Viză Brazilia

Cetățenii din România care călătoresc în Brazilia în scop turistic nu au nevoie de viză pentru o perioadă de ședere de până la 90 de zile.

Viză de afaceri pentru Brazilia

Cetățenii din România care călătoresc în Brazilia pentru afaceri nu au nevoie de viză pentru o perioadă de ședere de până la 90 de zile.

Viză Diplomatică/Oficială pentru Brazilia

Cetățenii din România care călătoresc în Brazilia pentru vizite oficiale nu au nevoie de viză!

Viză de muncă pentru Brazilia

Cetățenii din România care călătoresc în Brazilia pentru activități laborale au nevoie de viză!

Viză de Familie pentru Brazilia

Cetățenii din România care călătoresc în Brazilia în vizită familială au nevoie de viză!

Alte Categorii De Vize pentru Brazilia

Cetățenii din România care călătoresc în Brazilia pentru scopuri specifice sau emigrare au nevoie de viză!

Important

În funcție de motivul deplasării în Brazilia, pe lângă categoriile de vize descrise la alte capitole, se pot elibera adițional vize pentru alte scopuri specifice neremunerate, precum:

 • viză de studii sau internship în cadrul studiilor (VITEM IV);
 • viză pentru cercetători de tip VITEM I;
 • viză pentru voluntariat (VITEM VIII).

Acte necesare - viză Brazilia

 1. Pașaport cu minim 2 pagini libere, al cărui termen de valabilitate să fie mai mare de 6 luni de la data intrării în Brazilia.
 2. Două fotografii color 3.5cm x 4.5cm pe fundal alb, nu mai vechi de 6 luni. Fața trebuie să fie vizibilă în totalitate (fără ochelari, cu capul descoperit - exceptând situația în care din motive religioase sau etnice se impune acoperirea capului).
  În cazul în care nu dispuneți de o fotografie recentă cu caracteristicile menționate, puteți opta să ne trimiteți online o poză în format electronic (vezi instrucțiunile ) pe care o vom adapta pentru dvs. la cerințele Consulatului, eliminând astfel posibilitatea ca poza să fie respinsă de agenții consulari. Dacă totuși dispuneți deja de o poză recentă printată, vă rugăm să verificați ca aceasta să îndeplinească cu precizie toate cerințele pozei pentru obținerea vizei specifice Consulatului brazilian.
 3. Documente specifice tipului de viză:
  1. Se acodă, după cum urmează:
   1. oamenilor de știință sau cercetătorilor (inclusiv activități post-doctorale);
   2. profesorilor universitari care nu au nici o legătură laborală în Brazilia și sunt finanțați exclusiv de instituția din țara de origine;
   3. cetățenilor străini care dețin o bursă în scopul cercetării într-o universitate publică sau privată recunscută de Ministerul Educației din Brazilia;
   4. cetățenilor străini care dețin o bursă de la o fundație publică sau privată;
   5. cetățenilor străini care primesc o bursă de la CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), CAPES – (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) sau de la o fundație braziliană;
   6. oamenilor de știință, cercetătorilor sau profesioniștilor cu înaltă calificare, în scopul efectuării de cercetări științifice care nu sunt reglementate de Decretul nr. 98.830 / 1990.
   Documente necesare:
   1. Copie după certificatul de naștere.
   2. Scrisoare de invitație emisă de către o instituție braziliană, în limba portugheză, în original. Aceasta trebuie să conțină detalii despre scopul și durata șederii și descrierea activităților pe care solicitantul le va desfășura în Brazilia. Documentul trebuie să fie legalizat, cu excepția scrisorilor emise de către universitățile publice din Brazilia.
   3. Dovada deținerii fondurilor suficiente pentru toată durata șederii. Se va prezenta unul dintre următoarele documente (original și copie):
    • Extras de cont care să dovedească deținerea a cel putin 600 EUR pe lună (în original, cu semnătura și ștampila băncii emitente);
    • Dovada deținerii unei burse de cel putin 600 EUR pe lună (în original, cu semnătură și ștampilă);
    • Contract de angajare (în care să se menționeze salariul exact);
    • Declarație din partea instituției care invită, prin care își asumă responsabilitatea cheltuielilor pentru întreaga ședere și transportul dus-intors în Brazilia.
   4. Cazier judiciar (original și copie) nu mai vechi de 3 luni emis de autoritățile din România. În cazul în care ați locuit în mai multe țări în ultimele 12 luni, este necesar să prezentați cazier judiciar din fiecare stat.
   5. Formular viză Brazilia - semnat în original. Aveți la dispoziție două posibilități:
    1. Completarea aplicației ONLINE de mai jos. Completând aplicația online (vezi butonul de mai jos), agenții noștri vor pregăti formularele necesare în sistemul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Federative a Braziliei și, în cel mai scurt timp (maxim 24h), le veți primi pe e-mail pentru a fi semnate de dvs. și transmise alături de restul documentelor prin curier sau personal la birourile noastre.
    2. Completarea formularului direct la birourile noastre. În cazul în care optați pentru această variantă, cererea dvs. poate fi preluată pe loc beneficiind de serviciul de completare asistată a formularului prin care agenții noștri vor introduce datele dvs. în sistemul MAE al Braziliei. În caz de necesitate, vă punem la dispoziție de asemenea serviciile Visa Express și/sau de realizare a fotografiilor necesare.
   6. Adițional, pentru subpunctele (c) și (e) de mai sus, se vor prezenta în mod obligatoriu:
    • Dovada deținerii unei burse de cel putin 600 EUR pe lună (în original și copie, cu semnătură și ștampilă);
    • Scrisoare de angajament semnată în original (Term of Commitment). Va va fi transmisă împreună cu formularul pe e-mail.
   7. Adițional, pentru subpunctele (a) și (d) de mai sus, se vor prezenta în mod obligatoriu:
    • Aprobarea (Portaria) activității solicitantului în Brazilia și participarea sa în cadrul proiectului (copie simplă), emisă de Ministerul de Știință, Tehnologie și Inovare (Ministério de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI), publicată în Journal Diário Oficial da União - DOU;
    • Scrisoare de angajament semnată în original (Term of Commitment). Va va fi transmisă împreună cu formularul pe e-mail.

   Condiții și permisiuni speciale:

   1. Oamenii de știință care se deplasează în Brazilia în scopul colectării de material genetic "BIO PROSPECTING", trebuie să prezinte adițional, următoarele documente:
    • Permisiune din partea CGEN (Conselho de Gestão de Patrimônio Genético), Departament al Ministerului Mediului din Brazilia - MMA) SAU permisiunea unei alte instituții recunoscute de MMA (Ministério do Meio Ambiente), care să confirme începerea activităților și participarea echipei de cercetare străine, document publicat în Jurnalul Oficial (Diário Oficial da União – DOU) – în copie simplă;
    • Scrisoare de angajament semnată în original. Va va fi transmisă împreună cu formularul pe e-mail.
   2. Participanții la călătorii științifice sau de cercetare care locuiesc în zone rezervate populației indigene în scopul cercetării speciilor biologice sau a resurselor minerale, a artei populare și a culturii indigenilor, trebuie să prezinte adițional:
    • Permisiunea Fundației Indigene Naționale Braziliene (Fundação Nacional do Índio - FUNAI).
  2. Se acodă pentru activități de voluntariat în cadrul:
   1. instituțiilor religioase;
   2. organizaților non-guvernamentale non-profit pentru bunăstare socială;
   3. organizații de interes public ale societății civile (OSCIP).
   Documente necesare:
   1. Copie după certificatul de naștere.
   2. Cazier judiciar, nu mai vechi de 3 luni emis de autoritățile din România. În cazul în care ați locuit în mai multe țări în ultimele 12 luni, este necesar să prezentați cazier judiciar din fiecare stat. Originalul trebuie să fie însoțit de o traducere autorizată în limba portugheză și apostilat.
   3. Scrisoare de invitație emisă de către instituția/organizația unde solicitantul își va desfășura activitatea (documentul original, cu semnătura legalizată), în care se indică datele și durata perioadei de ședere. Totodată, se va descrie locul unde se va desfășura activitatea, specificând activitățile voluntarului străin (documentul original, cu semnătura legalizată).
   4. Declarație din partea instituției/organizației (termo de compromisso) prin care aceasta își asumă angajamentul că va suporta în întregime costurile pentru întreținerea solicitantului pe durata șederii sale în Brazilia și biletul de întoarcere în țara de origine, precum și pentru toate cheltuielile medicale survenite (despesas médicas e hospitalares); se va prezenta documentul original, cu semnătura legalizată
   5. Carta fondatoare a instituției/organizației care face invitația, dovedind statutul acesteia (estatuto social) sau contractul social (copie legalizată).
   6. Certificatul de desemnare a conducerii sau directorului curent (denominação da atual diretoria) - copie legalizată.
   7. Dovada apartenenței la consiliul de asistență socială (Conselho de Assistência Social) - copie legalizată SAU o dovadă care să ateste că entitatea care invită solicitantul este calificată ca organizație de interes public a societății civile (OSCIP), emisă de Ministerul Justiției brazilian.
   8. Dovada funcționării cu normă întreagă a instituției (Atestado de pleno e regular funcionamento)- copie legalizată.
   9. Certificatul de înregistrare al instituției braziliene (Atestado de pleno e regular funcionamento)- copie legalizată. braziliene (Cadastral Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ), dovadă nu mai veche de 90 de zile. Aceasta poate fi extrasă direct de pe site-ul Receita Federal do Brasil.
   10. Formular viză Brazilia - semnat în original. Aveți la dispoziție două posibilități:
    1. Completarea aplicației ONLINE de mai jos. Completând aplicația online (vezi butonul de mai jos), agenții noștri vor pregăti formularele necesare în sistemul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Federative a Braziliei și, în cel mai scurt timp (maxim 24h), le veți primi pe e-mail pentru a fi semnate de dvs. și transmise alături de restul documentelor prin curier sau personal la birourile noastre.
    2. Completarea formularului direct la birourile noastre. În cazul în care optați pentru această variantă, cererea dvs. poate fi preluată pe loc beneficiind de serviciul de completare asistată a formularului prin care agenții noștri vor introduce datele dvs. în sistemul MAE al Braziliei. În caz de necesitate, vă punem la dispoziție de asemenea serviciile Visa Express și/sau de realizare a fotografiilor necesare.
  3. Se acodă studenților, doctoranzilor, elevilor, pentru cursuri de formare profesională ,lingvistică și vocațională.
   1. Copie după certificatul de naștere (tradusă, dacă este cazul).
   2. Scrisoare de invitație sau confirmare scrisă emisă de către o instituție educațională braziliană (universitate, școală etc. recunoscută de către Ministerul Educației Brazilian- MEC) în care se indică datele și durata perioadei de ședere. Se va prezenta documentul original, emis în limba portugheză cu semnătura legalizată).
    • În cazul cursurilor de limbă portugheză sau înscrierea în învățământ pre-universitar, Școala de limbi străine/instituția de învățământ trebuie să fie înregistrată la Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), iar numărul de înregistrare CNPJ trebuie menționat în scrisoarea de invitație, împreună cu un certificat CNPJ actualizat.
    • Cursurile de limbă portugheză, de formare tehnică sau învățământul pre-universitar trebuie să includă cel puțin 15 ore de cursuri pe săptămână. Aceste informații, precum și numele cursului, nivelul cursului (sau anul școlar) și perioada exactă de desfășurare a cursurilor (dimineața, după-amiaza sau seara) trebuie să fie specificate explicit în scrisoarea de invitație.
   3. Certificatul de înscriere în cadrul unei instituții de învățământ românești sau europene (original și copie) - se aplică numai studenților care sunt înscriși la o universitate din afara Braziliei. În cazul în care instituția de învățământ se află în afara României, documentul trebuie apostilat.
   4. Dovada deținerii fondurilor suficiente pentru toată durata șederii. Se va prezenta unul dintre următoarele documente (original și copie):
    • Extras de cont care să dovedească deținerea a cel putin 600 EUR pe lună (în original, cu semnătura și ștampila băncii emitente);
    • Dovada deținerii unei burse de cel putin 600 EUR pe lună (în original, cu semnătură și ștampilă);
    • Declarație din partea unui parinte/tutore (Declaration of Commitment) prin care își asumă responsabilitatea cheltuielilor de întreținere, legalizată a notar, însoțită de unul dintre următoarele documente: extras de cont (pe ultimele 3 luni); altă dovadă privind deținerea unei sume suficiente; contract de angajare (în care se menționează salariul exact); dovezi salariale pe ultimele 3 luni (salary slips).
   5. Cazier judiciar (original și copie) nu mai vechi de 3 luni emis de autoritățile din România. În cazul în care ați locuit în mai multe țări în ultimele 12 luni, este necesar să prezentați cazier judiciar din fiecare stat.
   6. Dovada rezervării biletelor de avion. Dacă nu v-ați rezervat biletul de avion, puteți consulta ofertele disponibile pentru rutele către Brazilia aici.
   7. Adițional, pentru studenții care urmează să desfășoare un ciclu academic complet:
    • Diploma de studii superioare în original, apostilată (diploma de licență, master, doctorat). Certificatul de înregistrare al universității din Brazilia (copie).
   8. În cazul studenților la medicină, se vor prezenta adițional următoarele documente:
    • Diploma de studii sau un alt certificat care confirmă studiile medicale (în original, apostilat și copie).
    • Un document în care se confirmă că solicitantul NU se va angaja în activități medicale în Brazilia, cu excepția activităților necesare ca parte a pregătirii / studiilor sale, acestea putând fi efectuate numai în instituția de învățământ de care aparține solicitantul (documentul trebuie să fie semnat de responsabilul programului de studii).
    • Dovada cunoștințelor de limbă portugheză (CELPE-Bras - Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros).
  4. Se acodă numai studenților care sunt înscriși într-o universitate din afara Braziliei și doresc să realizeze un stagiu ca o completare a studiilor universitare. Stagiul nu trebuie să fie un stagiu obligatoriu, dar activitățile desfășurate în Brazilia trebuie să corespundă conținutului cursului. Documente necesare:
   1. Copie după certificatul de naștere.
   2. Scrisoare de invitație din partea companiei braziliene (în limba portugheză, în origial, legalizat la notar), în care să se specifice durata exactă a stagiului și activitățile pe care solicitantul urmează să le desfășoare.
   3. Contract de internship (Termo de Compromisso) între compania braziliană, student (solicitant) și universitatea din străinătate (cea de care aparține studentul) - în limba portugheză, în origial, legalizat la notar. Acesta trebuie să conțină detalii despre solicitant și disciplina de studiu, datele companiei braziliene care face invitația, durata și datele de desfășurare a stagiului, descrierea sarcinilor ce urmează a fi îndeplinite de către solicitant, datele instituției universitate/educaționale (unde este înscris studentul).
   4. Certificatul de înscriere/document care să dovedească înscrierea/aparținerea studentului de universitatea din țara de origine (în original și copie).
   5. Dovada deținerii fondurilor suficiente pentru toată durata șederii. Se va prezenta unul dintre următoarele documente (original și copie):
    • Extras de cont care să dovedească deținerea a cel putin 600 EUR pe lună (în original, cu semnătura și ștampila băncii emitente);
    • Dovada deținerii unei burse de cel putin 600 EUR pe lună (în original, cu semnătură și ștampilă);
    • Declarație din partea unui parinte/tutore (Declaration of Commitment) prin care își asumă responsabilitatea cheltuielilor de întreținere, legalizată a notar, însoțită de unul dintre următoarele documente: extras de cont (pe ultimele 3 luni); altă dovadă privind deținerea unei sume suficiente; contract de angajare (în care se menționează salariul exact); dovezi salariale pe ultimele 3 luni (salary slips).
   6. Dovada rezervării biletelor de avion. Dacă nu v-ați rezervat biletul de avion, puteți consulta ofertele disponibile pentru rutele către Brazilia aici.
   7. Cazier judiciar, nu mai vechi de 3 luni emis de autoritățile din România. În cazul în care ați locuit în mai multe țări în ultimele 12 luni, este necesar să prezentați cazier judiciar din fiecare stat. Originalul trebuie să fie însoțit de o traducere autorizată în limba portugheză și apostilat.

NOTE:

(1) Toate documentele sunt necesare atât în format electronic cât și fizic. Acestea se vor încărca inițial în aplicație, urmând ca ulterior să fie transmise și în format fizic. În cazul fotografiei, este important ca aceeași fotografie să fie prezentată în format digital cât și imprimată. Documentele în format electronic vor fi încărcate de agenții noștri în sistemul MAE al Braziliei.

(2) Toate documentele originale care nu au fost emise în Brazilia trebuie să fie apostilate, cu excepția certificatului de naștere și a cazierului judiciar.

(3) Toate documentele emise în Brazilia trebuie să fie în limba portugheză. Toate documentele emise în România trebuie să fie în limba română. Documentele emise în alte țări pot fi emise în portugheză, engleză, în caz contrar trebuie să fie însoțite de o traducere autorizată.

În cazul călătoriilor cu minori, pentru obținerea vizelor, pot fi solicitate documente adiționale în funcție de fiecare caz, după cum urmează:
 1. Dacă viza este solicitată pentru minorul care călătorește cu ambii părinți:
  • Certificatul de naștere (original și copie)
 2. Dacă viza este solicitată pentru minorul care călătorește cu unul dintre părinți:
  • Certificatul de naștere (original și copie)
  • Declarație notarială (original și copie) privind acordul unuia dintre părinți pentru ieșirea din țară a minorului însoțit de celălalt părinte. Adițional, se va prezenta copia pașaportului părintelui care nu însoțește minorul (sau copia cărții de identitate dacă nu dispune de pașaport).
 3. Dacă viza este solicitată pentru minorul care călătorește însoțit de o altă persoană fizică majoră:
  • Certificatul de naștere (original și copie)
  • Declarația notarială (original și copie) privind acordul ambilor părinți pentru ieșirea din țară a minorului însoțit de o altă persoană fizică majoră. Adițional, se va prezenta o copie după pașapoartele (sau CI) părinților.

În cazul părinților divorțați, declarația notarială a celuilalt părinte este necesară doar în cazul custodiei comune. În caz contrar, se va prezenta hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă prin care minorul i-a fost încredințat sau, după caz, prin care i-a fost atribuită exercitarea în mod exclusiv a autorității părintești. În cazul în care celălalt părinte este decedat, dispărut sau decăzut din drepturi se va face dovada decesului/dispariției/decăderii din drepturile părintești prin prezentarea documentelor care dovedesc acest aspect (certificatului de deces, comunicare oficială din partea misiunilor diplomatice sau a oficiilor consulare în străinătate, hotărârea judecătorească definitivă de declarare a morții, de constatare a dispariției sau a decăderii din drepturi, după caz). În cazul în care ambii părinți sunt decedați/decăzuți din drepturi se va prezenta declarația reprezentantului legal al minorului.

Pentru obținerea vizei poate fi solicitată traducerea declarației notariale efectuată de un traducător autorizat. Vă informăm că, în caz de necesitate ne putem ocupa de traducerea și legalizarea tuturor documentelor necesare.

ATENŢIE! Deținerea unei vize nu garantează ieșirea minorului din țară dacă nu sunt îndeplinite condițiile de ieșire din țară a minorilor.

 • Atenție! Depășirea perioadei de ședere acordată prin viză este considerată o încălcare a legii și se sancționează cu: plata unei amenzi, interdicția intrării pe teritoriul țării și înregistrarea persoanei pe lista neagră/a indezirabililor, cărora le este refuzat dreptul de intrare în Republica Federativă a Braziliei. Dacă din diferite motive sunteți nevoiți să rămâneți în Brazilia pentru o perioadă mai mare de 90 de zile, vă rugăm să luați legătura cu autoritățile locale înainte de expirarea vizei pentru prelungirea perioadei de șederere cu maxim 90 de zile (contactarea Poliției Federale Federale – verificați detalii aici).
 • Având în vedere frecvența anumitor boli tropicale, în special în zonele amazonice, vă recomandăm să încheiați o asigurare medicală valabilă pe toată durata călătoriei și să vă informați asupra măsurilor profilactice și tipurilor de vaccinuri care trebuie efectuate înainte de a călători, urmărind în permanență recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. Puteți obține asigurarea medicală online aici.
 • Pentru detalii suplimentare legate de lista unităților medicale cărora vă puteți adresa pentru realizarea vaccinurilor, în caz de necesitate, vă puteți adresa Institului de Sănătate Publică din țara natală sau de reședință.
 • Recomandăm tuturor cetățenilor români sau de orice altă naționalitate care se deplasează în Brazilia, să urmărească în permanență recomandările autorităților locale. Recomandările de călătorie ale statelor UE pentru Brazilia pot fi urmărite accesând motorul Travel Advice.
 • În cazul în care întâmpinați o situație de urgență pe parcursul călătoriei în Brazilia, contactați imediat Ambasada sau Consulatul țării dvs. din această țară, care vă poate oferi asistența consulară de specialitate. În situația în care țara dvs. nu este reprezentată în aceast stat, adresați-vă Misiunii Diplomatice sau Consulare a țării dvs. în a cărei jurisdictie se înscrie Brazilia.
 • În atenția cetățenilor Uniunii Europene! Vă informăm că orice cetățean al Uniunii Europene aflat într-o țară din afara Uniunii în care propriul său stat nu este reprezentat are dreptul la protecție din partea autorităților diplomatice sau consulare ale oricărei alte țări din Uniune. Prin urmare, în cazul în care propriul dvs. stat nu are o misiune diplomatică sau consulară rezidentă în Brazilia, aveți dreptul la protecție din partea autorităților diplomatice sau consulare ale oricărei alte țări membre a UE care dispune de o misiune rezidentă în Brazilia, în aceleași condiții ca și resortisanții țării respective. Pentru lista țarilor UE cărora va puteți adresa în Brazilia utilizați motorul de căutare din secțiunea - Protecția Cetățenilor Uniunii Europene în Străinătate disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Atât România cât și Brazilia sunt state semnatare ale Convenției de la Haga privind suprimarea cerinței de supralegalizare a actelor oficiale străine, prin urmare actele emise de autoritățile din România, pentru a fi recunoscute și deci a produce efecte în Brazilia, trebuie să fie supuse procedurii de certificare cu Apostila de la Haga, dacă altceva nu este prevăzut printr-un acord bilateral sau un alt tratat.

Apostila este eliberată de autoritățile competente ale unui stat semnatar al Convenției de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în țara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul altui stat semnatar al Convenției. Scopul eliberării apostilei este autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice.

Centrul de Vize și Legalizări T&B International vă oferă consultanță GRATUITĂ privind procedurile de recunoastere a actelor oficiale în Brazilia și servicii specializate de vizare la autoritățile competente, de obținere a apostilei și de traducere pentru actele care urmează să fie folosite în Brazilia. Misiunea noastră este de a oferi o experiență transparentă și de a economisi timp pentru clienții noștri, scutindu-i de procese complexe de cele mai multe ori puțin înțelese, contribuind în acest fel la eficientizarea birocrației.

Pentru serviciile de vizare, apostilare și traducere a actelor oficiale vă rugăm să consultați secțiunea Traduceri și apostilări documente pentru Brazilia

Procesul de obținere a vizelor este simplu, rapid și sigur


Aplica online pentru viza
Aplicați online pentru Viză Brazilia

Completați datele în aplicația online și un reprezentant al Centrului de Vize va prelua imediat solicitarea dvs.

Transmiteți documentele prin curier sau personal
Transmiteți documentele

Trimiteți documentele necesare prin metoda aleasă în aplicația online (prin curier sau depunere personală la sediul nostru). Actele pot fi ridicate de curierul nostru partener.

Calatoriti fara grija vizei!
Primiți Viza! Călătorie plăcută în Brazilia!

Vă transmitem pașaportul cu viza îndată ce aceasta a fost aprobată (prin curier sau ridicare personală de la birourile noastre).


Taxe de viză și timp de procesare pentru viză Brazilia


Tipul Vizei1
Validitate2
Timp de procesare3
Taxe consulare4
Taxă de procesare4
Viză de Studii – intrări multiple
Viza este valabilă pentru perioada solicitată
Urgent
3-4 zile lucrătoare
80 USD
42 EUR
Viză de Studii – intrări multiple
Viza este valabilă pentru perioada solicitată
Normal
8-10 zile lucrătoare
80 USD
30 EUR
Viză de Cercetători – intrări multiple
Viza este valabilă pentru perioada solicitată
Urgent
3-4 zile lucrătoare
60 USD
42 EUR
Viză de Cercetători – intrări multiple
Viza este valabilă pentru perioada solicitată
Normal
8-10 zile lucrătoare
60 USD
30 EUR
Viză de Voluntariat – intrări multiple
Viza este valabilă pentru perioada solicitată
Urgent
3-4 zile lucrătoare
După caz
42 EUR
Viză de Voluntariat – intrări multiple
Viza este valabilă pentru perioada solicitată
Normal
8-10 zile lucrătoare
După caz
30 EUR

*taxa consulară variază în funcție de naționalitate

1 1NUMĂR DE INTRĂRI

Se face referire la numărul de intrări pe care le puteți folosi în perioada de valabilitate a vizei.

2 VALABILITATEA VIZEI

Vizele sunt valabile, în general, pentru perioada solicitată, conform documentelor prezentate.

3 TIMP DE PROCESARE

Calcularea timpului începe cu următoarea zi lucrătoare din momentul primirii pașaportului și actelor necesare la birourile noastre, urmând ca viza să fie eliberată după 3-10 zile lucrătoare în funcție de tipul de procesare ales. În anumite cazuri, Secția Consulară iși rezervă dreptul de a prelungi durata de procesare a vizei.

Vă rugăm să țineți cont că, în cazul în care transmiterea actelor se face prin curier, se va adăuga timpul de circulație aferent. De asemenea se va ține cont de liberele oficiale cu ocazia sărbătorilor române și braziliene.

*În cazul vizei de muncă pentru angajarea în Brazilia, vă rugăm să luați în calcul și durata de aprobare pentru obținerea permisului de muncă în Brazilia, care este de 30-90 de zile.

4 TAXE CONSULARE ȘI TAXE DE PROCESARE

Taxa de procesare nu trebuie confundată cu taxa consulară. Taxa consulară de eliberare a vizelor se calculează în conformitate cu rezoluția privind Tariful taxelor consulare, percepute de oficiile consulare ale Republicii Federative a Braziliei sau cu acordurile bilaterale ale acesteia, aceste taxe nefiind returnabile în cazul în care personalul consular decide sa nu acorde viza.

5 FACTURAREA ȘI PLATA

Taxa consulară este colectată în numele Ambasadei sau entității responsabile cu eliberarea vizei și este scutită de TVA. Taxa de procesare afișată include TVA. Facturarea și plata taxelor consulare și a taxelor de procesare se va realiza în LEI, la cursul de schimb al Băncii Naționale a României.

Plata NU se va realiza anticipat. După primirea documentelor și începerea procesării vizei se va emite o factură care va fi transmisă prin e-mail și care trebuie achitată în termen de 48 de ore prin oricare metodă aleasă de dvs.

Centrul de Vize vă pune la dispoziție o gamă variată de metode de plată în funcție de preferințele dvs. (plată online, transfer bancar prin Internet Banking, depunere numerar la bancă).

Servicii adiționale pentru viză Brazilia

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International, ne străduim în mod constant să oferim o gamă de servicii de înaltă calitate, îndreptate spre nevoile clienților. Eforturile noastre sunt îndreptate spre simplificarea procesului și reducerea timpilor de obținere a vizelor, prin Serviciul Executiv Visa Express, prin oferirea posibilității de realizare în cadrul birourilor noastre a fotografiilor conform normelor impuse de către Consulate, la care se adaugă serviciul SMS Alert ca metodă exclusivă de monitorizare a statusului cererii dvs. de solicitare a vizei.


Alegând Serviciul Executiv Visa Express, un specialist în servicii executive va lua legătura cu dvs., oferindu-vă consiliere personalizată, cererea dvs. fiind tratată în acest fel cu maximă prioritate. Acesta va gestiona întregul proces de aplicare de la început până la sfârșit făcând formalitățile necesare astfel încât procesarea vizei dvs. să înceapă cât mai repede posibil.

Printre beneficiile Servicilui Executiv – Visa Express al Centrului de Vize și Legalizări T&B International se regăsesc:

 • Echipă exclusivă. O echipă de specialiști este dedicată gestionării cererii dumneavoastră de la început până la sfârșit
 • Răspuns rapid la orice întrebare. Contactați-ne telefonic, trimiteți-ne un e-mail sau plasați comanda ONLINE și astfel un specialist va lua legătura cu dvs. în următoarele 60 minute, câștigând astfel timp valoros.
 • Prelucrare prioritară. Atunci când selectați Serviciul Executiv Visa Express, solicitarea dvs. va fi tratată cu prioritate maximă.
 • Pregătirea documentației. Vă vom ghida pe tot parcursul pregătirii dosarului de solicitare a vizei iar, în caz de necesitate, veți beneficia gratuit de imprimarea/fotocopierea întregii documentații.
 • Visa & Pasport Scan. După aprobarea vizei, pentru siguranța și comoditatea dvs. în cazul pierderii, furtului sau deteriorării pașaportului în timpul călătoriei, vom realiza o copie digitală a vizei și pașaportului dvs. pe care o veți primi pe e-mail, având astfel acces la aceasta în cazuri de urgență.
 • Informații și actualizări la timp. Fiți informat cu privire la fiecare etapă a procesului de obținere a vizei dvs. prin notificări primite prin SMS.
 • Prioritate în livrarea rapidă a pașaportului. Pașaportul dvs. va fi livrat în prima serie de documente preluate de la Secția Consulară. Astfel veți putea intra în posesia acestuia în cel mai rapid mod posibil. În cazul în care doriți să îl ridicați personal de la birourile noastre, o veți putea face la orice oră în timpul programului de lucru din momentul în care sunteți înștiințat că pașaportul este pregătit pentru a fi ridicat.

Experimentați confortul și securitatea serviciului executiv!

Etapa obținterii fotografiilor pentru vize s-a dovedit a fi de foarte multe ori extrem de complicată, având în vedere că fiecare Consulat are cerințe diferite. Alegând serviciul nostru de realizare a fotografiilor pentru viză, eliminați posibilitatea respingerii dosarului dvs. de către Consulat pentru neîndeplinirea normelor fotografiei

Vă oferim 2 posibilități:

 1. De a încărca pur și simplu fotografia dvs. digitală în aplicația online. Fotografia digitală trebuie să fi fost realizată în ultimele 6 luni pe fundal alb, fără umbre, fără ochelari și cu o expresie neutră a feței și cu capul descoperit (daca apartenența religioasă sau etnică nu impune altceva). Verificați instrucțiunile pentru realizarea fotografiei digitale. Pe baza acesteia vom realiza fotografiile necesare pentru obținerea vizei dvs. pe care le vom atașa la dosarul pe care îl vom înainta Secției Consulare din cadrul Ambasadei, asigurându-ne că respectă regulile impuse de aceasta.
 2. În cazul în care nu doriți să transmiteți documentele prin curier și alegeți să depuneți personal la birourile noastre documentele pentru viză fără completarea în prealabil a aplicației online SAU dacă nu dispuneți de posibilitatea de a realiza o fotografie digitală coonform cerințelor de mai sus, vă oferim posibilitatea de realiza forografiile necesare pentru viză pe loc direct la birourile noastre în momentul depunerii dosarului.

Prin serviciul SMS Alert, vă ținem la curent cu întregul proces de obținere a vizei. Vă vom transmite mesaje de confirmare direct pe telefonul mobil, în momentele cheie din timpul procesului de solicitare a vizei. Astfel, veți fi la curent cu toate detaliile legate de viza solicitată.


Centrul de Vize și Legalizări are rolul de a primi, prelucra și transmite spre analiză către Sectiile Consulare ale Ambasadelor actele necesare pentru obținerea vizelor și de a prelua și transmite pașapoartele cu vize și totodată de a oferi consultanță personalizată solicitanților privind tipurile de vize, actele necesare, procedura, termenele de obținere a vizelor etc. Centrul de Vize și Legalizări nu este implicat în procesul de evaluare, aprobare sau refuzare a cererilor pentru viză și prin urmare nu își asuma răspunderea pentru decizia reprezentanților consulari. Deciziile finale sunt luate doar de către Secția Consulară - Ambasada Brazilia. Rămâne la latitudinea acesteia de a solicita documente suplimentare, de a prelungi termenul de întocmire a vizei sau de a lua oricare alte decizii.

www.booking.com

Cele mai bune hoteluri și locuri de cazare în Brazilia

www.expedia.com

Oferte de zboruri spre Brazilia

www.emag.ro

Asigurări medicale și de călătorie pentru Brazilia

Visa and Legalisation Center T&B International, is not affiliated with the government of Brazil and provides expediting services for visa to Brazil and charges a service fee.
Centrul de vize și legalizări T&B International, nu este afiliat guvernului din Brazilia și oferă servicii de visa handling pentru Brazilia percepând o taxă pentru serviciile prestate.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea folosirii acestora și a politicii noastre de utilizare a fișierelor de tip cookies. Am înțeles

Informare
Stimați clienți, în perioada 18-31 mai, programul cu publicul se va desfășura în intervalul orar 12:00 - 18:00. Pentru a efectua depuneri/ridicări de documente la sediul nostru, avem rugămintea să ne contactați în prealabil pe email sau telefonic, pentru stabili o programare. Vă mulțumim pentru înțelegere!
×