Aveți nevoie de traduceri în/din bulgară?

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International aveți la dispoziție o gamă completă de servicii profesionale de traduceri autorizate sau legalizate în/din limba bulgară, precum și pentru peste alte 30 de limbi. De asemenea, vă oferim servicii specializate de asistență și consiliere pentru obținerea vizelor și permiselor de ședere pentru peste 100 de state din întreaga lume și servicii de vizare, apostilare sau supralegalizare a documentelor ce urmează să fie folosite în orice stat din lume.

Vă oferim consiliere GRATUITĂ în vederea estimării costurilor și a timpului necesar pentru toate procedurile de traducere și legalizare a documentelor dvs. Vom stabili împreună, în funcție de caz, ce traducere vă este necesară (autorizată, legalizată sau apostilată/supralegalizată).

Misiunea noastră este de a economisi timp în favoarea dvs., de a vă scuti de drumuri și de vă oferi o experiență transparentă fară a lua contact cu procese birocratice complexe de cele mai multe ori puțin înțelese.

Traduceri simple bulgară

Traducerile simple în bulgară sunt considerate traduceri care nu necesită ştampila şi semnătura unui traducător autorizat de Ministerul Justiţiei.

Traduceri autorizate bulgară

Traducerile autorizate în bulgară sunt traducerile realizate de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România. Acestea pot fi ulterior legalizate de către un Notar Public.

Traduceri legalizate bulgară

Traducerile legalizate în bulgară sunt acele traduceri care pe lângă ștampila și semnătura traducătorului au pe ultima pagină încheierea de legalizare a unui Notar Public și pot fi ulterior apostilate sau supralegalizate

Traduceri bulgară cu apostilă

Dacă traducerea în bulgară este după un act oficial ce urmează să fie folosită pe teritoriul unui stat semnatar al Convenției de la Haga, pentru a fi recunoscută trebuie să fie certificată cu Apostila de la Haga (apostilată).

Traduceri bulgară supralegalizate

Dacă traducerea în bulgară este după un act oficial ce urmează să fie folosită pe teritoriul unui stat nesemnatar al Convenției de la Haga, acesta trebuie să fie supralegalizată pe cale administrativă și consulară.

Interpretariat bulgară

Oferim servicii de interpretariat bulgară la Notarul Public, la Oficiul stării civile sau oriunde este necesară prezența unui interpret autorizat, în funcție de nevoile dvs.

Traduceri de specialitate în/din limba bulgară

Indiferent de tipul documentelor pe care doriți să le traducem, Centrul T&B International vă oferă soluția perfectă. Indiferent că vorbim de documente tipizate sau de documente cu un grad ridicat de dificultate, specialiștii vor face în asa fel încât rezultatul să fie la cele mai înalte standarde de calitate.

Dacă urmează să vă deplasați în străinătate pentru diverse scopuri, pentru efectuarea unor formalități veți avea nevoie de prezentarea actelor românești. Acestea, pentru a putea fi recunoscute, și deci pentru a produce efecte, trebuie să fie legalizate corespunzător (apostilate/supralegalizate) și traduse în limba țării de destinație.

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru apostilarea/supralegalizarea actelor dvs. și pentru traducerea din română în limba bulgară, după cum urmează:

 • Traducere acte de stare civilă în/din bulgară
  • Traducere certificat de naștere în/din bulgară
  • Traducere certificat de căsătorie în/din bulgară
  • Traducere certificat de deces în/din bulgară
 • Traducere extrase/certificate în/din bulgară
  • Traducere certificate de divorț în/din bulgară
  • Traducere extrase de pe actele de stare civilă în/din bulgară
  • Traducere certificate de schimbare a numelui pe cale administrativă în/din bulgară
  • Traducere acte care atestă componența familiei în/din bulgară
  • Traducere adeverință privind starea civilă/dovadă celibat în/din bulgară
  • Traducere Certificat de atestare a domiciliului și a cetățeniei române în/din bulgară
 • Traducere caziere în/din bulgară
  • Traducere cazier judiciar în/din bulgară
  • Traducere cazier auto în/din bulgară
  • Traducere cazier fiscal în/din bulgară
 • Traducere acte de identitate/permise în/din bulgară
  • Traducere carte/buletin de identitate
  • Traducere pașaport
  • Traducere permis de rezidență
  • Traducere permis de conducere
 • Traducere adeverințe în/din bulgară
  • Traducere adeverință de la locul de muncă în/din bulgară
  • Traducere adeverință de student în/din bulgară
  • Traducere adeverință de pensionar/talon de pensie în/din bulgară
  • Alte tipuri de adeverințe în/din bulgară
 • Traducere alte acte personale sau profesionale în/din bulgară

Dacă urmează să vă deplasați în străinătate pentru continuarea studiilor, în scop laboral sau în cazul în care intenționați să emigrați permanent, pentru recunoașterea actelor de studii trebuie să urmați anumite etape (în funcție de țara de destinație se va solicita inclusiv echivalarea studiilor). Actele trebuie să fie legalizate corespunzător (apostilate/supralegalizate) și traduse în limba țarii de destinație.

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru apostilarea/supralegalizarea actelor dvs. și pentru traducerea în/din limba bulgară, după cum urmează:

 • Traducere acte de studii preuniversitare în/din bulgară:
  • Traducere diplomă/certificat de absolvire 8 clase/de promovare a testelor naționale în/din bulgară
  • Traducere diplomă de absolvire a învățământului obligatoriu de 10 ani în/din bulgară
  • Traducere diplomă de absolvire a școlii profesionale în/din bulgară
  • Traducere diplomă de bacalaureat în/din bulgară
  • Traducere diplomă de studii postliceale în/din bulgară
  • Traducere foi matricole în/din bulgară
  • Traducere planuri de învățământ în/din bulgară
  • Altele
 • Traducere acte de studii universitare și post-universitare în/din bulgară:
  • Traducere diplomă de licență în/din bulgară
  • Traducere diplomă de master în/din bulgară
  • Traducere diplomă de Doctor (PhD) în/din bulgară
  • Traducere diplomă de studii postuniversitare în/din bulgară
  • Traducere diplomă de absolvire în/din bulgară
  • Traducere adeverințe de absolvire (care înlocuiesc diploma până la eliberarea acesteia) în/din bulgară
  • Traducere supliment la diplomă (foaie matricolă/situație școlară) în/din bulgară
  • Traduceri programe analitice în/din bulgară
  • Traducere adeverințe care atestă calitate de student în/din bulgară
  • Traducere atestate de echivalare a studiilor în/din bulgară
  • Traducere certificate de pregătire didactică în/din bulgară
  • Traducere alte acte de studii în/din bulgară

NOTE

Actele de studii trebuie vizate înainte de a fi traduse?
În marea majoritate a cazurilor DA, deoarece acestea trebuie ulterior apostilate/supralegalizate. Prin urmare, pentru apostilare sau supralegalizare este necesară vizarea în prealabil a actului de studii la Ministerul Educației Naționale – CNRED (în cazul actelor de studii universitare) sau la Inspectoratul Școlar territorial (în cazul actelor de studii preuniversitare). Vizarea se face în baza „Adeverinței de Autenticitate” emisă, la cerere, de unitatea de învățământ care a emis diploma de studii (universitatea/instituția de învățământ preuniversitar).

Vă ajutăm să vă prezentați într-un mod profesionist în fața potențialilor angajatori. Prima impresie contează foarte mult!

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru apostilarea/supralegalizarea actelor dvs. și pentru traducerea în/din bulgară, după cum urmează:

 • Traducere CV (Curriculum Vitae) în/din bulgară;
 • Traducere scrisoare de intenție în/din bulgară;
 • Traduceri scrisori de recomandare în/din bulgară;
 • Traducere acte care atestă vechimea în muncă, în domeniu și în specialitate în/din bulgară;
 • Traducere cazier judiciar pentru angajare în/din bulgară;
 • Traducere acte de studii/acte care atestă calificarea (specializarea) profesională în/din bulgară;
 • Traducere alte acte personale pentru angajare în/din bulgară.

Adițional, în cazul actelor oficiale (cazier, certificate de naștere, diplome de studii etc) vă oferim și servicii de legalizare în funcție de țara de destinație: certificare cu Apostila de la Haga sau supralegalizare pe cale administrativă și consulară.

Dacă urmează să emigrați în străinătate, cel mai probabil, în funcție de țara de destinație, va trebui întocmit un dosar. Actele românești, pentru a fi recunoscute, și deci a produce efecte trebuie să fie legalizate corespunzător (apostilate/supralegalizate) și traduse în limba țării de destinație.

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru apostilarea/supralegalizarea actelor dvs. și pentru traducerea din limba română în limba bulgară și în orice altă limbă.

Cei mai mulți dintre clienții noștri apelează la serviciile noastre de:

 • Traducere și apostilare acte de emigrare în Canada
 • Traducere și apostilare acte de emigrare în SUA
 • Traducere și apostilare acte de emigrare în Australia
 • Traducere și apostilare acte de emigrare în Noua Zeelandă
 • Traducere și apostilare/supralegalizare acte de emigrare în țările din Orientul Mijlociu
 • Traducere și apostilare/supralegalizare acte de emigrare în țările din America Latină
 • Traducere și apostilare/supralegalizare acte de emigrare în țările din Asia sau Oceania
 • Traducere și apostilare/supralegalizare acte de emigrare în țările din Africa
 • Traducere și apostilare acte de emigrare în alte țări din Europa

Vă stăm la dispoziție pentru apostilarea/supralegalizarea actelor dvs. și pentru traducerea în/din bulgară, după cum urmează:

 • Traduceri adeverințe medicale în/din bulgară
 • Traduceri certificate medicale în/din bulgară
 • Traduceri dovezi de vaccinare/aviz epidemiologic în/din bulgară
 • Traduceri referate/fișe/rapoarte medicale în/din bulgară
 • Traduceri recomandări medicale în/din bulgară
 • Traducerea în/din bulgară a buletinelor de analize și alte documente medicale emise de unități sanitare publice sau private:
  • Traducere raport RMN, CT, PET/CT, ecografie, radiografie în/din bulgară
  • Traducere rezultate analize biochimice în/din bulgară
  • Traducere rezultate analize histopatologice (biopsii) în/din bulgară
  • Traducere rezultate examne imunohistochimice în/din bulgară
  • Traducere rezultate examene colonoscopice în/din bulgară
  • Traducere rezultate examene medicale de orice natură în/din bulgară
  • Traducere bilet de ieșire/de externare din spital în/din bulgară
  • Traducere bilet de internare în/din bulgară
 • Traducerea în/din bulgară a buletinelor de analize pentru obținerea vizelor de muncă
 • Traducere prescriptie medicală/rețetă în/din bulgară
 • Traducere certificat de încadrare în grad de handicap în/din bulgară
 • Traduceri asigurări medicale, de sănătate, de viață, de călătorie în/din bulgară

Pentru înmatricularea unei mașini, achiziționată dintr-o altă țară, puteți avea nevoie de traducerea actelor auto: actul de înstrăinare (în funcție de proveniență - contractul de vânzare-cumpărare, dacă a fost cumpărat de la o persoană fizică SAU factura de achiziție, dacă este achiziționat de la persoană juridică), certificatul de înmatriculare/brief eliberat de autoritățile statului unde a fost înregistrat autoturismul, cartea mașinii etc..

Vă oferim servicii complete de traducere autorizată și legalizată a tuturor actelor auto, după cum urmează

Pentru alte detalii legate de formalitățile de înmatriculare consultați pagina de Acte Auto

Vă stăm la dispoziție pentru apostilarea/supralegalizarea actelor dvs. și pentru traducerea în/din limba bulgară a documentelor dvs., după cum urmează:

 • Traduceri hotărâri/sentințe/decizii judecătorești în/din bulgară
 • Traduceri acte emise de Parchete (Ministerul Public) în/din bulgară
 • Traduceri acte emise de executorul judecătoresc în/din bulgară
 • Traduceri acte emise de Oficiul Registrului Comerțului în/din bulgară
 • Traduceri declarații oficiale în/din bulgară
 • Traduceri acte notariale emise de Notarii Publici în/din bulgară
 • Traducere acord de confidențialitate în/din bulgară
 • Traducere contract de prestări servicii în/din bulgară
 • Traducere contract de leasing în/din bulgară
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare în/din bulgară
 • Traduceri contracte specifice în/din bulgară
 • Traducere raport judicial în/din bulgară
 • Traducere scrisoare de credit în/din bulgară
 • Traducere certificat ISO management de calitate în/din bulgară
 • Traducere alte acte juridice în/din bulgară

Vă stăm la dispoziție pentru apostilarea/supralegalizarea actelor dvs. și pentru traducerea în/din limba bulgară a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere procură/împuternicire în/din bulgară
 • Traduceri înscrisuri sub semnătura privată cu dată certă în/din bulgară
 • Traduceri declarații în/din bulgară
 • Traducere certificat de divorț în/din bulgară
 • Traducere convenții matrimoniale în/din bulgară
 • Traducere certificat de moștenitor în/din bulgară
 • Traducere testament în/din bulgară
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare în/din bulgară
 • Traducere contract de comodat în/din bulgară
 • Traducere acte de ipotecă în/din bulgară
 • Traducere contract de închiriere în/din bulgară
 • Traducere contract de mandat în/din bulgară
 • Traducere declarații notariale în vederea înființării unei societăți comerciale/companii în/din bulgară
 • Traducere declarație ieșire copil minor din țară în/din bulgară
 • Traducere acte emise de Ambasade sau Consulate în/din bulgară
 • Traduceri alte acte notariale/consulare în/din bulgară

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, în/din bulgară, după cum urmează:

 • Traduceri construcții în/din bulgară
 • Traduceri fizică în/din bulgară
 • Traduceri optică în/din bulgară
 • Traduceri domeniul petrolului și gazelor în/din bulgară
 • Traduceri industria lemnului în/din bulgară
 • Traduceri industrie ușoară în/din bulgară
 • Traduceri industrie metalurgică în/din bulgară
 • Traduceri industrie navală în/din bulgară
 • Traduceri domeniul energetic în/din bulgară
 • Traduceri industria alimentară în/din bulgară
 • Traduceri industria auto în/din bulgară
 • Traduceri inginerie în/din bulgară
 • Traduceri telecomunicații în/din bulgară
 • Traduceri chimie în/din bulgară
 • Traduceri modă/fashion în/din bulgară
 • Traduceri accesorii în/din bulgară
 • Traduceri turism în/din bulgară
 • Traduceri documente și declarații pentru licitații în/din bulgară
 • Traduceri caiete de sarcini în/din bulgară
 • Traduceri manuale de utilizare echipamente în/din bulgară
 • Traduceri manuale de utilizare utilaje în/din bulgară
 • Traduceri carte tehnică în/din bulgară
 • Traduceri fișe tehnice în/din bulgară
 • Traduceri descriere de produs în/din bulgară
 • Traduceri certificate de garanție în/din bulgară
 • Traduceri instrucțiuni de folosire/specificații tehnice utilaje și echipamente în/din bulgară
 • Traduceri descriere a procesului tehnologic de producție sau fabricație în/din bulgară
 • Traduceri studii fezabilitate în/din bulgară
 • Traduceri planuri cadastrale în/din bulgară
 • Traduceri certificate de urbanism în/din bulgară
 • Traduceri contracte cu termeni tehnici în/din bulgară
 • Traduceri cataloage de produse și materiale publicitare cu limbaj tehnic în/din bulgară
 • Traduceri cerificate și documentație managementul calității ISO în/din bulgară
 • Traduceri alte documente/documentații tehnice în/din bulgară

Oferim cele mai bune soluții de traducere a documentelor pentru companii/firme și instituții.

 • Traducere facturi comerciale externe (invoice) în/din bulgară
 • Traducere certificate fitosanitare în/din bulgară
 • Traducere certificate sanitar-veterinare în/din bulgară
 • Traducere declarații de producător în/din bulgară
 • Traducere certificate de producător în/din bulgară
 • Traducere certificate de calitate în/din bulgară
 • Traducere certificate de origine a mărfurilor în/din bulgară
 • Traducere alte documente comerciale în/din bulgară

LISTĂ SERVICII TRADUCERE BULGARĂ

1

Traduceri autorizate bulgară

Documentele dvs. vor fi traduse în/din limba bulgară de către unul din traducătorii noștri autorizați de Ministerul Justiției din România. Vom pregăti toate documentele pentru traducerea autorizată în/din bulgară (scanare, printare, fotocopiere, aranjare în pagină, aplicarea textului cerut de lege – care atestă autorizarea traducătorului etc.)

Traduceri legalizate bulgară

Actele traduse în/din bulgară vor fi pregătite pentru legalizarea notarială conform legislației în vigoare (prin aplicarea pe ultima pagină a încheierii de autorizare a traducătorului și a încheierii de legalizare a semnăturii traducătorului de către Notarul Public)

2

3

Traduceri bulgară cu apostilă/supralegalizare

În cadrul birourilor noastre se oferă servicii complete de traducere din română în bulgară, vizare, apostilare/supralegalizare a actelor a ACTELOR ORIGINALE ȘI A TRADUCERILOR.

Servicii interpretariat bulgară

Serviciile de interpretariat pot fi cerute la Notarul Public, în fața autorităților publice din România sau la diverse evenimente și conferințe. În funcție de nevoile dvs., vă vom pune în legătură cu un interpret autorizat specializat pe domeniul și necesitățile dvs.

4

Notă: Lista de mai sus este una orientativă. Oferim servicii de traducere și legalizări pentru orice localitate din România din aria de acoperire a curierului nostru partener. Astfel, nu ezitați să ne contactați, chiar dacă localitatea dvs. nu se află în lista de mai sus.

SERVICII DE OBȚINERE A VIZELOR DE CĂLĂTORIE PENTRU PESTE 80 DE STATE DIN LUME

Pentru detalii despre necesitatea obținerii unei vize și procedurile aplicabile, consultați secțiunea OBȚINERE VIZE.

Cum procedez pentru a beneficia de serviciile de traducere bulgară?

Deoarece punem accentul pe utilizarea cât mai eficientă a timpului și reducerea costurilor pentru clienții noștri, subliniem faptul că indiferent dacă locuiți în București, în alt județ sau în afara României, NU ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA dvs. la birourile noastre! Toate detaliile pot fi transmise prin APLICAȚIA ONLINE de mai jos sau via e-mail.

CU T&B INTERNATIONAL PROCESUL DE TRADUCERE ÎN bulgară A DOCUMENTELOR ESTE SIMPLU, RAPID ȘI SIGUR
Aplicați ONLINE 24/7

Completați datele în aplicație și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va prelua cazul dvs. și în cel mai scurt timp veți primi o ofertă personalizată

Transmiteți documentele

Transmiteți documentele prin e-mail, curier sau personal la birourile noastre. Ne ocupăm de traducerea documentelor dvs. în/din bulgară.

Primiți traducerea legalizată în bulgară !

Vă returnăm documentele prin metoda aleasă de dvs. (curier rapid sau predare personală la birourile noastre).

Cât durează toate procedurile pentru traduceri în bulgară?

Durata totală depinde de volumul de acte/documente, de complexitatea procedurilor, dacă aveți nevoie sau nu de legalizare și apostilare/suralegalizare, motiv pentru care nu se poate preciza durata exactă fără o evaluare prealabilă. Vă vom furniza toate detaliile privind termenul de predare de îndată ce primim solicitarea dvs. prin aplicația online de mai jos sau pe e-mail.

Cu titlu orientativ, vă informăm că traducerea autorizată a unui act personal tipizat este gata în 1 zi lucrătoare.

Care sunt costurile pentru traducerile în bulgară?

Costul total pentru traducerea unui document în/din bulgară depinde de numărul de pagini și de dificultatea textului. O pagină standard de traducere conține 2000 de caractere cu spații. În cazul actelor tipizate tariful se aplică per pagină, indiferent de numărul de caractere.

În cazul documentelor cu limbaj specializat costul per pagină este mai ridicat, în timp ce, pentru actele tipizate, se aplică tariful minim.

De asemenea, dacă se dorește legalizarea notarială și apostilarea/supralegalizarea ulterioară, se adaugă tarifele percepute pentru aceste servicii.

Cum plătesc pentru serviciul de traduceri bulgară?

Facturarea se realizează în LEI (în cazul persoanelor rezidente în România) și în EUR (în cazul persoanelor rezidente în străinătate – la cursul de schimb al BNR) iar factura de plată este transmisă pe e-mail.

MODALITĂȚI DE PLATĂ
 • ONLINE cu cardul bancar emis sub una din siglele: VISA, Mastercard, American Express, Discover, JCB, Wright Express, Carte Blanche, Diner’s Club (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu un link prin accesarea căruia veți putea plăti online direct cu cardul dvs.)
 • Plată prin transfer bancar (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face transferul bancar – direct prin Internet Banking sau prin ordin de plată la ghișeul băncii)
 • Depunere numerar direct la casieria băncii (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face plata direct la casieria băncii)
Pentru o estimare a costurilor TOTALE vă rugăm să folosiți formularul de mai jos și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va analiza solicitarea dvs. și vă va transmite o ofertă adaptată nevoilor dvs.