Sunteți în posesia unor acte redactate în franceză și urmează să vă deplasați în străinătate pentru a întreprinde diverse formalități pe baza acestora sau pur și simplu aveți nevoie de traducerea unor documente din franceză în coreeană?

Dacă răspunsul este afirmativ la cel puțin una din aceste întrebări, Centrul T&B International este soluția!

Ce servicii oferă Centrul de Vize și Legalizări T&B International?

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International cu sediul în centrul Bucureștiului (România) se asigură servicii specializate de asistență și consiliere pentru obținerea vizelor și permiselor de ședere pentru peste 100 de state din întreaga lume, servicii complete de traducere în/din peste 30 de limbi și servicii de vizare, apostilare sau supralegalizare a documentelor ce urmează să fie folosite în orice stat din lume.

Vă oferim consiliere GRATUITĂ în vederea estimării costurilor și a timpului necesar pentru toate procedurile de traducere și legalizare a documentelor dvs.

Misiunea noastră este de a economisi timp în favoarea dvs., de a vă scuti de drumuri și de vă oferi o experiență transparentă fară a lua contact cu procese birocratice complexe de cele mai multe ori puțin înțelese.

Ce trebuie să știți despre traduceri?

Traducerile pot fi simple, autorizate sau legalizate. Multe persoane se întreabă care este diferența dintre acestea. Pentru a veni în spijinul dvs., în continuare vă explicăm ce presupune fiecare dintre acestea.

Traducerile simple sunt considerate traduceri care nu necesită ştampila şi semnătura unui traducător autorizat de Ministerul Justiţiei. În cazul actelor oficiale care urmează să fie folosite în România, de obicei autoritățile solicită o traducere autorizată sau legalizată. Vă recomandăm să apelați la traduceri simple doar atunci când situațiile vă permit (de obicei când documentele nu se vor utiliza pentru realizarea unor formalități administrative/oficiale).

Traducerile autorizate sunt traducerile realizate de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România. Acestea poartă semnătura și ștampila traducătorului autorizat care a efectuat traducerea. De asemenea, acestea prezintă la finalul documentului încheierea prin care traducătorul autorizat certifică exactitatea traducerii documentului original și faptul că prin traducere nu a fost denaturat conținutul original al textului sau shimbat în vreun fel sensul anumitor cuvinte sau fraze.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Doar traducerile autorizate pot fi legalizate de către Notarul Public.

Traducerile legalizate nu trebuie confundate cu traducerile autorizate. Traducerile legalizate sunt acele traduceri care pe lângă ștampila și semnătura traducătorului au pe ultima pagină încheierea de legalizare a unui Notar Public. Spre diferență de acestea, traducerile autorizate au doar încheierea traducătorului autorizat, semnătura și ștampila acestuia.

Încheierea de legalizare a Notarului Public certifică faptul că semnătura traducătorului este autentică și că traducătorul deține o autorizație emisă de Ministerul Justiției.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Pentru a putea legaliza o traducere este nevoie de prezentarea documentelor în original în fața Notarului Public. Acestea trebuie să fie autentice (acte de stare civilă, diplome etc.), cu dată certă (documente în copie legalizată, documente cu dată certă în fața notarului), cu legalizare de semnătură etc.

Traducerile legalizate vor avea atașată la final o copie după actul original după care a fost realizată traducerea, fiecare pagină va fi numerotată, ștampilată și semnată de traducătorul autorizat. Acestea se pregătesc în două exemplare de traducătorul autorizat: un exemplar pentru client și un exemplar care rămâne în arhiva Notarului Public.

Notă: Actele oficiale străine pentru a fi recunoscute în România trebuie să fie certificate cu apostila de la Haga (în cazul în care au fost emise într-un stat semnatar al Convenției de la Haga) sau supralegalizate pe cale administrativă și consulară (de către Ministerul Afacerilor Externe din țara de origine a actului și ulterior de Ambasada țării în care urmează să fie utilizat actul acreditată în țara emitentă a actului) – în cazul în care actul a fost emis într-un stat nesemnatar al Convenției de la Haga. Se face excepție de la obligativitatea apostilării/supralegalizării, în cazul în care actul provine dintr-un stat cu care țara de destinație a încheiat acorduri privind scutirea de obligativitatea aplicării apostilei sau a supralegalizării.
Ce tip de documente traducem din limba franceză în limba coreeană?

Indiferent de tipul documentelor pe care doriți să le traducem, Centrul T&B International vă oferă soluția perfectă. Indiferent că vorbim de documente tipizate sau de documente cu un grad ridicat de dificultate, specialiștii vor face în asa fel încât rezultatul să fie la cele mai înalte standarde de calitate.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba franceză în limba coreeană a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere acte de stare civilă din franceză în coreeană
  • Traducere certificat de naștere din franceză în coreeană
  • Traducere certificat de căsătorie din franceză în coreeană
  • Traducere certificat de deces din franceză în coreeană
 • Traducere extrase/certificate din franceză în coreeană
  • Traducere certificate de divorț din franceză în coreeană
  • Traducere extrase de pe actele de stare civilă din franceză în coreeană
  • Traducere certificate de schimbare a numelui pe cale administrativă din franceză în coreeană
  • Traducere acte care atestă componența familiei din franceză în coreeană
  • Traducere adeverință privind starea civilă/dovadă celibat din franceză în coreeană
  • Traducere Certificat de atestare a domiciliului și a cetățeniei române din franceză în coreeană
 • Traducere caziere din franceză în coreeană
  • Traducere cazier judiciar din franceză în coreeană
  • Traducere cazier auto din franceză în coreeană
  • Traducere cazier fiscal din franceză în coreeană
 • Traducere acte de identitate/permise din franceză în coreeană
  • Traducere carte/buletin de identitate
  • Traducere pașaport
  • Traducere permis de rezidență
  • Traducere permis de conducere
 • Traducere adeverințe din franceză în coreeană
  • Traducere adeverință de la locul de muncă din franceză în coreeană
  • Traducere adeverință de student din franceză în coreeană
  • Traducere adeverință de pensionar/talon de pensie din franceză în coreeană
  • Alte tipuri de adeverințe din franceză în coreeană
 • Traducere alte acte personale sau profesionale din franceză în coreeană

Vă stăm la dispoziție pentru pentru traducerea din limba franceză în limba coreeană, după cum urmează:

 • Traducere acte de studii preuniversitare din franceză în coreeană:
  • Traducere diplomă/certificat de absolvire studii gimnaziale din franceză în coreeană
  • Traducere diplomă de absolvire a școlii profesionale din franceză în coreeană
  • Traducere diplomă de bacalaureat din franceză în coreeană
  • Traducere diplomă de studii postliceale din franceză în coreeană
  • Traducere foi matricole din franceză în coreeană
  • Traducere planuri de învățământ din franceză în coreeană
  • Altele
 • Traducere acte de studii universitare și post-universitare din franceză în coreeană:
  • Traducere diplomă de licență din franceză în coreeană
  • Traducere diplomă de master din franceză în coreeană
  • Traducere diplomă de Doctor (PhD) din franceză în coreeană
  • Traducere diplomă de studii postuniversitare din franceză în coreeană
  • Traducere diplomă de absolvire din franceză în coreeană
  • Traducere adeverințe de absolvire din franceză în coreeană (care înlocuiesc diploma până la eliberarea acesteia)
  • Traducere supliment la diplomă (foaie matricolă/situație școlară) din franceză în coreeană
  • Traduceri programe analitice din franceză în coreeană
  • Traducere adeverințe care atestă calitate de student din franceză în coreeană
  • Traducere atestate de echivalare a studiilor din franceză în coreeană
  • Traducere certificate de pregătire didactică din franceză în coreeană
  • Traducere alte acte de studii din franceză în coreeană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba franceză în limba coreeană a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducerea din franceză în coreeană a actelor privind calificarea/specializarea pentru activitățile din domeniul medical (medici, medici dentiști, asistenți medicali, moșe, farmaciști, tehnicieni dentari, psihologi etc.): certificate de membru, certificate de conformitate, adeverințe de rezident, adeverințe de confirmare, adeverințe privind stagiile efectuate, recomandări, atestate de liberă practică etc.;
 • Traducerea din franceză în coreeană a actelor privind calificarea/speciflicarea pentru activitățile din domeniul veterinar;
 • Traducere acte care atestă profesia de Arhitect din franceză în coreeană;
 • Traducerea din franceză în coreeană a actelor dovedesc calificarea/pregătirea în diferite meserii:
  • Traducere certificate/diplome de absolvire din franceză în coreeană;
  • Traducere certificate de calificare profesională din franceză în coreeană;
  • Traducere certificate de competente profesionale din franceză în coreeană;
  • Traducere atestate privind calificarea/pregătirea și experiența profesională din franceză în coreeană;
  • Traducere certificate de atestare (tehnico-profesională etc.) din franceză în coreeană;
  • Traducere certificate de pregătire profesională din franceză în coreeană;
  • Traducere adeverințe care atestă calificarea din franceză în coreeană;
  • Traducere alte acte care dovedesc calificarea în diferite meserii din franceză în coreeană.
 • Traducerea din franceză în coreeană a certificatelor de competență ale personalului maritim navigant;
 • Traducerea din franceză în coreeană a Brevetelor de Turism;
 • Traducerea din franceză în coreeană a atestatelor pentru artiștii liber profesioniști;
 • Traducere acte șoferi profesioniști din franceză în coreeană.

Vă ajutăm să vă prezentați într-un mod profesionist în fața potențialilor angajatori. Prima impresie contează foarte mult!

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba franceză în limba coreeană, după cum urmează:

 • Traducere CV (Curriculum Vitae) din franceză în coreeană;
 • Traducere scrisoare de intenție din franceză în coreeană;
 • Traduceri scrisori de recomandare din franceză în coreeană;
 • Traducere acte care atestă vechimea în muncă, în domeniu și în specialitate din franceză în coreeană;
 • Traducere cazier judiciar pentru angajare din franceză în coreeană;
 • Traducere acte de studii/acte care atestă calificarea (specializarea) profesională din franceză în coreeană;
 • Traducere alte acte personale pentru angajare din franceză în coreeană.

Dacă urmează să emigrați în străinătate, cel mai probabil, în funcție de țara de destinație, va trebui întocmit un dosar.

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba franceză în limba coreeană și în orice altă limbă a actelor dvs.

Cei mai mulți dintre clienții noștri aplează la serviciile noastre de:

 • Traducere acte de emigrare în Canada
 • Traducere acte de emigrare în SUA
 • Traducere acte de emigrare în Australia
 • Traducere acte de emigrare în Noua Zeelandă
 • Traducere acte de emigrare în țările din Orientul Mijlociu
 • Traducere acte de emigrare în țările din America Latină
 • Traducere acte de emigrare în țările din Asia sau Oceania
 • Traducere acte de emigrare în țările din Africa
 • Traducere acte de emigrare în alte țări din Europa

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba franceză în limba coreeană, după cum urmează:

 • Traduceri adeverințe medicale din franceză în coreeană
 • Traduceri certificate medicale din franceză în coreeană
 • Traduceri dovezi de vaccinare/aviz epidemiologic din franceză în coreeană
 • Traduceri referate/fișe/rapoarte medicale din franceză în coreeană
 • Traduceri recomandări medicale din franceză în coreeană
 • Traducerea din franceză în coreeană a buletinelor de analize și alte documente medicale emise de unități sanitare publice sau private:
  • Traducere raport RMN, CT, PET/CT, ecografie, radiografie din franceză în coreeană
  • Traducere rezultate analize biochimice din franceză în coreeană
  • Traducere rezultate analize histopatologice (biopsii) din franceză în coreeană
  • Traducere rezultate examne imunohistochimice din franceză în coreeană
  • Traducere rezultate examene colonoscopice din franceză în coreeană
  • Traducere rezultate examene medicale de orice natură din franceză în coreeană
  • Traducere bilet de ieșire/de externare din spital din franceză în coreeană
  • Traducere bilet de internare din franceză în coreeană
 • Traducerea din franceză în coreeană a buletinelor de analize pentru obținerea vizelor de muncă
 • Traducere prescriptie medicală/rețetă din franceză în coreeană
 • Traducere certificat de încadrare în grad de handicap din franceză în coreeană
 • Traduceri asigurări medicale, de sănătate, de viață, de călătorie din franceză în coreeană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba franceză în limba coreeană a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere Certificat de rezidență fiscală din franceză în coreeană (pentru evitarea dublei impuneri)
 • Traducere Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale din franceză în coreeană
 • Traducere din franceză în coreeană a adeverințelor de venit eliberate autoritățile fiscale sau de angajator
 • Taducere alte acte cu caracter fiscal din franceză în coreeană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea franceză în limba coreeană a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere autorizații din franceză în coreeană (de procurare armă și muniție, de liberă practică, pentru desfășurarea activitătii de diriginte de șantier etc.);
 • Traducere avize din franceză în coreeană;
 • Traducere decizii din franceză în coreeană (de pensionare, medicală asupra capacității de muncă, privind încetarea/suspendarea plății ajutorului de șomaj, de acordare / suspendare a indemnizației pentru creșterea copilului, de acordare a alocației de stat pentru copii etc.);
 • Traducere dispoziții din franceză în coreeană;
 • Traducere atestate din franceză în coreeană (pentru exercitarea profesiei de agent de pază și ordine, de detectiv particular, de persoană sau familie aptă să adopte etc.);
 • Traducere licențe din franceză în coreeană (de antrenor, de funcționare a societăților specializate sau a cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.);
 • Traducere extrase ale registrelor deținute de un organ al administrației publice, atestate, adeverințe și certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atestă o anumită calitate sau un drept, în vederea valorificării anumitor drepturi etc..

Pentru înmatricularea unei mașini, achiziționată dintr-o altă țară, puteți avea nevoie de traducerea actelor auto: actul de înstrăinare (în funcție de proveniență - contractul de vânzare-cumpărare, dacă a fost cumpărat de la o persoană fizică SAU factura de achiziție, dacă este achiziționat de la persoană juridică), certificatul de înmatriculare/brief eliberat de autoritățile statului unde a fost înregistrat autoturismul, cartea mașinii etc..

Vă oferim servicii complete de traducere autorizată și legalizată a tuturor actelor auto, după cum urmează

Pentru alte detalii legate de formalitățile de înmatriculare consultați pagina de Acte Auto

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba franceză în limba coreeană a documentelor dvs., după cum urmează:

 • Traduceri hotărâri/sentințe/decizii judecătorești din franceză în coreeană
 • Traduceri acte emise de Parchete din franceză în coreeană
 • Traduceri acte emise de executorul judecătoresc din franceză în coreeană
 • Traduceri acte emise de Oficiul Registrului Comerțului din franceză în coreeană
 • Traduceri declarații oficiale din franceză în coreeană
 • Traduceri acte notariale emise de Notarii Publici din franceză în coreeană
 • Traducere acord de confidențialitate din franceză în coreeană
 • Traducere contract de prestări servicii din franceză în coreeană
 • Traducere contract de leasing din franceză în coreeană
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din franceză în coreeană
 • Traduceri contracte specifice din franceză în coreeană
 • Traducere raport judicial din franceză în coreeană
 • Traducere scrisoare de credit din franceză în coreeană
 • Traducere certificat ISO management de calitate din franceză în coreeană
 • Traducere alte acte juridice din franceză în coreeană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea franceză în limba coreeană a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere procură/împuternicire din franceză în coreeană
 • Traduceri înscrisuri sub semnătura privată cu dată certă din franceză în coreeană
 • Traduceri declarații din franceză în coreeană
 • Traducere certificat de divorț din franceză în coreeană
 • Traducere convenții matrimoniale din franceză în coreeană
 • Traducere certificat de moștenitor din franceză în coreeană
 • Traducere testament din franceză în coreeană
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din franceză în coreeană
 • Traducere contract de comodat din franceză în coreeană
 • Traducere acte de ipotecă din franceză în coreeană
 • Traducere contract de închiriere din franceză în coreeană
 • Traducere contract de mandat din franceză în coreeană
 • Traducere declarații notariale în vederea înființării unei societăți comerciale/companii din franceză în coreeană
 • Traducere declarație ieșire copil minor din țară din franceză în coreeană
 • Traducere acte emise de Ambasade sau Consulate din franceză în coreeană
 • Traduceri alte acte notariale/consulare din franceză în coreeană

Pot exista situații concrete în care oficialitățile din România vă pot solicita să prezentați anumite extrase, scrisori sau alte documente bancare. Fie că este vorba de un credit bancar pe care doriți să îl faceți sau de alte situații în care vi se cere să demonstrați realizările financiare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba franceză în limba coreeană sau în orice altă limbă a actelor dvs. după cum urmează:

 • Traducere extras de cont din franceză în coreeană
 • Traducere bilanț/balanță contabilă din franceză în coreeană
 • Traducere raport financiar sau contabil din franceză în coreeană
 • Traducere documente experitiză contabilă sau de audit din franceză în coreeană
 • Traducere proiect de finanțare din franceză în coreeană
 • Traducere plan de afaceri din franceză în coreeană
 • Traducere contract de prestări servicii din franceză în coreeană
 • Traducere contract de ipotecă din franceză în coreeană
 • Traducere scrisoare de bonitate din franceză în coreeană
 • Traducere scrisori de garanție bancară din franceză în coreeană
 • Traducere documente de analiză economică sau financiară din franceză în coreeană
 • Traduceri alte documente financiar-bancare din franceză în coreeană
 • Traducere lucrare de diplomă din franceză în coreeană
 • Traducere lucrare/teză de licență din franceză în coreeană
 • Traducere lucrare de disertație din franceză în coreeană
 • Traducere teză de doctorat din franceză în coreeană
 • Traducere rezumate lucrări de licență/disertație din franceză în coreeană
 • Traducere rezumat teză de doctorat din franceză în coreeană
 • Traducere rezumat (abstract) la lucrare din franceză în coreeană
 • Traducere alte lucrări științifice sau de alt tip din franceză în coreeană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba franceză în limba coreeană sau orice altă limbă, după cum urmează:

 • Traduceri construcții din franceză în coreeană
 • Traduceri fizică din franceză în coreeană
 • Traduceri optică din franceză în coreeană
 • Traduceri domeniul petrolului și gazelor din franceză în coreeană
 • Traduceri industria lemnului din franceză în coreeană
 • Traduceri industrie ușoară din franceză în coreeană
 • Traduceri industrie metalurgică din franceză în coreeană
 • Traduceri industrie navală din franceză în coreeană
 • Traduceri domeniul energetic din franceză în coreeană
 • Traduceri industria alimentară din franceză în coreeană
 • Traduceri industria auto din franceză în coreeană
 • Traduceri inginerie din franceză în coreeană
 • Traduceri telecomunicații din franceză în coreeană
 • Traduceri chimie din franceză în coreeană
 • Traduceri modă/fashion din franceză în coreeană
 • Traduceri accesorii din franceză în coreeană
 • Traduceri turism din franceză în coreeană
 • Traduceri documente și declarații pentru licitații din franceză în coreeană
 • Traduceri caiete de sarcini din franceză în coreeană
 • Traduceri manuale de utilizare echipamente din franceză în coreeană
 • Traduceri manuale de utilizare utilaje din franceză în coreeană
 • Traduceri carte tehnică din franceză în coreeană
 • Traduceri fișe tehnice din franceză în coreeană
 • Traduceri descriere de produs din franceză în coreeană
 • Traduceri certificate de garanție din franceză în coreeană
 • Traduceri instrucțiuni de folosire/specificații tehnice utilaje și echipamente din franceză în coreeană
 • Traduceri descriere a procesului tehnologic de producție sau fabricație din franceză în coreeană
 • Traduceri studii fezabilitate din franceză în coreeană
 • Traduceri planuri cadastrale din franceză în coreeană
 • Traduceri certificate de urbanism din franceză în coreeană
 • Traduceri contracte cu termeni tehnici din franceză în coreeană
 • Traduceri cataloage de produse și materiale publicitare cu limbaj tehnic din franceză în coreeană
 • Traduceri cerificate și documentație managementul calității ISO din franceză în coreeană
 • Traduceri alte documente/documentații tehnice din franceză în coreeană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba franceză în limba coreeană sau orice altă limbă.

 • Traduceri studii clinice, biologice, farmacologice din franceză în coreeană
 • Traduceri franceză-coreeană pentru centre (cabinete) medicale, spitale, clinici etc.
 • Traduceri franceză-coreeană pentru centre stomatologice
 • Traduceri franceză-coreeană pentru producători și distribuitori de medicamente
 • Traduceri franceză-coreeană pentru producători și distribuitori de echipamente medicale
 • Traduceri manual de instrucțiuni și aparate medicale din franceză în coreeană
 • Traduceri ghid (manual) de utilizare, prospecte medicament din franceză în coreeană
 • Traduceri lucrări de specialitate din franceză în coreeană
 • Traduceri alte documente/documentații medicale, farmacologice din franceză în coreeană

Oferim cele mai bune soluții de traducere a documentelor pentru companii/firme și instituții.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea contractelor dvs. a documentelor business, comerciale sau de orice alt tip, fie din limba franceză în limba coreeană, fie din limba coreeană în limba franceză, precum și în orice alte limbi.

 • TRADUCERE DOCUMENTE COMERCIALE din franceză în coreeană
  • Traducere facturi comerciale externe (invoice) din franceză în coreeană
  • Traducere certificate fitosanitare din franceză în coreeană
  • Traducere certificate sanitar-veterinare din franceză în coreeană
  • Traducere declarații de producător din franceză în coreeană
  • Traducere certificate de producător din franceză în coreeană
  • Traducere certificate de calitate din franceză în coreeană
  • Traducere certificate de origine a mărfurilor din franceză în coreeană
  • Traducere alte documente comerciale din franceză în coreeană
 • TRADUCERE ACTE FIRMĂ din franceză în coreeană (acte emise de Oficiciul Registrului Comerțului)
  • Traducere Certificat de Înregistare a Societăților Comerciale din franceză în coreeană
  • Traducere Certificat Constatator din franceză în coreeană
  • Traducere declarații oficiale - mențiuni de înregistrare, dată certă etc. din franceză în coreeană
 • TRADUCERE ALTE DOCUMENTE din franceză în coreeană
  • Traducere act constitutiv din franceză în coreeană
  • Traducere hotărâre generală a asociaților sau a acționarilor (hotărâre AGA) din franceză în coreeană
  • Traducere declarații, rezoluții, decizii din franceză în coreeană
  • Traducere acorduri de confidențialitate din franceză în coreeană
  • Traducere certificate ISO de managementul calității din franceză în coreeană
  • Traduceri contracte angajați din franceză în coreeană
  • Traducere plan de afaceri (business plan) din franceză în coreeană
  • Traducere caiet de sarcini din franceză în coreeană
  • Traduceri coduri de conduită din franceză în coreeană
  • Traducere ghid de bună practică din franceză în coreeană
  • Traduceri regulamente interne și de ordine interioară din franceză în coreeană
  • Traducere contracte cu partenerii, clienții și furnizorii din franceză în coreeană
  • Traducere certificate de atestare fiscală din franceză în coreeană
  • Traducere certificat de rezidență fiscală din franceză în coreeană
  • Traduceri acte contabile (bilanțuri etc.) din franceză în coreeană
  • Traducere acte pentru licitații din franceză în coreeană
  • Traducere corespondență de afaceri din franceză în coreeană
  • Traduceri CV-uri din franceză în coreeană
  • Traduceri orice alte documente din franceză în coreeană

Notă: Lista de mai sus este una orientativă. Oferim servicii de traducere și legalizări pentru orice localitate din România din aria de acoperire a curierului nostru partener. Astfel, nu ezitați să ne contactați, chiar dacă localitatea dvs. nu se află în lista de mai sus.

LISTĂ SERVICII

TRADUCERI AUTORIZATE din franceză în coreeană
TRADUCERI LEGALIZATE din franceză în coreeană

Livrarea documentelor se face prin metoda aleasa de dvs. Vă reamintim că putem livra documentele prin curier rapid atât în București, cât și în orice altă localitate din România sau din străinătate.

ATENȚIE! Pentru legalizarea notarială, traducerea ce se face dintr-o limbă străină într-o altă limbă străină, va fi însoțită de o traducere în limba română, semnată de același traducător care realizează traducerea inițială. Traducerea în română este necesară pentru ca Notarul Public să poată verifica conținutul înscrisului. Traducerea în limba română se va păstra la dosar.

SERVICII DE OBȚINERE A VIZELOR DE CĂLĂTORIE PENTRU PESTE 80 DE STATE DIN LUME

Pentru detalii despre necesitatea obținerii unei vize și procedurile aplicabile, consultați secțiunea OBȚINERE VIZE.

Cum procedez pentru a beneficia de serviciile Centrului T&B International?

Deoarece punem accentul pe utilizarea cât mai eficientă a timpului și reducerea costurilor pentru clienții noștri, subliniem faptul că indiferent dacă locuiți în București, în alt județ sau în afara României, NU ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA dvs. la birourile noastre! Toate detaliile pot fi transmise prin APLICAȚIA ONLINE de mai jos sau via e-mail.

CU T&B INTERNATIONAL PROCESUL DE TRADUCERE A DOCUMENTELOR ESTE SIMPLU, RAPID ȘI SIGUR
Aplicați ONLINE 24/7

Completați datele în aplicație și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va prelua cazul dvs. și în cel mai scurt timp veți primi o ofertă personalizată

Transmiteți documentele

Transmiteți documentele prin e-mail, curier sau personal la birourile noastre. Ne ocupăm de traducerea documentelor dvs..

Primiți documentele traduse și legalizate!

Vă returnăm documentele prin metoda aleasă de dvs. (curier rapid sau predare personală la birourile noastre).

Cât durează toate procedurile?

Durata totală depinde de volumul și tipul de acte/documente, motiv pentru care nu se poate preciza durata exactă fără o evaluare prealabilă. Vă vom furniza toate detaliile privind termenul de predare de îndată ce primim solicitarea dvs. prin aplicația online de mai jos sau pe e-mail.

Cu titlu orientativ, vă informăm că traducerea autorizată a unui act personal tipizat este gata în 1 zi lucrătoare.

Care sunt costurile?

Costul total pentru traducerea unui document depinde de numărul de pagini și de dificultatea textului. O pagină standard de traducere conține 2000 de caractere cu spații. În cazul actelor tipizate tariful se aplică per pagină, indiferent de numărul de caractere.

În cazul documentelor cu limbaj specializat costul per pagină este mai ridicat, în timp ce, pentru actele tipizate, se aplică tariful minim.

De asemenea, dacă se dorește legalizarea notarială, se adaugă tarifele percepute pentru aceste servicii.

Cum plătesc?

Facturarea se realizează în LEI (în cazul persoanelor rezidente în România) și în EUR (în cazul persoanelor rezidente în străinătate – la cursul de schimb al BNR) iar factura de plată este transmisă pe e-mail.

MODALITĂȚI DE PLATĂ
 • ONLINE cu cardul bancar emis sub una din siglele: VISA, Mastercard, American Express, Discover, JCB, Wright Express, Carte Blanche, Diner’s Club (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu un link prin accesarea căruia veți putea plăti online direct cu cardul dvs.)
 • Plată prin transfer bancar (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face transferul bancar – direct prin Internet Banking sau prin ordin de plată la ghișeul băncii)
 • Depunere numerar direct la casieria băncii (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face plata direct la casieria băncii)
Pentru o estimare a costurilor TOTALE vă rugăm să folosiți formularul de mai jos și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va analiza solicitarea dvs. și vă va transmite o ofertă adaptată nevoilor dvs.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea folosirii acestora și a politicii noastre de utilizare a fișierelor de tip cookies. Am înțeles