Viză Nigeria

Cetățenii din România care călătoresc în Nigeria în scop turistic au nevoie de viză!

Viză de afaceri pentru Nigeria

Cetățenii din România care călătoresc în Nigeria pentru afaceri au nevoie de viză!

Viză de tranzit pentru Nigeria

Cetățenii din România care călătoresc în Nigeria în tranzit au nevoie de viză!

Viză de muncă pentru Nigeria

Cetățenii din România care călătoresc în Nigeria pentru activități laborale au nevoie de viză!

Important

Viza de muncă pentru Nigeria este de două tipuri:

 1. Viză de muncă temporară (TWP – Temporary Work Permit Visa) se acordă experților invitați de organisme corporative să ofere sercivicii specializate cum ar fi:
  • montarea/punerea în funcțiune la achiziționare a unor utilaje/mașinării sau alte instalații SAU modernizarea/intreținerea/repararea acestora;
  • activități de instruire/de consolidare a capacităților personalului nigerian;
  • auditul mașinilor/echipamentelor și înregistrărilor financiare;
  • alte activități similare.
 2. Viză de muncă pe termen lung (STR – Subject to Regularization Visa) se acordă:
  • Angajaților expatriați ai companiilor și persoanelor aflate în întreținerea lor;
  • Persoanelor care sosesc în Nigeria în calitate de Fellows de cercetare;
  • Personalul expatriat al organizațiilor neguvernamentale (ONG-uri) și persoanele aflate în întreținerea acestora;
  • Personalul expatriat al organizațiilor internaționale neguvernamentale (INGOs) și persoanele aflate în întreținerea acestora;
  • Funcționarii guvernamentali (GOs) și persoanele aflate în întreținerea acestora;
  • Expatriaților angajați de societățile care operează în zonele libere (free zones) și persoanele aflate în întreținerea lor;
  • Misionarilor/clericilor și dependenților acestora.

NOTĂ:

 1. Personalul navigant (marinari) sunt rugați să consulte secțiunea Alte Categorii de Vize.
 2. Însoțitorii lucrătorilor străini în Nigeria (soți/copii minori) sunt rugați să consulte secțiunea - B. Viză de muncă pe termen lung (STR – Subject to Regularization Visa), punctul b.

Acte necesare - viza de muncă Nigeria

 1. Pașaport cu minim 2 pagini libere, al cărui termen de valabilitate să fie mai mare de 6 luni.
 2. Două fotografii color 3.5cm x 4.5cm pe fundal alb, nu mai vechi de 6 luni (4 fotografii în cazul vizei de tip STR). Fața trebuie să fie vizibilă în totalitate (fără ochelari, cu capul descoperit - exceptând situația în care din motive religioase sau etnice se impune acoperirea capului).
  În cazul în care nu dispuneți de o fotografie recentă cu caracteristicile menționate, puteți opta să ne trimiteți online o poză în format electronic (vezi instrucțiunile ) pe care o vom adapta pentru dvs. la cerințele Consulatului, eliminând astfel posibilitatea ca poza să fie respinsă de agenții consulari. Dacă totuși dispuneți deja de o poză recentă printată, vă rugăm să verificați ca aceasta să îndeplinească cu precizie toate cerințele pozei pentru obținerea vizei specifice Consulatului nigerian.
 3. Dovada rezervării mijlocului de transport (dacă este cazul). Dacă nu v-ați rezervat biletul de avion, puteți consulta ofertele disponibile pentru rutele către Nigeria aici.
 4. Opțional, se poate prezenta o asigurare medicală de călătorie care să acopere sejurul în Nigeria (în cazul în care angajatorul nu încheie o asigurare în numele dvs.). Având în vedere că în Nigeria frecvența bolilor tropicale este ridicată, vă recomandăm insistent să încheiați o asigurare medicală. Puteți obține asigurarea medicală online aici.
 5. Formular viză Nigeria - semnat în original în dublu exemplar (în patru exemplare în cazul vizei de tip STR). Aveți la dispoziție două posibilități:
  1. Completarea aplicației ONLINE de mai jos. Completând aplicația online (vezi butonul de mai jos), agenții noștri vor pregăti formularele necesare în sistemul Serviciului de Imigrări al Republicii Federale Nigeria și, în cel mai scurt timp (maxim 24h), le veți primi pe e-mail pentru a fi semnate de dvs. și transmise alături de restul documentelor prin curier sau personal la birourile noastre.
  2. Completarea formularului direct la birourile noastre. În cazul în care optați pentru această variantă, cererea dvs. poate fi preluată pe loc beneficiind de serviciul de completare asistată a formularului prin care agenții noștri vor introduce datele dvs. în sistemul Serviciului de Imigrări al Nigeriei. În caz de necesitate, vă punem la dispoziție de asemenea serviciile Visa Express și/sau de realizare a fotografiilor necesare.
 6. Proceduri și documente specifice în funcție de tipul vizei:
  1. Înainte de aplicarea propriu-zisă la Ambasada Nigeriei trebuie să se obțină Visa Approval Letter pre-approved visa letter – valabilă 90 de zile de la data emiterii). Această aprobare trebuie obținută de compania/instituția/organizația din Nigeria care vă invită făcând o cerere la CGI în Nigeria menționând numele persoanei invitate, numărul pașaportului, naționalitatea, scopul și durata vizitei, acceptarea responsabilităților în materia de imigrație și misiunea diplomatică la care viza va fi obținută (în cazul de față, Ambasada Republicii Federale Nigeria în România). Solicitarea trebuie să fie insoțită de: Company profile, Certificate of Incorporation, CAC 2 & 7, copia pașaportului dvs. și o copie după contractul de achiziție/import a utilajelor/instalațiilor/echipamentelor precum și orice alte documente doveditoare.
   Aprobarea va fi trimisă Ambasadei Nigeriei urmând ca ulterior să ne transmiteți următoarele documente pentru a iniția procedura de obținere a vizei:
   1. Scrisoare de invitație din partea companiei/ organizației din Nigeria, adresată Secției Consulare din cadrul Ambasadei Nigeriei în România, redactată cu antet, cu precizarea acceptării responsabilităților complete de imigrare (full immigrations responsabilities)/ sau a dovezilor de susținere sub formă de cecuri de călătorie care urmează să fie încasate în Nigeria.
    Invitația trebuie să conțină informații despre persoana invitată (numele întreg, sexul, ziua de naștere, cetățenie, numărul pașaportului etc.); informații despre călătoria planificată (scopul exact al vizitei, perioada de ședere - data de sosire și plecare etc.); informații despre compania/organizația care face invitația (nume, telefon de contact, adresă etc.). La aceasta se va atașa o copie a ordinului de lucru indicând exact calitatea/locul de muncă pe care trebuie să îl îndeplinească expertul străin în Nigeria.
   2. Copie – „Certificate of Incorporation” of Host company from CAC Nigeria.
   3. Adresă/scrisoare (cu antet) din partea companiei/organizației solicitantului (entitatea de care aparține). Aceasta trebuie să cuprindă:
    • numele dvs., data nașterii, cetățenia, numărul pașaportului etc.;
    • detalii despre companie (adresă, telefon, obiectul de activitate, semnătura și ștampila oficială) și totodată;
    • să se facă referire la ordinul de deplasare, scopul exact al deplasării, perioada și numărul preconizat de vizite;
    • să confirme cine își asuma responsabilitatea privind cheltuielile relaționate cu deplasarea și șederea în Nigeria a lucrătorului/expertului.
   4. Certificatele de acreditare/competență (diplomele relevante) în original și traducere legalizată în limba engleză.
   5. Curriculum Vitae (CV) - în limba engleză.
   6. Cazier judiciar în original și traducere legalizată în limba engleză.
   7. Copy of Comptroller General of Immigration's approval cable visa that lists the applicant’s name, addressed to Embassy of Nigeria, Romania.
   ATENȚIE! Pentru documentele care nu sunt în limba engleză este necesară o traducere, efectuată de un traducător autorizat. Cazierul judiciar și certificatele de competență (diplomele) trebuie supuse procedurii de legalizare (supralegalizare). Vă informăm că, în caz de necesitate ne putem ocupa de traducerea și legalizarea tuturor documentelor necesare pentru obținerea vizei. Pentru detalii consultați secțiunea „Traduceri și legalizări (supralegalizări) documente pentru Nigeria” de mai jos.
   1. Pentru angajat/for Principal:
    1. Scrisoare de invitație din partea companiei/organizației din Nigeria, adresat Secției Consulare din cadrul Ambasadei Nigeriei în România, redactată cu antet, prin care solicită eliberarea vizei de tip STR, cu precizarea acceptării responsabilităților complete de imigrare (full immigrations responsabilities).
    2. Copie – „Certificate of Incorporation” of Host company from CAC Nigeria.
    3. Scrisoare de angajare/ofertă de muncă (scrisoarea de numire în funcție).
    4. Scrisoare de acceptare a ofertei de muncă.
    5. Curriculum Vitae (CV) - în limba engleză.
    6. Cazier judiciar în original și traducere legalizată în limba engleză.
    7. Certificatele de acreditare/competență (diplomele relevante) în original și traducere legalizată în limba engleză.
    8. Expatriate Quota Approval from the Ministry of Internal Affairs in Nigeria (sunt exonerate de această cerință persoanele care vor lucra pentru companii care operează în Zonele Libere (free zones) – caz în care se va prezenta o copie după „Free Zone Certificate”. De asemenea nu se solicită „Expatriate Quota Approval” pentru cei care vor lucra pentru Organizații Non-guvernamentale Internaționale, funcționarilor guvernamentali și expaților oficiali tehnici ai misiunilor. Aceasta aprobare trebuie obținută de angajatorul din Nigeria.
    9. Rezoluția Consiliului de Administrație (Extract of Board Resolution) - aplicabil doar în cazul celor care vor ocupa funcții de CEOs, MDs și GMs of Companies.
    NOTĂ: Toate documentele se vor prezenta în 4 copii.
   2. Pentru dependenți/însoțitorii cetățenilor străini (soți/copii minori)/for Dependents:
    1. Certificatul de căsătorie (în cazul soților) în original și traducere legalizată în limba engleză.
    2. Certificatul de naștere (în cazul copiilor minori) în original și traducere legalizată în limba engleză.
    3. Evidence of Regularization of „Principal” (dovada privind statutul legal al angajatului străin pe care îl însoțiți în Nigeria).
    4. O scrisoare din partea soțului/soției prin care acesta solicită ca familia să îl însoțească în Nigeria.
    5. Cazierul judiciar al soțului însoțitor în original și traducere legalizată în limba engleză.
    NOTĂ: Toate documentele se vor prezenta în 4 copii.
   ATENȚIE! Pentru documentele care nu sunt în limba engleză este necesară o traducere, efectuată de un traducător autorizat. Cazierul judiciar și certificatele de competență (diplomele) cât și certificatul de căsătorie și/sau de naștere (în cazul dependenților) trebuie supuse procedurii de legalizare la Ministerul Afacerilor Externe al României și ulterior realizată legalizarea consulară (supralegalizare). Vă informăm că, în caz de necesitate ne putem ocupa de traducerea și legalizarea tuturor documentelor necesare pentru obținerea vizei. Pentru detalii consultați secțiunea „Traduceri și legalizări (supralegalizări) documente pentru Nigeria” de mai jos.
În cazul călătoriilor cu minori, pentru obținerea vizelor, pot fi solicitate documente adiționale în funcție de fiecare caz, după cum urmează:
 1. Dacă viza este solicitată pentru minorul care călătorește cu ambii părinți:
  • Certificatul de naștere (original și copie)
 2. Dacă viza este solicitată pentru minorul care călătorește cu unul dintre părinți:
  • Certificatul de naștere (original și copie)
  • Declarație notarială (original și copie) privind acordul unuia dintre părinți pentru ieșirea din țară a minorului însoțit de celălalt părinte. Adițional, se va prezenta copia pașaportului părintelui care nu însoțește minorul (sau copia cărții de identitate dacă nu dispune de pașaport).
 3. Dacă viza este solicitată pentru minorul care călătorește însoțit de o altă persoană fizică majoră:
  • Certificatul de naștere (original și copie)
  • Declarația notarială (original și copie) privind acordul ambilor părinți pentru ieșirea din țară a minorului însoțit de o altă persoană fizică majoră. Adițional, se va prezenta o copie după pașapoartele (sau CI) părinților.

În cazul părinților divorțați, declarația notarială a celuilalt părinte este necesară doar în cazul custodiei comune. În caz contrar, se va prezenta hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă prin care minorul i-a fost încredințat sau, după caz, prin care i-a fost atribuită exercitarea în mod exclusiv a autorității părintești. În cazul în care celălalt părinte este decedat, dispărut sau decăzut din drepturi se va face dovada decesului/dispariției/decăderii din drepturile părintești prin prezentarea documentelor care dovedesc acest aspect (certificatului de deces, comunicare oficială din partea misiunilor diplomatice sau a oficiilor consulare în străinătate, hotărârea judecătorească definitivă de declarare a morții, de constatare a dispariției sau a decăderii din drepturi, după caz). În cazul în care ambii părinți sunt decedați/decăzuți din drepturi se va prezenta declarația reprezentantului legal al minorului.

Pentru obținerea vizei poate fi solicitată traducerea declarației notariale efectuată de un traducător autorizat. Vă informăm că, în caz de necesitate ne putem ocupa de traducerea și legalizarea tuturor documentelor necesare.

ATENŢIE! Deținerea unei vize nu garantează ieșirea minorului din țară dacă nu sunt îndeplinite condițiile de ieșire din țară a cetățenilor români minori. Pentru procedura și lista completă de documente necesare la punctul de trecere a frontierei consultați Condițiile de ieșire din țară pentru cetățenii români minori.

 • Având în vedere incidența ridicată a bolilor tropicale în Nigeria (malarie, febră galbenă, poliomielită etc.) vă recomandăm să încheiați o asigurare medicală valabilă pe toată durata călătoriei și să va informați asupra măsurilor profilactice și tipurilor de vaccinuri care trebuie efectuate înainte de a călători în zone tropicale urmărind în permanență recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. Puteți obține asigurarea medicală online aici.
 • La trecerea frontierei, autoritățile nigeriene solicită prezentarea Certificatului Internațional de Vaccinare pentru prevenirea Febrei Galbene. Pentru lista unităților medicale cărora vă puteți adresa pentru realizarea vaccinurilor consultați Institutul de Sănătate Publică din România - secțiunea Cabinete Vaccinări Internaționale.
 • Recomandăm tuturor cetățenilor români sau de orice altă naționalitate care se deplasează în Nigeria, să fie extrem de prudenți pe toată durata prezenței lor în această țară și să urmărească în permanență recomandările autorităților locale. Recomandările de călătorie ale statelor UE pentru Nigeria pot fi urmărite accesând motorul Travel Advice.
 • În cazul în care întâmpinați o situație de urgență pe parcursul călătoriei dumneavoastă, contactați imediat Ambasada sau Consulatul țării dvs. din Nigeria, care vă poate oferi asistența consulară de specialitate. În situația în care țara dvs. nu este reprezentată în Nigeria adresați-vă Misiunii Diplomatice sau Consulare a țării dvs. în a cărei jurisdictie se înscrie Nigeria.
 • Vă informăm că orice cetățean al Uniunii Europene aflat într-o țară din afara Uniunii în care propriul său stat nu este reprezentat are dreptul la protecție din partea autorităților diplomatice sau consulare ale oricărei alte țări din Uniune. Prin urmare, în cazul în care propriul dvs. stat nu are o misiune diplomatică sau consulară rezidentă în Nigeria, aveți dreptul la protecție din partea autorităților diplomatice sau consulare ale oricărei alte țări membre a UE care dispune de o misiune rezidentă în Nigeria, în aceleași condiții ca și resortisanții țării respective. Pentru lista țarilor UE cărora va puteți adresa utilizați motorul de căutare din secțiunea - Protecția Cetățenilor Uniunii Europene în Străinătate disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.
 • Cetățenii români se pot adresa Ambasadei României în Nigeria. De asemenea, există un Consulat Onorific al României la Port Harcourt (Nigeria) care poate sprijini rezolvarea unor probleme urgente, prin contactele cu autoritățile locale, dar care nu poate emite documente de identitate românești sau realiza formalități consulare.

Actele oficiale emise de autoritățile din România, pentru a fi recunoscute și deci a produce efecte în Nigeria, trebuie să fie supuse procedurii de supralegalizare, dacă altceva nu este prevăzut printr-un acord bilateral sau un alt tratat.

Supralegalizarea reprezintă procedura de autentificare a actelor oficiale străine care urmează sa producă efecte juridice în țări nesemnatare ale Convenției de la Haga. Procedura de supralegalizare este mult mai complexă ca cea de Apostilare, presupunând un numar mult mai mare de certificări și anume: din partea instituțiilor tutelare ale entitățiilor instituționale emitente ale documentelor, supralegalizarea la Ministerul Afacerilor Externe al țării care a emis actul și ulterior legalizarea sigiliului și semnăturii Ministerului Afacerilor Externe pe cale diplomatică (de către ambasadele sau reprezentanțele consulare ale statelor în care actul urmează să producă efecte).

Centrul de Vize și Legalizări T&B International vă oferă consultanță GRATUITĂ privind procedurile de recunoastere a actelor oficiale în Nigeria și servicii specializate de vizare la autoritățile competente, de supralegalizare administrativă și consulară și de traducere pentru actele care urmează să fie folosite în Nigeria. Misiunea noastră este de a oferi o experiență transparentă și de a economisi timp pentru clienții noștri, scutindu-i de procese complexe de cele mai multe ori puțin înțelese, contribuind în acest fel la eficientizarea birocrației.

Pentru serviciile de vizare, supralegalizare și traducere a actelor oficiale vă rugăm să consultați secțiunea Traduceri și supralegalizări documente pentru Nigeria

Procesul de obținere a vizelor este simplu, rapid și sigur


Aplica online pentru viza
Aplicați online pentru Viză Nigeria

Completați datele în aplicația online și un reprezentant al Centrului de Vize va prelua imediat solicitarea dvs.

Transmiteți documentele prin curier sau personal
Transmiteți documentele

Trimiteți documentele necesare prin metoda aleasă în aplicația online (prin curier sau depunere personală la sediul nostru). Actele pot fi ridicate de curierul nostru partener.

Calatoriti fara grija vizei!
Primiți Viza! Călătorie plăcută în Nigeria!

Vă transmitem pașaportul cu viza îndată ce aceasta a fost aprobată (prin curier sau ridicare personală de la birourile noastre).


Taxe de viză și timp de procesare pentru viză Nigeria


Tipul Vizei1
Validitate2
Timp de procesare3
Taxe consulare4
Taxă de procesare4
TWP – Temporary Work Permit Visa
3 luni
Normal
8-10 zile lucrătoare
360 USD
99 EUR
STR – Subject to Regularization Visa
3 luni
Normal
8-10 zile lucrătoare
360 USD
99 EUR

1 NUMĂR DE INTRĂRI

Se face referire la numărul de intrări pe care le puteți folosi în perioada de valabilitate a vizei.

2 VALABILITATEA VIZEI

Valabilitatea vizei face referire la durata maximă în care se poate folosi viza de la data eliberării.

3 TIMP DE PROCESARE

Timpul de procesare afișat se referă la timpul de procesare a vizei de către Secția Consulară a Ambasadei si poate varia de la o solicitare la alta. Calcularea timpului începe cu următoarea zi lucrătoare din momentul primirii pașaportului și actelor necesare la birourile noastre, urmând ca viza să fie eliberată după 8-10 zile lucrătoare. În anumite cazuri, Ambasada iși rezervă dreptul de a prelungi durata de procesare a vizei.
Vă rugăm să țineți cont că, în cazul în care transmiterea actelor se face prin curier, se va adăuga timpul de circulație aferent. De asemenea se va ține cont de liberele oficiale cu ocazia sărbătorilor române și nigeriene.

4 TAXE CONSULARE ȘI TAXE DE PROCESARE

Taxa de procesare nu trebuie confundată cu taxa consulară. Taxa consulară de eliberare a vizelor se calculează în conformitate cu rezoluția privind Tariful taxelor consulare, percepute de oficiile consulare ale Republicii Federale Nigeria sau cu acordurile bilaterale ale acesteia, aceste taxe nefiind returnabile în caz de refuz de eliberare a vizei de către Consulat.

5 FACTURAREA ȘI PLATA

Taxa consulară este colectată în numele Ambasadei sau entității responsabile cu eliberarea vizei și este scutită de TVA. Taxa de procesare afișată include TVA. Facturarea și plata taxelor consulare și a taxelor de procesare se va realiza în LEI, la cursul de schimb al Băncii Naționale a României.

Plata NU se va realiza anticipat. După primirea documentelor și începerea procesării vizei se va emite o factură care va fi transmisă prin e-mail și care trebuie achitată în termen de 48 de ore prin oricare metodă aleasă de dvs.

Centrul de Vize vă pune la dispoziție o gamă variată de metode de plată în funcție de preferințele dvs. (plată online, transfer bancar prin Internet Banking, depunere numerar la bancă).

Servicii adiționale pentru viză Nigeria

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International, ne străduim în mod constant să oferim o gamă de servicii de înaltă calitate, îndreptate spre nevoile clienților. Eforturile noastre sunt îndreptate spre simplificarea procesului și reducerea timpilor de obținere a vizelor, prin Serviciul Executiv Visa Express, prin oferirea posibilității de realizare în cadrul birourilor noastre a fotografiilor conform normelor impuse de către Consulate, la care se adaugă serviciul SMS Alert ca metodă exclusivă de monitorizare a statusului cererii dvs. de solicitare a vizei.


Alegând Serviciul Executiv Visa Express, un specialist în servicii executive va lua legătura cu dvs., oferindu-vă consiliere personalizată, cererea dvs. fiind tratată în acest fel cu maximă prioritate. Acesta va gestiona întregul proces de aplicare de la început până la sfârșit făcând formalitățile necesare astfel încât procesarea vizei dvs. să înceapă cât mai repede posibil.

Printre beneficiile Servicilui Executiv – Visa Express al Centrului de Vize și Legalizări T&B International se regăsesc:

 • Echipă exclusivă. O echipă de specialiști este dedicată gestionării cererii dumneavoastră de la început până la sfârșit
 • Răspuns rapid la orice întrebare. Contactați-ne telefonic, trimiteți-ne un e-mail sau plasați comanda ONLINE și astfel un specialist va lua legătura cu dvs. în următoarele 60 minute, câștigând astfel timp valoros.
 • Prelucrare prioritară. Atunci când selectați Serviciul Executiv Visa Express, solicitarea dvs. va fi tratată cu prioritate maximă.
 • Pregătirea documentației. Vă vom ghida pe tot parcursul pregătirii dosarului de solicitare a vizei iar, în caz de necesitate, veți beneficia gratuit de imprimarea/fotocopierea întregii documentații.
 • Visa & Pasport Scan. După aprobarea vizei, pentru siguranța și comoditatea dvs. în cazul pierderii, furtului sau deteriorării pașaportului în timpul călătoriei, vom realiza o copie digitală a vizei și pașaportului dvs. pe care o veți primi pe e-mail, având astfel acces la aceasta în cazuri de urgență.
 • Informații și actualizări la timp. Fiți informat cu privire la fiecare etapă a procesului de obținere a vizei dvs. prin notificări primite prin SMS.
 • Prioritate în livrarea rapidă a pașaportului. Pașaportul dvs. va fi livrat în prima serie de documente preluate de la Secția Consulară. Astfel veți putea intra în posesia acestuia în cel mai rapid mod posibil. În cazul în care doriți să îl ridicați personal de la birourile noastre, o veți putea face la orice oră în timpul programului de lucru din momentul în care sunteți înștiințat că pașaportul este pregătit pentru a fi ridicat.

Experimentați confortul și securitatea serviciului executiv!

Etapa obținterii fotografiilor pentru vize s-a dovedit a fi de foarte multe ori extrem de complicată, având în vedere că fiecare Consulat are cerințe diferite. Alegând serviciul nostru de realizare a fotografiilor pentru viză, eliminați posibilitatea respingerii dosarului dvs. de către Consulat pentru neîndeplinirea normelor fotografiei

Vă oferim 2 posibilități:

 1. De a încărca pur și simplu fotografia dvs. digitală în aplicația online. Fotografia digitală trebuie să fi fost realizată în ultimele 6 luni pe fundal alb, fără umbre, fără ochelari și cu o expresie neutră a feței și cu capul descoperit (daca apartenența religioasă sau etnică nu impune altceva). Verificați instrucțiunile pentru realizarea fotografiei digitale. Pe baza acesteia vom realiza fotografiile necesare pentru obținerea vizei dvs. pe care le vom atașa la dosarul pe care îl vom înainta Secției Consulare din cadrul Ambasadei, asigurându-ne că respectă regulile impuse de aceasta.
 2. În cazul în care nu doriți să transmiteți documentele prin curier și alegeți să depuneți personal la birourile noastre documentele pentru viză fără completarea în prealabil a aplicației online SAU dacă nu dispuneți de posibilitatea de a realiza o fotografie digitală coonform cerințelor de mai sus, vă oferim posibilitatea de realiza forografiile necesare pentru viză pe loc direct la birourile noastre în momentul depunerii dosarului.

Prin serviciul SMS Alert, vă ținem la curent cu întregul proces de obținere a vizei. Vă vom transmite mesaje de confirmare direct pe telefonul mobil, în momentele cheie din timpul procesului de solicitare a vizei. Astfel, veți fi la curent cu toate detaliile legate de viza solicitată.


Centrul de Vize și Legalizări are rolul de a primi, prelucra și transmite spre analiză către Sectiile Consulare ale Ambasadelor actele necesare pentru obținerea vizelor și de a prelua și transmite pașapoartele cu vize și totodată de a oferi consultanță personalizată solicitanților privind tipurile de vize, actele necesare, procedura, termenele de obținere a vizelor etc. Centrul de Vize și Legalizări nu este implicat în procesul de evaluare, aprobare sau refuzare a cererilor pentru viză și prin urmare nu își asuma răspunderea pentru decizia reprezentanților consulari. Deciziile finale sunt luate doar de către Secția Consulară - Ambasada Nigeria. Rămâne la latitudinea acesteia de a solicita documente suplimentare, de a prelungi termenul de întocmire a vizei sau de a lua oricare alte decizii.

www.booking.com

Cele mai bune hoteluri și locuri de cazare în Nigeria

www.expedia.com

Oferte de zboruri spre Nigeria

www.emag.ro

Asigurări medicale și de călătorie pentru Nigeria

Visa and Legalisation Center T&B International, is not affiliated with the government of Nigeria and provides expediting services for visa to Nigeria and charges a service fee.
Centrul de vize și legalizări T&B International, nu este afiliat guvernului din Nigeria și oferă servicii de visa handling pentru Nigeria percepând o taxă pentru serviciile prestate.

Alte Categorii De Vize pentru Nigeria

Cetățenii din România care călătoresc în Nigeria pentru scopuri specifice sau emigrare au nevoie de viză!

Viză Diplomatică/Oficială pentru Nigeria

Cetățenii din România care călătoresc în Nigeria pentru vizite oficiale au nevoie de viză!

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea folosirii acestora și a politicii noastre de utilizare a fișierelor de tip cookies. Am înțeles