Sunteți în posesia unor acte redactate în sârbă și urmează să vă deplasați în străinătate pentru a întreprinde diverse formalități pe baza acestora sau pur și simplu aveți nevoie de traducerea unor documente din sârbă în suedeză?

Dacă răspunsul este afirmativ la cel puțin una din aceste întrebări, Centrul T&B International este soluția!

Ce servicii oferă Centrul de Vize și Legalizări T&B International?

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International cu sediul în centrul Bucureștiului (România) se asigură servicii specializate de asistență și consiliere pentru obținerea vizelor și permiselor de ședere pentru peste 100 de state din întreaga lume, servicii complete de traducere în/din peste 30 de limbi și servicii de vizare, apostilare sau supralegalizare a documentelor ce urmează să fie folosite în orice stat din lume.

Vă oferim consiliere GRATUITĂ în vederea estimării costurilor și a timpului necesar pentru toate procedurile de traducere și legalizare a documentelor dvs.

Misiunea noastră este de a economisi timp în favoarea dvs., de a vă scuti de drumuri și de vă oferi o experiență transparentă fară a lua contact cu procese birocratice complexe de cele mai multe ori puțin înțelese.

Ce trebuie să știți despre traduceri?

Traducerile pot fi simple, autorizate sau legalizate. Multe persoane se întreabă care este diferența dintre acestea. Pentru a veni în spijinul dvs., în continuare vă explicăm ce presupune fiecare dintre acestea.

Traducerile simple sunt considerate traduceri care nu necesită ştampila şi semnătura unui traducător autorizat de Ministerul Justiţiei. În cazul actelor oficiale care urmează să fie folosite în România, de obicei autoritățile solicită o traducere autorizată sau legalizată. Vă recomandăm să apelați la traduceri simple doar atunci când situațiile vă permit (de obicei când documentele nu se vor utiliza pentru realizarea unor formalități administrative/oficiale).

Traducerile autorizate sunt traducerile realizate de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România. Acestea poartă semnătura și ștampila traducătorului autorizat care a efectuat traducerea. De asemenea, acestea prezintă la finalul documentului încheierea prin care traducătorul autorizat certifică exactitatea traducerii documentului original și faptul că prin traducere nu a fost denaturat conținutul original al textului sau shimbat în vreun fel sensul anumitor cuvinte sau fraze.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Doar traducerile autorizate pot fi legalizate de către Notarul Public.

Traducerile legalizate nu trebuie confundate cu traducerile autorizate. Traducerile legalizate sunt acele traduceri care pe lângă ștampila și semnătura traducătorului au pe ultima pagină încheierea de legalizare a unui Notar Public. Spre diferență de acestea, traducerile autorizate au doar încheierea traducătorului autorizat, semnătura și ștampila acestuia.

Încheierea de legalizare a Notarului Public certifică faptul că semnătura traducătorului este autentică și că traducătorul deține o autorizație emisă de Ministerul Justiției.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Pentru a putea legaliza o traducere este nevoie de prezentarea documentelor în original în fața Notarului Public. Acestea trebuie să fie autentice (acte de stare civilă, diplome etc.), cu dată certă (documente în copie legalizată, documente cu dată certă în fața notarului), cu legalizare de semnătură etc.

Traducerile legalizate vor avea atașată la final o copie după actul original după care a fost realizată traducerea, fiecare pagină va fi numerotată, ștampilată și semnată de traducătorul autorizat. Acestea se pregătesc în două exemplare de traducătorul autorizat: un exemplar pentru client și un exemplar care rămâne în arhiva Notarului Public.

Notă: Actele oficiale străine pentru a fi recunoscute în România trebuie să fie certificate cu apostila de la Haga (în cazul în care au fost emise într-un stat semnatar al Convenției de la Haga) sau supralegalizate pe cale administrativă și consulară (de către Ministerul Afacerilor Externe din țara de origine a actului și ulterior de Ambasada țării în care urmează să fie utilizat actul acreditată în țara emitentă a actului) – în cazul în care actul a fost emis într-un stat nesemnatar al Convenției de la Haga. Se face excepție de la obligativitatea apostilării/supralegalizării, în cazul în care actul provine dintr-un stat cu care țara de destinație a încheiat acorduri privind scutirea de obligativitatea aplicării apostilei sau a supralegalizării.
Ce tip de documente traducem din limba sârbă în limba suedeză?

Indiferent de tipul documentelor pe care doriți să le traducem, Centrul T&B International vă oferă soluția perfectă. Indiferent că vorbim de documente tipizate sau de documente cu un grad ridicat de dificultate, specialiștii vor face în asa fel încât rezultatul să fie la cele mai înalte standarde de calitate.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba sârbă în limba suedeză a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere acte de stare civilă din sârbă în suedeză
  • Traducere certificat de naștere din sârbă în suedeză
  • Traducere certificat de căsătorie din sârbă în suedeză
  • Traducere certificat de deces din sârbă în suedeză
 • Traducere extrase/certificate din sârbă în suedeză
  • Traducere certificate de divorț din sârbă în suedeză
  • Traducere extrase de pe actele de stare civilă din sârbă în suedeză
  • Traducere certificate de schimbare a numelui pe cale administrativă din sârbă în suedeză
  • Traducere acte care atestă componența familiei din sârbă în suedeză
  • Traducere adeverință privind starea civilă/dovadă celibat din sârbă în suedeză
  • Traducere Certificat de atestare a domiciliului și a cetățeniei române din sârbă în suedeză
 • Traducere caziere din sârbă în suedeză
  • Traducere cazier judiciar din sârbă în suedeză
  • Traducere cazier auto din sârbă în suedeză
  • Traducere cazier fiscal din sârbă în suedeză
 • Traducere acte de identitate/permise din sârbă în suedeză
  • Traducere carte/buletin de identitate
  • Traducere pașaport
  • Traducere permis de rezidență
  • Traducere permis de conducere
 • Traducere adeverințe din sârbă în suedeză
  • Traducere adeverință de la locul de muncă din sârbă în suedeză
  • Traducere adeverință de student din sârbă în suedeză
  • Traducere adeverință de pensionar/talon de pensie din sârbă în suedeză
  • Alte tipuri de adeverințe din sârbă în suedeză
 • Traducere alte acte personale sau profesionale din sârbă în suedeză

Vă stăm la dispoziție pentru pentru traducerea din limba sârbă în limba suedeză, după cum urmează:

 • Traducere acte de studii preuniversitare din sârbă în suedeză:
  • Traducere diplomă/certificat de absolvire studii gimnaziale din sârbă în suedeză
  • Traducere diplomă de absolvire a școlii profesionale din sârbă în suedeză
  • Traducere diplomă de bacalaureat din sârbă în suedeză
  • Traducere diplomă de studii postliceale din sârbă în suedeză
  • Traducere foi matricole din sârbă în suedeză
  • Traducere planuri de învățământ din sârbă în suedeză
  • Altele
 • Traducere acte de studii universitare și post-universitare din sârbă în suedeză:
  • Traducere diplomă de licență din sârbă în suedeză
  • Traducere diplomă de master din sârbă în suedeză
  • Traducere diplomă de Doctor (PhD) din sârbă în suedeză
  • Traducere diplomă de studii postuniversitare din sârbă în suedeză
  • Traducere diplomă de absolvire din sârbă în suedeză
  • Traducere adeverințe de absolvire din sârbă în suedeză (care înlocuiesc diploma până la eliberarea acesteia)
  • Traducere supliment la diplomă (foaie matricolă/situație școlară) din sârbă în suedeză
  • Traduceri programe analitice din sârbă în suedeză
  • Traducere adeverințe care atestă calitate de student din sârbă în suedeză
  • Traducere atestate de echivalare a studiilor din sârbă în suedeză
  • Traducere certificate de pregătire didactică din sârbă în suedeză
  • Traducere alte acte de studii din sârbă în suedeză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba sârbă în limba suedeză a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducerea din sârbă în suedeză a actelor privind calificarea/specializarea pentru activitățile din domeniul medical (medici, medici dentiști, asistenți medicali, moșe, farmaciști, tehnicieni dentari, psihologi etc.): certificate de membru, certificate de conformitate, adeverințe de rezident, adeverințe de confirmare, adeverințe privind stagiile efectuate, recomandări, atestate de liberă practică etc.;
 • Traducerea din sârbă în suedeză a actelor privind calificarea/speciflicarea pentru activitățile din domeniul veterinar;
 • Traducere acte care atestă profesia de Arhitect din sârbă în suedeză;
 • Traducerea din sârbă în suedeză a actelor dovedesc calificarea/pregătirea în diferite meserii:
  • Traducere certificate/diplome de absolvire din sârbă în suedeză;
  • Traducere certificate de calificare profesională din sârbă în suedeză;
  • Traducere certificate de competente profesionale din sârbă în suedeză;
  • Traducere atestate privind calificarea/pregătirea și experiența profesională din sârbă în suedeză;
  • Traducere certificate de atestare (tehnico-profesională etc.) din sârbă în suedeză;
  • Traducere certificate de pregătire profesională din sârbă în suedeză;
  • Traducere adeverințe care atestă calificarea din sârbă în suedeză;
  • Traducere alte acte care dovedesc calificarea în diferite meserii din sârbă în suedeză.
 • Traducerea din sârbă în suedeză a certificatelor de competență ale personalului maritim navigant;
 • Traducerea din sârbă în suedeză a Brevetelor de Turism;
 • Traducerea din sârbă în suedeză a atestatelor pentru artiștii liber profesioniști;
 • Traducere acte șoferi profesioniști din sârbă în suedeză.

Vă ajutăm să vă prezentați într-un mod profesionist în fața potențialilor angajatori. Prima impresie contează foarte mult!

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba sârbă în limba suedeză, după cum urmează:

 • Traducere CV (Curriculum Vitae) din sârbă în suedeză;
 • Traducere scrisoare de intenție din sârbă în suedeză;
 • Traduceri scrisori de recomandare din sârbă în suedeză;
 • Traducere acte care atestă vechimea în muncă, în domeniu și în specialitate din sârbă în suedeză;
 • Traducere cazier judiciar pentru angajare din sârbă în suedeză;
 • Traducere acte de studii/acte care atestă calificarea (specializarea) profesională din sârbă în suedeză;
 • Traducere alte acte personale pentru angajare din sârbă în suedeză.

Dacă urmează să emigrați în străinătate, cel mai probabil, în funcție de țara de destinație, va trebui întocmit un dosar.

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba sârbă în limba suedeză și în orice altă limbă a actelor dvs.

Cei mai mulți dintre clienții noștri aplează la serviciile noastre de:

 • Traducere acte de emigrare în Canada
 • Traducere acte de emigrare în SUA
 • Traducere acte de emigrare în Australia
 • Traducere acte de emigrare în Noua Zeelandă
 • Traducere acte de emigrare în țările din Orientul Mijlociu
 • Traducere acte de emigrare în țările din America Latină
 • Traducere acte de emigrare în țările din Asia sau Oceania
 • Traducere acte de emigrare în țările din Africa
 • Traducere acte de emigrare în alte țări din Europa

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba sârbă în limba suedeză, după cum urmează:

 • Traduceri adeverințe medicale din sârbă în suedeză
 • Traduceri certificate medicale din sârbă în suedeză
 • Traduceri dovezi de vaccinare/aviz epidemiologic din sârbă în suedeză
 • Traduceri referate/fișe/rapoarte medicale din sârbă în suedeză
 • Traduceri recomandări medicale din sârbă în suedeză
 • Traducerea din sârbă în suedeză a buletinelor de analize și alte documente medicale emise de unități sanitare publice sau private:
  • Traducere raport RMN, CT, PET/CT, ecografie, radiografie din sârbă în suedeză
  • Traducere rezultate analize biochimice din sârbă în suedeză
  • Traducere rezultate analize histopatologice (biopsii) din sârbă în suedeză
  • Traducere rezultate examne imunohistochimice din sârbă în suedeză
  • Traducere rezultate examene colonoscopice din sârbă în suedeză
  • Traducere rezultate examene medicale de orice natură din sârbă în suedeză
  • Traducere bilet de ieșire/de externare din spital din sârbă în suedeză
  • Traducere bilet de internare din sârbă în suedeză
 • Traducerea din sârbă în suedeză a buletinelor de analize pentru obținerea vizelor de muncă
 • Traducere prescriptie medicală/rețetă din sârbă în suedeză
 • Traducere certificat de încadrare în grad de handicap din sârbă în suedeză
 • Traduceri asigurări medicale, de sănătate, de viață, de călătorie din sârbă în suedeză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba sârbă în limba suedeză a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere Certificat de rezidență fiscală din sârbă în suedeză (pentru evitarea dublei impuneri)
 • Traducere Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale din sârbă în suedeză
 • Traducere din sârbă în suedeză a adeverințelor de venit eliberate autoritățile fiscale sau de angajator
 • Taducere alte acte cu caracter fiscal din sârbă în suedeză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea sârbă în limba suedeză a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere autorizații din sârbă în suedeză (de procurare armă și muniție, de liberă practică, pentru desfășurarea activitătii de diriginte de șantier etc.);
 • Traducere avize din sârbă în suedeză;
 • Traducere decizii din sârbă în suedeză (de pensionare, medicală asupra capacității de muncă, privind încetarea/suspendarea plății ajutorului de șomaj, de acordare / suspendare a indemnizației pentru creșterea copilului, de acordare a alocației de stat pentru copii etc.);
 • Traducere dispoziții din sârbă în suedeză;
 • Traducere atestate din sârbă în suedeză (pentru exercitarea profesiei de agent de pază și ordine, de detectiv particular, de persoană sau familie aptă să adopte etc.);
 • Traducere licențe din sârbă în suedeză (de antrenor, de funcționare a societăților specializate sau a cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.);
 • Traducere extrase ale registrelor deținute de un organ al administrației publice, atestate, adeverințe și certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atestă o anumită calitate sau un drept, în vederea valorificării anumitor drepturi etc..

Pentru înmatricularea unei mașini, achiziționată dintr-o altă țară, puteți avea nevoie de traducerea actelor auto: actul de înstrăinare (în funcție de proveniență - contractul de vânzare-cumpărare, dacă a fost cumpărat de la o persoană fizică SAU factura de achiziție, dacă este achiziționat de la persoană juridică), certificatul de înmatriculare/brief eliberat de autoritățile statului unde a fost înregistrat autoturismul, cartea mașinii etc..

Vă oferim servicii complete de traducere autorizată și legalizată a tuturor actelor auto, după cum urmează

Pentru alte detalii legate de formalitățile de înmatriculare consultați pagina de Acte Auto

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba sârbă în limba suedeză a documentelor dvs., după cum urmează:

 • Traduceri hotărâri/sentințe/decizii judecătorești din sârbă în suedeză
 • Traduceri acte emise de Parchete din sârbă în suedeză
 • Traduceri acte emise de executorul judecătoresc din sârbă în suedeză
 • Traduceri acte emise de Oficiul Registrului Comerțului din sârbă în suedeză
 • Traduceri declarații oficiale din sârbă în suedeză
 • Traduceri acte notariale emise de Notarii Publici din sârbă în suedeză
 • Traducere acord de confidențialitate din sârbă în suedeză
 • Traducere contract de prestări servicii din sârbă în suedeză
 • Traducere contract de leasing din sârbă în suedeză
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din sârbă în suedeză
 • Traduceri contracte specifice din sârbă în suedeză
 • Traducere raport judicial din sârbă în suedeză
 • Traducere scrisoare de credit din sârbă în suedeză
 • Traducere certificat ISO management de calitate din sârbă în suedeză
 • Traducere alte acte juridice din sârbă în suedeză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea sârbă în limba suedeză a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere procură/împuternicire din sârbă în suedeză
 • Traduceri înscrisuri sub semnătura privată cu dată certă din sârbă în suedeză
 • Traduceri declarații din sârbă în suedeză
 • Traducere certificat de divorț din sârbă în suedeză
 • Traducere convenții matrimoniale din sârbă în suedeză
 • Traducere certificat de moștenitor din sârbă în suedeză
 • Traducere testament din sârbă în suedeză
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din sârbă în suedeză
 • Traducere contract de comodat din sârbă în suedeză
 • Traducere acte de ipotecă din sârbă în suedeză
 • Traducere contract de închiriere din sârbă în suedeză
 • Traducere contract de mandat din sârbă în suedeză
 • Traducere declarații notariale în vederea înființării unei societăți comerciale/companii din sârbă în suedeză
 • Traducere declarație ieșire copil minor din țară din sârbă în suedeză
 • Traducere acte emise de Ambasade sau Consulate din sârbă în suedeză
 • Traduceri alte acte notariale/consulare din sârbă în suedeză

Pot exista situații concrete în care oficialitățile din România vă pot solicita să prezentați anumite extrase, scrisori sau alte documente bancare. Fie că este vorba de un credit bancar pe care doriți să îl faceți sau de alte situații în care vi se cere să demonstrați realizările financiare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba sârbă în limba suedeză sau în orice altă limbă a actelor dvs. după cum urmează:

 • Traducere extras de cont din sârbă în suedeză
 • Traducere bilanț/balanță contabilă din sârbă în suedeză
 • Traducere raport financiar sau contabil din sârbă în suedeză
 • Traducere documente experitiză contabilă sau de audit din sârbă în suedeză
 • Traducere proiect de finanțare din sârbă în suedeză
 • Traducere plan de afaceri din sârbă în suedeză
 • Traducere contract de prestări servicii din sârbă în suedeză
 • Traducere contract de ipotecă din sârbă în suedeză
 • Traducere scrisoare de bonitate din sârbă în suedeză
 • Traducere scrisori de garanție bancară din sârbă în suedeză
 • Traducere documente de analiză economică sau financiară din sârbă în suedeză
 • Traduceri alte documente financiar-bancare din sârbă în suedeză
 • Traducere lucrare de diplomă din sârbă în suedeză
 • Traducere lucrare/teză de licență din sârbă în suedeză
 • Traducere lucrare de disertație din sârbă în suedeză
 • Traducere teză de doctorat din sârbă în suedeză
 • Traducere rezumate lucrări de licență/disertație din sârbă în suedeză
 • Traducere rezumat teză de doctorat din sârbă în suedeză
 • Traducere rezumat (abstract) la lucrare din sârbă în suedeză
 • Traducere alte lucrări științifice sau de alt tip din sârbă în suedeză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba sârbă în limba suedeză sau orice altă limbă, după cum urmează:

 • Traduceri construcții din sârbă în suedeză
 • Traduceri fizică din sârbă în suedeză
 • Traduceri optică din sârbă în suedeză
 • Traduceri domeniul petrolului și gazelor din sârbă în suedeză
 • Traduceri industria lemnului din sârbă în suedeză
 • Traduceri industrie ușoară din sârbă în suedeză
 • Traduceri industrie metalurgică din sârbă în suedeză
 • Traduceri industrie navală din sârbă în suedeză
 • Traduceri domeniul energetic din sârbă în suedeză
 • Traduceri industria alimentară din sârbă în suedeză
 • Traduceri industria auto din sârbă în suedeză
 • Traduceri inginerie din sârbă în suedeză
 • Traduceri telecomunicații din sârbă în suedeză
 • Traduceri chimie din sârbă în suedeză
 • Traduceri modă/fashion din sârbă în suedeză
 • Traduceri accesorii din sârbă în suedeză
 • Traduceri turism din sârbă în suedeză
 • Traduceri documente și declarații pentru licitații din sârbă în suedeză
 • Traduceri caiete de sarcini din sârbă în suedeză
 • Traduceri manuale de utilizare echipamente din sârbă în suedeză
 • Traduceri manuale de utilizare utilaje din sârbă în suedeză
 • Traduceri carte tehnică din sârbă în suedeză
 • Traduceri fișe tehnice din sârbă în suedeză
 • Traduceri descriere de produs din sârbă în suedeză
 • Traduceri certificate de garanție din sârbă în suedeză
 • Traduceri instrucțiuni de folosire/specificații tehnice utilaje și echipamente din sârbă în suedeză
 • Traduceri descriere a procesului tehnologic de producție sau fabricație din sârbă în suedeză
 • Traduceri studii fezabilitate din sârbă în suedeză
 • Traduceri planuri cadastrale din sârbă în suedeză
 • Traduceri certificate de urbanism din sârbă în suedeză
 • Traduceri contracte cu termeni tehnici din sârbă în suedeză
 • Traduceri cataloage de produse și materiale publicitare cu limbaj tehnic din sârbă în suedeză
 • Traduceri cerificate și documentație managementul calității ISO din sârbă în suedeză
 • Traduceri alte documente/documentații tehnice din sârbă în suedeză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba sârbă în limba suedeză sau orice altă limbă.

 • Traduceri studii clinice, biologice, farmacologice din sârbă în suedeză
 • Traduceri sârbă-suedeză pentru centre (cabinete) medicale, spitale, clinici etc.
 • Traduceri sârbă-suedeză pentru centre stomatologice
 • Traduceri sârbă-suedeză pentru producători și distribuitori de medicamente
 • Traduceri sârbă-suedeză pentru producători și distribuitori de echipamente medicale
 • Traduceri manual de instrucțiuni și aparate medicale din sârbă în suedeză
 • Traduceri ghid (manual) de utilizare, prospecte medicament din sârbă în suedeză
 • Traduceri lucrări de specialitate din sârbă în suedeză
 • Traduceri alte documente/documentații medicale, farmacologice din sârbă în suedeză

Oferim cele mai bune soluții de traducere a documentelor pentru companii/firme și instituții.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea contractelor dvs. a documentelor business, comerciale sau de orice alt tip, fie din limba sârbă în limba suedeză, fie din limba suedeză în limba sârbă, precum și în orice alte limbi.

 • TRADUCERE DOCUMENTE COMERCIALE din sârbă în suedeză
  • Traducere facturi comerciale externe (invoice) din sârbă în suedeză
  • Traducere certificate fitosanitare din sârbă în suedeză
  • Traducere certificate sanitar-veterinare din sârbă în suedeză
  • Traducere declarații de producător din sârbă în suedeză
  • Traducere certificate de producător din sârbă în suedeză
  • Traducere certificate de calitate din sârbă în suedeză
  • Traducere certificate de origine a mărfurilor din sârbă în suedeză
  • Traducere alte documente comerciale din sârbă în suedeză
 • TRADUCERE ACTE FIRMĂ din sârbă în suedeză (acte emise de Oficiciul Registrului Comerțului)
  • Traducere Certificat de Înregistare a Societăților Comerciale din sârbă în suedeză
  • Traducere Certificat Constatator din sârbă în suedeză
  • Traducere declarații oficiale - mențiuni de înregistrare, dată certă etc. din sârbă în suedeză
 • TRADUCERE ALTE DOCUMENTE din sârbă în suedeză
  • Traducere act constitutiv din sârbă în suedeză
  • Traducere hotărâre generală a asociaților sau a acționarilor (hotărâre AGA) din sârbă în suedeză
  • Traducere declarații, rezoluții, decizii din sârbă în suedeză
  • Traducere acorduri de confidențialitate din sârbă în suedeză
  • Traducere certificate ISO de managementul calității din sârbă în suedeză
  • Traduceri contracte angajați din sârbă în suedeză
  • Traducere plan de afaceri (business plan) din sârbă în suedeză
  • Traducere caiet de sarcini din sârbă în suedeză
  • Traduceri coduri de conduită din sârbă în suedeză
  • Traducere ghid de bună practică din sârbă în suedeză
  • Traduceri regulamente interne și de ordine interioară din sârbă în suedeză
  • Traducere contracte cu partenerii, clienții și furnizorii din sârbă în suedeză
  • Traducere certificate de atestare fiscală din sârbă în suedeză
  • Traducere certificat de rezidență fiscală din sârbă în suedeză
  • Traduceri acte contabile (bilanțuri etc.) din sârbă în suedeză
  • Traducere acte pentru licitații din sârbă în suedeză
  • Traducere corespondență de afaceri din sârbă în suedeză
  • Traduceri CV-uri din sârbă în suedeză
  • Traduceri orice alte documente din sârbă în suedeză

Notă: Lista de mai sus este una orientativă. Oferim servicii de traducere și legalizări pentru orice localitate din România din aria de acoperire a curierului nostru partener. Astfel, nu ezitați să ne contactați, chiar dacă localitatea dvs. nu se află în lista de mai sus.

LISTĂ SERVICII

TRADUCERI AUTORIZATE din sârbă în suedeză
TRADUCERI LEGALIZATE din sârbă în suedeză

Livrarea documentelor se face prin metoda aleasa de dvs. Vă reamintim că putem livra documentele prin curier rapid atât în București, cât și în orice altă localitate din România sau din străinătate.

ATENȚIE! Pentru legalizarea notarială, traducerea ce se face dintr-o limbă străină într-o altă limbă străină, va fi însoțită de o traducere în limba română, semnată de același traducător care realizează traducerea inițială. Traducerea în română este necesară pentru ca Notarul Public să poată verifica conținutul înscrisului. Traducerea în limba română se va păstra la dosar.

SERVICII DE OBȚINERE A VIZELOR DE CĂLĂTORIE PENTRU PESTE 80 DE STATE DIN LUME

Pentru detalii despre necesitatea obținerii unei vize și procedurile aplicabile, consultați secțiunea OBȚINERE VIZE.

Cum procedez pentru a beneficia de serviciile Centrului T&B International?

Deoarece punem accentul pe utilizarea cât mai eficientă a timpului și reducerea costurilor pentru clienții noștri, subliniem faptul că indiferent dacă locuiți în București, în alt județ sau în afara României, NU ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA dvs. la birourile noastre! Toate detaliile pot fi transmise prin APLICAȚIA ONLINE de mai jos sau via e-mail.

CU T&B INTERNATIONAL PROCESUL DE TRADUCERE A DOCUMENTELOR ESTE SIMPLU, RAPID ȘI SIGUR
Aplicați ONLINE 24/7

Completați datele în aplicație și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va prelua cazul dvs. și în cel mai scurt timp veți primi o ofertă personalizată

Transmiteți documentele

Transmiteți documentele prin e-mail, curier sau personal la birourile noastre. Ne ocupăm de traducerea documentelor dvs..

Primiți documentele traduse și legalizate!

Vă returnăm documentele prin metoda aleasă de dvs. (curier rapid sau predare personală la birourile noastre).

Cât durează toate procedurile?

Durata totală depinde de volumul și tipul de acte/documente, motiv pentru care nu se poate preciza durata exactă fără o evaluare prealabilă. Vă vom furniza toate detaliile privind termenul de predare de îndată ce primim solicitarea dvs. prin aplicația online de mai jos sau pe e-mail.

Cu titlu orientativ, vă informăm că traducerea autorizată a unui act personal tipizat este gata în 1 zi lucrătoare.

Care sunt costurile?

Costul total pentru traducerea unui document depinde de numărul de pagini și de dificultatea textului. O pagină standard de traducere conține 2000 de caractere cu spații. În cazul actelor tipizate tariful se aplică per pagină, indiferent de numărul de caractere.

În cazul documentelor cu limbaj specializat costul per pagină este mai ridicat, în timp ce, pentru actele tipizate, se aplică tariful minim.

De asemenea, dacă se dorește legalizarea notarială, se adaugă tarifele percepute pentru aceste servicii.

Cum plătesc?

Facturarea se realizează în LEI (în cazul persoanelor rezidente în România) și în EUR (în cazul persoanelor rezidente în străinătate – la cursul de schimb al BNR) iar factura de plată este transmisă pe e-mail.

MODALITĂȚI DE PLATĂ
 • ONLINE cu cardul bancar emis sub una din siglele: VISA, Mastercard, American Express, Discover, JCB, Wright Express, Carte Blanche, Diner’s Club (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu un link prin accesarea căruia veți putea plăti online direct cu cardul dvs.)
 • Plată prin transfer bancar (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face transferul bancar – direct prin Internet Banking sau prin ordin de plată la ghișeul băncii)
 • Depunere numerar direct la casieria băncii (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face plata direct la casieria băncii)
Pentru o estimare a costurilor TOTALE vă rugăm să folosiți formularul de mai jos și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va analiza solicitarea dvs. și vă va transmite o ofertă adaptată nevoilor dvs.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea folosirii acestora și a politicii noastre de utilizare a fișierelor de tip cookies. Am înțeles