către Notarul Public.

Traducerile legalizate nu trebuie confundate cu traducerile autorizate. Traducerile legalizate sunt acele traduceri care pe lângă ștampila și semnătura traducătorului au pe ultima pagină încheierea de legalizare a unui Notar Public. Spre diferență de acestea, traducerile autorizate au doar încheierea traducătorului autorizat, semnătura și ștampila acestuia.

Încheierea de legalizare a Notarului Public certifică faptul că semnătura traducătorului este autentică și că traducătorul deține o autorizație emisă de Ministerul Justiției.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Pentru a putea legaliza o traducere este nevoie de prezentarea documentelor în original în fața Notarului Public. Acestea trebuie să fie autentice (acte de stare civilă, diplome etc.), cu dată certă (documente în copie legalizată, documente cu dată certă în fața notarului), cu legalizare de semnătură etc.

Traducerile legalizate vor avea atașată la final o copie după actul original după care a fost realizată traducerea, fiecare pagină va fi numerotată, ștampilată și semnată de traducătorul autorizat. Acestea se pregătesc în două exemplare de traducătorul autorizat: un exemplar pentru client și un exemplar care rămâne în arhiva Notarului Public.

Notă: Actele oficiale străine pentru a fi recunoscute în România trebuie să fie certificate cu apostila de la Haga (în cazul în care au fost emise într-un stat semnatar al Convenției de la Haga) sau supralegalizate pe cale administrativă și consulară (de către Ministerul Afacerilor Externe din țara de origine a actului și ulterior de Ambasada țării în care urmează să fie utilizat actul acreditată în țara emitentă a actului) – în cazul în care actul a fost emis într-un stat nesemnatar al Convenției de la Haga. Se face excepție de la obligativitatea apostilării/supralegalizării, în cazul în care actul provine dintr-un stat cu care țara de destinație a încheiat acorduri privind scutirea de obligativitatea aplicării apostilei sau a supralegalizării.
Ce tip de documente traducem din limba ebraică în limba rusă?

Indiferent de tipul documentelor pe care doriți să le traducem, Centrul T&B International vă oferă soluția perfectă. Indiferent că vorbim de documente tipizate sau de documente cu un grad ridicat de dificultate, specialiștii vor face în asa fel încât rezultatul să fie la cele mai înalte standarde de calitate.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba ebraică în limba rusă a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere acte de stare civilă din ebraică în rusă
  • Traducere certificat de naștere din ebraică în rusă
  • Traducere certificat de căsătorie din ebraică în rusă
  • Traducere certificat de deces din ebraică în rusă
 • Traducere extrase/certificate din ebraică în rusă
  • Traducere certificate de divorț din ebraică în rusă
  • Traducere extrase de pe actele de stare civilă din ebraică în rusă
  • Traducere certificate de schimbare a numelui pe cale administrativă din ebraică în rusă
  • Traducere acte care atestă componența familiei din ebraică în rusă
  • Traducere adeverință privind starea civilă/dovadă celibat din ebraică în rusă
  • Traducere Certificat de atestare a domiciliului și a cetățeniei române din ebraică în rusă
 • Traducere caziere din ebraică în rusă
  • Traducere cazier judiciar din ebraică în rusă
  • Traducere cazier auto din ebraică în rusă
  • Traducere cazier fiscal din ebraică în rusă
 • Traducere acte de identitate/permise din ebraică în rusă
  • Traducere carte/buletin de identitate
  • Traducere pașaport
  • Traducere permis de rezidență
  • Traducere permis de conducere
 • Traducere adeverințe din ebraică în rusă
  • Traducere adeverință de la locul de muncă din ebraică în rusă
  • Traducere adeverință de student din ebraică în rusă
  • Traducere adeverință de pensionar/talon de pensie din ebraică în rusă
  • Alte tipuri de adeverințe din ebraică în rusă
 • Traducere alte acte personale sau profesionale din ebraică în rusă

Vă stăm la dispoziție pentru pentru traducerea din limba ebraică în limba rusă, după cum urmează:

 • Traducere acte de studii preuniversitare din ebraică în rusă:
  • Traducere diplomă/certificat de absolvire studii gimnaziale din ebraică în rusă
  • Traducere diplomă de absolvire a școlii profesionale din ebraică în rusă
  • Traducere diplomă de bacalaureat din ebraică în rusă
  • Traducere diplomă de studii postliceale din ebraică în rusă
  • Traducere foi matricole din ebraică în rusă
  • Traducere planuri de învățământ din ebraică în rusă
  • Altele
 • Traducere acte de studii universitare și post-universitare din ebraică în rusă:
  • Traducere diplomă de licență din ebraică în rusă
  • Traducere diplomă de master din ebraică în rusă
  • Traducere diplomă de Doctor (PhD) din ebraică în rusă
  • Traducere diplomă de studii postuniversitare din ebraică în rusă
  • Traducere diplomă de absolvire din ebraică în rusă
  • Traducere adeverințe de absolvire din ebraică în rusă (care înlocuiesc diploma până la eliberarea acesteia)
  • Traducere supliment la diplomă (foaie matricolă/situație școlară) din ebraică în rusă
  • Traduceri programe analitice din ebraică în rusă
  • Traducere adeverințe care atestă calitate de student din ebraică în rusă
  • Traducere atestate de echivalare a studiilor din ebraică în rusă
  • Traducere certificate de pregătire didactică din ebraică în rusă
  • Traducere alte acte de studii din ebraică în rusă

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba ebraică în limba rusă a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducerea din ebraică în rusă a actelor privind calificarea/specializarea pentru activitățile din domeniul medical (medici, medici dentiști, asistenți medicali, moșe, farmaciști, tehnicieni dentari, psihologi etc.): certificate de membru, certificate de conformitate, adeverințe de rezident, adeverințe de confirmare, adeverințe privind stagiile efectuate, recomandări, atestate de liberă practică etc.;
 • Traducerea din ebraică în rusă a actelor privind calificarea/speciflicarea pentru activitățile din domeniul veterinar;
 • Traducere acte care atestă profesia de Arhitect din ebraică în rusă;
 • Traducerea din ebraică în rusă a actelor dovedesc calificarea/pregătirea în diferite meserii:
  • Traducere certificate/diplome de absolvire din ebraică în rusă;
  • Traducere certificate de calificare profesională din ebraică în rusă;
  • Traducere certificate de competente profesionale din ebraică în rusă;
  • Traducere atestate privind calificarea/pregătirea și experiența profesională din ebraică în rusă;
  • Traducere certificate de atestare (tehnico-profesională etc.) din ebraică în rusă;
  • Traducere certificate de pregătire profesională din ebraică în rusă;
  • Traducere adeverințe care atestă calificarea din ebraică în rusă;
  • Traducere alte acte care dovedesc calificarea în diferite meserii din ebraică în rusă.
 • Traducerea din ebraică în rusă a certificatelor de competență ale personalului maritim navigant;
 • Traducerea din ebraică în rusă a Brevetelor de Turism;
 • Traducerea din ebraică în rusă a atestatelor pentru artiștii liber profesioniști;
 • Traducere acte șoferi profesioniști din ebraică în rusă.

Vă ajutăm să vă prezentați într-un mod profesionist în fața potențialilor angajatori. Prima impresie contează foarte mult!

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba ebraică în limba rusă, după cum urmează:

 • Traducere CV (Curriculum Vitae) din ebraică în rusă;
 • Traducere scrisoare de intenție din ebraică în rusă;
 • Traduceri scrisori de recomandare din ebraică în rusă;
 • Traducere acte care atestă vechimea în muncă, în domeniu și în specialitate din ebraică în rusă;
 • Traducere cazier judiciar pentru angajare din ebraică în rusă;
 • Traducere acte de studii/acte care atestă calificarea (specializarea) profesională din ebraică în rusă;
 • Traducere alte acte personale pentru angajare din ebraică în rusă.

Dacă urmează să emigrați în străinătate, cel mai probabil, în funcție de țara de destinație, va trebui întocmit un dosar.

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba ebraică în limba rusă și în orice altă limbă a actelor dvs.

Cei mai mulți dintre clienții noștri aplează la serviciile noastre de:

 • Traducere acte de emigrare în Canada
 • Traducere acte de emigrare în SUA
 • Traducere acte de emigrare în Australia
 • Traducere acte de emigrare în Noua Zeelandă
 • Traducere acte de emigrare în țările din Orientul Mijlociu
 • Traducere acte de emigrare în țările din America Latină
 • Traducere acte de emigrare în țările din Asia sau Oceania
 • Traducere acte de emigrare în țările din Africa
 • Traducere acte de emigrare în alte țări din Europa

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba ebraică în limba rusă, după cum urmează:

 • Traduceri adeverințe medicale din ebraică în rusă
 • Traduceri certificate medicale din ebraică în rusă
 • Traduceri dovezi de vaccinare/aviz epidemiologic din ebraică în rusă
 • Traduceri referate/fișe/rapoarte medicale din ebraică în rusă
 • Traduceri recomandări medicale din ebraică în rusă
 • Traducerea din ebraică în rusă a buletinelor de analize și alte documente medicale emise de unități sanitare publice sau private:
  • Traducere raport RMN, CT, PET/CT, ecografie, radiografie din ebraică în rusă
  • Traducere rezultate analize biochimice din ebraică în rusă
  • Traducere rezultate analize histopatologice (biopsii) din ebraică în rusă
  • Traducere rezultate examne imunohistochimice din ebraică în rusă
  • Traducere rezultate examene colonoscopice din ebraică în rusă
  • Traducere rezultate examene medicale de orice natură din ebraică în rusă
  • Traducere bilet de ieșire/de externare din spital din ebraică în rusă
  • Traducere bilet de internare din ebraică în rusă
 • Traducerea din ebraică în rusă a buletinelor de analize pentru obținerea vizelor de muncă
 • Traducere prescriptie medicală/rețetă din ebraică în rusă
 • Traducere certificat de încadrare în grad de handicap din ebraică în rusă
 • Traduceri asigurări medicale, de sănătate, de viață, de călătorie din ebraică în rusă

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba ebraică în limba rusă a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere Certificat de rezidență fiscală din ebraică în rusă (pentru evitarea dublei impuneri)
 • Traducere Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale din ebraică în rusă
 • Traducere din ebraică în rusă a adeverințelor de venit eliberate autoritățile fiscale sau de angajator
 • Taducere alte acte cu caracter fiscal din ebraică în rusă

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea ebraică în limba rusă a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere autorizații din ebraică în rusă (de procurare armă și muniție, de liberă practică, pentru desfășurarea activitătii de diriginte de șantier etc.);
 • Traducere avize din ebraică în rusă;
 • Traducere decizii din ebraică în rusă (de pensionare, medicală asupra capacității de muncă, privind încetarea/suspendarea plății ajutorului de șomaj, de acordare / suspendare a indemnizației pentru creșterea copilului, de acordare a alocației de stat pentru copii etc.);
 • Traducere dispoziții din ebraică în rusă;
 • Traducere atestate din ebraică în rusă (pentru exercitarea profesiei de agent de pază și ordine, de detectiv particular, de persoană sau familie aptă să adopte etc.);
 • Traducere licențe din ebraică în rusă (de antrenor, de funcționare a societăților specializate sau a cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.);
 • Traducere extrase ale registrelor deținute de un organ al administrației publice, atestate, adeverințe și certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atestă o anumită calitate sau un drept, în vederea valorificării anumitor drepturi etc..

Pentru înmatricularea unei mașini, achiziționată dintr-o altă țară, puteți avea nevoie de traducerea actelor auto: actul de înstrăinare (în funcție de proveniență - contractul de vânzare-cumpărare, dacă a fost cumpărat de la o persoană fizică SAU factura de achiziție, dacă este achiziționat de la persoană juridică), certificatul de înmatriculare/brief eliberat de autoritățile statului unde a fost înregistrat autoturismul, cartea mașinii etc..

Vă oferim servicii complete de traducere autorizată și legalizată a tuturor actelor auto, după cum urmează

Pentru alte detalii legate de formalitățile de înmatriculare consultați pagina de Acte Auto

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba ebraică în limba rusă a documentelor dvs., după cum urmează:

 • Traduceri hotărâri/sentințe/decizii judecătorești din ebraică în rusă
 • Traduceri acte emise de Parchete din ebraică în rusă
 • Traduceri acte emise de executorul judecătoresc din ebraică în rusă
 • Traduceri acte emise de Oficiul Registrului Comerțului din ebraică în rusă
 • Traduceri declarații oficiale din ebraică în rusă
 • Traduceri acte notariale emise de Notarii Publici din ebraică în rusă
 • Traducere acord de confidențialitate din ebraică în rusă
 • Traducere contract de prestări servicii din ebraică în rusă
 • Traducere contract de leasing din ebraică în rusă
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din ebraică în rusă
 • Traduceri contracte specifice din ebraică în rusă
 • Traducere raport judicial din ebraică în rusă
 • Traducere scrisoare de credit din ebraică în rusă
 • Traducere certificat ISO management de calitate din ebraică în rusă
 • Traducere alte acte juridice din ebraică în rusă

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea ebraică în limba rusă a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere procură/împuternicire din ebraică în rusă
 • Traduceri înscrisuri sub semnătura privată cu dată certă din ebraică în rusă
 • Traduceri declarații din ebraică în rusă
 • Traducere certificat de divorț din ebraică în rusă
 • Traducere convenții matrimoniale din ebraică în rusă
 • Traducere certificat de moștenitor din ebraică în rusă
 • Traducere testament din ebraică în rusă
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din ebraică în rusă
 • Traducere contract de comodat din ebraică în rusă
 • Traducere acte de ipotecă din ebraică în rusă
 • Traducere contract de închiriere din ebraică în rusă
 • Traducere contract de mandat din ebraică în rusă
 • Traducere declarații notariale în vederea înființării unei societăți comerciale/companii din ebraică în rusă
 • Traducere declarație ieșire copil minor din țară din ebraică în rusă
 • Traducere acte emise de Ambasade sau Consulate din ebraică în rusă
 • Traduceri alte acte notariale/consulare din ebraică în rusă

Pot exista situații concrete în care oficialitățile din România vă pot solicita să prezentați anumite extrase, scrisori sau alte documente bancare. Fie că este vorba de un credit bancar pe care doriți să îl faceți sau de alte situații în care vi se cere să demonstrați realizările financiare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba ebraică în limba rusă sau în orice altă limbă a actelor dvs. după cum urmează:

 • Traducere extras de cont din ebraică în rusă
 • Traducere bilanț/balanță contabilă din ebraică în rusă
 • Traducere raport financiar sau contabil din ebraică în rusă
 • Traducere documente experitiză contabilă sau de audit din ebraică în rusă
 • Traducere proiect de finanțare din ebraică în rusă
 • Traducere plan de afaceri din ebraică în rusă
 • Traducere contract de prestări servicii din ebraică în rusă
 • Traducere contract de ipotecă din ebraică în rusă
 • Traducere scrisoare de bonitate din ebraică în rusă
 • Traducere scrisori de garanție bancară din ebraică în rusă
 • Traducere documente de analiză economică sau financiară din ebraică în rusă
 • Traduceri alte documente financiar-bancare din ebraică în rusă
 • Traducere lucrare de diplomă din ebraică în rusă
 • Traducere lucrare/teză de licență din ebraică în rusă
 • Traducere lucrare de disertație din ebraică în rusă
 • Traducere teză de doctorat din ebraică în rusă
 • Traducere rezumate lucrări de licență/disertație din ebraică în rusă
 • Traducere rezumat teză de doctorat din ebraică în rusă
 • Traducere rezumat (abstract) la lucrare din ebraică în rusă
 • Traducere alte lucrări științifice sau de alt tip din ebraică în rusă

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba ebraică în limba rusă sau orice altă limbă, după cum urmează:

 • Traduceri construcții din ebraică în rusă
 • Traduceri fizică din ebraică în rusă
 • Traduceri optică din ebraică în rusă
 • Traduceri domeniul petrolului și gazelor din ebraică în rusă
 • Traduceri industria lemnului din ebraică în rusă
 • Traduceri industrie ușoară din ebraică în rusă
 • Traduceri industrie metalurgică din ebraică în rusă
 • Traduceri industrie navală din ebraică în rusă
 • Traduceri domeniul energetic din ebraică în rusă
 • Traduceri industria alimentară din ebraică în rusă
 • Traduceri industria auto din ebraică în rusă
 • Traduceri inginerie din ebraică în rusă
 • Traduceri telecomunicații din ebraică în rusă
 • Traduceri chimie din ebraică în rusă
 • Traduceri modă/fashion din ebraică în rusă
 • Traduceri accesorii din ebraică în rusă
 • Traduceri turism din ebraică în rusă
 • Traduceri documente și declarații pentru licitații din ebraică în rusă
 • Traduceri caiete de sarcini din ebraică în rusă
 • Traduceri manuale de utilizare echipamente din ebraică în rusă
 • Traduceri manuale de utilizare utilaje din ebraică în rusă
 • Traduceri carte tehnică din ebraică în rusă
 • Traduceri fișe tehnice din ebraică în rusă
 • Traduceri descriere de produs din ebraică în rusă
 • Traduceri certificate de garanție din ebraică în rusă
 • Traduceri instrucțiuni de folosire/specificații tehnice utilaje și echipamente din ebraică în rusă
 • Traduceri descriere a procesului tehnologic de producție sau fabricație din ebraică în rusă
 • Traduceri studii fezabilitate din ebraică în rusă
 • Traduceri planuri cadastrale din ebraică în rusă
 • Traduceri certificate de urbanism din ebraică în rusă
 • Traduceri contracte cu termeni tehnici din ebraică în rusă
 • Traduceri cataloage de produse și materiale publicitare cu limbaj tehnic din ebraică în rusă
 • Traduceri cerificate și documentație managementul calității ISO din ebraică în rusă
 • Traduceri alte documente/documentații tehnice din ebraică în rusă

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba ebraică în limba rusă sau orice altă limbă.

 • Traduceri studii clinice, biologice, farmacologice din ebraică în rusă
 • Traduceri ebraică-rusă pentru centre (cabinete) medicale, spitale, clinici etc.
 • Traduceri ebraică-rusă pentru centre stomatologice
 • Traduceri ebraică-rusă pentru producători și distribuitori de medicamente
 • Traduceri ebraică-rusă pentru producători și distribuitori de echipamente medicale
 • Traduceri manual de instrucțiuni și aparate medicale din ebraică în rusă
 • Traduceri ghid (manual) de utilizare, prospecte medicament din ebraică în rusă
 • Traduceri lucrări de specialitate din ebraică în rusă
 • Traduceri alte documente/documentații medicale, farmacologice din ebraică în rusă

Oferim cele mai bune soluții de traducere a documentelor pentru companii/firme și instituții.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea contractelor dvs. a documentelor business, comerciale sau de orice alt tip, fie din limba ebraică în limba rusă, fie din limba rusă în limba ebraică, precum și în orice alte limbi.

 • TRADUCERE DOCUMENTE COMERCIALE din ebraică în rusă
  • Traducere facturi comerciale externe (invoice) din ebraică în rusă
  • Traducere certificate fitosanitare din ebraică în rusă
  • Traducere certificate sanitar-veterinare din ebraică în rusă
  • Traducere declarații de producător din ebraică în rusă
  • Traducere certificate de producător din ebraică în rusă
  • Traducere certificate de calitate din ebraică în rusă
  • Traducere certificate de origine a mărfurilor din ebraică în rusă
  • Traducere alte documente comerciale din ebraică în rusă
 • TRADUCERE ACTE FIRMĂ din ebraică în rusă (acte emise de Oficiciul Registrului Comerțului)
  • Traducere Certificat de Înregistare a Societăților Comerciale din ebraică în rusă
  • Traducere Certificat Constatator din ebraică în rusă
  • Traducere declarații oficiale - mențiuni de înregistrare, dată certă etc. din ebraică în rusă
 • TRADUCERE ALTE DOCUMENTE din ebraică în rusă
  • Traducere act constitutiv din ebraică în rusă
  • Traducere hotărâre generală a asociaților sau a acționarilor (hotărâre AGA) din ebraică în rusă
  • Traducere declarații, rezoluții, decizii din ebraică în rusă
  • Traducere acorduri de confidențialitate din ebraică în rusă
  • Traducere certificate ISO de managementul calității din ebraică în rusă
  • Traduceri contracte angajați din ebraică în rusă
  • Traducere plan de afaceri (business plan) din ebraică în rusă
  • Traducere caiet de sarcini din ebraică în rusă
  • Traduceri coduri de conduită din ebraică în rusă
  • Traducere ghid de bună practică din ebraică în rusă
  • Traduceri regulamente interne și de ordine interioară din ebraică în rusă
  • Traducere contracte cu partenerii, clienții și furnizorii din ebraică în rusă
  • Traducere certificate de atestare fiscală din ebraică în rusă
  • Traducere certificat de rezidență fiscală din ebraică în rusă
  • Traduceri acte contabile (bilanțuri etc.) din ebraică în rusă
  • Traducere acte pentru licitații din ebraică în rusă
  • Traducere corespondență de afaceri din ebraică în rusă
  • Traduceri CV-uri din ebraică în rusă
  • Traduceri orice alte documente din ebraică în rusă

Notă: Lista de mai sus este una orientativă. Oferim servicii de traducere și legalizări pentru orice localitate din România din aria de acoperire a curierului nostru partener. Astfel, nu ezitați să ne contactați, chiar dacă localitatea dvs. nu se află în lista de mai sus.

LISTĂ SERVICII

TRADUCERI AUTORIZATE din ebraică în rusă
TRADUCERI LEGALIZATE din ebraică în rusă

Livrarea documentelor se face prin metoda aleasa de dvs. Vă reamintim că putem livra documentele prin curier rapid atât în București, cât și în orice altă localitate din România sau din străinătate.

ATENȚIE! Pentru legalizarea notarială, traducerea ce se face dintr-o limbă străină într-o altă limbă străină, va fi însoțită de o traducere în limba română, semnată de același traducător care realizează traducerea inițială. Traducerea în română este necesară pentru ca Notarul Public să poată verifica conținutul înscrisului. Traducerea în limba română se va păstra la dosar.

SERVICII DE OBȚINERE A VIZELOR DE CĂLĂTORIE PENTRU PESTE 80 DE STATE DIN LUME

Pentru detalii despre necesitatea obținerii unei vize și procedurile aplicabile, consultați secțiunea OBȚINERE VIZE.

Cum procedez pentru a beneficia de serviciile Centrului T&B International?

Deoarece punem accentul pe utilizarea cât mai eficientă a timpului și reducerea costurilor pentru clienții noștri, subliniem faptul că indiferent dacă locuiți în București, în alt județ sau în afara României, NU ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA dvs. la birourile noastre! Toate detaliile pot fi transmise prin APLICAȚIA ONLINE de mai jos sau via e-mail.

CU T&B INTERNATIONAL PROCESUL DE TRADUCERE A DOCUMENTELOR ESTE SIMPLU, RAPID ȘI SIGUR
Aplicați ONLINE 24/7

Completați datele în aplicație și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va prelua cazul dvs. și în cel mai scurt timp veți primi o ofertă personalizată

Transmiteți documentele

Transmiteți documentele prin e-mail, curier sau personal la birourile noastre. Ne ocupăm de traducerea documentelor dvs..

Primiți documentele traduse și legalizate!

Vă returnăm documentele prin metoda aleasă de dvs. (curier rapid sau predare personală la birourile noastre).

Cât durează toate procedurile?

Durata totală depinde de volumul și tipul de acte/documente, motiv pentru care nu se poate preciza durata exactă fără o evaluare prealabilă. Vă vom furniza toate detaliile privind termenul de predare de îndată ce primim solicitarea dvs. prin aplicația online de mai jos sau pe e-mail.

Cu titlu orientativ, vă informăm că traducerea autorizată a unui act personal tipizat este gata în 1 zi lucrătoare.

Care sunt costurile?

Costul total pentru traducerea unui document depinde de numărul de pagini și de dificultatea textului. O pagină standard de traducere conține 2000 de caractere cu spații. În cazul actelor tipizate tariful se aplică per pagină, indiferent de numărul de caractere.

În cazul documentelor cu limbaj specializat costul per pagină este mai ridicat, în timp ce, pentru actele tipizate, se aplică tariful minim.

De asemenea, dacă se dorește legalizarea notarială, se adaugă tarifele percepute pentru aceste servicii.

Cum plătesc?

Facturarea se realizează în LEI (în cazul persoanelor rezidente în România) și în EUR (în cazul persoanelor rezidente în străinătate – la cursul de schimb al BNR) iar factura de plată este transmisă pe e-mail.

MODALITĂȚI DE PLATĂ
 • ONLINE cu cardul bancar emis sub una din siglele: VISA, Mastercard, American Express, Discover, JCB, Wright Express, Carte Blanche, Diner’s Club (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu un link prin accesarea căruia veți putea plăti online direct cu cardul dvs.)
 • Plată prin transfer bancar (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face transferul bancar – direct prin Internet Banking sau prin ordin de plată la ghișeul băncii)
 • Depunere numerar direct la casieria băncii (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face plata direct la casieria băncii)
Pentru o estimare a costurilor TOTALE vă rugăm să folosiți formularul de mai jos și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va analiza solicitarea dvs. și vă va transmite o ofertă adaptată nevoilor dvs.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea folosirii acestora și a politicii noastre de utilizare a fișierelor de tip cookies. Am înțeles