Sunteți în posesia unor acte redactate în finlandeză și urmează să vă deplasați în străinătate pentru a întreprinde diverse formalități pe baza acestora sau pur și simplu aveți nevoie de traducerea unor documente din finlandeză în norvegiană?

Dacă răspunsul este afirmativ la cel puțin una din aceste întrebări, Centrul T&B International este soluția!

Ce servicii oferă Centrul de Vize și Legalizări T&B International?

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International cu sediul în centrul Bucureștiului (România) se asigură servicii specializate de asistență și consiliere pentru obținerea vizelor și permiselor de ședere pentru peste 100 de state din întreaga lume, servicii complete de traducere în/din peste 30 de limbi și servicii de vizare, apostilare sau supralegalizare a documentelor ce urmează să fie folosite în orice stat din lume.

Vă oferim consiliere GRATUITĂ în vederea estimării costurilor și a timpului necesar pentru toate procedurile de traducere și legalizare a documentelor dvs.

Misiunea noastră este de a economisi timp în favoarea dvs., de a vă scuti de drumuri și de vă oferi o experiență transparentă fară a lua contact cu procese birocratice complexe de cele mai multe ori puțin înțelese.

Ce trebuie să știți despre traduceri?

Traducerile pot fi simple, autorizate sau legalizate. Multe persoane se întreabă care este diferența dintre acestea. Pentru a veni în spijinul dvs., în continuare vă explicăm ce presupune fiecare dintre acestea.

Traducerile simple sunt considerate traduceri care nu necesită ştampila şi semnătura unui traducător autorizat de Ministerul Justiţiei. În cazul actelor oficiale care urmează să fie folosite în România, de obicei autoritățile solicită o traducere autorizată sau legalizată. Vă recomandăm să apelați la traduceri simple doar atunci când situațiile vă permit (de obicei când documentele nu se vor utiliza pentru realizarea unor formalități administrative/oficiale).

Traducerile autorizate sunt traducerile realizate de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România. Acestea poartă semnătura și ștampila traducătorului autorizat care a efectuat traducerea. De asemenea, acestea prezintă la finalul documentului încheierea prin care traducătorul autorizat certifică exactitatea traducerii documentului original și faptul că prin traducere nu a fost denaturat conținutul original al textului sau shimbat în vreun fel sensul anumitor cuvinte sau fraze.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Doar traducerile autorizate pot fi legalizate de către Notarul Public.

Traducerile legalizate nu trebuie confundate cu traducerile autorizate. Traducerile legalizate sunt acele traduceri care pe lângă ștampila și semnătura traducătorului au pe ultima pagină încheierea de legalizare a unui Notar Public. Spre diferență de acestea, traducerile autorizate au doar încheierea traducătorului autorizat, semnătura și ștampila acestuia.

Încheierea de legalizare a Notarului Public certifică faptul că semnătura traducătorului este autentică și că traducătorul deține o autorizație emisă de Ministerul Justiției.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Pentru a putea legaliza o traducere este nevoie de prezentarea documentelor în original în fața Notarului Public. Acestea trebuie să fie autentice (acte de stare civilă, diplome etc.), cu dată certă (documente în copie legalizată, documente cu dată certă în fața notarului), cu legalizare de semnătură etc.

Traducerile legalizate vor avea atașată la final o copie după actul original după care a fost realizată traducerea, fiecare pagină va fi numerotată, ștampilată și semnată de traducătorul autorizat. Acestea se pregătesc în două exemplare de traducătorul autorizat: un exemplar pentru client și un exemplar care rămâne în arhiva Notarului Public.

Notă: Actele oficiale străine pentru a fi recunoscute în România trebuie să fie certificate cu apostila de la Haga (în cazul în care au fost emise într-un stat semnatar al Convenției de la Haga) sau supralegalizate pe cale administrativă și consulară (de către Ministerul Afacerilor Externe din țara de origine a actului și ulterior de Ambasada țării în care urmează să fie utilizat actul acreditată în țara emitentă a actului) – în cazul în care actul a fost emis într-un stat nesemnatar al Convenției de la Haga. Se face excepție de la obligativitatea apostilării/supralegalizării, în cazul în care actul provine dintr-un stat cu care țara de destinație a încheiat acorduri privind scutirea de obligativitatea aplicării apostilei sau a supralegalizării.
Ce tip de documente traducem din limba finlandeză în limba norvegiană?

Indiferent de tipul documentelor pe care doriți să le traducem, Centrul T&B International vă oferă soluția perfectă. Indiferent că vorbim de documente tipizate sau de documente cu un grad ridicat de dificultate, specialiștii vor face în asa fel încât rezultatul să fie la cele mai înalte standarde de calitate.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba finlandeză în limba norvegiană a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere acte de stare civilă din finlandeză în norvegiană
  • Traducere certificat de naștere din finlandeză în norvegiană
  • Traducere certificat de căsătorie din finlandeză în norvegiană
  • Traducere certificat de deces din finlandeză în norvegiană
 • Traducere extrase/certificate din finlandeză în norvegiană
  • Traducere certificate de divorț din finlandeză în norvegiană
  • Traducere extrase de pe actele de stare civilă din finlandeză în norvegiană
  • Traducere certificate de schimbare a numelui pe cale administrativă din finlandeză în norvegiană
  • Traducere acte care atestă componența familiei din finlandeză în norvegiană
  • Traducere adeverință privind starea civilă/dovadă celibat din finlandeză în norvegiană
  • Traducere Certificat de atestare a domiciliului și a cetățeniei române din finlandeză în norvegiană
 • Traducere caziere din finlandeză în norvegiană
  • Traducere cazier judiciar din finlandeză în norvegiană
  • Traducere cazier auto din finlandeză în norvegiană
  • Traducere cazier fiscal din finlandeză în norvegiană
 • Traducere acte de identitate/permise din finlandeză în norvegiană
  • Traducere carte/buletin de identitate
  • Traducere pașaport
  • Traducere permis de rezidență
  • Traducere permis de conducere
 • Traducere adeverințe din finlandeză în norvegiană
  • Traducere adeverință de la locul de muncă din finlandeză în norvegiană
  • Traducere adeverință de student din finlandeză în norvegiană
  • Traducere adeverință de pensionar/talon de pensie din finlandeză în norvegiană
  • Alte tipuri de adeverințe din finlandeză în norvegiană
 • Traducere alte acte personale sau profesionale din finlandeză în norvegiană

Vă stăm la dispoziție pentru pentru traducerea din limba finlandeză în limba norvegiană, după cum urmează:

 • Traducere acte de studii preuniversitare din finlandeză în norvegiană:
  • Traducere diplomă/certificat de absolvire studii gimnaziale din finlandeză în norvegiană
  • Traducere diplomă de absolvire a școlii profesionale din finlandeză în norvegiană
  • Traducere diplomă de bacalaureat din finlandeză în norvegiană
  • Traducere diplomă de studii postliceale din finlandeză în norvegiană
  • Traducere foi matricole din finlandeză în norvegiană
  • Traducere planuri de învățământ din finlandeză în norvegiană
  • Altele
 • Traducere acte de studii universitare și post-universitare din finlandeză în norvegiană:
  • Traducere diplomă de licență din finlandeză în norvegiană
  • Traducere diplomă de master din finlandeză în norvegiană
  • Traducere diplomă de Doctor (PhD) din finlandeză în norvegiană
  • Traducere diplomă de studii postuniversitare din finlandeză în norvegiană
  • Traducere diplomă de absolvire din finlandeză în norvegiană
  • Traducere adeverințe de absolvire din finlandeză în norvegiană (care înlocuiesc diploma până la eliberarea acesteia)
  • Traducere supliment la diplomă (foaie matricolă/situație școlară) din finlandeză în norvegiană
  • Traduceri programe analitice din finlandeză în norvegiană
  • Traducere adeverințe care atestă calitate de student din finlandeză în norvegiană
  • Traducere atestate de echivalare a studiilor din finlandeză în norvegiană
  • Traducere certificate de pregătire didactică din finlandeză în norvegiană
  • Traducere alte acte de studii din finlandeză în norvegiană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba finlandeză în limba norvegiană a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducerea din finlandeză în norvegiană a actelor privind calificarea/specializarea pentru activitățile din domeniul medical (medici, medici dentiști, asistenți medicali, moșe, farmaciști, tehnicieni dentari, psihologi etc.): certificate de membru, certificate de conformitate, adeverințe de rezident, adeverințe de confirmare, adeverințe privind stagiile efectuate, recomandări, atestate de liberă practică etc.;
 • Traducerea din finlandeză în norvegiană a actelor privind calificarea/speciflicarea pentru activitățile din domeniul veterinar;
 • Traducere acte care atestă profesia de Arhitect din finlandeză în norvegiană;
 • Traducerea din finlandeză în norvegiană a actelor dovedesc calificarea/pregătirea în diferite meserii:
  • Traducere certificate/diplome de absolvire din finlandeză în norvegiană;
  • Traducere certificate de calificare profesională din finlandeză în norvegiană;
  • Traducere certificate de competente profesionale din finlandeză în norvegiană;
  • Traducere atestate privind calificarea/pregătirea și experiența profesională din finlandeză în norvegiană;
  • Traducere certificate de atestare (tehnico-profesională etc.) din finlandeză în norvegiană;
  • Traducere certificate de pregătire profesională din finlandeză în norvegiană;
  • Traducere adeverințe care atestă calificarea din finlandeză în norvegiană;
  • Traducere alte acte care dovedesc calificarea în diferite meserii din finlandeză în norvegiană.
 • Traducerea din finlandeză în norvegiană a certificatelor de competență ale personalului maritim navigant;
 • Traducerea din finlandeză în norvegiană a Brevetelor de Turism;
 • Traducerea din finlandeză în norvegiană a atestatelor pentru artiștii liber profesioniști;
 • Traducere acte șoferi profesioniști din finlandeză în norvegiană.

Vă ajutăm să vă prezentați într-un mod profesionist în fața potențialilor angajatori. Prima impresie contează foarte mult!

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba finlandeză în limba norvegiană, după cum urmează:

 • Traducere CV (Curriculum Vitae) din finlandeză în norvegiană;
 • Traducere scrisoare de intenție din finlandeză în norvegiană;
 • Traduceri scrisori de recomandare din finlandeză în norvegiană;
 • Traducere acte care atestă vechimea în muncă, în domeniu și în specialitate din finlandeză în norvegiană;
 • Traducere cazier judiciar pentru angajare din finlandeză în norvegiană;
 • Traducere acte de studii/acte care atestă calificarea (specializarea) profesională din finlandeză în norvegiană;
 • Traducere alte acte personale pentru angajare din finlandeză în norvegiană.

Dacă urmează să emigrați în străinătate, cel mai probabil, în funcție de țara de destinație, va trebui întocmit un dosar.

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba finlandeză în limba norvegiană și în orice altă limbă a actelor dvs.

Cei mai mulți dintre clienții noștri aplează la serviciile noastre de:

 • Traducere acte de emigrare în Canada
 • Traducere acte de emigrare în SUA
 • Traducere acte de emigrare în Australia
 • Traducere acte de emigrare în Noua Zeelandă
 • Traducere acte de emigrare în țările din Orientul Mijlociu
 • Traducere acte de emigrare în țările din America Latină
 • Traducere acte de emigrare în țările din Asia sau Oceania
 • Traducere acte de emigrare în țările din Africa
 • Traducere acte de emigrare în alte țări din Europa

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba finlandeză în limba norvegiană, după cum urmează:

 • Traduceri adeverințe medicale din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri certificate medicale din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri dovezi de vaccinare/aviz epidemiologic din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri referate/fișe/rapoarte medicale din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri recomandări medicale din finlandeză în norvegiană
 • Traducerea din finlandeză în norvegiană a buletinelor de analize și alte documente medicale emise de unități sanitare publice sau private:
  • Traducere raport RMN, CT, PET/CT, ecografie, radiografie din finlandeză în norvegiană
  • Traducere rezultate analize biochimice din finlandeză în norvegiană
  • Traducere rezultate analize histopatologice (biopsii) din finlandeză în norvegiană
  • Traducere rezultate examne imunohistochimice din finlandeză în norvegiană
  • Traducere rezultate examene colonoscopice din finlandeză în norvegiană
  • Traducere rezultate examene medicale de orice natură din finlandeză în norvegiană
  • Traducere bilet de ieșire/de externare din spital din finlandeză în norvegiană
  • Traducere bilet de internare din finlandeză în norvegiană
 • Traducerea din finlandeză în norvegiană a buletinelor de analize pentru obținerea vizelor de muncă
 • Traducere prescriptie medicală/rețetă din finlandeză în norvegiană
 • Traducere certificat de încadrare în grad de handicap din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri asigurări medicale, de sănătate, de viață, de călătorie din finlandeză în norvegiană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba finlandeză în limba norvegiană a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere Certificat de rezidență fiscală din finlandeză în norvegiană (pentru evitarea dublei impuneri)
 • Traducere Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale din finlandeză în norvegiană
 • Traducere din finlandeză în norvegiană a adeverințelor de venit eliberate autoritățile fiscale sau de angajator
 • Taducere alte acte cu caracter fiscal din finlandeză în norvegiană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea finlandeză în limba norvegiană a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere autorizații din finlandeză în norvegiană (de procurare armă și muniție, de liberă practică, pentru desfășurarea activitătii de diriginte de șantier etc.);
 • Traducere avize din finlandeză în norvegiană;
 • Traducere decizii din finlandeză în norvegiană (de pensionare, medicală asupra capacității de muncă, privind încetarea/suspendarea plății ajutorului de șomaj, de acordare / suspendare a indemnizației pentru creșterea copilului, de acordare a alocației de stat pentru copii etc.);
 • Traducere dispoziții din finlandeză în norvegiană;
 • Traducere atestate din finlandeză în norvegiană (pentru exercitarea profesiei de agent de pază și ordine, de detectiv particular, de persoană sau familie aptă să adopte etc.);
 • Traducere licențe din finlandeză în norvegiană (de antrenor, de funcționare a societăților specializate sau a cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.);
 • Traducere extrase ale registrelor deținute de un organ al administrației publice, atestate, adeverințe și certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atestă o anumită calitate sau un drept, în vederea valorificării anumitor drepturi etc..

Pentru înmatricularea unei mașini, achiziționată dintr-o altă țară, puteți avea nevoie de traducerea actelor auto: actul de înstrăinare (în funcție de proveniență - contractul de vânzare-cumpărare, dacă a fost cumpărat de la o persoană fizică SAU factura de achiziție, dacă este achiziționat de la persoană juridică), certificatul de înmatriculare/brief eliberat de autoritățile statului unde a fost înregistrat autoturismul, cartea mașinii etc..

Vă oferim servicii complete de traducere autorizată și legalizată a tuturor actelor auto, după cum urmează

Pentru alte detalii legate de formalitățile de înmatriculare consultați pagina de Acte Auto

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba finlandeză în limba norvegiană a documentelor dvs., după cum urmează:

 • Traduceri hotărâri/sentințe/decizii judecătorești din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri acte emise de Parchete din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri acte emise de executorul judecătoresc din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri acte emise de Oficiul Registrului Comerțului din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri declarații oficiale din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri acte notariale emise de Notarii Publici din finlandeză în norvegiană
 • Traducere acord de confidențialitate din finlandeză în norvegiană
 • Traducere contract de prestări servicii din finlandeză în norvegiană
 • Traducere contract de leasing din finlandeză în norvegiană
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri contracte specifice din finlandeză în norvegiană
 • Traducere raport judicial din finlandeză în norvegiană
 • Traducere scrisoare de credit din finlandeză în norvegiană
 • Traducere certificat ISO management de calitate din finlandeză în norvegiană
 • Traducere alte acte juridice din finlandeză în norvegiană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea finlandeză în limba norvegiană a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere procură/împuternicire din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri înscrisuri sub semnătura privată cu dată certă din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri declarații din finlandeză în norvegiană
 • Traducere certificat de divorț din finlandeză în norvegiană
 • Traducere convenții matrimoniale din finlandeză în norvegiană
 • Traducere certificat de moștenitor din finlandeză în norvegiană
 • Traducere testament din finlandeză în norvegiană
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din finlandeză în norvegiană
 • Traducere contract de comodat din finlandeză în norvegiană
 • Traducere acte de ipotecă din finlandeză în norvegiană
 • Traducere contract de închiriere din finlandeză în norvegiană
 • Traducere contract de mandat din finlandeză în norvegiană
 • Traducere declarații notariale în vederea înființării unei societăți comerciale/companii din finlandeză în norvegiană
 • Traducere declarație ieșire copil minor din țară din finlandeză în norvegiană
 • Traducere acte emise de Ambasade sau Consulate din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri alte acte notariale/consulare din finlandeză în norvegiană

Pot exista situații concrete în care oficialitățile din România vă pot solicita să prezentați anumite extrase, scrisori sau alte documente bancare. Fie că este vorba de un credit bancar pe care doriți să îl faceți sau de alte situații în care vi se cere să demonstrați realizările financiare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba finlandeză în limba norvegiană sau în orice altă limbă a actelor dvs. după cum urmează:

 • Traducere extras de cont din finlandeză în norvegiană
 • Traducere bilanț/balanță contabilă din finlandeză în norvegiană
 • Traducere raport financiar sau contabil din finlandeză în norvegiană
 • Traducere documente experitiză contabilă sau de audit din finlandeză în norvegiană
 • Traducere proiect de finanțare din finlandeză în norvegiană
 • Traducere plan de afaceri din finlandeză în norvegiană
 • Traducere contract de prestări servicii din finlandeză în norvegiană
 • Traducere contract de ipotecă din finlandeză în norvegiană
 • Traducere scrisoare de bonitate din finlandeză în norvegiană
 • Traducere scrisori de garanție bancară din finlandeză în norvegiană
 • Traducere documente de analiză economică sau financiară din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri alte documente financiar-bancare din finlandeză în norvegiană
 • Traducere lucrare de diplomă din finlandeză în norvegiană
 • Traducere lucrare/teză de licență din finlandeză în norvegiană
 • Traducere lucrare de disertație din finlandeză în norvegiană
 • Traducere teză de doctorat din finlandeză în norvegiană
 • Traducere rezumate lucrări de licență/disertație din finlandeză în norvegiană
 • Traducere rezumat teză de doctorat din finlandeză în norvegiană
 • Traducere rezumat (abstract) la lucrare din finlandeză în norvegiană
 • Traducere alte lucrări științifice sau de alt tip din finlandeză în norvegiană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba finlandeză în limba norvegiană sau orice altă limbă, după cum urmează:

 • Traduceri construcții din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri fizică din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri optică din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri domeniul petrolului și gazelor din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri industria lemnului din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri industrie ușoară din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri industrie metalurgică din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri industrie navală din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri domeniul energetic din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri industria alimentară din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri industria auto din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri inginerie din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri telecomunicații din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri chimie din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri modă/fashion din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri accesorii din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri turism din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri documente și declarații pentru licitații din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri caiete de sarcini din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri manuale de utilizare echipamente din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri manuale de utilizare utilaje din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri carte tehnică din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri fișe tehnice din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri descriere de produs din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri certificate de garanție din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri instrucțiuni de folosire/specificații tehnice utilaje și echipamente din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri descriere a procesului tehnologic de producție sau fabricație din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri studii fezabilitate din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri planuri cadastrale din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri certificate de urbanism din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri contracte cu termeni tehnici din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri cataloage de produse și materiale publicitare cu limbaj tehnic din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri cerificate și documentație managementul calității ISO din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri alte documente/documentații tehnice din finlandeză în norvegiană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba finlandeză în limba norvegiană sau orice altă limbă.

 • Traduceri studii clinice, biologice, farmacologice din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri finlandeză-norvegiană pentru centre (cabinete) medicale, spitale, clinici etc.
 • Traduceri finlandeză-norvegiană pentru centre stomatologice
 • Traduceri finlandeză-norvegiană pentru producători și distribuitori de medicamente
 • Traduceri finlandeză-norvegiană pentru producători și distribuitori de echipamente medicale
 • Traduceri manual de instrucțiuni și aparate medicale din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri ghid (manual) de utilizare, prospecte medicament din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri lucrări de specialitate din finlandeză în norvegiană
 • Traduceri alte documente/documentații medicale, farmacologice din finlandeză în norvegiană

Oferim cele mai bune soluții de traducere a documentelor pentru companii/firme și instituții.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea contractelor dvs. a documentelor business, comerciale sau de orice alt tip, fie din limba finlandeză în limba norvegiană, fie din limba norvegiană în limba finlandeză, precum și în orice alte limbi.

 • TRADUCERE DOCUMENTE COMERCIALE din finlandeză în norvegiană
  • Traducere facturi comerciale externe (invoice) din finlandeză în norvegiană
  • Traducere certificate fitosanitare din finlandeză în norvegiană
  • Traducere certificate sanitar-veterinare din finlandeză în norvegiană
  • Traducere declarații de producător din finlandeză în norvegiană
  • Traducere certificate de producător din finlandeză în norvegiană
  • Traducere certificate de calitate din finlandeză în norvegiană
  • Traducere certificate de origine a mărfurilor din finlandeză în norvegiană
  • Traducere alte documente comerciale din finlandeză în norvegiană
 • TRADUCERE ACTE FIRMĂ din finlandeză în norvegiană (acte emise de Oficiciul Registrului Comerțului)
  • Traducere Certificat de Înregistare a Societăților Comerciale din finlandeză în norvegiană
  • Traducere Certificat Constatator din finlandeză în norvegiană
  • Traducere declarații oficiale - mențiuni de înregistrare, dată certă etc. din finlandeză în norvegiană
 • TRADUCERE ALTE DOCUMENTE din finlandeză în norvegiană
  • Traducere act constitutiv din finlandeză în norvegiană
  • Traducere hotărâre generală a asociaților sau a acționarilor (hotărâre AGA) din finlandeză în norvegiană
  • Traducere declarații, rezoluții, decizii din finlandeză în norvegiană
  • Traducere acorduri de confidențialitate din finlandeză în norvegiană
  • Traducere certificate ISO de managementul calității din finlandeză în norvegiană
  • Traduceri contracte angajați din finlandeză în norvegiană
  • Traducere plan de afaceri (business plan) din finlandeză în norvegiană
  • Traducere caiet de sarcini din finlandeză în norvegiană
  • Traduceri coduri de conduită din finlandeză în norvegiană
  • Traducere ghid de bună practică din finlandeză în norvegiană
  • Traduceri regulamente interne și de ordine interioară din finlandeză în norvegiană
  • Traducere contracte cu partenerii, clienții și furnizorii din finlandeză în norvegiană
  • Traducere certificate de atestare fiscală din finlandeză în norvegiană
  • Traducere certificat de rezidență fiscală din finlandeză în norvegiană
  • Traduceri acte contabile (bilanțuri etc.) din finlandeză în norvegiană
  • Traducere acte pentru licitații din finlandeză în norvegiană
  • Traducere corespondență de afaceri din finlandeză în norvegiană
  • Traduceri CV-uri din finlandeză în norvegiană
  • Traduceri orice alte documente din finlandeză în norvegiană

Notă: Lista de mai sus este una orientativă. Oferim servicii de traducere și legalizări pentru orice localitate din România din aria de acoperire a curierului nostru partener. Astfel, nu ezitați să ne contactați, chiar dacă localitatea dvs. nu se află în lista de mai sus.

LISTĂ SERVICII

TRADUCERI AUTORIZATE din finlandeză în norvegiană
TRADUCERI LEGALIZATE din finlandeză în norvegiană

Livrarea documentelor se face prin metoda aleasa de dvs. Vă reamintim că putem livra documentele prin curier rapid atât în București, cât și în orice altă localitate din România sau din străinătate.

ATENȚIE! Pentru legalizarea notarială, traducerea ce se face dintr-o limbă străină într-o altă limbă străină, va fi însoțită de o traducere în limba română, semnată de același traducător care realizează traducerea inițială. Traducerea în română este necesară pentru ca Notarul Public să poată verifica conținutul înscrisului. Traducerea în limba română se va păstra la dosar.

SERVICII DE OBȚINERE A VIZELOR DE CĂLĂTORIE PENTRU PESTE 80 DE STATE DIN LUME

Pentru detalii despre necesitatea obținerii unei vize și procedurile aplicabile, consultați secțiunea OBȚINERE VIZE.

Cum procedez pentru a beneficia de serviciile Centrului T&B International?

Deoarece punem accentul pe utilizarea cât mai eficientă a timpului și reducerea costurilor pentru clienții noștri, subliniem faptul că indiferent dacă locuiți în București, în alt județ sau în afara României, NU ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA dvs. la birourile noastre! Toate detaliile pot fi transmise prin APLICAȚIA ONLINE de mai jos sau via e-mail.

CU T&B INTERNATIONAL PROCESUL DE TRADUCERE A DOCUMENTELOR ESTE SIMPLU, RAPID ȘI SIGUR
Aplicați ONLINE 24/7

Completați datele în aplicație și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va prelua cazul dvs. și în cel mai scurt timp veți primi o ofertă personalizată

Transmiteți documentele

Transmiteți documentele prin e-mail, curier sau personal la birourile noastre. Ne ocupăm de traducerea documentelor dvs..

Primiți documentele traduse și legalizate!

Vă returnăm documentele prin metoda aleasă de dvs. (curier rapid sau predare personală la birourile noastre).

Cât durează toate procedurile?

Durata totală depinde de volumul și tipul de acte/documente, motiv pentru care nu se poate preciza durata exactă fără o evaluare prealabilă. Vă vom furniza toate detaliile privind termenul de predare de îndată ce primim solicitarea dvs. prin aplicația online de mai jos sau pe e-mail.

Cu titlu orientativ, vă informăm că traducerea autorizată a unui act personal tipizat este gata în 1 zi lucrătoare.

Care sunt costurile?

Costul total pentru traducerea unui document depinde de numărul de pagini și de dificultatea textului. O pagină standard de traducere conține 2000 de caractere cu spații. În cazul actelor tipizate tariful se aplică per pagină, indiferent de numărul de caractere.

În cazul documentelor cu limbaj specializat costul per pagină este mai ridicat, în timp ce, pentru actele tipizate, se aplică tariful minim.

De asemenea, dacă se dorește legalizarea notarială, se adaugă tarifele percepute pentru aceste servicii.

Cum plătesc?

Facturarea se realizează în LEI (în cazul persoanelor rezidente în România) și în EUR (în cazul persoanelor rezidente în străinătate – la cursul de schimb al BNR) iar factura de plată este transmisă pe e-mail.

MODALITĂȚI DE PLATĂ
 • ONLINE cu cardul bancar emis sub una din siglele: VISA, Mastercard, American Express, Discover, JCB, Wright Express, Carte Blanche, Diner’s Club (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu un link prin accesarea căruia veți putea plăti online direct cu cardul dvs.)
 • Plată prin transfer bancar (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face transferul bancar – direct prin Internet Banking sau prin ordin de plată la ghișeul băncii)
 • Depunere numerar direct la casieria băncii (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face plata direct la casieria băncii)
Pentru o estimare a costurilor TOTALE vă rugăm să folosiți formularul de mai jos și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va analiza solicitarea dvs. și vă va transmite o ofertă adaptată nevoilor dvs.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea folosirii acestora și a politicii noastre de utilizare a fișierelor de tip cookies. Am înțeles