Sunteți în posesia unor acte redactate în portugheză și urmează să vă deplasați în străinătate pentru a întreprinde diverse formalități pe baza acestora sau pur și simplu aveți nevoie de traducerea unor documente din portugheză în arabă?

Dacă răspunsul este afirmativ la cel puțin una din aceste întrebări, Centrul T&B International este soluția!

Ce servicii oferă Centrul de Vize și Legalizări T&B International?

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International cu sediul în centrul Bucureștiului (România) se asigură servicii specializate de asistență și consiliere pentru obținerea vizelor și permiselor de ședere pentru peste 100 de state din întreaga lume, servicii complete de traducere în/din peste 30 de limbi și servicii de vizare, apostilare sau supralegalizare a documentelor ce urmează să fie folosite în orice stat din lume.

Vă oferim consiliere GRATUITĂ în vederea estimării costurilor și a timpului necesar pentru toate procedurile de traducere și legalizare a documentelor dvs.

Misiunea noastră este de a economisi timp în favoarea dvs., de a vă scuti de drumuri și de vă oferi o experiență transparentă fară a lua contact cu procese birocratice complexe de cele mai multe ori puțin înțelese.

Ce trebuie să știți despre traduceri?

Traducerile pot fi simple, autorizate sau legalizate. Multe persoane se întreabă care este diferența dintre acestea. Pentru a veni în spijinul dvs., în continuare vă explicăm ce presupune fiecare dintre acestea.

Traducerile simple sunt considerate traduceri care nu necesită ştampila şi semnătura unui traducător autorizat de Ministerul Justiţiei. În cazul actelor oficiale care urmează să fie folosite în România, de obicei autoritățile solicită o traducere autorizată sau legalizată. Vă recomandăm să apelați la traduceri simple doar atunci când situațiile vă permit (de obicei când documentele nu se vor utiliza pentru realizarea unor formalități administrative/oficiale).

Traducerile autorizate sunt traducerile realizate de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România. Acestea poartă semnătura și ștampila traducătorului autorizat care a efectuat traducerea. De asemenea, acestea prezintă la finalul documentului încheierea prin care traducătorul autorizat certifică exactitatea traducerii documentului original și faptul că prin traducere nu a fost denaturat conținutul original al textului sau shimbat în vreun fel sensul anumitor cuvinte sau fraze.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Doar traducerile autorizate pot fi legalizate de către Notarul Public.

Traducerile legalizate nu trebuie confundate cu traducerile autorizate. Traducerile legalizate sunt acele traduceri care pe lângă ștampila și semnătura traducătorului au pe ultima pagină încheierea de legalizare a unui Notar Public. Spre diferență de acestea, traducerile autorizate au doar încheierea traducătorului autorizat, semnătura și ștampila acestuia.

Încheierea de legalizare a Notarului Public certifică faptul că semnătura traducătorului este autentică și că traducătorul deține o autorizație emisă de Ministerul Justiției.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Pentru a putea legaliza o traducere este nevoie de prezentarea documentelor în original în fața Notarului Public. Acestea trebuie să fie autentice (acte de stare civilă, diplome etc.), cu dată certă (documente în copie legalizată, documente cu dată certă în fața notarului), cu legalizare de semnătură etc.

Traducerile legalizate vor avea atașată la final o copie după actul original după care a fost realizată traducerea, fiecare pagină va fi numerotată, ștampilată și semnată de traducătorul autorizat. Acestea se pregătesc în două exemplare de traducătorul autorizat: un exemplar pentru client și un exemplar care rămâne în arhiva Notarului Public.

Notă: Actele oficiale străine pentru a fi recunoscute în România trebuie să fie certificate cu apostila de la Haga (în cazul în care au fost emise într-un stat semnatar al Convenției de la Haga) sau supralegalizate pe cale administrativă și consulară (de către Ministerul Afacerilor Externe din țara de origine a actului și ulterior de Ambasada țării în care urmează să fie utilizat actul acreditată în țara emitentă a actului) – în cazul în care actul a fost emis într-un stat nesemnatar al Convenției de la Haga. Se face excepție de la obligativitatea apostilării/supralegalizării, în cazul în care actul provine dintr-un stat cu care țara de destinație a încheiat acorduri privind scutirea de obligativitatea aplicării apostilei sau a supralegalizării.
Ce tip de documente traducem din limba portugheză în limba arabă?

Indiferent de tipul documentelor pe care doriți să le traducem, Centrul T&B International vă oferă soluția perfectă. Indiferent că vorbim de documente tipizate sau de documente cu un grad ridicat de dificultate, specialiștii vor face în asa fel încât rezultatul să fie la cele mai înalte standarde de calitate.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba portugheză în limba arabă a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere acte de stare civilă din portugheză în arabă
  • Traducere certificat de naștere din portugheză în arabă
  • Traducere certificat de căsătorie din portugheză în arabă
  • Traducere certificat de deces din portugheză în arabă
 • Traducere extrase/certificate din portugheză în arabă
  • Traducere certificate de divorț din portugheză în arabă
  • Traducere extrase de pe actele de stare civilă din portugheză în arabă
  • Traducere certificate de schimbare a numelui pe cale administrativă din portugheză în arabă
  • Traducere acte care atestă componența familiei din portugheză în arabă
  • Traducere adeverință privind starea civilă/dovadă celibat din portugheză în arabă
  • Traducere Certificat de atestare a domiciliului și a cetățeniei române din portugheză în arabă
 • Traducere caziere din portugheză în arabă
  • Traducere cazier judiciar din portugheză în arabă
  • Traducere cazier auto din portugheză în arabă
  • Traducere cazier fiscal din portugheză în arabă
 • Traducere acte de identitate/permise din portugheză în arabă
  • Traducere carte/buletin de identitate
  • Traducere pașaport
  • Traducere permis de rezidență
  • Traducere permis de conducere
 • Traducere adeverințe din portugheză în arabă
  • Traducere adeverință de la locul de muncă din portugheză în arabă
  • Traducere adeverință de student din portugheză în arabă
  • Traducere adeverință de pensionar/talon de pensie din portugheză în arabă
  • Alte tipuri de adeverințe din portugheză în arabă
 • Traducere alte acte personale sau profesionale din portugheză în arabă

Vă stăm la dispoziție pentru pentru traducerea din limba portugheză în limba arabă, după cum urmează:

 • Traducere acte de studii preuniversitare din portugheză în arabă:
  • Traducere diplomă/certificat de absolvire studii gimnaziale din portugheză în arabă
  • Traducere diplomă de absolvire a școlii profesionale din portugheză în arabă
  • Traducere diplomă de bacalaureat din portugheză în arabă
  • Traducere diplomă de studii postliceale din portugheză în arabă
  • Traducere foi matricole din portugheză în arabă
  • Traducere planuri de învățământ din portugheză în arabă
  • Altele
 • Traducere acte de studii universitare și post-universitare din portugheză în arabă:
  • Traducere diplomă de licență din portugheză în arabă
  • Traducere diplomă de master din portugheză în arabă
  • Traducere diplomă de Doctor (PhD) din portugheză în arabă
  • Traducere diplomă de studii postuniversitare din portugheză în arabă
  • Traducere diplomă de absolvire din portugheză în arabă
  • Traducere adeverințe de absolvire din portugheză în arabă (care înlocuiesc diploma până la eliberarea acesteia)
  • Traducere supliment la diplomă (foaie matricolă/situație școlară) din portugheză în arabă
  • Traduceri programe analitice din portugheză în arabă
  • Traducere adeverințe care atestă calitate de student din portugheză în arabă
  • Traducere atestate de echivalare a studiilor din portugheză în arabă
  • Traducere certificate de pregătire didactică din portugheză în arabă
  • Traducere alte acte de studii din portugheză în arabă

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba portugheză în limba arabă a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducerea din portugheză în arabă a actelor privind calificarea/specializarea pentru activitățile din domeniul medical (medici, medici dentiști, asistenți medicali, moșe, farmaciști, tehnicieni dentari, psihologi etc.): certificate de membru, certificate de conformitate, adeverințe de rezident, adeverințe de confirmare, adeverințe privind stagiile efectuate, recomandări, atestate de liberă practică etc.;
 • Traducerea din portugheză în arabă a actelor privind calificarea/speciflicarea pentru activitățile din domeniul veterinar;
 • Traducere acte care atestă profesia de Arhitect din portugheză în arabă;
 • Traducerea din portugheză în arabă a actelor dovedesc calificarea/pregătirea în diferite meserii:
  • Traducere certificate/diplome de absolvire din portugheză în arabă;
  • Traducere certificate de calificare profesională din portugheză în arabă;
  • Traducere certificate de competente profesionale din portugheză în arabă;
  • Traducere atestate privind calificarea/pregătirea și experiența profesională din portugheză în arabă;
  • Traducere certificate de atestare (tehnico-profesională etc.) din portugheză în arabă;
  • Traducere certificate de pregătire profesională din portugheză în arabă;
  • Traducere adeverințe care atestă calificarea din portugheză în arabă;
  • Traducere alte acte care dovedesc calificarea în diferite meserii din portugheză în arabă.
 • Traducerea din portugheză în arabă a certificatelor de competență ale personalului maritim navigant;
 • Traducerea din portugheză în arabă a Brevetelor de Turism;
 • Traducerea din portugheză în arabă a atestatelor pentru artiștii liber profesioniști;
 • Traducere acte șoferi profesioniști din portugheză în arabă.

Vă ajutăm să vă prezentați într-un mod profesionist în fața potențialilor angajatori. Prima impresie contează foarte mult!

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba portugheză în limba arabă, după cum urmează:

 • Traducere CV (Curriculum Vitae) din portugheză în arabă;
 • Traducere scrisoare de intenție din portugheză în arabă;
 • Traduceri scrisori de recomandare din portugheză în arabă;
 • Traducere acte care atestă vechimea în muncă, în domeniu și în specialitate din portugheză în arabă;
 • Traducere cazier judiciar pentru angajare din portugheză în arabă;
 • Traducere acte de studii/acte care atestă calificarea (specializarea) profesională din portugheză în arabă;
 • Traducere alte acte personale pentru angajare din portugheză în arabă.

Dacă urmează să emigrați în străinătate, cel mai probabil, în funcție de țara de destinație, va trebui întocmit un dosar.

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba portugheză în limba arabă și în orice altă limbă a actelor dvs.

Cei mai mulți dintre clienții noștri aplează la serviciile noastre de:

 • Traducere acte de emigrare în Canada
 • Traducere acte de emigrare în SUA
 • Traducere acte de emigrare în Australia
 • Traducere acte de emigrare în Noua Zeelandă
 • Traducere acte de emigrare în țările din Orientul Mijlociu
 • Traducere acte de emigrare în țările din America Latină
 • Traducere acte de emigrare în țările din Asia sau Oceania
 • Traducere acte de emigrare în țările din Africa
 • Traducere acte de emigrare în alte țări din Europa

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba portugheză în limba arabă, după cum urmează:

 • Traduceri adeverințe medicale din portugheză în arabă
 • Traduceri certificate medicale din portugheză în arabă
 • Traduceri dovezi de vaccinare/aviz epidemiologic din portugheză în arabă
 • Traduceri referate/fișe/rapoarte medicale din portugheză în arabă
 • Traduceri recomandări medicale din portugheză în arabă
 • Traducerea din portugheză în arabă a buletinelor de analize și alte documente medicale emise de unități sanitare publice sau private:
  • Traducere raport RMN, CT, PET/CT, ecografie, radiografie din portugheză în arabă
  • Traducere rezultate analize biochimice din portugheză în arabă
  • Traducere rezultate analize histopatologice (biopsii) din portugheză în arabă
  • Traducere rezultate examne imunohistochimice din portugheză în arabă
  • Traducere rezultate examene colonoscopice din portugheză în arabă
  • Traducere rezultate examene medicale de orice natură din portugheză în arabă
  • Traducere bilet de ieșire/de externare din spital din portugheză în arabă
  • Traducere bilet de internare din portugheză în arabă
 • Traducerea din portugheză în arabă a buletinelor de analize pentru obținerea vizelor de muncă
 • Traducere prescriptie medicală/rețetă din portugheză în arabă
 • Traducere certificat de încadrare în grad de handicap din portugheză în arabă
 • Traduceri asigurări medicale, de sănătate, de viață, de călătorie din portugheză în arabă

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba portugheză în limba arabă a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere Certificat de rezidență fiscală din portugheză în arabă (pentru evitarea dublei impuneri)
 • Traducere Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale din portugheză în arabă
 • Traducere din portugheză în arabă a adeverințelor de venit eliberate autoritățile fiscale sau de angajator
 • Taducere alte acte cu caracter fiscal din portugheză în arabă

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea portugheză în limba arabă a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere autorizații din portugheză în arabă (de procurare armă și muniție, de liberă practică, pentru desfășurarea activitătii de diriginte de șantier etc.);
 • Traducere avize din portugheză în arabă;
 • Traducere decizii din portugheză în arabă (de pensionare, medicală asupra capacității de muncă, privind încetarea/suspendarea plății ajutorului de șomaj, de acordare / suspendare a indemnizației pentru creșterea copilului, de acordare a alocației de stat pentru copii etc.);
 • Traducere dispoziții din portugheză în arabă;
 • Traducere atestate din portugheză în arabă (pentru exercitarea profesiei de agent de pază și ordine, de detectiv particular, de persoană sau familie aptă să adopte etc.);
 • Traducere licențe din portugheză în arabă (de antrenor, de funcționare a societăților specializate sau a cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.);
 • Traducere extrase ale registrelor deținute de un organ al administrației publice, atestate, adeverințe și certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atestă o anumită calitate sau un drept, în vederea valorificării anumitor drepturi etc..

Pentru înmatricularea unei mașini, achiziționată dintr-o altă țară, puteți avea nevoie de traducerea actelor auto: actul de înstrăinare (în funcție de proveniență - contractul de vânzare-cumpărare, dacă a fost cumpărat de la o persoană fizică SAU factura de achiziție, dacă este achiziționat de la persoană juridică), certificatul de înmatriculare/brief eliberat de autoritățile statului unde a fost înregistrat autoturismul, cartea mașinii etc..

Vă oferim servicii complete de traducere autorizată și legalizată a tuturor actelor auto, după cum urmează

Pentru alte detalii legate de formalitățile de înmatriculare consultați pagina de Acte Auto

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba portugheză în limba arabă a documentelor dvs., după cum urmează:

 • Traduceri hotărâri/sentințe/decizii judecătorești din portugheză în arabă
 • Traduceri acte emise de Parchete din portugheză în arabă
 • Traduceri acte emise de executorul judecătoresc din portugheză în arabă
 • Traduceri acte emise de Oficiul Registrului Comerțului din portugheză în arabă
 • Traduceri declarații oficiale din portugheză în arabă
 • Traduceri acte notariale emise de Notarii Publici din portugheză în arabă
 • Traducere acord de confidențialitate din portugheză în arabă
 • Traducere contract de prestări servicii din portugheză în arabă
 • Traducere contract de leasing din portugheză în arabă
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din portugheză în arabă
 • Traduceri contracte specifice din portugheză în arabă
 • Traducere raport judicial din portugheză în arabă
 • Traducere scrisoare de credit din portugheză în arabă
 • Traducere certificat ISO management de calitate din portugheză în arabă
 • Traducere alte acte juridice din portugheză în arabă

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea portugheză în limba arabă a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere procură/împuternicire din portugheză în arabă
 • Traduceri înscrisuri sub semnătura privată cu dată certă din portugheză în arabă
 • Traduceri declarații din portugheză în arabă
 • Traducere certificat de divorț din portugheză în arabă
 • Traducere convenții matrimoniale din portugheză în arabă
 • Traducere certificat de moștenitor din portugheză în arabă
 • Traducere testament din portugheză în arabă
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din portugheză în arabă
 • Traducere contract de comodat din portugheză în arabă
 • Traducere acte de ipotecă din portugheză în arabă
 • Traducere contract de închiriere din portugheză în arabă
 • Traducere contract de mandat din portugheză în arabă
 • Traducere declarații notariale în vederea înființării unei societăți comerciale/companii din portugheză în arabă
 • Traducere declarație ieșire copil minor din țară din portugheză în arabă
 • Traducere acte emise de Ambasade sau Consulate din portugheză în arabă
 • Traduceri alte acte notariale/consulare din portugheză în arabă

Pot exista situații concrete în care oficialitățile din România vă pot solicita să prezentați anumite extrase, scrisori sau alte documente bancare. Fie că este vorba de un credit bancar pe care doriți să îl faceți sau de alte situații în care vi se cere să demonstrați realizările financiare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba portugheză în limba arabă sau în orice altă limbă a actelor dvs. după cum urmează:

 • Traducere extras de cont din portugheză în arabă
 • Traducere bilanț/balanță contabilă din portugheză în arabă
 • Traducere raport financiar sau contabil din portugheză în arabă
 • Traducere documente experitiză contabilă sau de audit din portugheză în arabă
 • Traducere proiect de finanțare din portugheză în arabă
 • Traducere plan de afaceri din portugheză în arabă
 • Traducere contract de prestări servicii din portugheză în arabă
 • Traducere contract de ipotecă din portugheză în arabă
 • Traducere scrisoare de bonitate din portugheză în arabă
 • Traducere scrisori de garanție bancară din portugheză în arabă
 • Traducere documente de analiză economică sau financiară din portugheză în arabă
 • Traduceri alte documente financiar-bancare din portugheză în arabă
 • Traducere lucrare de diplomă din portugheză în arabă
 • Traducere lucrare/teză de licență din portugheză în arabă
 • Traducere lucrare de disertație din portugheză în arabă
 • Traducere teză de doctorat din portugheză în arabă
 • Traducere rezumate lucrări de licență/disertație din portugheză în arabă
 • Traducere rezumat teză de doctorat din portugheză în arabă
 • Traducere rezumat (abstract) la lucrare din portugheză în arabă
 • Traducere alte lucrări științifice sau de alt tip din portugheză în arabă

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba portugheză în limba arabă sau orice altă limbă, după cum urmează:

 • Traduceri construcții din portugheză în arabă
 • Traduceri fizică din portugheză în arabă
 • Traduceri optică din portugheză în arabă
 • Traduceri domeniul petrolului și gazelor din portugheză în arabă
 • Traduceri industria lemnului din portugheză în arabă
 • Traduceri industrie ușoară din portugheză în arabă
 • Traduceri industrie metalurgică din portugheză în arabă
 • Traduceri industrie navală din portugheză în arabă
 • Traduceri domeniul energetic din portugheză în arabă
 • Traduceri industria alimentară din portugheză în arabă
 • Traduceri industria auto din portugheză în arabă
 • Traduceri inginerie din portugheză în arabă
 • Traduceri telecomunicații din portugheză în arabă
 • Traduceri chimie din portugheză în arabă
 • Traduceri modă/fashion din portugheză în arabă
 • Traduceri accesorii din portugheză în arabă
 • Traduceri turism din portugheză în arabă
 • Traduceri documente și declarații pentru licitații din portugheză în arabă
 • Traduceri caiete de sarcini din portugheză în arabă
 • Traduceri manuale de utilizare echipamente din portugheză în arabă
 • Traduceri manuale de utilizare utilaje din portugheză în arabă
 • Traduceri carte tehnică din portugheză în arabă
 • Traduceri fișe tehnice din portugheză în arabă
 • Traduceri descriere de produs din portugheză în arabă
 • Traduceri certificate de garanție din portugheză în arabă
 • Traduceri instrucțiuni de folosire/specificații tehnice utilaje și echipamente din portugheză în arabă
 • Traduceri descriere a procesului tehnologic de producție sau fabricație din portugheză în arabă
 • Traduceri studii fezabilitate din portugheză în arabă
 • Traduceri planuri cadastrale din portugheză în arabă
 • Traduceri certificate de urbanism din portugheză în arabă
 • Traduceri contracte cu termeni tehnici din portugheză în arabă
 • Traduceri cataloage de produse și materiale publicitare cu limbaj tehnic din portugheză în arabă
 • Traduceri cerificate și documentație managementul calității ISO din portugheză în arabă
 • Traduceri alte documente/documentații tehnice din portugheză în arabă

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba portugheză în limba arabă sau orice altă limbă.

 • Traduceri studii clinice, biologice, farmacologice din portugheză în arabă
 • Traduceri portugheză-arabă pentru centre (cabinete) medicale, spitale, clinici etc.
 • Traduceri portugheză-arabă pentru centre stomatologice
 • Traduceri portugheză-arabă pentru producători și distribuitori de medicamente
 • Traduceri portugheză-arabă pentru producători și distribuitori de echipamente medicale
 • Traduceri manual de instrucțiuni și aparate medicale din portugheză în arabă
 • Traduceri ghid (manual) de utilizare, prospecte medicament din portugheză în arabă
 • Traduceri lucrări de specialitate din portugheză în arabă
 • Traduceri alte documente/documentații medicale, farmacologice din portugheză în arabă

Oferim cele mai bune soluții de traducere a documentelor pentru companii/firme și instituții.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea contractelor dvs. a documentelor business, comerciale sau de orice alt tip, fie din limba portugheză în limba arabă, fie din limba arabă în limba portugheză, precum și în orice alte limbi.

 • TRADUCERE DOCUMENTE COMERCIALE din portugheză în arabă
  • Traducere facturi comerciale externe (invoice) din portugheză în arabă
  • Traducere certificate fitosanitare din portugheză în arabă
  • Traducere certificate sanitar-veterinare din portugheză în arabă
  • Traducere declarații de producător din portugheză în arabă
  • Traducere certificate de producător din portugheză în arabă
  • Traducere certificate de calitate din portugheză în arabă
  • Traducere certificate de origine a mărfurilor din portugheză în arabă
  • Traducere alte documente comerciale din portugheză în arabă
 • TRADUCERE ACTE FIRMĂ din portugheză în arabă (acte emise de Oficiciul Registrului Comerțului)
  • Traducere Certificat de Înregistare a Societăților Comerciale din portugheză în arabă
  • Traducere Certificat Constatator din portugheză în arabă
  • Traducere declarații oficiale - mențiuni de înregistrare, dată certă etc. din portugheză în arabă
 • TRADUCERE ALTE DOCUMENTE din portugheză în arabă
  • Traducere act constitutiv din portugheză în arabă
  • Traducere hotărâre generală a asociaților sau a acționarilor (hotărâre AGA) din portugheză în arabă
  • Traducere declarații, rezoluții, decizii din portugheză în arabă
  • Traducere acorduri de confidențialitate din portugheză în arabă
  • Traducere certificate ISO de managementul calității din portugheză în arabă
  • Traduceri contracte angajați din portugheză în arabă
  • Traducere plan de afaceri (business plan) din portugheză în arabă
  • Traducere caiet de sarcini din portugheză în arabă
  • Traduceri coduri de conduită din portugheză în arabă
  • Traducere ghid de bună practică din portugheză în arabă
  • Traduceri regulamente interne și de ordine interioară din portugheză în arabă
  • Traducere contracte cu partenerii, clienții și furnizorii din portugheză în arabă
  • Traducere certificate de atestare fiscală din portugheză în arabă
  • Traducere certificat de rezidență fiscală din portugheză în arabă
  • Traduceri acte contabile (bilanțuri etc.) din portugheză în arabă
  • Traducere acte pentru licitații din portugheză în arabă
  • Traducere corespondență de afaceri din portugheză în arabă
  • Traduceri CV-uri din portugheză în arabă
  • Traduceri orice alte documente din portugheză în arabă

Notă: Lista de mai sus este una orientativă. Oferim servicii de traducere și legalizări pentru orice localitate din România din aria de acoperire a curierului nostru partener. Astfel, nu ezitați să ne contactați, chiar dacă localitatea dvs. nu se află în lista de mai sus.

LISTĂ SERVICII

TRADUCERI AUTORIZATE din portugheză în arabă
TRADUCERI LEGALIZATE din portugheză în arabă

Livrarea documentelor se face prin metoda aleasa de dvs. Vă reamintim că putem livra documentele prin curier rapid atât în București, cât și în orice altă localitate din România sau din străinătate.

ATENȚIE! Pentru legalizarea notarială, traducerea ce se face dintr-o limbă străină într-o altă limbă străină, va fi însoțită de o traducere în limba română, semnată de același traducător care realizează traducerea inițială. Traducerea în română este necesară pentru ca Notarul Public să poată verifica conținutul înscrisului. Traducerea în limba română se va păstra la dosar.

SERVICII DE OBȚINERE A VIZELOR DE CĂLĂTORIE PENTRU PESTE 80 DE STATE DIN LUME

Pentru detalii despre necesitatea obținerii unei vize și procedurile aplicabile, consultați secțiunea OBȚINERE VIZE.

Cum procedez pentru a beneficia de serviciile Centrului T&B International?

Deoarece punem accentul pe utilizarea cât mai eficientă a timpului și reducerea costurilor pentru clienții noștri, subliniem faptul că indiferent dacă locuiți în București, în alt județ sau în afara României, NU ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA dvs. la birourile noastre! Toate detaliile pot fi transmise prin APLICAȚIA ONLINE de mai jos sau via e-mail.

CU T&B INTERNATIONAL PROCESUL DE TRADUCERE A DOCUMENTELOR ESTE SIMPLU, RAPID ȘI SIGUR
Aplicați ONLINE 24/7

Completați datele în aplicație și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va prelua cazul dvs. și în cel mai scurt timp veți primi o ofertă personalizată

Transmiteți documentele

Transmiteți documentele prin e-mail, curier sau personal la birourile noastre. Ne ocupăm de traducerea documentelor dvs..

Primiți documentele traduse și legalizate!

Vă returnăm documentele prin metoda aleasă de dvs. (curier rapid sau predare personală la birourile noastre).

Cât durează toate procedurile?

Durata totală depinde de volumul și tipul de acte/documente, motiv pentru care nu se poate preciza durata exactă fără o evaluare prealabilă. Vă vom furniza toate detaliile privind termenul de predare de îndată ce primim solicitarea dvs. prin aplicația online de mai jos sau pe e-mail.

Cu titlu orientativ, vă informăm că traducerea autorizată a unui act personal tipizat este gata în 1 zi lucrătoare.

Care sunt costurile?

Costul total pentru traducerea unui document depinde de numărul de pagini și de dificultatea textului. O pagină standard de traducere conține 2000 de caractere cu spații. În cazul actelor tipizate tariful se aplică per pagină, indiferent de numărul de caractere.

În cazul documentelor cu limbaj specializat costul per pagină este mai ridicat, în timp ce, pentru actele tipizate, se aplică tariful minim.

De asemenea, dacă se dorește legalizarea notarială, se adaugă tarifele percepute pentru aceste servicii.

Cum plătesc?

Facturarea se realizează în LEI (în cazul persoanelor rezidente în România) și în EUR (în cazul persoanelor rezidente în străinătate – la cursul de schimb al BNR) iar factura de plată este transmisă pe e-mail.

MODALITĂȚI DE PLATĂ
 • ONLINE cu cardul bancar emis sub una din siglele: VISA, Mastercard, American Express, Discover, JCB, Wright Express, Carte Blanche, Diner’s Club (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu un link prin accesarea căruia veți putea plăti online direct cu cardul dvs.)
 • Plată prin transfer bancar (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face transferul bancar – direct prin Internet Banking sau prin ordin de plată la ghișeul băncii)
 • Depunere numerar direct la casieria băncii (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face plata direct la casieria băncii)
Pentru o estimare a costurilor TOTALE vă rugăm să folosiți formularul de mai jos și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va analiza solicitarea dvs. și vă va transmite o ofertă adaptată nevoilor dvs.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea folosirii acestora și a politicii noastre de utilizare a fișierelor de tip cookies. Am înțeles