Zambia nu este stat semnatar al Convenției de la Haga privind suprimarea cerinței de supralegalizare a actelor oficiale străine. Prin urmare, actele emise de autoritățile din REPUBLICA MOLDOVA, pentru a fi recunoscute și deci a produce efecte în Zambia, trebuie să fie supralegalizate pe cale administrativă și consulară și traduse în limba engleză, dacă altceva nu este prevăzut printr-un acord bilateral sau un alt tratat.

Urmează să vă deplasați în Zambia unde veți întreprinde diverse formalități pe baza actelor eliberate de autoritățile din Republica Moldova?

În acest caz, pentru ca actele dvs. să fie recunoscute în Zambia trebuie să fie supuse procedurilor de supralegalizare pe cale administrativă ierarhică și ulterior pe cale consulară, indiferent că vă deplasați pentru:

 • Muncă în Zambia
 • Afaceri în Zambia
 • Continuarea studiilor în Zambia
 • Încheierea căsătoriei în Zambia
 • Realizarea oricăror altor formalități administrative în Zambia .

Ce trebuie să știți despre Supralegalizare?

Supralegalizarea este procedura prin care se atestă faptul ca actul care urmează să fie folosit într-un stat nesemnatar al Convenției de la Haga este un act oficial, veridicitatea semnăturii, calitatea în care a acționat semnatarul actului și identitatea sigiliului sau a ștampilei de pe acest act. Supralegalizarea nu trebuie confundată cu apostilarea (procedură prin care se atesta veridicitatea unui act care urmează să fie folosit într-un stat semnatar al Convenției de la Haga). Aceasta Convenție s-a încheiat tocmai pentru a suprima cerința supralegalizării pe cale consulară a actelor oficiale străine.

Prin urmare, pentru statele care nu au semnat prezenta Convenție, inclusiv Zambia, se aplică în continuare cerința supralegalizării pe cale administrativă și consulară. Supralegalizarea pe cale administrativă este supusă procedurii stabilite de statul de origine al actului (în cazul de față Republica Moldova), urmată de supralegalizare efectuată de misiunea diplomatică sau consulară a țării de destinație (Zambia) acreditată în/pentru Republica Moldova.

Procedura de supralegalizare este o procedura complexă iar pașii ce trebuie urmați pentru respectarea formalităților complete pentru actele eliberate de autoritățile moldovenești sunt următorii:
 1. Vizarea actului original, după caz, la organul tutelar/ministerele competente1 (în funcție de tipul documentului);
 2. Supralegalizarea sigiliului organului tutelar/ministerului care a vizat actul de către Direcția Generală Afaceri Consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova;
 3. Supralegalizarea finală de către Ambasada statului de destinație(Zambia) acreditată în Republica Moldova.

Atenție! Actele trebuie traduse să fie însoțite de traducere, legalizată corespunzător.

1Actele și documentele care necesită să fie vizate de către autoritățile competente/emitente NU se pot supralegaliza fără obținerea în prealabil a vizei de la autoritățile și instituțiile respective.

Atenție! Actele plastifiate sau degradate NU pot fi apostilate (deoarece nu pot fi verificate elementele de siguranță).


Direcția Generală Afaceri Consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova supralegalizează documentele întocmite pe teritoriul Republicii Molodova de către organele oficiale sau cu participarea lor și destinate pentru utilizarea lor în statele nesemnatare ale Convenției de la Haga (Convention de la Haye du 5 octobre 1961).

Ministerul Afacerilor Externe certifică:

 1. autenticitatea semnăturilor persoanelor oficiale din cadrul Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova aplicate pe actele notariale şi hotărâri ale instanţei de judecată (procuri, declaraţii, cereri, contracte, testamente, fotocopii ale diferitor documente, hotărâri ale instanţelor de judecată, etc.);
 2. autenticitatea semnăturilor persoanelor oficiale ale subdiviziunilor Ministerului Dezvoltării Informaţionale al Republicii Moldova aplicate pe actele de stare civilă şi de înregistrare a întreprinderilor ( certificate: de naştere, de căsătorie, de divorţ, de deces, de stare civilă, de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui; extrase: după actul de naştere, după actul de căsătorie, după actul de divorţ, după actul de deces; avize: cu privire la schimbarea numelui sau prenumelui, cu privire la anularea, completarea sau/şi rectificarea actului de stare civilă; certificate de înregistrare a întreprinderilor etc.);
 3. autenticitatea semnăturilor persoanelor oficiale din cadrul Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova aplicate pe actelede studii (diplome de licenţă, programe analitice, supliment la diplomă, diplome de bacalaureat, supliment la diplomă de bacalaureat);
 4. autenticitatea semnăturilor persoanelor oficiale din cadrul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova ;
 5. autenticitatea semnăturilor persoanelor oficiale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova aplicate pe caziere judiciare.

NOTE:

(1) Documentele provenite de la organizaţii, instituţii, ca regulă, se legalizează în copii, certificate de către Notarul Public şi atestate de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova. După legalizarea de către Departamentul Afaceri Consulare, documentele se legalizează la oficiul consular al statului pe teritoriul căruia vor fi utilizate actele.

(2) Nu pot fi legalizate documentele ce contravin legislaţiei Republicii Moldova sau care sunt întocmite în contradicţie cu instrucţiunile de perfectare a documentelor, precum şi documentele ce nu pot fi supuse scoaterii şi expedierii peste hotare (certificatele de muncă, livretele militare şi legitimaţiile de serviciu).

Pentru detalii suplimentare despre procedura de supralegalizare vă rugăm să consultați site-ul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Acte care nu se pot supralegaliza sau care sunt exceptate de la obligativitatea supralegalizării

Există o serie de acte care, fie nu se pot supralegaliza, fie sunt scutite de cerința supralegalizării în baza unor tratate/convenții bilaterale. Pentru detalii consultați următoarele secțiuni.

 • Acte de identitate, respectiv pașapoarte;
 • Actele originale de stare civilă (certificat de naștere, de căsătorie sau de deces) în format vechi (emise înainte de 24 februarie 1998) – acestea trebuie preschimbate;
 • Documentele administrative care au legătură directă sau o operațiune comercială sau vamală;
 • Adeverințele de angajat eliberate de firme – în aceste cazuri se solicită autorității responsabile din Republica Moldova eliberarea unei adeverințe privind stagiul de cotizare/vechimea în muncă;
 • Diplomele onorifice;
 • Nu pot fi legalizate documentele ce contravin legislaţiei Republicii Moldova sau care sunt întocmite în contradicţie cu instrucţiunile de perfectare a documentelor, precum şi documentele ce nu pot fi supuse scoaterii şi expedierii peste hotare (certificatele de muncă, livretele militare şi legitimaţiile de serviciu).
Supralegalizare poate fi refuzată dacă:
 • actul urmează să producă efecte pe teritoriul unui stat care este membru al Convenţiei la Haga (o excepție este cazul GERMANIA care deși este membru al Convenției, este singurul stat care a formulat obiecții împotriva aderării Rep. Moldova la Convenția de la Haga – prin urmare, actele care urmează să fie folosite în Germania trebuie să fie supralegalizate de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova și ulterior, pe cale consulară de Ambasada Republicii Federale Germania în Rep. Moldova - Chișinău).
 • textul actului nu este lizibil ca rezultat al deteriorării;
 • actul este completat sau semnat cu creion sau este primit prin intermediul legăturii faximile;
 • actul conţine completări sau corectări neconfirmate oficial;
 • în cazul în care funcţionarul consular are îndoieli privind corespunderea documentelor ce urmează a fi legalizate.

Actele care vor fi folosire în țările cu care Republica Moldova a încheiat tratate, convenții sau acorduri bilaterale de asistență juridică în materie civilă care prevăd scutirea de obligativitatea aplicării apostilei sau a supralegalizării. Actele trebuie totuși să fie însoțite de traducere.

Lista statelor cu care Republica Moldova a încheiat Tratate/Convenții Acorduri de asistență juridică în materia civilă:

Armenia

Aerbaidjan

Belarus

Cehia (Rep. Cehă)

Georgia

Kazahstan

Kârgâstan

Letonia

Lituania

România

Rusia (Fed. Rusă)

Slovacia

Tadjikistan

Turkmenistan

Uzbekistan

Ucraina

Ungaria

Note:

(1) Chiar dacă acordurile prevăd scutirea de orice legalizare, totuși, actele în limba română trebuie să fie însoțite de o traducere autorizată în limba țării în care urmează să producă efecte.

(2) În practică, dacă una dintre țări solicită, trebuie aplicată Apostila. De asemenea, chiar dacă există un acord bilateral în vigoare pentru anumite categorii de acte unele state din lista de mai sus solicită apostilarea.

Consultați AICI pentru mai multe detalii despre acordurile semnate cu statele din tabel.
Ce servicii oferă Centrul de Vize și Legalizări T&B International?

Centrul de Vize și Legalizări T&B International cu sediul în centrul Bucureștiului (România) este primul furnizor de servicii specializate de asistență și consiliere pentru obținerea vizelor și permiselor de ședere pentru peste 100 de state din întreaga lume.

De asemenea, în cadrul birourilor noastre se asigură servicii complete de traducere, vizare, apostilare, sau supralegalizare a documentelor care urmează să fie folosite în orice stat din lume.

Vă rugăm să aveți în vedere că pentru actele emise de autoritățile din REPUBLICA MOLDOVA care urmează să fie folosite în Zambia putem oferi DOAR servicii de TRADUCERE AUTORIZATĂ ȘI LEGALIZATĂ NOTARIAL. Oferim traduceri autorizate în peste 40 de limbi (traducători autorizați de Ministerul Justiției din România).


TRADUCERI AUTORIZATE ȘI LEGALIZATE ÎN/DIN LIMBA engleză
Ne ocupăm de verificarea, scanarea, printarea, fotocopierea documentelor dvs.
Acestea includ:
 • traducere efectuată de traducător autorizat de Ministerul Justiției;
 • legalizarea traducerii la Notarul Public;
Se va realiza la domiciliu/sediu prin curier rapid (atât în România cât și în Republica Moldova sau orice altă țară). De asemenea, actele pot fi ridicate direct de la birourile noastre dacă așa doriți.
Total: 43 de limbi.

*Pentru aceste limbi trebuie verificată disponibilitatea în prealabil


Notă: Pentru alte limbi care nu se regăsesc în lista de mai sus nu există traducători autorizați în România. Prin partenerii noștri externi putem găsi soluția optimă pentru traducerea documentelor dvs. în orice altă limbă.

Pentru detalii despre necesitatea obținerii unei vize și procedurile aplicabile, consultați secțiunea OBȚINERE VIZE.

Cum procedez pentru a beneficia de serviciile Centrului T&B International?

Deoarece punem accentul pe utilizarea cât mai eficientă a timpului și reducerea costurilor pentru clienții noștri, subliniem faptul că indiferent dacă locuiți în România, în Republica Moldova sau în orice altă țară, NU ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA dvs. la birourile noastre! Toate detaliile pot fi transmise prin APLICAȚIA ONLINE de mai jos sau via e-mail iar documentele, prin CURIER. Vom realiza toate procedurile în numele dvs. iar după finalizarea tuturor operațiunilor, traducerile legalizate corespunzător vă vor fi transmise prin CURIER RAPID.

De asemenea, în cazul în care doriți să vă prezentați personal sau prin delegat la birourile noastre pentru depunerea și/sau pentru preluarea documentelor, acest lucru este posibil conform programului de lucru cu publicul.

CU T&B INTERNATIONAL PROCESUL DE TRADUCERE A ACTELOR PENTRU Zambia ESTE SIMPLU, RAPID ȘI SIGUR
Aplicați ONLINE 24/7

Completați datele în aplicație și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va prelua cazul dvs. și în cel mai scurt timp veți primi o ofertă personalizată

Transmiteți documentele

Transmiteți documentele prin curier sau personal la birourile noastre. Ne ocupăm de toate procedurile de traducere a actelor dvs.

Primiți documentele traduse pentru a fi utilizate în Zambia!

Vă returnăm documentele prin metoda aleasă de dvs. (curier rapid sau predare personală la birourile noastre).

Durata totală depinde de volumul de acte motiv pentru care nu se poate preciza durata exactă fără o evaluare prealabilă. Vă vom furniza toate detaliile privind termenul de predare de îndată ce primim solicitarea dvs. prin aplicația online de mai jos sau pe e-mail.

Practic, în situații de maximă urgență, putem realiza procedurile pentru dvs. chiar și în 1-2 zile lucrătoare.

Costul total depinde de numărul de documente. Prețul aferent traducerii variază în funcție de numărul de pagini.

Facturarea se realizează în LEI (în cazul persoanelor rezidente în România) și în EUR (în cazul persoanelor rezidente în străinătate – la cursul de schimb al BNR) iar factura de plată este transmisă pe e-mail.

MODALITĂȚI DE PLATĂ
 • ONLINE cu cardul bancar emis sub una din siglele: VISA, Mastercard, American Express, Discover, JCB, Wright Express, Carte Blanche, Diner’s Club (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu un link prin accesarea căruia veți putea plăti online direct cu cardul dvs.)
 • Plată prin transfer bancar (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face transferul bancar – direct prin Internet Banking sau prin ordin de plată la ghișeul băncii)
Pentru o estimare a costurilor TOTALE vă rugăm să folosiți formularul de mai jos și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va analiza solicitarea dvs. și vă va transmite o ofertă adaptată nevoilor dvs.