Sunteți în posesia unor acte redactate în germană și urmează să vă deplasați în străinătate pentru a întreprinde diverse formalități pe baza acestora sau pur și simplu aveți nevoie de traducerea unor documente din germană în macedoneană?

Dacă răspunsul este afirmativ la cel puțin una din aceste întrebări, Centrul T&B International este soluția!

Ce servicii oferă Centrul de Vize și Legalizări T&B International?

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International cu sediul în centrul Bucureștiului (România) se asigură servicii specializate de asistență și consiliere pentru obținerea vizelor și permiselor de ședere pentru peste 100 de state din întreaga lume, servicii complete de traducere în/din peste 30 de limbi și servicii de vizare, apostilare sau supralegalizare a documentelor ce urmează să fie folosite în orice stat din lume.

Vă oferim consiliere GRATUITĂ în vederea estimării costurilor și a timpului necesar pentru toate procedurile de traducere și legalizare a documentelor dvs.

Misiunea noastră este de a economisi timp în favoarea dvs., de a vă scuti de drumuri și de vă oferi o experiență transparentă fară a lua contact cu procese birocratice complexe de cele mai multe ori puțin înțelese.

Ce trebuie să știți despre traduceri?

Traducerile pot fi simple, autorizate sau legalizate. Multe persoane se întreabă care este diferența dintre acestea. Pentru a veni în spijinul dvs., în continuare vă explicăm ce presupune fiecare dintre acestea.

Traducerile simple sunt considerate traduceri care nu necesită ştampila şi semnătura unui traducător autorizat de Ministerul Justiţiei. În cazul actelor oficiale care urmează să fie folosite în România, de obicei autoritățile solicită o traducere autorizată sau legalizată. Vă recomandăm să apelați la traduceri simple doar atunci când situațiile vă permit (de obicei când documentele nu se vor utiliza pentru realizarea unor formalități administrative/oficiale).

Traducerile autorizate sunt traducerile realizate de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România. Acestea poartă semnătura și ștampila traducătorului autorizat care a efectuat traducerea. De asemenea, acestea prezintă la finalul documentului încheierea prin care traducătorul autorizat certifică exactitatea traducerii documentului original și faptul că prin traducere nu a fost denaturat conținutul original al textului sau shimbat în vreun fel sensul anumitor cuvinte sau fraze.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Doar traducerile autorizate pot fi legalizate de către Notarul Public.

Traducerile legalizate nu trebuie confundate cu traducerile autorizate. Traducerile legalizate sunt acele traduceri care pe lângă ștampila și semnătura traducătorului au pe ultima pagină încheierea de legalizare a unui Notar Public. Spre diferență de acestea, traducerile autorizate au doar încheierea traducătorului autorizat, semnătura și ștampila acestuia.

Încheierea de legalizare a Notarului Public certifică faptul că semnătura traducătorului este autentică și că traducătorul deține o autorizație emisă de Ministerul Justiției.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Pentru a putea legaliza o traducere este nevoie de prezentarea documentelor în original în fața Notarului Public. Acestea trebuie să fie autentice (acte de stare civilă, diplome etc.), cu dată certă (documente în copie legalizată, documente cu dată certă în fața notarului), cu legalizare de semnătură etc.

Traducerile legalizate vor avea atașată la final o copie după actul original după care a fost realizată traducerea, fiecare pagină va fi numerotată, ștampilată și semnată de traducătorul autorizat. Acestea se pregătesc în două exemplare de traducătorul autorizat: un exemplar pentru client și un exemplar care rămâne în arhiva Notarului Public.

Notă: Actele oficiale străine pentru a fi recunoscute în România trebuie să fie certificate cu apostila de la Haga (în cazul în care au fost emise într-un stat semnatar al Convenției de la Haga) sau supralegalizate pe cale administrativă și consulară (de către Ministerul Afacerilor Externe din țara de origine a actului și ulterior de Ambasada țării în care urmează să fie utilizat actul acreditată în țara emitentă a actului) – în cazul în care actul a fost emis într-un stat nesemnatar al Convenției de la Haga. Se face excepție de la obligativitatea apostilării/supralegalizării, în cazul în care actul provine dintr-un stat cu care țara de destinație a încheiat acorduri privind scutirea de obligativitatea aplicării apostilei sau a supralegalizării.
Ce tip de documente traducem din limba germană în limba macedoneană?

Indiferent de tipul documentelor pe care doriți să le traducem, Centrul T&B International vă oferă soluția perfectă. Indiferent că vorbim de documente tipizate sau de documente cu un grad ridicat de dificultate, specialiștii vor face în asa fel încât rezultatul să fie la cele mai înalte standarde de calitate.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba germană în limba macedoneană a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere acte de stare civilă din germană în macedoneană
  • Traducere certificat de naștere din germană în macedoneană
  • Traducere certificat de căsătorie din germană în macedoneană
  • Traducere certificat de deces din germană în macedoneană
 • Traducere extrase/certificate din germană în macedoneană
  • Traducere certificate de divorț din germană în macedoneană
  • Traducere extrase de pe actele de stare civilă din germană în macedoneană
  • Traducere certificate de schimbare a numelui pe cale administrativă din germană în macedoneană
  • Traducere acte care atestă componența familiei din germană în macedoneană
  • Traducere adeverință privind starea civilă/dovadă celibat din germană în macedoneană
  • Traducere Certificat de atestare a domiciliului și a cetățeniei române din germană în macedoneană
 • Traducere caziere din germană în macedoneană
  • Traducere cazier judiciar din germană în macedoneană
  • Traducere cazier auto din germană în macedoneană
  • Traducere cazier fiscal din germană în macedoneană
 • Traducere acte de identitate/permise din germană în macedoneană
  • Traducere carte/buletin de identitate
  • Traducere pașaport
  • Traducere permis de rezidență
  • Traducere permis de conducere
 • Traducere adeverințe din germană în macedoneană
  • Traducere adeverință de la locul de muncă din germană în macedoneană
  • Traducere adeverință de student din germană în macedoneană
  • Traducere adeverință de pensionar/talon de pensie din germană în macedoneană
  • Alte tipuri de adeverințe din germană în macedoneană
 • Traducere alte acte personale sau profesionale din germană în macedoneană

Vă stăm la dispoziție pentru pentru traducerea din limba germană în limba macedoneană, după cum urmează:

 • Traducere acte de studii preuniversitare din germană în macedoneană:
  • Traducere diplomă/certificat de absolvire studii gimnaziale din germană în macedoneană
  • Traducere diplomă de absolvire a școlii profesionale din germană în macedoneană
  • Traducere diplomă de bacalaureat din germană în macedoneană
  • Traducere diplomă de studii postliceale din germană în macedoneană
  • Traducere foi matricole din germană în macedoneană
  • Traducere planuri de învățământ din germană în macedoneană
  • Altele
 • Traducere acte de studii universitare și post-universitare din germană în macedoneană:
  • Traducere diplomă de licență din germană în macedoneană
  • Traducere diplomă de master din germană în macedoneană
  • Traducere diplomă de Doctor (PhD) din germană în macedoneană
  • Traducere diplomă de studii postuniversitare din germană în macedoneană
  • Traducere diplomă de absolvire din germană în macedoneană
  • Traducere adeverințe de absolvire din germană în macedoneană (care înlocuiesc diploma până la eliberarea acesteia)
  • Traducere supliment la diplomă (foaie matricolă/situație școlară) din germană în macedoneană
  • Traduceri programe analitice din germană în macedoneană
  • Traducere adeverințe care atestă calitate de student din germană în macedoneană
  • Traducere atestate de echivalare a studiilor din germană în macedoneană
  • Traducere certificate de pregătire didactică din germană în macedoneană
  • Traducere alte acte de studii din germană în macedoneană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba germană în limba macedoneană a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducerea din germană în macedoneană a actelor privind calificarea/specializarea pentru activitățile din domeniul medical (medici, medici dentiști, asistenți medicali, moșe, farmaciști, tehnicieni dentari, psihologi etc.): certificate de membru, certificate de conformitate, adeverințe de rezident, adeverințe de confirmare, adeverințe privind stagiile efectuate, recomandări, atestate de liberă practică etc.;
 • Traducerea din germană în macedoneană a actelor privind calificarea/speciflicarea pentru activitățile din domeniul veterinar;
 • Traducere acte care atestă profesia de Arhitect din germană în macedoneană;
 • Traducerea din germană în macedoneană a actelor dovedesc calificarea/pregătirea în diferite meserii:
  • Traducere certificate/diplome de absolvire din germană în macedoneană;
  • Traducere certificate de calificare profesională din germană în macedoneană;
  • Traducere certificate de competente profesionale din germană în macedoneană;
  • Traducere atestate privind calificarea/pregătirea și experiența profesională din germană în macedoneană;
  • Traducere certificate de atestare (tehnico-profesională etc.) din germană în macedoneană;
  • Traducere certificate de pregătire profesională din germană în macedoneană;
  • Traducere adeverințe care atestă calificarea din germană în macedoneană;
  • Traducere alte acte care dovedesc calificarea în diferite meserii din germană în macedoneană.
 • Traducerea din germană în macedoneană a certificatelor de competență ale personalului maritim navigant;
 • Traducerea din germană în macedoneană a Brevetelor de Turism;
 • Traducerea din germană în macedoneană a atestatelor pentru artiștii liber profesioniști;
 • Traducere acte șoferi profesioniști din germană în macedoneană.

Vă ajutăm să vă prezentați într-un mod profesionist în fața potențialilor angajatori. Prima impresie contează foarte mult!

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba germană în limba macedoneană, după cum urmează:

 • Traducere CV (Curriculum Vitae) din germană în macedoneană;
 • Traducere scrisoare de intenție din germană în macedoneană;
 • Traduceri scrisori de recomandare din germană în macedoneană;
 • Traducere acte care atestă vechimea în muncă, în domeniu și în specialitate din germană în macedoneană;
 • Traducere cazier judiciar pentru angajare din germană în macedoneană;
 • Traducere acte de studii/acte care atestă calificarea (specializarea) profesională din germană în macedoneană;
 • Traducere alte acte personale pentru angajare din germană în macedoneană.

Dacă urmează să emigrați în străinătate, cel mai probabil, în funcție de țara de destinație, va trebui întocmit un dosar.

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba germană în limba macedoneană și în orice altă limbă a actelor dvs.

Cei mai mulți dintre clienții noștri aplează la serviciile noastre de:

 • Traducere acte de emigrare în Canada
 • Traducere acte de emigrare în SUA
 • Traducere acte de emigrare în Australia
 • Traducere acte de emigrare în Noua Zeelandă
 • Traducere acte de emigrare în țările din Orientul Mijlociu
 • Traducere acte de emigrare în țările din America Latină
 • Traducere acte de emigrare în țările din Asia sau Oceania
 • Traducere acte de emigrare în țările din Africa
 • Traducere acte de emigrare în alte țări din Europa

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba germană în limba macedoneană, după cum urmează:

 • Traduceri adeverințe medicale din germană în macedoneană
 • Traduceri certificate medicale din germană în macedoneană
 • Traduceri dovezi de vaccinare/aviz epidemiologic din germană în macedoneană
 • Traduceri referate/fișe/rapoarte medicale din germană în macedoneană
 • Traduceri recomandări medicale din germană în macedoneană
 • Traducerea din germană în macedoneană a buletinelor de analize și alte documente medicale emise de unități sanitare publice sau private:
  • Traducere raport RMN, CT, PET/CT, ecografie, radiografie din germană în macedoneană
  • Traducere rezultate analize biochimice din germană în macedoneană
  • Traducere rezultate analize histopatologice (biopsii) din germană în macedoneană
  • Traducere rezultate examne imunohistochimice din germană în macedoneană
  • Traducere rezultate examene colonoscopice din germană în macedoneană
  • Traducere rezultate examene medicale de orice natură din germană în macedoneană
  • Traducere bilet de ieșire/de externare din spital din germană în macedoneană
  • Traducere bilet de internare din germană în macedoneană
 • Traducerea din germană în macedoneană a buletinelor de analize pentru obținerea vizelor de muncă
 • Traducere prescriptie medicală/rețetă din germană în macedoneană
 • Traducere certificat de încadrare în grad de handicap din germană în macedoneană
 • Traduceri asigurări medicale, de sănătate, de viață, de călătorie din germană în macedoneană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba germană în limba macedoneană a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere Certificat de rezidență fiscală din germană în macedoneană (pentru evitarea dublei impuneri)
 • Traducere Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale din germană în macedoneană
 • Traducere din germană în macedoneană a adeverințelor de venit eliberate autoritățile fiscale sau de angajator
 • Taducere alte acte cu caracter fiscal din germană în macedoneană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea germană în limba macedoneană a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere autorizații din germană în macedoneană (de procurare armă și muniție, de liberă practică, pentru desfășurarea activitătii de diriginte de șantier etc.);
 • Traducere avize din germană în macedoneană;
 • Traducere decizii din germană în macedoneană (de pensionare, medicală asupra capacității de muncă, privind încetarea/suspendarea plății ajutorului de șomaj, de acordare / suspendare a indemnizației pentru creșterea copilului, de acordare a alocației de stat pentru copii etc.);
 • Traducere dispoziții din germană în macedoneană;
 • Traducere atestate din germană în macedoneană (pentru exercitarea profesiei de agent de pază și ordine, de detectiv particular, de persoană sau familie aptă să adopte etc.);
 • Traducere licențe din germană în macedoneană (de antrenor, de funcționare a societăților specializate sau a cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.);
 • Traducere extrase ale registrelor deținute de un organ al administrației publice, atestate, adeverințe și certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atestă o anumită calitate sau un drept, în vederea valorificării anumitor drepturi etc..

Pentru înmatricularea unei mașini, achiziționată dintr-o altă țară, puteți avea nevoie de traducerea actelor auto: actul de înstrăinare (în funcție de proveniență - contractul de vânzare-cumpărare, dacă a fost cumpărat de la o persoană fizică SAU factura de achiziție, dacă este achiziționat de la persoană juridică), certificatul de înmatriculare/brief eliberat de autoritățile statului unde a fost înregistrat autoturismul, cartea mașinii etc..

Vă oferim servicii complete de traducere autorizată și legalizată a tuturor actelor auto, după cum urmează

Pentru alte detalii legate de formalitățile de înmatriculare consultați pagina de Acte Auto

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba germană în limba macedoneană a documentelor dvs., după cum urmează:

 • Traduceri hotărâri/sentințe/decizii judecătorești din germană în macedoneană
 • Traduceri acte emise de Parchete din germană în macedoneană
 • Traduceri acte emise de executorul judecătoresc din germană în macedoneană
 • Traduceri acte emise de Oficiul Registrului Comerțului din germană în macedoneană
 • Traduceri declarații oficiale din germană în macedoneană
 • Traduceri acte notariale emise de Notarii Publici din germană în macedoneană
 • Traducere acord de confidențialitate din germană în macedoneană
 • Traducere contract de prestări servicii din germană în macedoneană
 • Traducere contract de leasing din germană în macedoneană
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din germană în macedoneană
 • Traduceri contracte specifice din germană în macedoneană
 • Traducere raport judicial din germană în macedoneană
 • Traducere scrisoare de credit din germană în macedoneană
 • Traducere certificat ISO management de calitate din germană în macedoneană
 • Traducere alte acte juridice din germană în macedoneană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea germană în limba macedoneană a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere procură/împuternicire din germană în macedoneană
 • Traduceri înscrisuri sub semnătura privată cu dată certă din germană în macedoneană
 • Traduceri declarații din germană în macedoneană
 • Traducere certificat de divorț din germană în macedoneană
 • Traducere convenții matrimoniale din germană în macedoneană
 • Traducere certificat de moștenitor din germană în macedoneană
 • Traducere testament din germană în macedoneană
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din germană în macedoneană
 • Traducere contract de comodat din germană în macedoneană
 • Traducere acte de ipotecă din germană în macedoneană
 • Traducere contract de închiriere din germană în macedoneană
 • Traducere contract de mandat din germană în macedoneană
 • Traducere declarații notariale în vederea înființării unei societăți comerciale/companii din germană în macedoneană
 • Traducere declarație ieșire copil minor din țară din germană în macedoneană
 • Traducere acte emise de Ambasade sau Consulate din germană în macedoneană
 • Traduceri alte acte notariale/consulare din germană în macedoneană

Pot exista situații concrete în care oficialitățile din România vă pot solicita să prezentați anumite extrase, scrisori sau alte documente bancare. Fie că este vorba de un credit bancar pe care doriți să îl faceți sau de alte situații în care vi se cere să demonstrați realizările financiare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba germană în limba macedoneană sau în orice altă limbă a actelor dvs. după cum urmează:

 • Traducere extras de cont din germană în macedoneană
 • Traducere bilanț/balanță contabilă din germană în macedoneană
 • Traducere raport financiar sau contabil din germană în macedoneană
 • Traducere documente experitiză contabilă sau de audit din germană în macedoneană
 • Traducere proiect de finanțare din germană în macedoneană
 • Traducere plan de afaceri din germană în macedoneană
 • Traducere contract de prestări servicii din germană în macedoneană
 • Traducere contract de ipotecă din germană în macedoneană
 • Traducere scrisoare de bonitate din germană în macedoneană
 • Traducere scrisori de garanție bancară din germană în macedoneană
 • Traducere documente de analiză economică sau financiară din germană în macedoneană
 • Traduceri alte documente financiar-bancare din germană în macedoneană
 • Traducere lucrare de diplomă din germană în macedoneană
 • Traducere lucrare/teză de licență din germană în macedoneană
 • Traducere lucrare de disertație din germană în macedoneană
 • Traducere teză de doctorat din germană în macedoneană
 • Traducere rezumate lucrări de licență/disertație din germană în macedoneană
 • Traducere rezumat teză de doctorat din germană în macedoneană
 • Traducere rezumat (abstract) la lucrare din germană în macedoneană
 • Traducere alte lucrări științifice sau de alt tip din germană în macedoneană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba germană în limba macedoneană sau orice altă limbă, după cum urmează:

 • Traduceri construcții din germană în macedoneană
 • Traduceri fizică din germană în macedoneană
 • Traduceri optică din germană în macedoneană
 • Traduceri domeniul petrolului și gazelor din germană în macedoneană
 • Traduceri industria lemnului din germană în macedoneană
 • Traduceri industrie ușoară din germană în macedoneană
 • Traduceri industrie metalurgică din germană în macedoneană
 • Traduceri industrie navală din germană în macedoneană
 • Traduceri domeniul energetic din germană în macedoneană
 • Traduceri industria alimentară din germană în macedoneană
 • Traduceri industria auto din germană în macedoneană
 • Traduceri inginerie din germană în macedoneană
 • Traduceri telecomunicații din germană în macedoneană
 • Traduceri chimie din germană în macedoneană
 • Traduceri modă/fashion din germană în macedoneană
 • Traduceri accesorii din germană în macedoneană
 • Traduceri turism din germană în macedoneană
 • Traduceri documente și declarații pentru licitații din germană în macedoneană
 • Traduceri caiete de sarcini din germană în macedoneană
 • Traduceri manuale de utilizare echipamente din germană în macedoneană
 • Traduceri manuale de utilizare utilaje din germană în macedoneană
 • Traduceri carte tehnică din germană în macedoneană
 • Traduceri fișe tehnice din germană în macedoneană
 • Traduceri descriere de produs din germană în macedoneană
 • Traduceri certificate de garanție din germană în macedoneană
 • Traduceri instrucțiuni de folosire/specificații tehnice utilaje și echipamente din germană în macedoneană
 • Traduceri descriere a procesului tehnologic de producție sau fabricație din germană în macedoneană
 • Traduceri studii fezabilitate din germană în macedoneană
 • Traduceri planuri cadastrale din germană în macedoneană
 • Traduceri certificate de urbanism din germană în macedoneană
 • Traduceri contracte cu termeni tehnici din germană în macedoneană
 • Traduceri cataloage de produse și materiale publicitare cu limbaj tehnic din germană în macedoneană
 • Traduceri cerificate și documentație managementul calității ISO din germană în macedoneană
 • Traduceri alte documente/documentații tehnice din germană în macedoneană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba germană în limba macedoneană sau orice altă limbă.

 • Traduceri studii clinice, biologice, farmacologice din germană în macedoneană
 • Traduceri germană-macedoneană pentru centre (cabinete) medicale, spitale, clinici etc.
 • Traduceri germană-macedoneană pentru centre stomatologice
 • Traduceri germană-macedoneană pentru producători și distribuitori de medicamente
 • Traduceri germană-macedoneană pentru producători și distribuitori de echipamente medicale
 • Traduceri manual de instrucțiuni și aparate medicale din germană în macedoneană
 • Traduceri ghid (manual) de utilizare, prospecte medicament din germană în macedoneană
 • Traduceri lucrări de specialitate din germană în macedoneană
 • Traduceri alte documente/documentații medicale, farmacologice din germană în macedoneană

Oferim cele mai bune soluții de traducere a documentelor pentru companii/firme și instituții.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea contractelor dvs. a documentelor business, comerciale sau de orice alt tip, fie din limba germană în limba macedoneană, fie din limba macedoneană în limba germană, precum și în orice alte limbi.

 • TRADUCERE DOCUMENTE COMERCIALE din germană în macedoneană
  • Traducere facturi comerciale externe (invoice) din germană în macedoneană
  • Traducere certificate fitosanitare din germană în macedoneană
  • Traducere certificate sanitar-veterinare din germană în macedoneană
  • Traducere declarații de producător din germană în macedoneană
  • Traducere certificate de producător din germană în macedoneană
  • Traducere certificate de calitate din germană în macedoneană
  • Traducere certificate de origine a mărfurilor din germană în macedoneană
  • Traducere alte documente comerciale din germană în macedoneană
 • TRADUCERE ACTE FIRMĂ din germană în macedoneană (acte emise de Oficiciul Registrului Comerțului)
  • Traducere Certificat de Înregistare a Societăților Comerciale din germană în macedoneană
  • Traducere Certificat Constatator din germană în macedoneană
  • Traducere declarații oficiale - mențiuni de înregistrare, dată certă etc. din germană în macedoneană
 • TRADUCERE ALTE DOCUMENTE din germană în macedoneană
  • Traducere act constitutiv din germană în macedoneană
  • Traducere hotărâre generală a asociaților sau a acționarilor (hotărâre AGA) din germană în macedoneană
  • Traducere declarații, rezoluții, decizii din germană în macedoneană
  • Traducere acorduri de confidențialitate din germană în macedoneană
  • Traducere certificate ISO de managementul calității din germană în macedoneană
  • Traduceri contracte angajați din germană în macedoneană
  • Traducere plan de afaceri (business plan) din germană în macedoneană
  • Traducere caiet de sarcini din germană în macedoneană
  • Traduceri coduri de conduită din germană în macedoneană
  • Traducere ghid de bună practică din germană în macedoneană
  • Traduceri regulamente interne și de ordine interioară din germană în macedoneană
  • Traducere contracte cu partenerii, clienții și furnizorii din germană în macedoneană
  • Traducere certificate de atestare fiscală din germană în macedoneană
  • Traducere certificat de rezidență fiscală din germană în macedoneană
  • Traduceri acte contabile (bilanțuri etc.) din germană în macedoneană
  • Traducere acte pentru licitații din germană în macedoneană
  • Traducere corespondență de afaceri din germană în macedoneană
  • Traduceri CV-uri din germană în macedoneană
  • Traduceri orice alte documente din germană în macedoneană

Notă: Lista de mai sus este una orientativă. Oferim servicii de traducere și legalizări pentru orice localitate din România din aria de acoperire a curierului nostru partener. Astfel, nu ezitați să ne contactați, chiar dacă localitatea dvs. nu se află în lista de mai sus.

LISTĂ SERVICII

TRADUCERI AUTORIZATE din germană în macedoneană
TRADUCERI LEGALIZATE din germană în macedoneană

Livrarea documentelor se face prin metoda aleasa de dvs. Vă reamintim că putem livra documentele prin curier rapid atât în București, cât și în orice altă localitate din România sau din străinătate.

ATENȚIE! Pentru legalizarea notarială, traducerea ce se face dintr-o limbă străină într-o altă limbă străină, va fi însoțită de o traducere în limba română, semnată de același traducător care realizează traducerea inițială. Traducerea în română este necesară pentru ca Notarul Public să poată verifica conținutul înscrisului. Traducerea în limba română se va păstra la dosar.

SERVICII DE OBȚINERE A VIZELOR DE CĂLĂTORIE PENTRU PESTE 80 DE STATE DIN LUME

Pentru detalii despre necesitatea obținerii unei vize și procedurile aplicabile, consultați secțiunea OBȚINERE VIZE.

Cum procedez pentru a beneficia de serviciile Centrului T&B International?

Deoarece punem accentul pe utilizarea cât mai eficientă a timpului și reducerea costurilor pentru clienții noștri, subliniem faptul că indiferent dacă locuiți în București, în alt județ sau în afara României, NU ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA dvs. la birourile noastre! Toate detaliile pot fi transmise prin APLICAȚIA ONLINE de mai jos sau via e-mail.

CU T&B INTERNATIONAL PROCESUL DE TRADUCERE A DOCUMENTELOR ESTE SIMPLU, RAPID ȘI SIGUR
Aplicați ONLINE 24/7

Completați datele în aplicație și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va prelua cazul dvs. și în cel mai scurt timp veți primi o ofertă personalizată

Transmiteți documentele

Transmiteți documentele prin e-mail, curier sau personal la birourile noastre. Ne ocupăm de traducerea documentelor dvs..

Primiți documentele traduse și legalizate!

Vă returnăm documentele prin metoda aleasă de dvs. (curier rapid sau predare personală la birourile noastre).

Cât durează toate procedurile?

Durata totală depinde de volumul și tipul de acte/documente, motiv pentru care nu se poate preciza durata exactă fără o evaluare prealabilă. Vă vom furniza toate detaliile privind termenul de predare de îndată ce primim solicitarea dvs. prin aplicația online de mai jos sau pe e-mail.

Cu titlu orientativ, vă informăm că traducerea autorizată a unui act personal tipizat este gata în 1 zi lucrătoare.

Care sunt costurile?

Costul total pentru traducerea unui document depinde de numărul de pagini și de dificultatea textului. O pagină standard de traducere conține 2000 de caractere cu spații. În cazul actelor tipizate tariful se aplică per pagină, indiferent de numărul de caractere.

În cazul documentelor cu limbaj specializat costul per pagină este mai ridicat, în timp ce, pentru actele tipizate, se aplică tariful minim.

De asemenea, dacă se dorește legalizarea notarială, se adaugă tarifele percepute pentru aceste servicii.

Cum plătesc?

Facturarea se realizează în LEI (în cazul persoanelor rezidente în România) și în EUR (în cazul persoanelor rezidente în străinătate – la cursul de schimb al BNR) iar factura de plată este transmisă pe e-mail.

MODALITĂȚI DE PLATĂ
 • ONLINE cu cardul bancar emis sub una din siglele: VISA, Mastercard, American Express, Discover, JCB, Wright Express, Carte Blanche, Diner’s Club (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu un link prin accesarea căruia veți putea plăti online direct cu cardul dvs.)
 • Plată prin transfer bancar (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face transferul bancar – direct prin Internet Banking sau prin ordin de plată la ghișeul băncii)
 • Depunere numerar direct la casieria băncii (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face plata direct la casieria băncii)
Pentru o estimare a costurilor TOTALE vă rugăm să folosiți formularul de mai jos și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va analiza solicitarea dvs. și vă va transmite o ofertă adaptată nevoilor dvs.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea folosirii acestora și a politicii noastre de utilizare a fișierelor de tip cookies. Am înțeles