Viză Algeria

Cetățenii din România care călătoresc în Algeria în scop turistic au nevoie de viză!

Viză de afaceri pentru Algeria

Cetățenii din România care călătoresc în Algeria pentru afaceri au nevoie de viză!

Viză de Asistență Tehnică Și Prestare De Servicii pentru Algeria

Cetățenii din România care călătoresc în Algeria pentru asistență tehnică și prestare de servicii au nevoie de viză!

Viză de muncă pentru Algeria

Cetățenii din România care călătoresc în Algeria pentru activități laborale au nevoie de viză!

Viză privată pentru Algeria

Cetățenii din România care călătoresc în Algeria pentru vizite private au nevoie de viză!

Viză de tranzit pentru Algeria

Cetățenii din România care călătoresc în Algeria în tranzit au nevoie de viză!

Alte Categorii De Vize pentru Algeria

Cetățenii din România care călătoresc în Algeria pentru scopuri specifice sau emigrare au nevoie de viză!

Important

În funcție de motvul deplasării în Algeria, se pot elibera următoarele categorii de viză:

 • Viză pentru participarea la un seminar/conferință sau la o manifestare cu caracter cultural, științific sau sportiv;
 • Viză pentru efectuarea studiilor în Algeria;
 • Viză pentru realizarea de îngrijiri medicale în Algeria (viză medicală);
 • Viză pentru activități jurnalistice/presă.

Vă sfătuim să depuneți cererea pentru viză cu minim 25 de zile si maxim 50 de zile înainte de data planificată a călătoriei.

Acte necesare - viză Algeria

 1. Pașaport cu minim 2 pagini libere, al cărui termen de valabilitate să fie mai mare de 6 luni de la intrarea în țară.
 2. Două fotografii color 3.5cm x 4.5cm pe fundal alb, nu mai vechi de 6 luni. Fața trebuie să fie vizibilă în totalitate (fără ochelari, cu capul descoperit - exceptând situația în care din motive religioase sau etnice se impune acoperirea capului).
  În cazul în care nu dispuneți de o fotografie recentă cu caracteristicile menționate, puteți opta să ne trimiteți online o poză în format electronic (vezi instrucțiunile ) pe care o vom adapta pentru dvs. la cerințele Consulatului, eliminând astfel posibilitatea ca poza să fie respinsă de agenții consulari. Dacă totuși dispuneți deja de o poză recentă printată, vă rugăm să verificați ca aceasta să îndeplinească cu precizie toate cerințele pozei pentru obținerea vizei specifice Consulatului Algerian.
 3. Asigurare medicală de călătorie care să acopere sejurul în Algeria (pentru toata durata solicitată). Asigurarea de călătorie trebuie să intre în vigoare de la data depunerii dosarului solicitarii de viză. Puteți obține asigurarea medicală online aici.
 4. Dovada rezervării mijlocului de transport. Dacă nu v-ați rezervat biletul de avion, puteți consulta ofertele disponibile pentru rutele către Algeria aici.
 5. Documente specifice în funcție de tipul vizei:
   1. Scrisoare de invitație în original din partea entității algeriene care vă invită. Poate fi vorba de:
    1. o invitație din partea unei instituții oficiale algeriene;
    2. o invitație din partea unei organizații guvernamentale străine acreditată în Algeria;
    3. o invitație din partea unei asociații algeriene sau a unei organizații non-guvernamentale acreditată în Algeria.
    Documentul trebuie să cuprindă scopul și natura exacte ale deplasării, data, precum și perioada în care va fi organizat evenimentul. În cazul în care invitația este eliberată de o instituție oficală algeriană sau de o organizație guvernamentală străină acreditată în Algeria, acestea trebuie să adreseze o altă scrisoare/notă verbală direcției competente din cadrul Ministerului Afacerilor Externe Algerian.
   2. Copia legalizată a documentului de acreditare a asociației/organizației non-guvernamentală din Algeria eliberat de serviciile administrative competente algeriene (acest document se va prezenta doar în cazul în care deplasarea în Algeria se face pe baza invitației din partea unei asociații algeriene sau a unei organizații non-guvernamentale acreditată în Algeria).
   3. Scrisoare de recomandare/ordin de misiune/notă verbală din partea instituției angajatoare (sau de care aparțineți) a solicitantului de viză.
   4. Dovada deținerii de fondurilor suficiente pentru șederea în Algeria sub forma unui extras de cont recent sau o scrisoare de garanție privind suportarea costurilor de ședere din partea entității de care aparțineți sau un angajament de luare în întreținere din partea instituției care vă invită în Algeria (luarea în întreținere/suportarea costurilor de ședere poate fi menționată în scrisarea de invitație de la pct. a).
   1. Originalul adeverinței de înscriere la o instituție de învățământ public sau privat autorizată din Algeria.
   2. Originalul certificatului de bursă eliberat de autoritățile algeriene sau de autoritățile din țara dvs., sau dovada deținerii fondurilor suficiente privind suportarea cheltuielilor relaționate cu studiile și șederea în Algeria (extras de cont recent pe numele dvs. sau o scrisoare de garanție din partea unui membru de familie sau a unui sponsor privind suportarea costurilor de ședere și studii).
   Atenție! Încă de la intrarea dvs. pe teritoriul algerian sunteți supuși obligației de a solicita autorității competente eliberarea unui titlu de călătorie.
   1. Originalul certificatului medical
   2. Originalul acordului privind realizarea îngrijirilor medicale
   3. Originalul luării în sarcină a cheltuielilor medicale
   4. Dovada deținerii de resurselor financiare suficiente pentru toată durata îngriijirilor medicale în Algeria (extras de cont recent sau un alt document de garanție din partea unui sponsor).
   5. Rezervare la hotel pe toată durata șederii sau un certificat de găzduire autentificat de președintele Adunării Populare Comunale pe raza căreia domiciliază persoana care vă găzduiește. Dacă încă nu v-ați rezervat hotelul pentru șederea în Algeria, vă oferim posibilitatea de a găsi cele mai bune oferte aici.
   1. Originalul și copia legitimației de jurnalist (originalul se va restitui în ziua depunerii dosarului).
   2. Originalul scrisorii din partea agenției de presă sau scrisoarea de acoperire media din partea instituției angajatoare.
   3. Lista materialului tehnic și audiovizual de care jurnalistul va dispune pe durata deplasării în Algeria.
   4. În cazul invitației din partea unui partener din Algeria, se va prezenta scrisoarea de invitație.
 6. Formular viză Algeria - semnat în original, în dublu exemplar. Aveți la dispoziție două posibilități:
  1. Completarea aplicației ONLINE de mai jos. Completând aplicația online (vezi butonul de mai jos), agenții noștri vor pregăti formularele necesare și, în cel mai scurt timp (maxim 24h), le veți primi pe e-mail pentru a fi semnate de dvs. și transmise alături de restul documentelor prin curier sau personal la birourile noastre.
  2. Completarea formularului direct la birourile noastre. În cazul în care optați pentru această variantă, cererea dvs. poate fi preluată pe loc beneficiind de serviciul de completare asistată a formularului. În caz de necesitate, vă punem la dispoziție de asemenea serviciile Visa Express și/sau de realizare a fotografiilor necesare.
 7. Check-list de documente atașate la dosar semnat în original (îl veți primi împreună cu formularul de aplicare).

Atenție! În cazul documentelor care nu sunt redactate în limba română, arabă, engleză sau franceză, este necesar să prezentați o traducere în una dintre aceste limbi. Vă informăm că, în caz de necesitate ne putem ocupa de traducerea tuturor documentelor.

În cazul în care solicitantul/deținătorul vizei va fi însoțit de copiii acestuia (minori), se vor prezenta:
 • Certificatul de naștere (original și copie).
 • Procură notarială în original și copie, în cazul în care minorul nu călătorește cu ambii părinți sau cu nici unul dintre aceștia. În procură se va preciza atat acordul privind călătoria minorului cu unul dintre părinți sau cu o terță persoană, cât și consimțământul pentru realizarea aplicației pentru viză.
 • Adițional, în cazul în care minorul călătorește neînsoțit de părinți, se vor prezenta alături de procură copiile după pașapoartele părinților. În cazul în care călătorește doar cu unul dintre părinți, se va prezenta și copia pașaportului părintelui care nu însoțește minorul (sau copia cărții de identitate dacă nu dispune de pașaport).
 • Traducerea în limba arabă, engleză sau franceză a procurii notariale, efectuată de un traducător autorizat. Vă informăm că, în caz de necesitate ne putem ocupa de traducerea și legalizarea tuturor documentelor necesare. Pentru detalii consultați secțiunea Traduceri și Legalizări documente Algeria din cadrul website-ului nostru).
 • Acest tip de viză nu conferă titularilor dreptul de muncă în Algeria, nici posiblitatea de a desfășura o activitate de prestări servicii. Legea sancționează străinii care nu respectă legislația algeriană privind activitatea lucrativă a străinilor.
 • Rămâne la latitudinea Ambasadei ca, în caz de necesitate, să solicite orice alt document considerat util.

Actele oficiale emise de autoritățile din România, pentru a fi recunoscute și deci a produce efecte în Algeria, trebuie să fie supuse procedurii de supralegalizare, dacă altceva nu este prevăzut printr-un acord bilateral sau un alt tratat.

Supralegalizarea reprezintă procedura de autentificare a actelor oficiale străine care urmează sa producă efecte juridice în țări nesemnatare ale Convenției de la Haga. Procedura de supralegalizare este mult mai complexă ca cea de Apostilare, presupunând un numar mult mai mare de certificări și anume: din partea instituțiilor tutelare ale entitățiilor instituționale emitente ale documentelor, supralegalizarea la Ministerul Afacerilor Externe al țării care a emis actul și ulterior legalizarea sigiliului și semnăturii Ministerului Afacerilor Externe pe cale diplomatică (de către ambasadele sau reprezentanțele consulare ale statelor în care actul urmează să producă efecte).

Centrul de Vize și Legalizări T&B International vă oferă consultanță GRATUITĂ privind procedurile de recunoastere a actelor oficiale în Algeria și servicii specializate de vizare la autoritățile competente, de supralegalizare administrativă și consulară și de traducere pentru actele care urmează să fie folosite în Algeria. Misiunea noastră este de a oferi o experiență transparentă și de a economisi timp pentru clienții noștri, scutindu-i de procese complexe de cele mai multe ori puțin înțelese, contribuind în acest fel la eficientizarea birocrației.

Pentru serviciile de vizare, supralegalizare și traducere a actelor oficiale vă rugăm să consultați secțiunea Traduceri și supralegalizări documente pentru Algeria

Procesul de obținere a vizelor este simplu, rapid și sigur


Aplica online pentru viza
Aplicați online pentru Viză Algeria

Completați datele în aplicația online și un reprezentant al Centrului de Vize va prelua imediat solicitarea dvs.

Transmiteți documentele prin curier sau personal
Transmiteți documentele

Trimiteți documentele necesare prin metoda aleasă în aplicația online (prin curier sau depunere personală la sediul nostru). Actele pot fi ridicate de curierul nostru partener.

Calatoriti fara grija vizei!
Primiți Viza! Călătorie plăcută în Algeria!

Vă transmitem pașaportul cu viza îndată ce aceasta a fost aprobată (prin curier sau ridicare personală de la birourile noastre).


Taxe de viză și timp de procesare pentru viză Algeria


Tipul Vizei1
Validitate2
Timp de procesare3
Taxe consulare4
Taxă de procesare4
O singură intrare
30 de zile (ședere până la 90 de zile)
Normal
21 zile lucrătoare
60 EUR
59 EUR
Intrare multiplă
Peste 30 de zile (după caz, 3 luni/6 luni/ 1 an)
Normal
21 zile lucrătoare
120 EUR
59 EUR

1 NUMĂR DE INTRĂRI

Se face referire la numărul de intrări pe care le puteți folosi în perioada de valabilitate a vizei. Numărul de intrări este acordat la discreția Ambasadei Algeriei pe baza documentelor justificative prezentate.

2 VALABILITATEA VIZEI

Valabilitatea vizei face referire la intervalul de timp în care aceasta poate fi utilizată pentru a intra în Algeria. Valabilitatea nu începe cu data în care sosiți în Algeria, ci cu data emiterii vizei (date of issue). Viza cu o intrare permite o ședere de până la 90 de zile, în funcție de perioada solicitată și documentele justificative prezentate. Viza cu intrări multiple se elibereaza cu o valabilitate de 3, 6 sau 12 luni după caz și permite o ședere în Algeria în funcție de scopul exact al deplasării (documentele justificative). Atenție! În cazul vizelor de studii, încă de la intrarea dvs. pe teritoriul algerian sunteți supuși obligației de a solicita autorității competente eliberarea unui titlu de călătorie.

3 TIMP DE PROCESARE

Timpul de procesare afișat se referă la timpul de procesare a vizei de către Secția Consulară a Ambasadei si poate varia de la o solicitare la alta. Calcularea timpului începe cu următoarea zi lucrătoare* din momentul primirii pașaportului și actelor necesare la birourile noastre, urmând ca viza să fie eliberată după 21 de zile (în mod obișnuit). În anumite cazuri, Ambasada iși rezervă dreptul de a prelungi durata de procesare a vizei.

Vă rugăm să țineți cont că, în cazul în care transmiterea actelor se face prin curier, se va adăuga timpul de circulație aferent. De asemenea se va ține cont de liberele oficiale cu ocazia sărbătorilor române și algeriene.
*ziua de vineri nu este considerată zi lucrătoare pentru procesarea vizelor pentru Algeria (Secția Consulară a Ambasadei Algeriei nu procesează și nu eliberează vize).

4 TAXE CONSULARE ȘI TAXE DE PROCESARE

Taxa de procesare nu trebuie confundată cu taxa consulară. Taxa consulară de eliberare a vizelor se calculează în conformitate cu rezoluția privind Tariful taxelor consulare, percepute de oficiile consulare ale Algeriei sau cu acordurile bilaterale ale Algeriei, aceste taxe nefiind returnabile în caz de refuz de eliberare a vizei de către Consulat.

5 FACTURAREA ȘI PLATA

Taxa consulară este colectată în numele Ambasadei sau entității responsabile cu eliberarea vizei și este scutită de TVA. Taxa de procesare afișată include TVA. Facturarea și plata taxelor consulare și a taxelor de procesare se va realiza în LEI, la cursul de schimb al Băncii Naționale a României.

Plata NU se va realiza anticipat. După primirea documentelor și începerea procesării vizei se va emite o factură care va fi transmisă prin e-mail și care trebuie achitată în termen de 48 de ore prin oricare metodă aleasă de dvs.

Centrul de Vize vă pune la dispoziție o gamă variată de metode de plată în funcție de preferințele dvs. (plată online, transfer bancar prin Internet Banking, depunere numerar la bancă).

Servicii adiționale pentru viză Algeria

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International, ne străduim în mod constant să oferim o gamă de servicii de înaltă calitate, îndreptate spre nevoile clienților. Eforturile noastre sunt îndreptate spre simplificarea procesului și reducerea timpilor de obținere a vizelor, prin Serviciul Executiv Visa Express, prin oferirea posibilității de realizare în cadrul birourilor noastre a fotografiilor conform normelor impuse de către Consulate, la care se adaugă serviciul SMS Alert ca metodă exclusivă de monitorizare a statusului cererii dvs. de solicitare a vizei.


Alegând Serviciul Executiv Visa Express, un specialist în servicii executive va lua legătura cu dvs., oferindu-vă consiliere personalizată, cererea dvs. fiind tratată în acest fel cu maximă prioritate. Acesta va gestiona întregul proces de aplicare de la început până la sfârșit făcând formalitățile necesare astfel încât procesarea vizei dvs. să înceapă cât mai repede posibil.

Printre beneficiile Servicilui Executiv – Visa Express al Centrului de Vize și Legalizări T&B International se regăsesc:

 • Echipă exclusivă. O echipă de specialiști este dedicată gestionării cererii dumneavoastră de la început până la sfârșit
 • Răspuns rapid la orice întrebare. Contactați-ne telefonic, trimiteți-ne un e-mail sau plasați comanda ONLINE și astfel un specialist va lua legătura cu dvs. în următoarele 60 minute, câștigând astfel timp valoros.
 • Prelucrare prioritară. Atunci când selectați Serviciul Executiv Visa Express, solicitarea dvs. va fi tratată cu prioritate maximă.
 • Pregătirea documentației. Vă vom ghida pe tot parcursul pregătirii dosarului de solicitare a vizei iar, în caz de necesitate, veți beneficia gratuit de imprimarea/fotocopierea întregii documentații.
 • Visa & Pasport Scan. După aprobarea vizei, pentru siguranța și comoditatea dvs. în cazul pierderii, furtului sau deteriorării pașaportului în timpul călătoriei, vom realiza o copie digitală a vizei și pașaportului dvs. pe care o veți primi pe e-mail, având astfel acces la aceasta în cazuri de urgență.
 • Informații și actualizări la timp. Fiți informat cu privire la fiecare etapă a procesului de obținere a vizei dvs. prin notificări primite prin SMS.
 • Prioritate în livrarea rapidă a pașaportului. Pașaportul dvs. va fi livrat în prima serie de documente preluate de la Secția Consulară. Astfel veți putea intra în posesia acestuia în cel mai rapid mod posibil. În cazul în care doriți să îl ridicați personal de la birourile noastre, o veți putea face la orice oră în timpul programului de lucru din momentul în care sunteți înștiințat că pașaportul este pregătit pentru a fi ridicat.

Experimentați confortul și securitatea serviciului executiv!

Etapa obținterii fotografiilor pentru vize s-a dovedit a fi de foarte multe ori extrem de complicată, având în vedere că fiecare Consulat are cerințe diferite. Alegând serviciul nostru de realizare a fotografiilor pentru viză, eliminați posibilitatea respingerii dosarului dvs. de către Consulat pentru neîndeplinirea normelor fotografiei

Vă oferim 2 posibilități:

 1. De a încărca pur și simplu fotografia dvs. digitală în aplicația online. Fotografia digitală trebuie să fi fost realizată în ultimele 6 luni pe fundal alb, fără umbre, fără ochelari și cu o expresie neutră a feței și cu capul descoperit (daca apartenența religioasă sau etnică nu impune altceva). Verificați instrucțiunile pentru realizarea fotografiei digitale. Pe baza acesteia vom realiza fotografiile necesare pentru obținerea vizei dvs. pe care le vom atașa la dosarul pe care îl vom înainta Secției Consulare din cadrul Ambasadei, asigurându-ne că respectă regulile impuse de aceasta.
 2. În cazul în care nu doriți să transmiteți documentele prin curier și alegeți să depuneți personal la birourile noastre documentele pentru viză fără completarea în prealabil a aplicației online SAU dacă nu dispuneți de posibilitatea de a realiza o fotografie digitală coonform cerințelor de mai sus, vă oferim posibilitatea de realiza forografiile necesare pentru viză pe loc direct la birourile noastre în momentul depunerii dosarului.

Prin serviciul SMS Alert, vă ținem la curent cu întregul proces de obținere a vizei. Vă vom transmite mesaje de confirmare direct pe telefonul mobil, în momentele cheie din timpul procesului de solicitare a vizei. Astfel, veți fi la curent cu toate detaliile legate de viza solicitată.


Centrul de Vize și Legalizări are rolul de a primi, prelucra și transmite spre analiză către Sectiile Consulare ale Ambasadelor actele necesare pentru obținerea vizelor și de a prelua și transmite pașapoartele cu vize și totodată de a oferi consultanță personalizată solicitanților privind tipurile de vize, actele necesare, procedura, termenele de obținere a vizelor etc. Centrul de Vize și Legalizări nu este implicat în procesul de evaluare, aprobare sau refuzare a cererilor pentru viză și prin urmare nu își asuma răspunderea pentru decizia reprezentanților consulari. Deciziile finale sunt luate doar de către Secția Consulară - Ambasada Algeria. Rămâne la latitudinea acesteia de a solicita documente suplimentare, de a prelungi termenul de întocmire a vizei sau de a lua oricare alte decizii.

www.booking.com

Cele mai bune hoteluri și locuri de cazare în Algeria

www.expedia.com

Oferte de zboruri spre Algeria

www.emag.ro

Asigurări medicale și de călătorie pentru Algeria

Visa and Legalisation Center T&B International, is not affiliated with the government of Algeria and provides expediting services for visa to Algeria and charges a service fee.
Centrul de vize și legalizări T&B International, nu este afiliat guvernului din Algeria și oferă servicii de visa handling pentru Algeria percepând o taxă pentru serviciile prestate.

Viză Diplomatică/Oficială pentru Algeria

Cetățenii din România care călătoresc în Algeria pentru vizite oficiale nu au nevoie de viză!

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea folosirii acestora și a politicii noastre de utilizare a fișierelor de tip cookies. Am înțeles

Informare
Stimați clienți, în perioada 18-31 mai, programul cu publicul se va desfășura în intervalul orar 12:00 - 18:00. Pentru a efectua depuneri/ridicări de documente la sediul nostru, avem rugămintea să ne contactați în prealabil pe email sau telefonic, pentru stabili o programare. Vă mulțumim pentru înțelegere!
×