Sunteți în posesia unor acte redactate în croată și urmează să vă deplasați în străinătate pentru a întreprinde diverse formalități pe baza acestora sau pur și simplu aveți nevoie de traducerea unor documente din croată în italiană?

Dacă răspunsul este afirmativ la cel puțin una din aceste întrebări, Centrul T&B International este soluția!

Ce servicii oferă Centrul de Vize și Legalizări T&B International?

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International cu sediul în centrul Bucureștiului (România) se asigură servicii specializate de asistență și consiliere pentru obținerea vizelor și permiselor de ședere pentru peste 100 de state din întreaga lume, servicii complete de traducere în/din peste 30 de limbi și servicii de vizare, apostilare sau supralegalizare a documentelor ce urmează să fie folosite în orice stat din lume.

Vă oferim consiliere GRATUITĂ în vederea estimării costurilor și a timpului necesar pentru toate procedurile de traducere și legalizare a documentelor dvs.

Misiunea noastră este de a economisi timp în favoarea dvs., de a vă scuti de drumuri și de vă oferi o experiență transparentă fară a lua contact cu procese birocratice complexe de cele mai multe ori puțin înțelese.

Ce trebuie să știți despre traduceri?

Traducerile pot fi simple, autorizate sau legalizate. Multe persoane se întreabă care este diferența dintre acestea. Pentru a veni în spijinul dvs., în continuare vă explicăm ce presupune fiecare dintre acestea.

Traducerile simple sunt considerate traduceri care nu necesită ştampila şi semnătura unui traducător autorizat de Ministerul Justiţiei. În cazul actelor oficiale care urmează să fie folosite în România, de obicei autoritățile solicită o traducere autorizată sau legalizată. Vă recomandăm să apelați la traduceri simple doar atunci când situațiile vă permit (de obicei când documentele nu se vor utiliza pentru realizarea unor formalități administrative/oficiale).

Traducerile autorizate sunt traducerile realizate de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România. Acestea poartă semnătura și ștampila traducătorului autorizat care a efectuat traducerea. De asemenea, acestea prezintă la finalul documentului încheierea prin care traducătorul autorizat certifică exactitatea traducerii documentului original și faptul că prin traducere nu a fost denaturat conținutul original al textului sau shimbat în vreun fel sensul anumitor cuvinte sau fraze.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Doar traducerile autorizate pot fi legalizate de către Notarul Public.

Traducerile legalizate nu trebuie confundate cu traducerile autorizate. Traducerile legalizate sunt acele traduceri care pe lângă ștampila și semnătura traducătorului au pe ultima pagină încheierea de legalizare a unui Notar Public. Spre diferență de acestea, traducerile autorizate au doar încheierea traducătorului autorizat, semnătura și ștampila acestuia.

Încheierea de legalizare a Notarului Public certifică faptul că semnătura traducătorului este autentică și că traducătorul deține o autorizație emisă de Ministerul Justiției.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Pentru a putea legaliza o traducere este nevoie de prezentarea documentelor în original în fața Notarului Public. Acestea trebuie să fie autentice (acte de stare civilă, diplome etc.), cu dată certă (documente în copie legalizată, documente cu dată certă în fața notarului), cu legalizare de semnătură etc.

Traducerile legalizate vor avea atașată la final o copie după actul original după care a fost realizată traducerea, fiecare pagină va fi numerotată, ștampilată și semnată de traducătorul autorizat. Acestea se pregătesc în două exemplare de traducătorul autorizat: un exemplar pentru client și un exemplar care rămâne în arhiva Notarului Public.

Notă: Actele oficiale străine pentru a fi recunoscute în România trebuie să fie certificate cu apostila de la Haga (în cazul în care au fost emise într-un stat semnatar al Convenției de la Haga) sau supralegalizate pe cale administrativă și consulară (de către Ministerul Afacerilor Externe din țara de origine a actului și ulterior de Ambasada țării în care urmează să fie utilizat actul acreditată în țara emitentă a actului) – în cazul în care actul a fost emis într-un stat nesemnatar al Convenției de la Haga. Se face excepție de la obligativitatea apostilării/supralegalizării, în cazul în care actul provine dintr-un stat cu care țara de destinație a încheiat acorduri privind scutirea de obligativitatea aplicării apostilei sau a supralegalizării.
Ce tip de documente traducem din limba croată în limba italiană?

Indiferent de tipul documentelor pe care doriți să le traducem, Centrul T&B International vă oferă soluția perfectă. Indiferent că vorbim de documente tipizate sau de documente cu un grad ridicat de dificultate, specialiștii vor face în asa fel încât rezultatul să fie la cele mai înalte standarde de calitate.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba croată în limba italiană a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere acte de stare civilă din croată în italiană
  • Traducere certificat de naștere din croată în italiană
  • Traducere certificat de căsătorie din croată în italiană
  • Traducere certificat de deces din croată în italiană
 • Traducere extrase/certificate din croată în italiană
  • Traducere certificate de divorț din croată în italiană
  • Traducere extrase de pe actele de stare civilă din croată în italiană
  • Traducere certificate de schimbare a numelui pe cale administrativă din croată în italiană
  • Traducere acte care atestă componența familiei din croată în italiană
  • Traducere adeverință privind starea civilă/dovadă celibat din croată în italiană
  • Traducere Certificat de atestare a domiciliului și a cetățeniei române din croată în italiană
 • Traducere caziere din croată în italiană
  • Traducere cazier judiciar din croată în italiană
  • Traducere cazier auto din croată în italiană
  • Traducere cazier fiscal din croată în italiană
 • Traducere acte de identitate/permise din croată în italiană
  • Traducere carte/buletin de identitate
  • Traducere pașaport
  • Traducere permis de rezidență
  • Traducere permis de conducere
 • Traducere adeverințe din croată în italiană
  • Traducere adeverință de la locul de muncă din croată în italiană
  • Traducere adeverință de student din croată în italiană
  • Traducere adeverință de pensionar/talon de pensie din croată în italiană
  • Alte tipuri de adeverințe din croată în italiană
 • Traducere alte acte personale sau profesionale din croată în italiană

Vă stăm la dispoziție pentru pentru traducerea din limba croată în limba italiană, după cum urmează:

 • Traducere acte de studii preuniversitare din croată în italiană:
  • Traducere diplomă/certificat de absolvire studii gimnaziale din croată în italiană
  • Traducere diplomă de absolvire a școlii profesionale din croată în italiană
  • Traducere diplomă de bacalaureat din croată în italiană
  • Traducere diplomă de studii postliceale din croată în italiană
  • Traducere foi matricole din croată în italiană
  • Traducere planuri de învățământ din croată în italiană
  • Altele
 • Traducere acte de studii universitare și post-universitare din croată în italiană:
  • Traducere diplomă de licență din croată în italiană
  • Traducere diplomă de master din croată în italiană
  • Traducere diplomă de Doctor (PhD) din croată în italiană
  • Traducere diplomă de studii postuniversitare din croată în italiană
  • Traducere diplomă de absolvire din croată în italiană
  • Traducere adeverințe de absolvire din croată în italiană (care înlocuiesc diploma până la eliberarea acesteia)
  • Traducere supliment la diplomă (foaie matricolă/situație școlară) din croată în italiană
  • Traduceri programe analitice din croată în italiană
  • Traducere adeverințe care atestă calitate de student din croată în italiană
  • Traducere atestate de echivalare a studiilor din croată în italiană
  • Traducere certificate de pregătire didactică din croată în italiană
  • Traducere alte acte de studii din croată în italiană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba croată în limba italiană a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducerea din croată în italiană a actelor privind calificarea/specializarea pentru activitățile din domeniul medical (medici, medici dentiști, asistenți medicali, moșe, farmaciști, tehnicieni dentari, psihologi etc.): certificate de membru, certificate de conformitate, adeverințe de rezident, adeverințe de confirmare, adeverințe privind stagiile efectuate, recomandări, atestate de liberă practică etc.;
 • Traducerea din croată în italiană a actelor privind calificarea/speciflicarea pentru activitățile din domeniul veterinar;
 • Traducere acte care atestă profesia de Arhitect din croată în italiană;
 • Traducerea din croată în italiană a actelor dovedesc calificarea/pregătirea în diferite meserii:
  • Traducere certificate/diplome de absolvire din croată în italiană;
  • Traducere certificate de calificare profesională din croată în italiană;
  • Traducere certificate de competente profesionale din croată în italiană;
  • Traducere atestate privind calificarea/pregătirea și experiența profesională din croată în italiană;
  • Traducere certificate de atestare (tehnico-profesională etc.) din croată în italiană;
  • Traducere certificate de pregătire profesională din croată în italiană;
  • Traducere adeverințe care atestă calificarea din croată în italiană;
  • Traducere alte acte care dovedesc calificarea în diferite meserii din croată în italiană.
 • Traducerea din croată în italiană a certificatelor de competență ale personalului maritim navigant;
 • Traducerea din croată în italiană a Brevetelor de Turism;
 • Traducerea din croată în italiană a atestatelor pentru artiștii liber profesioniști;
 • Traducere acte șoferi profesioniști din croată în italiană.

Vă ajutăm să vă prezentați într-un mod profesionist în fața potențialilor angajatori. Prima impresie contează foarte mult!

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba croată în limba italiană, după cum urmează:

 • Traducere CV (Curriculum Vitae) din croată în italiană;
 • Traducere scrisoare de intenție din croată în italiană;
 • Traduceri scrisori de recomandare din croată în italiană;
 • Traducere acte care atestă vechimea în muncă, în domeniu și în specialitate din croată în italiană;
 • Traducere cazier judiciar pentru angajare din croată în italiană;
 • Traducere acte de studii/acte care atestă calificarea (specializarea) profesională din croată în italiană;
 • Traducere alte acte personale pentru angajare din croată în italiană.

Dacă urmează să emigrați în străinătate, cel mai probabil, în funcție de țara de destinație, va trebui întocmit un dosar.

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba croată în limba italiană și în orice altă limbă a actelor dvs.

Cei mai mulți dintre clienții noștri aplează la serviciile noastre de:

 • Traducere acte de emigrare în Canada
 • Traducere acte de emigrare în SUA
 • Traducere acte de emigrare în Australia
 • Traducere acte de emigrare în Noua Zeelandă
 • Traducere acte de emigrare în țările din Orientul Mijlociu
 • Traducere acte de emigrare în țările din America Latină
 • Traducere acte de emigrare în țările din Asia sau Oceania
 • Traducere acte de emigrare în țările din Africa
 • Traducere acte de emigrare în alte țări din Europa

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba croată în limba italiană, după cum urmează:

 • Traduceri adeverințe medicale din croată în italiană
 • Traduceri certificate medicale din croată în italiană
 • Traduceri dovezi de vaccinare/aviz epidemiologic din croată în italiană
 • Traduceri referate/fișe/rapoarte medicale din croată în italiană
 • Traduceri recomandări medicale din croată în italiană
 • Traducerea din croată în italiană a buletinelor de analize și alte documente medicale emise de unități sanitare publice sau private:
  • Traducere raport RMN, CT, PET/CT, ecografie, radiografie din croată în italiană
  • Traducere rezultate analize biochimice din croată în italiană
  • Traducere rezultate analize histopatologice (biopsii) din croată în italiană
  • Traducere rezultate examne imunohistochimice din croată în italiană
  • Traducere rezultate examene colonoscopice din croată în italiană
  • Traducere rezultate examene medicale de orice natură din croată în italiană
  • Traducere bilet de ieșire/de externare din spital din croată în italiană
  • Traducere bilet de internare din croată în italiană
 • Traducerea din croată în italiană a buletinelor de analize pentru obținerea vizelor de muncă
 • Traducere prescriptie medicală/rețetă din croată în italiană
 • Traducere certificat de încadrare în grad de handicap din croată în italiană
 • Traduceri asigurări medicale, de sănătate, de viață, de călătorie din croată în italiană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba croată în limba italiană a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere Certificat de rezidență fiscală din croată în italiană (pentru evitarea dublei impuneri)
 • Traducere Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale din croată în italiană
 • Traducere din croată în italiană a adeverințelor de venit eliberate autoritățile fiscale sau de angajator
 • Taducere alte acte cu caracter fiscal din croată în italiană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea croată în limba italiană a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere autorizații din croată în italiană (de procurare armă și muniție, de liberă practică, pentru desfășurarea activitătii de diriginte de șantier etc.);
 • Traducere avize din croată în italiană;
 • Traducere decizii din croată în italiană (de pensionare, medicală asupra capacității de muncă, privind încetarea/suspendarea plății ajutorului de șomaj, de acordare / suspendare a indemnizației pentru creșterea copilului, de acordare a alocației de stat pentru copii etc.);
 • Traducere dispoziții din croată în italiană;
 • Traducere atestate din croată în italiană (pentru exercitarea profesiei de agent de pază și ordine, de detectiv particular, de persoană sau familie aptă să adopte etc.);
 • Traducere licențe din croată în italiană (de antrenor, de funcționare a societăților specializate sau a cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.);
 • Traducere extrase ale registrelor deținute de un organ al administrației publice, atestate, adeverințe și certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atestă o anumită calitate sau un drept, în vederea valorificării anumitor drepturi etc..

Pentru înmatricularea unei mașini, achiziționată dintr-o altă țară, puteți avea nevoie de traducerea actelor auto: actul de înstrăinare (în funcție de proveniență - contractul de vânzare-cumpărare, dacă a fost cumpărat de la o persoană fizică SAU factura de achiziție, dacă este achiziționat de la persoană juridică), certificatul de înmatriculare/brief eliberat de autoritățile statului unde a fost înregistrat autoturismul, cartea mașinii etc..

Vă oferim servicii complete de traducere autorizată și legalizată a tuturor actelor auto, după cum urmează

Pentru alte detalii legate de formalitățile de înmatriculare consultați pagina de Acte Auto

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba croată în limba italiană a documentelor dvs., după cum urmează:

 • Traduceri hotărâri/sentințe/decizii judecătorești din croată în italiană
 • Traduceri acte emise de Parchete din croată în italiană
 • Traduceri acte emise de executorul judecătoresc din croată în italiană
 • Traduceri acte emise de Oficiul Registrului Comerțului din croată în italiană
 • Traduceri declarații oficiale din croată în italiană
 • Traduceri acte notariale emise de Notarii Publici din croată în italiană
 • Traducere acord de confidențialitate din croată în italiană
 • Traducere contract de prestări servicii din croată în italiană
 • Traducere contract de leasing din croată în italiană
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din croată în italiană
 • Traduceri contracte specifice din croată în italiană
 • Traducere raport judicial din croată în italiană
 • Traducere scrisoare de credit din croată în italiană
 • Traducere certificat ISO management de calitate din croată în italiană
 • Traducere alte acte juridice din croată în italiană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea croată în limba italiană a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere procură/împuternicire din croată în italiană
 • Traduceri înscrisuri sub semnătura privată cu dată certă din croată în italiană
 • Traduceri declarații din croată în italiană
 • Traducere certificat de divorț din croată în italiană
 • Traducere convenții matrimoniale din croată în italiană
 • Traducere certificat de moștenitor din croată în italiană
 • Traducere testament din croată în italiană
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din croată în italiană
 • Traducere contract de comodat din croată în italiană
 • Traducere acte de ipotecă din croată în italiană
 • Traducere contract de închiriere din croată în italiană
 • Traducere contract de mandat din croată în italiană
 • Traducere declarații notariale în vederea înființării unei societăți comerciale/companii din croată în italiană
 • Traducere declarație ieșire copil minor din țară din croată în italiană
 • Traducere acte emise de Ambasade sau Consulate din croată în italiană
 • Traduceri alte acte notariale/consulare din croată în italiană

Pot exista situații concrete în care oficialitățile din România vă pot solicita să prezentați anumite extrase, scrisori sau alte documente bancare. Fie că este vorba de un credit bancar pe care doriți să îl faceți sau de alte situații în care vi se cere să demonstrați realizările financiare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba croată în limba italiană sau în orice altă limbă a actelor dvs. după cum urmează:

 • Traducere extras de cont din croată în italiană
 • Traducere bilanț/balanță contabilă din croată în italiană
 • Traducere raport financiar sau contabil din croată în italiană
 • Traducere documente experitiză contabilă sau de audit din croată în italiană
 • Traducere proiect de finanțare din croată în italiană
 • Traducere plan de afaceri din croată în italiană
 • Traducere contract de prestări servicii din croată în italiană
 • Traducere contract de ipotecă din croată în italiană
 • Traducere scrisoare de bonitate din croată în italiană
 • Traducere scrisori de garanție bancară din croată în italiană
 • Traducere documente de analiză economică sau financiară din croată în italiană
 • Traduceri alte documente financiar-bancare din croată în italiană
 • Traducere lucrare de diplomă din croată în italiană
 • Traducere lucrare/teză de licență din croată în italiană
 • Traducere lucrare de disertație din croată în italiană
 • Traducere teză de doctorat din croată în italiană
 • Traducere rezumate lucrări de licență/disertație din croată în italiană
 • Traducere rezumat teză de doctorat din croată în italiană
 • Traducere rezumat (abstract) la lucrare din croată în italiană
 • Traducere alte lucrări științifice sau de alt tip din croată în italiană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba croată în limba italiană sau orice altă limbă, după cum urmează:

 • Traduceri construcții din croată în italiană
 • Traduceri fizică din croată în italiană
 • Traduceri optică din croată în italiană
 • Traduceri domeniul petrolului și gazelor din croată în italiană
 • Traduceri industria lemnului din croată în italiană
 • Traduceri industrie ușoară din croată în italiană
 • Traduceri industrie metalurgică din croată în italiană
 • Traduceri industrie navală din croată în italiană
 • Traduceri domeniul energetic din croată în italiană
 • Traduceri industria alimentară din croată în italiană
 • Traduceri industria auto din croată în italiană
 • Traduceri inginerie din croată în italiană
 • Traduceri telecomunicații din croată în italiană
 • Traduceri chimie din croată în italiană
 • Traduceri modă/fashion din croată în italiană
 • Traduceri accesorii din croată în italiană
 • Traduceri turism din croată în italiană
 • Traduceri documente și declarații pentru licitații din croată în italiană
 • Traduceri caiete de sarcini din croată în italiană
 • Traduceri manuale de utilizare echipamente din croată în italiană
 • Traduceri manuale de utilizare utilaje din croată în italiană
 • Traduceri carte tehnică din croată în italiană
 • Traduceri fișe tehnice din croată în italiană
 • Traduceri descriere de produs din croată în italiană
 • Traduceri certificate de garanție din croată în italiană
 • Traduceri instrucțiuni de folosire/specificații tehnice utilaje și echipamente din croată în italiană
 • Traduceri descriere a procesului tehnologic de producție sau fabricație din croată în italiană
 • Traduceri studii fezabilitate din croată în italiană
 • Traduceri planuri cadastrale din croată în italiană
 • Traduceri certificate de urbanism din croată în italiană
 • Traduceri contracte cu termeni tehnici din croată în italiană
 • Traduceri cataloage de produse și materiale publicitare cu limbaj tehnic din croată în italiană
 • Traduceri cerificate și documentație managementul calității ISO din croată în italiană
 • Traduceri alte documente/documentații tehnice din croată în italiană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba croată în limba italiană sau orice altă limbă.

 • Traduceri studii clinice, biologice, farmacologice din croată în italiană
 • Traduceri croată-italiană pentru centre (cabinete) medicale, spitale, clinici etc.
 • Traduceri croată-italiană pentru centre stomatologice
 • Traduceri croată-italiană pentru producători și distribuitori de medicamente
 • Traduceri croată-italiană pentru producători și distribuitori de echipamente medicale
 • Traduceri manual de instrucțiuni și aparate medicale din croată în italiană
 • Traduceri ghid (manual) de utilizare, prospecte medicament din croată în italiană
 • Traduceri lucrări de specialitate din croată în italiană
 • Traduceri alte documente/documentații medicale, farmacologice din croată în italiană

Oferim cele mai bune soluții de traducere a documentelor pentru companii/firme și instituții.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea contractelor dvs. a documentelor business, comerciale sau de orice alt tip, fie din limba croată în limba italiană, fie din limba italiană în limba croată, precum și în orice alte limbi.

 • TRADUCERE DOCUMENTE COMERCIALE din croată în italiană
  • Traducere facturi comerciale externe (invoice) din croată în italiană
  • Traducere certificate fitosanitare din croată în italiană
  • Traducere certificate sanitar-veterinare din croată în italiană
  • Traducere declarații de producător din croată în italiană
  • Traducere certificate de producător din croată în italiană
  • Traducere certificate de calitate din croată în italiană
  • Traducere certificate de origine a mărfurilor din croată în italiană
  • Traducere alte documente comerciale din croată în italiană
 • TRADUCERE ACTE FIRMĂ din croată în italiană (acte emise de Oficiciul Registrului Comerțului)
  • Traducere Certificat de Înregistare a Societăților Comerciale din croată în italiană
  • Traducere Certificat Constatator din croată în italiană
  • Traducere declarații oficiale - mențiuni de înregistrare, dată certă etc. din croată în italiană
 • TRADUCERE ALTE DOCUMENTE din croată în italiană
  • Traducere act constitutiv din croată în italiană
  • Traducere hotărâre generală a asociaților sau a acționarilor (hotărâre AGA) din croată în italiană
  • Traducere declarații, rezoluții, decizii din croată în italiană
  • Traducere acorduri de confidențialitate din croată în italiană
  • Traducere certificate ISO de managementul calității din croată în italiană
  • Traduceri contracte angajați din croată în italiană
  • Traducere plan de afaceri (business plan) din croată în italiană
  • Traducere caiet de sarcini din croată în italiană
  • Traduceri coduri de conduită din croată în italiană
  • Traducere ghid de bună practică din croată în italiană
  • Traduceri regulamente interne și de ordine interioară din croată în italiană
  • Traducere contracte cu partenerii, clienții și furnizorii din croată în italiană
  • Traducere certificate de atestare fiscală din croată în italiană
  • Traducere certificat de rezidență fiscală din croată în italiană
  • Traduceri acte contabile (bilanțuri etc.) din croată în italiană
  • Traducere acte pentru licitații din croată în italiană
  • Traducere corespondență de afaceri din croată în italiană
  • Traduceri CV-uri din croată în italiană
  • Traduceri orice alte documente din croată în italiană

Notă: Lista de mai sus este una orientativă. Oferim servicii de traducere și legalizări pentru orice localitate din România din aria de acoperire a curierului nostru partener. Astfel, nu ezitați să ne contactați, chiar dacă localitatea dvs. nu se află în lista de mai sus.

LISTĂ SERVICII

TRADUCERI AUTORIZATE din croată în italiană
TRADUCERI LEGALIZATE din croată în italiană

Livrarea documentelor se face prin metoda aleasa de dvs. Vă reamintim că putem livra documentele prin curier rapid atât în București, cât și în orice altă localitate din România sau din străinătate.

ATENȚIE! Pentru legalizarea notarială, traducerea ce se face dintr-o limbă străină într-o altă limbă străină, va fi însoțită de o traducere în limba română, semnată de același traducător care realizează traducerea inițială. Traducerea în română este necesară pentru ca Notarul Public să poată verifica conținutul înscrisului. Traducerea în limba română se va păstra la dosar.

SERVICII DE OBȚINERE A VIZELOR DE CĂLĂTORIE PENTRU PESTE 80 DE STATE DIN LUME

Pentru detalii despre necesitatea obținerii unei vize și procedurile aplicabile, consultați secțiunea OBȚINERE VIZE.

Cum procedez pentru a beneficia de serviciile Centrului T&B International?

Deoarece punem accentul pe utilizarea cât mai eficientă a timpului și reducerea costurilor pentru clienții noștri, subliniem faptul că indiferent dacă locuiți în București, în alt județ sau în afara României, NU ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA dvs. la birourile noastre! Toate detaliile pot fi transmise prin APLICAȚIA ONLINE de mai jos sau via e-mail.

CU T&B INTERNATIONAL PROCESUL DE TRADUCERE A DOCUMENTELOR ESTE SIMPLU, RAPID ȘI SIGUR
Aplicați ONLINE 24/7

Completați datele în aplicație și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va prelua cazul dvs. și în cel mai scurt timp veți primi o ofertă personalizată

Transmiteți documentele

Transmiteți documentele prin e-mail, curier sau personal la birourile noastre. Ne ocupăm de traducerea documentelor dvs..

Primiți documentele traduse și legalizate!

Vă returnăm documentele prin metoda aleasă de dvs. (curier rapid sau predare personală la birourile noastre).

Cât durează toate procedurile?

Durata totală depinde de volumul și tipul de acte/documente, motiv pentru care nu se poate preciza durata exactă fără o evaluare prealabilă. Vă vom furniza toate detaliile privind termenul de predare de îndată ce primim solicitarea dvs. prin aplicația online de mai jos sau pe e-mail.

Cu titlu orientativ, vă informăm că traducerea autorizată a unui act personal tipizat este gata în 1 zi lucrătoare.

Care sunt costurile?

Costul total pentru traducerea unui document depinde de numărul de pagini și de dificultatea textului. O pagină standard de traducere conține 2000 de caractere cu spații. În cazul actelor tipizate tariful se aplică per pagină, indiferent de numărul de caractere.

În cazul documentelor cu limbaj specializat costul per pagină este mai ridicat, în timp ce, pentru actele tipizate, se aplică tariful minim.

De asemenea, dacă se dorește legalizarea notarială, se adaugă tarifele percepute pentru aceste servicii.

Cum plătesc?

Facturarea se realizează în LEI (în cazul persoanelor rezidente în România) și în EUR (în cazul persoanelor rezidente în străinătate – la cursul de schimb al BNR) iar factura de plată este transmisă pe e-mail.

MODALITĂȚI DE PLATĂ
 • ONLINE cu cardul bancar emis sub una din siglele: VISA, Mastercard, American Express, Discover, JCB, Wright Express, Carte Blanche, Diner’s Club (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu un link prin accesarea căruia veți putea plăti online direct cu cardul dvs.)
 • Plată prin transfer bancar (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face transferul bancar – direct prin Internet Banking sau prin ordin de plată la ghișeul băncii)
 • Depunere numerar direct la casieria băncii (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face plata direct la casieria băncii)
Pentru o estimare a costurilor TOTALE vă rugăm să folosiți formularul de mai jos și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va analiza solicitarea dvs. și vă va transmite o ofertă adaptată nevoilor dvs.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea folosirii acestora și a politicii noastre de utilizare a fișierelor de tip cookies. Am înțeles