Sunteți în posesia unor acte redactate în turcă și urmează să vă deplasați în străinătate pentru a întreprinde diverse formalități pe baza acestora sau pur și simplu aveți nevoie de traducerea unor documente din turcă în franceză?

Dacă răspunsul este afirmativ la cel puțin una din aceste întrebări, Centrul T&B International este soluția!

Ce servicii oferă Centrul de Vize și Legalizări T&B International?

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International cu sediul în centrul Bucureștiului (România) se asigură servicii specializate de asistență și consiliere pentru obținerea vizelor și permiselor de ședere pentru peste 100 de state din întreaga lume, servicii complete de traducere în/din peste 30 de limbi și servicii de vizare, apostilare sau supralegalizare a documentelor ce urmează să fie folosite în orice stat din lume.

Vă oferim consiliere GRATUITĂ în vederea estimării costurilor și a timpului necesar pentru toate procedurile de traducere și legalizare a documentelor dvs.

Misiunea noastră este de a economisi timp în favoarea dvs., de a vă scuti de drumuri și de vă oferi o experiență transparentă fară a lua contact cu procese birocratice complexe de cele mai multe ori puțin înțelese.

Ce trebuie să știți despre traduceri?

Traducerile pot fi simple, autorizate sau legalizate. Multe persoane se întreabă care este diferența dintre acestea. Pentru a veni în spijinul dvs., în continuare vă explicăm ce presupune fiecare dintre acestea.

Traducerile simple sunt considerate traduceri care nu necesită ştampila şi semnătura unui traducător autorizat de Ministerul Justiţiei. În cazul actelor oficiale care urmează să fie folosite în România, de obicei autoritățile solicită o traducere autorizată sau legalizată. Vă recomandăm să apelați la traduceri simple doar atunci când situațiile vă permit (de obicei când documentele nu se vor utiliza pentru realizarea unor formalități administrative/oficiale).

Traducerile autorizate sunt traducerile realizate de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România. Acestea poartă semnătura și ștampila traducătorului autorizat care a efectuat traducerea. De asemenea, acestea prezintă la finalul documentului încheierea prin care traducătorul autorizat certifică exactitatea traducerii documentului original și faptul că prin traducere nu a fost denaturat conținutul original al textului sau shimbat în vreun fel sensul anumitor cuvinte sau fraze.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Doar traducerile autorizate pot fi legalizate de către Notarul Public.

Traducerile legalizate nu trebuie confundate cu traducerile autorizate. Traducerile legalizate sunt acele traduceri care pe lângă ștampila și semnătura traducătorului au pe ultima pagină încheierea de legalizare a unui Notar Public. Spre diferență de acestea, traducerile autorizate au doar încheierea traducătorului autorizat, semnătura și ștampila acestuia.

Încheierea de legalizare a Notarului Public certifică faptul că semnătura traducătorului este autentică și că traducătorul deține o autorizație emisă de Ministerul Justiției.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Pentru a putea legaliza o traducere este nevoie de prezentarea documentelor în original în fața Notarului Public. Acestea trebuie să fie autentice (acte de stare civilă, diplome etc.), cu dată certă (documente în copie legalizată, documente cu dată certă în fața notarului), cu legalizare de semnătură etc.

Traducerile legalizate vor avea atașată la final o copie după actul original după care a fost realizată traducerea, fiecare pagină va fi numerotată, ștampilată și semnată de traducătorul autorizat. Acestea se pregătesc în două exemplare de traducătorul autorizat: un exemplar pentru client și un exemplar care rămâne în arhiva Notarului Public.

Notă: Actele oficiale străine pentru a fi recunoscute în România trebuie să fie certificate cu apostila de la Haga (în cazul în care au fost emise într-un stat semnatar al Convenției de la Haga) sau supralegalizate pe cale administrativă și consulară (de către Ministerul Afacerilor Externe din țara de origine a actului și ulterior de Ambasada țării în care urmează să fie utilizat actul acreditată în țara emitentă a actului) – în cazul în care actul a fost emis într-un stat nesemnatar al Convenției de la Haga. Se face excepție de la obligativitatea apostilării/supralegalizării, în cazul în care actul provine dintr-un stat cu care țara de destinație a încheiat acorduri privind scutirea de obligativitatea aplicării apostilei sau a supralegalizării.
Ce tip de documente traducem din limba turcă în limba franceză?

Indiferent de tipul documentelor pe care doriți să le traducem, Centrul T&B International vă oferă soluția perfectă. Indiferent că vorbim de documente tipizate sau de documente cu un grad ridicat de dificultate, specialiștii vor face în asa fel încât rezultatul să fie la cele mai înalte standarde de calitate.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba turcă în limba franceză a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere acte de stare civilă din turcă în franceză
  • Traducere certificat de naștere din turcă în franceză
  • Traducere certificat de căsătorie din turcă în franceză
  • Traducere certificat de deces din turcă în franceză
 • Traducere extrase/certificate din turcă în franceză
  • Traducere certificate de divorț din turcă în franceză
  • Traducere extrase de pe actele de stare civilă din turcă în franceză
  • Traducere certificate de schimbare a numelui pe cale administrativă din turcă în franceză
  • Traducere acte care atestă componența familiei din turcă în franceză
  • Traducere adeverință privind starea civilă/dovadă celibat din turcă în franceză
  • Traducere Certificat de atestare a domiciliului și a cetățeniei române din turcă în franceză
 • Traducere caziere din turcă în franceză
  • Traducere cazier judiciar din turcă în franceză
  • Traducere cazier auto din turcă în franceză
  • Traducere cazier fiscal din turcă în franceză
 • Traducere acte de identitate/permise din turcă în franceză
  • Traducere carte/buletin de identitate
  • Traducere pașaport
  • Traducere permis de rezidență
  • Traducere permis de conducere
 • Traducere adeverințe din turcă în franceză
  • Traducere adeverință de la locul de muncă din turcă în franceză
  • Traducere adeverință de student din turcă în franceză
  • Traducere adeverință de pensionar/talon de pensie din turcă în franceză
  • Alte tipuri de adeverințe din turcă în franceză
 • Traducere alte acte personale sau profesionale din turcă în franceză

Vă stăm la dispoziție pentru pentru traducerea din limba turcă în limba franceză, după cum urmează:

 • Traducere acte de studii preuniversitare din turcă în franceză:
  • Traducere diplomă/certificat de absolvire studii gimnaziale din turcă în franceză
  • Traducere diplomă de absolvire a școlii profesionale din turcă în franceză
  • Traducere diplomă de bacalaureat din turcă în franceză
  • Traducere diplomă de studii postliceale din turcă în franceză
  • Traducere foi matricole din turcă în franceză
  • Traducere planuri de învățământ din turcă în franceză
  • Altele
 • Traducere acte de studii universitare și post-universitare din turcă în franceză:
  • Traducere diplomă de licență din turcă în franceză
  • Traducere diplomă de master din turcă în franceză
  • Traducere diplomă de Doctor (PhD) din turcă în franceză
  • Traducere diplomă de studii postuniversitare din turcă în franceză
  • Traducere diplomă de absolvire din turcă în franceză
  • Traducere adeverințe de absolvire din turcă în franceză (care înlocuiesc diploma până la eliberarea acesteia)
  • Traducere supliment la diplomă (foaie matricolă/situație școlară) din turcă în franceză
  • Traduceri programe analitice din turcă în franceză
  • Traducere adeverințe care atestă calitate de student din turcă în franceză
  • Traducere atestate de echivalare a studiilor din turcă în franceză
  • Traducere certificate de pregătire didactică din turcă în franceză
  • Traducere alte acte de studii din turcă în franceză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba turcă în limba franceză a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducerea din turcă în franceză a actelor privind calificarea/specializarea pentru activitățile din domeniul medical (medici, medici dentiști, asistenți medicali, moșe, farmaciști, tehnicieni dentari, psihologi etc.): certificate de membru, certificate de conformitate, adeverințe de rezident, adeverințe de confirmare, adeverințe privind stagiile efectuate, recomandări, atestate de liberă practică etc.;
 • Traducerea din turcă în franceză a actelor privind calificarea/speciflicarea pentru activitățile din domeniul veterinar;
 • Traducere acte care atestă profesia de Arhitect din turcă în franceză;
 • Traducerea din turcă în franceză a actelor dovedesc calificarea/pregătirea în diferite meserii:
  • Traducere certificate/diplome de absolvire din turcă în franceză;
  • Traducere certificate de calificare profesională din turcă în franceză;
  • Traducere certificate de competente profesionale din turcă în franceză;
  • Traducere atestate privind calificarea/pregătirea și experiența profesională din turcă în franceză;
  • Traducere certificate de atestare (tehnico-profesională etc.) din turcă în franceză;
  • Traducere certificate de pregătire profesională din turcă în franceză;
  • Traducere adeverințe care atestă calificarea din turcă în franceză;
  • Traducere alte acte care dovedesc calificarea în diferite meserii din turcă în franceză.
 • Traducerea din turcă în franceză a certificatelor de competență ale personalului maritim navigant;
 • Traducerea din turcă în franceză a Brevetelor de Turism;
 • Traducerea din turcă în franceză a atestatelor pentru artiștii liber profesioniști;
 • Traducere acte șoferi profesioniști din turcă în franceză.

Vă ajutăm să vă prezentați într-un mod profesionist în fața potențialilor angajatori. Prima impresie contează foarte mult!

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba turcă în limba franceză, după cum urmează:

 • Traducere CV (Curriculum Vitae) din turcă în franceză;
 • Traducere scrisoare de intenție din turcă în franceză;
 • Traduceri scrisori de recomandare din turcă în franceză;
 • Traducere acte care atestă vechimea în muncă, în domeniu și în specialitate din turcă în franceză;
 • Traducere cazier judiciar pentru angajare din turcă în franceză;
 • Traducere acte de studii/acte care atestă calificarea (specializarea) profesională din turcă în franceză;
 • Traducere alte acte personale pentru angajare din turcă în franceză.

Dacă urmează să emigrați în străinătate, cel mai probabil, în funcție de țara de destinație, va trebui întocmit un dosar.

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba turcă în limba franceză și în orice altă limbă a actelor dvs.

Cei mai mulți dintre clienții noștri aplează la serviciile noastre de:

 • Traducere acte de emigrare în Canada
 • Traducere acte de emigrare în SUA
 • Traducere acte de emigrare în Australia
 • Traducere acte de emigrare în Noua Zeelandă
 • Traducere acte de emigrare în țările din Orientul Mijlociu
 • Traducere acte de emigrare în țările din America Latină
 • Traducere acte de emigrare în țările din Asia sau Oceania
 • Traducere acte de emigrare în țările din Africa
 • Traducere acte de emigrare în alte țări din Europa

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba turcă în limba franceză, după cum urmează:

 • Traduceri adeverințe medicale din turcă în franceză
 • Traduceri certificate medicale din turcă în franceză
 • Traduceri dovezi de vaccinare/aviz epidemiologic din turcă în franceză
 • Traduceri referate/fișe/rapoarte medicale din turcă în franceză
 • Traduceri recomandări medicale din turcă în franceză
 • Traducerea din turcă în franceză a buletinelor de analize și alte documente medicale emise de unități sanitare publice sau private:
  • Traducere raport RMN, CT, PET/CT, ecografie, radiografie din turcă în franceză
  • Traducere rezultate analize biochimice din turcă în franceză
  • Traducere rezultate analize histopatologice (biopsii) din turcă în franceză
  • Traducere rezultate examne imunohistochimice din turcă în franceză
  • Traducere rezultate examene colonoscopice din turcă în franceză
  • Traducere rezultate examene medicale de orice natură din turcă în franceză
  • Traducere bilet de ieșire/de externare din spital din turcă în franceză
  • Traducere bilet de internare din turcă în franceză
 • Traducerea din turcă în franceză a buletinelor de analize pentru obținerea vizelor de muncă
 • Traducere prescriptie medicală/rețetă din turcă în franceză
 • Traducere certificat de încadrare în grad de handicap din turcă în franceză
 • Traduceri asigurări medicale, de sănătate, de viață, de călătorie din turcă în franceză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba turcă în limba franceză a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere Certificat de rezidență fiscală din turcă în franceză (pentru evitarea dublei impuneri)
 • Traducere Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale din turcă în franceză
 • Traducere din turcă în franceză a adeverințelor de venit eliberate autoritățile fiscale sau de angajator
 • Taducere alte acte cu caracter fiscal din turcă în franceză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea turcă în limba franceză a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere autorizații din turcă în franceză (de procurare armă și muniție, de liberă practică, pentru desfășurarea activitătii de diriginte de șantier etc.);
 • Traducere avize din turcă în franceză;
 • Traducere decizii din turcă în franceză (de pensionare, medicală asupra capacității de muncă, privind încetarea/suspendarea plății ajutorului de șomaj, de acordare / suspendare a indemnizației pentru creșterea copilului, de acordare a alocației de stat pentru copii etc.);
 • Traducere dispoziții din turcă în franceză;
 • Traducere atestate din turcă în franceză (pentru exercitarea profesiei de agent de pază și ordine, de detectiv particular, de persoană sau familie aptă să adopte etc.);
 • Traducere licențe din turcă în franceză (de antrenor, de funcționare a societăților specializate sau a cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.);
 • Traducere extrase ale registrelor deținute de un organ al administrației publice, atestate, adeverințe și certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atestă o anumită calitate sau un drept, în vederea valorificării anumitor drepturi etc..

Pentru înmatricularea unei mașini, achiziționată dintr-o altă țară, puteți avea nevoie de traducerea actelor auto: actul de înstrăinare (în funcție de proveniență - contractul de vânzare-cumpărare, dacă a fost cumpărat de la o persoană fizică SAU factura de achiziție, dacă este achiziționat de la persoană juridică), certificatul de înmatriculare/brief eliberat de autoritățile statului unde a fost înregistrat autoturismul, cartea mașinii etc..

Vă oferim servicii complete de traducere autorizată și legalizată a tuturor actelor auto, după cum urmează

Pentru alte detalii legate de formalitățile de înmatriculare consultați pagina de Acte Auto

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba turcă în limba franceză a documentelor dvs., după cum urmează:

 • Traduceri hotărâri/sentințe/decizii judecătorești din turcă în franceză
 • Traduceri acte emise de Parchete din turcă în franceză
 • Traduceri acte emise de executorul judecătoresc din turcă în franceză
 • Traduceri acte emise de Oficiul Registrului Comerțului din turcă în franceză
 • Traduceri declarații oficiale din turcă în franceză
 • Traduceri acte notariale emise de Notarii Publici din turcă în franceză
 • Traducere acord de confidențialitate din turcă în franceză
 • Traducere contract de prestări servicii din turcă în franceză
 • Traducere contract de leasing din turcă în franceză
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din turcă în franceză
 • Traduceri contracte specifice din turcă în franceză
 • Traducere raport judicial din turcă în franceză
 • Traducere scrisoare de credit din turcă în franceză
 • Traducere certificat ISO management de calitate din turcă în franceză
 • Traducere alte acte juridice din turcă în franceză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea turcă în limba franceză a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere procură/împuternicire din turcă în franceză
 • Traduceri înscrisuri sub semnătura privată cu dată certă din turcă în franceză
 • Traduceri declarații din turcă în franceză
 • Traducere certificat de divorț din turcă în franceză
 • Traducere convenții matrimoniale din turcă în franceză
 • Traducere certificat de moștenitor din turcă în franceză
 • Traducere testament din turcă în franceză
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din turcă în franceză
 • Traducere contract de comodat din turcă în franceză
 • Traducere acte de ipotecă din turcă în franceză
 • Traducere contract de închiriere din turcă în franceză
 • Traducere contract de mandat din turcă în franceză
 • Traducere declarații notariale în vederea înființării unei societăți comerciale/companii din turcă în franceză
 • Traducere declarație ieșire copil minor din țară din turcă în franceză
 • Traducere acte emise de Ambasade sau Consulate din turcă în franceză
 • Traduceri alte acte notariale/consulare din turcă în franceză

Pot exista situații concrete în care oficialitățile din România vă pot solicita să prezentați anumite extrase, scrisori sau alte documente bancare. Fie că este vorba de un credit bancar pe care doriți să îl faceți sau de alte situații în care vi se cere să demonstrați realizările financiare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba turcă în limba franceză sau în orice altă limbă a actelor dvs. după cum urmează:

 • Traducere extras de cont din turcă în franceză
 • Traducere bilanț/balanță contabilă din turcă în franceză
 • Traducere raport financiar sau contabil din turcă în franceză
 • Traducere documente experitiză contabilă sau de audit din turcă în franceză
 • Traducere proiect de finanțare din turcă în franceză
 • Traducere plan de afaceri din turcă în franceză
 • Traducere contract de prestări servicii din turcă în franceză
 • Traducere contract de ipotecă din turcă în franceză
 • Traducere scrisoare de bonitate din turcă în franceză
 • Traducere scrisori de garanție bancară din turcă în franceză
 • Traducere documente de analiză economică sau financiară din turcă în franceză
 • Traduceri alte documente financiar-bancare din turcă în franceză
 • Traducere lucrare de diplomă din turcă în franceză
 • Traducere lucrare/teză de licență din turcă în franceză
 • Traducere lucrare de disertație din turcă în franceză
 • Traducere teză de doctorat din turcă în franceză
 • Traducere rezumate lucrări de licență/disertație din turcă în franceză
 • Traducere rezumat teză de doctorat din turcă în franceză
 • Traducere rezumat (abstract) la lucrare din turcă în franceză
 • Traducere alte lucrări științifice sau de alt tip din turcă în franceză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba turcă în limba franceză sau orice altă limbă, după cum urmează:

 • Traduceri construcții din turcă în franceză
 • Traduceri fizică din turcă în franceză
 • Traduceri optică din turcă în franceză
 • Traduceri domeniul petrolului și gazelor din turcă în franceză
 • Traduceri industria lemnului din turcă în franceză
 • Traduceri industrie ușoară din turcă în franceză
 • Traduceri industrie metalurgică din turcă în franceză
 • Traduceri industrie navală din turcă în franceză
 • Traduceri domeniul energetic din turcă în franceză
 • Traduceri industria alimentară din turcă în franceză
 • Traduceri industria auto din turcă în franceză
 • Traduceri inginerie din turcă în franceză
 • Traduceri telecomunicații din turcă în franceză
 • Traduceri chimie din turcă în franceză
 • Traduceri modă/fashion din turcă în franceză
 • Traduceri accesorii din turcă în franceză
 • Traduceri turism din turcă în franceză
 • Traduceri documente și declarații pentru licitații din turcă în franceză
 • Traduceri caiete de sarcini din turcă în franceză
 • Traduceri manuale de utilizare echipamente din turcă în franceză
 • Traduceri manuale de utilizare utilaje din turcă în franceză
 • Traduceri carte tehnică din turcă în franceză
 • Traduceri fișe tehnice din turcă în franceză
 • Traduceri descriere de produs din turcă în franceză
 • Traduceri certificate de garanție din turcă în franceză
 • Traduceri instrucțiuni de folosire/specificații tehnice utilaje și echipamente din turcă în franceză
 • Traduceri descriere a procesului tehnologic de producție sau fabricație din turcă în franceză
 • Traduceri studii fezabilitate din turcă în franceză
 • Traduceri planuri cadastrale din turcă în franceză
 • Traduceri certificate de urbanism din turcă în franceză
 • Traduceri contracte cu termeni tehnici din turcă în franceză
 • Traduceri cataloage de produse și materiale publicitare cu limbaj tehnic din turcă în franceză
 • Traduceri cerificate și documentație managementul calității ISO din turcă în franceză
 • Traduceri alte documente/documentații tehnice din turcă în franceză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba turcă în limba franceză sau orice altă limbă.

 • Traduceri studii clinice, biologice, farmacologice din turcă în franceză
 • Traduceri turcă-franceză pentru centre (cabinete) medicale, spitale, clinici etc.
 • Traduceri turcă-franceză pentru centre stomatologice
 • Traduceri turcă-franceză pentru producători și distribuitori de medicamente
 • Traduceri turcă-franceză pentru producători și distribuitori de echipamente medicale
 • Traduceri manual de instrucțiuni și aparate medicale din turcă în franceză
 • Traduceri ghid (manual) de utilizare, prospecte medicament din turcă în franceză
 • Traduceri lucrări de specialitate din turcă în franceză
 • Traduceri alte documente/documentații medicale, farmacologice din turcă în franceză

Oferim cele mai bune soluții de traducere a documentelor pentru companii/firme și instituții.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea contractelor dvs. a documentelor business, comerciale sau de orice alt tip, fie din limba turcă în limba franceză, fie din limba franceză în limba turcă, precum și în orice alte limbi.

 • TRADUCERE DOCUMENTE COMERCIALE din turcă în franceză
  • Traducere facturi comerciale externe (invoice) din turcă în franceză
  • Traducere certificate fitosanitare din turcă în franceză
  • Traducere certificate sanitar-veterinare din turcă în franceză
  • Traducere declarații de producător din turcă în franceză
  • Traducere certificate de producător din turcă în franceză
  • Traducere certificate de calitate din turcă în franceză
  • Traducere certificate de origine a mărfurilor din turcă în franceză
  • Traducere alte documente comerciale din turcă în franceză
 • TRADUCERE ACTE FIRMĂ din turcă în franceză (acte emise de Oficiciul Registrului Comerțului)
  • Traducere Certificat de Înregistare a Societăților Comerciale din turcă în franceză
  • Traducere Certificat Constatator din turcă în franceză
  • Traducere declarații oficiale - mențiuni de înregistrare, dată certă etc. din turcă în franceză
 • TRADUCERE ALTE DOCUMENTE din turcă în franceză
  • Traducere act constitutiv din turcă în franceză
  • Traducere hotărâre generală a asociaților sau a acționarilor (hotărâre AGA) din turcă în franceză
  • Traducere declarații, rezoluții, decizii din turcă în franceză
  • Traducere acorduri de confidențialitate din turcă în franceză
  • Traducere certificate ISO de managementul calității din turcă în franceză
  • Traduceri contracte angajați din turcă în franceză
  • Traducere plan de afaceri (business plan) din turcă în franceză
  • Traducere caiet de sarcini din turcă în franceză
  • Traduceri coduri de conduită din turcă în franceză
  • Traducere ghid de bună practică din turcă în franceză
  • Traduceri regulamente interne și de ordine interioară din turcă în franceză
  • Traducere contracte cu partenerii, clienții și furnizorii din turcă în franceză
  • Traducere certificate de atestare fiscală din turcă în franceză
  • Traducere certificat de rezidență fiscală din turcă în franceză
  • Traduceri acte contabile (bilanțuri etc.) din turcă în franceză
  • Traducere acte pentru licitații din turcă în franceză
  • Traducere corespondență de afaceri din turcă în franceză
  • Traduceri CV-uri din turcă în franceză
  • Traduceri orice alte documente din turcă în franceză

Notă: Lista de mai sus este una orientativă. Oferim servicii de traducere și legalizări pentru orice localitate din România din aria de acoperire a curierului nostru partener. Astfel, nu ezitați să ne contactați, chiar dacă localitatea dvs. nu se află în lista de mai sus.

LISTĂ SERVICII

TRADUCERI AUTORIZATE din turcă în franceză
TRADUCERI LEGALIZATE din turcă în franceză

Livrarea documentelor se face prin metoda aleasa de dvs. Vă reamintim că putem livra documentele prin curier rapid atât în București, cât și în orice altă localitate din România sau din străinătate.

ATENȚIE! Pentru legalizarea notarială, traducerea ce se face dintr-o limbă străină într-o altă limbă străină, va fi însoțită de o traducere în limba română, semnată de același traducător care realizează traducerea inițială. Traducerea în română este necesară pentru ca Notarul Public să poată verifica conținutul înscrisului. Traducerea în limba română se va păstra la dosar.

SERVICII DE OBȚINERE A VIZELOR DE CĂLĂTORIE PENTRU PESTE 80 DE STATE DIN LUME

Pentru detalii despre necesitatea obținerii unei vize și procedurile aplicabile, consultați secțiunea OBȚINERE VIZE.

Cum procedez pentru a beneficia de serviciile Centrului T&B International?

Deoarece punem accentul pe utilizarea cât mai eficientă a timpului și reducerea costurilor pentru clienții noștri, subliniem faptul că indiferent dacă locuiți în București, în alt județ sau în afara României, NU ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA dvs. la birourile noastre! Toate detaliile pot fi transmise prin APLICAȚIA ONLINE de mai jos sau via e-mail.

CU T&B INTERNATIONAL PROCESUL DE TRADUCERE A DOCUMENTELOR ESTE SIMPLU, RAPID ȘI SIGUR
Aplicați ONLINE 24/7

Completați datele în aplicație și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va prelua cazul dvs. și în cel mai scurt timp veți primi o ofertă personalizată

Transmiteți documentele

Transmiteți documentele prin e-mail, curier sau personal la birourile noastre. Ne ocupăm de traducerea documentelor dvs..

Primiți documentele traduse și legalizate!

Vă returnăm documentele prin metoda aleasă de dvs. (curier rapid sau predare personală la birourile noastre).

Cât durează toate procedurile?

Durata totală depinde de volumul și tipul de acte/documente, motiv pentru care nu se poate preciza durata exactă fără o evaluare prealabilă. Vă vom furniza toate detaliile privind termenul de predare de îndată ce primim solicitarea dvs. prin aplicația online de mai jos sau pe e-mail.

Cu titlu orientativ, vă informăm că traducerea autorizată a unui act personal tipizat este gata în 1 zi lucrătoare.

Care sunt costurile?

Costul total pentru traducerea unui document depinde de numărul de pagini și de dificultatea textului. O pagină standard de traducere conține 2000 de caractere cu spații. În cazul actelor tipizate tariful se aplică per pagină, indiferent de numărul de caractere.

În cazul documentelor cu limbaj specializat costul per pagină este mai ridicat, în timp ce, pentru actele tipizate, se aplică tariful minim.

De asemenea, dacă se dorește legalizarea notarială, se adaugă tarifele percepute pentru aceste servicii.

Cum plătesc?

Facturarea se realizează în LEI (în cazul persoanelor rezidente în România) și în EUR (în cazul persoanelor rezidente în străinătate – la cursul de schimb al BNR) iar factura de plată este transmisă pe e-mail.

MODALITĂȚI DE PLATĂ
 • ONLINE cu cardul bancar emis sub una din siglele: VISA, Mastercard, American Express, Discover, JCB, Wright Express, Carte Blanche, Diner’s Club (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu un link prin accesarea căruia veți putea plăti online direct cu cardul dvs.)
 • Plată prin transfer bancar (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face transferul bancar – direct prin Internet Banking sau prin ordin de plată la ghișeul băncii)
 • Depunere numerar direct la casieria băncii (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face plata direct la casieria băncii)
Pentru o estimare a costurilor TOTALE vă rugăm să folosiți formularul de mai jos și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va analiza solicitarea dvs. și vă va transmite o ofertă adaptată nevoilor dvs.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea folosirii acestora și a politicii noastre de utilizare a fișierelor de tip cookies. Am înțeles