Viză Belarus

Cetățenii din România care călătoresc în Belarus în scop turistic au nevoie de viză!

Important

Viza turistică se acordă pentru călătorii în scop turistic în Belarus, inclusiv agroturism și pentru odihnă și tratament (balneo-climateric).

Viza pe termen scurt în scop turistic poate fi cu o singură intrare sau cu două intrări și se eliberează pentru termenul menționat în invitația turistică, însă pentru maxim 30 de zile.


N.B. Începând din februarie 2017, cetățenii din 80 de state (inclusiv români) pot intra fără viză în Belarus pentru o perioadă de cel mult 30 zile de la trecerea prin punctul de control de la Aeroportul Național Minsk, dacă scopul călătoriei este turism sau afaceri. Măsura se aplică doar călătoriilor cu avionul, și doar dacă intrarea și ieșirea se vor face prin acest aeroport. Atenție! Procedura de călătorie fără viză nu se aplică în cazul persoanelor care sosesc în Belarus cu zboruri din Rusia, și care intenționează să zboare către aeroporturile din Rusia (zborurile sunt considerate interne și asupra acestora nu sunt efectuate controale de frontieră).
Pentru intrarea în Belarus în regim fără viză cetățenii străini trebuie să aibă asupra lor pașaport valabil sau alt document similar pentru trecerea frontierei, mijloace financiare suficiente (minim 25 EUR/pentru fiecare zi de ședere, sau echivalentul în USD sau BYR), o poliță de asigurare medicală de călătorie pentru minim 10 000 EUR, valabilă în Belarus). Verificați lista celor 80 de state.

Acte necesare - viza turistică Belarus

 1. Pașaport cu minim 2 pagini libere, al cărui termen de valabilitate să fie mai mare de 90 de zile de la data ieșirii din Belarus.
 2. O fotografie color 3.5cm x 4.5cm pe fundal alb, nu mai veche de 6 luni. Fața trebuie să fie vizibilă în totalitate (fără ochelari, cu capul descoperit - exceptând situația în care din motive religioase sau etnice se impune acoperirea capului).
  În cazul în care nu dispuneți de o fotografie recentă cu caracteristicile menționate, puteți opta să ne trimiteți online o poză în format electronic (vezi instrucțiunile ) pe care o vom adapta pentru dvs. la cerințele Consulatului, eliminând astfel posibilitatea ca poza să fie respinsă de agenții consulari. Dacă totuși dispuneți deja de o poză recentă printată, vă rugăm să verificați ca aceasta să îndeplinească cu precizie toate cerințele pozei pentru obținerea vizei specifice Consulatului Belarus.
 3. Asigurare medicală de călătorie care să acopere sejurul în Belarus (pentru toata durata solicitată). Polița trebuie să îndeplinească următoarele criterii: suma asigurată să nu fie mai mică de 10.000 EUR, asigurarea trebuie să acopere Republica Belarus sau întreaga lume, să conțină numele de familie și prenumele cetățeanului străin, denumirea asiguratorului cu adresa și numărul de telefon. Puteți obține asigurarea medicală online aici.
 4. Documente specifice în funcție de scopul exact al călătoriei:
   1. Dovada rezervării la hotel (achitată integral) pentru toată durata șederii.Trebuie să se poată face dovada plății rezervării. Dacă încă nu v-ați rezervat hotelul pentru șederea în Belarus, vă oferim posibilitatea de a găsi cele mai bune oferte aici.

   Atenție!În cazul cetățenilor statelor non-UE se va prezenta o invitație/voucher turistic din partea unei agenții turistice din Belarus.

   1. Copia invitației/voucherului turistic din partea unei agenții turistice din Belarus. Documentul trebuie să cuprindă antet cu indicarea denumirii complete a companiei turistice, adresa și telefonul, itinerariul și perioada de ședere, cu ștampilă și semnătură.

   Atenție! În cazul cetățenilor statelor non-UE trebuie prezentat originalul invitației.

   1. Copia scrisorii de solicitare din partea stațiunii balneare sau a sanatoriului, întocmită pe hârtie oficială cu antet, cu indicarea denumirii complete a companiei turistice, adresa și telefonul, scopul exact al șederii, serviciile ce urmează a fi acordate, perioada de ședere, cu confirmarea rezervării și a achitării integrale sau parțiale a serviciilor, cu menționarea responsabilității pe care și-o asumă sanatoriul/stațiunea balneară privind respectarea de către cetățeanul străin a regulilor de ședere pe teritoriul Republicii Belarus. Documentul trebuie să conțină semnătura și ștampila.

   Atenție! În cazul cetățenilor statelor non-UE trebuie prezentat originalul invitației.

   1. Copia scrisorii de invitație/solicitare din partea entității care oferă servicii agroturistice, cu indicarea denumirii complete a companiei agroturistice, adresa și telefonul, scopul exact al șederii, serviciile ce urmează a fi acordate, perioada de ședere, cu confirmarea rezervării și a achitării integrale sau parțiale a serviciilor, cu menționarea responsabilității pe care și-o asumă unitatea agroturistică privind respectarea de către cetățeanul străin a regulilor de ședere pe teritoriul Republicii Belarus. Documentul trebuie să conțină semnătura și ștampila.
   2. Copiile documentelor care confirmă dreptul de acordare a serviciilor în sfera agroturismului ale companiei agroturistice.

   Atenție! În cazul cetățenilor statelor non-UE trebuie prezentat originalul invitației.

 5. Opțional, se poate prezenta dovada rezervării mijlocului de transport pentru călătoria în Belarus (avion, tren etc.). Dacă nu v-ați rezervat biletul de avion, puteți consulta ofertele disponibile pentru rutele către Belarus aici.
 6. Formular viză Belarus - semnat în original. Aveți la dispoziție două posibilități:
  1. Completarea aplicației ONLINE de mai jos. Completând aplicația online (vezi butonul de mai jos), agenții noștri vor pregăti formularele necesare și, în cel mai scurt timp (maxim 24h), le veți primi pe e-mail pentru a fi semnate de dvs. și transmise alături de restul documentelor prin curier sau personal la birourile noastre.
  2. Completarea formularului direct la birourile noastre. În cazul în care optați pentru această variantă, cererea dvs. poate fi preluată pe loc beneficiind de serviciul de completare asistată a formularului. În caz de necesitate, vă punem la dispoziție de asemenea serviciile Visa Express și/sau de realizare a fotografiilor necesare.
 • Certificatul de naștere (original și copie).
 • Procură notarială în original și copie, în cazul în care minorul nu călătorește cu ambii părinți sau cu nici unul dintre aceștia. În procură se va preciza atat acordul privind călătoria minorului cu unul dintre părinți sau cu o terță persoană, cât și consimțământul pentru realizarea aplicației pentru viză.
 • Adițional, în cazul în care minorul călătorește neînsoțit de părinți, se vor prezenta alături de procură copiile după pașapoartele părinților. În cazul în care călătorește doar cu unul dintre părinți, se va prezenta și copia pașaportului părintelui care nu însoțește minorul (sau copia cărții de identitate dacă nu dispune de pașaport).
 • Traducerea în limba rusă/bielorusă a procurii notariale, efectuată de un traducător autorizat. Vă informăm că, în caz de necesitate ne putem ocupa de traducerea și legalizarea tuturor documentelor necesare. Pentru detalii consultați secțiunea Traduceri și Legalizări(apostilări) documente Belarus din cadrul website-ului nostru).
 • În cazul în care doriți o viză cu intrare dublă trebuie să faceți dovada că sunt prevăzute călătorii în state vecine Belarusului. Rezervarea biletului de avion sau/și a cazării pot fi acte doveditoare pentru obținerea vizei cu dublă intrare.
 • Dacă intenționați să vă planificați un tur pe cont propriu în Belarus cu automobilul, este nevoie să prezentați itinerariul, copie după documentele mijlocului de transport (certificatul de înmatriculare) și o asigurare auto valabilă în Belarus, pentru întreaga perioadă de ședere (și pentru cel putin 15 zile în cazul în care perioada de ședere este mai scurtă).
  Atenție! La trecerea frontierei de stat trebuie prezentate actele mijlocului de transport, cartea verde și permisul de conducere internațional sau cel național însoțit de o traducere legalizată în limba rusă sau bielorusă. În caz de necesitate ne putem ocupa de traducerea și legalizarea tuturor documentelor dvs. în limba rusă. Consultați secțiunea Traduceri și Legalizări documente pentru Belarus de mai jos.
 • În cazul în care după obținerea unei vize cu o intrare realizați că aveți nevoie de două intrări, Secția Consulară a Ambasadei Republicii Belarus nu vă poate schimba durata sau numărul de intrări, prin urmare va trebui să aplicați pentru o nouă viză.
 • Acest tip de viză nu conferă titularilor dreptul de muncă în Belarus, nici posiblitatea de a desfășura o activitate de prestări servicii. Legea sancționează străinii care nu respectă legislația privind activitatea lucrativă a străinilor.
 • Fișa de migrație pentru Belarus - În conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Belarus la intrarea în Belarus, înainte de realizarea formalităților la frontieră, cetățenii străini au obligația să completeze o „ Fișă de Migrație) ” și să o prezinte funcționarului organului de control de frontieră, care va aplica în fișă mențiunea privind intrarea în Belarus. Aceste fișe se eliberează gratuit la punctul de control de la intrarea în Belarus (sau în timpul călătoriei spre Belarus de către compania aeriană/feroviară/de transport auto). Fișa de migrație trebuie păstrată de cetățeanul străin pe toata durată de ședere iar la ieșirea din Belarus va trebui predată autorităților la punctul de control pentru trecerea frontierei de stat a Republicii Belarus.
 • În conformitatea cu legislatia Republicii Belarus, la intrarea în țară, reprezentanții autorităților de frontieră pot solicita confirmarea disponibilității mijloacelor financiare pentru întreaga durată a călătoriei în Belarus. Trebuie să se poată face dovada disponibilității de cel puțin 25 EUR/zi de ședere (sau echivalentul în USD sau BYR). În cazul șederilor de până la 5 zile, inclusiv a tranzitului este indicat să se poată prezenta 5 unități de bază (echivalentul a minim 125 euro).
  Disponibilitatea deținerii fondurilor poate fi confirmată prin: cash BYR, EUR, USD (sau alte monede cunoscute); card de credit (cu extras de cont nu mai vechi de 10 zile); cecuri de călătorie; scrisoare de garanție din partea companiei/persoanei gazdă; rezervarea/plata hotelului; biletele de călătorie înapoi spre țara de origine sau spre o altă țară.
 • Atenție! Având în vedere funcționarea Statutului Unional Rusia-Belarus pe segmentul de frontieră de stat dintre Federaţia Rusă şi Republica Belarus, nu sunt stabilite puncte de trecere a frontierei, iar autorităţile ruse au comunicat că nu există o bază legală pentru trecerea frontierei de stat comune ruso-belarusă de către cetăţenii statelor terţe. În consecinţă, vă recomandăm insistent să NU utilizați punctele de frontieră terestră (rutier sau feroviar) între Rusia şi Belarus, acestea nefiind deschise traficului international.

  Dacă intenționati să călătoriți pe cale terestră în Rusia dinspre Belarus vă sugerăm să utilizați rute alternative prin Letonia sau Ucraina.

 • Înregistrarea șederii în Belarus - Cetățenii străini au obligația ca în termen de 5 zile lucrătoare de la sosirea în Belarus să se înregistreze la biroul local al Departamentului pentru Cetățenie și Migrație al Ministerului de Interne. Cu alte cuvinte, cetățenii străini care rămân în Belarus nu mai mult de 5 zile lucrătoare (7 zile calendaristice în mod normal) nu sunt obligați să se înregistreze. Neînregistrarea poate duce la amenzi și întâmpinarea de dificultăți la plecare. Cetățenii străini care se cazează la hotel sunt înregistrați automat la check-in de unitatea hotelieră. Înregistrarea efectuată de hotel este gratuită.
 • Atenție! Vă rugăm insistent să respectați cu strictețe termenele de ședere indicate în viză! Legislația Republicii Belarus în materia străinilor este foarte strictă și prevede sancțiuni administrative sau penale, urmate de expulzarea din tară. Dacă sunteti nevoit să rămâneți in Belarus mai mult decât termenul indicat în viză (doar în caz de forță majoră) trebuie să indepliniți formalitățile necesare prelungirii dreptului de ședere temporară la Oficiul pentru Imigrări din localitatea în care vă aflați, înainte de expirarea vizei.

Atât România cât și Belarus sunt state semnatare ale Convenției de la Haga privind suprimarea cerinței de supralegalizare a actelor oficiale străine, prin urmare actele emise de autoritățile din România, pentru a fi recunoscute și deci a produce efecte în Belarus, trebuie să fie supuse procedurii de certificare cu Apostila de la Haga, dacă altceva nu este prevăzut printr-un acord bilateral sau un alt tratat.

Apostila este eliberată de autoritățile competente ale unui stat semnatar al Convenției de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în țara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul altui stat semnatar al Convenției. Scopul eliberării apostilei este autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice.

Centrul de Vize și Legalizări T&B International vă oferă consultanță GRATUITĂ privind procedurile de recunoastere a actelor oficiale în Belarus și servicii specializate de vizare la autoritățile competente, de obținere a apostilei și de traducere pentru actele care urmează să fie folosite în Belarus. Misiunea noastră este de a oferi o experiență transparentă și de a economisi timp pentru clienții noștri, scutindu-i de procese complexe de cele mai multe ori puțin înțelese, contribuind în acest fel la eficientizarea birocrației.

Pentru serviciile de traduceri, accesați pagina dedicată pentru Traduceri Rusă iar pentru vizare și apostilare a actelor oficiale vă rugăm să consultați secțiunea Apostilări documente pentru Belarus .

Procesul de obținere a vizelor este simplu, rapid și sigur


Aplica online pentru viza
Aplicați online pentru Viză Belarus

Completați datele în aplicația online și un reprezentant al Centrului de Vize va prelua imediat solicitarea dvs.

Transmiteți documentele prin curier sau personal
Transmiteți documentele

Trimiteți documentele necesare prin metoda aleasă în aplicația online (prin curier sau depunere personală la sediul nostru). Actele pot fi ridicate de curierul nostru partener.

Calatoriti fara grija vizei!
Primiți Viza! Călătorie plăcută în Belarus!

Vă transmitem pașaportul cu viza îndată ce aceasta a fost aprobată (prin curier sau ridicare personală de la birourile noastre).


Taxe de viză și timp de procesare pentru viză Belarus


Tipul Vizei1
Validitate2
Timp de procesare3
Taxe consulare4
Taxă de procesare4
Viză individuală cu o intrare
Până la 30 de zile
Normal
5-6 zile lucrătoare
35 EUR
72 EUR
Viză individuală cu o intrare
Până la 30 de zile
Urgent
2 zile lucrătoare
70 EUR
84 EUR
Viză individuală cu două intrări
Până la 30 de zile
Normal
5-6 zile lucrătoare
35 EUR
72 EUR
Viză individuală cu două intrări
Până la 30 de zile
Urgent
2 zile lucrătoare
70 EUR
84 EUR

***Pentru copiii de până la 14 ani viza se eliberează fară taxe consulare

1 NUMĂR DE INTRĂRI

Se face referire la numărul de intrări pe care le puteți folosi în perioada de valabilitate a vizei.

2 VALABILITATEA VIZEI

Valabilitatea vizei face referire la durata maximă de ședere pe teritoriul Republici Belarus, în cazul vizei turistice neputând depăși 30 de zile, indiferent de numărul de intrări. Aceasta va corespunde cu datele specificate în invitație/voucherul turistic. În cazul vizelor turistice fără invitație, valabilitatea vizei poate avea maxim 10 zile.

3 TIMP DE PROCESARE

Timpul de procesare afișat se referă la timpul de procesare a vizei de către Secția Consulară a Ambasadei si poate varia de la o solicitare la alta. Calcularea timpului începe cu următoarea zi lucrătoare din momentul primirii pașaportului și actelor necesare la birourile noastre, urmând ca viza să fie eliberată după 5 zile lucrătoare (în mod obișnuit) sau o zi lucrătoare (în cazul vizelor urgente). În anumite cazuri, Ambasada iși rezervă dreptul de a prelungi durata de procesare a vizei.
Vă rugăm să țineți cont că, în cazul în care transmiterea actelor se face prin curier, se va adăuga timpul de circulație aferent. De asemenea se va ține cont de liberele oficiale cu ocazia sărbătorilor române și bieloruse.

4 TAXE CONSULARE ȘI TAXE DE PROCESARE

Taxa de procesare nu trebuie confundată cu taxa consulară. Taxa consulară de eliberare a vizelor se calculează în conformitate cu rezoluția privind Tariful taxelor consulare, percepute de oficiile consulare ale Republicii Belarus sau cu acordurile bilaterale ale Republicii Belarus, aceste taxe nefiind returnabile în caz de refuz de eliberare a vizei de către Consulat.

5 FACTURAREA ȘI PLATA

Taxa consulară este colectată în numele Ambasadei sau entității responsabile cu eliberarea vizei și este scutită de TVA. Taxa de procesare afișată include TVA. Facturarea și plata taxelor consulare și a taxelor de procesare se va realiza în LEI, la cursul de schimb al Băncii Naționale a României.

Plata NU se va realiza anticipat. După primirea documentelor și începerea procesării vizei se va emite o factură care va fi transmisă prin e-mail și care trebuie achitată în termen de 48 de ore prin oricare metodă aleasă de dvs.

Centrul de Vize vă pune la dispoziție o gamă variată de metode de plată în funcție de preferințele dvs. (plată online, transfer bancar prin Internet Banking, depunere numerar la bancă).

Servicii adiționale pentru viză Belarus

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International, ne străduim în mod constant să oferim o gamă de servicii de înaltă calitate, îndreptate spre nevoile clienților. Eforturile noastre sunt îndreptate spre simplificarea procesului și reducerea timpilor de obținere a vizelor, prin Serviciul Executiv Visa Express, prin oferirea posibilității de realizare în cadrul birourilor noastre a fotografiilor conform normelor impuse de către Consulate, la care se adaugă serviciul SMS Alert ca metodă exclusivă de monitorizare a statusului cererii dvs. de solicitare a vizei.


Alegând Serviciul Executiv Visa Express, un specialist în servicii executive va lua legătura cu dvs., oferindu-vă consiliere personalizată, cererea dvs. fiind tratată în acest fel cu maximă prioritate. Acesta va gestiona întregul proces de aplicare de la început până la sfârșit făcând formalitățile necesare astfel încât procesarea vizei dvs. să înceapă cât mai repede posibil.

Printre beneficiile Servicilui Executiv – Visa Express al Centrului de Vize și Legalizări T&B International se regăsesc:

 • Echipă exclusivă. O echipă de specialiști este dedicată gestionării cererii dumneavoastră de la început până la sfârșit
 • Răspuns rapid la orice întrebare. Contactați-ne telefonic, trimiteți-ne un e-mail sau plasați comanda ONLINE și astfel un specialist va lua legătura cu dvs. în următoarele 60 minute, câștigând astfel timp valoros.
 • Prelucrare prioritară. Atunci când selectați Serviciul Executiv Visa Express, solicitarea dvs. va fi tratată cu prioritate maximă.
 • Pregătirea documentației. Vă vom ghida pe tot parcursul pregătirii dosarului de solicitare a vizei iar, în caz de necesitate, veți beneficia gratuit de imprimarea/fotocopierea întregii documentații.
 • Visa & Pasport Scan. După aprobarea vizei, pentru siguranța și comoditatea dvs. în cazul pierderii, furtului sau deteriorării pașaportului în timpul călătoriei, vom realiza o copie digitală a vizei și pașaportului dvs. pe care o veți primi pe e-mail, având astfel acces la aceasta în cazuri de urgență.
 • Informații și actualizări la timp. Fiți informat cu privire la fiecare etapă a procesului de obținere a vizei dvs. prin notificări primite prin SMS.
 • Prioritate în livrarea rapidă a pașaportului. Pașaportul dvs. va fi livrat în prima serie de documente preluate de la Secția Consulară. Astfel veți putea intra în posesia acestuia în cel mai rapid mod posibil. În cazul în care doriți să îl ridicați personal de la birourile noastre, o veți putea face la orice oră în timpul programului de lucru din momentul în care sunteți înștiințat că pașaportul este pregătit pentru a fi ridicat.

Experimentați confortul și securitatea serviciului executiv!

Etapa obținterii fotografiilor pentru vize s-a dovedit a fi de foarte multe ori extrem de complicată, având în vedere că fiecare Consulat are cerințe diferite. Alegând serviciul nostru de realizare a fotografiilor pentru viză, eliminați posibilitatea respingerii dosarului dvs. de către Consulat pentru neîndeplinirea normelor fotografiei

Vă oferim 2 posibilități:

 1. De a încărca pur și simplu fotografia dvs. digitală în aplicația online. Fotografia digitală trebuie să fi fost realizată în ultimele 6 luni pe fundal alb, fără umbre, fără ochelari și cu o expresie neutră a feței și cu capul descoperit (daca apartenența religioasă sau etnică nu impune altceva). Verificați instrucțiunile pentru realizarea fotografiei digitale. Pe baza acesteia vom realiza fotografiile necesare pentru obținerea vizei dvs. pe care le vom atașa la dosarul pe care îl vom înainta Secției Consulare din cadrul Ambasadei, asigurându-ne că respectă regulile impuse de aceasta.
 2. În cazul în care nu doriți să transmiteți documentele prin curier și alegeți să depuneți personal la birourile noastre documentele pentru viză fără completarea în prealabil a aplicației online SAU dacă nu dispuneți de posibilitatea de a realiza o fotografie digitală coonform cerințelor de mai sus, vă oferim posibilitatea de realiza forografiile necesare pentru viză pe loc direct la birourile noastre în momentul depunerii dosarului.

Prin serviciul SMS Alert, vă ținem la curent cu întregul proces de obținere a vizei. Vă vom transmite mesaje de confirmare direct pe telefonul mobil, în momentele cheie din timpul procesului de solicitare a vizei. Astfel, veți fi la curent cu toate detaliile legate de viza solicitată.


Centrul de Vize și Legalizări are rolul de a primi, prelucra și transmite spre analiză către Sectiile Consulare ale Ambasadelor actele necesare pentru obținerea vizelor și de a prelua și transmite pașapoartele cu vize și totodată de a oferi consultanță personalizată solicitanților privind tipurile de vize, actele necesare, procedura, termenele de obținere a vizelor etc. Centrul de Vize și Legalizări nu este implicat în procesul de evaluare, aprobare sau refuzare a cererilor pentru viză și prin urmare nu își asuma răspunderea pentru decizia reprezentanților consulari. Deciziile finale sunt luate doar de către Secția Consulară - Ambasada Belarus. Rămâne la latitudinea acesteia de a solicita documente suplimentare, de a prelungi termenul de întocmire a vizei sau de a lua oricare alte decizii.

www.booking.com

Cele mai bune hoteluri și locuri de cazare în Belarus

www.expedia.com

Oferte de zboruri spre Belarus

www.emag.ro

Asigurări medicale și de călătorie pentru Belarus

Visa and Legalisation Center T&B International, is not affiliated with the government of Belarus and provides expediting services for visa to Belarus and charges a service fee.
Centrul de vize și legalizări T&B International, nu este afiliat guvernului din Belarus și oferă servicii de visa handling pentru Belarus percepând o taxă pentru serviciile prestate.

Viză de afaceri pentru Belarus

Cetățenii din România care călătoresc în Belarus pentru afaceri au nevoie de viză!

Viză de tranzit pentru Belarus

Cetățenii din România care călătoresc în Belarus în tranzit au nevoie de viză!

Viză privată pentru Belarus

Cetățenii din România care călătoresc în Belarus pentru vizite private au nevoie de viză!

Viză de muncă pentru Belarus

Cetățenii din România care călătoresc în Belarus pentru activități laborale au nevoie de viză!

Alte Categorii De Vize pentru Belarus

Cetățenii din România care călătoresc în Belarus pentru scopuri specifice sau emigrare au nevoie de viză!

Viză Diplomatică/Oficială pentru Belarus

Cetățenii din România care călătoresc în Belarus pentru vizite oficiale nu au nevoie de viză!

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea folosirii acestora și a politicii noastre de utilizare a fișierelor de tip cookies. Am înțeles