Aveți nevoie de traduceri în/din rusă?

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International aveți la dispoziție o gamă completă de servicii profesionale de traduceri autorizate sau legalizate în/din limba rusă, precum și pentru peste alte 30 de limbi. De asemenea, vă oferim servicii specializate de asistență și consiliere pentru obținerea vizelor și permiselor de ședere pentru peste 100 de state din întreaga lume și servicii de vizare, apostilare sau supralegalizare a documentelor ce urmează să fie folosite în orice stat din lume.

Vă oferim consiliere GRATUITĂ în vederea estimării costurilor și a timpului necesar pentru toate procedurile de traducere și legalizare a documentelor dvs. Vom stabili împreună, în funcție de caz, ce traducere vă este necesară (autorizată, legalizată sau apostilată/supralegalizată).

Misiunea noastră este de a economisi timp în favoarea dvs., de a vă scuti de drumuri și de vă oferi o experiență transparentă fară a lua contact cu procese birocratice complexe de cele mai multe ori puțin înțelese.

Traduceri simple rusă

Traducerile simple în rusă sunt considerate traduceri care nu necesită ştampila şi semnătura unui traducător autorizat de Ministerul Justiţiei.

Traduceri autorizate rusă

Traducerile autorizate în rusă sunt traducerile realizate de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România. Acestea pot fi ulterior legalizate de către un Notar Public.

Traduceri legalizate rusă

Traducerile legalizate în rusă sunt acele traduceri care pe lângă ștampila și semnătura traducătorului au pe ultima pagină încheierea de legalizare a unui Notar Public și pot fi ulterior apostilate sau supralegalizate

Traduceri rusă cu apostilă

Dacă traducerea în rusă este după un act oficial ce urmează să fie folosită pe teritoriul unui stat semnatar al Convenției de la Haga, pentru a fi recunoscută trebuie să fie certificată cu Apostila de la Haga (apostilată).

Traduceri rusă supralegalizate

Dacă traducerea în rusă este după un act oficial ce urmează să fie folosită pe teritoriul unui stat nesemnatar al Convenției de la Haga, acesta trebuie să fie supralegalizată pe cale administrativă și consulară.

Interpretariat rusă

Oferim servicii de interpretariat rusă la Notarul Public, la Oficiul stării civile sau oriunde este necesară prezența unui interpret autorizat, în funcție de nevoile dvs.

Traduceri de specialitate în/din limba rusă

Indiferent de tipul documentelor pe care doriți să le traducem, Centrul T&B International vă oferă soluția perfectă. Indiferent că vorbim de documente tipizate sau de documente cu un grad ridicat de dificultate, specialiștii vor face în asa fel încât rezultatul să fie la cele mai înalte standarde de calitate.

Dacă urmează să vă deplasați în străinătate pentru diverse scopuri, pentru efectuarea unor formalități veți avea nevoie de prezentarea actelor românești. Acestea, pentru a putea fi recunoscute, și deci pentru a produce efecte, trebuie să fie legalizate corespunzător (apostilate/supralegalizate) și traduse în limba țării de destinație.

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru apostilarea/supralegalizarea actelor dvs. și pentru traducerea din română în limba rusă, după cum urmează:

 • Traducere acte de stare civilă în/din rusă
  • Traducere certificat de naștere în/din rusă
  • Traducere certificat de căsătorie în/din rusă
  • Traducere certificat de deces în/din rusă
 • Traducere extrase/certificate în/din rusă
  • Traducere certificate de divorț în/din rusă
  • Traducere extrase de pe actele de stare civilă în/din rusă
  • Traducere certificate de schimbare a numelui pe cale administrativă în/din rusă
  • Traducere acte care atestă componența familiei în/din rusă
  • Traducere adeverință privind starea civilă/dovadă celibat în/din rusă
  • Traducere Certificat de atestare a domiciliului și a cetățeniei române în/din rusă
 • Traducere caziere în/din rusă
  • Traducere cazier judiciar în/din rusă
  • Traducere cazier auto în/din rusă
  • Traducere cazier fiscal în/din rusă
 • Traducere acte de identitate/permise în/din rusă
  • Traducere carte/buletin de identitate
  • Traducere pașaport
  • Traducere permis de rezidență
  • Traducere permis de conducere
 • Traducere adeverințe în/din rusă
  • Traducere adeverință de la locul de muncă în/din rusă
  • Traducere adeverință de student în/din rusă
  • Traducere adeverință de pensionar/talon de pensie în/din rusă
  • Alte tipuri de adeverințe în/din rusă
 • Traducere alte acte personale sau profesionale în/din rusă

Dacă urmează să vă deplasați în străinătate pentru continuarea studiilor, în scop laboral sau în cazul în care intenționați să emigrați permanent, pentru recunoașterea actelor de studii trebuie să urmați anumite etape (în funcție de țara de destinație se va solicita inclusiv echivalarea studiilor). Actele trebuie să fie legalizate corespunzător (apostilate/supralegalizate) și traduse în limba țarii de destinație.

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru apostilarea/supralegalizarea actelor dvs. și pentru traducerea în/din limba rusă, după cum urmează:

 • Traducere acte de studii preuniversitare în/din rusă:
  • Traducere diplomă/certificat de absolvire 8 clase/de promovare a testelor naționale în/din rusă
  • Traducere diplomă de absolvire a învățământului obligatoriu de 10 ani în/din rusă
  • Traducere diplomă de absolvire a școlii profesionale în/din rusă
  • Traducere diplomă de bacalaureat în/din rusă
  • Traducere diplomă de studii postliceale în/din rusă
  • Traducere foi matricole în/din rusă
  • Traducere planuri de învățământ în/din rusă
  • Altele
 • Traducere acte de studii universitare și post-universitare în/din rusă:
  • Traducere diplomă de licență în/din rusă
  • Traducere diplomă de master în/din rusă
  • Traducere diplomă de Doctor (PhD) în/din rusă
  • Traducere diplomă de studii postuniversitare în/din rusă
  • Traducere diplomă de absolvire în/din rusă
  • Traducere adeverințe de absolvire (care înlocuiesc diploma până la eliberarea acesteia) în/din rusă
  • Traducere supliment la diplomă (foaie matricolă/situație școlară) în/din rusă
  • Traduceri programe analitice în/din rusă
  • Traducere adeverințe care atestă calitate de student în/din rusă
  • Traducere atestate de echivalare a studiilor în/din rusă
  • Traducere certificate de pregătire didactică în/din rusă
  • Traducere alte acte de studii în/din rusă

NOTE

Actele de studii trebuie vizate înainte de a fi traduse?
În marea majoritate a cazurilor DA, deoarece acestea trebuie ulterior apostilate/supralegalizate. Prin urmare, pentru apostilare sau supralegalizare este necesară vizarea în prealabil a actului de studii la Ministerul Educației Naționale – CNRED (în cazul actelor de studii universitare) sau la Inspectoratul Școlar territorial (în cazul actelor de studii preuniversitare). Vizarea se face în baza „Adeverinței de Autenticitate” emisă, la cerere, de unitatea de învățământ care a emis diploma de studii (universitatea/instituția de învățământ preuniversitar).

Vă ajutăm să vă prezentați într-un mod profesionist în fața potențialilor angajatori. Prima impresie contează foarte mult!

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru apostilarea/supralegalizarea actelor dvs. și pentru traducerea în/din rusă, după cum urmează:

 • Traducere CV (Curriculum Vitae) în/din rusă;
 • Traducere scrisoare de intenție în/din rusă;
 • Traduceri scrisori de recomandare în/din rusă;
 • Traducere acte care atestă vechimea în muncă, în domeniu și în specialitate în/din rusă;
 • Traducere cazier judiciar pentru angajare în/din rusă;
 • Traducere acte de studii/acte care atestă calificarea (specializarea) profesională în/din rusă;
 • Traducere alte acte personale pentru angajare în/din rusă.

Adițional, în cazul actelor oficiale (cazier, certificate de naștere, diplome de studii etc) vă oferim și servicii de legalizare în funcție de țara de destinație: certificare cu Apostila de la Haga sau supralegalizare pe cale administrativă și consulară.

Dacă urmează să emigrați în străinătate, cel mai probabil, în funcție de țara de destinație, va trebui întocmit un dosar. Actele românești, pentru a fi recunoscute, și deci a produce efecte trebuie să fie legalizate corespunzător (apostilate/supralegalizate) și traduse în limba țării de destinație.

Prin urmare, vă stăm la dispoziție pentru apostilarea/supralegalizarea actelor dvs. și pentru traducerea din limba română în limba rusă și în orice altă limbă.

Cei mai mulți dintre clienții noștri apelează la serviciile noastre de:

 • Traducere și apostilare acte de emigrare în Canada
 • Traducere și apostilare acte de emigrare în SUA
 • Traducere și apostilare acte de emigrare în Australia
 • Traducere și apostilare acte de emigrare în Noua Zeelandă
 • Traducere și apostilare/supralegalizare acte de emigrare în țările din Orientul Mijlociu
 • Traducere și apostilare/supralegalizare acte de emigrare în țările din America Latină
 • Traducere și apostilare/supralegalizare acte de emigrare în țările din Asia sau Oceania
 • Traducere și apostilare/supralegalizare acte de emigrare în țările din Africa
 • Traducere și apostilare acte de emigrare în alte țări din Europa

Vă stăm la dispoziție pentru apostilarea/supralegalizarea actelor dvs. și pentru traducerea în/din rusă, după cum urmează:

 • Traduceri adeverințe medicale în/din rusă
 • Traduceri certificate medicale în/din rusă
 • Traduceri dovezi de vaccinare/aviz epidemiologic în/din rusă
 • Traduceri referate/fișe/rapoarte medicale în/din rusă
 • Traduceri recomandări medicale în/din rusă
 • Traducerea în/din rusă a buletinelor de analize și alte documente medicale emise de unități sanitare publice sau private:
  • Traducere raport RMN, CT, PET/CT, ecografie, radiografie în/din rusă
  • Traducere rezultate analize biochimice în/din rusă
  • Traducere rezultate analize histopatologice (biopsii) în/din rusă
  • Traducere rezultate examne imunohistochimice în/din rusă
  • Traducere rezultate examene colonoscopice în/din rusă
  • Traducere rezultate examene medicale de orice natură în/din rusă
  • Traducere bilet de ieșire/de externare din spital în/din rusă
  • Traducere bilet de internare în/din rusă
 • Traducerea în/din rusă a buletinelor de analize pentru obținerea vizelor de muncă
 • Traducere prescriptie medicală/rețetă în/din rusă
 • Traducere certificat de încadrare în grad de handicap în/din rusă
 • Traduceri asigurări medicale, de sănătate, de viață, de călătorie în/din rusă

Pentru înmatricularea unei mașini, achiziționată dintr-o altă țară, puteți avea nevoie de traducerea actelor auto: actul de înstrăinare (în funcție de proveniență - contractul de vânzare-cumpărare, dacă a fost cumpărat de la o persoană fizică SAU factura de achiziție, dacă este achiziționat de la persoană juridică), certificatul de înmatriculare/brief eliberat de autoritățile statului unde a fost înregistrat autoturismul, cartea mașinii etc..

Vă oferim servicii complete de traducere autorizată și legalizată a tuturor actelor auto, după cum urmează

Pentru alte detalii legate de formalitățile de înmatriculare consultați pagina de Acte Auto

Vă stăm la dispoziție pentru apostilarea/supralegalizarea actelor dvs. și pentru traducerea în/din limba rusă a documentelor dvs., după cum urmează:

 • Traduceri hotărâri/sentințe/decizii judecătorești în/din rusă
 • Traduceri acte emise de Parchete (Ministerul Public) în/din rusă
 • Traduceri acte emise de executorul judecătoresc în/din rusă
 • Traduceri acte emise de Oficiul Registrului Comerțului în/din rusă
 • Traduceri declarații oficiale în/din rusă
 • Traduceri acte notariale emise de Notarii Publici în/din rusă
 • Traducere acord de confidențialitate în/din rusă
 • Traducere contract de prestări servicii în/din rusă
 • Traducere contract de leasing în/din rusă
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare în/din rusă
 • Traduceri contracte specifice în/din rusă
 • Traducere raport judicial în/din rusă
 • Traducere scrisoare de credit în/din rusă
 • Traducere certificat ISO management de calitate în/din rusă
 • Traducere alte acte juridice în/din rusă

Vă stăm la dispoziție pentru apostilarea/supralegalizarea actelor dvs. și pentru traducerea în/din limba rusă a actelor dvs., după cum urmează:

 • Traducere procură/împuternicire în/din rusă
 • Traduceri înscrisuri sub semnătura privată cu dată certă în/din rusă
 • Traduceri declarații în/din rusă
 • Traducere certificat de divorț în/din rusă
 • Traducere convenții matrimoniale în/din rusă
 • Traducere certificat de moștenitor în/din rusă
 • Traducere testament în/din rusă
 • Traducere contract de vânzare-cumpărare în/din rusă
 • Traducere contract de comodat în/din rusă
 • Traducere acte de ipotecă în/din rusă
 • Traducere contract de închiriere în/din rusă
 • Traducere contract de mandat în/din rusă
 • Traducere declarații notariale în vederea înființării unei societăți comerciale/companii în/din rusă
 • Traducere declarație ieșire copil minor din țară în/din rusă
 • Traducere acte emise de Ambasade sau Consulate în/din rusă
 • Traduceri alte acte notariale/consulare în/din rusă

Vă stăm la dispoziție pentru traducerea documentelor din orice domeniu, în/din rusă, după cum urmează:

 • Traduceri construcții în/din rusă
 • Traduceri fizică în/din rusă
 • Traduceri optică în/din rusă
 • Traduceri domeniul petrolului și gazelor în/din rusă
 • Traduceri industria lemnului în/din rusă
 • Traduceri industrie ușoară în/din rusă
 • Traduceri industrie metalurgică în/din rusă
 • Traduceri industrie navală în/din rusă
 • Traduceri domeniul energetic în/din rusă
 • Traduceri industria alimentară în/din rusă
 • Traduceri industria auto în/din rusă
 • Traduceri inginerie în/din rusă
 • Traduceri telecomunicații în/din rusă
 • Traduceri chimie în/din rusă
 • Traduceri modă/fashion în/din rusă
 • Traduceri accesorii în/din rusă
 • Traduceri turism în/din rusă
 • Traduceri documente și declarații pentru licitații în/din rusă
 • Traduceri caiete de sarcini în/din rusă
 • Traduceri manuale de utilizare echipamente în/din rusă
 • Traduceri manuale de utilizare utilaje în/din rusă
 • Traduceri carte tehnică în/din rusă
 • Traduceri fișe tehnice în/din rusă
 • Traduceri descriere de produs în/din rusă
 • Traduceri certificate de garanție în/din rusă
 • Traduceri instrucțiuni de folosire/specificații tehnice utilaje și echipamente în/din rusă
 • Traduceri descriere a procesului tehnologic de producție sau fabricație în/din rusă
 • Traduceri studii fezabilitate în/din rusă
 • Traduceri planuri cadastrale în/din rusă
 • Traduceri certificate de urbanism în/din rusă
 • Traduceri contracte cu termeni tehnici în/din rusă
 • Traduceri cataloage de produse și materiale publicitare cu limbaj tehnic în/din rusă
 • Traduceri cerificate și documentație managementul calității ISO în/din rusă
 • Traduceri alte documente/documentații tehnice în/din rusă

Oferim cele mai bune soluții de traducere a documentelor pentru companii/firme și instituții.

 • Traducere facturi comerciale externe (invoice) în/din rusă
 • Traducere certificate fitosanitare în/din rusă
 • Traducere certificate sanitar-veterinare în/din rusă
 • Traducere declarații de producător în/din rusă
 • Traducere certificate de producător în/din rusă
 • Traducere certificate de calitate în/din rusă
 • Traducere certificate de origine a mărfurilor în/din rusă
 • Traducere alte documente comerciale în/din rusă

LISTĂ SERVICII TRADUCERE RUSĂ

1

Traduceri autorizate rusă

Documentele dvs. vor fi traduse în/din limba rusă de către unul din traducătorii noștri autorizați de Ministerul Justiției din România. Vom pregăti toate documentele pentru traducerea autorizată în/din rusă (scanare, printare, fotocopiere, aranjare în pagină, aplicarea textului cerut de lege – care atestă autorizarea traducătorului etc.)

Traduceri legalizate rusă

Actele traduse în/din rusă vor fi pregătite pentru legalizarea notarială conform legislației în vigoare (prin aplicarea pe ultima pagină a încheierii de autorizare a traducătorului și a încheierii de legalizare a semnăturii traducătorului de către Notarul Public)

2

3

Traduceri rusă cu apostilă/supralegalizare

În cadrul birourilor noastre se oferă servicii complete de traducere din română în rusă, vizare, apostilare/supralegalizare a actelor a ACTELOR ORIGINALE ȘI A TRADUCERILOR.

Servicii interpretariat rusă

Serviciile de interpretariat pot fi cerute la Notarul Public, în fața autorităților publice din România sau la diverse evenimente și conferințe. În funcție de nevoile dvs., vă vom pune în legătură cu un interpret autorizat specializat pe domeniul și necesitățile dvs.

4

Notă: Lista de mai sus este una orientativă. Oferim servicii de traducere și legalizări pentru orice localitate din România din aria de acoperire a curierului nostru partener. Astfel, nu ezitați să ne contactați, chiar dacă localitatea dvs. nu se află în lista de mai sus.

SERVICII DE OBȚINERE A VIZELOR DE CĂLĂTORIE PENTRU PESTE 80 DE STATE DIN LUME

Pentru detalii despre necesitatea obținerii unei vize și procedurile aplicabile, consultați secțiunea OBȚINERE VIZE.

Cum procedez pentru a beneficia de serviciile de traducere rusă?

Deoarece punem accentul pe utilizarea cât mai eficientă a timpului și reducerea costurilor pentru clienții noștri, subliniem faptul că indiferent dacă locuiți în București, în alt județ sau în afara României, NU ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA dvs. la birourile noastre! Toate detaliile pot fi transmise prin APLICAȚIA ONLINE de mai jos sau via e-mail.

CU T&B INTERNATIONAL PROCESUL DE TRADUCERE ÎN rusă A DOCUMENTELOR ESTE SIMPLU, RAPID ȘI SIGUR
Aplicați ONLINE 24/7

Completați datele în aplicație și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va prelua cazul dvs. și în cel mai scurt timp veți primi o ofertă personalizată

Transmiteți documentele

Transmiteți documentele prin e-mail, curier sau personal la birourile noastre. Ne ocupăm de traducerea documentelor dvs. în/din rusă.

Primiți traducerea legalizată în rusă !

Vă returnăm documentele prin metoda aleasă de dvs. (curier rapid sau predare personală la birourile noastre).

Cât durează toate procedurile pentru traduceri în rusă?

Durata totală depinde de volumul de acte/documente, de complexitatea procedurilor, dacă aveți nevoie sau nu de legalizare și apostilare/suralegalizare, motiv pentru care nu se poate preciza durata exactă fără o evaluare prealabilă. Vă vom furniza toate detaliile privind termenul de predare de îndată ce primim solicitarea dvs. prin aplicația online de mai jos sau pe e-mail.

Cu titlu orientativ, vă informăm că traducerea autorizată a unui act personal tipizat este gata în 1 zi lucrătoare.

Care sunt costurile pentru traducerile în rusă?

Costul total pentru traducerea unui document în/din rusă depinde de numărul de pagini și de dificultatea textului. O pagină standard de traducere conține 2000 de caractere cu spații. În cazul actelor tipizate tariful se aplică per pagină, indiferent de numărul de caractere.

În cazul documentelor cu limbaj specializat costul per pagină este mai ridicat, în timp ce, pentru actele tipizate, se aplică tariful minim.

De asemenea, dacă se dorește legalizarea notarială și apostilarea/supralegalizarea ulterioară, se adaugă tarifele percepute pentru aceste servicii.

Cum plătesc pentru serviciul de traduceri rusă?

Facturarea se realizează în LEI (în cazul persoanelor rezidente în România) și în EUR (în cazul persoanelor rezidente în străinătate – la cursul de schimb al BNR) iar factura de plată este transmisă pe e-mail.

MODALITĂȚI DE PLATĂ
 • ONLINE cu cardul bancar emis sub una din siglele: VISA, Mastercard, American Express, Discover, JCB, Wright Express, Carte Blanche, Diner’s Club (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu un link prin accesarea căruia veți putea plăti online direct cu cardul dvs.)
 • Plată prin transfer bancar (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face transferul bancar – direct prin Internet Banking sau prin ordin de plată la ghișeul băncii)
 • Depunere numerar direct la casieria băncii (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face plata direct la casieria băncii)
Pentru o estimare a costurilor TOTALE vă rugăm să folosiți formularul de mai jos și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va analiza solicitarea dvs. și vă va transmite o ofertă adaptată nevoilor dvs.