Sunteți în posesia unor acte redactate în suedeză și urmează să vă deplasați în străinătate pentru a întreprinde diverse formalități pe baza acestora sau pur și simplu aveți nevoie de traducerea unor documente din suedeză în cehă?

Dacă răspunsul este afirmativ la cel puțin una din aceste întrebări, Centrul T&B International este soluția!

Ce servicii oferă Centrul de Vize și Legalizări T&B International?

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International cu sediul în centrul Bucureștiului (România) se asigură servicii specializate de asistență și consiliere pentru obținerea vizelor și permiselor de ședere pentru peste 100 de state din întreaga lume, servicii complete de traducere în/din peste 30 de limbi și servicii de vizare, apostilare sau supralegalizare a documentelor ce urmează să fie folosite în orice stat din lume.

Vă oferim consiliere GRATUITĂ în vederea estimării costurilor și a timpului necesar pentru toate procedurile de traducere și legalizare a documentelor dvs.

Misiunea noastră este de a economisi timp în favoarea dvs., de a vă scuti de drumuri și de vă oferi o experiență transparentă fară a lua contact cu procese birocratice complexe de cele mai multe ori puțin înțelese.

Ce trebuie să știți despre traduceri?

Traducerile pot fi simple, autorizate sau legalizate. Multe persoane se întreabă care este diferența dintre acestea. Pentru a veni în spijinul dvs., în continuare vă explicăm ce presupune fiecare dintre acestea.

Traducerile simple sunt considerate traduceri care nu necesită ştampila şi semnătura unui traducător autorizat de Ministerul Justiţiei. În cazul actelor oficiale care urmează să fie folosite în România, de obicei autoritățile solicită o traducere autorizată sau legalizată. Vă recomandăm să apelați la traduceri simple doar atunci când situațiile vă permit (de obicei când documentele nu se vor utiliza pentru realizarea unor formalități administrative/oficiale).

Traducerile autorizate sunt traducerile realizate de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România. Acestea poartă semnătura și ștampila traducătorului autorizat care a efectuat traducerea. De asemenea, acestea prezintă la finalul documentului încheierea prin care traducătorul autorizat certifică exactitatea traducerii documentului original și faptul că prin traducere nu a fost denaturat conținutul original al textului sau shimbat în vreun fel sensul anumitor cuvinte sau fraze.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Doar traducerile autorizate pot fi legalizate de către Notarul Public.

Traducerile legalizate nu trebuie confundate cu traducerile autorizate. Traducerile legalizate sunt acele traduceri care pe lângă ștampila și semnătura traducătorului au pe ultima pagină încheierea de legalizare a unui Notar Public. Spre diferență de acestea, traducerile autorizate au doar încheierea traducătorului autorizat, semnătura și ștampila acestuia.

Încheierea de legalizare a Notarului Public certifică faptul că semnătura traducătorului este autentică și că traducătorul deține o autorizație emisă de Ministerul Justiției.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Pentru a putea legaliza o traducere este nevoie de prezentarea documentelor în original în fața Notarului Public. Acestea trebuie să fie autentice (acte de stare civilă, diplome etc.), cu dată certă (documente în copie legalizată, documente cu dată certă în fața notarului), cu legalizare de semnătură etc.

Traducerile legalizate vor avea atașată la final o copie după actul original după care a fost realizată traducerea, fiecare pagină va fi numerotată, ștampilată și semnată de traducătorul autorizat. Acestea se pregătesc în două exemplare de traducătorul autorizat: un exemplar pentru client și un exemplar care rămâne în arhiva Notarului Public.

Notă: Actele oficiale străine pentru a fi recunoscute în România trebuie să fie certificate cu apostila de la Haga (în cazul în care au fost emise într-un stat semnatar al Convenției de la Haga) sau supralegalizate pe cale administrativă și consulară (de către Ministerul Afacerilor Externe din țara de origine a actului și ulterior de Ambasada țării în care urmează să fie utilizat actul acreditată în țara emitentă a actului) – în cazul în care actul a fost emis într-un stat nesemnatar al Convenției de la Haga. Se face excepție de la obligativitatea apostilării/supralegalizării, în cazul în care actul provine dintr-un stat cu care țara de destinație a încheiat acorduri privind scutirea de obligativitatea aplicării apostilei sau a supralegalizării.
Ce tip de documente traducem din limba suedeză în limba cehă?

Indiferent de tipul documentelor pe care doriți să le traducem, Centrul T&B International vă oferă soluția perfectă. Indiferent că vorbim de documente tipizate sau de documente cu un grad ridicat de dificultate, specialiștii vor face în asa fel încât rezultatul să fie la cele mai înalte standarde de calitate.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba suedeză în limba cehă a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere acte de stare civilă din suedeză în cehă
  • Traducere certificat de naștere din suedeză în cehă
  • Traducere certificat de căsătorie din suedeză în cehă
  • Traducere certificat de deces din suedeză în cehă
 • Traducere extrase/certificate din suedeză în cehă
  • Traducere certificate de divorț din suedeză în cehă
  • Traducere extrase de pe actele de stare civilă din suedeză în cehă
  • Traducere certificate de schimbare a numelui pe cale administrativă din suedeză în cehă
  • Traducere acte care atestă componența familiei din suedeză în cehă
  • Traducere adeverință privind starea civilă/dovadă celibat din suedeză în cehă
  • Traducere Certificat de atestare a domiciliului și a cetățeniei române din suedeză în cehă
 • Traducere caziere din suedeză în cehă
  • Traducere cazier judiciar din suedeză în cehă
  • Traducere cazier auto din suedeză în cehă
  • Traducere cazier fiscal din suedeză în cehă
 • Traducere acte de identitate/permise din suedeză în cehă
  • Traducere carte/buletin de identitate
  • Traducere pașaport
  • Traducere permis de rezidență
  • Traducere permis de conducere
 • Traducere adeverințe din suedeză în cehă
  • Traducere adeverință de la locul de muncă din suedeză în cehă
  • Traducere adeverință de student din suedeză în cehă
  • Traducere adeverință de pensionar/talon de pensie din suedeză în cehă
  • Alte tipuri de adeverințe din suedeză în cehă
 • Traducere alte acte personale sau profesionale din suedeză în cehă

Vă stăm la dispoziție pentru pentru traducerea din limba suedeză în limba cehă, după cum urmează:

 • Traducere acte de studii preuniversitare din suedeză în cehă:
  • Traducere diplomă/certificat de absolvire studii gimnaziale din suedeză în cehă
  • Traducere diplomă de absolvire a școlii profesionale din suedeză în cehă
  • Traducere diplomă de bacalaureat din suedeză în cehă
  • Traducere diplomă de studii postliceale din suedeză în cehă
  • Traducere foi matricole din suedeză în cehă
  • Traducere planuri de învățământ din suedeză în cehă
  • Altele
 • Traducere acte de studii universitare și post-universitare din suedeză în cehă:
  • Traducere diplomă de licență din suedeză în cehă
  • Traducere diplomă de master din suedeză în cehă
  • Traducere diplomă de Doctor (PhD) din suedeză în cehă
  • Traducere diplomă de studii postuniversitare din suedeză în cehă
  • Traducere diplomă de absolvire din suedeză în cehă
  • Traducere adeverințe de absolvire din suedeză în cehă (care înlocuiesc diploma până la eliberarea acesteia)
  • Traducere supliment la diplomă (foaie matricolă/situație școlară) din suedeză în cehă
  • Traduceri programe analitice din suedeză în cehă
  • Traducere adeverințe care atestă calitate de student din suedeză în cehă
  • Traducere atestate de echivalare a studiilor din suedeză în cehă
  • Traducere certificate de pregătire didactică din suedeză în cehă
  • Traducere alte acte de studii din suedeză în cehă

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba suedeză în limba cehă a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducerea din suedeză în cehă a actelor privind calificarea/specializarea pentru activitățile din domeniul medical (medici, medici dentiști, asistenți medicali, moșe, farmaciști, tehnicieni dentari, psihologi etc.): certificate de membru, certificate de conformitate, adeverințe de rezident, adeverințe de confirmare, adeverințe privind stagiile efectuate, recomandări, atestate de liberă practică etc.;
 • Traducerea din suedeză în cehă a actelor privind calificarea/speciflicarea pentru activitățile din domeniul veterinar;
 • Traducere acte care atestă profesia de Arhitect din suedeză în cehă;
 • Traducerea din suedeză în cehă a actelor dovedesc calificarea/pregătirea în diferite meserii:
  • Traducere certificate/diplome de absolvire din suedeză în cehă;
  • Traducere certificate de calificare profesională din suedeză în cehă;
  • Traducere certificate de competente profesionale din suedeză în cehă;
  • Traducere atestate privind calificarea/pregătirea și experiența profesională din suedeză în cehă;
  • Traducere certificate de atestare (tehnico-profesională etc.) din suedeză în cehă;
  • Traducere certificate de pregătire profesională din suedeză în cehă;
  • Traducere adeverințe care atestă calificarea din suedeză în cehă;
  • Traducere alte acte care dovedesc calificarea în diferite meserii din suedeză în cehă.
 • Traducerea din suedeză în cehă a certificatelor de competență ale personalului maritim navigant;
 • Traducerea din suedeză în cehă a Brevetelor de Turism;
 • Traducerea din suedeză în cehă a atestatelor pentru artiștii liber profesioniști;
 • Traducere acte șoferi profesioniști din suedeză în cehă.

Vă ajutăm să vă prezentați într-un mod profesionist în fața potențialilor angajatori. Prima impresie contează foarte mult!

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba suedeză în limba cehă, după cum urmează:

 • Traducere CV (Curriculum Vitae) din suedeză în cehă;
 • Traducere scrisoare de intenție din suedeză în cehă;
 • Traduceri scrisori de recomandare din suedeză în cehă;
 • Traducere acte care atestă vechimea în muncă, în domeniu și în specialitate din suedeză în cehă;
 • Traducere cazier judiciar pentru angajare din suedeză în cehă;
 • Traducere acte de studii/acte care atestă calificarea (specializarea) profesională din suedeză în cehă;
 • Traducere alte acte personale pentru angajare din suedeză în cehă.

Dacă urmează să emigrați în străinătate, cel mai probabil, în funcție de țara de destinație, va trebui întocmit un dosar.

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba suedeză în limba cehă și în orice altă limbă a actelor dvs.

Cei mai mulți dintre clienții noștri aplează la serviciile noastre de:

 • Traducere acte de emigrare în Canada
 • Traducere acte de emigrare în SUA
 • Traducere acte de emigrare în Australia
 • Traducere acte de emigrare în Noua Zeelandă
 • Traducere acte de emigrare în țările din Orientul Mijlociu
 • Traducere acte de emigrare în țările din America Latină
 • Traducere acte de emigrare în țările din Asia sau Oceania
 • Traducere acte de emigrare în țările din Africa
 • Traducere acte de emigrare în alte țări din Europa

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba suedeză în limba cehă, după cum urmează:

 • Traduceri adeverințe medicale din suedeză în cehă
 • Traduceri certificate medicale din suedeză în cehă
 • Traduceri dovezi de vaccinare/aviz epidemiologic din suedeză în cehă
 • Traduceri referate/fișe/rapoarte medicale din suedeză în cehă
 • Traduceri recomandări medicale din suedeză în cehă
 • Traducerea din suedeză în cehă a buletinelor de analize și alte documente medicale emise de unități sanitare publice sau private:
  • Traducere raport RMN, CT, PET/CT, ecografie, radiografie din suedeză în cehă
  • Traducere rezultate analize biochimice din suedeză în cehă
  • Traducere rezultate analize histopatologice (biopsii) din suedeză în cehă
  • Traducere rezultate examne imunohistochimice din suedeză în cehă
  • Traducere rezultate examene colonoscopice din suedeză în cehă
  • Traducere rezultate examene medicale de orice natură din suedeză în cehă
  • Traducere bilet de ieșire/de externare din spital din suedeză în cehă
  • Traducere bilet de internare din suedeză în cehă
 • Traducerea din suedeză în cehă a buletinelor de analize pentru obținerea vizelor de muncă
 • Traducere prescriptie medicală/rețetă din suedeză în cehă
 • Traducere certificat de încadrare în grad de handicap din suedeză în cehă
 • Traduceri asigurări medicale, de sănătate, de viață, de călătorie din suedeză în cehă

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba suedeză în limba cehă a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere Certificat de rezidență fiscală din suedeză în cehă (pentru evitarea dublei impuneri)
 • Traducere Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale din suedeză în cehă
 • Traducere din suedeză în cehă a adeverințelor de venit eliberate autoritățile fiscale sau de angajator
 • Taducere alte acte cu caracter fiscal din suedeză în cehă

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea suedeză în limba cehă a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere autorizații din suedeză în cehă (de procurare armă și muniție, de liberă practică, pentru desfășurarea activitătii de diriginte de șantier etc.);
 • Traducere avize din suedeză în cehă;
 • Traducere decizii din suedeză în cehă (de pensionare, medicală asupra capacității de muncă, privind încetarea/suspendarea plății ajutorului de șomaj, de acordare / suspendare a indemnizației pentru creșterea copilului, de acordare a alocației de stat pentru copii etc.);
 • Traducere dispoziții din suedeză în cehă;
 • Traducere atestate din suedeză în cehă (pentru exercitarea profesiei de agent de pază și ordine, de detectiv particular, de persoană sau familie aptă să adopte etc.);
 • Traducere licențe din suedeză în cehă (de antrenor, de funcționare a societăților specializate sau a cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.);
 • Traducere extrase ale registrelor deținute de un organ al administrației publice, atestate, adeverințe și certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atestă o anumită calitate sau un drept, în vederea valorificării anumitor drepturi etc..

Pentru înmatricularea unei mașini, achiziționată dintr-o altă țară, puteți avea nevoie de traducerea actelor auto: actul de înstrăinare (în funcție de proveniență - contractul de vânzare-cumpărare, dacă a fost cumpărat de la o persoană fizică SAU factura de achiziție, dacă este achiziționat de la persoană juridică), certificatul de înmatriculare/brief eliberat de autoritățile statului unde a fost înregistrat autoturismul, cartea mașinii etc..

Vă oferim servicii complete de traducere autorizată și legalizată a tuturor actelor auto, după cum urmează

Pentru alte detalii legate de formalitățile de înmatriculare consultați pagina de Acte Auto

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba suedeză în limba cehă a documentelor dvs., după cum urmează:

 • Traduceri hotărâri/sentințe/decizii judecătorești din suedeză în cehă
 • Traduceri acte emise de Parchete din suedeză în cehă
 • Traduceri acte emise de executorul judecătoresc din suedeză în cehă
 • Traduceri acte emise de Oficiul Registrului Comerțului din suedeză în cehă
 • Traduceri declarații oficiale din suedeză în cehă
 • Traduceri acte notariale emise de Notarii Publici din suedeză în cehă
 • Traducere acord de confidențialitate din suedeză în cehă
 • Traducere contract de prestări servicii din suedeză în cehă
 • Traducere contract de leasing din suedeză în cehă
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din suedeză în cehă
 • Traduceri contracte specifice din suedeză în cehă
 • Traducere raport judicial din suedeză în cehă
 • Traducere scrisoare de credit din suedeză în cehă
 • Traducere certificat ISO management de calitate din suedeză în cehă
 • Traducere alte acte juridice din suedeză în cehă

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea suedeză în limba cehă a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere procură/împuternicire din suedeză în cehă
 • Traduceri înscrisuri sub semnătura privată cu dată certă din suedeză în cehă
 • Traduceri declarații din suedeză în cehă
 • Traducere certificat de divorț din suedeză în cehă
 • Traducere convenții matrimoniale din suedeză în cehă
 • Traducere certificat de moștenitor din suedeză în cehă
 • Traducere testament din suedeză în cehă
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din suedeză în cehă
 • Traducere contract de comodat din suedeză în cehă
 • Traducere acte de ipotecă din suedeză în cehă
 • Traducere contract de închiriere din suedeză în cehă
 • Traducere contract de mandat din suedeză în cehă
 • Traducere declarații notariale în vederea înființării unei societăți comerciale/companii din suedeză în cehă
 • Traducere declarație ieșire copil minor din țară din suedeză în cehă
 • Traducere acte emise de Ambasade sau Consulate din suedeză în cehă
 • Traduceri alte acte notariale/consulare din suedeză în cehă

Pot exista situații concrete în care oficialitățile din România vă pot solicita să prezentați anumite extrase, scrisori sau alte documente bancare. Fie că este vorba de un credit bancar pe care doriți să îl faceți sau de alte situații în care vi se cere să demonstrați realizările financiare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba suedeză în limba cehă sau în orice altă limbă a actelor dvs. după cum urmează:

 • Traducere extras de cont din suedeză în cehă
 • Traducere bilanț/balanță contabilă din suedeză în cehă
 • Traducere raport financiar sau contabil din suedeză în cehă
 • Traducere documente experitiză contabilă sau de audit din suedeză în cehă
 • Traducere proiect de finanțare din suedeză în cehă
 • Traducere plan de afaceri din suedeză în cehă
 • Traducere contract de prestări servicii din suedeză în cehă
 • Traducere contract de ipotecă din suedeză în cehă
 • Traducere scrisoare de bonitate din suedeză în cehă
 • Traducere scrisori de garanție bancară din suedeză în cehă
 • Traducere documente de analiză economică sau financiară din suedeză în cehă
 • Traduceri alte documente financiar-bancare din suedeză în cehă
 • Traducere lucrare de diplomă din suedeză în cehă
 • Traducere lucrare/teză de licență din suedeză în cehă
 • Traducere lucrare de disertație din suedeză în cehă
 • Traducere teză de doctorat din suedeză în cehă
 • Traducere rezumate lucrări de licență/disertație din suedeză în cehă
 • Traducere rezumat teză de doctorat din suedeză în cehă
 • Traducere rezumat (abstract) la lucrare din suedeză în cehă
 • Traducere alte lucrări științifice sau de alt tip din suedeză în cehă

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba suedeză în limba cehă sau orice altă limbă, după cum urmează:

 • Traduceri construcții din suedeză în cehă
 • Traduceri fizică din suedeză în cehă
 • Traduceri optică din suedeză în cehă
 • Traduceri domeniul petrolului și gazelor din suedeză în cehă
 • Traduceri industria lemnului din suedeză în cehă
 • Traduceri industrie ușoară din suedeză în cehă
 • Traduceri industrie metalurgică din suedeză în cehă
 • Traduceri industrie navală din suedeză în cehă
 • Traduceri domeniul energetic din suedeză în cehă
 • Traduceri industria alimentară din suedeză în cehă
 • Traduceri industria auto din suedeză în cehă
 • Traduceri inginerie din suedeză în cehă
 • Traduceri telecomunicații din suedeză în cehă
 • Traduceri chimie din suedeză în cehă
 • Traduceri modă/fashion din suedeză în cehă
 • Traduceri accesorii din suedeză în cehă
 • Traduceri turism din suedeză în cehă
 • Traduceri documente și declarații pentru licitații din suedeză în cehă
 • Traduceri caiete de sarcini din suedeză în cehă
 • Traduceri manuale de utilizare echipamente din suedeză în cehă
 • Traduceri manuale de utilizare utilaje din suedeză în cehă
 • Traduceri carte tehnică din suedeză în cehă
 • Traduceri fișe tehnice din suedeză în cehă
 • Traduceri descriere de produs din suedeză în cehă
 • Traduceri certificate de garanție din suedeză în cehă
 • Traduceri instrucțiuni de folosire/specificații tehnice utilaje și echipamente din suedeză în cehă
 • Traduceri descriere a procesului tehnologic de producție sau fabricație din suedeză în cehă
 • Traduceri studii fezabilitate din suedeză în cehă
 • Traduceri planuri cadastrale din suedeză în cehă
 • Traduceri certificate de urbanism din suedeză în cehă
 • Traduceri contracte cu termeni tehnici din suedeză în cehă
 • Traduceri cataloage de produse și materiale publicitare cu limbaj tehnic din suedeză în cehă
 • Traduceri cerificate și documentație managementul calității ISO din suedeză în cehă
 • Traduceri alte documente/documentații tehnice din suedeză în cehă

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba suedeză în limba cehă sau orice altă limbă.

 • Traduceri studii clinice, biologice, farmacologice din suedeză în cehă
 • Traduceri suedeză-cehă pentru centre (cabinete) medicale, spitale, clinici etc.
 • Traduceri suedeză-cehă pentru centre stomatologice
 • Traduceri suedeză-cehă pentru producători și distribuitori de medicamente
 • Traduceri suedeză-cehă pentru producători și distribuitori de echipamente medicale
 • Traduceri manual de instrucțiuni și aparate medicale din suedeză în cehă
 • Traduceri ghid (manual) de utilizare, prospecte medicament din suedeză în cehă
 • Traduceri lucrări de specialitate din suedeză în cehă
 • Traduceri alte documente/documentații medicale, farmacologice din suedeză în cehă

Oferim cele mai bune soluții de traducere a documentelor pentru companii/firme și instituții.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea contractelor dvs. a documentelor business, comerciale sau de orice alt tip, fie din limba suedeză în limba cehă, fie din limba cehă în limba suedeză, precum și în orice alte limbi.

 • TRADUCERE DOCUMENTE COMERCIALE din suedeză în cehă
  • Traducere facturi comerciale externe (invoice) din suedeză în cehă
  • Traducere certificate fitosanitare din suedeză în cehă
  • Traducere certificate sanitar-veterinare din suedeză în cehă
  • Traducere declarații de producător din suedeză în cehă
  • Traducere certificate de producător din suedeză în cehă
  • Traducere certificate de calitate din suedeză în cehă
  • Traducere certificate de origine a mărfurilor din suedeză în cehă
  • Traducere alte documente comerciale din suedeză în cehă
 • TRADUCERE ACTE FIRMĂ din suedeză în cehă (acte emise de Oficiciul Registrului Comerțului)
  • Traducere Certificat de Înregistare a Societăților Comerciale din suedeză în cehă
  • Traducere Certificat Constatator din suedeză în cehă
  • Traducere declarații oficiale - mențiuni de înregistrare, dată certă etc. din suedeză în cehă
 • TRADUCERE ALTE DOCUMENTE din suedeză în cehă
  • Traducere act constitutiv din suedeză în cehă
  • Traducere hotărâre generală a asociaților sau a acționarilor (hotărâre AGA) din suedeză în cehă
  • Traducere declarații, rezoluții, decizii din suedeză în cehă
  • Traducere acorduri de confidențialitate din suedeză în cehă
  • Traducere certificate ISO de managementul calității din suedeză în cehă
  • Traduceri contracte angajați din suedeză în cehă
  • Traducere plan de afaceri (business plan) din suedeză în cehă
  • Traducere caiet de sarcini din suedeză în cehă
  • Traduceri coduri de conduită din suedeză în cehă
  • Traducere ghid de bună practică din suedeză în cehă
  • Traduceri regulamente interne și de ordine interioară din suedeză în cehă
  • Traducere contracte cu partenerii, clienții și furnizorii din suedeză în cehă
  • Traducere certificate de atestare fiscală din suedeză în cehă
  • Traducere certificat de rezidență fiscală din suedeză în cehă
  • Traduceri acte contabile (bilanțuri etc.) din suedeză în cehă
  • Traducere acte pentru licitații din suedeză în cehă
  • Traducere corespondență de afaceri din suedeză în cehă
  • Traduceri CV-uri din suedeză în cehă
  • Traduceri orice alte documente din suedeză în cehă

Notă: Lista de mai sus este una orientativă. Oferim servicii de traducere și legalizări pentru orice localitate din România din aria de acoperire a curierului nostru partener. Astfel, nu ezitați să ne contactați, chiar dacă localitatea dvs. nu se află în lista de mai sus.

LISTĂ SERVICII

TRADUCERI AUTORIZATE din suedeză în cehă
TRADUCERI LEGALIZATE din suedeză în cehă

Livrarea documentelor se face prin metoda aleasa de dvs. Vă reamintim că putem livra documentele prin curier rapid atât în București, cât și în orice altă localitate din România sau din străinătate.

ATENȚIE! Pentru legalizarea notarială, traducerea ce se face dintr-o limbă străină într-o altă limbă străină, va fi însoțită de o traducere în limba română, semnată de același traducător care realizează traducerea inițială. Traducerea în română este necesară pentru ca Notarul Public să poată verifica conținutul înscrisului. Traducerea în limba română se va păstra la dosar.

SERVICII DE OBȚINERE A VIZELOR DE CĂLĂTORIE PENTRU PESTE 80 DE STATE DIN LUME

Pentru detalii despre necesitatea obținerii unei vize și procedurile aplicabile, consultați secțiunea OBȚINERE VIZE.

Cum procedez pentru a beneficia de serviciile Centrului T&B International?

Deoarece punem accentul pe utilizarea cât mai eficientă a timpului și reducerea costurilor pentru clienții noștri, subliniem faptul că indiferent dacă locuiți în București, în alt județ sau în afara României, NU ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA dvs. la birourile noastre! Toate detaliile pot fi transmise prin APLICAȚIA ONLINE de mai jos sau via e-mail.

CU T&B INTERNATIONAL PROCESUL DE TRADUCERE A DOCUMENTELOR ESTE SIMPLU, RAPID ȘI SIGUR
Aplicați ONLINE 24/7

Completați datele în aplicație și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va prelua cazul dvs. și în cel mai scurt timp veți primi o ofertă personalizată

Transmiteți documentele

Transmiteți documentele prin e-mail, curier sau personal la birourile noastre. Ne ocupăm de traducerea documentelor dvs..

Primiți documentele traduse și legalizate!

Vă returnăm documentele prin metoda aleasă de dvs. (curier rapid sau predare personală la birourile noastre).

Cât durează toate procedurile?

Durata totală depinde de volumul și tipul de acte/documente, motiv pentru care nu se poate preciza durata exactă fără o evaluare prealabilă. Vă vom furniza toate detaliile privind termenul de predare de îndată ce primim solicitarea dvs. prin aplicația online de mai jos sau pe e-mail.

Cu titlu orientativ, vă informăm că traducerea autorizată a unui act personal tipizat este gata în 1 zi lucrătoare.

Care sunt costurile?

Costul total pentru traducerea unui document depinde de numărul de pagini și de dificultatea textului. O pagină standard de traducere conține 2000 de caractere cu spații. În cazul actelor tipizate tariful se aplică per pagină, indiferent de numărul de caractere.

În cazul documentelor cu limbaj specializat costul per pagină este mai ridicat, în timp ce, pentru actele tipizate, se aplică tariful minim.

De asemenea, dacă se dorește legalizarea notarială, se adaugă tarifele percepute pentru aceste servicii.

Cum plătesc?

Facturarea se realizează în LEI (în cazul persoanelor rezidente în România) și în EUR (în cazul persoanelor rezidente în străinătate – la cursul de schimb al BNR) iar factura de plată este transmisă pe e-mail.

MODALITĂȚI DE PLATĂ
 • ONLINE cu cardul bancar emis sub una din siglele: VISA, Mastercard, American Express, Discover, JCB, Wright Express, Carte Blanche, Diner’s Club (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu un link prin accesarea căruia veți putea plăti online direct cu cardul dvs.)
 • Plată prin transfer bancar (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face transferul bancar – direct prin Internet Banking sau prin ordin de plată la ghișeul băncii)
 • Depunere numerar direct la casieria băncii (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face plata direct la casieria băncii)
Pentru o estimare a costurilor TOTALE vă rugăm să folosiți formularul de mai jos și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va analiza solicitarea dvs. și vă va transmite o ofertă adaptată nevoilor dvs.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea folosirii acestora și a politicii noastre de utilizare a fișierelor de tip cookies. Am înțeles