Sunteți în posesia unor acte redactate în bulgară și urmează să vă deplasați în străinătate pentru a întreprinde diverse formalități pe baza acestora sau pur și simplu aveți nevoie de traducerea unor documente din bulgară în daneză?

Dacă răspunsul este afirmativ la cel puțin una din aceste întrebări, Centrul T&B International este soluția!

Ce servicii oferă Centrul de Vize și Legalizări T&B International?

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International cu sediul în centrul Bucureștiului (România) se asigură servicii specializate de asistență și consiliere pentru obținerea vizelor și permiselor de ședere pentru peste 100 de state din întreaga lume, servicii complete de traducere în/din peste 30 de limbi și servicii de vizare, apostilare sau supralegalizare a documentelor ce urmează să fie folosite în orice stat din lume.

Vă oferim consiliere GRATUITĂ în vederea estimării costurilor și a timpului necesar pentru toate procedurile de traducere și legalizare a documentelor dvs.

Misiunea noastră este de a economisi timp în favoarea dvs., de a vă scuti de drumuri și de vă oferi o experiență transparentă fară a lua contact cu procese birocratice complexe de cele mai multe ori puțin înțelese.

Ce trebuie să știți despre traduceri?

Traducerile pot fi simple, autorizate sau legalizate. Multe persoane se întreabă care este diferența dintre acestea. Pentru a veni în spijinul dvs., în continuare vă explicăm ce presupune fiecare dintre acestea.

Traducerile simple sunt considerate traduceri care nu necesită ştampila şi semnătura unui traducător autorizat de Ministerul Justiţiei. În cazul actelor oficiale care urmează să fie folosite în România, de obicei autoritățile solicită o traducere autorizată sau legalizată. Vă recomandăm să apelați la traduceri simple doar atunci când situațiile vă permit (de obicei când documentele nu se vor utiliza pentru realizarea unor formalități administrative/oficiale).

Traducerile autorizate sunt traducerile realizate de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România. Acestea poartă semnătura și ștampila traducătorului autorizat care a efectuat traducerea. De asemenea, acestea prezintă la finalul documentului încheierea prin care traducătorul autorizat certifică exactitatea traducerii documentului original și faptul că prin traducere nu a fost denaturat conținutul original al textului sau shimbat în vreun fel sensul anumitor cuvinte sau fraze.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Doar traducerile autorizate pot fi legalizate de către Notarul Public.

Traducerile legalizate nu trebuie confundate cu traducerile autorizate. Traducerile legalizate sunt acele traduceri care pe lângă ștampila și semnătura traducătorului au pe ultima pagină încheierea de legalizare a unui Notar Public. Spre diferență de acestea, traducerile autorizate au doar încheierea traducătorului autorizat, semnătura și ștampila acestuia.

Încheierea de legalizare a Notarului Public certifică faptul că semnătura traducătorului este autentică și că traducătorul deține o autorizație emisă de Ministerul Justiției.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Pentru a putea legaliza o traducere este nevoie de prezentarea documentelor în original în fața Notarului Public. Acestea trebuie să fie autentice (acte de stare civilă, diplome etc.), cu dată certă (documente în copie legalizată, documente cu dată certă în fața notarului), cu legalizare de semnătură etc.

Traducerile legalizate vor avea atașată la final o copie după actul original după care a fost realizată traducerea, fiecare pagină va fi numerotată, ștampilată și semnată de traducătorul autorizat. Acestea se pregătesc în două exemplare de traducătorul autorizat: un exemplar pentru client și un exemplar care rămâne în arhiva Notarului Public.

Notă: Actele oficiale străine pentru a fi recunoscute în România trebuie să fie certificate cu apostila de la Haga (în cazul în care au fost emise într-un stat semnatar al Convenției de la Haga) sau supralegalizate pe cale administrativă și consulară (de către Ministerul Afacerilor Externe din țara de origine a actului și ulterior de Ambasada țării în care urmează să fie utilizat actul acreditată în țara emitentă a actului) – în cazul în care actul a fost emis într-un stat nesemnatar al Convenției de la Haga. Se face excepție de la obligativitatea apostilării/supralegalizării, în cazul în care actul provine dintr-un stat cu care țara de destinație a încheiat acorduri privind scutirea de obligativitatea aplicării apostilei sau a supralegalizării.
Ce tip de documente traducem din limba bulgară în limba daneză?

Indiferent de tipul documentelor pe care doriți să le traducem, Centrul T&B International vă oferă soluția perfectă. Indiferent că vorbim de documente tipizate sau de documente cu un grad ridicat de dificultate, specialiștii vor face în asa fel încât rezultatul să fie la cele mai înalte standarde de calitate.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba bulgară în limba daneză a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere acte de stare civilă din bulgară în daneză
  • Traducere certificat de naștere din bulgară în daneză
  • Traducere certificat de căsătorie din bulgară în daneză
  • Traducere certificat de deces din bulgară în daneză
 • Traducere extrase/certificate din bulgară în daneză
  • Traducere certificate de divorț din bulgară în daneză
  • Traducere extrase de pe actele de stare civilă din bulgară în daneză
  • Traducere certificate de schimbare a numelui pe cale administrativă din bulgară în daneză
  • Traducere acte care atestă componența familiei din bulgară în daneză
  • Traducere adeverință privind starea civilă/dovadă celibat din bulgară în daneză
  • Traducere Certificat de atestare a domiciliului și a cetățeniei române din bulgară în daneză
 • Traducere caziere din bulgară în daneză
  • Traducere cazier judiciar din bulgară în daneză
  • Traducere cazier auto din bulgară în daneză
  • Traducere cazier fiscal din bulgară în daneză
 • Traducere acte de identitate/permise din bulgară în daneză
  • Traducere carte/buletin de identitate
  • Traducere pașaport
  • Traducere permis de rezidență
  • Traducere permis de conducere
 • Traducere adeverințe din bulgară în daneză
  • Traducere adeverință de la locul de muncă din bulgară în daneză
  • Traducere adeverință de student din bulgară în daneză
  • Traducere adeverință de pensionar/talon de pensie din bulgară în daneză
  • Alte tipuri de adeverințe din bulgară în daneză
 • Traducere alte acte personale sau profesionale din bulgară în daneză

Vă stăm la dispoziție pentru pentru traducerea din limba bulgară în limba daneză, după cum urmează:

 • Traducere acte de studii preuniversitare din bulgară în daneză:
  • Traducere diplomă/certificat de absolvire studii gimnaziale din bulgară în daneză
  • Traducere diplomă de absolvire a școlii profesionale din bulgară în daneză
  • Traducere diplomă de bacalaureat din bulgară în daneză
  • Traducere diplomă de studii postliceale din bulgară în daneză
  • Traducere foi matricole din bulgară în daneză
  • Traducere planuri de învățământ din bulgară în daneză
  • Altele
 • Traducere acte de studii universitare și post-universitare din bulgară în daneză:
  • Traducere diplomă de licență din bulgară în daneză
  • Traducere diplomă de master din bulgară în daneză
  • Traducere diplomă de Doctor (PhD) din bulgară în daneză
  • Traducere diplomă de studii postuniversitare din bulgară în daneză
  • Traducere diplomă de absolvire din bulgară în daneză
  • Traducere adeverințe de absolvire din bulgară în daneză (care înlocuiesc diploma până la eliberarea acesteia)
  • Traducere supliment la diplomă (foaie matricolă/situație școlară) din bulgară în daneză
  • Traduceri programe analitice din bulgară în daneză
  • Traducere adeverințe care atestă calitate de student din bulgară în daneză
  • Traducere atestate de echivalare a studiilor din bulgară în daneză
  • Traducere certificate de pregătire didactică din bulgară în daneză
  • Traducere alte acte de studii din bulgară în daneză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba bulgară în limba daneză a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducerea din bulgară în daneză a actelor privind calificarea/specializarea pentru activitățile din domeniul medical (medici, medici dentiști, asistenți medicali, moșe, farmaciști, tehnicieni dentari, psihologi etc.): certificate de membru, certificate de conformitate, adeverințe de rezident, adeverințe de confirmare, adeverințe privind stagiile efectuate, recomandări, atestate de liberă practică etc.;
 • Traducerea din bulgară în daneză a actelor privind calificarea/speciflicarea pentru activitățile din domeniul veterinar;
 • Traducere acte care atestă profesia de Arhitect din bulgară în daneză;
 • Traducerea din bulgară în daneză a actelor dovedesc calificarea/pregătirea în diferite meserii:
  • Traducere certificate/diplome de absolvire din bulgară în daneză;
  • Traducere certificate de calificare profesională din bulgară în daneză;
  • Traducere certificate de competente profesionale din bulgară în daneză;
  • Traducere atestate privind calificarea/pregătirea și experiența profesională din bulgară în daneză;
  • Traducere certificate de atestare (tehnico-profesională etc.) din bulgară în daneză;
  • Traducere certificate de pregătire profesională din bulgară în daneză;
  • Traducere adeverințe care atestă calificarea din bulgară în daneză;
  • Traducere alte acte care dovedesc calificarea în diferite meserii din bulgară în daneză.
 • Traducerea din bulgară în daneză a certificatelor de competență ale personalului maritim navigant;
 • Traducerea din bulgară în daneză a Brevetelor de Turism;
 • Traducerea din bulgară în daneză a atestatelor pentru artiștii liber profesioniști;
 • Traducere acte șoferi profesioniști din bulgară în daneză.

Vă ajutăm să vă prezentați într-un mod profesionist în fața potențialilor angajatori. Prima impresie contează foarte mult!

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba bulgară în limba daneză, după cum urmează:

 • Traducere CV (Curriculum Vitae) din bulgară în daneză;
 • Traducere scrisoare de intenție din bulgară în daneză;
 • Traduceri scrisori de recomandare din bulgară în daneză;
 • Traducere acte care atestă vechimea în muncă, în domeniu și în specialitate din bulgară în daneză;
 • Traducere cazier judiciar pentru angajare din bulgară în daneză;
 • Traducere acte de studii/acte care atestă calificarea (specializarea) profesională din bulgară în daneză;
 • Traducere alte acte personale pentru angajare din bulgară în daneză.

Dacă urmează să emigrați în străinătate, cel mai probabil, în funcție de țara de destinație, va trebui întocmit un dosar.

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba bulgară în limba daneză și în orice altă limbă a actelor dvs.

Cei mai mulți dintre clienții noștri aplează la serviciile noastre de:

 • Traducere acte de emigrare în Canada
 • Traducere acte de emigrare în SUA
 • Traducere acte de emigrare în Australia
 • Traducere acte de emigrare în Noua Zeelandă
 • Traducere acte de emigrare în țările din Orientul Mijlociu
 • Traducere acte de emigrare în țările din America Latină
 • Traducere acte de emigrare în țările din Asia sau Oceania
 • Traducere acte de emigrare în țările din Africa
 • Traducere acte de emigrare în alte țări din Europa

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba bulgară în limba daneză, după cum urmează:

 • Traduceri adeverințe medicale din bulgară în daneză
 • Traduceri certificate medicale din bulgară în daneză
 • Traduceri dovezi de vaccinare/aviz epidemiologic din bulgară în daneză
 • Traduceri referate/fișe/rapoarte medicale din bulgară în daneză
 • Traduceri recomandări medicale din bulgară în daneză
 • Traducerea din bulgară în daneză a buletinelor de analize și alte documente medicale emise de unități sanitare publice sau private:
  • Traducere raport RMN, CT, PET/CT, ecografie, radiografie din bulgară în daneză
  • Traducere rezultate analize biochimice din bulgară în daneză
  • Traducere rezultate analize histopatologice (biopsii) din bulgară în daneză
  • Traducere rezultate examne imunohistochimice din bulgară în daneză
  • Traducere rezultate examene colonoscopice din bulgară în daneză
  • Traducere rezultate examene medicale de orice natură din bulgară în daneză
  • Traducere bilet de ieșire/de externare din spital din bulgară în daneză
  • Traducere bilet de internare din bulgară în daneză
 • Traducerea din bulgară în daneză a buletinelor de analize pentru obținerea vizelor de muncă
 • Traducere prescriptie medicală/rețetă din bulgară în daneză
 • Traducere certificat de încadrare în grad de handicap din bulgară în daneză
 • Traduceri asigurări medicale, de sănătate, de viață, de călătorie din bulgară în daneză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba bulgară în limba daneză a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere Certificat de rezidență fiscală din bulgară în daneză (pentru evitarea dublei impuneri)
 • Traducere Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale din bulgară în daneză
 • Traducere din bulgară în daneză a adeverințelor de venit eliberate autoritățile fiscale sau de angajator
 • Taducere alte acte cu caracter fiscal din bulgară în daneză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea bulgară în limba daneză a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere autorizații din bulgară în daneză (de procurare armă și muniție, de liberă practică, pentru desfășurarea activitătii de diriginte de șantier etc.);
 • Traducere avize din bulgară în daneză;
 • Traducere decizii din bulgară în daneză (de pensionare, medicală asupra capacității de muncă, privind încetarea/suspendarea plății ajutorului de șomaj, de acordare / suspendare a indemnizației pentru creșterea copilului, de acordare a alocației de stat pentru copii etc.);
 • Traducere dispoziții din bulgară în daneză;
 • Traducere atestate din bulgară în daneză (pentru exercitarea profesiei de agent de pază și ordine, de detectiv particular, de persoană sau familie aptă să adopte etc.);
 • Traducere licențe din bulgară în daneză (de antrenor, de funcționare a societăților specializate sau a cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.);
 • Traducere extrase ale registrelor deținute de un organ al administrației publice, atestate, adeverințe și certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atestă o anumită calitate sau un drept, în vederea valorificării anumitor drepturi etc..

Pentru înmatricularea unei mașini, achiziționată dintr-o altă țară, puteți avea nevoie de traducerea actelor auto: actul de înstrăinare (în funcție de proveniență - contractul de vânzare-cumpărare, dacă a fost cumpărat de la o persoană fizică SAU factura de achiziție, dacă este achiziționat de la persoană juridică), certificatul de înmatriculare/brief eliberat de autoritățile statului unde a fost înregistrat autoturismul, cartea mașinii etc..

Vă oferim servicii complete de traducere autorizată și legalizată a tuturor actelor auto, după cum urmează

Pentru alte detalii legate de formalitățile de înmatriculare consultați pagina de Acte Auto

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba bulgară în limba daneză a documentelor dvs., după cum urmează:

 • Traduceri hotărâri/sentințe/decizii judecătorești din bulgară în daneză
 • Traduceri acte emise de Parchete din bulgară în daneză
 • Traduceri acte emise de executorul judecătoresc din bulgară în daneză
 • Traduceri acte emise de Oficiul Registrului Comerțului din bulgară în daneză
 • Traduceri declarații oficiale din bulgară în daneză
 • Traduceri acte notariale emise de Notarii Publici din bulgară în daneză
 • Traducere acord de confidențialitate din bulgară în daneză
 • Traducere contract de prestări servicii din bulgară în daneză
 • Traducere contract de leasing din bulgară în daneză
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din bulgară în daneză
 • Traduceri contracte specifice din bulgară în daneză
 • Traducere raport judicial din bulgară în daneză
 • Traducere scrisoare de credit din bulgară în daneză
 • Traducere certificat ISO management de calitate din bulgară în daneză
 • Traducere alte acte juridice din bulgară în daneză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea bulgară în limba daneză a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere procură/împuternicire din bulgară în daneză
 • Traduceri înscrisuri sub semnătura privată cu dată certă din bulgară în daneză
 • Traduceri declarații din bulgară în daneză
 • Traducere certificat de divorț din bulgară în daneză
 • Traducere convenții matrimoniale din bulgară în daneză
 • Traducere certificat de moștenitor din bulgară în daneză
 • Traducere testament din bulgară în daneză
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din bulgară în daneză
 • Traducere contract de comodat din bulgară în daneză
 • Traducere acte de ipotecă din bulgară în daneză
 • Traducere contract de închiriere din bulgară în daneză
 • Traducere contract de mandat din bulgară în daneză
 • Traducere declarații notariale în vederea înființării unei societăți comerciale/companii din bulgară în daneză
 • Traducere declarație ieșire copil minor din țară din bulgară în daneză
 • Traducere acte emise de Ambasade sau Consulate din bulgară în daneză
 • Traduceri alte acte notariale/consulare din bulgară în daneză

Pot exista situații concrete în care oficialitățile din România vă pot solicita să prezentați anumite extrase, scrisori sau alte documente bancare. Fie că este vorba de un credit bancar pe care doriți să îl faceți sau de alte situații în care vi se cere să demonstrați realizările financiare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba bulgară în limba daneză sau în orice altă limbă a actelor dvs. după cum urmează:

 • Traducere extras de cont din bulgară în daneză
 • Traducere bilanț/balanță contabilă din bulgară în daneză
 • Traducere raport financiar sau contabil din bulgară în daneză
 • Traducere documente experitiză contabilă sau de audit din bulgară în daneză
 • Traducere proiect de finanțare din bulgară în daneză
 • Traducere plan de afaceri din bulgară în daneză
 • Traducere contract de prestări servicii din bulgară în daneză
 • Traducere contract de ipotecă din bulgară în daneză
 • Traducere scrisoare de bonitate din bulgară în daneză
 • Traducere scrisori de garanție bancară din bulgară în daneză
 • Traducere documente de analiză economică sau financiară din bulgară în daneză
 • Traduceri alte documente financiar-bancare din bulgară în daneză
 • Traducere lucrare de diplomă din bulgară în daneză
 • Traducere lucrare/teză de licență din bulgară în daneză
 • Traducere lucrare de disertație din bulgară în daneză
 • Traducere teză de doctorat din bulgară în daneză
 • Traducere rezumate lucrări de licență/disertație din bulgară în daneză
 • Traducere rezumat teză de doctorat din bulgară în daneză
 • Traducere rezumat (abstract) la lucrare din bulgară în daneză
 • Traducere alte lucrări științifice sau de alt tip din bulgară în daneză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba bulgară în limba daneză sau orice altă limbă, după cum urmează:

 • Traduceri construcții din bulgară în daneză
 • Traduceri fizică din bulgară în daneză
 • Traduceri optică din bulgară în daneză
 • Traduceri domeniul petrolului și gazelor din bulgară în daneză
 • Traduceri industria lemnului din bulgară în daneză
 • Traduceri industrie ușoară din bulgară în daneză
 • Traduceri industrie metalurgică din bulgară în daneză
 • Traduceri industrie navală din bulgară în daneză
 • Traduceri domeniul energetic din bulgară în daneză
 • Traduceri industria alimentară din bulgară în daneză
 • Traduceri industria auto din bulgară în daneză
 • Traduceri inginerie din bulgară în daneză
 • Traduceri telecomunicații din bulgară în daneză
 • Traduceri chimie din bulgară în daneză
 • Traduceri modă/fashion din bulgară în daneză
 • Traduceri accesorii din bulgară în daneză
 • Traduceri turism din bulgară în daneză
 • Traduceri documente și declarații pentru licitații din bulgară în daneză
 • Traduceri caiete de sarcini din bulgară în daneză
 • Traduceri manuale de utilizare echipamente din bulgară în daneză
 • Traduceri manuale de utilizare utilaje din bulgară în daneză
 • Traduceri carte tehnică din bulgară în daneză
 • Traduceri fișe tehnice din bulgară în daneză
 • Traduceri descriere de produs din bulgară în daneză
 • Traduceri certificate de garanție din bulgară în daneză
 • Traduceri instrucțiuni de folosire/specificații tehnice utilaje și echipamente din bulgară în daneză
 • Traduceri descriere a procesului tehnologic de producție sau fabricație din bulgară în daneză
 • Traduceri studii fezabilitate din bulgară în daneză
 • Traduceri planuri cadastrale din bulgară în daneză
 • Traduceri certificate de urbanism din bulgară în daneză
 • Traduceri contracte cu termeni tehnici din bulgară în daneză
 • Traduceri cataloage de produse și materiale publicitare cu limbaj tehnic din bulgară în daneză
 • Traduceri cerificate și documentație managementul calității ISO din bulgară în daneză
 • Traduceri alte documente/documentații tehnice din bulgară în daneză

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba bulgară în limba daneză sau orice altă limbă.

 • Traduceri studii clinice, biologice, farmacologice din bulgară în daneză
 • Traduceri bulgară-daneză pentru centre (cabinete) medicale, spitale, clinici etc.
 • Traduceri bulgară-daneză pentru centre stomatologice
 • Traduceri bulgară-daneză pentru producători și distribuitori de medicamente
 • Traduceri bulgară-daneză pentru producători și distribuitori de echipamente medicale
 • Traduceri manual de instrucțiuni și aparate medicale din bulgară în daneză
 • Traduceri ghid (manual) de utilizare, prospecte medicament din bulgară în daneză
 • Traduceri lucrări de specialitate din bulgară în daneză
 • Traduceri alte documente/documentații medicale, farmacologice din bulgară în daneză

Oferim cele mai bune soluții de traducere a documentelor pentru companii/firme și instituții.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea contractelor dvs. a documentelor business, comerciale sau de orice alt tip, fie din limba bulgară în limba daneză, fie din limba daneză în limba bulgară, precum și în orice alte limbi.

 • TRADUCERE DOCUMENTE COMERCIALE din bulgară în daneză
  • Traducere facturi comerciale externe (invoice) din bulgară în daneză
  • Traducere certificate fitosanitare din bulgară în daneză
  • Traducere certificate sanitar-veterinare din bulgară în daneză
  • Traducere declarații de producător din bulgară în daneză
  • Traducere certificate de producător din bulgară în daneză
  • Traducere certificate de calitate din bulgară în daneză
  • Traducere certificate de origine a mărfurilor din bulgară în daneză
  • Traducere alte documente comerciale din bulgară în daneză
 • TRADUCERE ACTE FIRMĂ din bulgară în daneză (acte emise de Oficiciul Registrului Comerțului)
  • Traducere Certificat de Înregistare a Societăților Comerciale din bulgară în daneză
  • Traducere Certificat Constatator din bulgară în daneză
  • Traducere declarații oficiale - mențiuni de înregistrare, dată certă etc. din bulgară în daneză
 • TRADUCERE ALTE DOCUMENTE din bulgară în daneză
  • Traducere act constitutiv din bulgară în daneză
  • Traducere hotărâre generală a asociaților sau a acționarilor (hotărâre AGA) din bulgară în daneză
  • Traducere declarații, rezoluții, decizii din bulgară în daneză
  • Traducere acorduri de confidențialitate din bulgară în daneză
  • Traducere certificate ISO de managementul calității din bulgară în daneză
  • Traduceri contracte angajați din bulgară în daneză
  • Traducere plan de afaceri (business plan) din bulgară în daneză
  • Traducere caiet de sarcini din bulgară în daneză
  • Traduceri coduri de conduită din bulgară în daneză
  • Traducere ghid de bună practică din bulgară în daneză
  • Traduceri regulamente interne și de ordine interioară din bulgară în daneză
  • Traducere contracte cu partenerii, clienții și furnizorii din bulgară în daneză
  • Traducere certificate de atestare fiscală din bulgară în daneză
  • Traducere certificat de rezidență fiscală din bulgară în daneză
  • Traduceri acte contabile (bilanțuri etc.) din bulgară în daneză
  • Traducere acte pentru licitații din bulgară în daneză
  • Traducere corespondență de afaceri din bulgară în daneză
  • Traduceri CV-uri din bulgară în daneză
  • Traduceri orice alte documente din bulgară în daneză

Notă: Lista de mai sus este una orientativă. Oferim servicii de traducere și legalizări pentru orice localitate din România din aria de acoperire a curierului nostru partener. Astfel, nu ezitați să ne contactați, chiar dacă localitatea dvs. nu se află în lista de mai sus.

LISTĂ SERVICII

TRADUCERI AUTORIZATE din bulgară în daneză
TRADUCERI LEGALIZATE din bulgară în daneză

Livrarea documentelor se face prin metoda aleasa de dvs. Vă reamintim că putem livra documentele prin curier rapid atât în București, cât și în orice altă localitate din România sau din străinătate.

ATENȚIE! Pentru legalizarea notarială, traducerea ce se face dintr-o limbă străină într-o altă limbă străină, va fi însoțită de o traducere în limba română, semnată de același traducător care realizează traducerea inițială. Traducerea în română este necesară pentru ca Notarul Public să poată verifica conținutul înscrisului. Traducerea în limba română se va păstra la dosar.

SERVICII DE OBȚINERE A VIZELOR DE CĂLĂTORIE PENTRU PESTE 80 DE STATE DIN LUME

Pentru detalii despre necesitatea obținerii unei vize și procedurile aplicabile, consultați secțiunea OBȚINERE VIZE.

Cum procedez pentru a beneficia de serviciile Centrului T&B International?

Deoarece punem accentul pe utilizarea cât mai eficientă a timpului și reducerea costurilor pentru clienții noștri, subliniem faptul că indiferent dacă locuiți în București, în alt județ sau în afara României, NU ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA dvs. la birourile noastre! Toate detaliile pot fi transmise prin APLICAȚIA ONLINE de mai jos sau via e-mail.

CU T&B INTERNATIONAL PROCESUL DE TRADUCERE A DOCUMENTELOR ESTE SIMPLU, RAPID ȘI SIGUR
Aplicați ONLINE 24/7

Completați datele în aplicație și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va prelua cazul dvs. și în cel mai scurt timp veți primi o ofertă personalizată

Transmiteți documentele

Transmiteți documentele prin e-mail, curier sau personal la birourile noastre. Ne ocupăm de traducerea documentelor dvs..

Primiți documentele traduse și legalizate!

Vă returnăm documentele prin metoda aleasă de dvs. (curier rapid sau predare personală la birourile noastre).

Cât durează toate procedurile?

Durata totală depinde de volumul și tipul de acte/documente, motiv pentru care nu se poate preciza durata exactă fără o evaluare prealabilă. Vă vom furniza toate detaliile privind termenul de predare de îndată ce primim solicitarea dvs. prin aplicația online de mai jos sau pe e-mail.

Cu titlu orientativ, vă informăm că traducerea autorizată a unui act personal tipizat este gata în 1 zi lucrătoare.

Care sunt costurile?

Costul total pentru traducerea unui document depinde de numărul de pagini și de dificultatea textului. O pagină standard de traducere conține 2000 de caractere cu spații. În cazul actelor tipizate tariful se aplică per pagină, indiferent de numărul de caractere.

În cazul documentelor cu limbaj specializat costul per pagină este mai ridicat, în timp ce, pentru actele tipizate, se aplică tariful minim.

De asemenea, dacă se dorește legalizarea notarială, se adaugă tarifele percepute pentru aceste servicii.

Cum plătesc?

Facturarea se realizează în LEI (în cazul persoanelor rezidente în România) și în EUR (în cazul persoanelor rezidente în străinătate – la cursul de schimb al BNR) iar factura de plată este transmisă pe e-mail.

MODALITĂȚI DE PLATĂ
 • ONLINE cu cardul bancar emis sub una din siglele: VISA, Mastercard, American Express, Discover, JCB, Wright Express, Carte Blanche, Diner’s Club (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu un link prin accesarea căruia veți putea plăti online direct cu cardul dvs.)
 • Plată prin transfer bancar (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face transferul bancar – direct prin Internet Banking sau prin ordin de plată la ghișeul băncii)
 • Depunere numerar direct la casieria băncii (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face plata direct la casieria băncii)
Pentru o estimare a costurilor TOTALE vă rugăm să folosiți formularul de mai jos și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va analiza solicitarea dvs. și vă va transmite o ofertă adaptată nevoilor dvs.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea folosirii acestora și a politicii noastre de utilizare a fișierelor de tip cookies. Am înțeles