Viză Chile

Cetățenii din România care călătoresc în Chile în scop turistic nu au nevoie de viză pentru o perioadă de ședere de până la 90 de zile.

Viză de afaceri pentru Chile

Cetățenii din România care călătoresc în Chile pentru afaceri nu au nevoie de viză pentru o perioadă de ședere de până la 90 de zile.

Viză Diplomatică/Oficială pentru Chile

Cetățenii din România care călătoresc în Chile pentru vizite oficiale nu au nevoie de viză!

Viză de muncă pentru Chile

Cetățenii din România care călătoresc în Chile pentru activități laborale au nevoie de viză!

Important

Viza de muncă (VISCONDE) se acordă cetățenilor străini care intenționează să călătorească în Chile pentru activități laborale, pe baza unui contract cu o companie din Chile.

În cazul în care titularul unei vize de muncă va fi însoțit de membrii familiei, acestora li se va emite o Viza pentru dependenți (VISCONTI) se emite pe baza titularului, iar data de expirare a vizei dependentului nu poate depăși data de expirare a vizei titularului.

Atenție! Cei care se deplasează în interes de serviciu în Chile (aici intră inclusiv lucrătorii detașați în Chile în numele companiei la care sunt angajați cu condiția prezentării garanției că aceștia vor rămâne angajații companiei pe toată perioada șederii în Chile), trebuie să obțină o viză de rezidență temporară (VISREDE). Pentru detalii despre acest tip de viză vă rugăm să consultați secțiunea - Alte categorii de vize.

Viza de muncă este valabilă pentru 90 de zile de la data emiterii (date of issue) și se emite pentru o perioadă de ședere de până la 2 ani.

Centrul de Vize și Legalizări T&B International, cu sediul în centrul Bucureștiului, este primul și unicul furnizor de servicii specializate de asistență și consiliere pentru obținerea vizelor, permiselor de muncă și de ședere pentru Chile din România. Aplicând online în sistemul Centrului de Vize T&B, specialiștii noștri vor prelua solicitarea dvs. și vor demara toate procedurile conform normelor impuse de autoritățile chiliene: vom înainta aplicația la Ministerul de Externe al Republicii Chile, vom traduce documentele (în caz de necesitate) și le vom legaliza în conformitate cu normele privind recunoașterea actelor în străinătate (dacă este cazul), vom face plățile în numele dvs. iar după obținerea aprobării din Chile privind eliberarea vizei vă vom programa pentru prezentarea pașaportului în original). Personalul Centrului de Vize vă poate asista în limba română, limba engleză, limba spaniolă, limba franceză și limba italiană.

Acte necesare - viza de muncă Chile

 1. Pașaport cu minim 2 pagini libere, al cărui termen de valabilitate să fie mai mare de 6 luni.
 2. O fotografie color 3.5cm x 4.5cm pe fundal alb, nu mai veche de 6 luni, în format digital. Fața trebuie să fie vizibilă în totalitate (fără ochelari, cu capul descoperit - exceptând situația în care din motive religioase sau etnice se impune acoperirea capului).
  În cazul în care nu dispuneți de o fotografie recentă în format digital cu caracteristicile menționate, vă invităm să urmăriți instrucțiunile privind pozele în format digital (vezi instrucțiunile ). Vom adapta pentru dvs. pozele în conformitate cu cerințele Ministerului de Externe al Republicii Chile, eliminând astfel posibilitatea ca poza să fie respinsă.
 3. Formularul de aplicare pentru viză, completat și semnat – descarcă formularul pentru viză Chile (engleză, spaniolă, română). Acesta se va completa, semna și încărca în aplicația de mai jos, în format digital.
 4. Cazier judiciar.
 5. Certificat medical prin care să se confirme să solicitantul nu suferă de boli contagioase sau infecțioase.
 6. Scrisoare de invitație sau de intenție adresată Consulatului, redactată în limba spaniolă sau engleză. Se vor indica detalii despre angajatorul din Chile, despre solicitant și persoanele dependente care îl vor însoți, detalii despre activitatea pe care solicitantul urmează să o desfășoare în Chile, perioada desfășurării contractului și motivul angajării. Totodată, se va indica Consulatul Republicii Chile unde se va depune solicitarea pentru viza de muncă (în acest caz București, România).
 7. Contractul de muncă. Înainte de începe aplicația pentru viză, contractul trebuie să fie semnat de către angajator în fața unui notar public din Chile și legalizat la Ministerul Afacerilor Externe din Chile. Totodată, trebuie semnat de solicitant în 2 exemplare originale. Contractul trebuie să includă detalii despre obligațiile angajatorului și ale angajatului, precum: achitarea de către angajator a impozitelor corespunzătoare sumei remunerate; acoperirea tuturor contribuțiilor la asigurările sociale din partea angajatului și a angajatorului; obligația achitării cheltuielilor aferente întoarcerii în țara de origine a titularului vizei și a dependenților acestuia.
 8. Curriculum vitae al solicitantului, însoțit de copii după diplomele relevante.
 9. Certificat din partea angajatorului din Chile prin care să se dovedească faptul că firma a fost legal constituită și RUT al firmei.
 10. Document prin care să se dovedească faptul că firma este cu plata la zi a impozitelor.

NOTE:

(1) Toate documentele sunt necesare în format electronic (scanate). Aplicația pentru viză va fi completată de către agenții noștri în sistemul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Chile în baza datelor furnizate de către dvs. în aplicația online de mai jos urmând ca, ulterior, în urma aprobării primite de la Ministerul Afacerilor Externe pentru emiterea vizei, să vă programăm pentru emiterea propriu-zisă a vizei în pașaport (procedura se va realiza pe loc). Atenție! În cazul în care optați să nu aplicați online și să veniți personal la birourile noastre fară a avea în prealabil aplicația realizată, cererea dvs. poate fi preluată pe loc beneficiind de serviciul de completare asistată a formularelor. În caz de necesitate, vă punem la dispoziție de asemenea serviciile Visa Express și/sau de realizare a fotografiilor necesare.

(2) Toate documentele care nu sunt emise în limba spaniolă sau engleză trebuie să fie însoțite de o traducere. Vă informăm că în caz de necesitate ne putem ocupa de traducerea și legalizarea tuturor documentelor necesare. Centrul de Vize se va ocupa de întregul proces privind obținerea vizei dvs. pentru Chile!

În cazul călătoriilor cu minori, pentru obținerea vizelor, pot fi solicitate documente adiționale în funcție de fiecare caz, după cum urmează:
 1. Dacă viza este solicitată pentru minorul care călătorește cu ambii părinți:
  • Certificatul de naștere (original și copie)
 2. Dacă viza este solicitată pentru minorul care călătorește cu unul dintre părinți:
  • Certificatul de naștere (original și copie)
  • Declarație notarială (original și copie) privind acordul unuia dintre părinți pentru ieșirea din țară a minorului însoțit de celălalt părinte. Adițional, se va prezenta copia pașaportului părintelui care nu însoțește minorul (sau copia cărții de identitate dacă nu dispune de pașaport).
 3. Dacă viza este solicitată pentru minorul care călătorește însoțit de o altă persoană fizică majoră:
  • Certificatul de naștere (original și copie)
  • Declarația notarială (original și copie) privind acordul ambilor părinți pentru ieșirea din țară a minorului însoțit de o altă persoană fizică majoră. Adițional, se va prezenta o copie după pașapoartele (sau CI) părinților.

În cazul părinților divorțați, declarația notarială a celuilalt părinte este necesară doar în cazul custodiei comune. În caz contrar, se va prezenta hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă prin care minorul i-a fost încredințat sau, după caz, prin care i-a fost atribuită exercitarea în mod exclusiv a autorității părintești. În cazul în care celălalt părinte este decedat, dispărut sau decăzut din drepturi se va face dovada decesului/dispariției/decăderii din drepturile părintești prin prezentarea documentelor care dovedesc acest aspect (certificatului de deces, comunicare oficială din partea misiunilor diplomatice sau a oficiilor consulare în străinătate, hotărârea judecătorească definitivă de declarare a morții, de constatare a dispariției sau a decăderii din drepturi, după caz). În cazul în care ambii părinți sunt decedați/decăzuți din drepturi se va prezenta declarația reprezentantului legal al minorului.

Pentru obținerea vizei poate fi solicitată traducerea declarației notariale efectuată de un traducător autorizat. Vă informăm că, în caz de necesitate ne putem ocupa de traducerea și legalizarea tuturor documentelor necesare.

ATENŢIE! Deținerea unei vize nu garantează ieșirea minorului din țară dacă nu sunt îndeplinite condițiile de ieșire din țară a cetățenilor români minori. Pentru procedura și lista completă de documente necesare la punctul de trecere a frontierei consultați Condițiile de ieșire din țară pentru cetățenii români minori.

 • Atenție! Depășirea perioadei de ședere acordată prin viză este considerată o încălcare a legii și se sancționează cu: plata unei amenzi, interdicția intrării pe teritoriul țării și înregistrarea persoanei pe lista neagră/a indezirabililor, cărora le este refuzat dreptul de intrare în Chile. Dacă din diferite motive sunteți nevoiți să rămâneți în Chile pentru o perioadă mai mare decât cea acordată prin viză, vă rugăm să luați legătura cu autoritățile locale cu 30 de zile înainte de expirarea vizei pentru prelungirea perioadei de șederere, la Ministerio del Interior - Departamento de Extranjería y Migración. Pentru această procedură se percepe o taxă de 100 USD, indiferent de naționalitate ( verificați aici cerințele).
 • Recomandăm tuturor cetățenilor români sau de orice altă naționalitate care se deplasează în Chile, să urmărească în permanență recomandările autorităților locale. Recomandările de călătorie ale statelor UE pentru Chile pot fi urmărite accesând motorul Travel Advice.
 • În cazul în care întâmpinați o situație de urgență pe parcursul călătoriei în Chile, contactați imediat Ambasada sau Consulatul țării dvs. din această țară, care vă poate oferi asistența consulară de specialitate. În situația în care țara dvs. nu este reprezentată în aceast stat, adresați-vă Misiunii Diplomatice sau Consulare a țării dvs. în a cărei jurisdictie se înscrie Chile. Cetățenii români se pot adresa Ambasadei României în Chile, care asigură reprezentarea diplomatică și consulară a României în această țară.
 • Vă informăm că orice cetățean al Uniunii Europene aflat într-o țară din afara Uniunii în care propriul său stat nu este reprezentat are dreptul la protecție din partea autorităților diplomatice sau consulare ale oricărei alte țări din Uniune. Prin urmare, în cazul în care propriul dvs. stat nu are o misiune diplomatică sau consulară rezidentă în Chile, aveți dreptul la protecție din partea autorităților diplomatice sau consulare ale oricărei alte țări membre a UE care dispune de o misiune rezidentă în Chile, în aceleași condiții ca și resortisanții țării respective. Pentru lista țarilor UE cărora va puteți adresa în Chile utilizați motorul de căutare din secțiunea - Protecția Cetățenilor Uniunii Europene în Străinătate disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.
 • Dacă nu v-ați rezervat biletul de avion, puteți consulta ofertele disponibile pentru rutele către Chile aici.
 • Pentru o călătorie în siguranță și pentru evitarea costurilor medicale foarte ridicate în cazul unui eveniment medical neplăcut pe timpul șederii, vă recomandăm insistent să încheiați o asigurare medicală de călătorie. Puteți obține online aici asigurarea medicală pentru Chile.

Atât România cât și Chile sunt state semnatare ale Convenției de la Haga privind suprimarea cerinței de supralegalizare a actelor oficiale străine, prin urmare actele emise de autoritățile din România, pentru a fi recunoscute și deci a produce efecte în Chile, trebuie să fie supuse procedurii de certificare cu Apostila de la Haga, dacă altceva nu este prevăzut printr-un acord bilateral sau un alt tratat.

Apostila este eliberată de autoritățile competente ale unui stat semnatar al Convenției de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în țara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul altui stat semnatar al Convenției. Scopul eliberării apostilei este autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice.

Centrul de Vize și Legalizări T&B International vă oferă consultanță GRATUITĂ privind procedurile de recunoastere a actelor oficiale în Chile și servicii specializate de vizare la autoritățile competente, de obținere a apostilei și de traducere pentru actele care urmează să fie folosite în Chile. Misiunea noastră este de a oferi o experiență transparentă și de a economisi timp pentru clienții noștri, scutindu-i de procese complexe de cele mai multe ori puțin înțelese, contribuind în acest fel la eficientizarea birocrației.

Pentru serviciile de vizare, apostilare și traducere a actelor oficiale vă rugăm să consultați secțiunea Traduceri și apostilări documente pentru Chile

Procesul de obținere a vizelor este simplu, rapid și sigur


Aplica online pentru viza
Aplicați online pentru Viză Chile

Completați datele în aplicație atașând toate documentele scanate (le puteți trimite de asemenea în format fizic, prin curier sau personal, la birourile noastre).

Transmiteți documentele prin curier sau personal
Transmiteți documentele

Ne ocupăm de toate procedurile preliminare pentru obținerea vizei dvs., după care vă vom programa pentru pezentarea pașaportului în original

Calatoriti fara grija vizei!
Primiți Viza! Călătorie plăcută în Chile!

Călătoriți ușor și în siguranță cu ajutorul nostru.


Taxe de viză și timp de procesare pentru viză Chile


Tipul Vizei1
Validitate2
Timp de procesare3
Taxe consulare4
Taxă de procesare4
Intrare multiplă
90 de zile (2 ani perioadă de ședere)*
Normal
20 zile lucrătoare
163 USD
84 EUR
Viză de Muncă pentru dependenți – cu intrări multiple
90 de zile (2 ani perioadă de ședere)*
Normal
20 zile lucrătoare
163 USD
84 EUR

*perioada de ședere, numărul de intrări permise și taxa consulară variază în funcție de naționalitate – verificați Cuadro de Visas y Aranceles.

1 NUMĂR DE INTRĂRI

Se face referire la numărul de intrări pe care le puteți folosi în perioada de valabilitate a vizei.

2 VALABILITATEA VIZEI

Valabilitatea vizei se referă la perioada în care este permisă intrarea în Chile și începe la data emiterii vizei (specificată în documentul eliberat). Perioada de ședere permisă este de 2 ani, însă depinde în funcție de naționalitate. Puteți intra în Chile la orice dată în această perioadă de valabilitate.

3 TIMP DE PROCESARE

Calcularea timpului începe cu următoarea zi lucrătoare din momentul primirii pașaportului și actelor necesare la birourile noastre, urmând ca viza să fie eliberată după 20 de zile lucrătoare. În anumite cazuri, Secția Consulară iși rezervă dreptul de a prelungi durata de procesare a vizei.

Vă rugăm să țineți cont că, în cazul în care transmiterea actelor se face prin curier, se va adăuga timpul de circulație aferent. De asemenea se va ține cont de liberele oficiale cu ocazia sărbătorilor române și chilene.

4 TAXE CONSULARE ȘI TAXE DE PROCESARE

Taxa de procesare nu trebuie confundată cu taxa consulară. Taxa consulară de eliberare a vizelor se calculează în conformitate cu rezoluția privind Tariful taxelor consulare, percepute de oficiile consulare ale Republicii Chile sau cu acordurile bilaterale ale acesteia, aceste taxe nefiind returnabile în cazul în care personalul consular decide sa nu acorde viza.

5 FACTURAREA ȘI PLATA

Taxa consulară este colectată în numele Ambasadei sau entității responsabile cu eliberarea vizei și este scutită de TVA. Taxa de procesare afișată include TVA. Facturarea și plata taxelor consulare și a taxelor de procesare se va realiza în LEI, la cursul de schimb al Băncii Naționale a României.

Plata NU se va realiza anticipat. După primirea documentelor și începerea procesării vizei se va emite o factură care va fi transmisă prin e-mail și care trebuie achitată în termen de 48 de ore prin oricare metodă aleasă de dvs.

Centrul de Vize vă pune la dispoziție o gamă variată de metode de plată în funcție de preferințele dvs. (plată online, transfer bancar prin Internet Banking, depunere numerar la bancă).

Servicii adiționale pentru viză Chile

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International, ne străduim în mod constant să oferim o gamă de servicii de înaltă calitate, îndreptate spre nevoile clienților. Eforturile noastre sunt îndreptate spre simplificarea procesului și reducerea timpilor de obținere a vizelor, prin Serviciul Executiv Visa Express, prin oferirea posibilității de realizare în cadrul birourilor noastre a fotografiilor conform normelor impuse de către Consulate, la care se adaugă serviciul SMS Alert ca metodă exclusivă de monitorizare a statusului cererii dvs. de solicitare a vizei.


Alegând Serviciul Executiv Visa Express, un specialist în servicii executive va lua legătura cu dvs., oferindu-vă consiliere personalizată, cererea dvs. fiind tratată în acest fel cu maximă prioritate. Acesta va gestiona întregul proces de aplicare de la început până la sfârșit făcând formalitățile necesare astfel încât procesarea vizei dvs. să înceapă cât mai repede posibil.

Printre beneficiile Servicilui Executiv – Visa Express al Centrului de Vize și Legalizări T&B International se regăsesc:

 • Echipă exclusivă. O echipă de specialiști este dedicată gestionării cererii dumneavoastră de la început până la sfârșit
 • Răspuns rapid la orice întrebare. Contactați-ne telefonic, trimiteți-ne un e-mail sau plasați comanda ONLINE și astfel un specialist va lua legătura cu dvs. în următoarele 60 minute, câștigând astfel timp valoros.
 • Prelucrare prioritară. Atunci când selectați Serviciul Executiv Visa Express, solicitarea dvs. va fi tratată cu prioritate maximă.
 • Pregătirea documentației. Vă vom ghida pe tot parcursul pregătirii dosarului de solicitare a vizei iar, în caz de necesitate, veți beneficia gratuit de imprimarea/fotocopierea întregii documentații.
 • Visa & Pasport Scan. După aprobarea vizei, pentru siguranța și comoditatea dvs. în cazul pierderii, furtului sau deteriorării pașaportului în timpul călătoriei, vom realiza o copie digitală a vizei și pașaportului dvs. pe care o veți primi pe e-mail, având astfel acces la aceasta în cazuri de urgență.
 • Informații și actualizări la timp. Fiți informat cu privire la fiecare etapă a procesului de obținere a vizei dvs. prin notificări primite prin SMS.
 • Prioritate în livrarea rapidă a pașaportului. Pașaportul dvs. va fi livrat în prima serie de documente preluate de la Secția Consulară. Astfel veți putea intra în posesia acestuia în cel mai rapid mod posibil. În cazul în care doriți să îl ridicați personal de la birourile noastre, o veți putea face la orice oră în timpul programului de lucru din momentul în care sunteți înștiințat că pașaportul este pregătit pentru a fi ridicat.

Experimentați confortul și securitatea serviciului executiv!

Etapa obținterii fotografiilor pentru vize s-a dovedit a fi de foarte multe ori extrem de complicată, având în vedere că fiecare Consulat are cerințe diferite. Alegând serviciul nostru de realizare a fotografiilor pentru viză, eliminați posibilitatea respingerii dosarului dvs. de către Consulat pentru neîndeplinirea normelor fotografiei

Vă oferim 2 posibilități:

 1. De a încărca pur și simplu fotografia dvs. digitală în aplicația online. Fotografia digitală trebuie să fi fost realizată în ultimele 6 luni pe fundal alb, fără umbre, fără ochelari și cu o expresie neutră a feței și cu capul descoperit (daca apartenența religioasă sau etnică nu impune altceva). Verificați instrucțiunile pentru realizarea fotografiei digitale. Pe baza acesteia vom realiza fotografiile necesare pentru obținerea vizei dvs. pe care le vom atașa la dosarul pe care îl vom înainta Secției Consulare din cadrul Ambasadei, asigurându-ne că respectă regulile impuse de aceasta.
 2. În cazul în care nu doriți să transmiteți documentele prin curier și alegeți să depuneți personal la birourile noastre documentele pentru viză fără completarea în prealabil a aplicației online SAU dacă nu dispuneți de posibilitatea de a realiza o fotografie digitală coonform cerințelor de mai sus, vă oferim posibilitatea de realiza forografiile necesare pentru viză pe loc direct la birourile noastre în momentul depunerii dosarului.

Prin serviciul SMS Alert, vă ținem la curent cu întregul proces de obținere a vizei. Vă vom transmite mesaje de confirmare direct pe telefonul mobil, în momentele cheie din timpul procesului de solicitare a vizei. Astfel, veți fi la curent cu toate detaliile legate de viza solicitată.


Centrul de Vize și Legalizări are rolul de a primi, prelucra și transmite spre analiză către Sectiile Consulare ale Ambasadelor actele necesare pentru obținerea vizelor și de a prelua și transmite pașapoartele cu vize și totodată de a oferi consultanță personalizată solicitanților privind tipurile de vize, actele necesare, procedura, termenele de obținere a vizelor etc. Centrul de Vize și Legalizări nu este implicat în procesul de evaluare, aprobare sau refuzare a cererilor pentru viză și prin urmare nu își asuma răspunderea pentru decizia reprezentanților consulari. Deciziile finale sunt luate doar de către Secția Consulară - Ambasada Chile. Rămâne la latitudinea acesteia de a solicita documente suplimentare, de a prelungi termenul de întocmire a vizei sau de a lua oricare alte decizii.

www.booking.com

Cele mai bune hoteluri și locuri de cazare în Chile

www.expedia.com

Oferte de zboruri spre Chile

www.emag.ro

Asigurări medicale și de călătorie pentru Chile

Visa and Legalisation Center T&B International, is not affiliated with the government of Chile and provides expediting services for visa to Chile and charges a service fee.
Centrul de vize și legalizări T&B International, nu este afiliat guvernului din Chile și oferă servicii de visa handling pentru Chile percepând o taxă pentru serviciile prestate.

Alte Categorii De Vize pentru Chile

Cetățenii din România care călătoresc în Chile pentru scopuri specifice sau emigrare au nevoie de viză!

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea folosirii acestora și a politicii noastre de utilizare a fișierelor de tip cookies. Am înțeles