Urmează să utilizați în România acte emise în străinătate pentru diverse formalități sau pur si simplu aveți nevoie de traducerea unor documente din panjabi în română?

Dacă răspunsul este afirmativ la cel puțin una din aceste întrebări, Centrul T&B International este soluția!

LIMBA ROMÂNĂ este o limbă romanică vorbită la nivel global de peste 28 de milioane de persoane fiind limbă oficială în ROMÂNIA, în REPUBLICA MOLDOVA și în Provincia Autonomă Voivodina din Serbia.
Ce servicii oferă Centrul de Vize și Legalizări T&B International?

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International cu sediul în centrul Bucureștiului (România) se asigură servicii specializate de asistență și consiliere pentru obținerea vizelor și permiselor de ședere pentru peste 100 de state din întreaga lume, servicii complete de traducere în/din peste 30 de limbi și servicii de vizare, apostilare sau supralegalizare a documentelor ce urmează să fie folosite în orice stat din lume.

Vă oferim consiliere GRATUITĂ în vederea estimării costurilor și a timpului necesar pentru toate procedurile de traducere și legalizare a documentelor dvs.

Misiunea noastră este de a economisi timp în favoarea dvs., de a vă scuti de drumuri și de vă oferi o experiență transparentă fară a lua contact cu procese birocratice complexe de cele mai multe ori puțin înțelese.

Ce trebuie să știți despre traduceri?

Traducerile pot fi simple, autorizate sau legalizate. Multe persoane se întreabă care este diferența dintre acestea. Pentru a veni în spijinul dvs., în continuare vă explicăm ce presupune fiecare dintre acestea.

Traducerile simple sunt considerate traduceri care nu necesită ştampila şi semnătura unui traducător autorizat de Ministerul Justiţiei. În cazul actelor oficiale care urmează să fie folosite în România, de obicei autoritățile solicită o traducere autorizată sau legalizată. Vă recomandăm să apelați la traduceri simple doar atunci când situațiile vă permit (de obicei când documentele nu se vor utiliza pentru realizarea unor formalități administrative/oficiale).

Traducerile autorizate sunt traducerile realizate de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România. Acestea poartă semnătura și ștampila traducătorului autorizat care a efectuat traducerea. De asemenea, acestea prezintă la finalul documentului încheierea prin care traducătorul autorizat certifică exactitatea traducerii documentului original și faptul că prin traducere nu a fost denaturat conținutul original al textului sau shimbat în vreun fel sensul anumitor cuvinte sau fraze.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Doar traducerile autorizate pot fi legalizate de către Notarul Public.

Notă: Actele oficiale străine pentru a fi recunoscute în România trebuie să fie certificate cu apostila de la Haga (în cazul în care au fost emise într-un stat semnatar al Convenției de la Haga) sau supralegalizate pe cale administrativă și consulară (de către Ministerul Afacerilor Externe din țara de origine a actului și ulterior de Ambasada României sau Consulatul României din acea țară) – în cazul în care actul a fost emis într-un stat nesemnatar al Convenției de la Haga. Se face excepție de la obligativitatea apostilării/supralegalizării, în cazul în care actul provine dintr-un stat cu care România a încheiat acorduri privind scutirea de obligativitatea aplicării apostilei sau a supralegalizării.

Albania

Austria

Bosnia și Herțegovina

Bulgaria

Cehia (Republica Cehă)

Coreea de Nord (RPDC)

Croația

Croația

Franța

Macedonia

Mongolia

Muntenegru

Republica Moldova

Polonia

Rusia (Federația Rusă)

Serbia

Slovacia

Slovenia

Ucraina

Ungaria

Note:

(1) Chiar dacă acordurile prevăd scutirea de orice legalizare, totuși, actele emise în alte limbi străine trebuie să fie însoțite de o traducere în limba română.

Consultați documentul atașat pentru mai multe detalii despre acordurile semnate cu statele din tabel.

Traducerile legalizate nu trebuie confundate cu traducerile autorizate. Traducerile legalizate sunt acele traduceri care pe lângă ștampila și semnătura traducătorului au pe ultima pagină încheierea de legalizare a unui Notar Public. Spre diferență de acestea, traducerile autorizate au doar încheierea traducătorului autorizat, semnătura și ștampila acestuia.

Încheierea de legalizare a Notarului Public certifică faptul că semnătura traducătorului este autentică și că traducătorul deține o autorizație emisă de Ministerul Justiției.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Pentru a putea legaliza o traducere este nevoie de prezentarea documentelor în original în fața Notarului Public. Acestea trebuie să fie autentice (acte de stare civilă, diplome etc.), cu dată certă (documente în copie legalizată, documente cu dată certă în fața notarului), cu legalizare de semnătură etc.

Traducerile legalizate vor avea atașată la final o copie după actul original după care a fost realizată traducerea, fiecare pagină va fi numerotată, ștampilată și semnată de traducătorul autorizat. Acestea se pregătesc în două exemplare de traducătorul autorizat: un exemplar pentru client și un exemplar care rămâne în arhiva Notarului Public.

Notă: Actele oficiale străine pentru a fi recunoscute în România trebuie să fie certificate cu apostila de la Haga (în cazul în care au fost emise într-un stat semnatar al Convenției de la Haga) sau supralegalizate pe cale administrativă și consulară (de către Ministerul Afacerilor Externe din țara de origine a actului și ulterior de Ambasada României sau Consulatul României din acea țară) – în cazul în care actul a fost emis într-un stat nesemnatar al Convenției de la Haga. Se face excepție de la obligativitatea apostilării/supralegalizării, în cazul în care actul provine dintr-un stat cu care România a încheiat acorduri privind scutirea de obligativitatea aplicării apostilei sau a supralegalizării.

Albania

Austria

Bosnia și Herțegovina

Bulgaria

Cehia (Republica Cehă)

Coreea de Nord (RPDC)

Croația

Croația

Franța

Macedonia

Mongolia

Muntenegru

Republica Moldova

Polonia

Rusia (Federația Rusă)

Serbia

Slovacia

Slovenia

Ucraina

Ungaria

Note:

(1) Chiar dacă acordurile prevăd scutirea de orice legalizare, totuși, actele emise în alte limbi străine trebuie să fie însoțite de o traducere în limba română.

Consultați documentul atașat pentru mai multe detalii despre acordurile semnate cu statele din tabel.
Ce tip de documente traducem din limba panjabi în limba română?

Indiferent de tipul documentelor pe care doriți să le traducem, Centrul T&B International vă oferă soluția perfectă. Indiferent că vorbim de documente tipizate sau de documente cu un grad ridicat de dificultate, specialiștii vor face în asa fel încât rezultatul să fie la cele mai înalte standarde de calitate.

Actele emise în alte state, pentru a putea fi utilizate în România, trebuie să fie traduse în limba română.

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba panjabi în limba română a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere acte de stare civilă din panjabi în română
  • Traducere certificat de naștere din panjabi în română
  • Traducere certificat de căsătorie din panjabi în română
  • Traducere certificat de deces din panjabi în română
 • Traducere extrase/certificate din panjabi în română
  • Traducere certificate de divorț din panjabi în română
  • Traducere extrase de pe actele de stare civilă din panjabi în română
  • Traducere certificate de schimbare a numelui pe cale administrativă din panjabi în română
  • Traducere acte care atestă componența familiei din panjabi în română
  • Traducere adeverință privind starea civilă/dovadă celibat din panjabi în română
  • Traducere Certificat de atestare a domiciliului și a cetățeniei române din panjabi în română
 • Traducere caziere din panjabi în română
  • Traducere cazier judiciar din panjabi în română
  • Traducere cazier auto din panjabi în română
  • Traducere cazier fiscal din panjabi în română
 • Traducere acte de identitate/permise din panjabi în română
  • Traducere carte/buletin de identitate
  • Traducere pașaport
  • Traducere permis de rezidență
  • Traducere permis de conducere
 • Traducere adeverințe din panjabi în română
  • Traducere adeverință de la locul de muncă din panjabi în română
  • Traducere adeverință de student din panjabi în română
  • Traducere adeverință de pensionar/talon de pensie din panjabi în română
  • Alte tipuri de adeverințe din panjabi în română
 • Traducere alte acte personale sau profesionale din panjabi în română

Pentru încheierea căsătoriei în România, actele emise în alte state trebuie traduse în limba română.

 • Traducere certificat de naștere;
 • Traducerea dovezii desfacerii căsătoriei anterioare (dacă a existat): certificat de divorț, sentința de divorț rămasă definitivă și irevocabilă, certificatul de deces al fostului/ei soț/soții etc.;
 • Traducerea dovezii că cetățeanul străin îndeplinește condițiile de fond cerute de legea sa națională și nu există impedimente pentru încheierea căsătoriei în România (eliberată de autoritățile din țara de origine sau de Ambasada acreditată în România);
 • Traducere pașaport (pagina care conține datele de identificare ale persoanei) – în cazul în care pașaportul nu este emis într-o limbă de circulație internațională;
 • Traducere alte acte în vederea încheierii căsătoriei în România.

Notă: Actele trebuie să fie apostilate sau supralegalizate în țara de origine. Dacă statul de proveniență este semnatar al Convenției de la Haga acestea vor fi certificate cu Apostila de la Haga, dacă statul este nesemnatar al respectivei convenții vor fi supralegalizate pe cale administrativă și consulară prin Ministerul Afacerilor Externe din țara de origine și Ambasada României din respectivul stat.

Vă stăm la dispoziție pentru pentru traducerea din limba panjabi în limba română, după cum urmează:

 • Traducere acte de studii preuniversitare din panjabi în română:
  • Traducere diplomă/certificat de absolvire studii gimnaziale din panjabi în română
  • Traducere diplomă de absolvire a școlii profesionale din panjabi în română
  • Traducere diplomă de bacalaureat din panjabi în română
  • Traducere diplomă de studii postliceale din panjabi în română
  • Traducere foi matricole din panjabi în română
  • Traducere planuri de învățământ din panjabi în română
  • Altele
 • Traducere acte de studii universitare și post-universitare din panjabi în română:
  • Traducere diplomă de licență din panjabi în română
  • Traducere diplomă de master din panjabi în română
  • Traducere diplomă de Doctor (PhD) din panjabi în română
  • Traducere diplomă de studii postuniversitare din panjabi în română
  • Traducere diplomă de absolvire din panjabi în română
  • Traducere adeverințe de absolvire din panjabi în română (care înlocuiesc diploma până la eliberarea acesteia)
  • Traducere supliment la diplomă (foaie matricolă/situație școlară) din panjabi în română
  • Traduceri programe analitice din panjabi în română
  • Traducere adeverințe care atestă calitate de student din panjabi în română
  • Traducere atestate de echivalare a studiilor din panjabi în română
  • Traducere certificate de pregătire didactică din panjabi în română
  • Traducere alte acte de studii din panjabi în română

Actele emise în alte state, pentru a fi recunoscute în România trebuie să fie însoțite de o traducere în limba română.

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba panjabi în limba română a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducerea din panjabi în română a actelor privind calificarea/specializarea pentru activitățile din domeniul medical (medici, medici dentiști, asistenți medicali, moșe, farmaciști, tehnicieni dentari, psihologi etc.): certificate de membru, certificate de conformitate, adeverințe de rezident, adeverințe de confirmare, adeverințe privind stagiile efectuate, recomandări, atestate de liberă practică etc.;
 • Traducerea din panjabi în română a actelor privind calificarea/speciflicarea pentru activitățile din domeniul veterinar;
 • Traducere acte care atestă profesia de Arhitect din panjabi în română;
 • Traducerea din panjabi în română a actelor dovedesc calificarea/pregătirea în diferite meserii:
  • Traducere certificate/diplome de absolvire din panjabi în română;
  • Traducere certificate de calificare profesională din panjabi în română;
  • Traducere certificate de competente profesionale din panjabi în română;
  • Traducere atestate privind calificarea/pregătirea și experiența profesională din panjabi în română;
  • Traducere certificate de atestare (tehnico-profesională etc.) din panjabi în română;
  • Traducere certificate de pregătire profesională din panjabi în română;
  • Traducere adeverințe care atestă calificarea din panjabi în română;
  • Traducere alte acte care dovedesc calificarea în diferite meserii din panjabi în română.
 • Traducerea din panjabi în română a certificatelor de competență ale personalului maritim navigant;
 • Traducerea din panjabi în română a Brevetelor de Turism eliberate de Ministerul Turismului: Manager în activitatea de turism, Director de agenție de turism, Director de hotel, Director de restaurant, Cabanier;
 • Traducerea din panjabi în română a atestatelor pentru artiștii liber profesioniști;
 • Traducere acte șoferi profesioniști din panjabi în română.

Vă ajutăm să vă prezentați într-un mod profesionist în fața potențialilor angajatori. Prima impresie contează foarte mult!

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba panjabi în limba română, după cum urmează:

 • Traducere CV (Curriculum Vitae) din panjabi în română;
 • Traducere scrisoare de intenție din panjabi în română;
 • Traduceri scrisori de recomandare din panjabi în română;
 • Traducere acte care atestă vechimea în muncă, în domeniu și în specialitate din panjabi în română;
 • Traducere cazier judiciar pentru angajare din panjabi în română;
 • Traducere acte de studii/acte care atestă calificarea (specializarea) profesională din panjabi în română;
 • Traducere alte acte personale pentru angajare din panjabi în română.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba panjabi în limba română, după cum urmează:

 • Traduceri adeverințe medicale din panjabi în română
 • Traduceri certificate medicale din panjabi în română
 • Traduceri dovezi de vaccinare/aviz epidemiologic din panjabi în română
 • Traduceri referate/fișe/rapoarte medicale din panjabi în română
 • Traduceri recomandări medicale din panjabi în română
 • Traducerea din panjabi în română a buletinelor de analize și alte documente medicale emise de unități sanitare publice sau private:
  • Traducere raport RMN, CT, PET/CT, ecografie, radiografie din panjabi în română
  • Traducere rezultate analize biochimice din panjabi în română
  • Traducere rezultate analize histopatologice (biopsii) din panjabi în română
  • Traducere rezultate examne imunohistochimice din panjabi în română
  • Traducere rezultate examene colonoscopice din panjabi în română
  • Traducere rezultate examene medicale de orice natură din panjabi în română
  • Traducere bilet de ieșire/de externare din spital din panjabi în română
  • Traducere bilet de internare din panjabi în română
 • Traducerea din panjabi în română a buletinelor de analize pentru obținerea vizelor de muncă
 • Traducere prescriptie medicală/rețetă din panjabi în română
 • Traducere certificat de încadrare în grad de handicap din panjabi în română
 • Traduceri asigurări medicale, de sănătate, de viață, de călătorie din panjabi în română

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba panjabi în limba română a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere Certificat de rezidență fiscală din panjabi în română (pentru evitarea dublei impuneri)
 • Traducere Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale din panjabi în română
 • Traducere din panjabi în română a adeverințelor de venit eliberate autoritățile fiscale sau de angajator
 • Taducere alte acte cu caracter fiscal din panjabi în română

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea panjabi în limba română a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere autorizații din panjabi în română (de procurare armă și muniție, de liberă practică, pentru desfășurarea activitătii de diriginte de șantier etc.);
 • Traducere avize din panjabi în română;
 • Traducere decizii din panjabi în română (de pensionare, medicală asupra capacității de muncă, privind încetarea/suspendarea plății ajutorului de șomaj, de acordare / suspendare a indemnizației pentru creșterea copilului, de acordare a alocației de stat pentru copii etc.);
 • Traducere dispoziții din panjabi în română;
 • Traducere atestate din panjabi în română (pentru exercitarea profesiei de agent de pază și ordine, de detectiv particular, de persoană sau familie aptă să adopte etc.);
 • Traducere licențe din panjabi în română (de antrenor, de funcționare a societăților specializate sau a cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.);
 • Traducere extrase ale registrelor deținute de un organ al administrației publice, atestate, adeverințe și certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atestă o anumită calitate sau un drept, în vederea valorificării anumitor drepturi etc..

Dacă intenționați să obțineți cetățenia română, va trebui să depuneți solicitarea dvs. fie la Ambasada României acreditată în țara dvs. de reședință, fie la Autoritatea Națională de Cetățenie (ANC) din București sau la unul din cele trei birouri teritoriale ale ANC din Iași, Galați sau Suceava1.

Actele care compun dosarul dvs., pentru a fi recunoscute, trebuie să fie însoțite de o traducere legalizată în limba română.

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din panjabi în română a tuturor actelor dvs. necesare pentru obținerea cetățeniei române.

Note:

1La birourile teritoriale (Iași, Galați sau Suceava) depun cereri doar cetăţenii care şi-au pierdut cetăţenia din motive neimputabile lor sau le-a fost retrasă fără voia lor, în baza art.11 din Legea cetăţeniei nr.21/1991, republicată.

Pentru înmatricularea unei mașini, achiziționată dintr-o altă țară, puteți avea nevoie de traducerea actelor auto: actul de înstrăinare (în funcție de proveniență - contractul de vânzare-cumpărare, dacă a fost cumpărat de la o persoană fizică SAU factura de achiziție, dacă este achiziționat de la persoană juridică), certificatul de înmatriculare/brief eliberat de autoritățile statului unde a fost înregistrat autoturismul, cartea mașinii etc..

Vă oferim servicii complete de traducere autorizată și legalizată a tuturor actelor auto, după cum urmează

Pentru alte detalii legate de formalitățile de înmatriculare consultați pagina de Acte Auto

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba panjabi în limba română a documentelor dvs., după cum urmează:

 • Traduceri hotărâri/sentințe/decizii judecătorești din panjabi în română
 • Traduceri acte emise de Parchete din panjabi în română
 • Traduceri acte emise de executorul judecătoresc din panjabi în română
 • Traduceri acte emise de Oficiul Registrului Comerțului din panjabi în română
 • Traduceri declarații oficiale din panjabi în română
 • Traduceri acte notariale emise de Notarii Publici din panjabi în română
 • Traducere acord de confidențialitate din panjabi în română
 • Traducere contract de prestări servicii din panjabi în română
 • Traducere contract de leasing din panjabi în română
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din panjabi în română
 • Traduceri contracte specifice din panjabi în română
 • Traducere raport judicial din panjabi în română
 • Traducere scrisoare de credit din panjabi în română
 • Traducere certificat ISO management de calitate din panjabi în română
 • Traducere alte acte juridice din panjabi în română

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea panjabi în limba română a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere procură/împuternicire din panjabi în română
 • Traduceri înscrisuri sub semnătura privată cu dată certă din panjabi în română
 • Traduceri declarații din panjabi în română
 • Traducere certificat de divorț din panjabi în română
 • Traducere convenții matrimoniale din panjabi în română
 • Traducere certificat de moștenitor din panjabi în română
 • Traducere testament din panjabi în română
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din panjabi în română
 • Traducere contract de comodat din panjabi în română
 • Traducere acte de ipotecă din panjabi în română
 • Traducere contract de închiriere din panjabi în română
 • Traducere contract de mandat din panjabi în română
 • Traducere declarații notariale în vederea înființării unei societăți comerciale/companii din panjabi în română
 • Traducere declarație ieșire copil minor din țară din panjabi în română
 • Traducere acte emise de Ambasade sau Consulate din panjabi în română
 • Traduceri alte acte notariale/consulare din panjabi în română

Pot exista situații concrete în care oficialitățile din România vă pot solicita să prezentați anumite extrase, scrisori sau alte documente bancare. Fie că este vorba de un credit bancar pe care doriți să îl faceți sau de alte situații în care vi se cere să demonstrați realizările financiare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba panjabi în limba română sau în orice altă limbă a actelor dvs. după cum urmează:

 • Traducere extras de cont din panjabi în română
 • Traducere bilanț/balanță contabilă din panjabi în română
 • Traducere raport financiar sau contabil din panjabi în română
 • Traducere documente experitiză contabilă sau de audit din panjabi în română
 • Traducere proiect de finanțare din panjabi în română
 • Traducere plan de afaceri din panjabi în română
 • Traducere contract de prestări servicii din panjabi în română
 • Traducere contract de ipotecă din panjabi în română
 • Traducere scrisoare de bonitate din panjabi în română
 • Traducere scrisori de garanție bancară din panjabi în română
 • Traducere documente de analiză economică sau financiară din panjabi în română
 • Traduceri alte documente financiar-bancare din panjabi în română
 • Traducere lucrare de diplomă din panjabi în română
 • Traducere lucrare/teză de licență din panjabi în română
 • Traducere lucrare de disertație din panjabi în română
 • Traducere teză de doctorat din panjabi în română
 • Traducere rezumate lucrări de licență/disertație din panjabi în română
 • Traducere rezumat teză de doctorat din panjabi în română
 • Traducere rezumat (abstract) la lucrare din panjabi în română
 • Traducere alte lucrări științifice sau de alt tip din panjabi în română

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba panjabi în limba română, după cum urmează:

 • Traduceri construcții din panjabi în română
 • Traduceri fizică din panjabi în română
 • Traduceri optică din panjabi în română
 • Traduceri domeniul petrolului și gazelor din panjabi în română
 • Traduceri industria lemnului din panjabi în română
 • Traduceri industrie ușoară din panjabi în română
 • Traduceri industrie metalurgică din panjabi în română
 • Traduceri industrie navală din panjabi în română
 • Traduceri domeniul energetic din panjabi în română
 • Traduceri industria alimentară din panjabi în română
 • Traduceri industria auto din panjabi în română
 • Traduceri inginerie din panjabi în română
 • Traduceri telecomunicații din panjabi în română
 • Traduceri chimie din panjabi în română
 • Traduceri modă/fashion din panjabi în română
 • Traduceri accesorii din panjabi în română
 • Traduceri turism din panjabi în română
 • Traduceri documente și declarații pentru licitații din panjabi în română
 • Traduceri caiete de sarcini din panjabi în română
 • Traduceri manuale de utilizare echipamente din panjabi în română
 • Traduceri manuale de utilizare utilaje din panjabi în română
 • Traduceri carte tehnică din panjabi în română
 • Traduceri fișe tehnice din panjabi în română
 • Traduceri descriere de produs din panjabi în română
 • Traduceri certificate de garanție din panjabi în română
 • Traduceri instrucțiuni de folosire/specificații tehnice utilaje și echipamente din panjabi în română
 • Traduceri descriere a procesului tehnologic de producție sau fabricație din panjabi în română
 • Traduceri studii fezabilitate din panjabi în română
 • Traduceri planuri cadastrale din panjabi în română
 • Traduceri certificate de urbanism din panjabi în română
 • Traduceri contracte cu termeni tehnici din panjabi în română
 • Traduceri cataloage de produse și materiale publicitare cu limbaj tehnic din panjabi în română
 • Traduceri cerificate și documentație managementul calității ISO din panjabi în română
 • Traduceri alte documente/documentații tehnice din panjabi în română

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba panjabi în limba română sau orice altă limbă.

 • Traduceri studii clinice, biologice, farmacologice din panjabi în română
 • Traduceri panjabi-română pentru centre (cabinete) medicale, spitale, clinici etc.
 • Traduceri panjabi-română pentru centre stomatologice
 • Traduceri panjabi-română pentru producători și distribuitori de medicamente
 • Traduceri panjabi-română pentru producători și distribuitori de echipamente medicale
 • Traduceri manual de instrucțiuni și aparate medicale din panjabi în română
 • Traduceri ghid (manual) de utilizare, prospecte medicament din panjabi în română
 • Traduceri lucrări de specialitate din panjabi în română
 • Traduceri alte documente/documentații medicale, farmacologice din panjabi în română

Oferim cele mai bune soluții de traducere a documentelor pentru companii/firme și instituții.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea contractelor dvs. a documentelor business, comerciale sau de orice alt tip, fie din limba panjabi în limba română, fie din limba română în limba panjabi, precum și în orice alte limbi.

 • TRADUCERE DOCUMENTE COMERCIALE din panjabi în română
  • Traducere facturi comerciale externe (invoice) din panjabi în română
  • Traducere certificate fitosanitare din panjabi în română
  • Traducere certificate sanitar-veterinare din panjabi în română
  • Traducere declarații de producător din panjabi în română
  • Traducere certificate de producător din panjabi în română
  • Traducere certificate de calitate din panjabi în română
  • Traducere certificate de origine a mărfurilor din panjabi în română
  • Traducere alte documente comerciale din panjabi în română
 • TRADUCERE ACTE FIRMĂ din panjabi în română (acte emise de Oficiciul Registrului Comerțului)
  • Traducere Certificat de Înregistare a Societăților Comerciale din panjabi în română
  • Traducere Certificat Constatator din panjabi în română
  • Traducere declarații oficiale - mențiuni de înregistrare, dată certă etc. din panjabi în română
 • TRADUCERE ALTE DOCUMENTE din panjabi în română
  • Traducere act constitutiv din panjabi în română
  • Traducere hotărâre generală a asociaților sau a acționarilor (hotărâre AGA) din panjabi în română
  • Traducere declarații, rezoluții, decizii din panjabi în română
  • Traducere acorduri de confidențialitate din panjabi în română
  • Traducere certificate ISO de managementul calității din panjabi în română
  • Traduceri contracte angajați din panjabi în română
  • Traducere plan de afaceri (business plan) din panjabi în română
  • Traducere caiet de sarcini din panjabi în română
  • Traduceri coduri de conduită din panjabi în română
  • Traducere ghid de bună practică din panjabi în română
  • Traduceri regulamente interne și de ordine interioară din panjabi în română
  • Traducere contracte cu partenerii, clienții și furnizorii din panjabi în română
  • Traducere certificate de atestare fiscală din panjabi în română
  • Traducere certificat de rezidență fiscală din panjabi în română
  • Traduceri acte contabile (bilanțuri etc.) din panjabi în română
  • Traducere acte pentru licitații din panjabi în română
  • Traducere corespondență de afaceri din panjabi în română
  • Traduceri CV-uri din panjabi în română
  • Traduceri orice alte documente din panjabi în română

Notă: Lista de mai sus este una orientativă. Oferim servicii de traducere și legalizări pentru orice localitate din România din aria de acoperire a curierului nostru partener. Astfel, nu ezitați să ne contactați, chiar dacă localitatea dvs. nu se află în lista de mai sus.

LISTĂ SERVICII

TRADUCERI AUTORIZATE din panjabi în română
TRADUCERI LEGALIZATE din panjabi în română

Livrarea documentelor se face prin metoda aleasa de dvs. Vă reamintim că putem livra documentele prin curier rapid atât în București, cât și în orice altă localitate din România sau din străinătate.

SERVICII DE OBȚINERE A VIZELOR DE CĂLĂTORIE PENTRU PESTE 80 DE STATE DIN LUME

Pentru detalii despre necesitatea obținerii unei vize și procedurile aplicabile, consultați secțiunea OBȚINERE VIZE.

Cum procedez pentru a beneficia de serviciile Centrului T&B International?

Deoarece punem accentul pe utilizarea cât mai eficientă a timpului și reducerea costurilor pentru clienții noștri, subliniem faptul că indiferent dacă locuiți în București, în alt județ sau în afara României, NU ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA dvs. la birourile noastre! Toate detaliile pot fi transmise prin APLICAȚIA ONLINE de mai jos sau via e-mail.

CU T&B INTERNATIONAL PROCESUL DE TRADUCERE A DOCUMENTELOR ESTE SIMPLU, RAPID ȘI SIGUR
Aplicați ONLINE 24/7

Completați datele în aplicație și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va prelua cazul dvs. și în cel mai scurt timp veți primi o ofertă personalizată

Transmiteți documentele

Transmiteți documentele prin e-mail, curier sau personal la birourile noastre. Ne ocupăm de traducerea documentelor dvs..

Primiți documentele traduse și legalizate!

Vă returnăm documentele prin metoda aleasă de dvs. (curier rapid sau predare personală la birourile noastre).

Cât durează toate procedurile?

Durata totală depinde de volumul și tipul de acte/documente, motiv pentru care nu se poate preciza durata exactă fără o evaluare prealabilă. Vă vom furniza toate detaliile privind termenul de predare de îndată ce primim solicitarea dvs. prin aplicația online de mai jos sau pe e-mail.

Cu titlu orientativ, vă informăm că traducerea autorizată a unui act personal tipizat este gata în 1 zi lucrătoare.

Care sunt costurile?

Costul total pentru traducerea unui document depinde de numărul de pagini și de dificultatea textului. O pagină standard de traducere conține 2000 de caractere cu spații. În cazul actelor tipizate tariful se aplică per pagină, indiferent de numărul de caractere.

În cazul documentelor cu limbaj specializat costul per pagină este mai ridicat, în timp ce, pentru actele tipizate, se aplică tariful minim.

De asemenea, dacă se dorește legalizarea notarială, se adaugă tarifele percepute pentru aceste servicii.

Cum plătesc?

Facturarea se realizează în LEI (în cazul persoanelor rezidente în România) și în EUR (în cazul persoanelor rezidente în străinătate – la cursul de schimb al BNR) iar factura de plată este transmisă pe e-mail.

MODALITĂȚI DE PLATĂ
 • ONLINE cu cardul bancar emis sub una din siglele: VISA, Mastercard, American Express, Discover, JCB, Wright Express, Carte Blanche, Diner’s Club (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu un link prin accesarea căruia veți putea plăti online direct cu cardul dvs.)
 • Plată prin transfer bancar (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face transferul bancar – direct prin Internet Banking sau prin ordin de plată la ghișeul băncii)
 • Depunere numerar direct la casieria băncii (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face plata direct la casieria băncii)
Pentru o estimare a costurilor TOTALE vă rugăm să folosiți formularul de mai jos și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va analiza solicitarea dvs. și vă va transmite o ofertă adaptată nevoilor dvs.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea folosirii acestora și a politicii noastre de utilizare a fișierelor de tip cookies. Am înțeles

Informare
Stimați clienți, în această perioadă programul cu publicul se va desfășura în intervalul orar 12:00 - 18:00. Pentru a efectua depuneri/ridicări de documente la sediul nostru, avem rugămintea să ne contactați în prealabil pe email sau telefonic, pentru stabili o programare. Vă mulțumim pentru înțelegere!
×