Sunteți în posesia unor acte redactate în nepaleză și urmează să vă deplasați în străinătate pentru a întreprinde diverse formalități pe baza acestora sau pur și simplu aveți nevoie de traducerea unor documente din nepaleză în engleză?

Dacă răspunsul este afirmativ la cel puțin una din aceste întrebări, Centrul T&B International este soluția!

Ce servicii oferă Centrul de Vize și Legalizări T&B International?

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International cu sediul în centrul Bucureștiului (România) se asigură servicii specializate de asistență și consiliere pentru obținerea vizelor și permiselor de ședere pentru peste 100 de state din întreaga lume, servicii complete de traducere în/din peste 30 de limbi și servicii de vizare, apostilare sau supralegalizare a documentelor ce urmează să fie folosite în orice stat din lume.

Vă oferim consiliere GRATUITĂ în vederea estimării costurilor și a timpului necesar pentru toate procedurile de traducere și legalizare a documentelor dvs.

Misiunea noastră este de a economisi timp în favoarea dvs., de a vă scuti de drumuri și de vă oferi o experiență transparentă fară a lua contact cu procese birocratice complexe de cele mai multe ori puțin înțelese.

Ce trebuie să știți despre traduceri?

Traducerile pot fi simple, autorizate sau legalizate. Multe persoane se întreabă care este diferența dintre acestea. Pentru a veni în spijinul dvs., în continuare vă explicăm ce presupune fiecare dintre acestea.

Traducerile simple sunt considerate traduceri care nu necesită ştampila şi semnătura unui traducător autorizat de Ministerul Justiţiei. În cazul actelor oficiale care urmează să fie folosite în România, de obicei autoritățile solicită o traducere autorizată sau legalizată. Vă recomandăm să apelați la traduceri simple doar atunci când situațiile vă permit (de obicei când documentele nu se vor utiliza pentru realizarea unor formalități administrative/oficiale).

Traducerile autorizate sunt traducerile realizate de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România. Acestea poartă semnătura și ștampila traducătorului autorizat care a efectuat traducerea. De asemenea, acestea prezintă la finalul documentului încheierea prin care traducătorul autorizat certifică exactitatea traducerii documentului original și faptul că prin traducere nu a fost denaturat conținutul original al textului sau shimbat în vreun fel sensul anumitor cuvinte sau fraze.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Doar traducerile autorizate pot fi legalizate de către Notarul Public.

Traducerile legalizate nu trebuie confundate cu traducerile autorizate. Traducerile legalizate sunt acele traduceri care pe lângă ștampila și semnătura traducătorului au pe ultima pagină încheierea de legalizare a unui Notar Public. Spre diferență de acestea, traducerile autorizate au doar încheierea traducătorului autorizat, semnătura și ștampila acestuia.

Încheierea de legalizare a Notarului Public certifică faptul că semnătura traducătorului este autentică și că traducătorul deține o autorizație emisă de Ministerul Justiției.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Pentru a putea legaliza o traducere este nevoie de prezentarea documentelor în original în fața Notarului Public. Acestea trebuie să fie autentice (acte de stare civilă, diplome etc.), cu dată certă (documente în copie legalizată, documente cu dată certă în fața notarului), cu legalizare de semnătură etc.

Traducerile legalizate vor avea atașată la final o copie după actul original după care a fost realizată traducerea, fiecare pagină va fi numerotată, ștampilată și semnată de traducătorul autorizat. Acestea se pregătesc în două exemplare de traducătorul autorizat: un exemplar pentru client și un exemplar care rămâne în arhiva Notarului Public.

Notă: Actele oficiale străine pentru a fi recunoscute în România trebuie să fie certificate cu apostila de la Haga (în cazul în care au fost emise într-un stat semnatar al Convenției de la Haga) sau supralegalizate pe cale administrativă și consulară (de către Ministerul Afacerilor Externe din țara de origine a actului și ulterior de Ambasada țării în care urmează să fie utilizat actul acreditată în țara emitentă a actului) – în cazul în care actul a fost emis într-un stat nesemnatar al Convenției de la Haga. Se face excepție de la obligativitatea apostilării/supralegalizării, în cazul în care actul provine dintr-un stat cu care țara de destinație a încheiat acorduri privind scutirea de obligativitatea aplicării apostilei sau a supralegalizării.
Ce tip de documente traducem din limba nepaleză în limba engleză?

Indiferent de tipul documentelor pe care doriți să le traducem, Centrul T&B International vă oferă soluția perfectă. Indiferent că vorbim de documente tipizate sau de documente cu un grad ridicat de dificultate, specialiștii vor face în asa fel încât rezultatul să fie la cele mai înalte standarde de calitate.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba nepaleză în limba engleză a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere acte de stare civilă din nepaleză în engleză
  • Traducere certificat de naștere din nepaleză în engleză
  • Traducere certificat de căsătorie din nepaleză în engleză
  • Traducere certificat de deces din nepaleză în engleză
 • Traducere extrase/certificate din nepaleză în engleză
  • Traducere certificate de divorț din nepaleză în engleză
  • Traducere extrase de pe actele de stare civilă din nepaleză în engleză
  • Traducere certificate de schimbare a numelui pe cale administrativă din nepaleză în engleză
  • Traducere acte care atestă componența familiei din nepaleză în engleză
  • Traducere adeverință privind starea civilă/dovadă celibat din nepaleză în engleză
  • Traducere Certificat de atestare a domiciliului și a cetățeniei române din nepaleză în engleză
 • Traducere caziere din nepaleză în engleză
  • Traducere cazier judiciar din nepaleză în engleză
  • Traducere cazier auto din nepaleză în engleză
  • Traducere cazier fiscal din nepaleză în engleză
 • Traducere acte de identitate/permise din nepaleză în engleză
  • Traducere carte/buletin de identitate
  • Traducere pașaport
  • Traducere permis de rezidență
  • Traducere permis de conducere
 • Traducere adeverințe din nepaleză în engleză
  • Traducere adeverință de la locul de muncă din nepaleză în engleză
  • Traducere adeverință de student din nepaleză în engleză
  • Traducere adeverință de pensionar/talon de pensie din nepaleză în engleză
  • Alte tipuri de adeverințe din nepaleză în engleză
 • Traducere alte acte personale sau profesionale din nepaleză în engleză

Vă stăm la dispoziție pentru pentru traducerea din limba nepaleză în limba engleză, după cum urmează:

 • Traducere acte de studii preuniversitare din nepaleză în engleză:
  • Traducere diplomă/certificat de absolvire studii gimnaziale din nepaleză în engleză
  • Traducere diplomă de absolvire a școlii profesionale din nepaleză în engleză
  • Traducere diplomă de bacalaureat din nepaleză în engleză
  • Traducere diplomă de studii postliceale din nepaleză în engleză
  • Traducere foi matricole din nepaleză în engleză
  • Traducere planuri de învățământ din nepaleză în engleză
  • Altele
 • Traducere acte de studii universitare și post-universitare din nepaleză în engleză:
  • Traducere diplomă de licență din nepaleză în engleză
  • Traducere diplomă de master din nepaleză în engleză
  • Traducere diplomă de Doctor (PhD) din nepaleză în engleză
  • Traducere diplomă de studii postuniversitare din nepaleză în engleză
  • Traducere diplomă de absolvire din nepaleză în engleză
  • Traducere adeverințe de absolvire din nepaleză în engleză (care înlocuiesc diploma până la eliberarea acesteia)
  • Traducere supliment la diplomă (foaie matricolă/situație școlară) din nepaleză în engleză
  • Traduceri programe analitice din nepaleză în engleză
  • Traducere adeverințe care atestă calitate de student din nepaleză în engleză
  • Traducere atestate de echivalare a studiilor din nepaleză în engleză
  • Traducere certificate de pregătire didactică din nepaleză în engleză
  • Traducere alte acte de studii din nepaleză în engleză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba nepaleză în limba engleză a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducerea din nepaleză în engleză a actelor privind calificarea/specializarea pentru activitățile din domeniul medical (medici, medici dentiști, asistenți medicali, moșe, farmaciști, tehnicieni dentari, psihologi etc.): certificate de membru, certificate de conformitate, adeverințe de rezident, adeverințe de confirmare, adeverințe privind stagiile efectuate, recomandări, atestate de liberă practică etc.;
 • Traducerea din nepaleză în engleză a actelor privind calificarea/speciflicarea pentru activitățile din domeniul veterinar;
 • Traducere acte care atestă profesia de Arhitect din nepaleză în engleză;
 • Traducerea din nepaleză în engleză a actelor dovedesc calificarea/pregătirea în diferite meserii:
  • Traducere certificate/diplome de absolvire din nepaleză în engleză;
  • Traducere certificate de calificare profesională din nepaleză în engleză;
  • Traducere certificate de competente profesionale din nepaleză în engleză;
  • Traducere atestate privind calificarea/pregătirea și experiența profesională din nepaleză în engleză;
  • Traducere certificate de atestare (tehnico-profesională etc.) din nepaleză în engleză;
  • Traducere certificate de pregătire profesională din nepaleză în engleză;
  • Traducere adeverințe care atestă calificarea din nepaleză în engleză;
  • Traducere alte acte care dovedesc calificarea în diferite meserii din nepaleză în engleză.
 • Traducerea din nepaleză în engleză a certificatelor de competență ale personalului maritim navigant;
 • Traducerea din nepaleză în engleză a Brevetelor de Turism;
 • Traducerea din nepaleză în engleză a atestatelor pentru artiștii liber profesioniști;
 • Traducere acte șoferi profesioniști din nepaleză în engleză.

Vă ajutăm să vă prezentați într-un mod profesionist în fața potențialilor angajatori. Prima impresie contează foarte mult!

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba nepaleză în limba engleză, după cum urmează:

 • Traducere CV (Curriculum Vitae) din nepaleză în engleză;
 • Traducere scrisoare de intenție din nepaleză în engleză;
 • Traduceri scrisori de recomandare din nepaleză în engleză;
 • Traducere acte care atestă vechimea în muncă, în domeniu și în specialitate din nepaleză în engleză;
 • Traducere cazier judiciar pentru angajare din nepaleză în engleză;
 • Traducere acte de studii/acte care atestă calificarea (specializarea) profesională din nepaleză în engleză;
 • Traducere alte acte personale pentru angajare din nepaleză în engleză.

Dacă urmează să emigrați în străinătate, cel mai probabil, în funcție de țara de destinație, va trebui întocmit un dosar.

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba nepaleză în limba engleză și în orice altă limbă a actelor dvs.

Cei mai mulți dintre clienții noștri aplează la serviciile noastre de:

 • Traducere acte de emigrare în Canada
 • Traducere acte de emigrare în SUA
 • Traducere acte de emigrare în Australia
 • Traducere acte de emigrare în Noua Zeelandă
 • Traducere acte de emigrare în țările din Orientul Mijlociu
 • Traducere acte de emigrare în țările din America Latină
 • Traducere acte de emigrare în țările din Asia sau Oceania
 • Traducere acte de emigrare în țările din Africa
 • Traducere acte de emigrare în alte țări din Europa

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba nepaleză în limba engleză, după cum urmează:

 • Traduceri adeverințe medicale din nepaleză în engleză
 • Traduceri certificate medicale din nepaleză în engleză
 • Traduceri dovezi de vaccinare/aviz epidemiologic din nepaleză în engleză
 • Traduceri referate/fișe/rapoarte medicale din nepaleză în engleză
 • Traduceri recomandări medicale din nepaleză în engleză
 • Traducerea din nepaleză în engleză a buletinelor de analize și alte documente medicale emise de unități sanitare publice sau private:
  • Traducere raport RMN, CT, PET/CT, ecografie, radiografie din nepaleză în engleză
  • Traducere rezultate analize biochimice din nepaleză în engleză
  • Traducere rezultate analize histopatologice (biopsii) din nepaleză în engleză
  • Traducere rezultate examne imunohistochimice din nepaleză în engleză
  • Traducere rezultate examene colonoscopice din nepaleză în engleză
  • Traducere rezultate examene medicale de orice natură din nepaleză în engleză
  • Traducere bilet de ieșire/de externare din spital din nepaleză în engleză
  • Traducere bilet de internare din nepaleză în engleză
 • Traducerea din nepaleză în engleză a buletinelor de analize pentru obținerea vizelor de muncă
 • Traducere prescriptie medicală/rețetă din nepaleză în engleză
 • Traducere certificat de încadrare în grad de handicap din nepaleză în engleză
 • Traduceri asigurări medicale, de sănătate, de viață, de călătorie din nepaleză în engleză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba nepaleză în limba engleză a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere Certificat de rezidență fiscală din nepaleză în engleză (pentru evitarea dublei impuneri)
 • Traducere Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale din nepaleză în engleză
 • Traducere din nepaleză în engleză a adeverințelor de venit eliberate autoritățile fiscale sau de angajator
 • Taducere alte acte cu caracter fiscal din nepaleză în engleză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea nepaleză în limba engleză a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere autorizații din nepaleză în engleză (de procurare armă și muniție, de liberă practică, pentru desfășurarea activitătii de diriginte de șantier etc.);
 • Traducere avize din nepaleză în engleză;
 • Traducere decizii din nepaleză în engleză (de pensionare, medicală asupra capacității de muncă, privind încetarea/suspendarea plății ajutorului de șomaj, de acordare / suspendare a indemnizației pentru creșterea copilului, de acordare a alocației de stat pentru copii etc.);
 • Traducere dispoziții din nepaleză în engleză;
 • Traducere atestate din nepaleză în engleză (pentru exercitarea profesiei de agent de pază și ordine, de detectiv particular, de persoană sau familie aptă să adopte etc.);
 • Traducere licențe din nepaleză în engleză (de antrenor, de funcționare a societăților specializate sau a cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.);
 • Traducere extrase ale registrelor deținute de un organ al administrației publice, atestate, adeverințe și certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atestă o anumită calitate sau un drept, în vederea valorificării anumitor drepturi etc..

Pentru înmatricularea unei mașini, achiziționată dintr-o altă țară, puteți avea nevoie de traducerea actelor auto: actul de înstrăinare (în funcție de proveniență - contractul de vânzare-cumpărare, dacă a fost cumpărat de la o persoană fizică SAU factura de achiziție, dacă este achiziționat de la persoană juridică), certificatul de înmatriculare/brief eliberat de autoritățile statului unde a fost înregistrat autoturismul, cartea mașinii etc..

Vă oferim servicii complete de traducere autorizată și legalizată a tuturor actelor auto, după cum urmează

Pentru alte detalii legate de formalitățile de înmatriculare consultați pagina de Acte Auto

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba nepaleză în limba engleză a documentelor dvs., după cum urmează:

 • Traduceri hotărâri/sentințe/decizii judecătorești din nepaleză în engleză
 • Traduceri acte emise de Parchete din nepaleză în engleză
 • Traduceri acte emise de executorul judecătoresc din nepaleză în engleză
 • Traduceri acte emise de Oficiul Registrului Comerțului din nepaleză în engleză
 • Traduceri declarații oficiale din nepaleză în engleză
 • Traduceri acte notariale emise de Notarii Publici din nepaleză în engleză
 • Traducere acord de confidențialitate din nepaleză în engleză
 • Traducere contract de prestări servicii din nepaleză în engleză
 • Traducere contract de leasing din nepaleză în engleză
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din nepaleză în engleză
 • Traduceri contracte specifice din nepaleză în engleză
 • Traducere raport judicial din nepaleză în engleză
 • Traducere scrisoare de credit din nepaleză în engleză
 • Traducere certificat ISO management de calitate din nepaleză în engleză
 • Traducere alte acte juridice din nepaleză în engleză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea nepaleză în limba engleză a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere procură/împuternicire din nepaleză în engleză
 • Traduceri înscrisuri sub semnătura privată cu dată certă din nepaleză în engleză
 • Traduceri declarații din nepaleză în engleză
 • Traducere certificat de divorț din nepaleză în engleză
 • Traducere convenții matrimoniale din nepaleză în engleză
 • Traducere certificat de moștenitor din nepaleză în engleză
 • Traducere testament din nepaleză în engleză
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din nepaleză în engleză
 • Traducere contract de comodat din nepaleză în engleză
 • Traducere acte de ipotecă din nepaleză în engleză
 • Traducere contract de închiriere din nepaleză în engleză
 • Traducere contract de mandat din nepaleză în engleză
 • Traducere declarații notariale în vederea înființării unei societăți comerciale/companii din nepaleză în engleză
 • Traducere declarație ieșire copil minor din țară din nepaleză în engleză
 • Traducere acte emise de Ambasade sau Consulate din nepaleză în engleză
 • Traduceri alte acte notariale/consulare din nepaleză în engleză

Pot exista situații concrete în care oficialitățile din România vă pot solicita să prezentați anumite extrase, scrisori sau alte documente bancare. Fie că este vorba de un credit bancar pe care doriți să îl faceți sau de alte situații în care vi se cere să demonstrați realizările financiare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba nepaleză în limba engleză sau în orice altă limbă a actelor dvs. după cum urmează:

 • Traducere extras de cont din nepaleză în engleză
 • Traducere bilanț/balanță contabilă din nepaleză în engleză
 • Traducere raport financiar sau contabil din nepaleză în engleză
 • Traducere documente experitiză contabilă sau de audit din nepaleză în engleză
 • Traducere proiect de finanțare din nepaleză în engleză
 • Traducere plan de afaceri din nepaleză în engleză
 • Traducere contract de prestări servicii din nepaleză în engleză
 • Traducere contract de ipotecă din nepaleză în engleză
 • Traducere scrisoare de bonitate din nepaleză în engleză
 • Traducere scrisori de garanție bancară din nepaleză în engleză
 • Traducere documente de analiză economică sau financiară din nepaleză în engleză
 • Traduceri alte documente financiar-bancare din nepaleză în engleză
 • Traducere lucrare de diplomă din nepaleză în engleză
 • Traducere lucrare/teză de licență din nepaleză în engleză
 • Traducere lucrare de disertație din nepaleză în engleză
 • Traducere teză de doctorat din nepaleză în engleză
 • Traducere rezumate lucrări de licență/disertație din nepaleză în engleză
 • Traducere rezumat teză de doctorat din nepaleză în engleză
 • Traducere rezumat (abstract) la lucrare din nepaleză în engleză
 • Traducere alte lucrări științifice sau de alt tip din nepaleză în engleză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba nepaleză în limba engleză sau orice altă limbă, după cum urmează:

 • Traduceri construcții din nepaleză în engleză
 • Traduceri fizică din nepaleză în engleză
 • Traduceri optică din nepaleză în engleză
 • Traduceri domeniul petrolului și gazelor din nepaleză în engleză
 • Traduceri industria lemnului din nepaleză în engleză
 • Traduceri industrie ușoară din nepaleză în engleză
 • Traduceri industrie metalurgică din nepaleză în engleză
 • Traduceri industrie navală din nepaleză în engleză
 • Traduceri domeniul energetic din nepaleză în engleză
 • Traduceri industria alimentară din nepaleză în engleză
 • Traduceri industria auto din nepaleză în engleză
 • Traduceri inginerie din nepaleză în engleză
 • Traduceri telecomunicații din nepaleză în engleză
 • Traduceri chimie din nepaleză în engleză
 • Traduceri modă/fashion din nepaleză în engleză
 • Traduceri accesorii din nepaleză în engleză
 • Traduceri turism din nepaleză în engleză
 • Traduceri documente și declarații pentru licitații din nepaleză în engleză
 • Traduceri caiete de sarcini din nepaleză în engleză
 • Traduceri manuale de utilizare echipamente din nepaleză în engleză
 • Traduceri manuale de utilizare utilaje din nepaleză în engleză
 • Traduceri carte tehnică din nepaleză în engleză
 • Traduceri fișe tehnice din nepaleză în engleză
 • Traduceri descriere de produs din nepaleză în engleză
 • Traduceri certificate de garanție din nepaleză în engleză
 • Traduceri instrucțiuni de folosire/specificații tehnice utilaje și echipamente din nepaleză în engleză
 • Traduceri descriere a procesului tehnologic de producție sau fabricație din nepaleză în engleză
 • Traduceri studii fezabilitate din nepaleză în engleză
 • Traduceri planuri cadastrale din nepaleză în engleză
 • Traduceri certificate de urbanism din nepaleză în engleză
 • Traduceri contracte cu termeni tehnici din nepaleză în engleză
 • Traduceri cataloage de produse și materiale publicitare cu limbaj tehnic din nepaleză în engleză
 • Traduceri cerificate și documentație managementul calității ISO din nepaleză în engleză
 • Traduceri alte documente/documentații tehnice din nepaleză în engleză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba nepaleză în limba engleză sau orice altă limbă.

 • Traduceri studii clinice, biologice, farmacologice din nepaleză în engleză
 • Traduceri nepaleză-engleză pentru centre (cabinete) medicale, spitale, clinici etc.
 • Traduceri nepaleză-engleză pentru centre stomatologice
 • Traduceri nepaleză-engleză pentru producători și distribuitori de medicamente
 • Traduceri nepaleză-engleză pentru producători și distribuitori de echipamente medicale
 • Traduceri manual de instrucțiuni și aparate medicale din nepaleză în engleză
 • Traduceri ghid (manual) de utilizare, prospecte medicament din nepaleză în engleză
 • Traduceri lucrări de specialitate din nepaleză în engleză
 • Traduceri alte documente/documentații medicale, farmacologice din nepaleză în engleză

Oferim cele mai bune soluții de traducere a documentelor pentru companii/firme și instituții.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea contractelor dvs. a documentelor business, comerciale sau de orice alt tip, fie din limba nepaleză în limba engleză, fie din limba engleză în limba nepaleză, precum și în orice alte limbi.

 • TRADUCERE DOCUMENTE COMERCIALE din nepaleză în engleză
  • Traducere facturi comerciale externe (invoice) din nepaleză în engleză
  • Traducere certificate fitosanitare din nepaleză în engleză
  • Traducere certificate sanitar-veterinare din nepaleză în engleză
  • Traducere declarații de producător din nepaleză în engleză
  • Traducere certificate de producător din nepaleză în engleză
  • Traducere certificate de calitate din nepaleză în engleză
  • Traducere certificate de origine a mărfurilor din nepaleză în engleză
  • Traducere alte documente comerciale din nepaleză în engleză
 • TRADUCERE ACTE FIRMĂ din nepaleză în engleză (acte emise de Oficiciul Registrului Comerțului)
  • Traducere Certificat de Înregistare a Societăților Comerciale din nepaleză în engleză
  • Traducere Certificat Constatator din nepaleză în engleză
  • Traducere declarații oficiale - mențiuni de înregistrare, dată certă etc. din nepaleză în engleză
 • TRADUCERE ALTE DOCUMENTE din nepaleză în engleză
  • Traducere act constitutiv din nepaleză în engleză
  • Traducere hotărâre generală a asociaților sau a acționarilor (hotărâre AGA) din nepaleză în engleză
  • Traducere declarații, rezoluții, decizii din nepaleză în engleză
  • Traducere acorduri de confidențialitate din nepaleză în engleză
  • Traducere certificate ISO de managementul calității din nepaleză în engleză
  • Traduceri contracte angajați din nepaleză în engleză
  • Traducere plan de afaceri (business plan) din nepaleză în engleză
  • Traducere caiet de sarcini din nepaleză în engleză
  • Traduceri coduri de conduită din nepaleză în engleză
  • Traducere ghid de bună practică din nepaleză în engleză
  • Traduceri regulamente interne și de ordine interioară din nepaleză în engleză
  • Traducere contracte cu partenerii, clienții și furnizorii din nepaleză în engleză
  • Traducere certificate de atestare fiscală din nepaleză în engleză
  • Traducere certificat de rezidență fiscală din nepaleză în engleză
  • Traduceri acte contabile (bilanțuri etc.) din nepaleză în engleză
  • Traducere acte pentru licitații din nepaleză în engleză
  • Traducere corespondență de afaceri din nepaleză în engleză
  • Traduceri CV-uri din nepaleză în engleză
  • Traduceri orice alte documente din nepaleză în engleză

Notă: Lista de mai sus este una orientativă. Oferim servicii de traducere și legalizări pentru orice localitate din România din aria de acoperire a curierului nostru partener. Astfel, nu ezitați să ne contactați, chiar dacă localitatea dvs. nu se află în lista de mai sus.

LISTĂ SERVICII

TRADUCERI AUTORIZATE din nepaleză în engleză
TRADUCERI LEGALIZATE din nepaleză în engleză

Livrarea documentelor se face prin metoda aleasa de dvs. Vă reamintim că putem livra documentele prin curier rapid atât în București, cât și în orice altă localitate din România sau din străinătate.

ATENȚIE! Pentru legalizarea notarială, traducerea ce se face dintr-o limbă străină într-o altă limbă străină, va fi însoțită de o traducere în limba română, semnată de același traducător care realizează traducerea inițială. Traducerea în română este necesară pentru ca Notarul Public să poată verifica conținutul înscrisului. Traducerea în limba română se va păstra la dosar.

SERVICII DE OBȚINERE A VIZELOR DE CĂLĂTORIE PENTRU PESTE 80 DE STATE DIN LUME

Pentru detalii despre necesitatea obținerii unei vize și procedurile aplicabile, consultați secțiunea OBȚINERE VIZE.

Cum procedez pentru a beneficia de serviciile Centrului T&B International?

Deoarece punem accentul pe utilizarea cât mai eficientă a timpului și reducerea costurilor pentru clienții noștri, subliniem faptul că indiferent dacă locuiți în București, în alt județ sau în afara României, NU ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA dvs. la birourile noastre! Toate detaliile pot fi transmise prin APLICAȚIA ONLINE de mai jos sau via e-mail.

CU T&B INTERNATIONAL PROCESUL DE TRADUCERE A DOCUMENTELOR ESTE SIMPLU, RAPID ȘI SIGUR
Aplicați ONLINE 24/7

Completați datele în aplicație și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va prelua cazul dvs. și în cel mai scurt timp veți primi o ofertă personalizată

Transmiteți documentele

Transmiteți documentele prin e-mail, curier sau personal la birourile noastre. Ne ocupăm de traducerea documentelor dvs..

Primiți documentele traduse și legalizate!

Vă returnăm documentele prin metoda aleasă de dvs. (curier rapid sau predare personală la birourile noastre).

Cât durează toate procedurile?

Durata totală depinde de volumul și tipul de acte/documente, motiv pentru care nu se poate preciza durata exactă fără o evaluare prealabilă. Vă vom furniza toate detaliile privind termenul de predare de îndată ce primim solicitarea dvs. prin aplicația online de mai jos sau pe e-mail.

Cu titlu orientativ, vă informăm că traducerea autorizată a unui act personal tipizat este gata în 1 zi lucrătoare.

Care sunt costurile?

Costul total pentru traducerea unui document depinde de numărul de pagini și de dificultatea textului. O pagină standard de traducere conține 2000 de caractere cu spații. În cazul actelor tipizate tariful se aplică per pagină, indiferent de numărul de caractere.

În cazul documentelor cu limbaj specializat costul per pagină este mai ridicat, în timp ce, pentru actele tipizate, se aplică tariful minim.

De asemenea, dacă se dorește legalizarea notarială, se adaugă tarifele percepute pentru aceste servicii.

Cum plătesc?

Facturarea se realizează în LEI (în cazul persoanelor rezidente în România) și în EUR (în cazul persoanelor rezidente în străinătate – la cursul de schimb al BNR) iar factura de plată este transmisă pe e-mail.

MODALITĂȚI DE PLATĂ
 • ONLINE cu cardul bancar emis sub una din siglele: VISA, Mastercard, American Express, Discover, JCB, Wright Express, Carte Blanche, Diner’s Club (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu un link prin accesarea căruia veți putea plăti online direct cu cardul dvs.)
 • Plată prin transfer bancar (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face transferul bancar – direct prin Internet Banking sau prin ordin de plată la ghișeul băncii)
 • Depunere numerar direct la casieria băncii (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face plata direct la casieria băncii)
Pentru o estimare a costurilor TOTALE vă rugăm să folosiți formularul de mai jos și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va analiza solicitarea dvs. și vă va transmite o ofertă adaptată nevoilor dvs.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea folosirii acestora și a politicii noastre de utilizare a fișierelor de tip cookies. Am înțeles