Aveți nevoie de traduceri în/din germană?

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International aveți la dispoziție o gamă completă de servicii profesionale de traduceri autorizate sau legalizate în/din limba germană, precum și pentru peste alte 30 de limbi. De asemenea, vă oferim servicii specializate de asistență și consiliere pentru obținerea vizelor și permiselor de ședere pentru peste 100 de state din întreaga lume și servicii de vizare, apostilare sau supralegalizare a documentelor ce urmează să fie folosite în orice stat din lume.

Vă oferim consiliere GRATUITĂ în vederea estimării costurilor și a timpului necesar pentru toate procedurile de traducere și legalizare a documentelor dvs. Vom stabili împreună, în funcție de caz, ce traducere vă este necesară (autorizată, legalizată sau apostilată/supralegalizată).

Misiunea noastră este de a economisi timp în favoarea dvs., de a vă scuti de drumuri și de vă oferi o experiență transparentă fară a lua contact cu procese birocratice complexe de cele mai multe ori puțin înțelese.

Traduceri simple germană

Traducerile simple în germană sunt considerate traduceri care nu necesită ştampila şi semnătura unui traducător autorizat de Ministerul Justiţiei.

Traduceri autorizate germană

Traducerile autorizate în germană sunt traducerile realizate de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România. Acestea pot fi ulterior legalizate de către un Notar Public.

Traduceri legalizate germană

Traducerile legalizate în germană sunt acele traduceri care pe lângă ștampila și semnătura traducătorului au pe ultima pagină încheierea de legalizare a unui Notar Public și pot fi ulterior apostilate sau supralegalizate

Traduceri germană cu apostilă

Dacă traducerea în germană este după un act oficial ce urmează să fie folosită pe teritoriul unui stat semnatar al Convenției de la Haga, pentru a fi recunoscută trebuie să fie certificată cu Apostila de la Haga (apostilată).

Traduceri germană supralegalizate

Dacă traducerea în germană este după un act oficial ce urmează să fie folosită pe teritoriul unui stat nesemnatar al Convenției de la Haga, acesta trebuie să fie supralegalizată pe cale administrativă și consulară.

Interpretariat germană

Oferim servicii de interpretariat germană la Notarul Public, la Oficiul stării civile sau oriunde este necesară prezența unui interpret autorizat, în funcție de nevoile dvs.

Traduceri de specialitate în/din limba germană

Indiferent de tipul documentelor pe care doriți să le traducem, Centrul T&B International vă oferă soluția perfectă. Indiferent că vorbim de documente tipizate sau de documente cu un grad ridicat de dificultate, specialiștii vor face în asa fel încât rezultatul să fie la cele mai înalte standarde de calitate.

Dacă urmează să vă deplasați în străinătate pentru diverse scopuri, pentru efectuarea unor formalități veți avea nevoie de prezentarea actelor românești. Acestea, pentru a putea fi recunoscute, și deci pentru a produce efecte, trebuie să fie legalizate corespunzător (apostilate/supralegalizate) și traduse în limba țării de destinație.

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru apostilarea/supralegalizarea actelor dvs. și pentru traducerea din română în limba germană, după cum urmează:

 • Traducere acte de stare civilă în/din germană
  • Traducere certificat de naștere în/din germană
  • Traducere certificat de căsătorie în/din germană
  • Traducere certificat de deces în/din germană
 • Traducere extrase/certificate în/din germană
  • Traducere certificate de divorț în/din germană
  • Traducere extrase de pe actele de stare civilă în/din germană
  • Traducere certificate de schimbare a numelui pe cale administrativă în/din germană
  • Traducere acte care atestă componența familiei în/din germană
  • Traducere adeverință privind starea civilă/dovadă celibat în/din germană
  • Traducere Certificat de atestare a domiciliului și a cetățeniei române în/din germană
 • Traducere caziere în/din germană
  • Traducere cazier judiciar în/din germană
  • Traducere cazier auto în/din germană
  • Traducere cazier fiscal în/din germană
 • Traducere acte de identitate/permise în/din germană
  • Traducere carte/buletin de identitate
  • Traducere pașaport
  • Traducere permis de rezidență
  • Traducere permis de conducere
 • Traducere adeverințe în/din germană
  • Traducere adeverință de la locul de muncă în/din germană
  • Traducere adeverință de student în/din germană
  • Traducere adeverință de pensionar/talon de pensie în/din germană
  • Alte tipuri de adeverințe în/din germană
 • Traducere alte acte personale sau profesionale în/din germană

Dacă urmează să vă deplasați în străinătate pentru continuarea studiilor, în scop laboral sau în cazul în care intenționați să emigrați permanent, pentru recunoașterea actelor de studii trebuie să urmați anumite etape (în funcție de țara de destinație se va solicita inclusiv echivalarea studiilor). Actele trebuie să fie legalizate corespunzător (apostilate/supralegalizate) și traduse în limba țarii de destinație.

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru apostilarea/supralegalizarea actelor dvs. și pentru traducerea în/din limba germană, după cum urmează:

 • Traducere acte de studii preuniversitare în/din germană:
  • Traducere diplomă/certificat de absolvire 8 clase/de promovare a testelor naționale în/din germană
  • Traducere diplomă de absolvire a învățământului obligatoriu de 10 ani în/din germană
  • Traducere diplomă de absolvire a școlii profesionale în/din germană
  • Traducere diplomă de bacalaureat în/din germană
  • Traducere diplomă de studii postliceale în/din germană
  • Traducere foi matricole în/din germană
  • Traducere planuri de învățământ în/din germană
  • Altele
 • Traducere acte de studii universitare și post-universitare în/din germană:
  • Traducere diplomă de licență în/din germană
  • Traducere diplomă de master în/din germană
  • Traducere diplomă de Doctor (PhD) în/din germană
  • Traducere diplomă de studii postuniversitare în/din germană
  • Traducere diplomă de absolvire în/din germană
  • Traducere adeverințe de absolvire (care înlocuiesc diploma până la eliberarea acesteia) în/din germană
  • Traducere supliment la diplomă (foaie matricolă/situație școlară) în/din germană
  • Traduceri programe analitice în/din germană
  • Traducere adeverințe care atestă calitate de student în/din germană
  • Traducere atestate de echivalare a studiilor în/din germană
  • Traducere certificate de pregătire didactică în/din germană
  • Traducere alte acte de studii în/din germană

NOTE

Actele de studii trebuie vizate înainte de a fi traduse?
În marea majoritate a cazurilor DA, deoarece acestea trebuie ulterior apostilate/supralegalizate. Prin urmare, pentru apostilare sau supralegalizare este necesară vizarea în prealabil a actului de studii la Ministerul Educației Naționale – CNRED (în cazul actelor de studii universitare) sau la Inspectoratul Școlar territorial (în cazul actelor de studii preuniversitare). Vizarea se face în baza „Adeverinței de Autenticitate” emisă, la cerere, de unitatea de învățământ care a emis diploma de studii (universitatea/instituția de învățământ preuniversitar).

Vă ajutăm să vă prezentați într-un mod profesionist în fața potențialilor angajatori. Prima impresie contează foarte mult!

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru apostilarea/supralegalizarea actelor dvs. și pentru traducerea în/din germană, după cum urmează:

 • Traducere CV (Curriculum Vitae) în/din germană;
 • Traducere scrisoare de intenție în/din germană;
 • Traduceri scrisori de recomandare în/din germană;
 • Traducere acte care atestă vechimea în muncă, în domeniu și în specialitate în/din germană;
 • Traducere cazier judiciar pentru angajare în/din germană;
 • Traducere acte de studii/acte care atestă calificarea (specializarea) profesională în/din germană;
 • Traducere alte acte personale pentru angajare în/din germană.

Adițional, în cazul actelor oficiale (cazier, certificate de naștere, diplome de studii etc) vă oferim și servicii de legalizare în funcție de țara de destinație: certificare cu Apostila de la Haga sau supralegalizare pe cale administrativă și consulară.

Dacă urmează să emigrați în străinătate, cel mai probabil, în funcție de țara de destinație, va trebui întocmit un dosar. Actele românești, pentru a fi recunoscute, și deci a produce efecte trebuie să fie legalizate corespunzător (apostilate/supralegalizate) și traduse în limba țării de destinație.

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru apostilarea/supralegalizarea actelor dvs. și pentru traducerea din limba română în limba germană și în orice altă limbă.

Cei mai mulți dintre clienții noștri apelează la serviciile noastre de:

 • Traducere și supralegalizare acte de emigrare în Canada
 • Traducere și apostilare acte de emigrare în SUA
 • Traducere și apostilare acte de emigrare în Australia
 • Traducere și apostilare acte de emigrare în Noua Zeelandă
 • Traducere și apostilare/supralegalizare acte de emigrare în țările din Orientul Mijlociu
 • Traducere și apostilare/supralegalizare acte de emigrare în țările din America Latină
 • Traducere și apostilare/supralegalizare acte de emigrare în țările din Asia sau Oceania
 • Traducere și apostilare/supralegalizare acte de emigrare în țările din Africa
 • Traducere și apostilare acte de emigrare în alte țări din Europa

Vă stăm la dispoziție pentru apostilarea/supralegalizarea actelor dvs. și pentru traducerea în/din germană, după cum urmează:

 • Traduceri adeverințe medicale în/din germană
 • Traduceri certificate medicale în/din germană
 • Traduceri dovezi de vaccinare/aviz epidemiologic în/din germană
 • Traduceri referate/fișe/rapoarte medicale în/din germană
 • Traduceri recomandări medicale în/din germană
 • Traducerea în/din germană a buletinelor de analize și alte documente medicale emise de unități sanitare publice sau private:
  • Traducere raport RMN, CT, PET/CT, ecografie, radiografie în/din germană
  • Traducere rezultate analize biochimice în/din germană
  • Traducere rezultate analize histopatologice (biopsii) în/din germană
  • Traducere rezultate examne imunohistochimice în/din germană
  • Traducere rezultate examene colonoscopice în/din germană
  • Traducere rezultate examene medicale de orice natură în/din germană
  • Traducere bilet de ieșire/de externare din spital în/din germană
  • Traducere bilet de internare în/din germană
 • Traducerea în/din germană a buletinelor de analize pentru obținerea vizelor de muncă
 • Traducere prescriptie medicală/rețetă în/din germană
 • Traducere certificat de încadrare în grad de handicap în/din germană
 • Traduceri asigurări medicale, de sănătate, de viață, de călătorie în/din germană

Pentru înmatricularea unei mașini, achiziționată dintr-o altă țară, puteți avea nevoie de traducerea actelor auto: actul de înstrăinare (în funcție de proveniență - contractul de vânzare-cumpărare, dacă a fost cumpărat de la o persoană fizică SAU factura de achiziție, dacă este achiziționat de la persoană juridică), certificatul de înmatriculare/brief eliberat de autoritățile statului unde a fost înregistrat autoturismul, cartea mașinii etc..

Vă oferim servicii complete de traducere autorizată și legalizată a tuturor actelor auto, după cum urmează

Pentru alte detalii legate de formalitățile de înmatriculare consultați pagina de Acte Auto

Vă stăm la dispoziție pentru apostilarea/supralegalizarea actelor dvs. și pentru traducerea în/din limba germană a documentelor dvs., după cum urmează:

 • Traduceri hotărâri/sentințe/decizii judecătorești în/din germană
 • Traduceri acte emise de Parchete (Ministerul Public) în/din germană
 • Traduceri acte emise de executorul judecătoresc în/din germană
 • Traduceri acte emise de Oficiul Registrului Comerțului în/din germană
 • Traduceri declarații oficiale în/din germană
 • Traduceri acte notariale emise de Notarii Publici în/din germană
 • Traducere acord de confidențialitate în/din germană
 • Traducere contract de prestări servicii în/din germană
 • Traducere contract de leasing în/din germană
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare în/din germană
 • Traduceri contracte specifice în/din germană
 • Traducere raport judicial în/din germană
 • Traducere scrisoare de credit în/din germană
 • Traducere certificat ISO management de calitate în/din germană
 • Traducere alte acte juridice în/din germană

Vă stăm la dispoziție pentru apostilarea/supralegalizarea actelor dvs. și pentru traducerea în/din limba germană a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere procură/împuternicire în/din germană
 • Traduceri înscrisuri sub semnătura privată cu dată certă în/din germană
 • Traduceri declarații în/din germană
 • Traducere certificat de divorț în/din germană
 • Traducere convenții matrimoniale în/din germană
 • Traducere certificat de moștenitor în/din germană
 • Traducere testament în/din germană
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare în/din germană
 • Traducere contract de comodat în/din germană
 • Traducere acte de ipotecă în/din germană
 • Traducere contract de închiriere în/din germană
 • Traducere contract de mandat în/din germană
 • Traducere declarații notariale în vederea înființării unei societăți comerciale/companii în/din germană
 • Traducere declarație ieșire copil minor din țară în/din germană
 • Traducere acte emise de Ambasade sau Consulate în/din germană
 • Traduceri alte acte notariale/consulare în/din germană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, în/din germană, după cum urmează:

 • Traduceri construcții în/din germană
 • Traduceri fizică în/din germană
 • Traduceri optică în/din germană
 • Traduceri domeniul petrolului și gazelor în/din germană
 • Traduceri industria lemnului în/din germană
 • Traduceri industrie ușoară în/din germană
 • Traduceri industrie metalurgică în/din germană
 • Traduceri industrie navală în/din germană
 • Traduceri domeniul energetic în/din germană
 • Traduceri industria alimentară în/din germană
 • Traduceri industria auto în/din germană
 • Traduceri inginerie în/din germană
 • Traduceri telecomunicații în/din germană
 • Traduceri chimie în/din germană
 • Traduceri modă/fashion în/din germană
 • Traduceri accesorii în/din germană
 • Traduceri turism în/din germană
 • Traduceri documente și declarații pentru licitații în/din germană
 • Traduceri caiete de sarcini în/din germană
 • Traduceri manuale de utilizare echipamente în/din germană
 • Traduceri manuale de utilizare utilaje în/din germană
 • Traduceri carte tehnică în/din germană
 • Traduceri fișe tehnice în/din germană
 • Traduceri descriere de produs în/din germană
 • Traduceri certificate de garanție în/din germană
 • Traduceri instrucțiuni de folosire/specificații tehnice utilaje și echipamente în/din germană
 • Traduceri descriere a procesului tehnologic de producție sau fabricație în/din germană
 • Traduceri studii fezabilitate în/din germană
 • Traduceri planuri cadastrale în/din germană
 • Traduceri certificate de urbanism în/din germană
 • Traduceri contracte cu termeni tehnici în/din germană
 • Traduceri cataloage de produse și materiale publicitare cu limbaj tehnic în/din germană
 • Traduceri cerificate și documentație managementul calității ISO în/din germană
 • Traduceri alte documente/documentații tehnice în/din germană

Oferim cele mai bune soluții de traducere a documentelor pentru companii/firme și instituții.

 • Traducere facturi comerciale externe (invoice) în/din germană
 • Traducere certificate fitosanitare în/din germană
 • Traducere certificate sanitar-veterinare în/din germană
 • Traducere declarații de producător în/din germană
 • Traducere certificate de producător în/din germană
 • Traducere certificate de calitate în/din germană
 • Traducere certificate de origine a mărfurilor în/din germană
 • Traducere alte documente comerciale în/din germană

LISTĂ SERVICII TRADUCERE GERMANĂ

1

Traduceri autorizate germană

Documentele dvs. vor fi traduse în/din limba germană de către unul din traducătorii noștri autorizați de Ministerul Justiției din România. Vom pregăti toate documentele pentru traducerea autorizată în/din germană (scanare, printare, fotocopiere, aranjare în pagină, aplicarea textului cerut de lege – care atestă autorizarea traducătorului etc.)

Traduceri legalizate germană

Actele traduse în/din germană vor fi pregătite pentru legalizarea notarială conform legislației în vigoare (prin aplicarea pe ultima pagină a încheierii de autorizare a traducătorului și a încheierii de legalizare a semnăturii traducătorului de către Notarul Public)

2

3

Traduceri germană cu apostilă/supralegalizare

În cadrul birourilor noastre se oferă servicii complete de traducere din română în germană, vizare, apostilare/supralegalizare a actelor a ACTELOR ORIGINALE ȘI A TRADUCERILOR.

Servicii interpretariat germană

Serviciile de interpretariat pot fi cerute la Notarul Public, în fața autorităților publice din România sau la diverse evenimente și conferințe. În funcție de nevoile dvs., vă vom pune în legătură cu un interpret autorizat specializat pe domeniul și necesitățile dvs.

4

Notă: Lista de mai sus este una orientativă. Oferim servicii de traducere și legalizări pentru orice localitate din România din aria de acoperire a curierului nostru partener. Astfel, nu ezitați să ne contactați, chiar dacă localitatea dvs. nu se află în lista de mai sus.

SERVICII DE OBȚINERE A VIZELOR DE CĂLĂTORIE PENTRU PESTE 80 DE STATE DIN LUME

Pentru detalii despre necesitatea obținerii unei vize și procedurile aplicabile, consultați secțiunea OBȚINERE VIZE.

Cum procedez pentru a beneficia de serviciile de traducere germană?

Deoarece punem accentul pe utilizarea cât mai eficientă a timpului și reducerea costurilor pentru clienții noștri, subliniem faptul că indiferent dacă locuiți în București, în alt județ sau în afara României, NU ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA dvs. la birourile noastre! Toate detaliile pot fi transmise prin APLICAȚIA ONLINE de mai jos sau via e-mail.

CU T&B INTERNATIONAL PROCESUL DE TRADUCERE ÎN germană A DOCUMENTELOR ESTE SIMPLU, RAPID ȘI SIGUR
Aplicați ONLINE 24/7

Completați datele în aplicație și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va prelua cazul dvs. și în cel mai scurt timp veți primi o ofertă personalizată

Transmiteți documentele

Transmiteți documentele prin e-mail, curier sau personal la birourile noastre. Ne ocupăm de traducerea documentelor dvs. în/din germană.

Primiți traducerea legalizată în germană !

Vă returnăm documentele prin metoda aleasă de dvs. (curier rapid sau predare personală la birourile noastre).

Cât durează toate procedurile pentru traduceri în germană?

Durata totală depinde de volumul de acte/documente, de complexitatea procedurilor, dacă aveți nevoie sau nu de legalizare și apostilare/suralegalizare, motiv pentru care nu se poate preciza durata exactă fără o evaluare prealabilă. Vă vom furniza toate detaliile privind termenul de predare de îndată ce primim solicitarea dvs. prin aplicația online de mai jos sau pe e-mail.

Cu titlu orientativ, vă informăm că traducerea autorizată a unui act personal tipizat este gata în 1 zi lucrătoare.

Care sunt costurile pentru traducerile în germană?

Costul total pentru traducerea unui document în/din germană depinde de numărul de pagini și de dificultatea textului. O pagină standard de traducere conține 2000 de caractere cu spații. În cazul actelor tipizate tariful se aplică per pagină, indiferent de numărul de caractere.

În cazul documentelor cu limbaj specializat costul per pagină este mai ridicat, în timp ce, pentru actele tipizate, se aplică tariful minim.

De asemenea, dacă se dorește legalizarea notarială și apostilarea/supralegalizarea ulterioară, se adaugă tarifele percepute pentru aceste servicii.

Cum plătesc pentru serviciul de traduceri germană?

Facturarea se realizează în LEI (în cazul persoanelor rezidente în România) și în EUR (în cazul persoanelor rezidente în străinătate – la cursul de schimb al BNR) iar factura de plată este transmisă pe e-mail.

MODALITĂȚI DE PLATĂ
 • ONLINE cu cardul bancar emis sub una din siglele: VISA, Mastercard, American Express, Discover, JCB, Wright Express, Carte Blanche, Diner’s Club (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu un link prin accesarea căruia veți putea plăti online direct cu cardul dvs.)
 • Plată prin transfer bancar (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face transferul bancar – direct prin Internet Banking sau prin ordin de plată la ghișeul băncii)
 • Depunere numerar direct la casieria băncii (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face plata direct la casieria băncii)
Pentru o estimare a costurilor TOTALE vă rugăm să folosiți formularul de mai jos și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va analiza solicitarea dvs. și vă va transmite o ofertă adaptată nevoilor dvs.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea folosirii acestora și a politicii noastre de utilizare a fișierelor de tip cookies. Am înțeles