Viză Gabon

Cetățenii din România care călătoresc în Gabon au nevoie de viză!

Viză de turism pentru Gabon

Cetățenii din România care călătoresc în Gabon în scop turistic au nevoie de viză!

Viză de afaceri pentru Gabon

Cetățenii din România care călătoresc în Gabon pentru afaceri au nevoie de viză!

Alte Categorii De Vize pentru Gabon

Cetățenii din România care călătoresc în Gabon pentru scopuri specifice sau emigrare au nevoie de viză!

Important

În funcție de motivul deplasării în Gabon, pe lângă categoriile de vize descrise la alte capitole, se pot elibera adițional vize pentru alte scopuri specifice (participare la diverse programe de studii sau cercetare, participare la programe de voluntariat, asistență umanitară, cooperare pentru dezvoltare; pentru vizite private – pentru vizitarea prietenilor sau membrilor de familie din Gabon etc.).

Acte necesare - viză Gabon

 1. Pașaport cu minim 2 pagini libere, al cărui termen de valabilitate să fie mai mare de 6 luni.
 2. Două fotografii color 3.5cm x 4.5cm pe fundal alb, nu mai vechi de 6 luni. Fața trebuie să fie vizibilă în totalitate (fără ochelari, cu capul descoperit - exceptând situația în care din motive religioase sau etnice se impune acoperirea capului).
  Vă rugăm să verificați ca aceasta să îndeplinească cu precizie toate cerințele pozei pentru obținerea vizei specifice Consulatului gabonez.
 3. Formular viză Gabon - semnat în original, în dublu exemplar.
 4. Copia biletelor de avion sau confirmarea rezervării. Dacă nu v-ați rezervat biletul de avion, puteți consulta ofertele disponibile pentru rutele către Gabon aici.
 5. Un document care dovedește scopul deplasării în Gabon. Dupa caz, o scrisoare de prezentare/de garanție din partea companiei/organizației dvs. ȘI/SAU o scrisoare de invitație din partea entității sau persoanei din Gabon care trebuie să cuprindă:
  1. date despre solicitant (numele întreg, cetățenie, funcția/calitatea în cadrul companiei/instituției sau relația cu persoana care vă invită – în cazul vizitelor private);
  2. informații despre vizita în Gabon (scopul exact al vizitei, durata și perioada deplasării, să confirme cine își asumă responsabilitatea privind cheltuielile relaționate cu deplasarea și șederea în Gabon etc.);
  3. informații despre entitatea/persoana care emite documentul (numele, adresa, telefon de contact etc.).
  Documentul trebuie să conțină ștampila oficială și semnătura reprezentantului legal. Nu se vor accepta scrisorile nesemnate și neștampilate.

  Note:

  (1) În cazul în care aplicați pe baza unei scrisori de invitație din Gabon, aceasta se poate prezenta în copie dacă v-a fost transmisă prin mijloace electronice.

  (2) În cazul vizelor private, pe lângă scrisoarea de invitație (certificat d'hébergement) legalizată de autoritățile administrative sau de imigrare din Gabon se va atașa și o copie a documentului de identitate a persoanei din Gabon (pașaport sau alt document de identitate în cazul cetățenilor gabonezi SAU pașaport și permis de ședere în cazul cetățenilor străini rezidenți în Gabon). De asemenea, în cazul membrilor de familie se vor prezenta copii după documentele care atestă relația de familie (certificat de căsătorie sau de naștere).

  (3) Cetățenii străini care călătoresc în Gabon pentru a-și însoți soțul/soția cetățean gabonez nu trebuie să prezinte o scrisoare de invitație ci o copie după certificatul de căsătorie și o cerere din partea soțului/soției pentru eliberarea vizei.

 6. Dovada rezervării la hotel sau altă dovadă privind cazarea. Dacă incă nu v-ați rezervat hotelul, vă oferim posibilitatea de a găsi cele mai bune oferte pentru Gabon aici. În cazul vizitelor private (prieteni sau familie), când cazarea este asigurată de aceștia, acest aspect se va specifica în scrisoarea de invitație, incluzând adresa completă din Gabon.
 7. Copie după Certificatul internațional de Vaccinare pentru prevenirea Febrei Galbene.
 8. Adițional, dar nu obligatoriu, se poate prezenta o asigurare medicală de călătorie care să acopere sejurul în Gabon. Având în vedere condițiile specifice continentului african, vă recomandăm insistent să încheiați o asigurare medicală. Puteți obține online aici asigurarea medicală pentru Gabon.
În cazul călătoriilor cu minori, pentru obținerea vizelor, pot fi solicitate documente adiționale în funcție de fiecare caz, după cum urmează:
 1. Dacă viza este solicitată pentru minorul care călătorește cu ambii părinți:
  • Certificatul de naștere (original și copie)
 2. Dacă viza este solicitată pentru minorul care călătorește cu unul dintre părinți:
  • Certificatul de naștere (original și copie)
  • Declarație notarială (original și copie) privind acordul unuia dintre părinți pentru ieșirea din țară a minorului însoțit de celălalt părinte. Adițional, se va prezenta copia pașaportului părintelui care nu însoțește minorul (sau copia cărții de identitate dacă nu dispune de pașaport).
 3. Dacă viza este solicitată pentru minorul care călătorește însoțit de o altă persoană fizică majoră:
  • Certificatul de naștere (original și copie)
  • Declarația notarială (original și copie) privind acordul ambilor părinți pentru ieșirea din țară a minorului însoțit de o altă persoană fizică majoră. Adițional, se va prezenta o copie după pașapoartele (sau CI) părinților.

În cazul părinților divorțați, declarația notarială a celuilalt părinte este necesară doar în cazul custodiei comune. În caz contrar, se va prezenta hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă prin care minorul i-a fost încredințat sau, după caz, prin care i-a fost atribuită exercitarea în mod exclusiv a autorității părintești. În cazul în care celălalt părinte este decedat, dispărut sau decăzut din drepturi se va face dovada decesului/dispariției/decăderii din drepturile părintești prin prezentarea documentelor care dovedesc acest aspect (certificatului de deces, comunicare oficială din partea misiunilor diplomatice sau a oficiilor consulare în străinătate, hotărârea judecătorească definitivă de declarare a morții, de constatare a dispariției sau a decăderii din drepturi, după caz). În cazul în care ambii părinți sunt decedați/decăzuți din drepturi se va prezenta declarația reprezentantului legal al minorului.

ATENŢIE! Deținerea unei vize nu garantează ieșirea minorului din țară dacă nu sunt îndeplinite condițiile de ieșire din țară a minorilor.

 • Având în vedere incidența ridicată a bolilor tropicale în Gabon vă recomandăm să încheiați o asigurare medicală valabilă pe toată durata călătoriei și să va informați asupra măsurilor profilactice și tipurilor de vaccinuri care trebuie efectuate înainte de a călători în zone tropicale urmărind în permanență recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. Puteți obține asigurarea medicală online aici.
 • La intrarea în Gabon autoritățile de frontieră solicită prezentarea Certificatului Internațional de Vaccinare pentru prevenirea Febrei Galbene. De asemenea, acesta poate fi solicitat de compania aeriană înainte de a permite îmbarcarea spre/dinspre Gabon.
 • Pentru detalii suplimentare legate de lista unităților medicale cărora vă puteți adresa pentru realizarea vaccinurilor, în caz de necesitate, vă puteți adresa Institului de Sănătate Publică din țara natală sau de reședință.
 • Recomandăm tuturor cetățenilor români sau de orice altă naționalitate care se deplasează în Gabon, să urmărească în permanență recomandările autorităților locale. Recomandările de călătorie ale statelor UE pentru Gabon pot fi urmărite accesând motorul Travel Advice.
 • În cazul în care întâmpinați o situație de urgență pe parcursul călătoriei în Gabon, contactați imediat Ambasada sau Consulatul țării dvs. din această țară, care vă poate oferi asistența consulară de specialitate. În situația în care țara dvs. nu este reprezentată în aceast stat, adresați-vă Misiunii Diplomatice sau Consulare a țării dvs. în a cărei jurisdictie se înscrie Gabon. România nu are o Misiune diplomatică sau consulară rezidentă în Gabon, prin urmare în caz de necesitate vă puteți adresa Ambasadei României în Nigeria, care asigură reprezentarea diplomatică și consulară a României în Gabon.
 • În atenția cetățenilor Uniunii Europene! Vă informăm că orice cetățean al Uniunii Europene aflat într-o țară din afara Uniunii în care propriul său stat nu este reprezentat are dreptul la protecție din partea autorităților diplomatice sau consulare ale oricărei alte țări din Uniune. Prin urmare, în cazul în care propriul dvs. stat nu are o misiune diplomatică sau consulară rezidentă în Gabon, aveți dreptul la protecție din partea autorităților diplomatice sau consulare ale oricărei alte țări membre a UE care dispune de o misiune rezidentă în Gabon, în aceleași condiții ca și resortisanții țării respective. Pentru lista țarilor UE cărora va puteți adresa în Gabon utilizați motorul de căutare din secțiunea - Protecția Cetățenilor Uniunii Europene în Străinătate disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Actele oficiale emise de autoritățile din România, pentru a fi recunoscute și deci a produce efecte în Gabon, trebuie să fie supuse procedurii de supralegalizare, dacă altceva nu este prevăzut printr-un acord bilateral sau un alt tratat.

Supralegalizarea reprezintă procedura de autentificare a actelor oficiale străine care urmează sa producă efecte juridice în țări nesemnatare ale Convenției de la Haga. Procedura de supralegalizare este mult mai complexă ca cea de Apostilare, presupunând un numar mult mai mare de certificări și anume: din partea instituțiilor tutelare ale entitățiilor instituționale emitente ale documentelor, supralegalizarea la Ministerul Afacerilor Externe al țării care a emis actul și ulterior legalizarea sigiliului și semnăturii Ministerului Afacerilor Externe pe cale diplomatică (de către ambasadele sau reprezentanțele consulare ale statelor în care actul urmează să producă efecte).

Centrul de Vize și Legalizări T&B International vă oferă consultanță GRATUITĂ privind procedurile de recunoastere a actelor oficiale în Gabon și servicii specializate de vizare la autoritățile competente, de supralegalizare administrativă și consulară și de traducere pentru actele care urmează să fie folosite în Gabon. Misiunea noastră este de a oferi o experiență transparentă și de a economisi timp pentru clienții noștri, scutindu-i de procese complexe de cele mai multe ori puțin înțelese, contribuind în acest fel la eficientizarea birocrației.

Pentru serviciile de traduceri, accesați pagina dedicată pentru Traduceri Franceză iar pentru vizare și supralegalizare a actelor oficiale vă rugăm să consultați secțiunea Supralegalizări documente pentru Gabon.

Procesul de obținere a vizelor este simplu, rapid și sigur


Aplica online pentru viza
Aplicați online pentru Viză Gabon

Completați datele în aplicația online și un reprezentant al Centrului de Vize va prelua imediat solicitarea dvs.

Transmiteți documentele prin curier sau personal
Transmiteți documentele

Trimiteți documentele necesare prin metoda aleasă în aplicația online (prin curier sau depunere personală la sediul nostru). Actele pot fi ridicate de curierul nostru partener.

Calatoriti fara grija vizei!
Primiți Viza! Călătorie plăcută în Gabon!

Vă transmitem pașaportul cu viza îndată ce aceasta a fost aprobată (prin curier sau ridicare personală de la birourile noastre).www.booking.com

Cele mai bune hoteluri și locuri de cazare în Gabon

www.expedia.com

Oferte de zboruri spre Gabon

www.emag.ro

Asigurări medicale și de călătorie pentru Gabon

Visa and Legalisation Center T&B International, is not affiliated with the government of Gabon and provides expediting services for visa to Gabon and charges a service fee.
Centrul de vize și legalizări T&B International, nu este afiliat guvernului din Gabon și oferă servicii de visa handling pentru Gabon percepând o taxă pentru serviciile prestate.

Viză Diplomatică/Oficială pentru Gabon

Cetățenii din România care călătoresc în Gabon pentru vizite oficiale au nevoie de viză!

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea folosirii acestora și a politicii noastre de utilizare a fișierelor de tip cookies. Am înțeles