Viză Azerbaidjan

Cetățenii din România care călătoresc în Azerbaidjan în scop turistic au nevoie de viză!

e-Visa Afaceri pentru Azerbaidjan

Cetățenii din România care călătoresc în Azerbaidjan pentru afaceri au nevoie de viză!

Viză de afaceri pentru Azerbaidjan

Cetățenii din România care călătoresc în Azerbaidjan pentru afaceri au nevoie de viză!

Important

Viza de afaceri se acordă pentru negocieri/întâlniri cu parteneri de afaceri din Azerbaidjan, campanii de prezentare/promovare a produselor industriale sau de alt tip, participarea la expoziții și târguri de afaceri, la simpozioane și conferințe, la turnee oficiale de afaceri și alte evenimente similare.

Viza de afaceri se poate elibera pentru o singură intrare, cu o valabilitate de 1 lună de zile și o perioada de ședere permisă pe teritoriul Republicii Azerbaidjan de 30 de zile. De asemenea acest tip de viză se poate elibera și cu intrări multiple, cu valabilitate de 1 an și o perioadă de ședere cumulată de 90 de zile întru-un interval de 180 de zile dacă se îndeplinesc condițiile de mai jos.

Acte necesare - viza de afaceri Azerbaidjan

 1. Pașaport cu minim 2 pagini libere, al cărui termen de valabilitate să fie mai mare de 3 luni de la data expirării vizei solicitate.
 2. Asigurare medicală de călătorie valabilă pe teritoriul Republicii Azerbaidjan - polița trebuie să fie valabilă pe toată durata călătoriei, să acopere cheltuielile medicale și de repatriere, să conțină numele titularului, valabilitatea și acoperirea zonei geografice. De asemenea trebuie să conțină un logo și o ștampilă a societății de asigurare. În cazul în care nu conține nici o ștampilă/semnătură (de ex. în cazul asigurărilor emise în format electronic), în document trebuie să se indice numele și datele de contact ale asiguratorului. Puteți obține asigurarea medicală online aici.
 3. Dovada rezervării transportului pentru călătoria în Azerbaidjan. Dacă nu v-ați rezervat biletul de avion, puteți consulta ofertele disponibile pentru rutele către Azerbaidjan aici.
 4. O copie a documentului care confirmă rezervarea la hotel sau similar, semnat și ștampilat de către o persoană competentă din cadrul unității de cazare (acesta poate să vă fie transmis prin e-mail în format pdf și veți prezenta o copie printată). În cazul în care rezervările se fac online va trebui să solicitați hotelului/hostelului să va transmită confirmarea ștampilată și semnată. Datele rezervării trebuie să coincidă cu perioada de ședere. Dacă încă nu v-ați rezervat hotelul pentru șederea în Azerbaidjan, vă oferim posibilitatea de a găsi cele mai bune oferte aici.
 5. Documente specifice în funcție de tipul vizei de afaceri:
   1. O scrisoare de invitație/cerere scrisă din partea persoanei juridice-gazdă, a societății-gazdă, organizației-gazdă, a biroului sau a filialei unei astfel de persoane juridice sau societăți, din partea autorităților naționale sau locale ale Republicii Azerbaidjan sau din partea comitetelor de organizare a târgurilor și expozițiilor comerciale și industriale, a simpozioanelor și conferințelor organizate pe teritoriul Republicii Azerbaidjan, aprobată de autoritățile competente în conformitate cu legislația națională;
    Documentul trebuie să conțină:
    1. informații despre persoana invitată (numele întreg, data nașterii, sexul, cetățenia, numărul pașaportului);
    2. informații despre călătoria planificată (scopul vizitei, data de sosire în Azerbaidjan, numărul intrărilor necesare, perioada de ședere);
    3. informații despre entitatea care face invitația după cum urmează: numele/denumirea completă, adresa oficială, număr de telefon, numele și funcția persoanei care semnează documentul, numărul de înregistrare conform legii (în cazul persoanelor juridice/societăților/birourilor sau filialelor persoanei juridice sau societății din Azerbaidjan), ștampila oficială.

    ***Dacă persoana invitată va fi însoțită de de soțul/soția și/sau copiii minori în scrisoarea de invitație se vor specifica și datele acestora (numele complet, data nașterii, numărul pașaportului și calitatea de insoțitori). Pentru a dovedi relația de rudenie pe linie directă, se va atașa la dosarul pentru viză o copie după certificatul de căsătorie (pentru soți) și/sau după certificatul de naștere (pentru copiii minori).

   2. Copie a Certificatului de Înregistrare și a Actului Constitutiv al entității din Azerbaidjan care face invitația;
   3. Opțional se poate prezenta și o scrisoare din partea companiei/instituției de care aparțineți în România care atestă calitatea dvs., necesitatea, scopul și perioada deplasării în Azerbaidjan.
   1. O scrisoare de invitație din partea Ministerului Afacerilor Externe din Republica Azerbaidjan. Entitatea care face invitația trebuie să depună invitația prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe din Republica Azerbaidjan (vizualizați modelul de invitație ).

    ***Dacă persoana invitată va fi însoțită de de soțul/soția și/sau copiii minori în scrisoarea de invitație se vor specifica și datele acestora (numele complet, data nașterii, numărul pașaportului și calitatea de insoțitori). Pentru a dovedi relația de rudenie pe linie directă, se va atașa la dosarul pentru viză o copie după certificatul de căsătorie (pentru soți) și/sau după certificatul de naștere (pentru copiii minori).

   2. Opțional se poate prezenta și o scrisoare din partea companiei/instituției de care aparțineți în România care atestă calitatea dvs., necesitatea, scopul, perioada și numărul aproximat necesar al deplasărilor în Azerbaidjan.

   Vizele cu intrări multiple cu o valabilitate de 1 an se pot elibera cu condiția ca pe parcursul anului precedent aceștia să fi obținut cel puțin o viză și să o fi utilizat în conformitate cu legislația Republicii Azerbaidjan privind intrarea și șederea (conform art. 5, alin.2 al Acordului între Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan privind facilitarea eliberării vizelor din 30.04.2014). Totuși, atunci când necesitatea sau intenția de a călători în mod frecvent sau periodic este vădit limitată la o perioadă mai scurtă, termenul de valabilitate al vizei cu intrări multiple este limitat la perioada respectivă (art.5, alin 2). Se aplica doar cetățenilor UE (cu excepția cetățenilor danezi, irlandezi și britanici).

   Misiunile diplomatice și posturile consulare ale Republicii Azerbaidjan pot elibera și vize cu intrări multiple cu un termen de valabilitate de cel puțin 2 ani și de cel mult 5 ani, conform alin.3, art.5 al Acordului între Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan privind facilitarea eliberării vizelor din 30.04.2014, cu condiția ca în ultimii 2 ani posesorii vizelor să fi utilizat vizele cu intrări multiple de un an în conformitate cu legislația Republicii Azerbaidjan privind intrarea și șederea, cu excepția cazului în care necesitatea sau intenția de a călători în mod frecvent sau periodic este vădit limitată la o perioadă mai scurtă, situație în care termenul de valabilitate al vizei cu intrări multiple este limitat la perioada respectivă. Se aplica doar cetățenilor UE (cu excepția cetățenilor danezi, irlandezi și britanici).

 6. Două fotografii color 4cm x 6cm pe fundal alb, nu mai vechi de 6 luni. Fața trebuie să fie vizibilă în totalitate (fără ochelari, cu capul descoperit - exceptând situația în care din motive religioase sau etnice se impune acoperirea capului).
  În cazul în care nu dispuneți de o fotografie recentă cu caracteristicile menționate, puteți opta să ne trimiteți online o poză în format electronic (vezi instrucțiunile ) pe care o vom adapta pentru dvs. la cerințele Consulatului, eliminând astfel posibilitatea ca poza să fie respinsă de agenții consulari. Dacă totuși dispuneți deja de o poză recentă printată, vă rugăm să verificați ca aceasta să îndeplinească cu precizie toate cerințele pozei pentru obținerea vizei specifice Consulatului Azerbaidjan.
 7. Formular viză Azerbaidjan - semnat în original. Aveți la dispoziție două posibilități:
  1. Completarea aplicației ONLINE de mai jos. Completând aplicația online (vezi butonul de mai jos), agenții noștri vor pregăti formularele necesare în sistemul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Azerbaidjan și, în cel mai scurt timp (maxim 24h), le veți primi pe e-mail pentru a fi semnate de dvs. și transmise alături de restul documentelor prin curier sau personal la birourile noastre.
  2. Completarea formularului direct la birourile noastre. În cazul în care optați pentru această variantă, cererea dvs. poate fi preluată pe loc beneficiind de serviciul de completare asistată a formularului prin care agenții noștri vor introduce datele dvs. în sistemul MAE al Azerbaidjanului. În caz de necesitate, vă punem la dispoziție de asemenea serviciile Visa Express și/sau de realizare a fotografiilor necesare.
În cazul în care solicitantul/deținătorul unei vize de afaceri va fi însoțit de copiii acestuia (minori), se vor prezenta:
 • Certificatul de naștere (original și copie).
 • Procură notarială în original și copie, în cazul în care minorul nu călătorește cu ambii părinți. În procură se va preciza atat acordul privind călătoria minorului cu unul dintre părinți sau cu o terță persoană, cât și consimțământul pentru realizarea aplicației pentru viză.
 • Adițional, se va prezenta și copia pașaportului părintelui care nu însoțește minorul (sau copia cărții de identitate dacă nu dispune de pașaport).
 • Traducerea în limba azeră sau engleză a procurii notariale, efectuată de un traducător autorizat. Vă informăm că, în caz de necesitate ne putem ocupa de traducerea și legalizarea tuturor documentelor necesare. Pentru detalii consultați secțiunea Traduceri și Legalizări (apostilări) documente Azerbaidjan din cadrul website-ului nostru).
 • Atenție! Guvernul Republicii Azerbaidjan condamnă și interzice cu strictețe vizitele cetățenilor străini în regiunea Nagorno-Karabakh (autoproclamată sub denumirea de „Republica”), fără consimțământul prealabil al Guvernului din Azerbaidjan. Vizitarea acestui teritoriu și, cu atât mai mult, orice tip de interacțiune politică, economică, financiară sau culturală cu regimul de la Stepankert atrage după sine măsuri concrete luate de Guvernul Azerbaidjanului. Prin urmare, cetățenii străini vor fi incluși pe lista „persoanelor non-grata”, intrarea acestora pe teritoriul Republicii Azerbaidjan fiind interzisă.
 • Înregistrarea șederii în Azerbaidjan. Străinii și apatrizii aflați pentru o perioadă care depășește 10 zile în Republica Azerbaidjan trebuie trebuie să se înregistreze la Serviciul de Stat pentru Migrație al Republicii Azerbaidjan. Neînregistrarea conduce la amenzi și întâmpinarea de dificultăți la plecare. Cetățenii străini care se cazează la hotel sau alte unități similare sunt înregistrați automat la check-in de unitatea la care se cazează. Se aplică procedura de reînregistrare și în cazul în care pe perioada șederii se schimbă locul de reședință. Înregistrarea este gratuită.
 • Atenție! Vă rugăm insistent să respectați cu strictețe termenele de ședere indicate în viză! Legislația Republicii Azerbaidjan în materia străinilor este foarte strictă și prevede sancțiuni administrative sau penale, urmate de expulzarea din tară. Dacă sunteti nevoit să rămâneți in Azerbaidjan mai mult decât termenul indicat în viză trebuie să indepliniți formalitățile necesare prelungirii dreptului de ședere temporară la Oficiul pentru Imigrări Al Republicii Azerbaidjan, înainte de expirarea vizei.

Atât România cât și Azerbaidjan sunt state semnatare ale Convenției de la Haga privind suprimarea cerinței de supralegalizare a actelor oficiale străine, prin urmare actele emise de autoritățile din România, pentru a fi recunoscute și deci a produce efecte în Azerbaidjan, trebuie să fie supuse procedurii de certificare cu Apostila de la Haga, dacă altceva nu este prevăzut printr-un acord bilateral sau un alt tratat.

Apostila este eliberată de autoritățile competente ale unui stat semnatar al Convenției de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în țara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul altui stat semnatar al Convenției. Scopul eliberării apostilei este autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice.

Centrul de Vize și Legalizări T&B International vă oferă consultanță GRATUITĂ privind procedurile de recunoastere a actelor oficiale în Azerbaidjan și servicii specializate de vizare la autoritățile competente, de obținere a apostilei și de traducere pentru actele care urmează să fie folosite în Azerbaidjan. Misiunea noastră este de a oferi o experiență transparentă și de a economisi timp pentru clienții noștri, scutindu-i de procese complexe de cele mai multe ori puțin înțelese, contribuind în acest fel la eficientizarea birocrației.

Pentru serviciile de vizare, apostilare și traducere a actelor oficiale vă rugăm să consultați secțiunea Traduceri și apostilări documente pentru Azerbaidjan

Procesul de obținere a vizelor este simplu, rapid și sigur


Aplica online pentru viza
Aplicați online pentru Viză Azerbaidjan

Completați datele în aplicația online și un reprezentant al Centrului de Vize va prelua imediat solicitarea dvs.

Transmiteți documentele prin curier sau personal
Transmiteți documentele

Trimiteți documentele necesare prin metoda aleasă în aplicația online (prin curier sau depunere personală la sediul nostru). Actele pot fi ridicate de curierul nostru partener.

Calatoriti fara grija vizei!
Primiți Viza! Călătorie plăcută în Azerbaidjan!

Vă transmitem pașaportul cu viza îndată ce aceasta a fost aprobată (prin curier sau ridicare personală de la birourile noastre).


Taxe de viză și timp de procesare pentru viză Azerbaidjan


Tipul Vizei1
Validitate2
Timp de procesare3
Taxe consulare4
Taxă de procesare4
Viză pe termen scurt cu o intrare
1 lună (ședere de până la 30 de zile)
Normal
6-10 zile lucrătoare
35 EUR
36 EUR
Viză pe termen lung cu intrări multiple
Până la 1 an (ședere de până la 90 de zile într-un interval de 180 de zile)
Normal
6-10 zile lucrătoare
35 EUR
36 EUR

***Pentru copiii de până la 12 ani care își însoțesc părinții viza se eliberează fară taxe consulare.

1 NUMĂR DE INTRĂRI

Se face referire la numărul de intrări pe care le puteți folosi în perioada de valabilitate a vizei.

2 VALABILITATEA VIZEI

Valabilitatea vizei face referire la perioada în care puteți intra pe teritoriul Republicii Azerbaidjan din momentul eliberării vizei și la perioada de ședere permisă în funcție de tipul vizei. Viza pe termen scurt se eliberează cu o valabilitate de 1 lună și permite până la 30 de zile de ședere. Viză pe termen lung se eliberează cu o valabilitate de până la 1 an și o perioadă de ședere cumulată de până la 90 de zile pentru (într-un interval de 180 de zile). Valabilitatea vizelor vor corespunde, în general, cu datele menționate în invitație.

3 TIMP DE PROCESARE

Timpul de procesare afișat se referă la timpul de procesare a vizei de către Secția Consulară a Ambasadei si poate varia de la o solicitare la alta. Calcularea timpului începe cu următoarea zi lucrătoare din momentul primirii pașaportului și actelor necesare la birourile noastre, urmând ca viza să fie eliberată după 6-10 zile lucrătoare (în mod obișnuit). În anumite cazuri, Ambasada iși rezervă dreptul de a prelungi durata de procesare a vizei.
Vă rugăm să țineți cont că, în cazul în care transmiterea actelor se face prin curier, se va adăuga timpul de circulație aferent. De asemenea se va ține cont de liberele oficiale cu ocazia sărbătorilor române și azere și de faptul ca în zilele de vineri Secția Consulară a Ambasadei Republicii Azerbaidjan nu procesează și nu elibereaza vize.

4 TAXE CONSULARE ȘI TAXE DE PROCESARE

Taxa de procesare nu trebuie confundată cu taxa consulară. Taxa consulară de eliberare a vizelor se calculează în conformitate cu rezoluția privind Tariful taxelor consulare, percepute de oficiile consulare ale Republicii Azerbdidjan sau cu acordurile bilaterale ale Republicii Azerbaidjan, aceste taxe nefiind returnabile în caz de refuz de eliberare a vizei de către Consulat.

5 FACTURAREA ȘI PLATA

Taxa consulară este colectată în numele Ambasadei sau entității responsabile cu eliberarea vizei și este scutită de TVA. Taxa de procesare afișată include TVA. Facturarea și plata taxelor consulare și a taxelor de procesare se va realiza în LEI, la cursul de schimb al Băncii Naționale a României.

Plata NU se va realiza anticipat. După primirea documentelor și începerea procesării vizei se va emite o factură care va fi transmisă prin e-mail și care trebuie achitată în termen de 48 de ore prin oricare metodă aleasă de dvs.

Centrul de Vize vă pune la dispoziție o gamă variată de metode de plată în funcție de preferințele dvs. (plată online, transfer bancar prin Internet Banking, depunere numerar la bancă).

Servicii adiționale pentru viză Azerbaidjan

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International, ne străduim în mod constant să oferim o gamă de servicii de înaltă calitate, îndreptate spre nevoile clienților. Eforturile noastre sunt îndreptate spre simplificarea procesului și reducerea timpilor de obținere a vizelor, prin Serviciul Executiv Visa Express, prin oferirea posibilității de realizare în cadrul birourilor noastre a fotografiilor conform normelor impuse de către Consulate, la care se adaugă serviciul SMS Alert ca metodă exclusivă de monitorizare a statusului cererii dvs. de solicitare a vizei.


Alegând Serviciul Executiv Visa Express, un specialist în servicii executive va lua legătura cu dvs., oferindu-vă consiliere personalizată, cererea dvs. fiind tratată în acest fel cu maximă prioritate. Acesta va gestiona întregul proces de aplicare de la început până la sfârșit făcând formalitățile necesare astfel încât procesarea vizei dvs. să înceapă cât mai repede posibil.

Printre beneficiile Servicilui Executiv – Visa Express al Centrului de Vize și Legalizări T&B International se regăsesc:

 • Echipă exclusivă. O echipă de specialiști este dedicată gestionării cererii dumneavoastră de la început până la sfârșit
 • Răspuns rapid la orice întrebare. Contactați-ne telefonic, trimiteți-ne un e-mail sau plasați comanda ONLINE și astfel un specialist va lua legătura cu dvs. în următoarele 60 minute, câștigând astfel timp valoros.
 • Prelucrare prioritară. Atunci când selectați Serviciul Executiv Visa Express, solicitarea dvs. va fi tratată cu prioritate maximă.
 • Pregătirea documentației. Vă vom ghida pe tot parcursul pregătirii dosarului de solicitare a vizei iar, în caz de necesitate, veți beneficia gratuit de imprimarea/fotocopierea întregii documentații.
 • Visa & Pasport Scan. După aprobarea vizei, pentru siguranța și comoditatea dvs. în cazul pierderii, furtului sau deteriorării pașaportului în timpul călătoriei, vom realiza o copie digitală a vizei și pașaportului dvs. pe care o veți primi pe e-mail, având astfel acces la aceasta în cazuri de urgență.
 • Informații și actualizări la timp. Fiți informat cu privire la fiecare etapă a procesului de obținere a vizei dvs. prin notificări primite prin SMS.
 • Prioritate în livrarea rapidă a pașaportului. Pașaportul dvs. va fi livrat în prima serie de documente preluate de la Secția Consulară. Astfel veți putea intra în posesia acestuia în cel mai rapid mod posibil. În cazul în care doriți să îl ridicați personal de la birourile noastre, o veți putea face la orice oră în timpul programului de lucru din momentul în care sunteți înștiințat că pașaportul este pregătit pentru a fi ridicat.

Experimentați confortul și securitatea serviciului executiv!

Etapa obținterii fotografiilor pentru vize s-a dovedit a fi de foarte multe ori extrem de complicată, având în vedere că fiecare Consulat are cerințe diferite. Alegând serviciul nostru de realizare a fotografiilor pentru viză, eliminați posibilitatea respingerii dosarului dvs. de către Consulat pentru neîndeplinirea normelor fotografiei

Vă oferim 2 posibilități:

 1. De a încărca pur și simplu fotografia dvs. digitală în aplicația online. Fotografia digitală trebuie să fi fost realizată în ultimele 6 luni pe fundal alb, fără umbre, fără ochelari și cu o expresie neutră a feței și cu capul descoperit (daca apartenența religioasă sau etnică nu impune altceva). Verificați instrucțiunile pentru realizarea fotografiei digitale. Pe baza acesteia vom realiza fotografiile necesare pentru obținerea vizei dvs. pe care le vom atașa la dosarul pe care îl vom înainta Secției Consulare din cadrul Ambasadei, asigurându-ne că respectă regulile impuse de aceasta.
 2. În cazul în care nu doriți să transmiteți documentele prin curier și alegeți să depuneți personal la birourile noastre documentele pentru viză fără completarea în prealabil a aplicației online SAU dacă nu dispuneți de posibilitatea de a realiza o fotografie digitală coonform cerințelor de mai sus, vă oferim posibilitatea de realiza forografiile necesare pentru viză pe loc direct la birourile noastre în momentul depunerii dosarului.

Prin serviciul SMS Alert, vă ținem la curent cu întregul proces de obținere a vizei. Vă vom transmite mesaje de confirmare direct pe telefonul mobil, în momentele cheie din timpul procesului de solicitare a vizei. Astfel, veți fi la curent cu toate detaliile legate de viza solicitată.


Centrul de Vize și Legalizări are rolul de a primi, prelucra și transmite spre analiză către Sectiile Consulare ale Ambasadelor actele necesare pentru obținerea vizelor și de a prelua și transmite pașapoartele cu vize și totodată de a oferi consultanță personalizată solicitanților privind tipurile de vize, actele necesare, procedura, termenele de obținere a vizelor etc. Centrul de Vize și Legalizări nu este implicat în procesul de evaluare, aprobare sau refuzare a cererilor pentru viză și prin urmare nu își asuma răspunderea pentru decizia reprezentanților consulari. Deciziile finale sunt luate doar de către Secția Consulară - Ambasada Azerbaidjan. Rămâne la latitudinea acesteia de a solicita documente suplimentare, de a prelungi termenul de întocmire a vizei sau de a lua oricare alte decizii.

www.booking.com

Cele mai bune hoteluri și locuri de cazare în Azerbaidjan

www.expedia.com

Oferte de zboruri spre Azerbaidjan

www.emag.ro

Asigurări medicale și de călătorie pentru Azerbaidjan

Visa and Legalisation Center T&B International, is not affiliated with the government of Azerbaijan and provides expediting services for visa to Azerbaijan and charges a service fee.
Centrul de vize și legalizări T&B International, nu este afiliat guvernului din Azerbaidjan și oferă servicii de visa handling pentru Azerbaidjan percepând o taxă pentru serviciile prestate.

Viză privată pentru Azerbaidjan

Cetățenii din România care călătoresc în Azerbaidjan pentru vizite private au nevoie de viză!

Viză de muncă pentru Azerbaidjan

Cetățenii din România care călătoresc în Azerbaidjan pentru activități laborale au nevoie de viză!

Viză de tranzit pentru Azerbaidjan

Cetățenii din România care călătoresc în Azerbaidjan în tranzit au nevoie de viză!

Alte Categorii De Vize pentru Azerbaidjan

Cetățenii din România care călătoresc în Azerbaidjan pentru scopuri specifice sau emigrare au nevoie de viză!

Viză Diplomatică/Oficială pentru Azerbaidjan

Cetățenii din România care călătoresc în Azerbaidjan pentru vizite oficiale nu au nevoie de viză!

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea folosirii acestora și a politicii noastre de utilizare a fișierelor de tip cookies. Am înțeles

Informare
Stimați clienți, în această perioadă programul cu publicul se va desfășura în intervalul orar 12:00 - 18:00. Pentru a efectua depuneri/ridicări de documente la sediul nostru, avem rugămintea să ne contactați în prealabil pe email sau telefonic, pentru stabili o programare. Vă mulțumim pentru înțelegere!
×