Sunteți în posesia unor acte redactate în japoneză și urmează să vă deplasați în străinătate pentru a întreprinde diverse formalități pe baza acestora sau pur și simplu aveți nevoie de traducerea unor documente din japoneză în italiană?

Dacă răspunsul este afirmativ la cel puțin una din aceste întrebări, Centrul T&B International este soluția!

Ce servicii oferă Centrul de Vize și Legalizări T&B International?

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International cu sediul în centrul Bucureștiului (România) se asigură servicii specializate de asistență și consiliere pentru obținerea vizelor și permiselor de ședere pentru peste 100 de state din întreaga lume, servicii complete de traducere în/din peste 30 de limbi și servicii de vizare, apostilare sau supralegalizare a documentelor ce urmează să fie folosite în orice stat din lume.

Vă oferim consiliere GRATUITĂ în vederea estimării costurilor și a timpului necesar pentru toate procedurile de traducere și legalizare a documentelor dvs.

Misiunea noastră este de a economisi timp în favoarea dvs., de a vă scuti de drumuri și de vă oferi o experiență transparentă fară a lua contact cu procese birocratice complexe de cele mai multe ori puțin înțelese.

Ce trebuie să știți despre traduceri?

Traducerile pot fi simple, autorizate sau legalizate. Multe persoane se întreabă care este diferența dintre acestea. Pentru a veni în spijinul dvs., în continuare vă explicăm ce presupune fiecare dintre acestea.

Traducerile simple sunt considerate traduceri care nu necesită ştampila şi semnătura unui traducător autorizat de Ministerul Justiţiei. În cazul actelor oficiale care urmează să fie folosite în România, de obicei autoritățile solicită o traducere autorizată sau legalizată. Vă recomandăm să apelați la traduceri simple doar atunci când situațiile vă permit (de obicei când documentele nu se vor utiliza pentru realizarea unor formalități administrative/oficiale).

Traducerile autorizate sunt traducerile realizate de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România. Acestea poartă semnătura și ștampila traducătorului autorizat care a efectuat traducerea. De asemenea, acestea prezintă la finalul documentului încheierea prin care traducătorul autorizat certifică exactitatea traducerii documentului original și faptul că prin traducere nu a fost denaturat conținutul original al textului sau shimbat în vreun fel sensul anumitor cuvinte sau fraze.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Doar traducerile autorizate pot fi legalizate de către Notarul Public.

Traducerile legalizate nu trebuie confundate cu traducerile autorizate. Traducerile legalizate sunt acele traduceri care pe lângă ștampila și semnătura traducătorului au pe ultima pagină încheierea de legalizare a unui Notar Public. Spre diferență de acestea, traducerile autorizate au doar încheierea traducătorului autorizat, semnătura și ștampila acestuia.

Încheierea de legalizare a Notarului Public certifică faptul că semnătura traducătorului este autentică și că traducătorul deține o autorizație emisă de Ministerul Justiției.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Pentru a putea legaliza o traducere este nevoie de prezentarea documentelor în original în fața Notarului Public. Acestea trebuie să fie autentice (acte de stare civilă, diplome etc.), cu dată certă (documente în copie legalizată, documente cu dată certă în fața notarului), cu legalizare de semnătură etc.

Traducerile legalizate vor avea atașată la final o copie după actul original după care a fost realizată traducerea, fiecare pagină va fi numerotată, ștampilată și semnată de traducătorul autorizat. Acestea se pregătesc în două exemplare de traducătorul autorizat: un exemplar pentru client și un exemplar care rămâne în arhiva Notarului Public.

Notă: Actele oficiale străine pentru a fi recunoscute în România trebuie să fie certificate cu apostila de la Haga (în cazul în care au fost emise într-un stat semnatar al Convenției de la Haga) sau supralegalizate pe cale administrativă și consulară (de către Ministerul Afacerilor Externe din țara de origine a actului și ulterior de Ambasada țării în care urmează să fie utilizat actul acreditată în țara emitentă a actului) – în cazul în care actul a fost emis într-un stat nesemnatar al Convenției de la Haga. Se face excepție de la obligativitatea apostilării/supralegalizării, în cazul în care actul provine dintr-un stat cu care țara de destinație a încheiat acorduri privind scutirea de obligativitatea aplicării apostilei sau a supralegalizării.
Ce tip de documente traducem din limba japoneză în limba italiană?

Indiferent de tipul documentelor pe care doriți să le traducem, Centrul T&B International vă oferă soluția perfectă. Indiferent că vorbim de documente tipizate sau de documente cu un grad ridicat de dificultate, specialiștii vor face în asa fel încât rezultatul să fie la cele mai înalte standarde de calitate.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba japoneză în limba italiană a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere acte de stare civilă din japoneză în italiană
  • Traducere certificat de naștere din japoneză în italiană
  • Traducere certificat de căsătorie din japoneză în italiană
  • Traducere certificat de deces din japoneză în italiană
 • Traducere extrase/certificate din japoneză în italiană
  • Traducere certificate de divorț din japoneză în italiană
  • Traducere extrase de pe actele de stare civilă din japoneză în italiană
  • Traducere certificate de schimbare a numelui pe cale administrativă din japoneză în italiană
  • Traducere acte care atestă componența familiei din japoneză în italiană
  • Traducere adeverință privind starea civilă/dovadă celibat din japoneză în italiană
  • Traducere Certificat de atestare a domiciliului și a cetățeniei române din japoneză în italiană
 • Traducere caziere din japoneză în italiană
  • Traducere cazier judiciar din japoneză în italiană
  • Traducere cazier auto din japoneză în italiană
  • Traducere cazier fiscal din japoneză în italiană
 • Traducere acte de identitate/permise din japoneză în italiană
  • Traducere carte/buletin de identitate
  • Traducere pașaport
  • Traducere permis de rezidență
  • Traducere permis de conducere
 • Traducere adeverințe din japoneză în italiană
  • Traducere adeverință de la locul de muncă din japoneză în italiană
  • Traducere adeverință de student din japoneză în italiană
  • Traducere adeverință de pensionar/talon de pensie din japoneză în italiană
  • Alte tipuri de adeverințe din japoneză în italiană
 • Traducere alte acte personale sau profesionale din japoneză în italiană

Vă stăm la dispoziție pentru pentru traducerea din limba japoneză în limba italiană, după cum urmează:

 • Traducere acte de studii preuniversitare din japoneză în italiană:
  • Traducere diplomă/certificat de absolvire studii gimnaziale din japoneză în italiană
  • Traducere diplomă de absolvire a școlii profesionale din japoneză în italiană
  • Traducere diplomă de bacalaureat din japoneză în italiană
  • Traducere diplomă de studii postliceale din japoneză în italiană
  • Traducere foi matricole din japoneză în italiană
  • Traducere planuri de învățământ din japoneză în italiană
  • Altele
 • Traducere acte de studii universitare și post-universitare din japoneză în italiană:
  • Traducere diplomă de licență din japoneză în italiană
  • Traducere diplomă de master din japoneză în italiană
  • Traducere diplomă de Doctor (PhD) din japoneză în italiană
  • Traducere diplomă de studii postuniversitare din japoneză în italiană
  • Traducere diplomă de absolvire din japoneză în italiană
  • Traducere adeverințe de absolvire din japoneză în italiană (care înlocuiesc diploma până la eliberarea acesteia)
  • Traducere supliment la diplomă (foaie matricolă/situație școlară) din japoneză în italiană
  • Traduceri programe analitice din japoneză în italiană
  • Traducere adeverințe care atestă calitate de student din japoneză în italiană
  • Traducere atestate de echivalare a studiilor din japoneză în italiană
  • Traducere certificate de pregătire didactică din japoneză în italiană
  • Traducere alte acte de studii din japoneză în italiană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba japoneză în limba italiană a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducerea din japoneză în italiană a actelor privind calificarea/specializarea pentru activitățile din domeniul medical (medici, medici dentiști, asistenți medicali, moșe, farmaciști, tehnicieni dentari, psihologi etc.): certificate de membru, certificate de conformitate, adeverințe de rezident, adeverințe de confirmare, adeverințe privind stagiile efectuate, recomandări, atestate de liberă practică etc.;
 • Traducerea din japoneză în italiană a actelor privind calificarea/speciflicarea pentru activitățile din domeniul veterinar;
 • Traducere acte care atestă profesia de Arhitect din japoneză în italiană;
 • Traducerea din japoneză în italiană a actelor dovedesc calificarea/pregătirea în diferite meserii:
  • Traducere certificate/diplome de absolvire din japoneză în italiană;
  • Traducere certificate de calificare profesională din japoneză în italiană;
  • Traducere certificate de competente profesionale din japoneză în italiană;
  • Traducere atestate privind calificarea/pregătirea și experiența profesională din japoneză în italiană;
  • Traducere certificate de atestare (tehnico-profesională etc.) din japoneză în italiană;
  • Traducere certificate de pregătire profesională din japoneză în italiană;
  • Traducere adeverințe care atestă calificarea din japoneză în italiană;
  • Traducere alte acte care dovedesc calificarea în diferite meserii din japoneză în italiană.
 • Traducerea din japoneză în italiană a certificatelor de competență ale personalului maritim navigant;
 • Traducerea din japoneză în italiană a Brevetelor de Turism;
 • Traducerea din japoneză în italiană a atestatelor pentru artiștii liber profesioniști;
 • Traducere acte șoferi profesioniști din japoneză în italiană.

Vă ajutăm să vă prezentați într-un mod profesionist în fața potențialilor angajatori. Prima impresie contează foarte mult!

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba japoneză în limba italiană, după cum urmează:

 • Traducere CV (Curriculum Vitae) din japoneză în italiană;
 • Traducere scrisoare de intenție din japoneză în italiană;
 • Traduceri scrisori de recomandare din japoneză în italiană;
 • Traducere acte care atestă vechimea în muncă, în domeniu și în specialitate din japoneză în italiană;
 • Traducere cazier judiciar pentru angajare din japoneză în italiană;
 • Traducere acte de studii/acte care atestă calificarea (specializarea) profesională din japoneză în italiană;
 • Traducere alte acte personale pentru angajare din japoneză în italiană.

Dacă urmează să emigrați în străinătate, cel mai probabil, în funcție de țara de destinație, va trebui întocmit un dosar.

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba japoneză în limba italiană și în orice altă limbă a actelor dvs.

Cei mai mulți dintre clienții noștri aplează la serviciile noastre de:

 • Traducere acte de emigrare în Canada
 • Traducere acte de emigrare în SUA
 • Traducere acte de emigrare în Australia
 • Traducere acte de emigrare în Noua Zeelandă
 • Traducere acte de emigrare în țările din Orientul Mijlociu
 • Traducere acte de emigrare în țările din America Latină
 • Traducere acte de emigrare în țările din Asia sau Oceania
 • Traducere acte de emigrare în țările din Africa
 • Traducere acte de emigrare în alte țări din Europa

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba japoneză în limba italiană, după cum urmează:

 • Traduceri adeverințe medicale din japoneză în italiană
 • Traduceri certificate medicale din japoneză în italiană
 • Traduceri dovezi de vaccinare/aviz epidemiologic din japoneză în italiană
 • Traduceri referate/fișe/rapoarte medicale din japoneză în italiană
 • Traduceri recomandări medicale din japoneză în italiană
 • Traducerea din japoneză în italiană a buletinelor de analize și alte documente medicale emise de unități sanitare publice sau private:
  • Traducere raport RMN, CT, PET/CT, ecografie, radiografie din japoneză în italiană
  • Traducere rezultate analize biochimice din japoneză în italiană
  • Traducere rezultate analize histopatologice (biopsii) din japoneză în italiană
  • Traducere rezultate examne imunohistochimice din japoneză în italiană
  • Traducere rezultate examene colonoscopice din japoneză în italiană
  • Traducere rezultate examene medicale de orice natură din japoneză în italiană
  • Traducere bilet de ieșire/de externare din spital din japoneză în italiană
  • Traducere bilet de internare din japoneză în italiană
 • Traducerea din japoneză în italiană a buletinelor de analize pentru obținerea vizelor de muncă
 • Traducere prescriptie medicală/rețetă din japoneză în italiană
 • Traducere certificat de încadrare în grad de handicap din japoneză în italiană
 • Traduceri asigurări medicale, de sănătate, de viață, de călătorie din japoneză în italiană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba japoneză în limba italiană a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere Certificat de rezidență fiscală din japoneză în italiană (pentru evitarea dublei impuneri)
 • Traducere Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale din japoneză în italiană
 • Traducere din japoneză în italiană a adeverințelor de venit eliberate autoritățile fiscale sau de angajator
 • Taducere alte acte cu caracter fiscal din japoneză în italiană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea japoneză în limba italiană a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere autorizații din japoneză în italiană (de procurare armă și muniție, de liberă practică, pentru desfășurarea activitătii de diriginte de șantier etc.);
 • Traducere avize din japoneză în italiană;
 • Traducere decizii din japoneză în italiană (de pensionare, medicală asupra capacității de muncă, privind încetarea/suspendarea plății ajutorului de șomaj, de acordare / suspendare a indemnizației pentru creșterea copilului, de acordare a alocației de stat pentru copii etc.);
 • Traducere dispoziții din japoneză în italiană;
 • Traducere atestate din japoneză în italiană (pentru exercitarea profesiei de agent de pază și ordine, de detectiv particular, de persoană sau familie aptă să adopte etc.);
 • Traducere licențe din japoneză în italiană (de antrenor, de funcționare a societăților specializate sau a cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.);
 • Traducere extrase ale registrelor deținute de un organ al administrației publice, atestate, adeverințe și certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atestă o anumită calitate sau un drept, în vederea valorificării anumitor drepturi etc..

Pentru înmatricularea unei mașini, achiziționată dintr-o altă țară, puteți avea nevoie de traducerea actelor auto: actul de înstrăinare (în funcție de proveniență - contractul de vânzare-cumpărare, dacă a fost cumpărat de la o persoană fizică SAU factura de achiziție, dacă este achiziționat de la persoană juridică), certificatul de înmatriculare/brief eliberat de autoritățile statului unde a fost înregistrat autoturismul, cartea mașinii etc..

Vă oferim servicii complete de traducere autorizată și legalizată a tuturor actelor auto, după cum urmează

Pentru alte detalii legate de formalitățile de înmatriculare consultați pagina de Acte Auto

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba japoneză în limba italiană a documentelor dvs., după cum urmează:

 • Traduceri hotărâri/sentințe/decizii judecătorești din japoneză în italiană
 • Traduceri acte emise de Parchete din japoneză în italiană
 • Traduceri acte emise de executorul judecătoresc din japoneză în italiană
 • Traduceri acte emise de Oficiul Registrului Comerțului din japoneză în italiană
 • Traduceri declarații oficiale din japoneză în italiană
 • Traduceri acte notariale emise de Notarii Publici din japoneză în italiană
 • Traducere acord de confidențialitate din japoneză în italiană
 • Traducere contract de prestări servicii din japoneză în italiană
 • Traducere contract de leasing din japoneză în italiană
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din japoneză în italiană
 • Traduceri contracte specifice din japoneză în italiană
 • Traducere raport judicial din japoneză în italiană
 • Traducere scrisoare de credit din japoneză în italiană
 • Traducere certificat ISO management de calitate din japoneză în italiană
 • Traducere alte acte juridice din japoneză în italiană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea japoneză în limba italiană a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere procură/împuternicire din japoneză în italiană
 • Traduceri înscrisuri sub semnătura privată cu dată certă din japoneză în italiană
 • Traduceri declarații din japoneză în italiană
 • Traducere certificat de divorț din japoneză în italiană
 • Traducere convenții matrimoniale din japoneză în italiană
 • Traducere certificat de moștenitor din japoneză în italiană
 • Traducere testament din japoneză în italiană
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din japoneză în italiană
 • Traducere contract de comodat din japoneză în italiană
 • Traducere acte de ipotecă din japoneză în italiană
 • Traducere contract de închiriere din japoneză în italiană
 • Traducere contract de mandat din japoneză în italiană
 • Traducere declarații notariale în vederea înființării unei societăți comerciale/companii din japoneză în italiană
 • Traducere declarație ieșire copil minor din țară din japoneză în italiană
 • Traducere acte emise de Ambasade sau Consulate din japoneză în italiană
 • Traduceri alte acte notariale/consulare din japoneză în italiană

Pot exista situații concrete în care oficialitățile din România vă pot solicita să prezentați anumite extrase, scrisori sau alte documente bancare. Fie că este vorba de un credit bancar pe care doriți să îl faceți sau de alte situații în care vi se cere să demonstrați realizările financiare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba japoneză în limba italiană sau în orice altă limbă a actelor dvs. după cum urmează:

 • Traducere extras de cont din japoneză în italiană
 • Traducere bilanț/balanță contabilă din japoneză în italiană
 • Traducere raport financiar sau contabil din japoneză în italiană
 • Traducere documente experitiză contabilă sau de audit din japoneză în italiană
 • Traducere proiect de finanțare din japoneză în italiană
 • Traducere plan de afaceri din japoneză în italiană
 • Traducere contract de prestări servicii din japoneză în italiană
 • Traducere contract de ipotecă din japoneză în italiană
 • Traducere scrisoare de bonitate din japoneză în italiană
 • Traducere scrisori de garanție bancară din japoneză în italiană
 • Traducere documente de analiză economică sau financiară din japoneză în italiană
 • Traduceri alte documente financiar-bancare din japoneză în italiană
 • Traducere lucrare de diplomă din japoneză în italiană
 • Traducere lucrare/teză de licență din japoneză în italiană
 • Traducere lucrare de disertație din japoneză în italiană
 • Traducere teză de doctorat din japoneză în italiană
 • Traducere rezumate lucrări de licență/disertație din japoneză în italiană
 • Traducere rezumat teză de doctorat din japoneză în italiană
 • Traducere rezumat (abstract) la lucrare din japoneză în italiană
 • Traducere alte lucrări științifice sau de alt tip din japoneză în italiană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba japoneză în limba italiană sau orice altă limbă, după cum urmează:

 • Traduceri construcții din japoneză în italiană
 • Traduceri fizică din japoneză în italiană
 • Traduceri optică din japoneză în italiană
 • Traduceri domeniul petrolului și gazelor din japoneză în italiană
 • Traduceri industria lemnului din japoneză în italiană
 • Traduceri industrie ușoară din japoneză în italiană
 • Traduceri industrie metalurgică din japoneză în italiană
 • Traduceri industrie navală din japoneză în italiană
 • Traduceri domeniul energetic din japoneză în italiană
 • Traduceri industria alimentară din japoneză în italiană
 • Traduceri industria auto din japoneză în italiană
 • Traduceri inginerie din japoneză în italiană
 • Traduceri telecomunicații din japoneză în italiană
 • Traduceri chimie din japoneză în italiană
 • Traduceri modă/fashion din japoneză în italiană
 • Traduceri accesorii din japoneză în italiană
 • Traduceri turism din japoneză în italiană
 • Traduceri documente și declarații pentru licitații din japoneză în italiană
 • Traduceri caiete de sarcini din japoneză în italiană
 • Traduceri manuale de utilizare echipamente din japoneză în italiană
 • Traduceri manuale de utilizare utilaje din japoneză în italiană
 • Traduceri carte tehnică din japoneză în italiană
 • Traduceri fișe tehnice din japoneză în italiană
 • Traduceri descriere de produs din japoneză în italiană
 • Traduceri certificate de garanție din japoneză în italiană
 • Traduceri instrucțiuni de folosire/specificații tehnice utilaje și echipamente din japoneză în italiană
 • Traduceri descriere a procesului tehnologic de producție sau fabricație din japoneză în italiană
 • Traduceri studii fezabilitate din japoneză în italiană
 • Traduceri planuri cadastrale din japoneză în italiană
 • Traduceri certificate de urbanism din japoneză în italiană
 • Traduceri contracte cu termeni tehnici din japoneză în italiană
 • Traduceri cataloage de produse și materiale publicitare cu limbaj tehnic din japoneză în italiană
 • Traduceri cerificate și documentație managementul calității ISO din japoneză în italiană
 • Traduceri alte documente/documentații tehnice din japoneză în italiană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba japoneză în limba italiană sau orice altă limbă.

 • Traduceri studii clinice, biologice, farmacologice din japoneză în italiană
 • Traduceri japoneză-italiană pentru centre (cabinete) medicale, spitale, clinici etc.
 • Traduceri japoneză-italiană pentru centre stomatologice
 • Traduceri japoneză-italiană pentru producători și distribuitori de medicamente
 • Traduceri japoneză-italiană pentru producători și distribuitori de echipamente medicale
 • Traduceri manual de instrucțiuni și aparate medicale din japoneză în italiană
 • Traduceri ghid (manual) de utilizare, prospecte medicament din japoneză în italiană
 • Traduceri lucrări de specialitate din japoneză în italiană
 • Traduceri alte documente/documentații medicale, farmacologice din japoneză în italiană

Oferim cele mai bune soluții de traducere a documentelor pentru companii/firme și instituții.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea contractelor dvs. a documentelor business, comerciale sau de orice alt tip, fie din limba japoneză în limba italiană, fie din limba italiană în limba japoneză, precum și în orice alte limbi.

 • TRADUCERE DOCUMENTE COMERCIALE din japoneză în italiană
  • Traducere facturi comerciale externe (invoice) din japoneză în italiană
  • Traducere certificate fitosanitare din japoneză în italiană
  • Traducere certificate sanitar-veterinare din japoneză în italiană
  • Traducere declarații de producător din japoneză în italiană
  • Traducere certificate de producător din japoneză în italiană
  • Traducere certificate de calitate din japoneză în italiană
  • Traducere certificate de origine a mărfurilor din japoneză în italiană
  • Traducere alte documente comerciale din japoneză în italiană
 • TRADUCERE ACTE FIRMĂ din japoneză în italiană (acte emise de Oficiciul Registrului Comerțului)
  • Traducere Certificat de Înregistare a Societăților Comerciale din japoneză în italiană
  • Traducere Certificat Constatator din japoneză în italiană
  • Traducere declarații oficiale - mențiuni de înregistrare, dată certă etc. din japoneză în italiană
 • TRADUCERE ALTE DOCUMENTE din japoneză în italiană
  • Traducere act constitutiv din japoneză în italiană
  • Traducere hotărâre generală a asociaților sau a acționarilor (hotărâre AGA) din japoneză în italiană
  • Traducere declarații, rezoluții, decizii din japoneză în italiană
  • Traducere acorduri de confidențialitate din japoneză în italiană
  • Traducere certificate ISO de managementul calității din japoneză în italiană
  • Traduceri contracte angajați din japoneză în italiană
  • Traducere plan de afaceri (business plan) din japoneză în italiană
  • Traducere caiet de sarcini din japoneză în italiană
  • Traduceri coduri de conduită din japoneză în italiană
  • Traducere ghid de bună practică din japoneză în italiană
  • Traduceri regulamente interne și de ordine interioară din japoneză în italiană
  • Traducere contracte cu partenerii, clienții și furnizorii din japoneză în italiană
  • Traducere certificate de atestare fiscală din japoneză în italiană
  • Traducere certificat de rezidență fiscală din japoneză în italiană
  • Traduceri acte contabile (bilanțuri etc.) din japoneză în italiană
  • Traducere acte pentru licitații din japoneză în italiană
  • Traducere corespondență de afaceri din japoneză în italiană
  • Traduceri CV-uri din japoneză în italiană
  • Traduceri orice alte documente din japoneză în italiană

Notă: Lista de mai sus este una orientativă. Oferim servicii de traducere și legalizări pentru orice localitate din România din aria de acoperire a curierului nostru partener. Astfel, nu ezitați să ne contactați, chiar dacă localitatea dvs. nu se află în lista de mai sus.

LISTĂ SERVICII

TRADUCERI AUTORIZATE din japoneză în italiană
TRADUCERI LEGALIZATE din japoneză în italiană

Livrarea documentelor se face prin metoda aleasa de dvs. Vă reamintim că putem livra documentele prin curier rapid atât în București, cât și în orice altă localitate din România sau din străinătate.

ATENȚIE! Pentru legalizarea notarială, traducerea ce se face dintr-o limbă străină într-o altă limbă străină, va fi însoțită de o traducere în limba română, semnată de același traducător care realizează traducerea inițială. Traducerea în română este necesară pentru ca Notarul Public să poată verifica conținutul înscrisului. Traducerea în limba română se va păstra la dosar.

SERVICII DE OBȚINERE A VIZELOR DE CĂLĂTORIE PENTRU PESTE 80 DE STATE DIN LUME

Pentru detalii despre necesitatea obținerii unei vize și procedurile aplicabile, consultați secțiunea OBȚINERE VIZE.

Cum procedez pentru a beneficia de serviciile Centrului T&B International?

Deoarece punem accentul pe utilizarea cât mai eficientă a timpului și reducerea costurilor pentru clienții noștri, subliniem faptul că indiferent dacă locuiți în București, în alt județ sau în afara României, NU ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA dvs. la birourile noastre! Toate detaliile pot fi transmise prin APLICAȚIA ONLINE de mai jos sau via e-mail.

CU T&B INTERNATIONAL PROCESUL DE TRADUCERE A DOCUMENTELOR ESTE SIMPLU, RAPID ȘI SIGUR
Aplicați ONLINE 24/7

Completați datele în aplicație și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va prelua cazul dvs. și în cel mai scurt timp veți primi o ofertă personalizată

Transmiteți documentele

Transmiteți documentele prin e-mail, curier sau personal la birourile noastre. Ne ocupăm de traducerea documentelor dvs..

Primiți documentele traduse și legalizate!

Vă returnăm documentele prin metoda aleasă de dvs. (curier rapid sau predare personală la birourile noastre).

Cât durează toate procedurile?

Durata totală depinde de volumul și tipul de acte/documente, motiv pentru care nu se poate preciza durata exactă fără o evaluare prealabilă. Vă vom furniza toate detaliile privind termenul de predare de îndată ce primim solicitarea dvs. prin aplicația online de mai jos sau pe e-mail.

Cu titlu orientativ, vă informăm că traducerea autorizată a unui act personal tipizat este gata în 1 zi lucrătoare.

Care sunt costurile?

Costul total pentru traducerea unui document depinde de numărul de pagini și de dificultatea textului. O pagină standard de traducere conține 2000 de caractere cu spații. În cazul actelor tipizate tariful se aplică per pagină, indiferent de numărul de caractere.

În cazul documentelor cu limbaj specializat costul per pagină este mai ridicat, în timp ce, pentru actele tipizate, se aplică tariful minim.

De asemenea, dacă se dorește legalizarea notarială, se adaugă tarifele percepute pentru aceste servicii.

Cum plătesc?

Facturarea se realizează în LEI (în cazul persoanelor rezidente în România) și în EUR (în cazul persoanelor rezidente în străinătate – la cursul de schimb al BNR) iar factura de plată este transmisă pe e-mail.

MODALITĂȚI DE PLATĂ
 • ONLINE cu cardul bancar emis sub una din siglele: VISA, Mastercard, American Express, Discover, JCB, Wright Express, Carte Blanche, Diner’s Club (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu un link prin accesarea căruia veți putea plăti online direct cu cardul dvs.)
 • Plată prin transfer bancar (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face transferul bancar – direct prin Internet Banking sau prin ordin de plată la ghișeul băncii)
 • Depunere numerar direct la casieria băncii (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face plata direct la casieria băncii)
Pentru o estimare a costurilor TOTALE vă rugăm să folosiți formularul de mai jos și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va analiza solicitarea dvs. și vă va transmite o ofertă adaptată nevoilor dvs.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea folosirii acestora și a politicii noastre de utilizare a fișierelor de tip cookies. Am înțeles