Viză Brazilia

Cetățenii din România care călătoresc în Brazilia în scop turistic nu au nevoie de viză pentru o perioadă de ședere de până la 90 de zile.

Viză de afaceri pentru Brazilia

Cetățenii din România care călătoresc în Brazilia pentru afaceri nu au nevoie de viză pentru o perioadă de ședere de până la 90 de zile.

Viză Diplomatică/Oficială pentru Brazilia

Cetățenii din România care călătoresc în Brazilia pentru vizite oficiale nu au nevoie de viză!

Viză de muncă pentru Brazilia

Cetățenii din România care călătoresc în Brazilia pentru activități laborale au nevoie de viză!

Viză de Familie pentru Brazilia

Cetățenii din România care călătoresc în Brazilia în vizită familială au nevoie de viză!

Important

Viza de familie se acordă cetățenilor străini care intenționează să călătorească în Brazilia pentru reuniune familială. Se eliberează membrilor de familie ai cetățenilor brazilieni sau străini (soț, soție, copil minor), cât și dependenților/însoțitorilor ai deținătorilor unei vize de tip VITEM (de muncă, studii, cercetare academică sau membrilor unui ordin religios). În categoria persoanelor dependente sunt incluși ascendenții și descendenții cetățenilor brazilieni sau străini care dețin o viză temporară sau permanentă (fii, nepoți, strănepoți-doar dacă sunt orfani, tată, mamă sau frate). Descendenții sunt considerați dependenți până la împlinirea vârstei de 24 de ani, numai dacă sunt înscriși la cursuri universitare sau post-universitare. Acestora li se poate acorda viza doar dacă se îndeplinește una dintre următoarele condiții:

 • Solicitantul nu dispune de suficiente venituri pentru întreținere;
 • Solicitantul nu are descendenți (grad primar sau secundar) care sa își poată asigura propria subzistență în țara de reședință;
 • Solicitantul are nevoie de suport datorat unui motiv medical confirmat.

În termen de 30 de zile de la sosirea pe teritoriul Braziliei, deținătorul unei vize de familie trebuie să se înregistreze la Poliția Federală (verificați detalii aici).

Acte necesare - viza de familie Brazilia

 1. Pașaport cu minim 2 pagini libere, al cărui termen de valabilitate să fie mai mare de 6 luni de la data intrării în Brazilia.
 2. Două fotografii color 3.5cm x 4.5cm pe fundal alb, nu mai vechi de 6 luni. Fața trebuie să fie vizibilă în totalitate (fără ochelari, cu capul descoperit - exceptând situația în care din motive religioase sau etnice se impune acoperirea capului).
  În cazul în care nu dispuneți de o fotografie recentă cu caracteristicile menționate, puteți opta să ne trimiteți online o poză în format electronic (vezi instrucțiunile ) pe care o vom adapta pentru dvs. la cerințele Consulatului, eliminând astfel posibilitatea ca poza să fie respinsă de agenții consulari. Dacă totuși dispuneți deja de o poză recentă printată, vă rugăm să verificați ca aceasta să îndeplinească cu precizie toate cerințele pozei pentru obținerea vizei specifice Consulatului brazilian.
 3. Formular viză Brazilia - semnat în original. Aveți la dispoziție două posibilități:
  1. Completarea aplicației ONLINE de mai jos. Completând aplicația online (vezi butonul de mai jos), agenții noștri vor pregăti formularele necesare în sistemul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Federative a Braziliei și, în cel mai scurt timp (maxim 24h), le veți primi pe e-mail pentru a fi semnate de dvs. și transmise alături de restul documentelor prin curier sau personal la birourile noastre.
  2. Completarea formularului direct la birourile noastre. În cazul în care optați pentru această variantă, cererea dvs. poate fi preluată pe loc beneficiind de serviciul de completare asistată a formularului prin care agenții noștri vor introduce datele dvs. în sistemul MAE al Braziliei. În caz de necesitate, vă punem la dispoziție de asemenea serviciile Visa Express și/sau de realizare a fotografiilor necesare.
 4. Certificatul de căsătorie (original și copie) în cazul soților SAU certificatul de naștere (original și copie) în cazul minorilor. Documentul trebuie să fie apostilat.
 5. Cazier judiciar (original și copie) nu mai vechi de 3 luni emis de autoritățile din România. În cazul în care ați locuit în mai multe țări în ultimele 12 luni, este necesar să prezentați cazier judiciar din fiecare stat (documentul trebuie să fie apostilat). Acest document nu este necesar în cazul minorilor sub 16 ani.
 6. Document prin care confirmă calitatea de rezident în Brazilia. În cazul titularului de viză cetățean străin se poate prezenta o copie după RNE - Registro Nacional de Estrangeiros sau o copie după viză. În cazul cetățenilor brazilieni, se poate prezenta o copie după documentul național de identitate sau după pașaport.
 7. Declarație din partea membrului de familie titular al unei vize temporare sau permanente (Termo de Responsabilidade e Manutenção). Aceasta trebuie să fie redactată în Portugheză sau Engleză, semnată și legalizată de: (a) un notar public din Brazilia (dacă titularul se află în Brazilia); (b) de un notar public din România și apoi legalizată de Consulatul Braziliei sau redactată si legalizată direct de Consulatul Braziliei (dacă titularul se află în România). Consultă modelul declarației atașsat.
 8. Dovada necesității prezenței solicitantului în Brazilia. În cazul solicitărilor de viză pentru ascendenți din cauza vârstei avansate sau a unei boli grave, este necesar un document medical.
 9. Dovada rezervării biletelor de avion. Dacă nu v-ați rezervat biletul de avion, puteți consulta ofertele disponibile pentru rutele către Brazilia aici. Dacă intrarea și/sau ieșirea se face cu alt mijloc de transport se vor prezenta rezervările pentru mijlocul de transport utilizat.
 10. Opțional, se poate prezenta o asigurare medicală de călătorie care să acopere sejurul în Brazilia. Pentru o călătorie în siguranță și pentru evitarea costurilor medicale foarte ridicate în cazul unui eveniment medical neplăcut pe timpul șederii, vă recomandăm insistent să încheiați o asigurare medicală de călătorie. Puteți obține online aici asigurarea medicală pentru Brazilia.

NOTE:

(1) Toate documentele sunt necesare atât în format electronic cât și fizic. Acestea se vor încărca inițial în aplicație, urmând ca ulterior să fie transmise și în format fizic. În cazul fotografiei, este important ca aceeași fotografie să fie prezentată în format digital cât și imprimată. Documentele în format electronic vor fi încărcate de agenții noștri în sistemul MAE al Braziliei.

(2) Toate documentele originale care nu au fost emise în Brazilia trebuie să fie apostilate, cu excepția certificatului de naștere și a cazierului judiciar.

(3) Toate documentele emise în Brazilia trebuie să fie în limba portugheză. Toate documentele emise în România trebuie să fie în limba română. Documentele emise în alte țări pot fi emise în portugheză, engleză, în caz contrar trebuie să fie însoțite de o traducere autorizată.

În cazul călătoriilor cu minori, pentru obținerea vizelor, pot fi solicitate documente adiționale în funcție de fiecare caz, după cum urmează:
 1. Dacă viza este solicitată pentru minorul care călătorește cu ambii părinți:
  • Certificatul de naștere (original și copie)
 2. Dacă viza este solicitată pentru minorul care călătorește cu unul dintre părinți:
  • Certificatul de naștere (original și copie)
  • Declarație notarială (original și copie) privind acordul unuia dintre părinți pentru ieșirea din țară a minorului însoțit de celălalt părinte. Adițional, se va prezenta copia pașaportului părintelui care nu însoțește minorul (sau copia cărții de identitate dacă nu dispune de pașaport).
 3. Dacă viza este solicitată pentru minorul care călătorește însoțit de o altă persoană fizică majoră:
  • Certificatul de naștere (original și copie)
  • Declarația notarială (original și copie) privind acordul ambilor părinți pentru ieșirea din țară a minorului însoțit de o altă persoană fizică majoră. Adițional, se va prezenta o copie după pașapoartele (sau CI) părinților.

În cazul părinților divorțați, declarația notarială a celuilalt părinte este necesară doar în cazul custodiei comune. În caz contrar, se va prezenta hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă prin care minorul i-a fost încredințat sau, după caz, prin care i-a fost atribuită exercitarea în mod exclusiv a autorității părintești. În cazul în care celălalt părinte este decedat, dispărut sau decăzut din drepturi se va face dovada decesului/dispariției/decăderii din drepturile părintești prin prezentarea documentelor care dovedesc acest aspect (certificatului de deces, comunicare oficială din partea misiunilor diplomatice sau a oficiilor consulare în străinătate, hotărârea judecătorească definitivă de declarare a morții, de constatare a dispariției sau a decăderii din drepturi, după caz). În cazul în care ambii părinți sunt decedați/decăzuți din drepturi se va prezenta declarația reprezentantului legal al minorului.

Pentru obținerea vizei poate fi solicitată traducerea declarației notariale efectuată de un traducător autorizat. Vă informăm că, în caz de necesitate ne putem ocupa de traducerea și legalizarea tuturor documentelor necesare.

ATENŢIE! Deținerea unei vize nu garantează ieșirea minorului din țară dacă nu sunt îndeplinite condițiile de ieșire din țară a minorilor.

 • Atenție! Este necesar să vă înregistrați la Poliția Federală în termen de 30 de zile de la sosirea în Brazilia (verificați detalii aici http://www.pf.gov.br/). Totodată, este necesar să solicitați un RNE (Registro Nacional de Estrangeiros), care este un document de identitate pentru străini valabil pe teritoriul brazilian.
 • Viza de familie își pierde valabilitatea dacă deținătorul acesteia locuiește în afara Braziliei pentru o perioadă neîntreruptă de 2 ani.
 • Având în vedere frecvența anumitor boli tropicale, în special în zonele amazonice, vă recomandăm să încheiați o asigurare medicală valabilă pe toată durata călătoriei și să vă informați asupra măsurilor profilactice și tipurilor de vaccinuri care trebuie efectuate înainte de a călători, urmărind în permanență recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. Puteți obține asigurarea medicală online aici.
 • Pentru detalii suplimentare legate de lista unităților medicale cărora vă puteți adresa pentru realizarea vaccinurilor, în caz de necesitate, vă puteți adresa Institului de Sănătate Publică din țara natală sau de reședință.
 • Recomandăm tuturor cetățenilor români sau de orice altă naționalitate care se deplasează în Brazilia, să urmărească în permanență recomandările autorităților locale. Recomandările de călătorie ale statelor UE pentru Brazilia pot fi urmărite accesând motorul Travel Advice.
 • În cazul în care întâmpinați o situație de urgență pe parcursul călătoriei în Brazilia, contactați imediat Ambasada sau Consulatul țării dvs. din această țară, care vă poate oferi asistența consulară de specialitate. În situația în care țara dvs. nu este reprezentată în aceast stat, adresați-vă Misiunii Diplomatice sau Consulare a țării dvs. în a cărei jurisdictie se înscrie Brazilia.
 • În atenția cetățenilor Uniunii Europene! Vă informăm că orice cetățean al Uniunii Europene aflat într-o țară din afara Uniunii în care propriul său stat nu este reprezentat are dreptul la protecție din partea autorităților diplomatice sau consulare ale oricărei alte țări din Uniune. Prin urmare, în cazul în care propriul dvs. stat nu are o misiune diplomatică sau consulară rezidentă în Brazilia, aveți dreptul la protecție din partea autorităților diplomatice sau consulare ale oricărei alte țări membre a UE care dispune de o misiune rezidentă în Brazilia, în aceleași condiții ca și resortisanții țării respective. Pentru lista țarilor UE cărora va puteți adresa în Brazilia utilizați motorul de căutare din secțiunea - Protecția Cetățenilor Uniunii Europene în Străinătate disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Atât România cât și Brazilia sunt state semnatare ale Convenției de la Haga privind suprimarea cerinței de supralegalizare a actelor oficiale străine, prin urmare actele emise de autoritățile din România, pentru a fi recunoscute și deci a produce efecte în Brazilia, trebuie să fie supuse procedurii de certificare cu Apostila de la Haga, dacă altceva nu este prevăzut printr-un acord bilateral sau un alt tratat.

Apostila este eliberată de autoritățile competente ale unui stat semnatar al Convenției de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în țara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul altui stat semnatar al Convenției. Scopul eliberării apostilei este autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice.

Centrul de Vize și Legalizări T&B International vă oferă consultanță GRATUITĂ privind procedurile de recunoastere a actelor oficiale în Brazilia și servicii specializate de vizare la autoritățile competente, de obținere a apostilei și de traducere pentru actele care urmează să fie folosite în Brazilia. Misiunea noastră este de a oferi o experiență transparentă și de a economisi timp pentru clienții noștri, scutindu-i de procese complexe de cele mai multe ori puțin înțelese, contribuind în acest fel la eficientizarea birocrației.

Pentru serviciile de vizare, apostilare și traducere a actelor oficiale vă rugăm să consultați secțiunea Traduceri și apostilări documente pentru Brazilia

Procesul de obținere a vizelor este simplu, rapid și sigur


Aplica online pentru viza
Aplicați online pentru Viză Brazilia

Completați datele în aplicația online și un reprezentant al Centrului de Vize va prelua imediat solicitarea dvs.

Transmiteți documentele prin curier sau personal
Transmiteți documentele

Trimiteți documentele necesare prin metoda aleasă în aplicația online (prin curier sau depunere personală la sediul nostru). Actele pot fi ridicate de curierul nostru partener.

Calatoriti fara grija vizei!
Primiți Viza! Călătorie plăcută în Brazilia!

Vă transmitem pașaportul cu viza îndată ce aceasta a fost aprobată (prin curier sau ridicare personală de la birourile noastre).


Taxe de viză și timp de procesare pentru viză Brazilia


Tipul Vizei1
Validitate2
Timp de procesare3
Taxe consulare4
Taxă de procesare4
Intrare multiplă
În funcție de caz
Urgent
3-4 zile lucrătoare
100 USD
59 EUR
Intrare multiplă
În funcție de caz
Normal
8-10 zile lucrătoare
100 USD
42 EUR

*taxa consulară variază în funcție de naționalitate

1 TIPUL VIZEI

Se face referire la numărul de intrări pe care le puteți folosi în perioada de valabilitate a vizei.

2 VALABILITATEA VIZEI

Valabilitate vizei va corespunde cu cea a vizei membrului de familie pe care solicitantul îl însoțește.

3 TIMP DE PROCESARE

Calcularea timpului începe cu următoarea zi lucrătoare din momentul primirii pașaportului și actelor necesare la birourile noastre, urmând ca viza să fie eliberată după 3-10 zile lucrătoare în funcție de tipul de procesare ales. În anumite cazuri, Secția Consulară iși rezervă dreptul de a prelungi durata de procesare a vizei.

Vă rugăm să țineți cont că, în cazul în care transmiterea actelor se face prin curier, se va adăuga timpul de circulație aferent. De asemenea se va ține cont de liberele oficiale cu ocazia sărbătorilor române și braziliene.

*În cazul vizei de muncă pentru angajarea în Brazilia, vă rugăm să luați în calcul și durata de aprobare pentru obținerea permisului de muncă în Brazilia, care este de 30-90 de zile.

4 TAXE CONSULARE ȘI TAXE DE PROCESARE

Taxa de procesare nu trebuie confundată cu taxa consulară. Taxa consulară de eliberare a vizelor se calculează în conformitate cu rezoluția privind Tariful taxelor consulare, percepute de oficiile consulare ale Republicii Federative a Braziliei sau cu acordurile bilaterale ale acesteia, aceste taxe nefiind returnabile în cazul în care personalul consular decide sa nu acorde viza.

5 FACTURAREA ȘI PLATA

Taxa consulară este colectată în numele Ambasadei sau entității responsabile cu eliberarea vizei și este scutită de TVA. Taxa de procesare afișată include TVA. Facturarea și plata taxelor consulare și a taxelor de procesare se va realiza în LEI, la cursul de schimb al Băncii Naționale a României.

Plata NU se va realiza anticipat. După primirea documentelor și începerea procesării vizei se va emite o factură care va fi transmisă prin e-mail și care trebuie achitată în termen de 48 de ore prin oricare metodă aleasă de dvs.

Centrul de Vize vă pune la dispoziție o gamă variată de metode de plată în funcție de preferințele dvs. (plată online, transfer bancar prin Internet Banking, depunere numerar la bancă).

Servicii adiționale pentru viză Brazilia

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International, ne străduim în mod constant să oferim o gamă de servicii de înaltă calitate, îndreptate spre nevoile clienților. Eforturile noastre sunt îndreptate spre simplificarea procesului și reducerea timpilor de obținere a vizelor, prin Serviciul Executiv Visa Express, prin oferirea posibilității de realizare în cadrul birourilor noastre a fotografiilor conform normelor impuse de către Consulate, la care se adaugă serviciul SMS Alert ca metodă exclusivă de monitorizare a statusului cererii dvs. de solicitare a vizei.


Alegând Serviciul Executiv Visa Express, un specialist în servicii executive va lua legătura cu dvs., oferindu-vă consiliere personalizată, cererea dvs. fiind tratată în acest fel cu maximă prioritate. Acesta va gestiona întregul proces de aplicare de la început până la sfârșit făcând formalitățile necesare astfel încât procesarea vizei dvs. să înceapă cât mai repede posibil.

Printre beneficiile Servicilui Executiv – Visa Express al Centrului de Vize și Legalizări T&B International se regăsesc:

 • Echipă exclusivă. O echipă de specialiști este dedicată gestionării cererii dumneavoastră de la început până la sfârșit
 • Răspuns rapid la orice întrebare. Contactați-ne telefonic, trimiteți-ne un e-mail sau plasați comanda ONLINE și astfel un specialist va lua legătura cu dvs. în următoarele 60 minute, câștigând astfel timp valoros.
 • Prelucrare prioritară. Atunci când selectați Serviciul Executiv Visa Express, solicitarea dvs. va fi tratată cu prioritate maximă.
 • Pregătirea documentației. Vă vom ghida pe tot parcursul pregătirii dosarului de solicitare a vizei iar, în caz de necesitate, veți beneficia gratuit de imprimarea/fotocopierea întregii documentații.
 • Visa & Pasport Scan. După aprobarea vizei, pentru siguranța și comoditatea dvs. în cazul pierderii, furtului sau deteriorării pașaportului în timpul călătoriei, vom realiza o copie digitală a vizei și pașaportului dvs. pe care o veți primi pe e-mail, având astfel acces la aceasta în cazuri de urgență.
 • Informații și actualizări la timp. Fiți informat cu privire la fiecare etapă a procesului de obținere a vizei dvs. prin notificări primite prin SMS.
 • Prioritate în livrarea rapidă a pașaportului. Pașaportul dvs. va fi livrat în prima serie de documente preluate de la Secția Consulară. Astfel veți putea intra în posesia acestuia în cel mai rapid mod posibil. În cazul în care doriți să îl ridicați personal de la birourile noastre, o veți putea face la orice oră în timpul programului de lucru din momentul în care sunteți înștiințat că pașaportul este pregătit pentru a fi ridicat.

Experimentați confortul și securitatea serviciului executiv!

Etapa obținterii fotografiilor pentru vize s-a dovedit a fi de foarte multe ori extrem de complicată, având în vedere că fiecare Consulat are cerințe diferite. Alegând serviciul nostru de realizare a fotografiilor pentru viză, eliminați posibilitatea respingerii dosarului dvs. de către Consulat pentru neîndeplinirea normelor fotografiei

Vă oferim 2 posibilități:

 1. De a încărca pur și simplu fotografia dvs. digitală în aplicația online. Fotografia digitală trebuie să fi fost realizată în ultimele 6 luni pe fundal alb, fără umbre, fără ochelari și cu o expresie neutră a feței și cu capul descoperit (daca apartenența religioasă sau etnică nu impune altceva). Verificați instrucțiunile pentru realizarea fotografiei digitale. Pe baza acesteia vom realiza fotografiile necesare pentru obținerea vizei dvs. pe care le vom atașa la dosarul pe care îl vom înainta Secției Consulare din cadrul Ambasadei, asigurându-ne că respectă regulile impuse de aceasta.
 2. În cazul în care nu doriți să transmiteți documentele prin curier și alegeți să depuneți personal la birourile noastre documentele pentru viză fără completarea în prealabil a aplicației online SAU dacă nu dispuneți de posibilitatea de a realiza o fotografie digitală coonform cerințelor de mai sus, vă oferim posibilitatea de realiza forografiile necesare pentru viză pe loc direct la birourile noastre în momentul depunerii dosarului.

Prin serviciul SMS Alert, vă ținem la curent cu întregul proces de obținere a vizei. Vă vom transmite mesaje de confirmare direct pe telefonul mobil, în momentele cheie din timpul procesului de solicitare a vizei. Astfel, veți fi la curent cu toate detaliile legate de viza solicitată.


Centrul de Vize și Legalizări are rolul de a primi, prelucra și transmite spre analiză către Sectiile Consulare ale Ambasadelor actele necesare pentru obținerea vizelor și de a prelua și transmite pașapoartele cu vize și totodată de a oferi consultanță personalizată solicitanților privind tipurile de vize, actele necesare, procedura, termenele de obținere a vizelor etc. Centrul de Vize și Legalizări nu este implicat în procesul de evaluare, aprobare sau refuzare a cererilor pentru viză și prin urmare nu își asuma răspunderea pentru decizia reprezentanților consulari. Deciziile finale sunt luate doar de către Secția Consulară - Ambasada Brazilia. Rămâne la latitudinea acesteia de a solicita documente suplimentare, de a prelungi termenul de întocmire a vizei sau de a lua oricare alte decizii.

www.booking.com

Cele mai bune hoteluri și locuri de cazare în Brazilia

www.expedia.com

Oferte de zboruri spre Brazilia

www.emag.ro

Asigurări medicale și de călătorie pentru Brazilia

Visa and Legalisation Center T&B International, is not affiliated with the government of Brazil and provides expediting services for visa to Brazil and charges a service fee.
Centrul de vize și legalizări T&B International, nu este afiliat guvernului din Brazilia și oferă servicii de visa handling pentru Brazilia percepând o taxă pentru serviciile prestate.

Alte Categorii De Vize pentru Brazilia

Cetățenii din România care călătoresc în Brazilia pentru scopuri specifice sau emigrare au nevoie de viză!

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea folosirii acestora și a politicii noastre de utilizare a fișierelor de tip cookies. Am înțeles

Informare
Stimați clienți, în această perioadă programul cu publicul se va desfășura în intervalul orar 12:00 - 18:00. Pentru a efectua depuneri/ridicări de documente la sediul nostru, avem rugămintea să ne contactați în prealabil pe email sau telefonic, pentru stabili o programare. Vă mulțumim pentru înțelegere!
×