Sunteți în posesia unor acte redactate în vietnameză și urmează să vă deplasați în străinătate pentru a întreprinde diverse formalități pe baza acestora sau pur și simplu aveți nevoie de traducerea unor documente din vietnameză în franceză?

Dacă răspunsul este afirmativ la cel puțin una din aceste întrebări, Centrul T&B International este soluția!

Ce servicii oferă Centrul de Vize și Legalizări T&B International?

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International cu sediul în centrul Bucureștiului (România) se asigură servicii specializate de asistență și consiliere pentru obținerea vizelor și permiselor de ședere pentru peste 100 de state din întreaga lume, servicii complete de traducere în/din peste 30 de limbi și servicii de vizare, apostilare sau supralegalizare a documentelor ce urmează să fie folosite în orice stat din lume.

Vă oferim consiliere GRATUITĂ în vederea estimării costurilor și a timpului necesar pentru toate procedurile de traducere și legalizare a documentelor dvs.

Misiunea noastră este de a economisi timp în favoarea dvs., de a vă scuti de drumuri și de vă oferi o experiență transparentă fară a lua contact cu procese birocratice complexe de cele mai multe ori puțin înțelese.

Ce trebuie să știți despre traduceri?

Traducerile pot fi simple, autorizate sau legalizate. Multe persoane se întreabă care este diferența dintre acestea. Pentru a veni în spijinul dvs., în continuare vă explicăm ce presupune fiecare dintre acestea.

Traducerile simple sunt considerate traduceri care nu necesită ştampila şi semnătura unui traducător autorizat de Ministerul Justiţiei. În cazul actelor oficiale care urmează să fie folosite în România, de obicei autoritățile solicită o traducere autorizată sau legalizată. Vă recomandăm să apelați la traduceri simple doar atunci când situațiile vă permit (de obicei când documentele nu se vor utiliza pentru realizarea unor formalități administrative/oficiale).

Traducerile autorizate sunt traducerile realizate de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România. Acestea poartă semnătura și ștampila traducătorului autorizat care a efectuat traducerea. De asemenea, acestea prezintă la finalul documentului încheierea prin care traducătorul autorizat certifică exactitatea traducerii documentului original și faptul că prin traducere nu a fost denaturat conținutul original al textului sau shimbat în vreun fel sensul anumitor cuvinte sau fraze.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Doar traducerile autorizate pot fi legalizate de către Notarul Public.

Traducerile legalizate nu trebuie confundate cu traducerile autorizate. Traducerile legalizate sunt acele traduceri care pe lângă ștampila și semnătura traducătorului au pe ultima pagină încheierea de legalizare a unui Notar Public. Spre diferență de acestea, traducerile autorizate au doar încheierea traducătorului autorizat, semnătura și ștampila acestuia.

Încheierea de legalizare a Notarului Public certifică faptul că semnătura traducătorului este autentică și că traducătorul deține o autorizație emisă de Ministerul Justiției.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Pentru a putea legaliza o traducere este nevoie de prezentarea documentelor în original în fața Notarului Public. Acestea trebuie să fie autentice (acte de stare civilă, diplome etc.), cu dată certă (documente în copie legalizată, documente cu dată certă în fața notarului), cu legalizare de semnătură etc.

Traducerile legalizate vor avea atașată la final o copie după actul original după care a fost realizată traducerea, fiecare pagină va fi numerotată, ștampilată și semnată de traducătorul autorizat. Acestea se pregătesc în două exemplare de traducătorul autorizat: un exemplar pentru client și un exemplar care rămâne în arhiva Notarului Public.

Notă: Actele oficiale străine pentru a fi recunoscute în România trebuie să fie certificate cu apostila de la Haga (în cazul în care au fost emise într-un stat semnatar al Convenției de la Haga) sau supralegalizate pe cale administrativă și consulară (de către Ministerul Afacerilor Externe din țara de origine a actului și ulterior de Ambasada țării în care urmează să fie utilizat actul acreditată în țara emitentă a actului) – în cazul în care actul a fost emis într-un stat nesemnatar al Convenției de la Haga. Se face excepție de la obligativitatea apostilării/supralegalizării, în cazul în care actul provine dintr-un stat cu care țara de destinație a încheiat acorduri privind scutirea de obligativitatea aplicării apostilei sau a supralegalizării.
Ce tip de documente traducem din limba vietnameză în limba franceză?

Indiferent de tipul documentelor pe care doriți să le traducem, Centrul T&B International vă oferă soluția perfectă. Indiferent că vorbim de documente tipizate sau de documente cu un grad ridicat de dificultate, specialiștii vor face în asa fel încât rezultatul să fie la cele mai înalte standarde de calitate.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba vietnameză în limba franceză a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere acte de stare civilă din vietnameză în franceză
  • Traducere certificat de naștere din vietnameză în franceză
  • Traducere certificat de căsătorie din vietnameză în franceză
  • Traducere certificat de deces din vietnameză în franceză
 • Traducere extrase/certificate din vietnameză în franceză
  • Traducere certificate de divorț din vietnameză în franceză
  • Traducere extrase de pe actele de stare civilă din vietnameză în franceză
  • Traducere certificate de schimbare a numelui pe cale administrativă din vietnameză în franceză
  • Traducere acte care atestă componența familiei din vietnameză în franceză
  • Traducere adeverință privind starea civilă/dovadă celibat din vietnameză în franceză
  • Traducere Certificat de atestare a domiciliului și a cetățeniei române din vietnameză în franceză
 • Traducere caziere din vietnameză în franceză
  • Traducere cazier judiciar din vietnameză în franceză
  • Traducere cazier auto din vietnameză în franceză
  • Traducere cazier fiscal din vietnameză în franceză
 • Traducere acte de identitate/permise din vietnameză în franceză
  • Traducere carte/buletin de identitate
  • Traducere pașaport
  • Traducere permis de rezidență
  • Traducere permis de conducere
 • Traducere adeverințe din vietnameză în franceză
  • Traducere adeverință de la locul de muncă din vietnameză în franceză
  • Traducere adeverință de student din vietnameză în franceză
  • Traducere adeverință de pensionar/talon de pensie din vietnameză în franceză
  • Alte tipuri de adeverințe din vietnameză în franceză
 • Traducere alte acte personale sau profesionale din vietnameză în franceză

Vă stăm la dispoziție pentru pentru traducerea din limba vietnameză în limba franceză, după cum urmează:

 • Traducere acte de studii preuniversitare din vietnameză în franceză:
  • Traducere diplomă/certificat de absolvire studii gimnaziale din vietnameză în franceză
  • Traducere diplomă de absolvire a școlii profesionale din vietnameză în franceză
  • Traducere diplomă de bacalaureat din vietnameză în franceză
  • Traducere diplomă de studii postliceale din vietnameză în franceză
  • Traducere foi matricole din vietnameză în franceză
  • Traducere planuri de învățământ din vietnameză în franceză
  • Altele
 • Traducere acte de studii universitare și post-universitare din vietnameză în franceză:
  • Traducere diplomă de licență din vietnameză în franceză
  • Traducere diplomă de master din vietnameză în franceză
  • Traducere diplomă de Doctor (PhD) din vietnameză în franceză
  • Traducere diplomă de studii postuniversitare din vietnameză în franceză
  • Traducere diplomă de absolvire din vietnameză în franceză
  • Traducere adeverințe de absolvire din vietnameză în franceză (care înlocuiesc diploma până la eliberarea acesteia)
  • Traducere supliment la diplomă (foaie matricolă/situație școlară) din vietnameză în franceză
  • Traduceri programe analitice din vietnameză în franceză
  • Traducere adeverințe care atestă calitate de student din vietnameză în franceză
  • Traducere atestate de echivalare a studiilor din vietnameză în franceză
  • Traducere certificate de pregătire didactică din vietnameză în franceză
  • Traducere alte acte de studii din vietnameză în franceză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba vietnameză în limba franceză a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducerea din vietnameză în franceză a actelor privind calificarea/specializarea pentru activitățile din domeniul medical (medici, medici dentiști, asistenți medicali, moșe, farmaciști, tehnicieni dentari, psihologi etc.): certificate de membru, certificate de conformitate, adeverințe de rezident, adeverințe de confirmare, adeverințe privind stagiile efectuate, recomandări, atestate de liberă practică etc.;
 • Traducerea din vietnameză în franceză a actelor privind calificarea/speciflicarea pentru activitățile din domeniul veterinar;
 • Traducere acte care atestă profesia de Arhitect din vietnameză în franceză;
 • Traducerea din vietnameză în franceză a actelor dovedesc calificarea/pregătirea în diferite meserii:
  • Traducere certificate/diplome de absolvire din vietnameză în franceză;
  • Traducere certificate de calificare profesională din vietnameză în franceză;
  • Traducere certificate de competente profesionale din vietnameză în franceză;
  • Traducere atestate privind calificarea/pregătirea și experiența profesională din vietnameză în franceză;
  • Traducere certificate de atestare (tehnico-profesională etc.) din vietnameză în franceză;
  • Traducere certificate de pregătire profesională din vietnameză în franceză;
  • Traducere adeverințe care atestă calificarea din vietnameză în franceză;
  • Traducere alte acte care dovedesc calificarea în diferite meserii din vietnameză în franceză.
 • Traducerea din vietnameză în franceză a certificatelor de competență ale personalului maritim navigant;
 • Traducerea din vietnameză în franceză a Brevetelor de Turism;
 • Traducerea din vietnameză în franceză a atestatelor pentru artiștii liber profesioniști;
 • Traducere acte șoferi profesioniști din vietnameză în franceză.

Vă ajutăm să vă prezentați într-un mod profesionist în fața potențialilor angajatori. Prima impresie contează foarte mult!

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba vietnameză în limba franceză, după cum urmează:

 • Traducere CV (Curriculum Vitae) din vietnameză în franceză;
 • Traducere scrisoare de intenție din vietnameză în franceză;
 • Traduceri scrisori de recomandare din vietnameză în franceză;
 • Traducere acte care atestă vechimea în muncă, în domeniu și în specialitate din vietnameză în franceză;
 • Traducere cazier judiciar pentru angajare din vietnameză în franceză;
 • Traducere acte de studii/acte care atestă calificarea (specializarea) profesională din vietnameză în franceză;
 • Traducere alte acte personale pentru angajare din vietnameză în franceză.

Dacă urmează să emigrați în străinătate, cel mai probabil, în funcție de țara de destinație, va trebui întocmit un dosar.

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba vietnameză în limba franceză și în orice altă limbă a actelor dvs.

Cei mai mulți dintre clienții noștri aplează la serviciile noastre de:

 • Traducere acte de emigrare în Canada
 • Traducere acte de emigrare în SUA
 • Traducere acte de emigrare în Australia
 • Traducere acte de emigrare în Noua Zeelandă
 • Traducere acte de emigrare în țările din Orientul Mijlociu
 • Traducere acte de emigrare în țările din America Latină
 • Traducere acte de emigrare în țările din Asia sau Oceania
 • Traducere acte de emigrare în țările din Africa
 • Traducere acte de emigrare în alte țări din Europa

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba vietnameză în limba franceză, după cum urmează:

 • Traduceri adeverințe medicale din vietnameză în franceză
 • Traduceri certificate medicale din vietnameză în franceză
 • Traduceri dovezi de vaccinare/aviz epidemiologic din vietnameză în franceză
 • Traduceri referate/fișe/rapoarte medicale din vietnameză în franceză
 • Traduceri recomandări medicale din vietnameză în franceză
 • Traducerea din vietnameză în franceză a buletinelor de analize și alte documente medicale emise de unități sanitare publice sau private:
  • Traducere raport RMN, CT, PET/CT, ecografie, radiografie din vietnameză în franceză
  • Traducere rezultate analize biochimice din vietnameză în franceză
  • Traducere rezultate analize histopatologice (biopsii) din vietnameză în franceză
  • Traducere rezultate examne imunohistochimice din vietnameză în franceză
  • Traducere rezultate examene colonoscopice din vietnameză în franceză
  • Traducere rezultate examene medicale de orice natură din vietnameză în franceză
  • Traducere bilet de ieșire/de externare din spital din vietnameză în franceză
  • Traducere bilet de internare din vietnameză în franceză
 • Traducerea din vietnameză în franceză a buletinelor de analize pentru obținerea vizelor de muncă
 • Traducere prescriptie medicală/rețetă din vietnameză în franceză
 • Traducere certificat de încadrare în grad de handicap din vietnameză în franceză
 • Traduceri asigurări medicale, de sănătate, de viață, de călătorie din vietnameză în franceză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba vietnameză în limba franceză a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere Certificat de rezidență fiscală din vietnameză în franceză (pentru evitarea dublei impuneri)
 • Traducere Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale din vietnameză în franceză
 • Traducere din vietnameză în franceză a adeverințelor de venit eliberate autoritățile fiscale sau de angajator
 • Taducere alte acte cu caracter fiscal din vietnameză în franceză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea vietnameză în limba franceză a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere autorizații din vietnameză în franceză (de procurare armă și muniție, de liberă practică, pentru desfășurarea activitătii de diriginte de șantier etc.);
 • Traducere avize din vietnameză în franceză;
 • Traducere decizii din vietnameză în franceză (de pensionare, medicală asupra capacității de muncă, privind încetarea/suspendarea plății ajutorului de șomaj, de acordare / suspendare a indemnizației pentru creșterea copilului, de acordare a alocației de stat pentru copii etc.);
 • Traducere dispoziții din vietnameză în franceză;
 • Traducere atestate din vietnameză în franceză (pentru exercitarea profesiei de agent de pază și ordine, de detectiv particular, de persoană sau familie aptă să adopte etc.);
 • Traducere licențe din vietnameză în franceză (de antrenor, de funcționare a societăților specializate sau a cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.);
 • Traducere extrase ale registrelor deținute de un organ al administrației publice, atestate, adeverințe și certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atestă o anumită calitate sau un drept, în vederea valorificării anumitor drepturi etc..

Pentru înmatricularea unei mașini, achiziționată dintr-o altă țară, puteți avea nevoie de traducerea actelor auto: actul de înstrăinare (în funcție de proveniență - contractul de vânzare-cumpărare, dacă a fost cumpărat de la o persoană fizică SAU factura de achiziție, dacă este achiziționat de la persoană juridică), certificatul de înmatriculare/brief eliberat de autoritățile statului unde a fost înregistrat autoturismul, cartea mașinii etc..

Vă oferim servicii complete de traducere autorizată și legalizată a tuturor actelor auto, după cum urmează

Pentru alte detalii legate de formalitățile de înmatriculare consultați pagina de Acte Auto

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba vietnameză în limba franceză a documentelor dvs., după cum urmează:

 • Traduceri hotărâri/sentințe/decizii judecătorești din vietnameză în franceză
 • Traduceri acte emise de Parchete din vietnameză în franceză
 • Traduceri acte emise de executorul judecătoresc din vietnameză în franceză
 • Traduceri acte emise de Oficiul Registrului Comerțului din vietnameză în franceză
 • Traduceri declarații oficiale din vietnameză în franceză
 • Traduceri acte notariale emise de Notarii Publici din vietnameză în franceză
 • Traducere acord de confidențialitate din vietnameză în franceză
 • Traducere contract de prestări servicii din vietnameză în franceză
 • Traducere contract de leasing din vietnameză în franceză
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din vietnameză în franceză
 • Traduceri contracte specifice din vietnameză în franceză
 • Traducere raport judicial din vietnameză în franceză
 • Traducere scrisoare de credit din vietnameză în franceză
 • Traducere certificat ISO management de calitate din vietnameză în franceză
 • Traducere alte acte juridice din vietnameză în franceză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea vietnameză în limba franceză a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere procură/împuternicire din vietnameză în franceză
 • Traduceri înscrisuri sub semnătura privată cu dată certă din vietnameză în franceză
 • Traduceri declarații din vietnameză în franceză
 • Traducere certificat de divorț din vietnameză în franceză
 • Traducere convenții matrimoniale din vietnameză în franceză
 • Traducere certificat de moștenitor din vietnameză în franceză
 • Traducere testament din vietnameză în franceză
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din vietnameză în franceză
 • Traducere contract de comodat din vietnameză în franceză
 • Traducere acte de ipotecă din vietnameză în franceză
 • Traducere contract de închiriere din vietnameză în franceză
 • Traducere contract de mandat din vietnameză în franceză
 • Traducere declarații notariale în vederea înființării unei societăți comerciale/companii din vietnameză în franceză
 • Traducere declarație ieșire copil minor din țară din vietnameză în franceză
 • Traducere acte emise de Ambasade sau Consulate din vietnameză în franceză
 • Traduceri alte acte notariale/consulare din vietnameză în franceză

Pot exista situații concrete în care oficialitățile din România vă pot solicita să prezentați anumite extrase, scrisori sau alte documente bancare. Fie că este vorba de un credit bancar pe care doriți să îl faceți sau de alte situații în care vi se cere să demonstrați realizările financiare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba vietnameză în limba franceză sau în orice altă limbă a actelor dvs. după cum urmează:

 • Traducere extras de cont din vietnameză în franceză
 • Traducere bilanț/balanță contabilă din vietnameză în franceză
 • Traducere raport financiar sau contabil din vietnameză în franceză
 • Traducere documente experitiză contabilă sau de audit din vietnameză în franceză
 • Traducere proiect de finanțare din vietnameză în franceză
 • Traducere plan de afaceri din vietnameză în franceză
 • Traducere contract de prestări servicii din vietnameză în franceză
 • Traducere contract de ipotecă din vietnameză în franceză
 • Traducere scrisoare de bonitate din vietnameză în franceză
 • Traducere scrisori de garanție bancară din vietnameză în franceză
 • Traducere documente de analiză economică sau financiară din vietnameză în franceză
 • Traduceri alte documente financiar-bancare din vietnameză în franceză
 • Traducere lucrare de diplomă din vietnameză în franceză
 • Traducere lucrare/teză de licență din vietnameză în franceză
 • Traducere lucrare de disertație din vietnameză în franceză
 • Traducere teză de doctorat din vietnameză în franceză
 • Traducere rezumate lucrări de licență/disertație din vietnameză în franceză
 • Traducere rezumat teză de doctorat din vietnameză în franceză
 • Traducere rezumat (abstract) la lucrare din vietnameză în franceză
 • Traducere alte lucrări științifice sau de alt tip din vietnameză în franceză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba vietnameză în limba franceză sau orice altă limbă, după cum urmează:

 • Traduceri construcții din vietnameză în franceză
 • Traduceri fizică din vietnameză în franceză
 • Traduceri optică din vietnameză în franceză
 • Traduceri domeniul petrolului și gazelor din vietnameză în franceză
 • Traduceri industria lemnului din vietnameză în franceză
 • Traduceri industrie ușoară din vietnameză în franceză
 • Traduceri industrie metalurgică din vietnameză în franceză
 • Traduceri industrie navală din vietnameză în franceză
 • Traduceri domeniul energetic din vietnameză în franceză
 • Traduceri industria alimentară din vietnameză în franceză
 • Traduceri industria auto din vietnameză în franceză
 • Traduceri inginerie din vietnameză în franceză
 • Traduceri telecomunicații din vietnameză în franceză
 • Traduceri chimie din vietnameză în franceză
 • Traduceri modă/fashion din vietnameză în franceză
 • Traduceri accesorii din vietnameză în franceză
 • Traduceri turism din vietnameză în franceză
 • Traduceri documente și declarații pentru licitații din vietnameză în franceză
 • Traduceri caiete de sarcini din vietnameză în franceză
 • Traduceri manuale de utilizare echipamente din vietnameză în franceză
 • Traduceri manuale de utilizare utilaje din vietnameză în franceză
 • Traduceri carte tehnică din vietnameză în franceză
 • Traduceri fișe tehnice din vietnameză în franceză
 • Traduceri descriere de produs din vietnameză în franceză
 • Traduceri certificate de garanție din vietnameză în franceză
 • Traduceri instrucțiuni de folosire/specificații tehnice utilaje și echipamente din vietnameză în franceză
 • Traduceri descriere a procesului tehnologic de producție sau fabricație din vietnameză în franceză
 • Traduceri studii fezabilitate din vietnameză în franceză
 • Traduceri planuri cadastrale din vietnameză în franceză
 • Traduceri certificate de urbanism din vietnameză în franceză
 • Traduceri contracte cu termeni tehnici din vietnameză în franceză
 • Traduceri cataloage de produse și materiale publicitare cu limbaj tehnic din vietnameză în franceză
 • Traduceri cerificate și documentație managementul calității ISO din vietnameză în franceză
 • Traduceri alte documente/documentații tehnice din vietnameză în franceză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba vietnameză în limba franceză sau orice altă limbă.

 • Traduceri studii clinice, biologice, farmacologice din vietnameză în franceză
 • Traduceri vietnameză-franceză pentru centre (cabinete) medicale, spitale, clinici etc.
 • Traduceri vietnameză-franceză pentru centre stomatologice
 • Traduceri vietnameză-franceză pentru producători și distribuitori de medicamente
 • Traduceri vietnameză-franceză pentru producători și distribuitori de echipamente medicale
 • Traduceri manual de instrucțiuni și aparate medicale din vietnameză în franceză
 • Traduceri ghid (manual) de utilizare, prospecte medicament din vietnameză în franceză
 • Traduceri lucrări de specialitate din vietnameză în franceză
 • Traduceri alte documente/documentații medicale, farmacologice din vietnameză în franceză

Oferim cele mai bune soluții de traducere a documentelor pentru companii/firme și instituții.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea contractelor dvs. a documentelor business, comerciale sau de orice alt tip, fie din limba vietnameză în limba franceză, fie din limba franceză în limba vietnameză, precum și în orice alte limbi.

 • TRADUCERE DOCUMENTE COMERCIALE din vietnameză în franceză
  • Traducere facturi comerciale externe (invoice) din vietnameză în franceză
  • Traducere certificate fitosanitare din vietnameză în franceză
  • Traducere certificate sanitar-veterinare din vietnameză în franceză
  • Traducere declarații de producător din vietnameză în franceză
  • Traducere certificate de producător din vietnameză în franceză
  • Traducere certificate de calitate din vietnameză în franceză
  • Traducere certificate de origine a mărfurilor din vietnameză în franceză
  • Traducere alte documente comerciale din vietnameză în franceză
 • TRADUCERE ACTE FIRMĂ din vietnameză în franceză (acte emise de Oficiciul Registrului Comerțului)
  • Traducere Certificat de Înregistare a Societăților Comerciale din vietnameză în franceză
  • Traducere Certificat Constatator din vietnameză în franceză
  • Traducere declarații oficiale - mențiuni de înregistrare, dată certă etc. din vietnameză în franceză
 • TRADUCERE ALTE DOCUMENTE din vietnameză în franceză
  • Traducere act constitutiv din vietnameză în franceză
  • Traducere hotărâre generală a asociaților sau a acționarilor (hotărâre AGA) din vietnameză în franceză
  • Traducere declarații, rezoluții, decizii din vietnameză în franceză
  • Traducere acorduri de confidențialitate din vietnameză în franceză
  • Traducere certificate ISO de managementul calității din vietnameză în franceză
  • Traduceri contracte angajați din vietnameză în franceză
  • Traducere plan de afaceri (business plan) din vietnameză în franceză
  • Traducere caiet de sarcini din vietnameză în franceză
  • Traduceri coduri de conduită din vietnameză în franceză
  • Traducere ghid de bună practică din vietnameză în franceză
  • Traduceri regulamente interne și de ordine interioară din vietnameză în franceză
  • Traducere contracte cu partenerii, clienții și furnizorii din vietnameză în franceză
  • Traducere certificate de atestare fiscală din vietnameză în franceză
  • Traducere certificat de rezidență fiscală din vietnameză în franceză
  • Traduceri acte contabile (bilanțuri etc.) din vietnameză în franceză
  • Traducere acte pentru licitații din vietnameză în franceză
  • Traducere corespondență de afaceri din vietnameză în franceză
  • Traduceri CV-uri din vietnameză în franceză
  • Traduceri orice alte documente din vietnameză în franceză

Notă: Lista de mai sus este una orientativă. Oferim servicii de traducere și legalizări pentru orice localitate din România din aria de acoperire a curierului nostru partener. Astfel, nu ezitați să ne contactați, chiar dacă localitatea dvs. nu se află în lista de mai sus.

LISTĂ SERVICII

TRADUCERI AUTORIZATE din vietnameză în franceză
TRADUCERI LEGALIZATE din vietnameză în franceză

Livrarea documentelor se face prin metoda aleasa de dvs. Vă reamintim că putem livra documentele prin curier rapid atât în București, cât și în orice altă localitate din România sau din străinătate.

ATENȚIE! Pentru legalizarea notarială, traducerea ce se face dintr-o limbă străină într-o altă limbă străină, va fi însoțită de o traducere în limba română, semnată de același traducător care realizează traducerea inițială. Traducerea în română este necesară pentru ca Notarul Public să poată verifica conținutul înscrisului. Traducerea în limba română se va păstra la dosar.

SERVICII DE OBȚINERE A VIZELOR DE CĂLĂTORIE PENTRU PESTE 80 DE STATE DIN LUME

Pentru detalii despre necesitatea obținerii unei vize și procedurile aplicabile, consultați secțiunea OBȚINERE VIZE.

Cum procedez pentru a beneficia de serviciile Centrului T&B International?

Deoarece punem accentul pe utilizarea cât mai eficientă a timpului și reducerea costurilor pentru clienții noștri, subliniem faptul că indiferent dacă locuiți în București, în alt județ sau în afara României, NU ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA dvs. la birourile noastre! Toate detaliile pot fi transmise prin APLICAȚIA ONLINE de mai jos sau via e-mail.

CU T&B INTERNATIONAL PROCESUL DE TRADUCERE A DOCUMENTELOR ESTE SIMPLU, RAPID ȘI SIGUR
Aplicați ONLINE 24/7

Completați datele în aplicație și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va prelua cazul dvs. și în cel mai scurt timp veți primi o ofertă personalizată

Transmiteți documentele

Transmiteți documentele prin e-mail, curier sau personal la birourile noastre. Ne ocupăm de traducerea documentelor dvs..

Primiți documentele traduse și legalizate!

Vă returnăm documentele prin metoda aleasă de dvs. (curier rapid sau predare personală la birourile noastre).

Cât durează toate procedurile?

Durata totală depinde de volumul și tipul de acte/documente, motiv pentru care nu se poate preciza durata exactă fără o evaluare prealabilă. Vă vom furniza toate detaliile privind termenul de predare de îndată ce primim solicitarea dvs. prin aplicația online de mai jos sau pe e-mail.

Cu titlu orientativ, vă informăm că traducerea autorizată a unui act personal tipizat este gata în 1 zi lucrătoare.

Care sunt costurile?

Costul total pentru traducerea unui document depinde de numărul de pagini și de dificultatea textului. O pagină standard de traducere conține 2000 de caractere cu spații. În cazul actelor tipizate tariful se aplică per pagină, indiferent de numărul de caractere.

În cazul documentelor cu limbaj specializat costul per pagină este mai ridicat, în timp ce, pentru actele tipizate, se aplică tariful minim.

De asemenea, dacă se dorește legalizarea notarială, se adaugă tarifele percepute pentru aceste servicii.

Cum plătesc?

Facturarea se realizează în LEI (în cazul persoanelor rezidente în România) și în EUR (în cazul persoanelor rezidente în străinătate – la cursul de schimb al BNR) iar factura de plată este transmisă pe e-mail.

MODALITĂȚI DE PLATĂ
 • ONLINE cu cardul bancar emis sub una din siglele: VISA, Mastercard, American Express, Discover, JCB, Wright Express, Carte Blanche, Diner’s Club (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu un link prin accesarea căruia veți putea plăti online direct cu cardul dvs.)
 • Plată prin transfer bancar (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face transferul bancar – direct prin Internet Banking sau prin ordin de plată la ghișeul băncii)
 • Depunere numerar direct la casieria băncii (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face plata direct la casieria băncii)
Pentru o estimare a costurilor TOTALE vă rugăm să folosiți formularul de mai jos și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va analiza solicitarea dvs. și vă va transmite o ofertă adaptată nevoilor dvs.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea folosirii acestora și a politicii noastre de utilizare a fișierelor de tip cookies. Am înțeles