Viză Indonezia

Cetățenii din România care călătoresc în Indonezia pentru turism de scurtă durată nu au nevoie de viză pentru o perioadă de ședere de până la 30 de zile.

Viză Diplomatică/Oficială pentru Indonezia

Cetățenii din România care călătoresc în Indonezia pentru vizite oficiale nu au nevoie de viză!

Viză de turism de lungă durată pentru Indonezia

Cetățenii din România care călătoresc în Indonezia pentru turism de lungă durată au nevoie de viză!

Viză de afaceri pentru Indonezia

Cetățenii din România care călătoresc în Indonezia pentru afaceri au nevoie de viză!

Viză privată pentru Indonezia

Cetățenii din România care călătoresc în Indonezia pentru vizite private au nevoie de viză!

Alte Categorii De Vize pentru Indonezia

Cetățenii din România care călătoresc în Indonezia pentru scopuri specifice sau emigrare au nevoie de viză!

Important

În funcție de motivul deplasării în Indonezia, pe lângă categoriile de vize descrise la alte capitole, se pot elibera adițional vize pentru alte scopuri specifice precum:

 • Activități profesionale inclusiv independente (freelance);
 • Monitorizarea calității mărfurilor și producției;
 • Instalarea și repararea utilajelor/mașinăriilor;
 • Activități artistice, muzică, sport;
 • Participare la cursuri de formare;
 • Pentru investiții străine;
 • Activități jurnalistice;
 • Activități religioase;
 • Alte activități nemenționate la alt capitol.

Aceste tipuri de vize se pot extine pe plan local, în Indonezia.

Acte necesare - viză Indonezia

 1. Pașaport cu minim 2 pagini libere, al cărui termen de valabilitate să fie mai mare de 18 luni.
 2. Două fotografii color 3.5cm x 4.5cm pe fundal alb, nu mai vechi de 6 luni. Fața trebuie să fie vizibilă în totalitate (fără ochelari, cu capul descoperit - exceptând situația în care din motive religioase sau etnice se impune acoperirea capului).
  În cazul în care nu dispuneți de fotografii recente cu caracteristicile menționate, puteți opta să ne trimiteți online o poză în format electronic (vezi instrucțiunile ) pe care o vom adapta pentru dvs. la cerințele Consulatului, eliminând astfel posibilitatea ca pozele să fie respinse de agenții consulari. Dacă totuși dispuneți deja de o fotografii recente printate, vă rugăm să verificați ca acestea să îndeplinească cu precizie toate cerințele pozei pentru obținerea vizei specifice Consulatului indonezian.
 3. Formular viză Indonezia - semnat în original. Aveți la dispoziție două posibilități:
  1. Completarea aplicației ONLINE de mai jos. Completând aplicația online (vezi butonul de mai jos), agenții noștri vor pregăti formularele necesare și, în cel mai scurt timp (maxim 24h), le veți primi pe e-mail pentru a fi semnate de dvs. și transmise alături de restul documentelor prin curier sau personal la birourile noastre.
  2. Completarea formularului direct la birourile noastre. În cazul în care optați pentru această variantă, cererea dvs. poate fi preluată pe loc beneficiind de serviciul de completare asistată a formularului. În caz de necesitate, vă punem la dispoziție de asemenea serviciile Visa Express și/sau de realizare a fotografiilor necesare.
 4. Dovada rezervării biletelor de avion. Dacă nu v-ați rezervat biletul de avion, puteți consulta ofertele disponibile pentru zboruri către Indonezia.
 5. Dovada deținerii de fonduri suficiente sau o scrisoare de garanție din partea unui terț, prin care să se confirme asumarea cheltuielilor pentru toată durata șederii solicitantului.
 6. Scrisoare de invitație din partea sponsorului/agentului din Indonezia prin care se detaliază scopul exact al deplasării în Indonezia.
 7. Aprobare din partea Direcției Generale de Imigrație din Jakarta (aprobarea este solcitată de sponsorul din Indonezia în numele aplicantului).
 8. După caz, scrisoare de garanție/de intenție din partea companiei/entității de origine (trimițătoare) în care se menționează scopul exact al vizitei în Indonezia. Scrisoarea va conține de asemenea datele persoanei care se va deplasa în Indonezia, funcția, perioada, datele de contact ale companiei și va fi semnată de o persoană cu funcție de conducere.
 9. Opțional, se poate prezenta o asigurare medicală de călătorie care să acopere sejurul în Indonezia Pentru o călătorie în siguranță și pentru evitarea costurilor medicale foarte ridicate în cazul unui eveniment medical neplăcut pe timpul șederii, vă recomandăm insistent să încheiați o asigurare medicală de călătorie. Puteți obține online aici asigurarea medicală pentru Indonezia. Prezentarea asigurării medicale nu este obligatorie pentru obținerea vizei însă este obligatorie în Indonezia. Poate fi solicitată la punctul de frontieră.
 10. Documente adiționale, în cazul vizelor de jurnalism:
  • Scrisoare de prezentare din partea angajatorului;
  • Adeverință de salariat/contract de muncă;
  • Alte documente adiționale care să confirme permisiunea de a desfășura activități jurnalistice pe teritoriul Indoneziei.
În cazul călătoriilor cu minori, pentru obținerea vizelor, pot fi solicitate documente adiționale în funcție de fiecare caz, după cum urmează:
 1. Dacă viza este solicitată pentru minorul care călătorește cu ambii părinți:
  • Certificatul de naștere (original și copie)
 2. Dacă viza este solicitată pentru minorul care călătorește cu unul dintre părinți:
  • Certificatul de naștere (original și copie)
  • Declarație notarială (original și copie) privind acordul unuia dintre părinți pentru ieșirea din țară a minorului însoțit de celălalt părinte. Adițional, se va prezenta copia pașaportului părintelui care nu însoțește minorul (sau copia cărții de identitate dacă nu dispune de pașaport).
 3. Dacă viza este solicitată pentru minorul care călătorește însoțit de o altă persoană fizică majoră:
  • Certificatul de naștere (original și copie)
  • Declarația notarială (original și copie) privind acordul ambilor părinți pentru ieșirea din țară a minorului însoțit de o altă persoană fizică majoră. Adițional, se va prezenta o copie după pașapoartele (sau CI) părinților.

În cazul părinților divorțați, declarația notarială a celuilalt părinte este necesară doar în cazul custodiei comune. În caz contrar, se va prezenta hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă prin care minorul i-a fost încredințat sau, după caz, prin care i-a fost atribuită exercitarea în mod exclusiv a autorității părintești. În cazul în care celălalt părinte este decedat, dispărut sau decăzut din drepturi se va face dovada decesului/dispariției/decăderii din drepturile părintești prin prezentarea documentelor care dovedesc acest aspect (certificatului de deces, comunicare oficială din partea misiunilor diplomatice sau a oficiilor consulare în străinătate, hotărârea judecătorească definitivă de declarare a morții, de constatare a dispariției sau a decăderii din drepturi, după caz). În cazul în care ambii părinți sunt decedați/decăzuți din drepturi se va prezenta declarația reprezentantului legal al minorului.

Pentru obținerea vizei poate fi solicitată traducerea declarației notariale efectuată de un traducător autorizat. Vă informăm că, în caz de necesitate ne putem ocupa de traducerea și legalizarea tuturor documentelor necesare.

ATENŢIE! Deținerea unei vize nu garantează ieșirea minorului din țară dacă nu sunt îndeplinite condițiile de ieșire din țară a cetățenilor români minori. Pentru procedura și lista completă de documente necesare la punctul de trecere a frontierei consultați Condițiile de ieșire din țară pentru cetățenii români minori.

 • Atenție! Depășirea perioadei de ședere acordată prin viză este considerată o încălcare a legii și se sancționează cu: plata unei amenzi (300 000 IDR/zi – aprox. 20 EUR/zi. De asemenea, se poate aplica interdicția intrării pe teritoriul țării și înregistrarea persoanei pe lista neagră/a indezirabililor, cărora le este refuzat dreptul de intrare în Republica Indonezia. Pentru depășirea cu mai mult de 60 de zile a termenului de ședere în Indonezia, se poate impune reținerea și condamnarea la pedeapsa cu închisoarea. Dacă din diferite motive sunteți nevoiți să rămâneți în Indonezia pentru o perioadă mai mare decât cea acordată prin viză, vă rugăm să luați legătura cu autoritățile locale înainte de expirarea vizei.
 • La sosirea în Indonezia se va elibera un Tichet de Sosire (Arrival Card). Acesta trebuie păstrat pe toata perioada șederii, fiind necesar la ieșirea din țară.
 • Cetățenii străini au obligația ca, în cazul în care se cazează la persoane particulare, să se prezinte la oficiul local al poliției pentru înregistrarea șederii. Obligația se consideră respectată prin înregistrarea la un hotel. În cazul nerespectării acestei obligații se pot aplica amenzi. Dacă șederea depășește 90 de zile este obligatorie înregistrarea în evidențele Serviciului de Imigrări din Indonezia.
 • Având în vedere frecvența anumitor boli tropicale, în secial în perioada sezonului ploios (noiembrie-aprilie) vă recomandăm să încheiați o asigurare medicală valabilă pe toată durata călătoriei și să va informați asupra masurilor profilactice și tipurilor de vaccinuri care trebuie efectuate înainte de a călători, urmărind în permanență recomandările Organizației Mondiale a Sănătății.
 • Recomandăm tuturor cetățenilor români sau de orice altă naționalitate care se deplasează în Indonezia, să urmărească în permanență recomandările autorităților locale. Recomandările de călătorie ale statelor UE pentru Indonezia pot fi urmărite accesând motorul Travel Advice.
 • În cazul în care întâmpinați o situație de urgență pe parcursul călătoriei în Indonezia, contactați imediat Ambasada sau Consulatul țării dvs. din această țară, care vă poate oferi asistența consulară de specialitate. În situația în care țara dvs. nu este reprezentată în aceast stat, adresați-vă Misiunii Diplomatice sau Consulare a țării dvs. în a cărei jurisdictie se înscrie Indonezia.
 • Cetățenii români, în caz de necesitate, se pot adresa Ambasadei României în Indonezia (Jakarta), care asigură reprezentarea diplomatică a României în Indonezia și Timorul de Est.
 • Vă informăm că orice cetățean al Uniunii Europene aflat într-o țară din afara Uniunii în care propriul său stat nu este reprezentat are dreptul la protecție din partea autorităților diplomatice sau consulare ale oricărei alte țări din Uniune. Prin urmare, în cazul în care propriul dvs. stat nu are o misiune diplomatică sau consulară rezidentă în Indonezia, aveți dreptul la protecție din partea autorităților diplomatice sau consulare ale oricărei alte țări membre a UE care dispune de o misiune rezidentă în Indonezia, în aceleași condiții ca și resortisanții țării respective. Pentru lista țarilor UE cărora va puteți adresa în Indonezia utilizați motorul de căutare din secțiunea - Protecția Cetățenilor Uniunii Europene în Străinătate disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Actele oficiale emise de autoritățile din România, pentru a fi recunoscute și deci a produce efecte în Indonezia, trebuie să fie supuse procedurii de supralegalizare, dacă altceva nu este prevăzut printr-un acord bilateral sau un alt tratat.

Supralegalizarea reprezintă procedura de autentificare a actelor oficiale străine care urmează sa producă efecte juridice în țări nesemnatare ale Convenției de la Haga. Procedura de supralegalizare este mult mai complexă ca cea de Apostilare, presupunând un numar mult mai mare de certificări și anume: din partea instituțiilor tutelare ale entitățiilor instituționale emitente ale documentelor, supralegalizarea la Ministerul Afacerilor Externe al țării care a emis actul și ulterior legalizarea sigiliului și semnăturii Ministerului Afacerilor Externe pe cale diplomatică (de către ambasadele sau reprezentanțele consulare ale statelor în care actul urmează să producă efecte).

Centrul de Vize și Legalizări T&B International vă oferă consultanță GRATUITĂ privind procedurile de recunoastere a actelor oficiale în Indonezia și servicii specializate de vizare la autoritățile competente, de supralegalizare administrativă și consulară și de traducere pentru actele care urmează să fie folosite în Indonezia. Misiunea noastră este de a oferi o experiență transparentă și de a economisi timp pentru clienții noștri, scutindu-i de procese complexe de cele mai multe ori puțin înțelese, contribuind în acest fel la eficientizarea birocrației.

Pentru serviciile de vizare, supralegalizare și traducere a actelor oficiale vă rugăm să consultați secțiunea Traduceri și supralegalizări documente pentru Indonezia

Procesul de obținere a vizelor este simplu, rapid și sigur


Aplica online pentru viza
Aplicați online pentru Viză Indonezia

Completați datele în aplicația online și un reprezentant al Centrului de Vize va prelua imediat solicitarea dvs.

Transmiteți documentele prin curier sau personal
Transmiteți documentele

Trimiteți documentele necesare prin metoda aleasă în aplicația online (prin curier sau depunere personală la sediul nostru). Actele pot fi ridicate de curierul nostru partener.

Calatoriti fara grija vizei!
Primiți Viza! Călătorie plăcută în Indonezia!

Vă transmitem pașaportul cu viza îndată ce aceasta a fost aprobată (prin curier sau ridicare personală de la birourile noastre).


Taxe de viză și timp de procesare pentru viză Indonezia


Tipul Vizei1
Validitate2
Timp de procesare3
Taxe consulare4
Taxă de procesare4
O singură intrare
90 de zile (până la 1 an perioadă de ședere)
Normal
2-7 zile lucrătoare
50 EUR
78 EUR

1 NUMĂR DE INTRĂRI

Se face referire la numărul de intrări pe care le puteți folosi în perioada de valabilitate a vizei.

2 VALABILITATEA VIZEI

Valabilitatea vizei se referă la perioada în care este permisă intrarea în Indonezia și începe la data emiterii vizei (specificată în documentul eliberat). Perioada de ședere permisă este de până la 1 an, în funcție de scopul exact al vizitei. Puteți intra în Indonezia la orice dată în această perioadă de valabilitate. Acest tip de viză poate fi prelungit în Indonezia.

3 TIMP DE PROCESARE

Calcularea timpului începe cu următoarea zi lucrătoare din momentul primirii pașaportului și actelor necesare la birourile noastre, urmând ca viza să fie eliberată după 2-7 zile lucrătoare, în funcție de caz. În anumite cazuri, Secția Consulară iși rezervă dreptul de a prelungi durata de procesare a vizei.

Vă rugăm să țineți cont că, în cazul în care transmiterea actelor se face prin curier, se va adăuga timpul de circulație aferent. De asemenea se va ține cont de liberele oficiale cu ocazia sărbătorilor române și indoneziene.

4 TAXE CONSULARE ȘI TAXE DE PROCESARE

Taxa de procesare nu trebuie confundată cu taxa consulară. Taxa consulară de eliberare a vizelor se calculează în conformitate cu rezoluția privind Tariful taxelor consulare, percepute de oficiile consulare ale Republicii Indonezia sau cu acordurile bilaterale ale acesteia, aceste taxe nefiind returnabile în cazul în care personalul consular decide sa nu acorde viza.

5 FACTURAREA ȘI PLATA

Taxa consulară este colectată în numele Ambasadei sau entității responsabile cu eliberarea vizei și este scutită de TVA. Taxa de procesare afișată include TVA. Facturarea și plata taxelor consulare și a taxelor de procesare se va realiza în LEI, la cursul de schimb al Băncii Naționale a României.

Plata NU se va realiza anticipat. După primirea documentelor și începerea procesării vizei se va emite o factură care va fi transmisă prin e-mail și care trebuie achitată în termen de 48 de ore prin oricare metodă aleasă de dvs.

Centrul de Vize vă pune la dispoziție o gamă variată de metode de plată în funcție de preferințele dvs. (plată online, transfer bancar prin Internet Banking, depunere numerar la bancă).

Servicii adiționale pentru viză Indonezia

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International, ne străduim în mod constant să oferim o gamă de servicii de înaltă calitate, îndreptate spre nevoile clienților. Eforturile noastre sunt îndreptate spre simplificarea procesului și reducerea timpilor de obținere a vizelor, prin Serviciul Executiv Visa Express, prin oferirea posibilității de realizare în cadrul birourilor noastre a fotografiilor conform normelor impuse de către Consulate, la care se adaugă serviciul SMS Alert ca metodă exclusivă de monitorizare a statusului cererii dvs. de solicitare a vizei.


Alegând Serviciul Executiv Visa Express, un specialist în servicii executive va lua legătura cu dvs., oferindu-vă consiliere personalizată, cererea dvs. fiind tratată în acest fel cu maximă prioritate. Acesta va gestiona întregul proces de aplicare de la început până la sfârșit făcând formalitățile necesare astfel încât procesarea vizei dvs. să înceapă cât mai repede posibil.

Printre beneficiile Servicilui Executiv – Visa Express al Centrului de Vize și Legalizări T&B International se regăsesc:

 • Echipă exclusivă. O echipă de specialiști este dedicată gestionării cererii dumneavoastră de la început până la sfârșit
 • Răspuns rapid la orice întrebare. Contactați-ne telefonic, trimiteți-ne un e-mail sau plasați comanda ONLINE și astfel un specialist va lua legătura cu dvs. în următoarele 60 minute, câștigând astfel timp valoros.
 • Prelucrare prioritară. Atunci când selectați Serviciul Executiv Visa Express, solicitarea dvs. va fi tratată cu prioritate maximă.
 • Pregătirea documentației. Vă vom ghida pe tot parcursul pregătirii dosarului de solicitare a vizei iar, în caz de necesitate, veți beneficia gratuit de imprimarea/fotocopierea întregii documentații.
 • Visa & Pasport Scan. După aprobarea vizei, pentru siguranța și comoditatea dvs. în cazul pierderii, furtului sau deteriorării pașaportului în timpul călătoriei, vom realiza o copie digitală a vizei și pașaportului dvs. pe care o veți primi pe e-mail, având astfel acces la aceasta în cazuri de urgență.
 • Informații și actualizări la timp. Fiți informat cu privire la fiecare etapă a procesului de obținere a vizei dvs. prin notificări primite prin SMS.
 • Prioritate în livrarea rapidă a pașaportului. Pașaportul dvs. va fi livrat în prima serie de documente preluate de la Secția Consulară. Astfel veți putea intra în posesia acestuia în cel mai rapid mod posibil. În cazul în care doriți să îl ridicați personal de la birourile noastre, o veți putea face la orice oră în timpul programului de lucru din momentul în care sunteți înștiințat că pașaportul este pregătit pentru a fi ridicat.

Experimentați confortul și securitatea serviciului executiv!

Etapa obținterii fotografiilor pentru vize s-a dovedit a fi de foarte multe ori extrem de complicată, având în vedere că fiecare Consulat are cerințe diferite. Alegând serviciul nostru de realizare a fotografiilor pentru viză, eliminați posibilitatea respingerii dosarului dvs. de către Consulat pentru neîndeplinirea normelor fotografiei

Vă oferim 2 posibilități:

 1. De a încărca pur și simplu fotografia dvs. digitală în aplicația online. Fotografia digitală trebuie să fi fost realizată în ultimele 6 luni pe fundal alb, fără umbre, fără ochelari și cu o expresie neutră a feței și cu capul descoperit (daca apartenența religioasă sau etnică nu impune altceva). Verificați instrucțiunile pentru realizarea fotografiei digitale. Pe baza acesteia vom realiza fotografiile necesare pentru obținerea vizei dvs. pe care le vom atașa la dosarul pe care îl vom înainta Secției Consulare din cadrul Ambasadei, asigurându-ne că respectă regulile impuse de aceasta.
 2. În cazul în care nu doriți să transmiteți documentele prin curier și alegeți să depuneți personal la birourile noastre documentele pentru viză fără completarea în prealabil a aplicației online SAU dacă nu dispuneți de posibilitatea de a realiza o fotografie digitală coonform cerințelor de mai sus, vă oferim posibilitatea de realiza forografiile necesare pentru viză pe loc direct la birourile noastre în momentul depunerii dosarului.

Prin serviciul SMS Alert, vă ținem la curent cu întregul proces de obținere a vizei. Vă vom transmite mesaje de confirmare direct pe telefonul mobil, în momentele cheie din timpul procesului de solicitare a vizei. Astfel, veți fi la curent cu toate detaliile legate de viza solicitată.


Centrul de Vize și Legalizări are rolul de a primi, prelucra și transmite spre analiză către Sectiile Consulare ale Ambasadelor actele necesare pentru obținerea vizelor și de a prelua și transmite pașapoartele cu vize și totodată de a oferi consultanță personalizată solicitanților privind tipurile de vize, actele necesare, procedura, termenele de obținere a vizelor etc. Centrul de Vize și Legalizări nu este implicat în procesul de evaluare, aprobare sau refuzare a cererilor pentru viză și prin urmare nu își asuma răspunderea pentru decizia reprezentanților consulari. Deciziile finale sunt luate doar de către Secția Consulară - Ambasada Indonezia. Rămâne la latitudinea acesteia de a solicita documente suplimentare, de a prelungi termenul de întocmire a vizei sau de a lua oricare alte decizii.

www.booking.com

Cele mai bune hoteluri și locuri de cazare în Indonezia

www.expedia.com

Oferte de zboruri spre Indonezia

www.emag.ro

Asigurări medicale și de călătorie pentru Indonezia

Visa and Legalisation Center T&B International, is not affiliated with the government of Indonesia and provides expediting services for visa to Indonesia and charges a service fee.
Centrul de vize și legalizări T&B International, nu este afiliat guvernului din Indonezia și oferă servicii de visa handling pentru Indonezia percepând o taxă pentru serviciile prestate.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea folosirii acestora și a politicii noastre de utilizare a fișierelor de tip cookies. Am înțeles