Sunteți în posesia unor acte redactate în rusă și urmează să vă deplasați în străinătate pentru a întreprinde diverse formalități pe baza acestora sau pur și simplu aveți nevoie de traducerea unor documente din rusă în greacă (neogreacă)?

Dacă răspunsul este afirmativ la cel puțin una din aceste întrebări, Centrul T&B International este soluția!

Ce servicii oferă Centrul de Vize și Legalizări T&B International?

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International cu sediul în centrul Bucureștiului (România) se asigură servicii specializate de asistență și consiliere pentru obținerea vizelor și permiselor de ședere pentru peste 100 de state din întreaga lume, servicii complete de traducere în/din peste 30 de limbi și servicii de vizare, apostilare sau supralegalizare a documentelor ce urmează să fie folosite în orice stat din lume.

Vă oferim consiliere GRATUITĂ în vederea estimării costurilor și a timpului necesar pentru toate procedurile de traducere și legalizare a documentelor dvs.

Misiunea noastră este de a economisi timp în favoarea dvs., de a vă scuti de drumuri și de vă oferi o experiență transparentă fară a lua contact cu procese birocratice complexe de cele mai multe ori puțin înțelese.

Ce trebuie să știți despre traduceri?

Traducerile pot fi simple, autorizate sau legalizate. Multe persoane se întreabă care este diferența dintre acestea. Pentru a veni în spijinul dvs., în continuare vă explicăm ce presupune fiecare dintre acestea.

Traducerile simple sunt considerate traduceri care nu necesită ştampila şi semnătura unui traducător autorizat de Ministerul Justiţiei. În cazul actelor oficiale care urmează să fie folosite în România, de obicei autoritățile solicită o traducere autorizată sau legalizată. Vă recomandăm să apelați la traduceri simple doar atunci când situațiile vă permit (de obicei când documentele nu se vor utiliza pentru realizarea unor formalități administrative/oficiale).

Traducerile autorizate sunt traducerile realizate de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România. Acestea poartă semnătura și ștampila traducătorului autorizat care a efectuat traducerea. De asemenea, acestea prezintă la finalul documentului încheierea prin care traducătorul autorizat certifică exactitatea traducerii documentului original și faptul că prin traducere nu a fost denaturat conținutul original al textului sau shimbat în vreun fel sensul anumitor cuvinte sau fraze.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Doar traducerile autorizate pot fi legalizate de către Notarul Public.

Traducerile legalizate nu trebuie confundate cu traducerile autorizate. Traducerile legalizate sunt acele traduceri care pe lângă ștampila și semnătura traducătorului au pe ultima pagină încheierea de legalizare a unui Notar Public. Spre diferență de acestea, traducerile autorizate au doar încheierea traducătorului autorizat, semnătura și ștampila acestuia.

Încheierea de legalizare a Notarului Public certifică faptul că semnătura traducătorului este autentică și că traducătorul deține o autorizație emisă de Ministerul Justiției.

Poate deveni o traducere simplă realizată de dvs. sau de un traducător neautorizat o traducere autorizată? Da, acest lucru este posibil. Procedeul prin care acestea pot deveni autorizate se numește colaționare, adică revizuirea de către un traducător autorizat a traducerii simple. În urma verificării de către acesta și corectării documentului, îl vizează prin ștampilarea și semnarea acestuia.

Pentru a putea legaliza o traducere este nevoie de prezentarea documentelor în original în fața Notarului Public. Acestea trebuie să fie autentice (acte de stare civilă, diplome etc.), cu dată certă (documente în copie legalizată, documente cu dată certă în fața notarului), cu legalizare de semnătură etc.

Traducerile legalizate vor avea atașată la final o copie după actul original după care a fost realizată traducerea, fiecare pagină va fi numerotată, ștampilată și semnată de traducătorul autorizat. Acestea se pregătesc în două exemplare de traducătorul autorizat: un exemplar pentru client și un exemplar care rămâne în arhiva Notarului Public.

Notă: Actele oficiale străine pentru a fi recunoscute în România trebuie să fie certificate cu apostila de la Haga (în cazul în care au fost emise într-un stat semnatar al Convenției de la Haga) sau supralegalizate pe cale administrativă și consulară (de către Ministerul Afacerilor Externe din țara de origine a actului și ulterior de Ambasada țării în care urmează să fie utilizat actul acreditată în țara emitentă a actului) – în cazul în care actul a fost emis într-un stat nesemnatar al Convenției de la Haga. Se face excepție de la obligativitatea apostilării/supralegalizării, în cazul în care actul provine dintr-un stat cu care țara de destinație a încheiat acorduri privind scutirea de obligativitatea aplicării apostilei sau a supralegalizării.
Ce tip de documente traducem din limba rusă în limba greacă (neogreacă)?

Indiferent de tipul documentelor pe care doriți să le traducem, Centrul T&B International vă oferă soluția perfectă. Indiferent că vorbim de documente tipizate sau de documente cu un grad ridicat de dificultate, specialiștii vor face în asa fel încât rezultatul să fie la cele mai înalte standarde de calitate.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba rusă în limba greacă (neogreacă) a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere acte de stare civilă din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere certificat de naștere din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere certificat de căsătorie din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere certificat de deces din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducere extrase/certificate din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere certificate de divorț din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere extrase de pe actele de stare civilă din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere certificate de schimbare a numelui pe cale administrativă din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere acte care atestă componența familiei din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere adeverință privind starea civilă/dovadă celibat din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere Certificat de atestare a domiciliului și a cetățeniei române din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducere caziere din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere cazier judiciar din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere cazier auto din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere cazier fiscal din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducere acte de identitate/permise din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere carte/buletin de identitate
  • Traducere pașaport
  • Traducere permis de rezidență
  • Traducere permis de conducere
 • Traducere adeverințe din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere adeverință de la locul de muncă din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere adeverință de student din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere adeverință de pensionar/talon de pensie din rusă în greacă (neogreacă)
  • Alte tipuri de adeverințe din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducere alte acte personale sau profesionale din rusă în greacă (neogreacă)

Vă stăm la dispoziție pentru pentru traducerea din limba rusă în limba greacă (neogreacă), după cum urmează:

 • Traducere acte de studii preuniversitare din rusă în greacă (neogreacă):
  • Traducere diplomă/certificat de absolvire studii gimnaziale din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere diplomă de absolvire a școlii profesionale din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere diplomă de bacalaureat din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere diplomă de studii postliceale din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere foi matricole din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere planuri de învățământ din rusă în greacă (neogreacă)
  • Altele
 • Traducere acte de studii universitare și post-universitare din rusă în greacă (neogreacă):
  • Traducere diplomă de licență din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere diplomă de master din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere diplomă de Doctor (PhD) din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere diplomă de studii postuniversitare din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere diplomă de absolvire din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere adeverințe de absolvire din rusă în greacă (neogreacă) (care înlocuiesc diploma până la eliberarea acesteia)
  • Traducere supliment la diplomă (foaie matricolă/situație școlară) din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traduceri programe analitice din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere adeverințe care atestă calitate de student din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere atestate de echivalare a studiilor din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere certificate de pregătire didactică din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere alte acte de studii din rusă în greacă (neogreacă)

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba rusă în limba greacă (neogreacă) a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducerea din rusă în greacă (neogreacă) a actelor privind calificarea/specializarea pentru activitățile din domeniul medical (medici, medici dentiști, asistenți medicali, moșe, farmaciști, tehnicieni dentari, psihologi etc.): certificate de membru, certificate de conformitate, adeverințe de rezident, adeverințe de confirmare, adeverințe privind stagiile efectuate, recomandări, atestate de liberă practică etc.;
 • Traducerea din rusă în greacă (neogreacă) a actelor privind calificarea/speciflicarea pentru activitățile din domeniul veterinar;
 • Traducere acte care atestă profesia de Arhitect din rusă în greacă (neogreacă);
 • Traducerea din rusă în greacă (neogreacă) a actelor dovedesc calificarea/pregătirea în diferite meserii:
  • Traducere certificate/diplome de absolvire din rusă în greacă (neogreacă);
  • Traducere certificate de calificare profesională din rusă în greacă (neogreacă);
  • Traducere certificate de competente profesionale din rusă în greacă (neogreacă);
  • Traducere atestate privind calificarea/pregătirea și experiența profesională din rusă în greacă (neogreacă);
  • Traducere certificate de atestare (tehnico-profesională etc.) din rusă în greacă (neogreacă);
  • Traducere certificate de pregătire profesională din rusă în greacă (neogreacă);
  • Traducere adeverințe care atestă calificarea din rusă în greacă (neogreacă);
  • Traducere alte acte care dovedesc calificarea în diferite meserii din rusă în greacă (neogreacă).
 • Traducerea din rusă în greacă (neogreacă) a certificatelor de competență ale personalului maritim navigant;
 • Traducerea din rusă în greacă (neogreacă) a Brevetelor de Turism;
 • Traducerea din rusă în greacă (neogreacă) a atestatelor pentru artiștii liber profesioniști;
 • Traducere acte șoferi profesioniști din rusă în greacă (neogreacă).

Vă ajutăm să vă prezentați într-un mod profesionist în fața potențialilor angajatori. Prima impresie contează foarte mult!

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba rusă în limba greacă (neogreacă), după cum urmează:

 • Traducere CV (Curriculum Vitae) din rusă în greacă (neogreacă);
 • Traducere scrisoare de intenție din rusă în greacă (neogreacă);
 • Traduceri scrisori de recomandare din rusă în greacă (neogreacă);
 • Traducere acte care atestă vechimea în muncă, în domeniu și în specialitate din rusă în greacă (neogreacă);
 • Traducere cazier judiciar pentru angajare din rusă în greacă (neogreacă);
 • Traducere acte de studii/acte care atestă calificarea (specializarea) profesională din rusă în greacă (neogreacă);
 • Traducere alte acte personale pentru angajare din rusă în greacă (neogreacă).

Dacă urmează să emigrați în străinătate, cel mai probabil, în funcție de țara de destinație, va trebui întocmit un dosar.

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba rusă în limba greacă (neogreacă) și în orice altă limbă a actelor dvs.

Cei mai mulți dintre clienții noștri aplează la serviciile noastre de:

 • Traducere acte de emigrare în Canada
 • Traducere acte de emigrare în SUA
 • Traducere acte de emigrare în Australia
 • Traducere acte de emigrare în Noua Zeelandă
 • Traducere acte de emigrare în țările din Orientul Mijlociu
 • Traducere acte de emigrare în țările din America Latină
 • Traducere acte de emigrare în țările din Asia sau Oceania
 • Traducere acte de emigrare în țările din Africa
 • Traducere acte de emigrare în alte țări din Europa

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba rusă în limba greacă (neogreacă), după cum urmează:

 • Traduceri adeverințe medicale din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri certificate medicale din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri dovezi de vaccinare/aviz epidemiologic din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri referate/fișe/rapoarte medicale din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri recomandări medicale din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducerea din rusă în greacă (neogreacă) a buletinelor de analize și alte documente medicale emise de unități sanitare publice sau private:
  • Traducere raport RMN, CT, PET/CT, ecografie, radiografie din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere rezultate analize biochimice din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere rezultate analize histopatologice (biopsii) din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere rezultate examne imunohistochimice din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere rezultate examene colonoscopice din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere rezultate examene medicale de orice natură din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere bilet de ieșire/de externare din spital din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere bilet de internare din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducerea din rusă în greacă (neogreacă) a buletinelor de analize pentru obținerea vizelor de muncă
 • Traducere prescriptie medicală/rețetă din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducere certificat de încadrare în grad de handicap din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri asigurări medicale, de sănătate, de viață, de călătorie din rusă în greacă (neogreacă)

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba rusă în limba greacă (neogreacă) a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere Certificat de rezidență fiscală din rusă în greacă (neogreacă) (pentru evitarea dublei impuneri)
 • Traducere Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducere din rusă în greacă (neogreacă) a adeverințelor de venit eliberate autoritățile fiscale sau de angajator
 • Taducere alte acte cu caracter fiscal din rusă în greacă (neogreacă)

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea rusă în limba greacă (neogreacă) a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere autorizații din rusă în greacă (neogreacă) (de procurare armă și muniție, de liberă practică, pentru desfășurarea activitătii de diriginte de șantier etc.);
 • Traducere avize din rusă în greacă (neogreacă);
 • Traducere decizii din rusă în greacă (neogreacă) (de pensionare, medicală asupra capacității de muncă, privind încetarea/suspendarea plății ajutorului de șomaj, de acordare / suspendare a indemnizației pentru creșterea copilului, de acordare a alocației de stat pentru copii etc.);
 • Traducere dispoziții din rusă în greacă (neogreacă);
 • Traducere atestate din rusă în greacă (neogreacă) (pentru exercitarea profesiei de agent de pază și ordine, de detectiv particular, de persoană sau familie aptă să adopte etc.);
 • Traducere licențe din rusă în greacă (neogreacă) (de antrenor, de funcționare a societăților specializate sau a cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.);
 • Traducere extrase ale registrelor deținute de un organ al administrației publice, atestate, adeverințe și certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atestă o anumită calitate sau un drept, în vederea valorificării anumitor drepturi etc..

Pentru înmatricularea unei mașini, achiziționată dintr-o altă țară, puteți avea nevoie de traducerea actelor auto: actul de înstrăinare (în funcție de proveniență - contractul de vânzare-cumpărare, dacă a fost cumpărat de la o persoană fizică SAU factura de achiziție, dacă este achiziționat de la persoană juridică), certificatul de înmatriculare/brief eliberat de autoritățile statului unde a fost înregistrat autoturismul, cartea mașinii etc..

Vă oferim servicii complete de traducere autorizată și legalizată a tuturor actelor auto, după cum urmează

Pentru alte detalii legate de formalitățile de înmatriculare consultați pagina de Acte Auto

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba rusă în limba greacă (neogreacă) a documentelor dvs., după cum urmează:

 • Traduceri hotărâri/sentințe/decizii judecătorești din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri acte emise de Parchete din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri acte emise de executorul judecătoresc din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri acte emise de Oficiul Registrului Comerțului din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri declarații oficiale din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri acte notariale emise de Notarii Publici din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducere acord de confidențialitate din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducere contract de prestări servicii din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducere contract de leasing din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri contracte specifice din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducere raport judicial din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducere scrisoare de credit din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducere certificat ISO management de calitate din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducere alte acte juridice din rusă în greacă (neogreacă)

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea rusă în limba greacă (neogreacă) a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere procură/împuternicire din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri înscrisuri sub semnătura privată cu dată certă din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri declarații din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducere certificat de divorț din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducere convenții matrimoniale din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducere certificat de moștenitor din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducere testament din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducere contract de comodat din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducere acte de ipotecă din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducere contract de închiriere din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducere contract de mandat din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducere declarații notariale în vederea înființării unei societăți comerciale/companii din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducere declarație ieșire copil minor din țară din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducere acte emise de Ambasade sau Consulate din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri alte acte notariale/consulare din rusă în greacă (neogreacă)

Pot exista situații concrete în care oficialitățile din România vă pot solicita să prezentați anumite extrase, scrisori sau alte documente bancare. Fie că este vorba de un credit bancar pe care doriți să îl faceți sau de alte situații în care vi se cere să demonstrați realizările financiare, vă stăm la dispoziție pentru traducerea din limba rusă în limba greacă (neogreacă) sau în orice altă limbă a actelor dvs. după cum urmează:

 • Traducere extras de cont din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducere bilanț/balanță contabilă din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducere raport financiar sau contabil din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducere documente experitiză contabilă sau de audit din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducere proiect de finanțare din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducere plan de afaceri din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducere contract de prestări servicii din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducere contract de ipotecă din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducere scrisoare de bonitate din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducere scrisori de garanție bancară din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducere documente de analiză economică sau financiară din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri alte documente financiar-bancare din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducere lucrare de diplomă din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducere lucrare/teză de licență din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducere lucrare de disertație din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducere teză de doctorat din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducere rezumate lucrări de licență/disertație din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducere rezumat teză de doctorat din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducere rezumat (abstract) la lucrare din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traducere alte lucrări științifice sau de alt tip din rusă în greacă (neogreacă)

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba rusă în limba greacă (neogreacă) sau orice altă limbă, după cum urmează:

 • Traduceri construcții din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri fizică din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri optică din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri domeniul petrolului și gazelor din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri industria lemnului din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri industrie ușoară din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri industrie metalurgică din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri industrie navală din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri domeniul energetic din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri industria alimentară din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri industria auto din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri inginerie din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri telecomunicații din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri chimie din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri modă/fashion din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri accesorii din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri turism din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri documente și declarații pentru licitații din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri caiete de sarcini din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri manuale de utilizare echipamente din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri manuale de utilizare utilaje din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri carte tehnică din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri fișe tehnice din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri descriere de produs din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri certificate de garanție din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri instrucțiuni de folosire/specificații tehnice utilaje și echipamente din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri descriere a procesului tehnologic de producție sau fabricație din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri studii fezabilitate din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri planuri cadastrale din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri certificate de urbanism din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri contracte cu termeni tehnici din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri cataloage de produse și materiale publicitare cu limbaj tehnic din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri cerificate și documentație managementul calității ISO din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri alte documente/documentații tehnice din rusă în greacă (neogreacă)

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, din limba rusă în limba greacă (neogreacă) sau orice altă limbă.

 • Traduceri studii clinice, biologice, farmacologice din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri rusă-greacă (neogreacă) pentru centre (cabinete) medicale, spitale, clinici etc.
 • Traduceri rusă-greacă (neogreacă) pentru centre stomatologice
 • Traduceri rusă-greacă (neogreacă) pentru producători și distribuitori de medicamente
 • Traduceri rusă-greacă (neogreacă) pentru producători și distribuitori de echipamente medicale
 • Traduceri manual de instrucțiuni și aparate medicale din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri ghid (manual) de utilizare, prospecte medicament din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri lucrări de specialitate din rusă în greacă (neogreacă)
 • Traduceri alte documente/documentații medicale, farmacologice din rusă în greacă (neogreacă)

Oferim cele mai bune soluții de traducere a documentelor pentru companii/firme și instituții.

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea contractelor dvs. a documentelor business, comerciale sau de orice alt tip, fie din limba rusă în limba greacă (neogreacă), fie din limba greacă (neogreacă) în limba rusă, precum și în orice alte limbi.

 • TRADUCERE DOCUMENTE COMERCIALE din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere facturi comerciale externe (invoice) din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere certificate fitosanitare din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere certificate sanitar-veterinare din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere declarații de producător din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere certificate de producător din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere certificate de calitate din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere certificate de origine a mărfurilor din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere alte documente comerciale din rusă în greacă (neogreacă)
 • TRADUCERE ACTE FIRMĂ din rusă în greacă (neogreacă) (acte emise de Oficiciul Registrului Comerțului)
  • Traducere Certificat de Înregistare a Societăților Comerciale din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere Certificat Constatator din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere declarații oficiale - mențiuni de înregistrare, dată certă etc. din rusă în greacă (neogreacă)
 • TRADUCERE ALTE DOCUMENTE din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere act constitutiv din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere hotărâre generală a asociaților sau a acționarilor (hotărâre AGA) din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere declarații, rezoluții, decizii din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere acorduri de confidențialitate din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere certificate ISO de managementul calității din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traduceri contracte angajați din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere plan de afaceri (business plan) din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere caiet de sarcini din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traduceri coduri de conduită din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere ghid de bună practică din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traduceri regulamente interne și de ordine interioară din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere contracte cu partenerii, clienții și furnizorii din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere certificate de atestare fiscală din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere certificat de rezidență fiscală din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traduceri acte contabile (bilanțuri etc.) din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere acte pentru licitații din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traducere corespondență de afaceri din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traduceri CV-uri din rusă în greacă (neogreacă)
  • Traduceri orice alte documente din rusă în greacă (neogreacă)

Notă: Lista de mai sus este una orientativă. Oferim servicii de traducere și legalizări pentru orice localitate din România din aria de acoperire a curierului nostru partener. Astfel, nu ezitați să ne contactați, chiar dacă localitatea dvs. nu se află în lista de mai sus.

LISTĂ SERVICII

TRADUCERI AUTORIZATE din rusă în greacă (neogreacă)
TRADUCERI LEGALIZATE din rusă în greacă (neogreacă)

Livrarea documentelor se face prin metoda aleasa de dvs. Vă reamintim că putem livra documentele prin curier rapid atât în București, cât și în orice altă localitate din România sau din străinătate.

ATENȚIE! Pentru legalizarea notarială, traducerea ce se face dintr-o limbă străină într-o altă limbă străină, va fi însoțită de o traducere în limba română, semnată de același traducător care realizează traducerea inițială. Traducerea în română este necesară pentru ca Notarul Public să poată verifica conținutul înscrisului. Traducerea în limba română se va păstra la dosar.

SERVICII DE OBȚINERE A VIZELOR DE CĂLĂTORIE PENTRU PESTE 80 DE STATE DIN LUME

Pentru detalii despre necesitatea obținerii unei vize și procedurile aplicabile, consultați secțiunea OBȚINERE VIZE.

Cum procedez pentru a beneficia de serviciile Centrului T&B International?

Deoarece punem accentul pe utilizarea cât mai eficientă a timpului și reducerea costurilor pentru clienții noștri, subliniem faptul că indiferent dacă locuiți în București, în alt județ sau în afara României, NU ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA dvs. la birourile noastre! Toate detaliile pot fi transmise prin APLICAȚIA ONLINE de mai jos sau via e-mail.

CU T&B INTERNATIONAL PROCESUL DE TRADUCERE A DOCUMENTELOR ESTE SIMPLU, RAPID ȘI SIGUR
Aplicați ONLINE 24/7

Completați datele în aplicație și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va prelua cazul dvs. și în cel mai scurt timp veți primi o ofertă personalizată

Transmiteți documentele

Transmiteți documentele prin e-mail, curier sau personal la birourile noastre. Ne ocupăm de traducerea documentelor dvs..

Primiți documentele traduse și legalizate!

Vă returnăm documentele prin metoda aleasă de dvs. (curier rapid sau predare personală la birourile noastre).

Cât durează toate procedurile?

Durata totală depinde de volumul și tipul de acte/documente, motiv pentru care nu se poate preciza durata exactă fără o evaluare prealabilă. Vă vom furniza toate detaliile privind termenul de predare de îndată ce primim solicitarea dvs. prin aplicația online de mai jos sau pe e-mail.

Cu titlu orientativ, vă informăm că traducerea autorizată a unui act personal tipizat este gata în 1 zi lucrătoare.

Care sunt costurile?

Costul total pentru traducerea unui document depinde de numărul de pagini și de dificultatea textului. O pagină standard de traducere conține 2000 de caractere cu spații. În cazul actelor tipizate tariful se aplică per pagină, indiferent de numărul de caractere.

În cazul documentelor cu limbaj specializat costul per pagină este mai ridicat, în timp ce, pentru actele tipizate, se aplică tariful minim.

De asemenea, dacă se dorește legalizarea notarială, se adaugă tarifele percepute pentru aceste servicii.

Cum plătesc?

Facturarea se realizează în LEI (în cazul persoanelor rezidente în România) și în EUR (în cazul persoanelor rezidente în străinătate – la cursul de schimb al BNR) iar factura de plată este transmisă pe e-mail.

MODALITĂȚI DE PLATĂ
 • ONLINE cu cardul bancar emis sub una din siglele: VISA, Mastercard, American Express, Discover, JCB, Wright Express, Carte Blanche, Diner’s Club (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu un link prin accesarea căruia veți putea plăti online direct cu cardul dvs.)
 • Plată prin transfer bancar (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face transferul bancar – direct prin Internet Banking sau prin ordin de plată la ghișeul băncii)
 • Depunere numerar direct la casieria băncii (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face plata direct la casieria băncii)
Pentru o estimare a costurilor TOTALE vă rugăm să folosiți formularul de mai jos și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va analiza solicitarea dvs. și vă va transmite o ofertă adaptată nevoilor dvs.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea folosirii acestora și a politicii noastre de utilizare a fișierelor de tip cookies. Am înțeles