Viză Coasta de Fildeș

Cetățenii din România care călătoresc în Coasta de Fildeș în scop turistic au nevoie de viză!

e-Visa Afaceri pentru Coasta de Fildeș

Cetățenii din România care călătoresc în Coasta de Fildeș pentru afaceri au nevoie de viză!

Alte Categorii De Vize pentru Coasta de Fildeș

Cetățenii din România care călătoresc în Coasta de Fildeș pentru scopuri specifice sau emigrare au nevoie de viză!

Important

Ambasadele Ivoriene eliberează vize cetățenilor străini care călătoresc în Coasta de Fildeș pentru diverse scopuri (turism, afaceri, vizite private etc.). Aceste vize sunt valabile pentru a intra în Coasta de Fildeș atât pe cale aeriană cât și terestră.

ATENȚIE, PROCEDURĂ INTERNAȚIONALĂ! Republica Coasta de Fildeș nu are o misiune diplomatică sau consulară rezidentă în România. Prin urmare, Centrul de Vize și Legalizări din București (România) vă poate asista în pregatirea documentelor necesare, plata taxelor în sistemul de plata al taxelor consulare al Coastei de Fildeș și stabilirea programării pentru preluarea datelor biometrice la Consulatul acestui stat din Viena, Austria. Totodată, în caz de necesitate, vă putem oferi servicii de traducere și supralegalizare a documentelor ce urmează a fi folosite în Coasta de Fildeș, fară a fi nevoie să va deplasați personal la Ambasada acestui stat la Viena.

Acte necesare - viză Coasta de Fildeș

 1. Pașaport cu minim 2 pagini libere, al cărui termen de valabilitate să fie mai mare de 6 luni și fotocopii (primele 3 pagini ale pașaportului – cele cu datele de identificare).
 2. Două fotografii color 3.5cm x 4.5cm pe fundal alb, nu mai vechi de 6 luni. Fața trebuie să fie vizibilă în totalitate (fără ochelari, cu capul descoperit - exceptând situația în care din motive religioase sau etnice se impune acoperirea capului).
  Vă rugăm să verificați ca aceasta să îndeplinească cu precizie toate cerințele pozei pentru obținerea vizei specifice Consulatului ivorian.
 3. Formular viză Coasta de Fildeș - semnat în original. Acesta va fi completat de către agenții noștri în baza datelor furnizate de către dvs. în aplicația online de mai jos. În cel mai scurt timp (max. 24h) veți primi formularul pe e-mail pentru a fi semnat personal.
 4. Certificat de naștere în original sau copie legalizată.
 5. Certificatul internațional de vaccinare pentru prevenirea Febrei Galbene.
 6. Copia biletelor de avion sau confirmarea rezervării. Dacă nu v-ați rezervat biletul de avion, puteți consulta ofertele disponibile pentru rutele către Coasta de Fildeș aici.
 7. Documentele care atestă plata taxelor consulare și documentul de programare pentru preluarea datelor biometrice. Plata va fi realizată de agenții noștri în sistemul de plata al taxelor consulare al Republicii Coasta de Fildeș iar programarea va fi realizată în acord cu preferințele dvs. și disponibilitatea Secției Consulare.
 8. Documente necesare în funcție de scopul călătoriei:
   1. Dovada rezervării la hotel. Se va prezenta o copie după documentele care atestă rezervarea. Dacă incă nu v-ați rezervat hotelul, vă oferim posibilitatea de a găsi cele mai bune oferte pentru Coasta de Fildeș aici.
   1. O scrisoare de prezentare/de garanție din partea companiei/organizației dvs. ȘI/SAU o scrisoare de invitație din partea entității din Coasta de Fildeș care trebuie să cuprindă:
    1. date despre solicitant (numele întreg, cetățenie, funcția/calitatea în cadrul companiei/instituției etc.);
    2. informații despre vizita în Coasta de Fildeș (scopul exact al vizitei, durata și perioada deplasării, să confirme cine își asumă responsabilitatea privind cheltuielile relaționate cu deplasarea și șederea în Coasta de Fildeș etc.);
    3. informații despre companie/organizație (numele, adresa, telefon de contact).
    Documentul trebuie să conțină ștampila oficială și semnătura reprezentantului legal. Nu se vor accepta scrisorile nesemnate și neștampilate.
   2. Dovada rezervării la hotel. Se va prezenta o copie după documentele care atestă rezervarea. Dacă incă nu v-ați rezervat hotelul, vă oferim posibilitatea de a găsi cele mai bune oferte pentru Coasta de Fildeș aici.

   Notă: În cazul călătoriilor oficiale se va prezenta doar un ordin de misiune.

   1. O scrisoare de invitație din partea persoanei din Coasta de Fildeș care trebuie să cuprindă:
    1. date despre solicitant (numele întreg, cetățenie, relația cu persoana care vă invită);
    2. informații despre vizita în Coasta de Fildeș (scopul exact al vizitei, durata și perioada deplasării, să confirme cine își asumă responsabilitatea privind cheltuielile relaționate cu deplasarea și șederea în Coasta de Fildeș etc.);
    3. informații despre persoana care face invitația (numele, adresa, telefon de contact etc.).
   Note:

   (1) Scrisoarea se poate prezenta în copie dacă v-a fost transmisă prin mijloace electronice. Pe lângă scrisoarea de invitație legalizată de autoritățile administrative sau de imigrare din Coasta de Fildeș se va atașa și o copie a documentului de identitate a persoanei din Coasta de Fildeș (pașaport în cazul cetățenilor ivorieni SAU pașaport și permis de ședere în cazul cetățenilor străini rezidenți în Coasta de Fildeș). De asemenea, în cazul membrilor de familie se vor prezenta copii după documentele care atestă relația de familie (certificat de căsătorie sau de naștere).

   (2) Cetățenii străini care călătoresc în Coasta de Fildeș pentru a-și însoți soțul/soția cetățean ivorian nu trebuie să prezinte o scrisoare de invitație ci o copie după certificatul de căsătorie și o cerere din partea soțului/soției pentru eliberarea vizei.

   1. Documente are atestă scopul exact al deplasării în Coasta de Fildeș (sub forma unei scrisori de invitație, de sponsorizare etc.)
   2. După caz, dovada rezervării la hotel. Se va prezenta o copie după documentele care atestă rezervarea. Dacă incă nu v-ați rezervat hotelul, vă oferim posibilitatea de a găsi cele mai bune oferte pentru Coasta de Fildeș aici.
 9. Opțional, se poate prezenta o asigurare medicală de călătorie care să acopere sejurul în Coasta de Fildeș. Având în vedere că în Coasta de Fildeș frecvența bolilor tropicale este ridicată, vă recomandăm insistent să încheiați o asigurare medicală. Puteți obține online aici asigurarea medicală pentru Coasta de Fildeș.
În cazul călătoriilor cu minori, pentru obținerea vizelor, pot fi solicitate documente adiționale în funcție de fiecare caz, după cum urmează:
 1. Dacă viza este solicitată pentru minorul care călătorește cu ambii părinți:
  • Certificatul de naștere (original și copie)
 2. Dacă viza este solicitată pentru minorul care călătorește cu unul dintre părinți:
  • Certificatul de naștere (original și copie)
  • Declarație notarială (original și copie) privind acordul unuia dintre părinți pentru ieșirea din țară a minorului însoțit de celălalt părinte. Adițional, se va prezenta copia pașaportului părintelui care nu însoțește minorul (sau copia cărții de identitate dacă nu dispune de pașaport).
 3. Dacă viza este solicitată pentru minorul care călătorește însoțit de o altă persoană fizică majoră:
  • Certificatul de naștere (original și copie)
  • Declarația notarială (original și copie) privind acordul ambilor părinți pentru ieșirea din țară a minorului însoțit de o altă persoană fizică majoră. Adițional, se va prezenta o copie după pașapoartele (sau CI) părinților.

În cazul părinților divorțați, declarația notarială a celuilalt părinte este necesară doar în cazul custodiei comune. În caz contrar, se va prezenta hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă prin care minorul i-a fost încredințat sau, după caz, prin care i-a fost atribuită exercitarea în mod exclusiv a autorității părintești. În cazul în care celălalt părinte este decedat, dispărut sau decăzut din drepturi se va face dovada decesului/dispariției/decăderii din drepturile părintești prin prezentarea documentelor care dovedesc acest aspect (certificatului de deces, comunicare oficială din partea misiunilor diplomatice sau a oficiilor consulare în străinătate, hotărârea judecătorească definitivă de declarare a morții, de constatare a dispariției sau a decăderii din drepturi, după caz). În cazul în care ambii părinți sunt decedați/decăzuți din drepturi se va prezenta declarația reprezentantului legal al minorului.

Pentru obținerea vizei poate fi solicitată traducerea declarației notariale efectuată de un traducător autorizat. Vă informăm că, în caz de necesitate ne putem ocupa de traducerea și legalizarea tuturor documentelor necesare.

ATENŢIE! Deținerea unei vize nu garantează ieșirea minorului din țară dacă nu sunt îndeplinite condițiile de ieșire din țară a cetățenilor români minori. Pentru procedura și lista completă de documente necesare la punctul de trecere a frontierei consultați Condițiile de ieșire din țară pentru cetățenii români minori.

 • Având în vedere incidența ridicată a bolilor tropicale în Coasta de Fildeș vă recomandăm să încheiați o asigurare medicală valabilă pe toată durata călătoriei și să va informați asupra masurilor profilactice și tipurilor de vaccinuri care trebuie efectuate înainte de a călători în zone tropicale urmărind în permanență recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. Puteți obține asigurarea medicală online aici.
 • La trecerea frontierei, autoritățile din Coasta de Fildeș solicită prezentarea Certificatului Internațional de Vaccinare pentru prevenirea Febrei Galbene. Pentru lista unităților medicale cărora vă puteți adresa pentru realizarea vaccinurilor consultați Institutul de Sănătate Publică din România - secțiunea Cabinete Vaccinări Internaționale.
 • Recomandăm tuturor cetățenilor români sau de orice altă naționalitate care se deplasează în Coasta de Fildeș, să urmărească în permanență recomandările autorităților locale. Recomandările de călătorie ale statelor UE pentru Coasta de Fildeș pot fi urmărite accesând motorul Travel Advice.
 • În cazul în care întâmpinați o situație de urgență pe parcursul călătoriei în Coasta de Fildeș, contactați imediat Ambasada sau Consulatul țării dvs. din această țară, care vă poate oferi asistența consulară de specialitate. În situația în care țara dvs. nu este reprezentată în aceast stat, adresați-vă Misiunii Diplomatice sau Consulare a țării dvs. în a cărei jurisdictie se înscrie Coasta de Fildeș. România nu are o Misiune diplomatică sau consulară rezidentă în Coasta de Fildeș, prin urmare în caz de necesitate vă puteți adresa Ambasadei României în Senegal. Există un Consulat Onorific al României în Coasta de Fildeș care poate sprijini rezolvarea unor probleme urgente, prin contactele cu autoritățile locale, dar care nu poate emite documente de identitate românești sau realiza formalități consulare.
 • În atenția cetățenilor Uniunii Europene! Vă informăm că orice cetățean al Uniunii Europene aflat într-o țară din afara Uniunii în care propriul său stat nu este reprezentat are dreptul la protecție din partea autorităților diplomatice sau consulare ale oricărei alte țări din Uniune. Prin urmare, în cazul în care propriul dvs. stat nu are o misiune diplomatică sau consulară rezidentă în Coasta de Fildeș, aveți dreptul la protecție din partea autorităților diplomatice sau consulare ale oricărei alte țări membre a UE care dispune de o misiune rezidentă în Coasta de Fildeș, în aceleași condiții ca și resortisanții țării respective. Pentru lista țarilor UE cărora va puteți adresa în Coasta de Fildeș utilizați motorul de căutare din secțiunea - Protecția Cetățenilor Uniunii Europene în Străinătate disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Actele oficiale emise de autoritățile din România, pentru a fi recunoscute și deci a produce efecte în Coasta de Fildeș, trebuie să fie supuse procedurii de supralegalizare, dacă altceva nu este prevăzut printr-un acord bilateral sau un alt tratat.

Supralegalizarea reprezintă procedura de autentificare a actelor oficiale străine care urmează sa producă efecte juridice în țări nesemnatare ale Convenției de la Haga. Procedura de supralegalizare este mult mai complexă ca cea de Apostilare, presupunând un numar mult mai mare de certificări și anume: din partea instituțiilor tutelare ale entitățiilor instituționale emitente ale documentelor, supralegalizarea la Ministerul Afacerilor Externe al țării care a emis actul și ulterior legalizarea sigiliului și semnăturii Ministerului Afacerilor Externe pe cale diplomatică (de către ambasadele sau reprezentanțele consulare ale statelor în care actul urmează să producă efecte).

Centrul de Vize și Legalizări T&B International vă oferă consultanță GRATUITĂ privind procedurile de recunoastere a actelor oficiale în Coasta de Fildeș și servicii specializate de vizare la autoritățile competente, de supralegalizare administrativă și consulară și de traducere pentru actele care urmează să fie folosite în Coasta de Fildeș. Misiunea noastră este de a oferi o experiență transparentă și de a economisi timp pentru clienții noștri, scutindu-i de procese complexe de cele mai multe ori puțin înțelese, contribuind în acest fel la eficientizarea birocrației.

Pentru serviciile de vizare, supralegalizare și traducere a actelor oficiale vă rugăm să consultați secțiunea Traduceri și supralegalizări documente pentru Coasta de Fildeș

Procesul de obținere a vizelor este simplu, rapid și sigur


Aplica online pentru viza
Aplicați online pentru Viză Coasta de Fildeș

Completați datele în aplicația online și un reprezentant al Centrului de Vize va prelua imediat solicitarea dvs.

Transmiteți documentele prin curier sau personal
Transmiteți documentele

Trimiteți documentele necesare prin metoda aleasă în aplicația online (prin curier sau depunere personală la sediul nostru). Actele pot fi ridicate de curierul nostru partener.

Calatoriti fara grija vizei!
Primiți Viza! Călătorie plăcută în Coasta de Fildeș!

Vă transmitem pașaportul cu viza îndată ce aceasta a fost aprobată (prin curier sau ridicare personală de la birourile noastre).


Taxe de viză și timp de procesare pentru viză Coasta de Fildeș


Tipul Vizei1
Validitate2
Timp de procesare3
Taxe consulare4
Taxă de procesare4
O singură intrare
90 de zile
Normal
2-4 zile lucrătoare
58 EUR
70 EUR

1 NUMĂR DE INTRĂRI

Se face referire la numărul de intrări pe care le puteți folosi în perioada de valabilitate a vizei.

2 VALABILITATEA VIZEI

Valabilitatea vizei face referire la valabilitatea de la data emiterii acesteia, perioada de ședere permisă fiind decisă de ofițerul de imigrări de la punctul de intrare în Coasta de Fildeș fiind cuprinsă între 1-3 luni. Prelungirea vizei se face pe plan local în funcție de scopul deplasării în această țară.

3 TIMP DE PROCESARE

Calcularea timpului începe cu următoarea zi lucrătoare din momentul primirii solicitării dvs., urmând ca viza să fie eliberată în mod obișnuit după 2 zile lucrătoare de la depunerea documentelor în mod fizic la Consulatul acestui stat în străinătate. Prezența personală este obligatorie având în vedere necesitatea preluării datelor biometrice.

De asemenea, vă reamintim că Republica Coasta de Fildeș nu are o misiune diplomatică sau consulară rezidentă în România, prin urmare procesarea vizelor se va face la misiunea diplomatică acreditată a Coastei de Fildeș în străinătate. La timpul de procesare se va ține cont de liberele oficiale cu ocazia sărbătorilor române și ivoriene.

4 TAXE CONSULARE ȘI TAXE DE PROCESARE

Taxa de procesare nu trebuie confundată cu taxa consulară. Taxa consulară de eliberare a vizelor se calculează în conformitate cu rezoluția privind Tariful taxelor consulare, percepute de oficiile consulare ale Republicii Coasta de Fildeș sau cu acordurile bilaterale ale acesteia, aceste taxe nefiind returnabile în cazul în care personalul consular decide sa nu acorde viza.

5 FACTURAREA ȘI PLATA

Taxa consulară este colectată în numele Ambasadei sau entității responsabile cu eliberarea vizei și este scutită de TVA. Taxa de procesare afișată include TVA. Facturarea și plata taxelor consulare și a taxelor de procesare se va realiza în LEI, la cursul de schimb al Băncii Naționale a României.

Plata NU se va realiza anticipat. După primirea documentelor și începerea procesării vizei se va emite o factură care va fi transmisă prin e-mail și care trebuie achitată în termen de 48 de ore prin oricare metodă aleasă de dvs.

Centrul de Vize vă pune la dispoziție o gamă variată de metode de plată în funcție de preferințele dvs. (plată online, transfer bancar prin Internet Banking, depunere numerar la bancă).

Servicii adiționale pentru viză Coasta de Fildeș

În cadrul Centrului de Vize și Legalizări T&B International, ne străduim în mod constant să oferim o gamă de servicii de înaltă calitate, îndreptate spre nevoile clienților. Eforturile noastre sunt îndreptate spre simplificarea procesului și reducerea timpilor de obținere a vizelor, prin Serviciul Executiv Visa Express, prin oferirea posibilității de realizare în cadrul birourilor noastre a fotografiilor conform normelor impuse de către Consulate, la care se adaugă serviciul SMS Alert ca metodă exclusivă de monitorizare a statusului cererii dvs. de solicitare a vizei.


Alegând Serviciul Executiv Visa Express, un specialist în servicii executive va lua legătura cu dvs., oferindu-vă consiliere personalizată, cererea dvs. fiind tratată în acest fel cu maximă prioritate. Acesta va gestiona întregul proces de aplicare de la început până la sfârșit făcând formalitățile necesare astfel încât procesarea vizei dvs. să înceapă cât mai repede posibil.

Printre beneficiile Servicilui Executiv – Visa Express al Centrului de Vize și Legalizări T&B International se regăsesc:

 • Echipă exclusivă. O echipă de specialiști este dedicată gestionării cererii dumneavoastră de la început până la sfârșit
 • Răspuns rapid la orice întrebare. Contactați-ne telefonic, trimiteți-ne un e-mail sau plasați comanda ONLINE și astfel un specialist va lua legătura cu dvs. în următoarele 60 minute, câștigând astfel timp valoros.
 • Prelucrare prioritară. Atunci când selectați Serviciul Executiv Visa Express, solicitarea dvs. va fi tratată cu prioritate maximă.
 • Pregătirea documentației. Vă vom ghida pe tot parcursul pregătirii dosarului de solicitare a vizei iar, în caz de necesitate, veți beneficia gratuit de imprimarea/fotocopierea întregii documentații.
 • Visa & Pasport Scan. După aprobarea vizei, pentru siguranța și comoditatea dvs. în cazul pierderii, furtului sau deteriorării pașaportului în timpul călătoriei, vom realiza o copie digitală a vizei și pașaportului dvs. pe care o veți primi pe e-mail, având astfel acces la aceasta în cazuri de urgență.
 • Informații și actualizări la timp. Fiți informat cu privire la fiecare etapă a procesului de obținere a vizei dvs. prin notificări primite prin SMS.
 • Prioritate în livrarea rapidă a pașaportului. Pașaportul dvs. va fi livrat în prima serie de documente preluate de la Secția Consulară. Astfel veți putea intra în posesia acestuia în cel mai rapid mod posibil. În cazul în care doriți să îl ridicați personal de la birourile noastre, o veți putea face la orice oră în timpul programului de lucru din momentul în care sunteți înștiințat că pașaportul este pregătit pentru a fi ridicat.

Experimentați confortul și securitatea serviciului executiv!

Etapa obținterii fotografiilor pentru vize s-a dovedit a fi de foarte multe ori extrem de complicată, având în vedere că fiecare Consulat are cerințe diferite. Alegând serviciul nostru de realizare a fotografiilor pentru viză, eliminați posibilitatea respingerii dosarului dvs. de către Consulat pentru neîndeplinirea normelor fotografiei

Vă oferim 2 posibilități:

 1. De a încărca pur și simplu fotografia dvs. digitală în aplicația online. Fotografia digitală trebuie să fi fost realizată în ultimele 6 luni pe fundal alb, fără umbre, fără ochelari și cu o expresie neutră a feței și cu capul descoperit (daca apartenența religioasă sau etnică nu impune altceva). Verificați instrucțiunile pentru realizarea fotografiei digitale. Pe baza acesteia vom realiza fotografiile necesare pentru obținerea vizei dvs. pe care le vom atașa la dosarul pe care îl vom înainta Secției Consulare din cadrul Ambasadei, asigurându-ne că respectă regulile impuse de aceasta.
 2. În cazul în care nu doriți să transmiteți documentele prin curier și alegeți să depuneți personal la birourile noastre documentele pentru viză fără completarea în prealabil a aplicației online SAU dacă nu dispuneți de posibilitatea de a realiza o fotografie digitală coonform cerințelor de mai sus, vă oferim posibilitatea de realiza forografiile necesare pentru viză pe loc direct la birourile noastre în momentul depunerii dosarului.

Prin serviciul SMS Alert, vă ținem la curent cu întregul proces de obținere a vizei. Vă vom transmite mesaje de confirmare direct pe telefonul mobil, în momentele cheie din timpul procesului de solicitare a vizei. Astfel, veți fi la curent cu toate detaliile legate de viza solicitată.


Centrul de Vize și Legalizări are rolul de a primi, prelucra și transmite spre analiză către Sectiile Consulare ale Ambasadelor actele necesare pentru obținerea vizelor și de a prelua și transmite pașapoartele cu vize și totodată de a oferi consultanță personalizată solicitanților privind tipurile de vize, actele necesare, procedura, termenele de obținere a vizelor etc. Centrul de Vize și Legalizări nu este implicat în procesul de evaluare, aprobare sau refuzare a cererilor pentru viză și prin urmare nu își asuma răspunderea pentru decizia reprezentanților consulari. Deciziile finale sunt luate doar de către Secția Consulară - Ambasada Coasta de Fildeș. Rămâne la latitudinea acesteia de a solicita documente suplimentare, de a prelungi termenul de întocmire a vizei sau de a lua oricare alte decizii.

www.booking.com

Cele mai bune hoteluri și locuri de cazare în Coasta de Fildeș

www.expedia.com

Oferte de zboruri spre Coasta de Fildeș

www.emag.ro

Asigurări medicale și de călătorie pentru Coasta de Fildeș

Visa and Legalisation Center T&B International, is not affiliated with the government of Ivory Coast (Côte D'Ivoire) and provides expediting services for visa to Ivory Coast (Côte D'Ivoire) and charges a service fee.
Centrul de vize și legalizări T&B International, nu este afiliat guvernului din Coasta de Fildeș și oferă servicii de visa handling pentru Coasta de Fildeș percepând o taxă pentru serviciile prestate.

Viză Diplomatică/Oficială pentru Coasta de Fildeș

Cetățenii din România care călătoresc în Coasta de Fildeș pentru vizite oficiale au nevoie de viză!

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea folosirii acestora și a politicii noastre de utilizare a fișierelor de tip cookies. Am înțeles