Sunteți în posesia unor acte redactate în suedeză și urmează să vă deplasați în străinătate pentru a întreprinde diverse formalități pe baza acestora sau pur și simplu aveți nevoie de traducerea unor documente din suedeză în germană?

Dacă răspunsul este afirmativ la cel puțin una din aceste întrebări, Centrul T&B International este soluția!

Ce servicii oferă Centrul de Vize și Legalizări T&B International?

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International cu sediul în centrul Bucureștiului (România) se asigură servicii specializate de asistență și consiliere pentru obținerea vizelor și permiselor de ședere pentru peste 100 de state din întreaga lume, servicii complete de traducere în/din peste 30 de limbi și servicii de vizare, apostilare sau supralegalizare a documentelor ce urmează să fie folosite în orice stat din lume.

Vă oferim consiliere GRATUITĂ în vederea estimării costurilor și a timpului necesar pentru toate procedurile de traducere și legalizare a documentelor dvs.

Misiunea noastră este de a economisi timp în favoarea dvs., de a vă scuti de drumuri și de vă oferi o experiență transparentă fară a lua contact cu procese birocratice complexe de cele mai multe ori puțin înțelese.

Ce trebuie să știți despre traduceri?

Traducerile pot fi simple, autorizate sau legalizate. Multe persoane se întreabă care este diferența dintre acestea. Pentru a veni în spijinul dvs., în continuare vă explicăm ce presupune fiecare dintre acestea.

Traducerile simple sunt considerate traduceri care nu necesită ştampila şi semnătura unui traducător autorizat de Ministerul Justiţiei. În cazul actelor oficiale care urmează să fie folosite în România, de obicei autoritățile solicită o traducere autorizată sau legalizată. Vă recomandăm să apelați la traduceri simple doar atunci când situațiile vă permit (de obicei când documentele nu se vor utiliza pentru realizarea unor formalități administrative/oficiale).

Traducerile autorizate sunt traducerile realizate de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România. Acestea poartă semnătura și ștampila traducătorului autorizat care a efectuat traducerea. De asemenea, acestea prezintă la finalul documentului încheierea prin care traducătorul autorizat certifică exactitatea traducerii documentului original și faptul că prin traducere nu a fost denaturat conținutul original al textului sau shimbat în vreun fel sensul anumitor cuvinte sau fraze.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Doar traducerile autorizate pot fi legalizate de către Notarul Public.

Traducerile legalizate nu trebuie confundate cu traducerile autorizate. Traducerile legalizate sunt acele traduceri care pe lângă ștampila și semnătura traducătorului au pe ultima pagină încheierea de legalizare a unui Notar Public. Spre diferență de acestea, traducerile autorizate au doar încheierea traducătorului autorizat, semnătura și ștampila acestuia.

Încheierea de legalizare a Notarului Public certifică faptul că semnătura traducătorului este autentică și că traducătorul deține o autorizație emisă de Ministerul Justiției.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Pentru a putea legaliza o traducere este nevoie de prezentarea documentelor în original în fața Notarului Public. Acestea trebuie să fie autentice (acte de stare civilă, diplome etc.), cu dată certă (documente în copie legalizată, documente cu dată certă în fața notarului), cu legalizare de semnătură etc.

Traducerile legalizate vor avea atașată la final o copie după actul original după care a fost realizată traducerea, fiecare pagină va fi numerotată, ștampilată și semnată de traducătorul autorizat. Acestea se pregătesc în două exemplare de traducătorul autorizat: un exemplar pentru client și un exemplar care rămâne în arhiva Notarului Public.

Notă: Actele oficiale străine pentru a fi recunoscute în România trebuie să fie certificate cu apostila de la Haga (în cazul în care au fost emise într-un stat semnatar al Convenției de la Haga) sau supralegalizate pe cale administrativă și consulară (de către Ministerul Afacerilor Externe din țara de origine a actului și ulterior de Ambasada țării în care urmează să fie utilizat actul acreditată în țara emitentă a actului) – în cazul în care actul a fost emis într-un stat nesemnatar al Convenției de la Haga. Se face excepție de la obligativitatea apostilării/supralegalizării, în cazul în care actul provine dintr-un stat cu care țara de destinație a încheiat acorduri privind scutirea de obligativitatea aplicării apostilei sau a supralegalizării.
Ce tip de documente traducem din limba suedeză în limba germană?

Indiferent de tipul documentelor pe care doriți să le traducem, Centrul T&B International vă oferă soluția perfectă. Indiferent că vorbim de documente tipizate sau de documente cu un grad ridicat de dificultate, specialiștii vor face în asa fel încât rezultatul să fie la cele mai înalte standarde de calitate.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba suedeză în limba germană a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere acte de stare civilă din suedeză în germană
  • Traducere certificat de naștere din suedeză în germană
  • Traducere certificat de căsătorie din suedeză în germană
  • Traducere certificat de deces din suedeză în germană
 • Traducere extrase/certificate din suedeză în germană
  • Traducere certificate de divorț din suedeză în germană
  • Traducere extrase de pe actele de stare civilă din suedeză în germană
  • Traducere certificate de schimbare a numelui pe cale administrativă din suedeză în germană
  • Traducere acte care atestă componența familiei din suedeză în germană
  • Traducere adeverință privind starea civilă/dovadă celibat din suedeză în germană
  • Traducere Certificat de atestare a domiciliului și a cetățeniei române din suedeză în germană
 • Traducere caziere din suedeză în germană
  • Traducere cazier judiciar din suedeză în germană
  • Traducere cazier auto din suedeză în germană
  • Traducere cazier fiscal din suedeză în germană
 • Traducere acte de identitate/permise din suedeză în germană
  • Traducere carte/buletin de identitate
  • Traducere pașaport
  • Traducere permis de rezidență
  • Traducere permis de conducere
 • Traducere adeverințe din suedeză în germană
  • Traducere adeverință de la locul de muncă din suedeză în germană
  • Traducere adeverință de student din suedeză în germană
  • Traducere adeverință de pensionar/talon de pensie din suedeză în germană
  • Alte tipuri de adeverințe din suedeză în germană
 • Traducere alte acte personale sau profesionale din suedeză în germană

Vă stăm la dispoziție pentru pentru traducerea din limba suedeză în limba germană, după cum urmează:

 • Traducere acte de studii preuniversitare din suedeză în germană:
  • Traducere diplomă/certificat de absolvire studii gimnaziale din suedeză în germană
  • Traducere diplomă de absolvire a școlii profesionale din suedeză în germană
  • Traducere diplomă de bacalaureat din suedeză în germană
  • Traducere diplomă de studii postliceale din suedeză în germană
  • Traducere foi matricole din suedeză în germană
  • Traducere planuri de învățământ din suedeză în germană
  • Altele
 • Traducere acte de studii universitare și post-universitare din suedeză în germană:
  • Traducere diplomă de licență din suedeză în germană
  • Traducere diplomă de master din suedeză în germană
  • Traducere diplomă de Doctor (PhD) din suedeză în germană
  • Traducere diplomă de studii postuniversitare din suedeză în germană
  • Traducere diplomă de absolvire din suedeză în germană
  • Traducere adeverințe de absolvire din suedeză în germană (care înlocuiesc diploma până la eliberarea acesteia)
  • Traducere supliment la diplomă (foaie matricolă/situație școlară) din suedeză în germană
  • Traduceri programe analitice din suedeză în germană
  • Traducere adeverințe care atestă calitate de student din suedeză în germană
  • Traducere atestate de echivalare a studiilor din suedeză în germană
  • Traducere certificate de pregătire didactică din suedeză în germană
  • Traducere alte acte de studii din suedeză în germană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba suedeză în limba germană a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducerea din suedeză în germană a actelor privind calificarea/specializarea pentru activitățile din domeniul medical (medici, medici dentiști, asistenți medicali, moșe, farmaciști, tehnicieni dentari, psihologi etc.): certificate de membru, certificate de conformitate, adeverințe de rezident, adeverințe de confirmare, adeverințe privind stagiile efectuate, recomandări, atestate de liberă practică etc.;
 • Traducerea din suedeză în germană a actelor privind calificarea/speciflicarea pentru activitățile din domeniul veterinar;
 • Traducere acte care atestă profesia de Arhitect din suedeză în germană;
 • Traducerea din suedeză în germană a actelor dovedesc calificarea/pregătirea în diferite meserii:
  • Traducere certificate/diplome de absolvire din suedeză în germană;
  • Traducere certificate de calificare profesională din suedeză în germană;
  • Traducere certificate de competente profesionale din suedeză în germană;
  • Traducere atestate privind calificarea/pregătirea și experiența profesională din suedeză în germană;
  • Traducere certificate de atestare (tehnico-profesională etc.) din suedeză în germană;
  • Traducere certificate de pregătire profesională din suedeză în germană;
  • Traducere adeverințe care atestă calificarea din suedeză în germană;
  • Traducere alte acte care dovedesc calificarea în diferite meserii din suedeză în germană.
 • Traducerea din suedeză în germană a certificatelor de competență ale personalului maritim navigant;
 • Traducerea din suedeză în germană a Brevetelor de Turism;
 • Traducerea din suedeză în germană a atestatelor pentru artiștii liber profesioniști;
 • Traducere acte șoferi profesioniști din suedeză în germană.

Vă ajutăm să vă prezentați într-un mod profesionist în fața potențialilor angajatori. Prima impresie contează foarte mult!

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba suedeză în limba germană, după cum urmează:

 • Traducere CV (Curriculum Vitae) din suedeză în germană;
 • Traducere scrisoare de intenție din suedeză în germană;
 • Traduceri scrisori de recomandare din suedeză în germană;
 • Traducere acte care atestă vechimea în muncă, în domeniu și în specialitate din suedeză în germană;
 • Traducere cazier judiciar pentru angajare din suedeză în germană;
 • Traducere acte de studii/acte care atestă calificarea (specializarea) profesională din suedeză în germană;
 • Traducere alte acte personale pentru angajare din suedeză în germană.

Dacă urmează să emigrați în străinătate, cel mai probabil, în funcție de țara de destinație, va trebui întocmit un dosar.

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba suedeză în limba germană și în orice altă limbă a actelor dvs.

Cei mai mulți dintre clienții noștri aplează la serviciile noastre de:

 • Traducere acte de emigrare în Canada
 • Traducere acte de emigrare în SUA
 • Traducere acte de emigrare în Australia
 • Traducere acte de emigrare în Noua Zeelandă
 • Traducere acte de emigrare în țările din Orientul Mijlociu
 • Traducere acte de emigrare în țările din America Latină
 • Traducere acte de emigrare în țările din Asia sau Oceania
 • Traducere acte de emigrare în țările din Africa
 • Traducere acte de emigrare în alte țări din Europa

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba suedeză în limba germană, după cum urmează:

 • Traduceri adeverințe medicale din suedeză în germană
 • Traduceri certificate medicale din suedeză în germană
 • Traduceri dovezi de vaccinare/aviz epidemiologic din suedeză în germană
 • Traduceri referate/fișe/rapoarte medicale din suedeză în germană
 • Traduceri recomandări medicale din suedeză în germană
 • Traducerea din suedeză în germană a buletinelor de analize și alte documente medicale emise de unități sanitare publice sau private:
  • Traducere raport RMN, CT, PET/CT, ecografie, radiografie din suedeză în germană
  • Traducere rezultate analize biochimice din suedeză în germană
  • Traducere rezultate analize histopatologice (biopsii) din suedeză în germană
  • Traducere rezultate examne imunohistochimice din suedeză în germană
  • Traducere rezultate examene colonoscopice din suedeză în germană
  • Traducere rezultate examene medicale de orice natură din suedeză în germană
  • Traducere bilet de ieșire/de externare din spital din suedeză în germană
  • Traducere bilet de internare din suedeză în germană
 • Traducerea din suedeză în germană a buletinelor de analize pentru obținerea vizelor de muncă
 • Traducere prescriptie medicală/rețetă din suedeză în germană
 • Traducere certificat de încadrare în grad de handicap din suedeză în germană
 • Traduceri asigurări medicale, de sănătate, de viață, de călătorie din suedeză în germană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba suedeză în limba germană a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere Certificat de rezidență fiscală din suedeză în germană (pentru evitarea dublei impuneri)
 • Traducere Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale din suedeză în germană
 • Traducere din suedeză în germană a adeverințelor de venit eliberate autoritățile fiscale sau de angajator
 • Taducere alte acte cu caracter fiscal din suedeză în germană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea suedeză în limba germană a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere autorizații din suedeză în germană (de procurare armă și muniție, de liberă practică, pentru desfășurarea activitătii de diriginte de șantier etc.);
 • Traducere avize din suedeză în germană;
 • Traducere decizii din suedeză în germană (de pensionare, medicală asupra capacității de muncă, privind încetarea/suspendarea plății ajutorului de șomaj, de acordare / suspendare a indemnizației pentru creșterea copilului, de acordare a alocației de stat pentru copii etc.);
 • Traducere dispoziții din suedeză în germană;
 • Traducere atestate din suedeză în germană (pentru exercitarea profesiei de agent de pază și ordine, de detectiv particular, de persoană sau familie aptă să adopte etc.);
 • Traducere licențe din suedeză în germană (de antrenor, de funcționare a societăților specializate sau a cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.);
 • Traducere extrase ale registrelor deținute de un organ al administrației publice, atestate, adeverințe și certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atestă o anumită calitate sau un drept, în vederea valorificării anumitor drepturi etc..

Pentru înmatricularea unei mașini, achiziționată dintr-o altă țară, puteți avea nevoie de traducerea actelor auto: actul de înstrăinare (în funcție de proveniență - contractul de vânzare-cumpărare, dacă a fost cumpărat de la o persoană fizică SAU factura de achiziție, dacă este achiziționat de la persoană juridică), certificatul de înmatriculare/brief eliberat de autoritățile statului unde a fost înregistrat autoturismul, cartea mașinii etc..

Vă oferim servicii complete de traducere autorizată și legalizată a tuturor actelor auto, după cum urmează

Pentru alte detalii legate de formalitățile de înmatriculare consultați pagina de Acte Auto

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba suedeză în limba germană a documentelor dvs., după cum urmează:

 • Traduceri hotărâri/sentințe/decizii judecătorești din suedeză în germană
 • Traduceri acte emise de Parchete din suedeză în germană
 • Traduceri acte emise de executorul judecătoresc din suedeză în germană
 • Traduceri acte emise de Oficiul Registrului Comerțului din suedeză în germană
 • Traduceri declarații oficiale din suedeză în germană
 • Traduceri acte notariale emise de Notarii Publici din suedeză în germană
 • Traducere acord de confidențialitate din suedeză în germană
 • Traducere contract de prestări servicii din suedeză în germană
 • Traducere contract de leasing din suedeză în germană
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din suedeză în germană
 • Traduceri contracte specifice din suedeză în germană
 • Traducere raport judicial din suedeză în germană
 • Traducere scrisoare de credit din suedeză în germană
 • Traducere certificat ISO management de calitate din suedeză în germană
 • Traducere alte acte juridice din suedeză în germană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea suedeză în limba germană a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere procură/împuternicire din suedeză în germană
 • Traduceri înscrisuri sub semnătura privată cu dată certă din suedeză în germană
 • Traduceri declarații din suedeză în germană
 • Traducere certificat de divorț din suedeză în germană
 • Traducere convenții matrimoniale din suedeză în germană
 • Traducere certificat de moștenitor din suedeză în germană
 • Traducere testament din suedeză în germană
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din suedeză în germană
 • Traducere contract de comodat din suedeză în germană
 • Traducere acte de ipotecă din suedeză în germană
 • Traducere contract de închiriere din suedeză în germană
 • Traducere contract de mandat din suedeză în germană
 • Traducere declarații notariale în vederea înființării unei societăți comerciale/companii din suedeză în germană
 • Traducere declarație ieșire copil minor din țară din suedeză în germană
 • Traducere acte emise de Ambasade sau Consulate din suedeză în germană
 • Traduceri alte acte notariale/consulare din suedeză în germană

Pot exista situații concrete în care oficialitățile din România vă pot solicita să prezentați anumite extrase, scrisori sau alte documente bancare. Fie că este vorba de un credit bancar pe care doriți să îl faceți sau de alte situații în care vi se cere să demonstrați realizările financiare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba suedeză în limba germană sau în orice altă limbă a actelor dvs. după cum urmează:

 • Traducere extras de cont din suedeză în germană
 • Traducere bilanț/balanță contabilă din suedeză în germană
 • Traducere raport financiar sau contabil din suedeză în germană
 • Traducere documente experitiză contabilă sau de audit din suedeză în germană
 • Traducere proiect de finanțare din suedeză în germană
 • Traducere plan de afaceri din suedeză în germană
 • Traducere contract de prestări servicii din suedeză în germană
 • Traducere contract de ipotecă din suedeză în germană
 • Traducere scrisoare de bonitate din suedeză în germană
 • Traducere scrisori de garanție bancară din suedeză în germană
 • Traducere documente de analiză economică sau financiară din suedeză în germană
 • Traduceri alte documente financiar-bancare din suedeză în germană
 • Traducere lucrare de diplomă din suedeză în germană
 • Traducere lucrare/teză de licență din suedeză în germană
 • Traducere lucrare de disertație din suedeză în germană
 • Traducere teză de doctorat din suedeză în germană
 • Traducere rezumate lucrări de licență/disertație din suedeză în germană
 • Traducere rezumat teză de doctorat din suedeză în germană
 • Traducere rezumat (abstract) la lucrare din suedeză în germană
 • Traducere alte lucrări științifice sau de alt tip din suedeză în germană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba suedeză în limba germană sau orice altă limbă, după cum urmează:

 • Traduceri construcții din suedeză în germană
 • Traduceri fizică din suedeză în germană
 • Traduceri optică din suedeză în germană
 • Traduceri domeniul petrolului și gazelor din suedeză în germană
 • Traduceri industria lemnului din suedeză în germană
 • Traduceri industrie ușoară din suedeză în germană
 • Traduceri industrie metalurgică din suedeză în germană
 • Traduceri industrie navală din suedeză în germană
 • Traduceri domeniul energetic din suedeză în germană
 • Traduceri industria alimentară din suedeză în germană
 • Traduceri industria auto din suedeză în germană
 • Traduceri inginerie din suedeză în germană
 • Traduceri telecomunicații din suedeză în germană
 • Traduceri chimie din suedeză în germană
 • Traduceri modă/fashion din suedeză în germană
 • Traduceri accesorii din suedeză în germană
 • Traduceri turism din suedeză în germană
 • Traduceri documente și declarații pentru licitații din suedeză în germană
 • Traduceri caiete de sarcini din suedeză în germană
 • Traduceri manuale de utilizare echipamente din suedeză în germană
 • Traduceri manuale de utilizare utilaje din suedeză în germană
 • Traduceri carte tehnică din suedeză în germană
 • Traduceri fișe tehnice din suedeză în germană
 • Traduceri descriere de produs din suedeză în germană
 • Traduceri certificate de garanție din suedeză în germană
 • Traduceri instrucțiuni de folosire/specificații tehnice utilaje și echipamente din suedeză în germană
 • Traduceri descriere a procesului tehnologic de producție sau fabricație din suedeză în germană
 • Traduceri studii fezabilitate din suedeză în germană
 • Traduceri planuri cadastrale din suedeză în germană
 • Traduceri certificate de urbanism din suedeză în germană
 • Traduceri contracte cu termeni tehnici din suedeză în germană
 • Traduceri cataloage de produse și materiale publicitare cu limbaj tehnic din suedeză în germană
 • Traduceri cerificate și documentație managementul calității ISO din suedeză în germană
 • Traduceri alte documente/documentații tehnice din suedeză în germană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba suedeză în limba germană sau orice altă limbă.

 • Traduceri studii clinice, biologice, farmacologice din suedeză în germană
 • Traduceri suedeză-germană pentru centre (cabinete) medicale, spitale, clinici etc.
 • Traduceri suedeză-germană pentru centre stomatologice
 • Traduceri suedeză-germană pentru producători și distribuitori de medicamente
 • Traduceri suedeză-germană pentru producători și distribuitori de echipamente medicale
 • Traduceri manual de instrucțiuni și aparate medicale din suedeză în germană
 • Traduceri ghid (manual) de utilizare, prospecte medicament din suedeză în germană
 • Traduceri lucrări de specialitate din suedeză în germană
 • Traduceri alte documente/documentații medicale, farmacologice din suedeză în germană

Oferim cele mai bune soluții de traducere a documentelor pentru companii/firme și instituții.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea contractelor dvs. a documentelor business, comerciale sau de orice alt tip, fie din limba suedeză în limba germană, fie din limba germană în limba suedeză, precum și în orice alte limbi.

 • TRADUCERE DOCUMENTE COMERCIALE din suedeză în germană
  • Traducere facturi comerciale externe (invoice) din suedeză în germană
  • Traducere certificate fitosanitare din suedeză în germană
  • Traducere certificate sanitar-veterinare din suedeză în germană
  • Traducere declarații de producător din suedeză în germană
  • Traducere certificate de producător din suedeză în germană
  • Traducere certificate de calitate din suedeză în germană
  • Traducere certificate de origine a mărfurilor din suedeză în germană
  • Traducere alte documente comerciale din suedeză în germană
 • TRADUCERE ACTE FIRMĂ din suedeză în germană (acte emise de Oficiciul Registrului Comerțului)
  • Traducere Certificat de Înregistare a Societăților Comerciale din suedeză în germană
  • Traducere Certificat Constatator din suedeză în germană
  • Traducere declarații oficiale - mențiuni de înregistrare, dată certă etc. din suedeză în germană
 • TRADUCERE ALTE DOCUMENTE din suedeză în germană
  • Traducere act constitutiv din suedeză în germană
  • Traducere hotărâre generală a asociaților sau a acționarilor (hotărâre AGA) din suedeză în germană
  • Traducere declarații, rezoluții, decizii din suedeză în germană
  • Traducere acorduri de confidențialitate din suedeză în germană
  • Traducere certificate ISO de managementul calității din suedeză în germană
  • Traduceri contracte angajați din suedeză în germană
  • Traducere plan de afaceri (business plan) din suedeză în germană
  • Traducere caiet de sarcini din suedeză în germană
  • Traduceri coduri de conduită din suedeză în germană
  • Traducere ghid de bună practică din suedeză în germană
  • Traduceri regulamente interne și de ordine interioară din suedeză în germană
  • Traducere contracte cu partenerii, clienții și furnizorii din suedeză în germană
  • Traducere certificate de atestare fiscală din suedeză în germană
  • Traducere certificat de rezidență fiscală din suedeză în germană
  • Traduceri acte contabile (bilanțuri etc.) din suedeză în germană
  • Traducere acte pentru licitații din suedeză în germană
  • Traducere corespondență de afaceri din suedeză în germană
  • Traduceri CV-uri din suedeză în germană
  • Traduceri orice alte documente din suedeză în germană

Notă: Lista de mai sus este una orientativă. Oferim servicii de traducere și legalizări pentru orice localitate din România din aria de acoperire a curierului nostru partener. Astfel, nu ezitați să ne contactați, chiar dacă localitatea dvs. nu se află în lista de mai sus.

LISTĂ SERVICII

TRADUCERI AUTORIZATE din suedeză în germană
TRADUCERI LEGALIZATE din suedeză în germană

Livrarea documentelor se face prin metoda aleasa de dvs. Vă reamintim că putem livra documentele prin curier rapid atât în București, cât și în orice altă localitate din România sau din străinătate.

ATENȚIE! Pentru legalizarea notarială, traducerea ce se face dintr-o limbă străină într-o altă limbă străină, va fi însoțită de o traducere în limba română, semnată de același traducător care realizează traducerea inițială. Traducerea în română este necesară pentru ca Notarul Public să poată verifica conținutul înscrisului. Traducerea în limba română se va păstra la dosar.

SERVICII DE OBȚINERE A VIZELOR DE CĂLĂTORIE PENTRU PESTE 80 DE STATE DIN LUME

Pentru detalii despre necesitatea obținerii unei vize și procedurile aplicabile, consultați secțiunea OBȚINERE VIZE.

Cum procedez pentru a beneficia de serviciile Centrului T&B International?

Deoarece punem accentul pe utilizarea cât mai eficientă a timpului și reducerea costurilor pentru clienții noștri, subliniem faptul că indiferent dacă locuiți în București, în alt județ sau în afara României, NU ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA dvs. la birourile noastre! Toate detaliile pot fi transmise prin APLICAȚIA ONLINE de mai jos sau via e-mail.

CU T&B INTERNATIONAL PROCESUL DE TRADUCERE A DOCUMENTELOR ESTE SIMPLU, RAPID ȘI SIGUR
Aplicați ONLINE 24/7

Completați datele în aplicație și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va prelua cazul dvs. și în cel mai scurt timp veți primi o ofertă personalizată

Transmiteți documentele

Transmiteți documentele prin e-mail, curier sau personal la birourile noastre. Ne ocupăm de traducerea documentelor dvs..

Primiți documentele traduse și legalizate!

Vă returnăm documentele prin metoda aleasă de dvs. (curier rapid sau predare personală la birourile noastre).

Cât durează toate procedurile?

Durata totală depinde de volumul și tipul de acte/documente, motiv pentru care nu se poate preciza durata exactă fără o evaluare prealabilă. Vă vom furniza toate detaliile privind termenul de predare de îndată ce primim solicitarea dvs. prin aplicația online de mai jos sau pe e-mail.

Cu titlu orientativ, vă informăm că traducerea autorizată a unui act personal tipizat este gata în 1 zi lucrătoare.

Care sunt costurile?

Costul total pentru traducerea unui document depinde de numărul de pagini și de dificultatea textului. O pagină standard de traducere conține 2000 de caractere cu spații. În cazul actelor tipizate tariful se aplică per pagină, indiferent de numărul de caractere.

În cazul documentelor cu limbaj specializat costul per pagină este mai ridicat, în timp ce, pentru actele tipizate, se aplică tariful minim.

De asemenea, dacă se dorește legalizarea notarială, se adaugă tarifele percepute pentru aceste servicii.

Cum plătesc?

Facturarea se realizează în LEI (în cazul persoanelor rezidente în România) și în EUR (în cazul persoanelor rezidente în străinătate – la cursul de schimb al BNR) iar factura de plată este transmisă pe e-mail.

MODALITĂȚI DE PLATĂ
 • ONLINE cu cardul bancar emis sub una din siglele: VISA, Mastercard, American Express, Discover, JCB, Wright Express, Carte Blanche, Diner’s Club (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu un link prin accesarea căruia veți putea plăti online direct cu cardul dvs.)
 • Plată prin transfer bancar (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face transferul bancar – direct prin Internet Banking sau prin ordin de plată la ghișeul băncii)
 • Depunere numerar direct la casieria băncii (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face plata direct la casieria băncii)
Pentru o estimare a costurilor TOTALE vă rugăm să folosiți formularul de mai jos și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va analiza solicitarea dvs. și vă va transmite o ofertă adaptată nevoilor dvs.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea folosirii acestora și a politicii noastre de utilizare a fișierelor de tip cookies. Am înțeles