Sunteți în posesia unor acte redactate în engleză și urmează să vă deplasați în străinătate pentru a întreprinde diverse formalități pe baza acestora sau pur și simplu aveți nevoie de traducerea unor documente din engleză în ucraineană?

Dacă răspunsul este afirmativ la cel puțin una din aceste întrebări, Centrul T&B International este soluția!

Ce servicii oferă Centrul de Vize și Legalizări T&B International?

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International cu sediul în centrul Bucureștiului (România) se asigură servicii specializate de asistență și consiliere pentru obținerea vizelor și permiselor de ședere pentru peste 100 de state din întreaga lume, servicii complete de traducere în/din peste 30 de limbi și servicii de vizare, apostilare sau supralegalizare a documentelor ce urmează să fie folosite în orice stat din lume.

Vă oferim consiliere GRATUITĂ în vederea estimării costurilor și a timpului necesar pentru toate procedurile de traducere și legalizare a documentelor dvs.

Misiunea noastră este de a economisi timp în favoarea dvs., de a vă scuti de drumuri și de vă oferi o experiență transparentă fară a lua contact cu procese birocratice complexe de cele mai multe ori puțin înțelese.

Ce trebuie să știți despre traduceri?

Traducerile pot fi simple, autorizate sau legalizate. Multe persoane se întreabă care este diferența dintre acestea. Pentru a veni în spijinul dvs., în continuare vă explicăm ce presupune fiecare dintre acestea.

Traducerile simple sunt considerate traduceri care nu necesită ştampila şi semnătura unui traducător autorizat de Ministerul Justiţiei. În cazul actelor oficiale care urmează să fie folosite în România, de obicei autoritățile solicită o traducere autorizată sau legalizată. Vă recomandăm să apelați la traduceri simple doar atunci când situațiile vă permit (de obicei când documentele nu se vor utiliza pentru realizarea unor formalități administrative/oficiale).

Traducerile autorizate sunt traducerile realizate de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România. Acestea poartă semnătura și ștampila traducătorului autorizat care a efectuat traducerea. De asemenea, acestea prezintă la finalul documentului încheierea prin care traducătorul autorizat certifică exactitatea traducerii documentului original și faptul că prin traducere nu a fost denaturat conținutul original al textului sau shimbat în vreun fel sensul anumitor cuvinte sau fraze.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Doar traducerile autorizate pot fi legalizate de către Notarul Public.

Traducerile legalizate nu trebuie confundate cu traducerile autorizate. Traducerile legalizate sunt acele traduceri care pe lângă ștampila și semnătura traducătorului au pe ultima pagină încheierea de legalizare a unui Notar Public. Spre diferență de acestea, traducerile autorizate au doar încheierea traducătorului autorizat, semnătura și ștampila acestuia.

Încheierea de legalizare a Notarului Public certifică faptul că semnătura traducătorului este autentică și că traducătorul deține o autorizație emisă de Ministerul Justiției.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Pentru a putea legaliza o traducere este nevoie de prezentarea documentelor în original în fața Notarului Public. Acestea trebuie să fie autentice (acte de stare civilă, diplome etc.), cu dată certă (documente în copie legalizată, documente cu dată certă în fața notarului), cu legalizare de semnătură etc.

Traducerile legalizate vor avea atașată la final o copie după actul original după care a fost realizată traducerea, fiecare pagină va fi numerotată, ștampilată și semnată de traducătorul autorizat. Acestea se pregătesc în două exemplare de traducătorul autorizat: un exemplar pentru client și un exemplar care rămâne în arhiva Notarului Public.

Notă: Actele oficiale străine pentru a fi recunoscute în România trebuie să fie certificate cu apostila de la Haga (în cazul în care au fost emise într-un stat semnatar al Convenției de la Haga) sau supralegalizate pe cale administrativă și consulară (de către Ministerul Afacerilor Externe din țara de origine a actului și ulterior de Ambasada țării în care urmează să fie utilizat actul acreditată în țara emitentă a actului) – în cazul în care actul a fost emis într-un stat nesemnatar al Convenției de la Haga. Se face excepție de la obligativitatea apostilării/supralegalizării, în cazul în care actul provine dintr-un stat cu care țara de destinație a încheiat acorduri privind scutirea de obligativitatea aplicării apostilei sau a supralegalizării.
Ce tip de documente traducem din limba engleză în limba ucraineană?

Indiferent de tipul documentelor pe care doriți să le traducem, Centrul T&B International vă oferă soluția perfectă. Indiferent că vorbim de documente tipizate sau de documente cu un grad ridicat de dificultate, specialiștii vor face în asa fel încât rezultatul să fie la cele mai înalte standarde de calitate.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba engleză în limba ucraineană a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere acte de stare civilă din engleză în ucraineană
  • Traducere certificat de naștere din engleză în ucraineană
  • Traducere certificat de căsătorie din engleză în ucraineană
  • Traducere certificat de deces din engleză în ucraineană
 • Traducere extrase/certificate din engleză în ucraineană
  • Traducere certificate de divorț din engleză în ucraineană
  • Traducere extrase de pe actele de stare civilă din engleză în ucraineană
  • Traducere certificate de schimbare a numelui pe cale administrativă din engleză în ucraineană
  • Traducere acte care atestă componența familiei din engleză în ucraineană
  • Traducere adeverință privind starea civilă/dovadă celibat din engleză în ucraineană
  • Traducere Certificat de atestare a domiciliului și a cetățeniei române din engleză în ucraineană
 • Traducere caziere din engleză în ucraineană
  • Traducere cazier judiciar din engleză în ucraineană
  • Traducere cazier auto din engleză în ucraineană
  • Traducere cazier fiscal din engleză în ucraineană
 • Traducere acte de identitate/permise din engleză în ucraineană
  • Traducere carte/buletin de identitate
  • Traducere pașaport
  • Traducere permis de rezidență
  • Traducere permis de conducere
 • Traducere adeverințe din engleză în ucraineană
  • Traducere adeverință de la locul de muncă din engleză în ucraineană
  • Traducere adeverință de student din engleză în ucraineană
  • Traducere adeverință de pensionar/talon de pensie din engleză în ucraineană
  • Alte tipuri de adeverințe din engleză în ucraineană
 • Traducere alte acte personale sau profesionale din engleză în ucraineană

Vă stăm la dispoziție pentru pentru traducerea din limba engleză în limba ucraineană, după cum urmează:

 • Traducere acte de studii preuniversitare din engleză în ucraineană:
  • Traducere diplomă/certificat de absolvire studii gimnaziale din engleză în ucraineană
  • Traducere diplomă de absolvire a școlii profesionale din engleză în ucraineană
  • Traducere diplomă de bacalaureat din engleză în ucraineană
  • Traducere diplomă de studii postliceale din engleză în ucraineană
  • Traducere foi matricole din engleză în ucraineană
  • Traducere planuri de învățământ din engleză în ucraineană
  • Altele
 • Traducere acte de studii universitare și post-universitare din engleză în ucraineană:
  • Traducere diplomă de licență din engleză în ucraineană
  • Traducere diplomă de master din engleză în ucraineană
  • Traducere diplomă de Doctor (PhD) din engleză în ucraineană
  • Traducere diplomă de studii postuniversitare din engleză în ucraineană
  • Traducere diplomă de absolvire din engleză în ucraineană
  • Traducere adeverințe de absolvire din engleză în ucraineană (care înlocuiesc diploma până la eliberarea acesteia)
  • Traducere supliment la diplomă (foaie matricolă/situație școlară) din engleză în ucraineană
  • Traduceri programe analitice din engleză în ucraineană
  • Traducere adeverințe care atestă calitate de student din engleză în ucraineană
  • Traducere atestate de echivalare a studiilor din engleză în ucraineană
  • Traducere certificate de pregătire didactică din engleză în ucraineană
  • Traducere alte acte de studii din engleză în ucraineană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba engleză în limba ucraineană a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducerea din engleză în ucraineană a actelor privind calificarea/specializarea pentru activitățile din domeniul medical (medici, medici dentiști, asistenți medicali, moșe, farmaciști, tehnicieni dentari, psihologi etc.): certificate de membru, certificate de conformitate, adeverințe de rezident, adeverințe de confirmare, adeverințe privind stagiile efectuate, recomandări, atestate de liberă practică etc.;
 • Traducerea din engleză în ucraineană a actelor privind calificarea/speciflicarea pentru activitățile din domeniul veterinar;
 • Traducere acte care atestă profesia de Arhitect din engleză în ucraineană;
 • Traducerea din engleză în ucraineană a actelor dovedesc calificarea/pregătirea în diferite meserii:
  • Traducere certificate/diplome de absolvire din engleză în ucraineană;
  • Traducere certificate de calificare profesională din engleză în ucraineană;
  • Traducere certificate de competente profesionale din engleză în ucraineană;
  • Traducere atestate privind calificarea/pregătirea și experiența profesională din engleză în ucraineană;
  • Traducere certificate de atestare (tehnico-profesională etc.) din engleză în ucraineană;
  • Traducere certificate de pregătire profesională din engleză în ucraineană;
  • Traducere adeverințe care atestă calificarea din engleză în ucraineană;
  • Traducere alte acte care dovedesc calificarea în diferite meserii din engleză în ucraineană.
 • Traducerea din engleză în ucraineană a certificatelor de competență ale personalului maritim navigant;
 • Traducerea din engleză în ucraineană a Brevetelor de Turism;
 • Traducerea din engleză în ucraineană a atestatelor pentru artiștii liber profesioniști;
 • Traducere acte șoferi profesioniști din engleză în ucraineană.

Vă ajutăm să vă prezentați într-un mod profesionist în fața potențialilor angajatori. Prima impresie contează foarte mult!

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba engleză în limba ucraineană, după cum urmează:

 • Traducere CV (Curriculum Vitae) din engleză în ucraineană;
 • Traducere scrisoare de intenție din engleză în ucraineană;
 • Traduceri scrisori de recomandare din engleză în ucraineană;
 • Traducere acte care atestă vechimea în muncă, în domeniu și în specialitate din engleză în ucraineană;
 • Traducere cazier judiciar pentru angajare din engleză în ucraineană;
 • Traducere acte de studii/acte care atestă calificarea (specializarea) profesională din engleză în ucraineană;
 • Traducere alte acte personale pentru angajare din engleză în ucraineană.

Dacă urmează să emigrați în străinătate, cel mai probabil, în funcție de țara de destinație, va trebui întocmit un dosar.

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba engleză în limba ucraineană și în orice altă limbă a actelor dvs.

Cei mai mulți dintre clienții noștri aplează la serviciile noastre de:

 • Traducere acte de emigrare în Canada
 • Traducere acte de emigrare în SUA
 • Traducere acte de emigrare în Australia
 • Traducere acte de emigrare în Noua Zeelandă
 • Traducere acte de emigrare în țările din Orientul Mijlociu
 • Traducere acte de emigrare în țările din America Latină
 • Traducere acte de emigrare în țările din Asia sau Oceania
 • Traducere acte de emigrare în țările din Africa
 • Traducere acte de emigrare în alte țări din Europa

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba engleză în limba ucraineană, după cum urmează:

 • Traduceri adeverințe medicale din engleză în ucraineană
 • Traduceri certificate medicale din engleză în ucraineană
 • Traduceri dovezi de vaccinare/aviz epidemiologic din engleză în ucraineană
 • Traduceri referate/fișe/rapoarte medicale din engleză în ucraineană
 • Traduceri recomandări medicale din engleză în ucraineană
 • Traducerea din engleză în ucraineană a buletinelor de analize și alte documente medicale emise de unități sanitare publice sau private:
  • Traducere raport RMN, CT, PET/CT, ecografie, radiografie din engleză în ucraineană
  • Traducere rezultate analize biochimice din engleză în ucraineană
  • Traducere rezultate analize histopatologice (biopsii) din engleză în ucraineană
  • Traducere rezultate examne imunohistochimice din engleză în ucraineană
  • Traducere rezultate examene colonoscopice din engleză în ucraineană
  • Traducere rezultate examene medicale de orice natură din engleză în ucraineană
  • Traducere bilet de ieșire/de externare din spital din engleză în ucraineană
  • Traducere bilet de internare din engleză în ucraineană
 • Traducerea din engleză în ucraineană a buletinelor de analize pentru obținerea vizelor de muncă
 • Traducere prescriptie medicală/rețetă din engleză în ucraineană
 • Traducere certificat de încadrare în grad de handicap din engleză în ucraineană
 • Traduceri asigurări medicale, de sănătate, de viață, de călătorie din engleză în ucraineană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba engleză în limba ucraineană a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere Certificat de rezidență fiscală din engleză în ucraineană (pentru evitarea dublei impuneri)
 • Traducere Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale din engleză în ucraineană
 • Traducere din engleză în ucraineană a adeverințelor de venit eliberate autoritățile fiscale sau de angajator
 • Taducere alte acte cu caracter fiscal din engleză în ucraineană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea engleză în limba ucraineană a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere autorizații din engleză în ucraineană (de procurare armă și muniție, de liberă practică, pentru desfășurarea activitătii de diriginte de șantier etc.);
 • Traducere avize din engleză în ucraineană;
 • Traducere decizii din engleză în ucraineană (de pensionare, medicală asupra capacității de muncă, privind încetarea/suspendarea plății ajutorului de șomaj, de acordare / suspendare a indemnizației pentru creșterea copilului, de acordare a alocației de stat pentru copii etc.);
 • Traducere dispoziții din engleză în ucraineană;
 • Traducere atestate din engleză în ucraineană (pentru exercitarea profesiei de agent de pază și ordine, de detectiv particular, de persoană sau familie aptă să adopte etc.);
 • Traducere licențe din engleză în ucraineană (de antrenor, de funcționare a societăților specializate sau a cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.);
 • Traducere extrase ale registrelor deținute de un organ al administrației publice, atestate, adeverințe și certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atestă o anumită calitate sau un drept, în vederea valorificării anumitor drepturi etc..

Pentru înmatricularea unei mașini, achiziționată dintr-o altă țară, puteți avea nevoie de traducerea actelor auto: actul de înstrăinare (în funcție de proveniență - contractul de vânzare-cumpărare, dacă a fost cumpărat de la o persoană fizică SAU factura de achiziție, dacă este achiziționat de la persoană juridică), certificatul de înmatriculare/brief eliberat de autoritățile statului unde a fost înregistrat autoturismul, cartea mașinii etc..

Vă oferim servicii complete de traducere autorizată și legalizată a tuturor actelor auto, după cum urmează

Pentru alte detalii legate de formalitățile de înmatriculare consultați pagina de Acte Auto

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba engleză în limba ucraineană a documentelor dvs., după cum urmează:

 • Traduceri hotărâri/sentințe/decizii judecătorești din engleză în ucraineană
 • Traduceri acte emise de Parchete din engleză în ucraineană
 • Traduceri acte emise de executorul judecătoresc din engleză în ucraineană
 • Traduceri acte emise de Oficiul Registrului Comerțului din engleză în ucraineană
 • Traduceri declarații oficiale din engleză în ucraineană
 • Traduceri acte notariale emise de Notarii Publici din engleză în ucraineană
 • Traducere acord de confidențialitate din engleză în ucraineană
 • Traducere contract de prestări servicii din engleză în ucraineană
 • Traducere contract de leasing din engleză în ucraineană
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din engleză în ucraineană
 • Traduceri contracte specifice din engleză în ucraineană
 • Traducere raport judicial din engleză în ucraineană
 • Traducere scrisoare de credit din engleză în ucraineană
 • Traducere certificat ISO management de calitate din engleză în ucraineană
 • Traducere alte acte juridice din engleză în ucraineană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea engleză în limba ucraineană a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere procură/împuternicire din engleză în ucraineană
 • Traduceri înscrisuri sub semnătura privată cu dată certă din engleză în ucraineană
 • Traduceri declarații din engleză în ucraineană
 • Traducere certificat de divorț din engleză în ucraineană
 • Traducere convenții matrimoniale din engleză în ucraineană
 • Traducere certificat de moștenitor din engleză în ucraineană
 • Traducere testament din engleză în ucraineană
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din engleză în ucraineană
 • Traducere contract de comodat din engleză în ucraineană
 • Traducere acte de ipotecă din engleză în ucraineană
 • Traducere contract de închiriere din engleză în ucraineană
 • Traducere contract de mandat din engleză în ucraineană
 • Traducere declarații notariale în vederea înființării unei societăți comerciale/companii din engleză în ucraineană
 • Traducere declarație ieșire copil minor din țară din engleză în ucraineană
 • Traducere acte emise de Ambasade sau Consulate din engleză în ucraineană
 • Traduceri alte acte notariale/consulare din engleză în ucraineană

Pot exista situații concrete în care oficialitățile din România vă pot solicita să prezentați anumite extrase, scrisori sau alte documente bancare. Fie că este vorba de un credit bancar pe care doriți să îl faceți sau de alte situații în care vi se cere să demonstrați realizările financiare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba engleză în limba ucraineană sau în orice altă limbă a actelor dvs. după cum urmează:

 • Traducere extras de cont din engleză în ucraineană
 • Traducere bilanț/balanță contabilă din engleză în ucraineană
 • Traducere raport financiar sau contabil din engleză în ucraineană
 • Traducere documente experitiză contabilă sau de audit din engleză în ucraineană
 • Traducere proiect de finanțare din engleză în ucraineană
 • Traducere plan de afaceri din engleză în ucraineană
 • Traducere contract de prestări servicii din engleză în ucraineană
 • Traducere contract de ipotecă din engleză în ucraineană
 • Traducere scrisoare de bonitate din engleză în ucraineană
 • Traducere scrisori de garanție bancară din engleză în ucraineană
 • Traducere documente de analiză economică sau financiară din engleză în ucraineană
 • Traduceri alte documente financiar-bancare din engleză în ucraineană
 • Traducere lucrare de diplomă din engleză în ucraineană
 • Traducere lucrare/teză de licență din engleză în ucraineană
 • Traducere lucrare de disertație din engleză în ucraineană
 • Traducere teză de doctorat din engleză în ucraineană
 • Traducere rezumate lucrări de licență/disertație din engleză în ucraineană
 • Traducere rezumat teză de doctorat din engleză în ucraineană
 • Traducere rezumat (abstract) la lucrare din engleză în ucraineană
 • Traducere alte lucrări științifice sau de alt tip din engleză în ucraineană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba engleză în limba ucraineană sau orice altă limbă, după cum urmează:

 • Traduceri construcții din engleză în ucraineană
 • Traduceri fizică din engleză în ucraineană
 • Traduceri optică din engleză în ucraineană
 • Traduceri domeniul petrolului și gazelor din engleză în ucraineană
 • Traduceri industria lemnului din engleză în ucraineană
 • Traduceri industrie ușoară din engleză în ucraineană
 • Traduceri industrie metalurgică din engleză în ucraineană
 • Traduceri industrie navală din engleză în ucraineană
 • Traduceri domeniul energetic din engleză în ucraineană
 • Traduceri industria alimentară din engleză în ucraineană
 • Traduceri industria auto din engleză în ucraineană
 • Traduceri inginerie din engleză în ucraineană
 • Traduceri telecomunicații din engleză în ucraineană
 • Traduceri chimie din engleză în ucraineană
 • Traduceri modă/fashion din engleză în ucraineană
 • Traduceri accesorii din engleză în ucraineană
 • Traduceri turism din engleză în ucraineană
 • Traduceri documente și declarații pentru licitații din engleză în ucraineană
 • Traduceri caiete de sarcini din engleză în ucraineană
 • Traduceri manuale de utilizare echipamente din engleză în ucraineană
 • Traduceri manuale de utilizare utilaje din engleză în ucraineană
 • Traduceri carte tehnică din engleză în ucraineană
 • Traduceri fișe tehnice din engleză în ucraineană
 • Traduceri descriere de produs din engleză în ucraineană
 • Traduceri certificate de garanție din engleză în ucraineană
 • Traduceri instrucțiuni de folosire/specificații tehnice utilaje și echipamente din engleză în ucraineană
 • Traduceri descriere a procesului tehnologic de producție sau fabricație din engleză în ucraineană
 • Traduceri studii fezabilitate din engleză în ucraineană
 • Traduceri planuri cadastrale din engleză în ucraineană
 • Traduceri certificate de urbanism din engleză în ucraineană
 • Traduceri contracte cu termeni tehnici din engleză în ucraineană
 • Traduceri cataloage de produse și materiale publicitare cu limbaj tehnic din engleză în ucraineană
 • Traduceri cerificate și documentație managementul calității ISO din engleză în ucraineană
 • Traduceri alte documente/documentații tehnice din engleză în ucraineană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba engleză în limba ucraineană sau orice altă limbă.

 • Traduceri studii clinice, biologice, farmacologice din engleză în ucraineană
 • Traduceri engleză-ucraineană pentru centre (cabinete) medicale, spitale, clinici etc.
 • Traduceri engleză-ucraineană pentru centre stomatologice
 • Traduceri engleză-ucraineană pentru producători și distribuitori de medicamente
 • Traduceri engleză-ucraineană pentru producători și distribuitori de echipamente medicale
 • Traduceri manual de instrucțiuni și aparate medicale din engleză în ucraineană
 • Traduceri ghid (manual) de utilizare, prospecte medicament din engleză în ucraineană
 • Traduceri lucrări de specialitate din engleză în ucraineană
 • Traduceri alte documente/documentații medicale, farmacologice din engleză în ucraineană

Oferim cele mai bune soluții de traducere a documentelor pentru companii/firme și instituții.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea contractelor dvs. a documentelor business, comerciale sau de orice alt tip, fie din limba engleză în limba ucraineană, fie din limba ucraineană în limba engleză, precum și în orice alte limbi.

 • TRADUCERE DOCUMENTE COMERCIALE din engleză în ucraineană
  • Traducere facturi comerciale externe (invoice) din engleză în ucraineană
  • Traducere certificate fitosanitare din engleză în ucraineană
  • Traducere certificate sanitar-veterinare din engleză în ucraineană
  • Traducere declarații de producător din engleză în ucraineană
  • Traducere certificate de producător din engleză în ucraineană
  • Traducere certificate de calitate din engleză în ucraineană
  • Traducere certificate de origine a mărfurilor din engleză în ucraineană
  • Traducere alte documente comerciale din engleză în ucraineană
 • TRADUCERE ACTE FIRMĂ din engleză în ucraineană (acte emise de Oficiciul Registrului Comerțului)
  • Traducere Certificat de Înregistare a Societăților Comerciale din engleză în ucraineană
  • Traducere Certificat Constatator din engleză în ucraineană
  • Traducere declarații oficiale - mențiuni de înregistrare, dată certă etc. din engleză în ucraineană
 • TRADUCERE ALTE DOCUMENTE din engleză în ucraineană
  • Traducere act constitutiv din engleză în ucraineană
  • Traducere hotărâre generală a asociaților sau a acționarilor (hotărâre AGA) din engleză în ucraineană
  • Traducere declarații, rezoluții, decizii din engleză în ucraineană
  • Traducere acorduri de confidențialitate din engleză în ucraineană
  • Traducere certificate ISO de managementul calității din engleză în ucraineană
  • Traduceri contracte angajați din engleză în ucraineană
  • Traducere plan de afaceri (business plan) din engleză în ucraineană
  • Traducere caiet de sarcini din engleză în ucraineană
  • Traduceri coduri de conduită din engleză în ucraineană
  • Traducere ghid de bună practică din engleză în ucraineană
  • Traduceri regulamente interne și de ordine interioară din engleză în ucraineană
  • Traducere contracte cu partenerii, clienții și furnizorii din engleză în ucraineană
  • Traducere certificate de atestare fiscală din engleză în ucraineană
  • Traducere certificat de rezidență fiscală din engleză în ucraineană
  • Traduceri acte contabile (bilanțuri etc.) din engleză în ucraineană
  • Traducere acte pentru licitații din engleză în ucraineană
  • Traducere corespondență de afaceri din engleză în ucraineană
  • Traduceri CV-uri din engleză în ucraineană
  • Traduceri orice alte documente din engleză în ucraineană

LISTĂ SERVICII

TRADUCERI AUTORIZATE din engleză în ucraineană
TRADUCERI LEGALIZATE din engleză în ucraineană

Livrarea documentelor se face prin metoda aleasa de dvs. Vă reamintim că putem livra documentele prin curier rapid atât în București, cât și în orice altă localitate din România sau din străinătate.

ATENȚIE! Pentru legalizarea notarială, traducerea ce se face dintr-o limbă străină într-o altă limbă străină, va fi însoțită de o traducere în limba română, semnată de același traducător care realizează traducerea inițială. Traducerea în română este necesară pentru ca Notarul Public să poată verifica conținutul înscrisului. Traducerea în limba română se va păstra la dosar.

SERVICII DE OBȚINERE A VIZELOR DE CĂLĂTORIE PENTRU PESTE 80 DE STATE DIN LUME

Pentru detalii despre necesitatea obținerii unei vize și procedurile aplicabile, consultați secțiunea OBȚINERE VIZE.

Cum procedez pentru a beneficia de serviciile Centrului T&B International?

Deoarece punem accentul pe utilizarea cât mai eficientă a timpului și reducerea costurilor pentru clienții noștri, subliniem faptul că indiferent dacă locuiți în București, în alt județ sau în afara României, NU ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA dvs. la birourile noastre! Toate detaliile pot fi transmise prin APLICAȚIA ONLINE de mai jos sau via e-mail.

CU T&B INTERNATIONAL PROCESUL DE TRADUCERE A DOCUMENTELOR ESTE SIMPLU, RAPID ȘI SIGUR
Aplicați ONLINE 24/7

Completați datele în aplicație și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va prelua cazul dvs. și în cel mai scurt timp veți primi o ofertă personalizată

Transmiteți documentele

Transmiteți documentele prin e-mail, curier sau personal la birourile noastre. Ne ocupăm de traducerea documentelor dvs..

Primiți documentele traduse și legalizate!

Vă returnăm documentele prin metoda aleasă de dvs. (curier rapid sau predare personală la birourile noastre).

Cât durează toate procedurile?

Durata totală depinde de volumul și tipul de acte/documente, motiv pentru care nu se poate preciza durata exactă fără o evaluare prealabilă. Vă vom furniza toate detaliile privind termenul de predare de îndată ce primim solicitarea dvs. prin aplicația online de mai jos sau pe e-mail.

Cu titlu orientativ, vă informăm că traducerea autorizată a unui act personal tipizat este gata în 1 zi lucrătoare.

Care sunt costurile?

Costul total pentru traducerea unui document depinde de numărul de pagini și de dificultatea textului. O pagină standard de traducere conține 2000 de caractere cu spații. În cazul actelor tipizate tariful se aplică per pagină, indiferent de numărul de caractere.

În cazul documentelor cu limbaj specializat costul per pagină este mai ridicat, în timp ce, pentru actele tipizate, se aplică tariful minim.

De asemenea, dacă se dorește legalizarea notarială, se adaugă tarifele percepute pentru aceste servicii.

Cum plătesc?

Facturarea se realizează în LEI (în cazul persoanelor rezidente în România) și în EUR (în cazul persoanelor rezidente în străinătate – la cursul de schimb al BNR) iar factura de plată este transmisă pe e-mail.

MODALITĂȚI DE PLATĂ
 • ONLINE cu cardul bancar emis sub una din siglele: VISA, Mastercard, American Express, Discover, JCB, Wright Express, Carte Blanche, Diner’s Club (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu un link prin accesarea căruia veți putea plăti online direct cu cardul dvs.)
 • Plată prin transfer bancar (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face transferul bancar – direct prin Internet Banking sau prin ordin de plată la ghișeul băncii)
 • Depunere numerar direct la casieria băncii (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face plata direct la casieria băncii)
Pentru o estimare a costurilor TOTALE vă rugăm să folosiți formularul de mai jos și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va analiza solicitarea dvs. și vă va transmite o ofertă adaptată nevoilor dvs.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea folosirii acestora și a politicii noastre de utilizare a fișierelor de tip cookies. Am înțeles

Informare
Stimați clienți, în această perioadă programul cu publicul se va desfășura în intervalul orar 12:00 - 18:00. Pentru a efectua depuneri/ridicări de documente la sediul nostru, avem rugămintea să ne contactați în prealabil pe email sau telefonic, pentru stabili o programare. Vă mulțumim pentru înțelegere!
×