Aveți nevoie de traduceri în/din italiană?

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International aveți la dispoziție o gamă completă de servicii profesionale de traduceri autorizate sau legalizate în/din limba italiană, precum și pentru peste alte 30 de limbi. De asemenea, vă oferim servicii specializate de asistență și consiliere pentru obținerea vizelor și permiselor de ședere pentru peste 100 de state din întreaga lume și servicii de vizare, apostilare sau supralegalizare a documentelor ce urmează să fie folosite în orice stat din lume.

Vă oferim consiliere GRATUITĂ în vederea estimării costurilor și a timpului necesar pentru toate procedurile de traducere și legalizare a documentelor dvs. Vom stabili împreună, în funcție de caz, ce traducere vă este necesară (autorizată, legalizată sau apostilată/supralegalizată).

Misiunea noastră este de a economisi timp în favoarea dvs., de a vă scuti de drumuri și de vă oferi o experiență transparentă fară a lua contact cu procese birocratice complexe de cele mai multe ori puțin înțelese.

Traduceri simple italiană

Traducerile simple în italiană sunt considerate traduceri care nu necesită ştampila şi semnătura unui traducător autorizat de Ministerul Justiţiei.

Traduceri autorizate italiană

Traducerile autorizate în italiană sunt traducerile realizate de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România. Acestea pot fi ulterior legalizate de către un Notar Public.

Traduceri legalizate italiană

Traducerile legalizate în italiană sunt acele traduceri care pe lângă ștampila și semnătura traducătorului au pe ultima pagină încheierea de legalizare a unui Notar Public și pot fi ulterior apostilate sau supralegalizate

Traduceri italiană cu apostilă

Dacă traducerea în italiană este după un act oficial ce urmează să fie folosită pe teritoriul unui stat semnatar al Convenției de la Haga, pentru a fi recunoscută trebuie să fie certificată cu Apostila de la Haga (apostilată).

Traduceri italiană supralegalizate

Dacă traducerea în italiană este după un act oficial ce urmează să fie folosită pe teritoriul unui stat nesemnatar al Convenției de la Haga, acesta trebuie să fie supralegalizată pe cale administrativă și consulară.

Interpretariat italiană

Oferim servicii de interpretariat italiană la Notarul Public, la Oficiul stării civile sau oriunde este necesară prezența unui interpret autorizat, în funcție de nevoile dvs.

Traduceri de specialitate în/din limba italiană

Indiferent de tipul documentelor pe care doriți să le traducem, Centrul T&B International vă oferă soluția perfectă. Indiferent că vorbim de documente tipizate sau de documente cu un grad ridicat de dificultate, specialiștii vor face în asa fel încât rezultatul să fie la cele mai înalte standarde de calitate.

Dacă urmează să vă deplasați în străinătate pentru diverse scopuri, pentru efectuarea unor formalități veți avea nevoie de prezentarea actelor românești. Acestea, pentru a putea fi recunoscute, și deci pentru a produce efecte, trebuie să fie legalizate corespunzător (apostilate/supralegalizate) și traduse în limba țării de destinație.

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru apostilarea/supralegalizarea actelor dvs. și pentru traducerea din română în limba italiană, după cum urmează:

 • Traducere acte de stare civilă în/din italiană
  • Traducere certificat de naștere în/din italiană
  • Traducere certificat de căsătorie în/din italiană
  • Traducere certificat de deces în/din italiană
 • Traducere extrase/certificate în/din italiană
  • Traducere certificate de divorț în/din italiană
  • Traducere extrase de pe actele de stare civilă în/din italiană
  • Traducere certificate de schimbare a numelui pe cale administrativă în/din italiană
  • Traducere acte care atestă componența familiei în/din italiană
  • Traducere adeverință privind starea civilă/dovadă celibat în/din italiană
  • Traducere Certificat de atestare a domiciliului și a cetățeniei române în/din italiană
 • Traducere caziere în/din italiană
  • Traducere cazier judiciar în/din italiană
  • Traducere cazier auto în/din italiană
  • Traducere cazier fiscal în/din italiană
 • Traducere acte de identitate/permise în/din italiană
  • Traducere carte/buletin de identitate
  • Traducere pașaport
  • Traducere permis de rezidență
  • Traducere permis de conducere
 • Traducere adeverințe în/din italiană
  • Traducere adeverință de la locul de muncă în/din italiană
  • Traducere adeverință de student în/din italiană
  • Traducere adeverință de pensionar/talon de pensie în/din italiană
  • Alte tipuri de adeverințe în/din italiană
 • Traducere alte acte personale sau profesionale în/din italiană

Dacă urmează să vă deplasați în străinătate pentru continuarea studiilor, în scop laboral sau în cazul în care intenționați să emigrați permanent, pentru recunoașterea actelor de studii trebuie să urmați anumite etape (în funcție de țara de destinație se va solicita inclusiv echivalarea studiilor). Actele trebuie să fie legalizate corespunzător (apostilate/supralegalizate) și traduse în limba țarii de destinație.

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru apostilarea/supralegalizarea actelor dvs. și pentru traducerea în/din limba italiană, după cum urmează:

 • Traducere acte de studii preuniversitare în/din italiană:
  • Traducere diplomă/certificat de absolvire 8 clase/de promovare a testelor naționale în/din italiană
  • Traducere diplomă de absolvire a învățământului obligatoriu de 10 ani în/din italiană
  • Traducere diplomă de absolvire a școlii profesionale în/din italiană
  • Traducere diplomă de bacalaureat în/din italiană
  • Traducere diplomă de studii postliceale în/din italiană
  • Traducere foi matricole în/din italiană
  • Traducere planuri de învățământ în/din italiană
  • Altele
 • Traducere acte de studii universitare și post-universitare în/din italiană:
  • Traducere diplomă de licență în/din italiană
  • Traducere diplomă de master în/din italiană
  • Traducere diplomă de Doctor (PhD) în/din italiană
  • Traducere diplomă de studii postuniversitare în/din italiană
  • Traducere diplomă de absolvire în/din italiană
  • Traducere adeverințe de absolvire (care înlocuiesc diploma până la eliberarea acesteia) în/din italiană
  • Traducere supliment la diplomă (foaie matricolă/situație școlară) în/din italiană
  • Traduceri programe analitice în/din italiană
  • Traducere adeverințe care atestă calitate de student în/din italiană
  • Traducere atestate de echivalare a studiilor în/din italiană
  • Traducere certificate de pregătire didactică în/din italiană
  • Traducere alte acte de studii în/din italiană

NOTE

Actele de studii trebuie vizate înainte de a fi traduse?
În marea majoritate a cazurilor DA, deoarece acestea trebuie ulterior apostilate/supralegalizate. Prin urmare, pentru apostilare sau supralegalizare este necesară vizarea în prealabil a actului de studii la Ministerul Educației Naționale – CNRED (în cazul actelor de studii universitare) sau la Inspectoratul Școlar territorial (în cazul actelor de studii preuniversitare). Vizarea se face în baza „Adeverinței de Autenticitate” emisă, la cerere, de unitatea de învățământ care a emis diploma de studii (universitatea/instituția de învățământ preuniversitar).

Vă ajutăm să vă prezentați într-un mod profesionist în fața potențialilor angajatori. Prima impresie contează foarte mult!

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru apostilarea/supralegalizarea actelor dvs. și pentru traducerea în/din italiană, după cum urmează:

 • Traducere CV (Curriculum Vitae) în/din italiană;
 • Traducere scrisoare de intenție în/din italiană;
 • Traduceri scrisori de recomandare în/din italiană;
 • Traducere acte care atestă vechimea în muncă, în domeniu și în specialitate în/din italiană;
 • Traducere cazier judiciar pentru angajare în/din italiană;
 • Traducere acte de studii/acte care atestă calificarea (specializarea) profesională în/din italiană;
 • Traducere alte acte personale pentru angajare în/din italiană.

Adițional, în cazul actelor oficiale (cazier, certificate de naștere, diplome de studii etc) vă oferim și servicii de legalizare în funcție de țara de destinație: certificare cu Apostila de la Haga sau supralegalizare pe cale administrativă și consulară.

Dacă urmează să emigrați în străinătate, cel mai probabil, în funcție de țara de destinație, va trebui întocmit un dosar. Actele românești, pentru a fi recunoscute, și deci a produce efecte trebuie să fie legalizate corespunzător (apostilate/supralegalizate) și traduse în limba țării de destinație.

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru apostilarea/supralegalizarea actelor dvs. și pentru traducerea din limba română în limba italiană și în orice altă limbă.

Cei mai mulți dintre clienții noștri apelează la serviciile noastre de:

 • Traducere și apostilare acte de emigrare în Canada
 • Traducere și apostilare acte de emigrare în SUA
 • Traducere și apostilare acte de emigrare în Australia
 • Traducere și apostilare acte de emigrare în Noua Zeelandă
 • Traducere și apostilare/supralegalizare acte de emigrare în țările din Orientul Mijlociu
 • Traducere și apostilare/supralegalizare acte de emigrare în țările din America Latină
 • Traducere și apostilare/supralegalizare acte de emigrare în țările din Asia sau Oceania
 • Traducere și apostilare/supralegalizare acte de emigrare în țările din Africa
 • Traducere și apostilare acte de emigrare în alte țări din Europa

Vă stăm la dispoziție pentru apostilarea/supralegalizarea actelor dvs. și pentru traducerea în/din italiană, după cum urmează:

 • Traduceri adeverințe medicale în/din italiană
 • Traduceri certificate medicale în/din italiană
 • Traduceri dovezi de vaccinare/aviz epidemiologic în/din italiană
 • Traduceri referate/fișe/rapoarte medicale în/din italiană
 • Traduceri recomandări medicale în/din italiană
 • Traducerea în/din italiană a buletinelor de analize și alte documente medicale emise de unități sanitare publice sau private:
  • Traducere raport RMN, CT, PET/CT, ecografie, radiografie în/din italiană
  • Traducere rezultate analize biochimice în/din italiană
  • Traducere rezultate analize histopatologice (biopsii) în/din italiană
  • Traducere rezultate examne imunohistochimice în/din italiană
  • Traducere rezultate examene colonoscopice în/din italiană
  • Traducere rezultate examene medicale de orice natură în/din italiană
  • Traducere bilet de ieșire/de externare din spital în/din italiană
  • Traducere bilet de internare în/din italiană
 • Traducerea în/din italiană a buletinelor de analize pentru obținerea vizelor de muncă
 • Traducere prescriptie medicală/rețetă în/din italiană
 • Traducere certificat de încadrare în grad de handicap în/din italiană
 • Traduceri asigurări medicale, de sănătate, de viață, de călătorie în/din italiană

Pentru înmatricularea unei mașini, achiziționată dintr-o altă țară, puteți avea nevoie de traducerea actelor auto: actul de înstrăinare (în funcție de proveniență - contractul de vânzare-cumpărare, dacă a fost cumpărat de la o persoană fizică SAU factura de achiziție, dacă este achiziționat de la persoană juridică), certificatul de înmatriculare/brief eliberat de autoritățile statului unde a fost înregistrat autoturismul, cartea mașinii etc..

Vă oferim servicii complete de traducere autorizată și legalizată a tuturor actelor auto, după cum urmează

Pentru alte detalii legate de formalitățile de înmatriculare consultați pagina de Acte Auto

Vă stăm la dispoziție pentru apostilarea/supralegalizarea actelor dvs. și pentru traducerea în/din limba italiană a documentelor dvs., după cum urmează:

 • Traduceri hotărâri/sentințe/decizii judecătorești în/din italiană
 • Traduceri acte emise de Parchete (Ministerul Public) în/din italiană
 • Traduceri acte emise de executorul judecătoresc în/din italiană
 • Traduceri acte emise de Oficiul Registrului Comerțului în/din italiană
 • Traduceri declarații oficiale în/din italiană
 • Traduceri acte notariale emise de Notarii Publici în/din italiană
 • Traducere acord de confidențialitate în/din italiană
 • Traducere contract de prestări servicii în/din italiană
 • Traducere contract de leasing în/din italiană
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare în/din italiană
 • Traduceri contracte specifice în/din italiană
 • Traducere raport judicial în/din italiană
 • Traducere scrisoare de credit în/din italiană
 • Traducere certificat ISO management de calitate în/din italiană
 • Traducere alte acte juridice în/din italiană

Vă stăm la dispoziție pentru apostilarea/supralegalizarea actelor dvs. și pentru traducerea în/din limba italiană a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere procură/împuternicire în/din italiană
 • Traduceri înscrisuri sub semnătura privată cu dată certă în/din italiană
 • Traduceri declarații în/din italiană
 • Traducere certificat de divorț în/din italiană
 • Traducere convenții matrimoniale în/din italiană
 • Traducere certificat de moștenitor în/din italiană
 • Traducere testament în/din italiană
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare în/din italiană
 • Traducere contract de comodat în/din italiană
 • Traducere acte de ipotecă în/din italiană
 • Traducere contract de închiriere în/din italiană
 • Traducere contract de mandat în/din italiană
 • Traducere declarații notariale în vederea înființării unei societăți comerciale/companii în/din italiană
 • Traducere declarație ieșire copil minor din țară în/din italiană
 • Traducere acte emise de Ambasade sau Consulate în/din italiană
 • Traduceri alte acte notariale/consulare în/din italiană

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, în/din italiană, după cum urmează:

 • Traduceri construcții în/din italiană
 • Traduceri fizică în/din italiană
 • Traduceri optică în/din italiană
 • Traduceri domeniul petrolului și gazelor în/din italiană
 • Traduceri industria lemnului în/din italiană
 • Traduceri industrie ușoară în/din italiană
 • Traduceri industrie metalurgică în/din italiană
 • Traduceri industrie navală în/din italiană
 • Traduceri domeniul energetic în/din italiană
 • Traduceri industria alimentară în/din italiană
 • Traduceri industria auto în/din italiană
 • Traduceri inginerie în/din italiană
 • Traduceri telecomunicații în/din italiană
 • Traduceri chimie în/din italiană
 • Traduceri modă/fashion în/din italiană
 • Traduceri accesorii în/din italiană
 • Traduceri turism în/din italiană
 • Traduceri documente și declarații pentru licitații în/din italiană
 • Traduceri caiete de sarcini în/din italiană
 • Traduceri manuale de utilizare echipamente în/din italiană
 • Traduceri manuale de utilizare utilaje în/din italiană
 • Traduceri carte tehnică în/din italiană
 • Traduceri fișe tehnice în/din italiană
 • Traduceri descriere de produs în/din italiană
 • Traduceri certificate de garanție în/din italiană
 • Traduceri instrucțiuni de folosire/specificații tehnice utilaje și echipamente în/din italiană
 • Traduceri descriere a procesului tehnologic de producție sau fabricație în/din italiană
 • Traduceri studii fezabilitate în/din italiană
 • Traduceri planuri cadastrale în/din italiană
 • Traduceri certificate de urbanism în/din italiană
 • Traduceri contracte cu termeni tehnici în/din italiană
 • Traduceri cataloage de produse și materiale publicitare cu limbaj tehnic în/din italiană
 • Traduceri cerificate și documentație managementul calității ISO în/din italiană
 • Traduceri alte documente/documentații tehnice în/din italiană

Oferim cele mai bune soluții de traducere a documentelor pentru companii/firme și instituții.

 • Traducere facturi comerciale externe (invoice) în/din italiană
 • Traducere certificate fitosanitare în/din italiană
 • Traducere certificate sanitar-veterinare în/din italiană
 • Traducere declarații de producător în/din italiană
 • Traducere certificate de producător în/din italiană
 • Traducere certificate de calitate în/din italiană
 • Traducere certificate de origine a mărfurilor în/din italiană
 • Traducere alte documente comerciale în/din italiană

LISTĂ SERVICII TRADUCERE ITALIANĂ

1

Traduceri autorizate italiană

Documentele dvs. vor fi traduse în/din limba italiană de către unul din traducătorii noștri autorizați de Ministerul Justiției din România. Vom pregăti toate documentele pentru traducerea autorizată în/din italiană (scanare, printare, fotocopiere, aranjare în pagină, aplicarea textului cerut de lege – care atestă autorizarea traducătorului etc.)

Traduceri legalizate italiană

Actele traduse în/din italiană vor fi pregătite pentru legalizarea notarială conform legislației în vigoare (prin aplicarea pe ultima pagină a încheierii de autorizare a traducătorului și a încheierii de legalizare a semnăturii traducătorului de către Notarul Public)

2

3

Traduceri italiană cu apostilă/supralegalizare

În cadrul birourilor noastre se oferă servicii complete de traducere din română în italiană, vizare, apostilare/supralegalizare a actelor a ACTELOR ORIGINALE ȘI A TRADUCERILOR.

Servicii interpretariat italiană

Serviciile de interpretariat pot fi cerute la Notarul Public, în fața autorităților publice din România sau la diverse evenimente și conferințe. În funcție de nevoile dvs., vă vom pune în legătură cu un interpret autorizat specializat pe domeniul și necesitățile dvs.

4

Notă: Lista de mai sus este una orientativă. Oferim servicii de traducere și legalizări pentru orice localitate din România din aria de acoperire a curierului nostru partener. Astfel, nu ezitați să ne contactați, chiar dacă localitatea dvs. nu se află în lista de mai sus.

SERVICII DE OBȚINERE A VIZELOR DE CĂLĂTORIE PENTRU PESTE 80 DE STATE DIN LUME

Pentru detalii despre necesitatea obținerii unei vize și procedurile aplicabile, consultați secțiunea OBȚINERE VIZE.

Cum procedez pentru a beneficia de serviciile de traducere italiană?

Deoarece punem accentul pe utilizarea cât mai eficientă a timpului și reducerea costurilor pentru clienții noștri, subliniem faptul că indiferent dacă locuiți în București, în alt județ sau în afara României, NU ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA dvs. la birourile noastre! Toate detaliile pot fi transmise prin APLICAȚIA ONLINE de mai jos sau via e-mail.

CU T&B INTERNATIONAL PROCESUL DE TRADUCERE ÎN italiană A DOCUMENTELOR ESTE SIMPLU, RAPID ȘI SIGUR
Aplicați ONLINE 24/7

Completați datele în aplicație și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va prelua cazul dvs. și în cel mai scurt timp veți primi o ofertă personalizată

Transmiteți documentele

Transmiteți documentele prin e-mail, curier sau personal la birourile noastre. Ne ocupăm de traducerea documentelor dvs. în/din italiană.

Primiți traducerea legalizată în italiană !

Vă returnăm documentele prin metoda aleasă de dvs. (curier rapid sau predare personală la birourile noastre).

Cât durează toate procedurile pentru traduceri în italiană?

Durata totală depinde de volumul de acte/documente, de complexitatea procedurilor, dacă aveți nevoie sau nu de legalizare și apostilare/suralegalizare, motiv pentru care nu se poate preciza durata exactă fără o evaluare prealabilă. Vă vom furniza toate detaliile privind termenul de predare de îndată ce primim solicitarea dvs. prin aplicația online de mai jos sau pe e-mail.

Cu titlu orientativ, vă informăm că traducerea autorizată a unui act personal tipizat este gata în 1 zi lucrătoare.

Care sunt costurile pentru traducerile în italiană?

Costul total pentru traducerea unui document în/din italiană depinde de numărul de pagini și de dificultatea textului. O pagină standard de traducere conține 2000 de caractere cu spații. În cazul actelor tipizate tariful se aplică per pagină, indiferent de numărul de caractere.

În cazul documentelor cu limbaj specializat costul per pagină este mai ridicat, în timp ce, pentru actele tipizate, se aplică tariful minim.

De asemenea, dacă se dorește legalizarea notarială și apostilarea/supralegalizarea ulterioară, se adaugă tarifele percepute pentru aceste servicii.

Cum plătesc pentru serviciul de traduceri italiană?

Facturarea se realizează în LEI (în cazul persoanelor rezidente în România) și în EUR (în cazul persoanelor rezidente în străinătate – la cursul de schimb al BNR) iar factura de plată este transmisă pe e-mail.

MODALITĂȚI DE PLATĂ
 • ONLINE cu cardul bancar emis sub una din siglele: VISA, Mastercard, American Express, Discover, JCB, Wright Express, Carte Blanche, Diner’s Club (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu un link prin accesarea căruia veți putea plăti online direct cu cardul dvs.)
 • Plată prin transfer bancar (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face transferul bancar – direct prin Internet Banking sau prin ordin de plată la ghișeul băncii)
 • Depunere numerar direct la casieria băncii (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face plata direct la casieria băncii)
Pentru o estimare a costurilor TOTALE vă rugăm să folosiți formularul de mai jos și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va analiza solicitarea dvs. și vă va transmite o ofertă adaptată nevoilor dvs.