Sunteți în posesia unor acte redactate în polonă și urmează să vă deplasați în străinătate pentru a întreprinde diverse formalități pe baza acestora sau pur și simplu aveți nevoie de traducerea unor documente din polonă în cehă?

Dacă răspunsul este afirmativ la cel puțin una din aceste întrebări, Centrul T&B International este soluția!

Ce servicii oferă Centrul de Vize și Legalizări T&B International?

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International cu sediul în centrul Bucureștiului (România) se asigură servicii specializate de asistență și consiliere pentru obținerea vizelor și permiselor de ședere pentru peste 100 de state din întreaga lume, servicii complete de traducere în/din peste 30 de limbi și servicii de vizare, apostilare sau supralegalizare a documentelor ce urmează să fie folosite în orice stat din lume.

Vă oferim consiliere GRATUITĂ în vederea estimării costurilor și a timpului necesar pentru toate procedurile de traducere și legalizare a documentelor dvs.

Misiunea noastră este de a economisi timp în favoarea dvs., de a vă scuti de drumuri și de vă oferi o experiență transparentă fară a lua contact cu procese birocratice complexe de cele mai multe ori puțin înțelese.

Ce trebuie să știți despre traduceri?

Traducerile pot fi simple, autorizate sau legalizate. Multe persoane se întreabă care este diferența dintre acestea. Pentru a veni în spijinul dvs., în continuare vă explicăm ce presupune fiecare dintre acestea.

Traducerile simple sunt considerate traduceri care nu necesită ştampila şi semnătura unui traducător autorizat de Ministerul Justiţiei. În cazul actelor oficiale care urmează să fie folosite în România, de obicei autoritățile solicită o traducere autorizată sau legalizată. Vă recomandăm să apelați la traduceri simple doar atunci când situațiile vă permit (de obicei când documentele nu se vor utiliza pentru realizarea unor formalități administrative/oficiale).

Traducerile autorizate sunt traducerile realizate de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România. Acestea poartă semnătura și ștampila traducătorului autorizat care a efectuat traducerea. De asemenea, acestea prezintă la finalul documentului încheierea prin care traducătorul autorizat certifică exactitatea traducerii documentului original și faptul că prin traducere nu a fost denaturat conținutul original al textului sau shimbat în vreun fel sensul anumitor cuvinte sau fraze.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Doar traducerile autorizate pot fi legalizate de către Notarul Public.

Traducerile legalizate nu trebuie confundate cu traducerile autorizate. Traducerile legalizate sunt acele traduceri care pe lângă ștampila și semnătura traducătorului au pe ultima pagină încheierea de legalizare a unui Notar Public. Spre diferență de acestea, traducerile autorizate au doar încheierea traducătorului autorizat, semnătura și ștampila acestuia.

Încheierea de legalizare a Notarului Public certifică faptul că semnătura traducătorului este autentică și că traducătorul deține o autorizație emisă de Ministerul Justiției.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Pentru a putea legaliza o traducere este nevoie de prezentarea documentelor în original în fața Notarului Public. Acestea trebuie să fie autentice (acte de stare civilă, diplome etc.), cu dată certă (documente în copie legalizată, documente cu dată certă în fața notarului), cu legalizare de semnătură etc.

Traducerile legalizate vor avea atașată la final o copie după actul original după care a fost realizată traducerea, fiecare pagină va fi numerotată, ștampilată și semnată de traducătorul autorizat. Acestea se pregătesc în două exemplare de traducătorul autorizat: un exemplar pentru client și un exemplar care rămâne în arhiva Notarului Public.

Notă: Actele oficiale străine pentru a fi recunoscute în România trebuie să fie certificate cu apostila de la Haga (în cazul în care au fost emise într-un stat semnatar al Convenției de la Haga) sau supralegalizate pe cale administrativă și consulară (de către Ministerul Afacerilor Externe din țara de origine a actului și ulterior de Ambasada țării în care urmează să fie utilizat actul acreditată în țara emitentă a actului) – în cazul în care actul a fost emis într-un stat nesemnatar al Convenției de la Haga. Se face excepție de la obligativitatea apostilării/supralegalizării, în cazul în care actul provine dintr-un stat cu care țara de destinație a încheiat acorduri privind scutirea de obligativitatea aplicării apostilei sau a supralegalizării.
Ce tip de documente traducem din limba polonă în limba cehă?

Indiferent de tipul documentelor pe care doriți să le traducem, Centrul T&B International vă oferă soluția perfectă. Indiferent că vorbim de documente tipizate sau de documente cu un grad ridicat de dificultate, specialiștii vor face în asa fel încât rezultatul să fie la cele mai înalte standarde de calitate.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba polonă în limba cehă a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere acte de stare civilă din polonă în cehă
  • Traducere certificat de naștere din polonă în cehă
  • Traducere certificat de căsătorie din polonă în cehă
  • Traducere certificat de deces din polonă în cehă
 • Traducere extrase/certificate din polonă în cehă
  • Traducere certificate de divorț din polonă în cehă
  • Traducere extrase de pe actele de stare civilă din polonă în cehă
  • Traducere certificate de schimbare a numelui pe cale administrativă din polonă în cehă
  • Traducere acte care atestă componența familiei din polonă în cehă
  • Traducere adeverință privind starea civilă/dovadă celibat din polonă în cehă
  • Traducere Certificat de atestare a domiciliului și a cetățeniei române din polonă în cehă
 • Traducere caziere din polonă în cehă
  • Traducere cazier judiciar din polonă în cehă
  • Traducere cazier auto din polonă în cehă
  • Traducere cazier fiscal din polonă în cehă
 • Traducere acte de identitate/permise din polonă în cehă
  • Traducere carte/buletin de identitate
  • Traducere pașaport
  • Traducere permis de rezidență
  • Traducere permis de conducere
 • Traducere adeverințe din polonă în cehă
  • Traducere adeverință de la locul de muncă din polonă în cehă
  • Traducere adeverință de student din polonă în cehă
  • Traducere adeverință de pensionar/talon de pensie din polonă în cehă
  • Alte tipuri de adeverințe din polonă în cehă
 • Traducere alte acte personale sau profesionale din polonă în cehă

Vă stăm la dispoziție pentru pentru traducerea din limba polonă în limba cehă, după cum urmează:

 • Traducere acte de studii preuniversitare din polonă în cehă:
  • Traducere diplomă/certificat de absolvire studii gimnaziale din polonă în cehă
  • Traducere diplomă de absolvire a școlii profesionale din polonă în cehă
  • Traducere diplomă de bacalaureat din polonă în cehă
  • Traducere diplomă de studii postliceale din polonă în cehă
  • Traducere foi matricole din polonă în cehă
  • Traducere planuri de învățământ din polonă în cehă
  • Altele
 • Traducere acte de studii universitare și post-universitare din polonă în cehă:
  • Traducere diplomă de licență din polonă în cehă
  • Traducere diplomă de master din polonă în cehă
  • Traducere diplomă de Doctor (PhD) din polonă în cehă
  • Traducere diplomă de studii postuniversitare din polonă în cehă
  • Traducere diplomă de absolvire din polonă în cehă
  • Traducere adeverințe de absolvire din polonă în cehă (care înlocuiesc diploma până la eliberarea acesteia)
  • Traducere supliment la diplomă (foaie matricolă/situație școlară) din polonă în cehă
  • Traduceri programe analitice din polonă în cehă
  • Traducere adeverințe care atestă calitate de student din polonă în cehă
  • Traducere atestate de echivalare a studiilor din polonă în cehă
  • Traducere certificate de pregătire didactică din polonă în cehă
  • Traducere alte acte de studii din polonă în cehă

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba polonă în limba cehă a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducerea din polonă în cehă a actelor privind calificarea/specializarea pentru activitățile din domeniul medical (medici, medici dentiști, asistenți medicali, moșe, farmaciști, tehnicieni dentari, psihologi etc.): certificate de membru, certificate de conformitate, adeverințe de rezident, adeverințe de confirmare, adeverințe privind stagiile efectuate, recomandări, atestate de liberă practică etc.;
 • Traducerea din polonă în cehă a actelor privind calificarea/speciflicarea pentru activitățile din domeniul veterinar;
 • Traducere acte care atestă profesia de Arhitect din polonă în cehă;
 • Traducerea din polonă în cehă a actelor dovedesc calificarea/pregătirea în diferite meserii:
  • Traducere certificate/diplome de absolvire din polonă în cehă;
  • Traducere certificate de calificare profesională din polonă în cehă;
  • Traducere certificate de competente profesionale din polonă în cehă;
  • Traducere atestate privind calificarea/pregătirea și experiența profesională din polonă în cehă;
  • Traducere certificate de atestare (tehnico-profesională etc.) din polonă în cehă;
  • Traducere certificate de pregătire profesională din polonă în cehă;
  • Traducere adeverințe care atestă calificarea din polonă în cehă;
  • Traducere alte acte care dovedesc calificarea în diferite meserii din polonă în cehă.
 • Traducerea din polonă în cehă a certificatelor de competență ale personalului maritim navigant;
 • Traducerea din polonă în cehă a Brevetelor de Turism;
 • Traducerea din polonă în cehă a atestatelor pentru artiștii liber profesioniști;
 • Traducere acte șoferi profesioniști din polonă în cehă.

Vă ajutăm să vă prezentați într-un mod profesionist în fața potențialilor angajatori. Prima impresie contează foarte mult!

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba polonă în limba cehă, după cum urmează:

 • Traducere CV (Curriculum Vitae) din polonă în cehă;
 • Traducere scrisoare de intenție din polonă în cehă;
 • Traduceri scrisori de recomandare din polonă în cehă;
 • Traducere acte care atestă vechimea în muncă, în domeniu și în specialitate din polonă în cehă;
 • Traducere cazier judiciar pentru angajare din polonă în cehă;
 • Traducere acte de studii/acte care atestă calificarea (specializarea) profesională din polonă în cehă;
 • Traducere alte acte personale pentru angajare din polonă în cehă.

Dacă urmează să emigrați în străinătate, cel mai probabil, în funcție de țara de destinație, va trebui întocmit un dosar.

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba polonă în limba cehă și în orice altă limbă a actelor dvs.

Cei mai mulți dintre clienții noștri aplează la serviciile noastre de:

 • Traducere acte de emigrare în Canada
 • Traducere acte de emigrare în SUA
 • Traducere acte de emigrare în Australia
 • Traducere acte de emigrare în Noua Zeelandă
 • Traducere acte de emigrare în țările din Orientul Mijlociu
 • Traducere acte de emigrare în țările din America Latină
 • Traducere acte de emigrare în țările din Asia sau Oceania
 • Traducere acte de emigrare în țările din Africa
 • Traducere acte de emigrare în alte țări din Europa

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba polonă în limba cehă, după cum urmează:

 • Traduceri adeverințe medicale din polonă în cehă
 • Traduceri certificate medicale din polonă în cehă
 • Traduceri dovezi de vaccinare/aviz epidemiologic din polonă în cehă
 • Traduceri referate/fișe/rapoarte medicale din polonă în cehă
 • Traduceri recomandări medicale din polonă în cehă
 • Traducerea din polonă în cehă a buletinelor de analize și alte documente medicale emise de unități sanitare publice sau private:
  • Traducere raport RMN, CT, PET/CT, ecografie, radiografie din polonă în cehă
  • Traducere rezultate analize biochimice din polonă în cehă
  • Traducere rezultate analize histopatologice (biopsii) din polonă în cehă
  • Traducere rezultate examne imunohistochimice din polonă în cehă
  • Traducere rezultate examene colonoscopice din polonă în cehă
  • Traducere rezultate examene medicale de orice natură din polonă în cehă
  • Traducere bilet de ieșire/de externare din spital din polonă în cehă
  • Traducere bilet de internare din polonă în cehă
 • Traducerea din polonă în cehă a buletinelor de analize pentru obținerea vizelor de muncă
 • Traducere prescriptie medicală/rețetă din polonă în cehă
 • Traducere certificat de încadrare în grad de handicap din polonă în cehă
 • Traduceri asigurări medicale, de sănătate, de viață, de călătorie din polonă în cehă

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba polonă în limba cehă a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere Certificat de rezidență fiscală din polonă în cehă (pentru evitarea dublei impuneri)
 • Traducere Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale din polonă în cehă
 • Traducere din polonă în cehă a adeverințelor de venit eliberate autoritățile fiscale sau de angajator
 • Taducere alte acte cu caracter fiscal din polonă în cehă

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea polonă în limba cehă a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere autorizații din polonă în cehă (de procurare armă și muniție, de liberă practică, pentru desfășurarea activitătii de diriginte de șantier etc.);
 • Traducere avize din polonă în cehă;
 • Traducere decizii din polonă în cehă (de pensionare, medicală asupra capacității de muncă, privind încetarea/suspendarea plății ajutorului de șomaj, de acordare / suspendare a indemnizației pentru creșterea copilului, de acordare a alocației de stat pentru copii etc.);
 • Traducere dispoziții din polonă în cehă;
 • Traducere atestate din polonă în cehă (pentru exercitarea profesiei de agent de pază și ordine, de detectiv particular, de persoană sau familie aptă să adopte etc.);
 • Traducere licențe din polonă în cehă (de antrenor, de funcționare a societăților specializate sau a cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.);
 • Traducere extrase ale registrelor deținute de un organ al administrației publice, atestate, adeverințe și certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atestă o anumită calitate sau un drept, în vederea valorificării anumitor drepturi etc..

Pentru înmatricularea unei mașini, achiziționată dintr-o altă țară, puteți avea nevoie de traducerea actelor auto: actul de înstrăinare (în funcție de proveniență - contractul de vânzare-cumpărare, dacă a fost cumpărat de la o persoană fizică SAU factura de achiziție, dacă este achiziționat de la persoană juridică), certificatul de înmatriculare/brief eliberat de autoritățile statului unde a fost înregistrat autoturismul, cartea mașinii etc..

Vă oferim servicii complete de traducere autorizată și legalizată a tuturor actelor auto, după cum urmează

Pentru alte detalii legate de formalitățile de înmatriculare consultați pagina de Acte Auto

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba polonă în limba cehă a documentelor dvs., după cum urmează:

 • Traduceri hotărâri/sentințe/decizii judecătorești din polonă în cehă
 • Traduceri acte emise de Parchete din polonă în cehă
 • Traduceri acte emise de executorul judecătoresc din polonă în cehă
 • Traduceri acte emise de Oficiul Registrului Comerțului din polonă în cehă
 • Traduceri declarații oficiale din polonă în cehă
 • Traduceri acte notariale emise de Notarii Publici din polonă în cehă
 • Traducere acord de confidențialitate din polonă în cehă
 • Traducere contract de prestări servicii din polonă în cehă
 • Traducere contract de leasing din polonă în cehă
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din polonă în cehă
 • Traduceri contracte specifice din polonă în cehă
 • Traducere raport judicial din polonă în cehă
 • Traducere scrisoare de credit din polonă în cehă
 • Traducere certificat ISO management de calitate din polonă în cehă
 • Traducere alte acte juridice din polonă în cehă

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea polonă în limba cehă a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere procură/împuternicire din polonă în cehă
 • Traduceri înscrisuri sub semnătura privată cu dată certă din polonă în cehă
 • Traduceri declarații din polonă în cehă
 • Traducere certificat de divorț din polonă în cehă
 • Traducere convenții matrimoniale din polonă în cehă
 • Traducere certificat de moștenitor din polonă în cehă
 • Traducere testament din polonă în cehă
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din polonă în cehă
 • Traducere contract de comodat din polonă în cehă
 • Traducere acte de ipotecă din polonă în cehă
 • Traducere contract de închiriere din polonă în cehă
 • Traducere contract de mandat din polonă în cehă
 • Traducere declarații notariale în vederea înființării unei societăți comerciale/companii din polonă în cehă
 • Traducere declarație ieșire copil minor din țară din polonă în cehă
 • Traducere acte emise de Ambasade sau Consulate din polonă în cehă
 • Traduceri alte acte notariale/consulare din polonă în cehă

Pot exista situații concrete în care oficialitățile din România vă pot solicita să prezentați anumite extrase, scrisori sau alte documente bancare. Fie că este vorba de un credit bancar pe care doriți să îl faceți sau de alte situații în care vi se cere să demonstrați realizările financiare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba polonă în limba cehă sau în orice altă limbă a actelor dvs. după cum urmează:

 • Traducere extras de cont din polonă în cehă
 • Traducere bilanț/balanță contabilă din polonă în cehă
 • Traducere raport financiar sau contabil din polonă în cehă
 • Traducere documente experitiză contabilă sau de audit din polonă în cehă
 • Traducere proiect de finanțare din polonă în cehă
 • Traducere plan de afaceri din polonă în cehă
 • Traducere contract de prestări servicii din polonă în cehă
 • Traducere contract de ipotecă din polonă în cehă
 • Traducere scrisoare de bonitate din polonă în cehă
 • Traducere scrisori de garanție bancară din polonă în cehă
 • Traducere documente de analiză economică sau financiară din polonă în cehă
 • Traduceri alte documente financiar-bancare din polonă în cehă
 • Traducere lucrare de diplomă din polonă în cehă
 • Traducere lucrare/teză de licență din polonă în cehă
 • Traducere lucrare de disertație din polonă în cehă
 • Traducere teză de doctorat din polonă în cehă
 • Traducere rezumate lucrări de licență/disertație din polonă în cehă
 • Traducere rezumat teză de doctorat din polonă în cehă
 • Traducere rezumat (abstract) la lucrare din polonă în cehă
 • Traducere alte lucrări științifice sau de alt tip din polonă în cehă

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba polonă în limba cehă sau orice altă limbă, după cum urmează:

 • Traduceri construcții din polonă în cehă
 • Traduceri fizică din polonă în cehă
 • Traduceri optică din polonă în cehă
 • Traduceri domeniul petrolului și gazelor din polonă în cehă
 • Traduceri industria lemnului din polonă în cehă
 • Traduceri industrie ușoară din polonă în cehă
 • Traduceri industrie metalurgică din polonă în cehă
 • Traduceri industrie navală din polonă în cehă
 • Traduceri domeniul energetic din polonă în cehă
 • Traduceri industria alimentară din polonă în cehă
 • Traduceri industria auto din polonă în cehă
 • Traduceri inginerie din polonă în cehă
 • Traduceri telecomunicații din polonă în cehă
 • Traduceri chimie din polonă în cehă
 • Traduceri modă/fashion din polonă în cehă
 • Traduceri accesorii din polonă în cehă
 • Traduceri turism din polonă în cehă
 • Traduceri documente și declarații pentru licitații din polonă în cehă
 • Traduceri caiete de sarcini din polonă în cehă
 • Traduceri manuale de utilizare echipamente din polonă în cehă
 • Traduceri manuale de utilizare utilaje din polonă în cehă
 • Traduceri carte tehnică din polonă în cehă
 • Traduceri fișe tehnice din polonă în cehă
 • Traduceri descriere de produs din polonă în cehă
 • Traduceri certificate de garanție din polonă în cehă
 • Traduceri instrucțiuni de folosire/specificații tehnice utilaje și echipamente din polonă în cehă
 • Traduceri descriere a procesului tehnologic de producție sau fabricație din polonă în cehă
 • Traduceri studii fezabilitate din polonă în cehă
 • Traduceri planuri cadastrale din polonă în cehă
 • Traduceri certificate de urbanism din polonă în cehă
 • Traduceri contracte cu termeni tehnici din polonă în cehă
 • Traduceri cataloage de produse și materiale publicitare cu limbaj tehnic din polonă în cehă
 • Traduceri cerificate și documentație managementul calității ISO din polonă în cehă
 • Traduceri alte documente/documentații tehnice din polonă în cehă

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba polonă în limba cehă sau orice altă limbă.

 • Traduceri studii clinice, biologice, farmacologice din polonă în cehă
 • Traduceri polonă-cehă pentru centre (cabinete) medicale, spitale, clinici etc.
 • Traduceri polonă-cehă pentru centre stomatologice
 • Traduceri polonă-cehă pentru producători și distribuitori de medicamente
 • Traduceri polonă-cehă pentru producători și distribuitori de echipamente medicale
 • Traduceri manual de instrucțiuni și aparate medicale din polonă în cehă
 • Traduceri ghid (manual) de utilizare, prospecte medicament din polonă în cehă
 • Traduceri lucrări de specialitate din polonă în cehă
 • Traduceri alte documente/documentații medicale, farmacologice din polonă în cehă

Oferim cele mai bune soluții de traducere a documentelor pentru companii/firme și instituții.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea contractelor dvs. a documentelor business, comerciale sau de orice alt tip, fie din limba polonă în limba cehă, fie din limba cehă în limba polonă, precum și în orice alte limbi.

 • TRADUCERE DOCUMENTE COMERCIALE din polonă în cehă
  • Traducere facturi comerciale externe (invoice) din polonă în cehă
  • Traducere certificate fitosanitare din polonă în cehă
  • Traducere certificate sanitar-veterinare din polonă în cehă
  • Traducere declarații de producător din polonă în cehă
  • Traducere certificate de producător din polonă în cehă
  • Traducere certificate de calitate din polonă în cehă
  • Traducere certificate de origine a mărfurilor din polonă în cehă
  • Traducere alte documente comerciale din polonă în cehă
 • TRADUCERE ACTE FIRMĂ din polonă în cehă (acte emise de Oficiciul Registrului Comerțului)
  • Traducere Certificat de Înregistare a Societăților Comerciale din polonă în cehă
  • Traducere Certificat Constatator din polonă în cehă
  • Traducere declarații oficiale - mențiuni de înregistrare, dată certă etc. din polonă în cehă
 • TRADUCERE ALTE DOCUMENTE din polonă în cehă
  • Traducere act constitutiv din polonă în cehă
  • Traducere hotărâre generală a asociaților sau a acționarilor (hotărâre AGA) din polonă în cehă
  • Traducere declarații, rezoluții, decizii din polonă în cehă
  • Traducere acorduri de confidențialitate din polonă în cehă
  • Traducere certificate ISO de managementul calității din polonă în cehă
  • Traduceri contracte angajați din polonă în cehă
  • Traducere plan de afaceri (business plan) din polonă în cehă
  • Traducere caiet de sarcini din polonă în cehă
  • Traduceri coduri de conduită din polonă în cehă
  • Traducere ghid de bună practică din polonă în cehă
  • Traduceri regulamente interne și de ordine interioară din polonă în cehă
  • Traducere contracte cu partenerii, clienții și furnizorii din polonă în cehă
  • Traducere certificate de atestare fiscală din polonă în cehă
  • Traducere certificat de rezidență fiscală din polonă în cehă
  • Traduceri acte contabile (bilanțuri etc.) din polonă în cehă
  • Traducere acte pentru licitații din polonă în cehă
  • Traducere corespondență de afaceri din polonă în cehă
  • Traduceri CV-uri din polonă în cehă
  • Traduceri orice alte documente din polonă în cehă

Notă: Lista de mai sus este una orientativă. Oferim servicii de traducere și legalizări pentru orice localitate din România din aria de acoperire a curierului nostru partener. Astfel, nu ezitați să ne contactați, chiar dacă localitatea dvs. nu se află în lista de mai sus.

LISTĂ SERVICII

TRADUCERI AUTORIZATE din polonă în cehă
TRADUCERI LEGALIZATE din polonă în cehă

Livrarea documentelor se face prin metoda aleasa de dvs. Vă reamintim că putem livra documentele prin curier rapid atât în București, cât și în orice altă localitate din România sau din străinătate.

ATENȚIE! Pentru legalizarea notarială, traducerea ce se face dintr-o limbă străină într-o altă limbă străină, va fi însoțită de o traducere în limba română, semnată de același traducător care realizează traducerea inițială. Traducerea în română este necesară pentru ca Notarul Public să poată verifica conținutul înscrisului. Traducerea în limba română se va păstra la dosar.

SERVICII DE OBȚINERE A VIZELOR DE CĂLĂTORIE PENTRU PESTE 80 DE STATE DIN LUME

Pentru detalii despre necesitatea obținerii unei vize și procedurile aplicabile, consultați secțiunea OBȚINERE VIZE.

Cum procedez pentru a beneficia de serviciile Centrului T&B International?

Deoarece punem accentul pe utilizarea cât mai eficientă a timpului și reducerea costurilor pentru clienții noștri, subliniem faptul că indiferent dacă locuiți în București, în alt județ sau în afara României, NU ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA dvs. la birourile noastre! Toate detaliile pot fi transmise prin APLICAȚIA ONLINE de mai jos sau via e-mail.

CU T&B INTERNATIONAL PROCESUL DE TRADUCERE A DOCUMENTELOR ESTE SIMPLU, RAPID ȘI SIGUR
Aplicați ONLINE 24/7

Completați datele în aplicație și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va prelua cazul dvs. și în cel mai scurt timp veți primi o ofertă personalizată

Transmiteți documentele

Transmiteți documentele prin e-mail, curier sau personal la birourile noastre. Ne ocupăm de traducerea documentelor dvs..

Primiți documentele traduse și legalizate!

Vă returnăm documentele prin metoda aleasă de dvs. (curier rapid sau predare personală la birourile noastre).

Cât durează toate procedurile?

Durata totală depinde de volumul și tipul de acte/documente, motiv pentru care nu se poate preciza durata exactă fără o evaluare prealabilă. Vă vom furniza toate detaliile privind termenul de predare de îndată ce primim solicitarea dvs. prin aplicația online de mai jos sau pe e-mail.

Cu titlu orientativ, vă informăm că traducerea autorizată a unui act personal tipizat este gata în 1 zi lucrătoare.

Care sunt costurile?

Costul total pentru traducerea unui document depinde de numărul de pagini și de dificultatea textului. O pagină standard de traducere conține 2000 de caractere cu spații. În cazul actelor tipizate tariful se aplică per pagină, indiferent de numărul de caractere.

În cazul documentelor cu limbaj specializat costul per pagină este mai ridicat, în timp ce, pentru actele tipizate, se aplică tariful minim.

De asemenea, dacă se dorește legalizarea notarială, se adaugă tarifele percepute pentru aceste servicii.

Cum plătesc?

Facturarea se realizează în LEI (în cazul persoanelor rezidente în România) și în EUR (în cazul persoanelor rezidente în străinătate – la cursul de schimb al BNR) iar factura de plată este transmisă pe e-mail.

MODALITĂȚI DE PLATĂ
 • ONLINE cu cardul bancar emis sub una din siglele: VISA, Mastercard, American Express, Discover, JCB, Wright Express, Carte Blanche, Diner’s Club (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu un link prin accesarea căruia veți putea plăti online direct cu cardul dvs.)
 • Plată prin transfer bancar (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face transferul bancar – direct prin Internet Banking sau prin ordin de plată la ghișeul băncii)
 • Depunere numerar direct la casieria băncii (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face plata direct la casieria băncii)
Pentru o estimare a costurilor TOTALE vă rugăm să folosiți formularul de mai jos și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va analiza solicitarea dvs. și vă va transmite o ofertă adaptată nevoilor dvs.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea folosirii acestora și a politicii noastre de utilizare a fișierelor de tip cookies. Am înțeles