Sunteți în posesia unor acte redactate în italiană și urmează să vă deplasați în străinătate pentru a întreprinde diverse formalități pe baza acestora sau pur și simplu aveți nevoie de traducerea unor documente din italiană în germană?

Dacă răspunsul este afirmativ la cel puțin una din aceste întrebări, Centrul T&B International este soluția!

Ce servicii oferă Centrul de Vize și Legalizări T&B International?

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International cu sediul în centrul Bucureștiului (România) se asigură servicii specializate de asistență și consiliere pentru obținerea vizelor și permiselor de ședere pentru peste 100 de state din întreaga lume, servicii complete de traducere în/din peste 30 de limbi și servicii de vizare, apostilare sau supralegalizare a documentelor ce urmează să fie folosite în orice stat din lume.

Vă oferim consiliere GRATUITĂ în vederea estimării costurilor și a timpului necesar pentru toate procedurile de traducere și legalizare a documentelor dvs.

Misiunea noastră este de a economisi timp în favoarea dvs., de a vă scuti de drumuri și de vă oferi o experiență transparentă fară a lua contact cu procese birocratice complexe de cele mai multe ori puțin înțelese.

Ce trebuie să știți despre traduceri?

Traducerile pot fi simple, autorizate sau legalizate. Multe persoane se întreabă care este diferența dintre acestea. Pentru a veni în spijinul dvs., în continuare vă explicăm ce presupune fiecare dintre acestea.

Traducerile simple sunt considerate traduceri care nu necesită ştampila şi semnătura unui traducător autorizat de Ministerul Justiţiei. În cazul actelor oficiale care urmează să fie folosite în România, de obicei autoritățile solicită o traducere autorizată sau legalizată. Vă recomandăm să apelați la traduceri simple doar atunci când situațiile vă permit (de obicei când documentele nu se vor utiliza pentru realizarea unor formalități administrative/oficiale).

Traducerile autorizate sunt traducerile realizate de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România. Acestea poartă semnătura și ștampila traducătorului autorizat care a efectuat traducerea. De asemenea, acestea prezintă la finalul documentului încheierea prin care traducătorul autorizat certifică exactitatea traducerii documentului original și faptul că prin traducere nu a fost denaturat conținutul original al textului sau shimbat în vreun fel sensul anumitor cuvinte sau fraze.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Doar traducerile autorizate pot fi legalizate de către Notarul Public.

Traducerile legalizate nu trebuie confundate cu traducerile autorizate. Traducerile legalizate sunt acele traduceri care pe lângă ștampila și semnătura traducătorului au pe ultima pagină încheierea de legalizare a unui Notar Public. Spre diferență de acestea, traducerile autorizate au doar încheierea traducătorului autorizat, semnătura și ștampila acestuia.

Încheierea de legalizare a Notarului Public certifică faptul că semnătura traducătorului este autentică și că traducătorul deține o autorizație emisă de Ministerul Justiției.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Pentru a putea legaliza o traducere este nevoie de prezentarea documentelor în original în fața Notarului Public. Acestea trebuie să fie autentice (acte de stare civilă, diplome etc.), cu dată certă (documente în copie legalizată, documente cu dată certă în fața notarului), cu legalizare de semnătură etc.

Traducerile legalizate vor avea atașată la final o copie după actul original după care a fost realizată traducerea, fiecare pagină va fi numerotată, ștampilată și semnată de traducătorul autorizat. Acestea se pregătesc în două exemplare de traducătorul autorizat: un exemplar pentru client și un exemplar care rămâne în arhiva Notarului Public.

Notă: Actele oficiale străine pentru a fi recunoscute în România trebuie să fie certificate cu apostila de la Haga (în cazul în care au fost emise într-un stat semnatar al Convenției de la Haga) sau supralegalizate pe cale administrativă și consulară (de către Ministerul Afacerilor Externe din țara de origine a actului și ulterior de Ambasada țării în care urmează să fie utilizat actul acreditată în țara emitentă a actului) – în cazul în care actul a fost emis într-un stat nesemnatar al Convenției de la Haga. Se face excepție de la obligativitatea apostilării/supralegalizării, în cazul în care actul provine dintr-un stat cu care țara de destinație a încheiat acorduri privind scutirea de obligativitatea aplicării apostilei sau a supralegalizării.
Ce tip de documente traducem din limba italiană în limba germană?

Indiferent de tipul documentelor pe care doriți să le traducem, Centrul T&B International vă oferă soluția perfectă. Indiferent că vorbim de documente tipizate sau de documente cu un grad ridicat de dificultate, specialiștii vor face în asa fel încât rezultatul să fie la cele mai înalte standarde de calitate.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba italiană în limba germană a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere acte de stare civilă din italiană în germană
  • Traducere certificat de naștere din italiană în germană
  • Traducere certificat de căsătorie din italiană în germană
  • Traducere certificat de deces din italiană în germană
 • Traducere extrase/certificate din italiană în germană
  • Traducere certificate de divorț din italiană în germană
  • Traducere extrase de pe actele de stare civilă din italiană în germană
  • Traducere certificate de schimbare a numelui pe cale administrativă din italiană în germană
  • Traducere acte care atestă componența familiei din italiană în germană
  • Traducere adeverință privind starea civilă/dovadă celibat din italiană în germană
  • Traducere Certificat de atestare a domiciliului și a cetățeniei române din italiană în germană
 • Traducere caziere din italiană în germană
  • Traducere cazier judiciar din italiană în germană
  • Traducere cazier auto din italiană în germană
  • Traducere cazier fiscal din italiană în germană
 • Traducere acte de identitate/permise din italiană în germană
  • Traducere carte/buletin de identitate
  • Traducere pașaport
  • Traducere permis de rezidență
  • Traducere permis de conducere
 • Traducere adeverințe din italiană în germană
  • Traducere adeverință de la locul de muncă din italiană în germană
  • Traducere adeverință de student din italiană în germană
  • Traducere adeverință de pensionar/talon de pensie din italiană în germană
  • Alte tipuri de adeverințe din italiană în germană
 • Traducere alte acte personale sau profesionale din italiană în germană

Vă stăm la dispoziție pentru pentru traducerea din limba italiană în limba germană, după cum urmează:

 • Traducere acte de studii preuniversitare din italiană în germană:
  • Traducere diplomă/certificat de absolvire studii gimnaziale din italiană în germană
  • Traducere diplomă de absolvire a școlii profesionale din italiană în germană
  • Traducere diplomă de bacalaureat din italiană în germană
  • Traducere diplomă de studii postliceale din italiană în germană
  • Traducere foi matricole din italiană în germană
  • Traducere planuri de învățământ din italiană în germană
  • Altele
 • Traducere acte de studii universitare și post-universitare din italiană în germană:
  • Traducere diplomă de licență din italiană în germană
  • Traducere diplomă de master din italiană în germană
  • Traducere diplomă de Doctor (PhD) din italiană în germană
  • Traducere diplomă de studii postuniversitare din italiană în germană
  • Traducere diplomă de absolvire din italiană în germană
  • Traducere adeverințe de absolvire din italiană în germană (care înlocuiesc diploma până la eliberarea acesteia)
  • Traducere supliment la diplomă (foaie matricolă/situație școlară) din italiană în germană
  • Traduceri programe analitice din italiană în germană
  • Traducere adeverințe care atestă calitate de student din italiană în germană
  • Traducere atestate de echivalare a studiilor din italiană în germană
  • Traducere certificate de pregătire didactică din italiană în germană
  • Traducere alte acte de studii din italiană în germană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba italiană în limba germană a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducerea din italiană în germană a actelor privind calificarea/specializarea pentru activitățile din domeniul medical (medici, medici dentiști, asistenți medicali, moșe, farmaciști, tehnicieni dentari, psihologi etc.): certificate de membru, certificate de conformitate, adeverințe de rezident, adeverințe de confirmare, adeverințe privind stagiile efectuate, recomandări, atestate de liberă practică etc.;
 • Traducerea din italiană în germană a actelor privind calificarea/speciflicarea pentru activitățile din domeniul veterinar;
 • Traducere acte care atestă profesia de Arhitect din italiană în germană;
 • Traducerea din italiană în germană a actelor dovedesc calificarea/pregătirea în diferite meserii:
  • Traducere certificate/diplome de absolvire din italiană în germană;
  • Traducere certificate de calificare profesională din italiană în germană;
  • Traducere certificate de competente profesionale din italiană în germană;
  • Traducere atestate privind calificarea/pregătirea și experiența profesională din italiană în germană;
  • Traducere certificate de atestare (tehnico-profesională etc.) din italiană în germană;
  • Traducere certificate de pregătire profesională din italiană în germană;
  • Traducere adeverințe care atestă calificarea din italiană în germană;
  • Traducere alte acte care dovedesc calificarea în diferite meserii din italiană în germană.
 • Traducerea din italiană în germană a certificatelor de competență ale personalului maritim navigant;
 • Traducerea din italiană în germană a Brevetelor de Turism;
 • Traducerea din italiană în germană a atestatelor pentru artiștii liber profesioniști;
 • Traducere acte șoferi profesioniști din italiană în germană.

Vă ajutăm să vă prezentați într-un mod profesionist în fața potențialilor angajatori. Prima impresie contează foarte mult!

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba italiană în limba germană, după cum urmează:

 • Traducere CV (Curriculum Vitae) din italiană în germană;
 • Traducere scrisoare de intenție din italiană în germană;
 • Traduceri scrisori de recomandare din italiană în germană;
 • Traducere acte care atestă vechimea în muncă, în domeniu și în specialitate din italiană în germană;
 • Traducere cazier judiciar pentru angajare din italiană în germană;
 • Traducere acte de studii/acte care atestă calificarea (specializarea) profesională din italiană în germană;
 • Traducere alte acte personale pentru angajare din italiană în germană.

Dacă urmează să emigrați în străinătate, cel mai probabil, în funcție de țara de destinație, va trebui întocmit un dosar.

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba italiană în limba germană și în orice altă limbă a actelor dvs.

Cei mai mulți dintre clienții noștri aplează la serviciile noastre de:

 • Traducere acte de emigrare în Canada
 • Traducere acte de emigrare în SUA
 • Traducere acte de emigrare în Australia
 • Traducere acte de emigrare în Noua Zeelandă
 • Traducere acte de emigrare în țările din Orientul Mijlociu
 • Traducere acte de emigrare în țările din America Latină
 • Traducere acte de emigrare în țările din Asia sau Oceania
 • Traducere acte de emigrare în țările din Africa
 • Traducere acte de emigrare în alte țări din Europa

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba italiană în limba germană, după cum urmează:

 • Traduceri adeverințe medicale din italiană în germană
 • Traduceri certificate medicale din italiană în germană
 • Traduceri dovezi de vaccinare/aviz epidemiologic din italiană în germană
 • Traduceri referate/fișe/rapoarte medicale din italiană în germană
 • Traduceri recomandări medicale din italiană în germană
 • Traducerea din italiană în germană a buletinelor de analize și alte documente medicale emise de unități sanitare publice sau private:
  • Traducere raport RMN, CT, PET/CT, ecografie, radiografie din italiană în germană
  • Traducere rezultate analize biochimice din italiană în germană
  • Traducere rezultate analize histopatologice (biopsii) din italiană în germană
  • Traducere rezultate examne imunohistochimice din italiană în germană
  • Traducere rezultate examene colonoscopice din italiană în germană
  • Traducere rezultate examene medicale de orice natură din italiană în germană
  • Traducere bilet de ieșire/de externare din spital din italiană în germană
  • Traducere bilet de internare din italiană în germană
 • Traducerea din italiană în germană a buletinelor de analize pentru obținerea vizelor de muncă
 • Traducere prescriptie medicală/rețetă din italiană în germană
 • Traducere certificat de încadrare în grad de handicap din italiană în germană
 • Traduceri asigurări medicale, de sănătate, de viață, de călătorie din italiană în germană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba italiană în limba germană a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere Certificat de rezidență fiscală din italiană în germană (pentru evitarea dublei impuneri)
 • Traducere Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale din italiană în germană
 • Traducere din italiană în germană a adeverințelor de venit eliberate autoritățile fiscale sau de angajator
 • Taducere alte acte cu caracter fiscal din italiană în germană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea italiană în limba germană a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere autorizații din italiană în germană (de procurare armă și muniție, de liberă practică, pentru desfășurarea activitătii de diriginte de șantier etc.);
 • Traducere avize din italiană în germană;
 • Traducere decizii din italiană în germană (de pensionare, medicală asupra capacității de muncă, privind încetarea/suspendarea plății ajutorului de șomaj, de acordare / suspendare a indemnizației pentru creșterea copilului, de acordare a alocației de stat pentru copii etc.);
 • Traducere dispoziții din italiană în germană;
 • Traducere atestate din italiană în germană (pentru exercitarea profesiei de agent de pază și ordine, de detectiv particular, de persoană sau familie aptă să adopte etc.);
 • Traducere licențe din italiană în germană (de antrenor, de funcționare a societăților specializate sau a cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.);
 • Traducere extrase ale registrelor deținute de un organ al administrației publice, atestate, adeverințe și certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atestă o anumită calitate sau un drept, în vederea valorificării anumitor drepturi etc..

Pentru înmatricularea unei mașini, achiziționată dintr-o altă țară, puteți avea nevoie de traducerea actelor auto: actul de înstrăinare (în funcție de proveniență - contractul de vânzare-cumpărare, dacă a fost cumpărat de la o persoană fizică SAU factura de achiziție, dacă este achiziționat de la persoană juridică), certificatul de înmatriculare/brief eliberat de autoritățile statului unde a fost înregistrat autoturismul, cartea mașinii etc..

Vă oferim servicii complete de traducere autorizată și legalizată a tuturor actelor auto, după cum urmează

Pentru alte detalii legate de formalitățile de înmatriculare consultați pagina de Acte Auto

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba italiană în limba germană a documentelor dvs., după cum urmează:

 • Traduceri hotărâri/sentințe/decizii judecătorești din italiană în germană
 • Traduceri acte emise de Parchete din italiană în germană
 • Traduceri acte emise de executorul judecătoresc din italiană în germană
 • Traduceri acte emise de Oficiul Registrului Comerțului din italiană în germană
 • Traduceri declarații oficiale din italiană în germană
 • Traduceri acte notariale emise de Notarii Publici din italiană în germană
 • Traducere acord de confidențialitate din italiană în germană
 • Traducere contract de prestări servicii din italiană în germană
 • Traducere contract de leasing din italiană în germană
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din italiană în germană
 • Traduceri contracte specifice din italiană în germană
 • Traducere raport judicial din italiană în germană
 • Traducere scrisoare de credit din italiană în germană
 • Traducere certificat ISO management de calitate din italiană în germană
 • Traducere alte acte juridice din italiană în germană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea italiană în limba germană a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere procură/împuternicire din italiană în germană
 • Traduceri înscrisuri sub semnătura privată cu dată certă din italiană în germană
 • Traduceri declarații din italiană în germană
 • Traducere certificat de divorț din italiană în germană
 • Traducere convenții matrimoniale din italiană în germană
 • Traducere certificat de moștenitor din italiană în germană
 • Traducere testament din italiană în germană
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din italiană în germană
 • Traducere contract de comodat din italiană în germană
 • Traducere acte de ipotecă din italiană în germană
 • Traducere contract de închiriere din italiană în germană
 • Traducere contract de mandat din italiană în germană
 • Traducere declarații notariale în vederea înființării unei societăți comerciale/companii din italiană în germană
 • Traducere declarație ieșire copil minor din țară din italiană în germană
 • Traducere acte emise de Ambasade sau Consulate din italiană în germană
 • Traduceri alte acte notariale/consulare din italiană în germană

Pot exista situații concrete în care oficialitățile din România vă pot solicita să prezentați anumite extrase, scrisori sau alte documente bancare. Fie că este vorba de un credit bancar pe care doriți să îl faceți sau de alte situații în care vi se cere să demonstrați realizările financiare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba italiană în limba germană sau în orice altă limbă a actelor dvs. după cum urmează:

 • Traducere extras de cont din italiană în germană
 • Traducere bilanț/balanță contabilă din italiană în germană
 • Traducere raport financiar sau contabil din italiană în germană
 • Traducere documente experitiză contabilă sau de audit din italiană în germană
 • Traducere proiect de finanțare din italiană în germană
 • Traducere plan de afaceri din italiană în germană
 • Traducere contract de prestări servicii din italiană în germană
 • Traducere contract de ipotecă din italiană în germană
 • Traducere scrisoare de bonitate din italiană în germană
 • Traducere scrisori de garanție bancară din italiană în germană
 • Traducere documente de analiză economică sau financiară din italiană în germană
 • Traduceri alte documente financiar-bancare din italiană în germană
 • Traducere lucrare de diplomă din italiană în germană
 • Traducere lucrare/teză de licență din italiană în germană
 • Traducere lucrare de disertație din italiană în germană
 • Traducere teză de doctorat din italiană în germană
 • Traducere rezumate lucrări de licență/disertație din italiană în germană
 • Traducere rezumat teză de doctorat din italiană în germană
 • Traducere rezumat (abstract) la lucrare din italiană în germană
 • Traducere alte lucrări științifice sau de alt tip din italiană în germană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba italiană în limba germană sau orice altă limbă, după cum urmează:

 • Traduceri construcții din italiană în germană
 • Traduceri fizică din italiană în germană
 • Traduceri optică din italiană în germană
 • Traduceri domeniul petrolului și gazelor din italiană în germană
 • Traduceri industria lemnului din italiană în germană
 • Traduceri industrie ușoară din italiană în germană
 • Traduceri industrie metalurgică din italiană în germană
 • Traduceri industrie navală din italiană în germană
 • Traduceri domeniul energetic din italiană în germană
 • Traduceri industria alimentară din italiană în germană
 • Traduceri industria auto din italiană în germană
 • Traduceri inginerie din italiană în germană
 • Traduceri telecomunicații din italiană în germană
 • Traduceri chimie din italiană în germană
 • Traduceri modă/fashion din italiană în germană
 • Traduceri accesorii din italiană în germană
 • Traduceri turism din italiană în germană
 • Traduceri documente și declarații pentru licitații din italiană în germană
 • Traduceri caiete de sarcini din italiană în germană
 • Traduceri manuale de utilizare echipamente din italiană în germană
 • Traduceri manuale de utilizare utilaje din italiană în germană
 • Traduceri carte tehnică din italiană în germană
 • Traduceri fișe tehnice din italiană în germană
 • Traduceri descriere de produs din italiană în germană
 • Traduceri certificate de garanție din italiană în germană
 • Traduceri instrucțiuni de folosire/specificații tehnice utilaje și echipamente din italiană în germană
 • Traduceri descriere a procesului tehnologic de producție sau fabricație din italiană în germană
 • Traduceri studii fezabilitate din italiană în germană
 • Traduceri planuri cadastrale din italiană în germană
 • Traduceri certificate de urbanism din italiană în germană
 • Traduceri contracte cu termeni tehnici din italiană în germană
 • Traduceri cataloage de produse și materiale publicitare cu limbaj tehnic din italiană în germană
 • Traduceri cerificate și documentație managementul calității ISO din italiană în germană
 • Traduceri alte documente/documentații tehnice din italiană în germană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba italiană în limba germană sau orice altă limbă.

 • Traduceri studii clinice, biologice, farmacologice din italiană în germană
 • Traduceri italiană-germană pentru centre (cabinete) medicale, spitale, clinici etc.
 • Traduceri italiană-germană pentru centre stomatologice
 • Traduceri italiană-germană pentru producători și distribuitori de medicamente
 • Traduceri italiană-germană pentru producători și distribuitori de echipamente medicale
 • Traduceri manual de instrucțiuni și aparate medicale din italiană în germană
 • Traduceri ghid (manual) de utilizare, prospecte medicament din italiană în germană
 • Traduceri lucrări de specialitate din italiană în germană
 • Traduceri alte documente/documentații medicale, farmacologice din italiană în germană

Oferim cele mai bune soluții de traducere a documentelor pentru companii/firme și instituții.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea contractelor dvs. a documentelor business, comerciale sau de orice alt tip, fie din limba italiană în limba germană, fie din limba germană în limba italiană, precum și în orice alte limbi.

 • TRADUCERE DOCUMENTE COMERCIALE din italiană în germană
  • Traducere facturi comerciale externe (invoice) din italiană în germană
  • Traducere certificate fitosanitare din italiană în germană
  • Traducere certificate sanitar-veterinare din italiană în germană
  • Traducere declarații de producător din italiană în germană
  • Traducere certificate de producător din italiană în germană
  • Traducere certificate de calitate din italiană în germană
  • Traducere certificate de origine a mărfurilor din italiană în germană
  • Traducere alte documente comerciale din italiană în germană
 • TRADUCERE ACTE FIRMĂ din italiană în germană (acte emise de Oficiciul Registrului Comerțului)
  • Traducere Certificat de Înregistare a Societăților Comerciale din italiană în germană
  • Traducere Certificat Constatator din italiană în germană
  • Traducere declarații oficiale - mențiuni de înregistrare, dată certă etc. din italiană în germană
 • TRADUCERE ALTE DOCUMENTE din italiană în germană
  • Traducere act constitutiv din italiană în germană
  • Traducere hotărâre generală a asociaților sau a acționarilor (hotărâre AGA) din italiană în germană
  • Traducere declarații, rezoluții, decizii din italiană în germană
  • Traducere acorduri de confidențialitate din italiană în germană
  • Traducere certificate ISO de managementul calității din italiană în germană
  • Traduceri contracte angajați din italiană în germană
  • Traducere plan de afaceri (business plan) din italiană în germană
  • Traducere caiet de sarcini din italiană în germană
  • Traduceri coduri de conduită din italiană în germană
  • Traducere ghid de bună practică din italiană în germană
  • Traduceri regulamente interne și de ordine interioară din italiană în germană
  • Traducere contracte cu partenerii, clienții și furnizorii din italiană în germană
  • Traducere certificate de atestare fiscală din italiană în germană
  • Traducere certificat de rezidență fiscală din italiană în germană
  • Traduceri acte contabile (bilanțuri etc.) din italiană în germană
  • Traducere acte pentru licitații din italiană în germană
  • Traducere corespondență de afaceri din italiană în germană
  • Traduceri CV-uri din italiană în germană
  • Traduceri orice alte documente din italiană în germană

Notă: Lista de mai sus este una orientativă. Oferim servicii de traducere și legalizări pentru orice localitate din România din aria de acoperire a curierului nostru partener. Astfel, nu ezitați să ne contactați, chiar dacă localitatea dvs. nu se află în lista de mai sus.

LISTĂ SERVICII

TRADUCERI AUTORIZATE din italiană în germană
TRADUCERI LEGALIZATE din italiană în germană

Livrarea documentelor se face prin metoda aleasa de dvs. Vă reamintim că putem livra documentele prin curier rapid atât în București, cât și în orice altă localitate din România sau din străinătate.

ATENȚIE! Pentru legalizarea notarială, traducerea ce se face dintr-o limbă străină într-o altă limbă străină, va fi însoțită de o traducere în limba română, semnată de același traducător care realizează traducerea inițială. Traducerea în română este necesară pentru ca Notarul Public să poată verifica conținutul înscrisului. Traducerea în limba română se va păstra la dosar.

SERVICII DE OBȚINERE A VIZELOR DE CĂLĂTORIE PENTRU PESTE 80 DE STATE DIN LUME

Pentru detalii despre necesitatea obținerii unei vize și procedurile aplicabile, consultați secțiunea OBȚINERE VIZE.

Cum procedez pentru a beneficia de serviciile Centrului T&B International?

Deoarece punem accentul pe utilizarea cât mai eficientă a timpului și reducerea costurilor pentru clienții noștri, subliniem faptul că indiferent dacă locuiți în București, în alt județ sau în afara României, NU ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA dvs. la birourile noastre! Toate detaliile pot fi transmise prin APLICAȚIA ONLINE de mai jos sau via e-mail.

CU T&B INTERNATIONAL PROCESUL DE TRADUCERE A DOCUMENTELOR ESTE SIMPLU, RAPID ȘI SIGUR
Aplicați ONLINE 24/7

Completați datele în aplicație și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va prelua cazul dvs. și în cel mai scurt timp veți primi o ofertă personalizată

Transmiteți documentele

Transmiteți documentele prin e-mail, curier sau personal la birourile noastre. Ne ocupăm de traducerea documentelor dvs..

Primiți documentele traduse și legalizate!

Vă returnăm documentele prin metoda aleasă de dvs. (curier rapid sau predare personală la birourile noastre).

Cât durează toate procedurile?

Durata totală depinde de volumul și tipul de acte/documente, motiv pentru care nu se poate preciza durata exactă fără o evaluare prealabilă. Vă vom furniza toate detaliile privind termenul de predare de îndată ce primim solicitarea dvs. prin aplicația online de mai jos sau pe e-mail.

Cu titlu orientativ, vă informăm că traducerea autorizată a unui act personal tipizat este gata în 1 zi lucrătoare.

Care sunt costurile?

Costul total pentru traducerea unui document depinde de numărul de pagini și de dificultatea textului. O pagină standard de traducere conține 2000 de caractere cu spații. În cazul actelor tipizate tariful se aplică per pagină, indiferent de numărul de caractere.

În cazul documentelor cu limbaj specializat costul per pagină este mai ridicat, în timp ce, pentru actele tipizate, se aplică tariful minim.

De asemenea, dacă se dorește legalizarea notarială, se adaugă tarifele percepute pentru aceste servicii.

Cum plătesc?

Facturarea se realizează în LEI (în cazul persoanelor rezidente în România) și în EUR (în cazul persoanelor rezidente în străinătate – la cursul de schimb al BNR) iar factura de plată este transmisă pe e-mail.

MODALITĂȚI DE PLATĂ
 • ONLINE cu cardul bancar emis sub una din siglele: VISA, Mastercard, American Express, Discover, JCB, Wright Express, Carte Blanche, Diner’s Club (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu un link prin accesarea căruia veți putea plăti online direct cu cardul dvs.)
 • Plată prin transfer bancar (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face transferul bancar – direct prin Internet Banking sau prin ordin de plată la ghișeul băncii)
 • Depunere numerar direct la casieria băncii (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face plata direct la casieria băncii)
Pentru o estimare a costurilor TOTALE vă rugăm să folosiți formularul de mai jos și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va analiza solicitarea dvs. și vă va transmite o ofertă adaptată nevoilor dvs.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea folosirii acestora și a politicii noastre de utilizare a fișierelor de tip cookies. Am înțeles